Politechnika Łódzka w informacjach prasowych z lat 1945-1960

Zapraszamy do lektury książki "Politechnika Łódzka w informacjach prasowych z lat 1945-1960"

"Przechodząc na emeryturę w roku 2016, Pan Czesław Żyliński, pracownik filii Biblioteki Politechniki Łódzkiej (BPŁ) na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, przekazał ówczesnemu Dyrektorowi BPŁ zbierany latami, obszerny materiał faktograficzny w postaci własnoręcznie sporządzonych maszynopisów, zawierających wypisy z notatek prasowych dotyczących historii PŁ za lata 1945-1960. Przejęty materiał został z czasem uzupełniony o oryginały pisane ręcznie przez Pana Cz. Żylińskiego, fiszki, wykazy skrótów i nazwisk występujących w informacjach prasowych.

karuzela zylinski

Po zapoznaniu się z tymi wyjątkowymi materiałami zdecydowaliśmy o ich zredagowaniu i wydaniu w postaci drukowanej i elektronicznej tak, aby nie utracić subiektywnego charakteru całego opracowania P. Czesława Żylińskiego.
Ze względu na obszerną ilość pozostawionej dokumentacji zdecydowano o jej wydaniu w 3-4 częściach. Pierwsza część obejmuje prawie sześć pierwszych lat powojennych 1945-1950 w historii PŁ i Łodzi. Dokumentacja powstała w oparciu o informacje prasowe, publikowane w „Dzienniku Łódzkim”, a niekiedy także w „Łódzkim Ekspresie Ilustrowanym” i „Głosie Robotniczym”...

Książka do nabycia w Księgarni PŁ - http://www.wydawnictwa.p.lodz.pl

 

 

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS