Źródła polecane przez Oddział Obsługi Użytkowników

POLSKIE

Acta Scientarum Polonorum
Czasopismo naukowe wydawane przez polskie uczelnie rolnicze (w kilku seriach).Tematyka m in.: budownictwo; biotechnologia, kształtowanie środowiska; technologia drewna; technologia żywności.

BazHum
Baza bibliograficzna polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych.

BAZSPAW
Tworzona w Instytucie Spawalnictwa specjalistyczna baza bibliograficzno-abstraktowa, obejmująca artykuły z literatury światowej na temat spawalnictwa i dziedzin pokrewnych.

Bazy botaniczne Instytutu Botaniki PAN w Krakowie
Botaniczne bazy danych są tworzone przez Instytut Botaniki im. Władysława Szafera, PAN w Krakowie.

Bibliografia Geografii Polskiej
Artykuły z czasopism, książki, mapy i atlasy.

Centralna Baza Danych Geologicznych
Zbiór cyfrowych danych geologicznych. Baza zawiera szczegółowe informacje o otworach wiertniczych, archiwalną dokumentacje geologiczną, opracowania z różnych dziedzin geologii oraz mapy geologiczne i jaskinie Polski.

Centrum Otwartej Nauki - Biblioteka Nauki
Bazy bibliograficzne, abstraktowe i pełnotekstowe: BazEkon, AGRO, CEJS - Central European Journal of SocialSciences and Humanites, BazTech, Muzeum Historii Polski, DML-PL, PSJD - Polish Scientific Journals Database.

Contemporary Economics
Czasopismo wydawane przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie (ISSN 2084-0745)

Czasopisma elektroniczne AGH
Pełne teksty artykułów zamieszczanych na łamach czasopism elektronicznych wydawanych w Akademii Górniczo-Hutniczej.

Edukacja Ustawiczna Dorosłych
Czasopismo naukowe

E-mentor
Czasopismo internetowe Szkoły Głównej Handlowej. Tematyka: e-biznes, zarządzanie wiedzą, kształcenie ustawiczne, e-learning.

E-Publikacje Nauki Polskiej
Zbiór publikacji z różnych dziedzin wydawanych przez polskie uczelnie, instytuty naukowe, towarzystwa i stowarzyszenia naukowe oraz muzea.

GUS – publikacje
Portal informacyjny Głównego Urzędu Statystycznego.

Instytut Badawczy Leśnictwa
Bibliograficzne bazy danych, artykuły z czasopism, książki, komunikaty, tematyka: leśnictwo i gospodarka leśna.

Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
Czasopismo ISSN 1734-6681

PAN - Czytelnia czasopism
Czasopisma wydawane przez komitety i oddziały PAN, a także wydawanych przez Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN.

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Bazy danych

Prace Instytutu Lotnictwa
Tematyka publikacji jest ściśle związana z obszarem działalności Instytutu, w szczególności z realizowanymi tu projektami i pracami naukowymi oraz organizowanymi konferencjami naukowymi. Artykuły są publikowane w języku polskim i angielskim.

PRESSto
Platforma otwartych czasopism naukowych wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które  publikowane są w modelu otwartym (open access) co oznacza, że artykuły dostępne są bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych użytkowników Internetu na podstawie licencji Creative Commons.

SAWIOS
Baza bibliograficzna, artykuły ze specjalistycznych czasopism polskich i zagranicznych. Tematyka: obróbka powierzchni wiórowa, ścierna, erozyjna, obrabiarki, narzędzia, technologie, powłoki, nowe materiały i in.

SIBROL
System Informacji o Badaniach Rolniczych, rejestruje opisy projektów badawczych, sprawozdania końcowe, informacje o publikacjach.

SPORT
Baza bibliograficzna tworzona przez Bibliotekę Główną Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Zakres tematyczny to sport, kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, fizjologia sportu, antropologia, anatomia, motoryczność, psychologia sportu, biomechanika, medycyna sportu, rehabilitacja, turystyka i rekreacja.

SYMPOnet
Baza zawiera informacje o materiałach z konferencji, zjazdów, kongresów, sympozjów krajowych i zagranicznych z zakresu techniki i nauk ścisłych, gromadzonych do roku 2015.

System Bibliografii Regionalnej Województwa Łódzkiego
Piśmiennictwo regionu łódzkiego, artykuły i książki o Łodzi i regionie łódzkim.

System Informacji o Gospodarce Żywnościowej
Baza bibliograficzna.

Świat Nauki
Polskie wydanie Scientific American. Pismo opisuje najnowsze odkrycia, techniki i technologie. Na jego łamach wypowiadają się największe autorytety naukowe, laureaci Nagród Nobla, ludzie o nazwiskach znanych z podręczników i encyklopedii. Niektóre artykuły dostępne są pełnotekstowo.

Wirtualna Biblioteka Nauki
Program zakupu i udostępniania wiodących światowych zasobów wiedzy dla instytucji akademickich i naukowych.


