Strona Biblioteki PŁ

   

         Katalog

Zasoby elektroniczne   

Kursy i szkolenia

   O bibliotece

Usługi i informacje

  Biblioteki filialne

English version    Go to the English version

Powrót do źródeł elektronicznych

Dostępy testowe


Źródła dziedzinowo

Źródła ogólnodostępne zagraniczne

Źródła ogólnodostępne polskie

Źródła dla poszczególnych wydziałów

Dostęp spoza sieci

Serwisy czasopism i książek (pełnotekstowych), bazy danych oraz narzędzia

Zakupem serwisów książek i czasopism online oraz baz  zajmuje się Oddział Zbiorów Elektronicznych (oze@lib.p.lodz.pl - tel. 42 631 20 51). Problemy z dostępem do zasobów prosimy zgłaszać na adres: opi@lib.p.lodz.pl
Zapraszamy do sprawdzania aktualnych
szkoleń 


 
A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  K  |  M  |  O  |  P  |  R  |  S  |  U  |  W  |  Z


Opis bazy

Dostęp
z domeny

Dostęp
spoza domeny

A

AccessEngineering

książki pełnotekstowe z zakresu nauk ścisłych + materiały dydaktyczne


American Chemical Society Publications

czasopisma pełnotekstowe

 

American Institute of Physics

czasopisma pełnotekstowe z dziedziny fizyki


 

American Physical Society

czasopisma pełnotekstowe z dziedziny fizyki
wraz z archiwum Physical Review

C

Chemical Abstracts 

na platformie SciFinder

baza bibliograficzno-faktograficzno-abstraktowa z chemii,Wymagana  rejestracja

Akceptowane są tylko
uczelniane konta emailbrak

CYBRA - Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa

zasoby cyfrowe 8 bibliotek naukowych Łódzkiej Akademickiej Sieci BibliotecznejE

Ebook Central

książki pełnotekstowe z zakresu nauk technicznych i humanistycznych
Użytkownik musi mieć
założone indywidualne
konto w serwisie


EBSCOhost pakiet baz abstraktowych oraz pełnotekstowych

* licencja krajowa *

Academic Search Complete
Wielodziedzinowa baza zawierająca ok. 10.000 czasopism, monografii i materiałów konferencyjnych w tym 5.500 tytułów czasopism pełnotekstowych (4.600 recenzowanych)

AHFS Consumer Medication Information

Agricola
Baza z zakresu tematyki rolniczej i nauk pokrewnych (ponad 2,5 mln artykułów z czasopism, monografii, patentów, raportów)

Business Source Complete
Baza z zakresu nauk ekonomicznych, biznesu, marketingu, zarządzania, księgowości i finansów. Udostępnia czasopisma, cytowania, raporty, streszczenia książek i profile przedsiębiorstw

ERIC
Baza bibliograficzna, indeksuje ponad 1000 czasopism z dziedziny edukacji.

European Views of the Americas

GreenFILE
Baza z abstraktami oraz publikacjami OA. Obejmuje informacje dotyczące - szeroko pojętego - wpływu człowieka na środowisko

Health Source – Consumer Edition
Baza z zakresu zdrowia publicznego zawierająca ponad 80 czasopism pełnotekstowych

Health Source: Nursing/Academic Edition
Baza reprezentowana przez 542 pełnotekstowe czasopisma oraz 822 indeksowane tytuły z abstraktami

Library Information Science & Technology Abstracts (LISTA)
Publikacje na temat bibliometrii, katalogowania, klasyfikacji, zarządzania informacją, bibliotekoznawstwa, pozyskiwania informacji

Master File Premier
Ogólnotematyczna - popularnonaukowa - baza czasopism, książek, zdjęć i innych materiałów źródłowych

MEDLINE
Źrodła z nauk medycznych: medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, opieki zdrowotnej, prowadzonych badań

Newspaper Source
Gazety w pełnym tekście ze Stanów Zjednoczonych (krajowe, regionalne) oraz wydania międzynarodowe, Dodatkowo zawiera transkrypcje wiadomości radiowych i telewizyjnych

Regional Business News
Publikacje biznesowe z obszaru Stanów Zjednoczonych oraz Kanady

Teacher Reference Center

* dodatkowo wykupione bazy *
 • Environment Complete
 • MathSciNet via EBSCOhost
 • World Textilesproszę wybrać
EBSCOhost Web

***

dla bazy
Business Source Complete
można wybrać
Business Searching Interface


 

ELSEVIER
(na platformie ScienceDirect)

kolekcja ok. 2 000 tytułów czasopism pełnotekstowych oraz pakiety
książek z lat 2011-2015
EndNote

program do tworzenia bibliografii załącznikowych oraz przypisów w pracach naukowych


