Strona Biblioteki PŁ

   

Katalog

Zasoby elektroniczne   

Kursy i szkolenia

   O bibliotece

Usługi i informacje

  Biblioteki filialne

English version    Go to the English version

Powrót do źródeł elektronicznych

Dostępy testowe

Informacja patentowa


Źródła alfabetycznie

Źródła dziedzinowo

Źródła ogólnodostępne zagraniczne

Źródła ogólnodostępne polskie

Źródła dla poszczególnych Wydziałów

DOSTĘP DO ZASOBÓW SPOZA SIECI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
za pośrednictwem HAN (Hidden Automatic Navigator)

 • Wybrać dostęp "spoza PŁ*" w odpowiednim wierszu.
 • Pojawi się okno logowania do serwera HAN

Login - numer indeksu poprzedzony dużymi literami PL (Studenci i Doktoranci) lub numer dowodu osobistego (Pracownicy - uwaga: wielkość liter ma znaczenie)

PIN - pięć ostatnich cyfr numeru PESEL

 • Wybrany serwis jest dostępny po zalogowaniu
DOSTĘP SPOZA SIECI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
niezależnie od HAN
, na konta indywidualne w wybranych serwisachACCESS ENGINEERING (opis serwisu)

Użytkownik dokonuje rejestracji samodzielnie.
Należy zarejestrować się w serwisie z komputera należącego do domeny PŁ. Następnie, będąc zalogowanym, należy

 • kliknąć "ROAMING PASSPORT"

 • kliknąć "Save Passport"

W przypadku urządzeń mobilnych należy zalogować się do serwisu korzystając z siecin wifi EDUROAM (system rozpozna logowanie z tereny PŁ) a następnie

 • kliknąć "ROAMING PASSPORT"

 • kliknąć "Save Passport"


EBSCO (opis serwisu)

Rejestracji w serwisie dokonuje administrator z Biblioteki PŁ. Korzystając z Systemu Poczty Elektronicznej PŁ należy wysłać na adres oze@lib.p.lodz.pl email:

 • w temacie listu wpisując "konto indywidualne w EBSCO"

 • w treści podać dane jak przy logowaniu do katalogu oraz serwisu HAN czyli: User Name -  numer indeksu poprzedzony dużymi literami PL (Studenci i Doktoranci)  lub numer dowodu osobistego (Pracownicy) oraz Password  -  pięć ostatnich cyfr numeru PESEL

Dostęp będzie aktywowany przez administratora z Biblioteki PŁ w możliwie najkrótszym czasie. Administrator wyśle informację, że konto zostało aktywowane. Wejście odbywa się z innego adresu.


KNOVEL (opis serwisu)

Użytkownik dokonuje rejestracji samodzielnie.  Należy zarejestrować się w serwisie z komputera należącego do domeny PŁ. Na stronie http://app.knovel.com/web/index.v należy:

 • kliknąć "My Knovel"

 • kliknąć "Sign Up"

 • wypełnić krótki formularz (UWAGA: akceptowane są tylko adresy email z serwera uczelnianego PŁ)

 • potwierdzić dane i zobowiązanie do przestrzegania warunków licencji klikając "Sign up"

 • następnie Użytkownik otrzymuje email aktywacyjny. W emailu należy kliknąć "Activate Account"


PROQUEST (opis serwisu)

Użytkownik dokonuje rejestracji samodzielnie. Należy zarejestrować się w serwisie z komputera należącego do domeny PŁ. Na stronie http://search.proquest.com/ należy:

 • w prawym górnym rogu ekranu wybrać "Moja sesja"
 • następnie Utwórz konto "Moja sesja"
 • wypełnić  krótki formularz (prosimy podawać email Serwera Poczty Elektronicznej PŁ)

Użytkownik traci możliwość zdalnego dostępu jeśli był nieaktywny przez 90 dni. Przed upływem tego czasu otrzymujemy powiadomienie automatyczne emailem. Aby przedłużyć ważność należy zalogować się do serwisu.SCOPUS (opis serwisu)

Użytkownik dokonuje rejestracji samodzielnie a administrator z Biblioteki aktywuje dostęp zdalny. Należy zarejestrować się w serwisie z komputera należącego do domeny PŁ.