ZAGRANICZNE

Bizjournals.com
Serwis American City Business Journals - amerykańskiego wydawcy dzienników ekonomicznych. Zawiera bieżące dane dotyczące gospodarki i finansów Stanów Zjednoczonych. 

CaltechTHESIS
Baza zawiera prace doktorskie, inżynierskie, magisterskie i licencjackie studentów California Institute of Technology.

Directory of Open Access Journals
Serwis tworzony w ramach projektu finansowanego przez Open Society Institute - Budapeszt, zlokalizowany na serwerze Biblioteki Uniwersyteckiej w Lund (Szwecja).

Dissonline und Online-Dissertationen an der Deutschen Nationalbibliothek
System informacyjny o publikacjach elektronicznych (prace doktorskie i powyżej) z segmentem komercyjnym "print on demand". Zawiera prace doktorskie i habilitacyjne. Jest to serwis bibliograficzno-abstraktowy, część prac (przykładowych) w pełnych tekstach. 

Econ Papers
Baza artykułów z czasopism dotyczących ekonomii.

EECS Technical Raports
Serwis zawierający archiwum badań EECS. Obejmuje doktoraty, prace magisterskie, raporty i dokumenty techniczne. Zawiera raporty z badań, które są jeszcze w toku a ich wyniki zostaną opracowane i opublikowane później. Zbiera dane od 1973 roku do aktualnych. Serwis jest prowadzony przez Wydział Elektrotechniki i Informatyki na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley.

Elektronische Zeitschriftenbibliotek
Czytelnia Czasopism Uniwersytetu w Regensburgu. Baza czasopism naukowych online, czytelnie posegregowana na działy nauki. Obejmuje wszystkie dziedziny wiedzy. Sporo czasopism z każdej dziedziny dostępnych bezpłatnie online w wersji pełnotekstowej.

Emerald
Serwis czasopism naukowych związany z zarządzaniem informacją (bezpłatny dostęp do poziomu abstraktów).

EMIS - European Mathematical Information Service
Ogólnodostepny serwis pod patronatem Europejskiego Towarzystwa Matematycznego zawiera około 60 czasopism matematycznych (większość dostępna w pelnych tekstach). Ponadto oferuje materiały konferencyjne oraz wybrane monografie i konspekty wykładów, a także informacje o aktualnych wydarzeniach w europejskim środowisku matematycznym.

Engineering Fundamentals (EFUNDA)
Serwis gromadzący dane i tablice inżynierskie jako promocję wydawcy amerykańskich norm i literatury technicznej.

eScholarship
Repozytorium powstało z inicjatywy California Digital Library. Zapewnia dostęp do pełnych tekstów publikacji z dziedziny marketingu, informatyki, matematyki, fizyki, transportu i wielu innych.

ETH E-Collection - ETH Institutional Repository
Baza zawiera publikacje naukowe, rozprawy, artykuły z czasopism, materiały wykładowe, relacje z konferencji, raportów rocznych, książki pracowników, prace magisterskie i doktorskie pracowników Politechniki Federalnej w Zurychu.

EUR-Lex
Baza zawiera akty prawnych Unii Europejskiej, umożliwia bezpłatny dostęp, w 24 językach urzędowych UE, do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, aktów prawnych UE (unijne traktaty, dyrektywy, rozporządzenia, decyzje, akty prawne w wersji skonsolidowanej itp.), aktów przygotowawczych (wnioski ustawodawcze, sprawozdania, zielone i białe księgi itp.), orzecznictwa UE (wyroki, postanowienia itp.), umów międzynarodowych, dokumentów EFTA, streszczeń unijnych aktów prawnych.

European Geosciences Union
Bazę tworzy Europejska Unia Nauk o Ziemi z siedzibą w Monachium. Kolekcja dotyczy zagadnień nauki o ziemi, kosmosie, planetach. Zawiera dane z 17 różnych czasopism naukowych, udostępniane jako Open Access, o szerokim zakresie tematów, w tym wulkanologii, astronomii, wewnętrznej struktury Ziemi i atmosfery, klimatu, a także energii i zasobów. 

HINDAWI
Serwis Open Access czasopism z zakresu nauk ścisłych, technicznych i medycznych.

IngentaConnect 
Serwis czasopism naukowych - płatny dostęp do pełnych tekstów. 

INTECH
Serwis Open Access, zawiera ponad 2 500 tytułów książek.

J STAGE
Baza zawiera publikacje z japońskich czasopism naukowych, część dostępna w trybie Open Access. Baza zawiera kilkaset tytułów czasopism w języku angielskim i japońskim. 

JURN
Wyszukiwarka indeksująca bezpłatne tytuły czasopism z "wolnego dostępu" oraz czasopisma oferujące część zawartości w wolnym dostępie. Przeszukuje ok. 3200 tytułów czasopism, m.in. z zakresu architektury.

Massachusetts Institute of Technology
MIT udostępnia bezpłatnie jako Open Educational Resource (OER) komplety pełnotekstowych wykładów i materiałów do ćwiczeń i laboratoriów - MITOPENSOURCEWARE. Są one polecane dla wykładowców, studentów i samouków na całym świecie.

MatWeb
Baza danych dotycząca własności materiałów inżynierskich. Arkusze danych dostarczane są przez producentów i dystrybutorów materiałów. Przeszukiwania bazy danych MatWeb pozwala na znalezienie arkuszy danych termoplastycznych i termoutwardzalnych polimerów, metali, stopów, ceramiki oraz półprzewodników, włókna i innych materiałów technicznych. 

Networked Digital Library of Theses and Dissertations
Portal z dysertacjami, który działa przy Virginia Tech. Portal przekierowuje do repozytoriów uczelnianych. Współpracuje z nim, udostępniając materiały na zasadzie open access ponad 120 Uczelni i instytucji.

NTIS - National Technical Information
National Technical Information Service jest unikatowym zbiorem pełnotekstowych raportów technicznych oraz indeksów i abstraktów z projektów naukowych i badawczych finansowanych przez administrację Stanów Zjednoczonych. Zawiera 3 mln publikacji z zakresu 350 dyscyplin naukowych i jest największym centralnym źródłem raportów z dziedziny nauki, techniki i biznesu. 

OAIster
Katalog wielu źródeł elektronicznych, przeszukuje repozytoria uczelniane na całym świecie, umożliwia dostęp do wielu źródeł pełnotekstowych (prace doktorskie, skrypty, czasopisma etc, po kilkaset stron tekstu, pdf), obecnie umożliwia dostęp do ponad 23 milionów rekordów.

sOJS - Open Journal System
Bezpłatny kompletny system do zarządzania i publikowania czasopism naukowych w otwartym dostępie (bezpłatnych) w ramach Public Knowledge Project na licencji GNU, czyli do bezpłatnego stosowania dla wszystkich. System ten można zastosować do redagowania i wydawania czasopisma elektronicznego, a witrynę do przeglądania i przeszukiwania istniejących zasobów. 

Online Publikationen der Universität Stuttgart (OPUS)
Serwis zawiera publikacje afiliowane przez Uniwersytet w Stuttgarcie (od 1865 do 2016 roku). Są to rozprawy doktorskie, artykuły z czasopism, materiały konferencyjne, habilitacje, książki.

Oxford Journals
Część serwisu Oxford University Press.  

PNAS Online
Proceedings of the National Academy of Science of the USA. Tematyka obejmuje między innymi: matematykę, fizykę, biologię, biofizykę, chemię, ekologię, psychologię, socjologię. 

Project Euclid
Serwis zawiera czasopisma naukowe z zakresu matematyki i statystyki - częściowo wolny dostęp do pełnych tekstów.

Project Gutenberg
Pierwsza biblioteka elektroniczna.

Science.gov
Witryna udostępniająca zbiory informacji naukowych gromadzone przez 17 naukowych organizacji rządowych USA. Jest stale rozbudowywana, daje bezpłatny dostęp do różnych atrakcyjnych źródeł.

SciTech Connect 
Serwis zawiera informacje bibliograficzne oraz wybrane pełne teksty raportów z badań naukowych, materiałów konferencyjnych, artykułów z czasopism, książek, opisów patentowych od 1943 roku z takich dziedzin jak: chemia, fizyka, biologia i medycyna, nauki o środowisku, geologia, inżynieria, matematyka, informatyka. Wydawcą bazy jest U.S. Department of Energy (DOE), czyli Departament Energii USA.

Social Science Research Network
Social Science Research Network (SSRN) służy rozpowszechnianiu badań w naukach społecznych i składa się z szeregu specjalistycznych sieci badawczych w każdej z nauk społecznych.

Tech books for free download
Bezpłatne podręczniki pełnotekstowe. Tematyka: komputery i informatyka.

TechXtra
Serwis zawierający informacje o zasobach internetowych z dziedziny inżynierii, matematyki i informatyki. Baza zawiera pełnotekstowe artykuły, książki, raporty badawcze, prace doktorskie oraz materiały szkoleniowe. Pobiera dane od ponad 50 dostawców z ponad 250 czasopism.

The Online Journal of New Horizons in Education 
Czasopismo ISSN 214-7374

The Pharma Innovation
Ogólnodostępne (bezpłatne), hinduskie, recenzowane czasopismo naukowe, dostępne w pełnych tekstach. Ukazuje się od początku 2012 r. 

Toxnet
Toxicology Data Network - bazy bibliograficzne z informacjami na temat toksykologii, zdrowia środowiskowego, niebezpiecznych chemikaliów, zatruć, oceny ryzyka zawodowego, bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

OOU

aktulizacja 26.05.2017

BIBLIOTEKA POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ


Adres: ul. Wólczańska 223, 90-924 Łódź
NIP 727 002 18 95
Kontakt: 42 631 20 73 (obsługa użytkowników), 42 631 20 59 (biuro)
Email: oou@lib.p.lodz.pl (obsługa użytkowników), sekret@lib.p.lodz.pl (biuro)

Przejdź na stronę Politechniki Łódzkiej