Strona Biblioteki PŁ

   

Katalog

Zasoby elektroniczne   

Kursy i szkolenia

   O bibliotece

Usługi i informacje

  Biblioteki filialne

English version    Go to the English version
ROZPRAWY DOKTORSKIE


UDOSTĘPNIANE WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM

przed dyskusją publiczną

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. "w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora"
(Dz. U. z dnia 28 września 2011 r.)  "§ 7. 1. ... podaje się również informację o miejscu złożenia rozprawy doktorskiej w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nią ..."
Prace doktorskie bronione w Politechnice Łódzkiej są dostępne w Czytelni Biblioteki Głównej (na III piętrze).

Doktoraty z lat: 2016 20152014

ROK 2017

Autor
 Wydział, na którym broniona jest praca

Temat

Data obrony

mgr inż. Bartosz Michałowski
W-3 Wydział Chemiczny

Mechanistyczne aspekty detekacji reaktywnych form tlenu i azotu z wykorzystaniem wybranych próbników fluoroscencjogennych

23 maja 2017

mgr Jakub Klima
W-7 Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

Twierdzenia o punkcie stałym dla przekształceń stożkowych przestrzeni metrycznych i ich zastosowania

23 maja 2017

mgr inż. Patrycja Baryła
W-6 Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

The sand hydrophobized by alkoxysilane emulsions as an innovative material in geotechnics

16 maja 2017

mgr inż. Renata Prusinowska
W-5 Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Nowe innowacyjne produkty z lawendy wąskolistnej (Lavandula angustifolia ) dla przemysłu kosmetycznego

09 maja 2017

mgr Łukasz Zwoliński
W-9 Wydział Organizacji i Zarządzania

Determinanty realizacji usług logistycznych w Zakładach Opieki Zdrowotnej

26 kwietnia 2017

mgr inż. Karol Jędrzejczak
W-3 Wydział Chemiczny

Analogi Cyklolinopeptydu A modyfikowane gamma-aminokwasami

25 kwietnia 2017

mgr inż. Agnieszka Szczodrowska
W-5 Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Pieprzyca ogrodowa Lepidium sativum L. jako konsumpcyjna roślina modelowa w badaniach stresu abiotycznego

11 kwietnia 2017

mgr inż. Adam Wulkiewicz
W-2 Wydział Elektrotechniki, Elektroniki ,  Automatyki i Informatyki

Algorytmy nawigacji platformy mobilnej w nieznanym otoczeniu w kontekście paradygmatu obiektowego

07 kwietnia 2017

mgr inż Michał Paluch
W-2 Wydział Elektrotechniki, Elektroniki ,  Automatyki i Informatyki

Predykcja cen akcji na giełdzie z zastosowaniem modeli analityczno-neuronowych

07 kwietnia 2017

mgr inż Paulina Dmowska-Jasek
W-3 Wydział Chemiczny

Sieciowanie i właściwości niekonwencjonalnych mieszanin elastomerowych

04 kwietnia 2017

mgr inż. Anna Maruszewska-Szewczyk
W-3 Wydział Chemiczny

Barwniki azometinowe i heterocykliczne pochodne pirolu - synteza, właściwości i zastosowanie

28 marca 2017

mgr inż.Koushik Chatterjee
W-3 Wydział Chemiczny

Developing New Quantum Chemistry Methods Based on Extended Random Phase Approximation

23 marca 2017

mgr inż. Katarzyna Hanna Pietrzak
W-5 Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Nanosrebro jako mikrobiocyd do dezynfekcji materiałów technicznych

28 lutego 2017

mgr inż Anna Chwastek
W-5 Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Retencja kwasów i polifenoli w owocach jagodowych odwadnianych osmotycznie oraz fermentowanym roztworze hipertonicznym

24 lutego 2017

mgr inż. Natalia Sienkiewicz
W-3 Wydział Chemiczny

Epoksydowe nośniki katalizatorów kompleksowych - synteza, charakterystyka  i zastosowanie

14 lutego 2017

mgr inż.Krzysztof Potocki
W-3 Wydział Chemiczny

Wpływ modyfikacji sadzy kanałowej na właściwości kopolimeru butadienowo-styrenowego i kopolimeru butadienowo-akrylonitrylowego

24 stycznia 2017

mgr inż Michał Błaszczyk
W-10 Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Wpływ parametrów nawilżania na kinetykę granulacji bębnowej

13 stycznia 2017

mgr inż Aleksander Mielczarek
W-2 Wydział Elektrotechniki, Elektroniki ,  Automatyki i Informatyki

Application of FPGA Devices to Image Acquisiton and Processing in Large Scale Physics Experiments

11 stycznia 2017

mgr inż. Arkadiusz Polewczyk
W-5 Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Ozonowany olej roślinny w procesie bioremediacji środowisk naturalnych zanieczyszczonych lejem napędowym

10 stycznia 2017

mgr inż. Dawid Moszczyński
W-6 Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Beton o dużej zawartości piasku jako alternatywa betonu zwykłego

09 stycznia 2017


Po obronie Rozprawa jest wprowadzana do katalogu komputerowego BPŁ

Zgodnie z wolą Autora rozprawa może być udostępniana na miejscu w Bibliotece Głównej PŁ oraz kopiowana na potrzeby Wypożyczani Międzybibliotecznej
Politechnika Łódzka
Biblioteka

ul. Wólczańska 223
90-924 Łódź
NIP: 727 002 18 95


Biuro: tel. 42-631-20-59; fax (48) 42-631-29-39
Oddział Obsługi Użytkowników: tel. 42-631-20-73


Strona uczelni: http://p.lodz.pl

Usługi i informacje
O Bibliotece
Newsletter

E-zasoby
Multiwyszukiwarka
Katalog komputerowy
Katalog Biblioteki Beleterystycznej
Repozytorium PŁ CYRENA
Biblioteka cyfrowa CYBRA

Copyright © 2016 Biblioteka Politechniki Łódzkiej