 • Na stronie http://www.scopus.com kliknąć "Login" a następnie "Not registered?"
 • następnie wypełnić  krótki formularz (prosimy podawać email Serwera Poczty Elektronicznej PŁ)
 • wysłać email korzystając z Systemu Poczty Elektronicznej PŁ na adres oze@lib.p.lodz.pl z prośbą o aktywację zdalnego dostępu do SCOPUS. Prosimy o podanie swojego username oraz numeru PESEL.

Dostęp będzie aktywowany przez administratora z Biblioteki PŁ w możliwie najkrótszym czasie. Administrator wyśle informację zwrotną, że konto zostało aktywowane.SPRINGER (opis serwisu)

Użytkownik dokonuje rejestracji samodzielnie. Należy zarejestrować się w serwisie z komputera należącego do domeny PŁ. Na stronie http://link.springer.com/signup-login należy wypełnić  krótki formularz (prosimy podawać email Serwera Poczty Elektronicznej PŁ), a następnie wylogować się i zalogować ponownie.


WEB OF SCIENCE (opis serwisu)

Użytkownik dokonuje rejestracji samodzielnie.

Należy zarejestrować się w serwisie z komputera należącego do domeny PŁ.

Na stronie http://apps.webofknowledge.com należy wybrać Sign In, a następnie Register, po czym wypełnić  krótki formularz (prosimy podawać email z poczty elektronicznej PŁ). W momencie rejestracji do Web of Science zyskujemy również dostęp do EndNote Web oraz Reasercher ID.WILEY (opis serwis)

Użytkownik dokonuje rejestracji samodzielnie.
Należy zarejestrować się w serwisie z komputera należącego do domeny PŁ.
Na stronie http://onlinelibrary.wiley.com/ należy:

 • wejść w "Login / Register"
 • wypełnić  krótki formularz (prosimy podawać email Serwera Poczty Elektronicznej PŁ)
 • następnie wybrać "My profile", przejść do "Roaming Access". Pojawi się data do kiedy dostęp jest aktywny. Można go odnawiać na kolejne 3 miesiące.


Użytkowanie źródeł elektronicznych wiąże się z przestrzeganiem przez Użytkowników
WARUNKÓW LICENCJI I PRAW AUTORSKICH

Użytkownicy mogą:
- przeszukiwać i przeglądać bazy i serwisy,
- drukować i kopiować wyszukane rekordy, artykuły lub fragmenty tekstów, wyłącznie do celów osobistych, naukowo-badawczych i dydaktycznych,

Użytkownikom zabrania się:
- automatycznego pobierania tekstów a także pobierania niewytłumaczalnie dużej ilości abstraktów lub artykułów oraz kompletnych zeszytów danego tytułu czasopisma,
- wykorzystywania skopiowanych danych do jakiejkolwiek wtórnej dystrybucji.

Bazy danych, czasopisma oraz książki elektroniczne - ich zawartość, łącznie z abstraktami chronione są prawem autorskim. Łamanie powyższych ustaleń licencyjnych może zakończyć się zablokowaniem dostępu zarówno dla Użytkowników łamiących te ustalenia jak i dla całej Uczelni.


Politechnika Łódzka
Biblioteka

ul. Wólczańska 223
90-924 Łódź
NIP: 727 002 18 95


Biuro: tel. 42-631-20-59; fax (48) 42-631-29-39
Oddział Obsługi Użytkowników: tel. 42-631-20-73


Strona uczelni: http://p.lodz.pl

Usługi i informacje
O Bibliotece
Newsletter

E-zasoby
Multiwyszukiwarka
Katalog komputerowy
Katalog Biblioteki Beleterystycznej
Repozytorium PŁ CYRENA
Biblioteka cyfrowa CYBRA
Copyright © 2016 Biblioteka Politechniki Łódzkiej