Environment Complete

Serwis czasopism oraz baza bibliograficzno-abstraktowa na platformie EBSCOhostproszę wybrać EBSCOhost Web
a następnie zaznaczyć tylko bazę Environment Copmplete


F

Food Science and Technology Abstracts

baza bibliograficzno -abstraktowa z zakresu chemii spożywczejI

IBUK

ponad 1000 książek pełnotekstowych polskich wydawców z kolekcji nauk matematyczno-przyrodniczych, informatyki i nauk ekonomicznych,
możliwe składanie propozycji zakupu nowych tytułów w ciągu roku
IEEE/ IET Electronic Library (IEL)

kolekcja ponad 260 tytułów czasopism pełnotekstowych, 5300 materiałów konferencyjnych oraz 1600 standardów IEEE/IEE, a także ponad 500 książek elektronicznych pełnotekstowych wydawcy Wiley IEEE-Press
Incites

narzędzie do analizy badawczej stworzone przez firmę Thomson Reuters.
Wymagana jest rejestracja indywidualna.

 

INIS - International Nuclear Information System

baza bibliograficzno-abstraktowa dotycząca energii atomowej

INFONA - Portal Komunikacji Naukowej

zawiera otwarte polskie treści naukowe oraz licencjonowane zasoby zagraniczne (m.in. ACS, Elsevier, Springer, IEEE, Wiley).

www.infona.pl
InPro Badania

narzędzie wspomagające wyszukiwanie opisów patentowych, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych zawartych w źródłach Urzędu Patentowego RP


Dostęp tylko w Bibliotece Głównej PŁ (Czytelnia na III piętrze)brak

Institute of Physics Publishing - IOP

czasopisma pełnotekstowe naukowe publikowane przez Institute of Physics Publishing
Intagram 2.0 - Elektroniczna Biblioteka Norm. Polskie Normy. Normy branżowe.
Prawo budowlane. Budownictwo.

Dostęp tylko w Bibliotece Chemicznej


brak

ISSN Portal

baza bibliograficzna dotycząca czasopism wydawanych na świecie


link do logowania

Dostęp w Bibliotece Głównej PŁ (Czytelnia Czasopism, parter)
i w Bibliotece Chemicznej (na II piętrze)brak
 
J

Journal Citation Reports (impact factors)

baza "impact factor" dla czasopism naukowych z tzw. listy filadelfijskiejK

KNOVEL

książki pełnotekstowe (ponad 4700 tytułów)
z 18 kolekcji tematycznych.Wymagana
rejestracja indywidualna - szczegóły
L

LEX  Omega Akademia

System Informacji Prawnej
aby wejśc należy kliknąć banner z napisem ?"LEX | Twoje idealne miejsce pracy"brak
M

MathSciNet

abstraktowa baza z dziedziny matematyki, informatyki i statystyki.

Dostępna na 2 platformach:

 1. via EBSCOhost
 2. American Mathematical Society
1. EBSCO

proszę wybrać EBSCOhost Web
a następnie zaznaczyć tylko bazę MathSciNet

2. AMS
1. EBSCO
2. AMS


MENDELEY

narzędzie służące do zarządzania, organizacji i dzielenia się publikacjami naukowymi, sporządzania naukowych statystyk i współpracy on-line.

MY-I-LIBRARY

ok. 70 tytułów książek pełnotekstowych różnych wydawcówN

NASBI
Naukowa Akademicka Sieciowa Biblioteka Internetowa 

wypożyczalnia specjalistycznych książek pełnotekstowych.
Wymagana jest rejestracja indywidualna.
Nature

czasopisma Nature Publishing Group (NPG) publikują artykuły przeglądowe, analizy, wyniki badań z różnych dziedzin nauk technicznych, medycznych, biologicznych, humanistycznych i in. Większość artykułów w NPG reprezentuje wysoce specjalistyczne dziedziny medycyny, fizyki, biologii i botaniki, geografii, chemii, nauk społecznych i socjologicznychP

Physical Review online Archive (PROLA)

archiwum czasopisma Physical Reviev na platformie American Institute of Physics 

PROQUEST

kolekcja baz danych pełnotektowych

 • ABI/INFORM Trade & Industry

 • ProQuest Agriculture Journals 

 • ProQuest Career and Technical Education 

 • ProQuest Computing 

 • ProQuest Dissertations & Theses A&I

 • ProQuest Education Journals 

 • ProQuest Nursing & Allied Health Source 

 • ProQuest Research Library 

 • ProQuest Science Journals 

 • ProQuest Social Science Journals

 • ProQuest Telecommunications

R

REAXYS

baza danych tworzona przez wydawnictwo Elsevier, rejestruje dane faktograficzne, właściwości pierwiastków i substancji, informacje o reakcjach, dane bibliograficzne literatury, z której czerpane są informacje do bazy
nowa wersja bazy
Royal Society of Chemistry - RSC
-
czasopisma

czasopisma pełnotekstowe z dziedziny chemii i nauk pokrewnych
Royal Society of Chemistry - RSC
- bazy
danych abstraktowe

ChemSpider
S

SCIENCE

recenzowany tygodnik publikujący artykuły przeglądowe, analizy, wyniki badań z różnych wysoce specjalistycznych dziedzin nauk technicznych, medycznych, biologicznych, humanistycznych i in.
SCIENCE DIRECT (ELSEVIER)

platforma udostępniająca czasopisma i ksiązki Elsevier
SCI FINDER

platforma wyszukiwawcza m. in. dla
Chemical AbstractsWymagana
rejestracja,
 akceptowane są tylko
uczelniane konta email  brak

SciVal

narzędzie do analizy trendów badawczych z użytkowania i cytowania danych opracowane przez Elsevier.
wymagana rejestracja indywidualna


 

SCOPUS

baza bibliograficzno-abstraktowa oparta na ponad 23 000 tytułów czasopism

(możliwość sprawdzania cytowań)
SIGMA-NOT

serwis czasopism technicznych, wielodziedzinowy, w jęz. polskim


www.sigma-not.pl/

dostęp w Bibliotece Głównej i filiachbrak


SPIE Digital Library

serwis pełnotekstowy z dziedzin takich jak: optyka, fotonika i dziedziny pokrewne

 

SPRINGER

kolekcja ok. 1 800 tytułów czasopism pełnotekstowych oraz ok. 1 000 książekT

TAYLOR & FRANCIS Science and Technology

czasopisma pełnotekstowe z dziedziny nauk technicznych, inżynieryjnych, przyrodniczych, medycznych, matematycznych oraz nauk humanistycznych i społecznychW

WEB OF SCIENCE 

bazy bibliograficzno-abstraktowe, wielodziedzinowe, obejmujące:

 • Web of Science Core Collection
 • BIOSIS Citation Index
 • Current Contents Connect
 • Data Citation Index
 • Derwent Innovations Index
 • KCI- Korean Journal Database
 • MEDLINE
 • Russian Science
 • SciELO Citation Index
 • Zoological Record
 • Journal Citation Reports

Ponadto udostępnia narzędzia

 • EndNote

 • ResearcherID

 • Essential Science Indicators
WEB OF SCIENCE Core Collection

baza bibliograficzno-abstraktowa, wielodziedzinowa, zawiera kolekcje:

 • Science Citation Index Expanded (1945-present)
 • Social Sciences Citation Index (1956-present)
 • Arts & Humanities Citation Index (1975-present)
 • Conference Proceedings Citation Index- Science (1990-present)
 • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (1990-present)
 • Book Citation Index– Science (2005-present)
 • Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (2005-present)
 • Emerging Sources Citation Index (2015-present)
 • Current Chemical Reactions (1985-present) (Includes Institut National de la Propriete Industrielle structure data back to 1840)
 • Index Chemicus (1993-present)

(możliwość sprawdzania cytowań)
WILEY ONLINE LIBRARY

kolekcja ok. 1 400 tytułów czasopism pełnotekstowych oraz ok. 2 500 książek
World Textiles

Baza bibliograficzno -abstraktowa obejmująca tematykę włókiennictwa
na platformie EBSCOhostproszę wybrać EBSCOhost Web
a następnie zaznaczyć tylko bazę World Textiles


Z


Zentralblatt MATH (zbMath)

baza bibliograficzno-abstraktowa z zakresu nauk matematycznych (algebra, logika, topologia, geometria, analiza, statystyka, fizyka matematyczna, programowanie, nauki komputerowe, ekonomia i in.)
Politechnika Łódzka
Biblioteka

ul. Wólczańska 223
90-924 Łódź
NIP: 727 002 18 95


Biuro: tel. 42-631-20-59; fax (48) 42-631-29-39
Oddział Obsługi Użytkowników: tel. 42-631-20-73


Strona uczelni: http://p.lodz.pl

Usługi i informacje
O Bibliotece
Newsletter

E-zasoby
Multiwyszukiwarka
Katalog komputerowy
Katalog Biblioteki Beleterystycznej
Repozytorium PŁ CYRENA
Biblioteka cyfrowa CYBRA

Copyright © 2016 Biblioteka Politechniki Łódzkiej