Strona Biblioteki PŁ

   

Katalog

Zasoby elektroniczne   

Kursy i szkolenia

   O bibliotece

Usługi i informacje

  Biblioteki filialne

English version    Go to the English version

Powrót do Ľródeł elektronicznych


Dostępy testowe


¬ródła alfabetycznie

¬ródła dziedzinowo

¬ródła ogólnodostępne zagraniczne

¬ródła ogólnodostępne polskie

¬ródła dla poszczególnych Wydziałów

Dostęp spoza sieci


Baza BIBLIO
bibliografia dorobku pi¶mienniczego
pracowników Politechniki Łódzkiej za lata 1990-2014


Przeszukiwanie bazy za lata 1990 – 2003

Przeszukiwanie bazy za lata 2004 – 2014

Rankingi PŁ 2009-2014

Statystyka i analiza bibliometryczna 2009-2014


Baza zawiera opisy bibliograficzne opublikowanych przez pracowników naszej Uczelni ksi±żek, rozdziałów w ksi±żkach, artykułów zamieszczonych w czasopismach polskich i zagranicznych, referatów i komunikatów, recenzji, tłumaczeń, opisów patentowych, udziału w redakcji czasopism.
Zakres czasowy: 1990 - 2014


Baza była przygotowywana i aktualizowana na podstawie materiałów uzyskanych drog± przegl±du wydawnictw Ľródłowych - tzn. ksi±żek i czasopism dostępnych w bibliotece oraz elektronicznych baz danych bibliograficzno-abstraktowych i pełnotekstowych (co stanowi ok. 25% zawarto¶ci bazy) oraz na podstawie materiałów i wykazów publikacji nadesłanych przez instytuty i katedry PŁ. Pozycje nie sprawdzone z opracowaniami oznaczono gwiazdk±.

Uwagi:

  • Baza za lata 1990-2003 była tworzona w systemie Micro CDS/ISIS. Od roku 2004 baza tworzona była w systemie Expertus. Ze względów technicznych przeszukiwanie każdej czę¶ci bazy odbywa się osobno.
  • Skróty tytułów czasopism mog± się różnić w poszczególnych latach.
  • Informacja o obecno¶ci tytułu czasopisma na Master Journal List tzw. "li¶cie filadelfijskiej" były umieszczane w bazie od 1999 roku.
  • Informacja o zasięgu tytułu czasopisma (międzynarodowy, krajowy, lokalny)  były umieszczane w bazie od 2002 roku.
  • O zauważonych błędach prosimy informować Oddział Zbiorów Elektronicznych BPŁ - oze@lib.p.lodz.pl
    tel. 42 631 20 51 (pon.-pt. w godz. 8.30-14.30)

Bibliografia za lata 1945-1989 dostępna jest:

Bibliografia dorobku pi¶mienniczego pracowników PŁ dostępna jest także na stronach Polskiej Bibliografii Naukowej

21-05-2016 r.


Politechnika Łódzka
Biblioteka

ul. Wólczańska 223
90-924 ŁódĽ
NIP: 727 002 18 95


Biuro: tel. 42-631-20-59; fax (48) 42-631-29-39
Oddział Obsługi Użytkowników: tel. 42-631-20-73


Strona uczelni: http://p.lodz.pl

Usługi i informacje
O Bibliotece
Newsletter

E-zasoby
Multiwyszukiwarka
Katalog komputerowy
Katalog Biblioteki Beleterystycznej
Repozytorium PŁ CYRENA
Biblioteka cyfrowa CYBRA

Copyright © 2016 Biblioteka Politechniki Łódzkiej