Strona Biblioteki PŁ

   

Katalog

Zasoby elektroniczne   

Kursy i szkolenia

   O bibliotece

Usługi i informacje

  Biblioteki filialne

English version    Go to the English version

Powrót do źródeł elektronicznych

Dostępy testowe


Źródła alfabetycznie

Źródła ogólnodostępne zagraniczne

Źródła ogólnodostępne polskie

Źródła dla poszczególnych Wydziałów

Dostęp spoza sieciSerwisy czasopism i książek (pełnotekstowych) oraz bazy danych

Atomistyka 

Biotechnologia i nauki o żywności 

Chemia 

Elektrotechnika, elektronika, fizyka,
telekomunikacja, komputery, automatyka

 
Fizyka 

Matematyka 

Medycyna 

Prawo 

Włókiennictwo

Źródła wielodziedzinowe


Dostęp do e-zasobów korzystających z dostępu do internetu z sieci politechnicznej poprzez przycisk ENTER.

Dostęp spoza domeny PŁ (przycisk LOGIN) następuje po zalogowaniu poprzez serwer HAN - dotyczy użytkowników posiadających ważne karty biblioteczne.


ATOMISTYKA

INIS - International Nuclear Information System

Baza bibliograficzno-abstraktowa dotycząca energii atomowej
BIOTECHNOLOGIA I NAUKI O ŻYWNOŚCI

EBSCOhost - MEDLINE

Źrodła z nauk medycznych: medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii,
weterynarii, opieki zdrowotnej, prowadzonych badańFood Science and TechnologyAbstracts

Baza bibliograficzno -abstraktowa z zakresu chemii spożywczej
CHEMIA

American Chemical Society Publications

49 tytułów czasopism pełnotekstowych

Chemical Abstracts

Dostęp poprzez platformę SciFinder. Baza bibliograficzno-
faktograficzno-abstraktowa z chemii

Dostęp z domeny PŁ, po rejestracji https://scifinder.cas.orgREAXYS

Baza danych tworzona przez wydawnictwo Elsevier, rejestruje
dane faktograficzne, właściwości pierwiastków i substancji,
informacje o reakcjach, dane bibliograficzne literatury, z której
czerpane są informacje do bazy

RSC - Royal Society of Chemistry - czasopisma

Czasopisma bieżące i archiwalne pełnotekstowe z dziedziny
chemii i nauk pokrewnych

RSC - Royal Society of Chemistry bazy danych

Bazy bibliograficzno -abstraktowe:

 1. Analytical Abstracts
 2. Natural Product Updates
 3. Chemical Hazards in Industry
 4. Laboratory Hazards Bulletin
 5. Catalysts & Catalysed Reactions
 6. Methods in Organic Synthesis
 7. Synthetic Reaction Updates
 8. ChemSpider


ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONIKA, FIZYKA, TELEKOMUNIKACJA, KOMPUTERY, AUTOMATYKA

IEEE/ IET Electronic Library (IEL)

Kolekcja ponad 263 tytułów czasopism pełnotekstowych, 5300 materiałów konferencyjnych oraz 1600 standardów IEEE/IEE, a także ponad 500 książek elektronicznych pełnotekstowych wydawcy Wiley IEEE-Press


FIZYKA


American Institute of Physics

11 tytułów czasopism pełnotekstowych z dziedziny fizyki

American Physical Society

11 tytułów czasopism pełnotekstowych z dziedziny fizyki wraz
z archiwum Physical ReviewMATEMATYKA

MathSciNet
Mathematical Reviews on the Web

Bibliograficzno-abstraktowa baza zawierająca streszczenia i recenzje
publikacji z dziedziny matematyki, informatyki i statystyki. Baza
zawiera informacje o ponad 1,7 mln artykułów naukowych z ok.
2000 czasopism naukowych

Zentralblatt MATH (zbMath)

Ok. 2300 tytułów, materiały konferencyjne, książki, sprawozdania i in.)
z zakresu nauk matematycznych (algebra, logika, topologia, geometria,
analiza, statystyka, fizyka matematyczna, programowanie, nauki
komputerowe, ekonomia i in.).MEDYCYNA

EBSCOhost - MEDLINE

Źrodła z nauk medycznych: medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii,
weterynarii, opieki zdrowotnej, prowadzonych badań

PRAWO

LEX  -  Szkolnictwo Wyższe i Nauka

System Informacji Prawnej

  Dostęp tylko
w Bibliotece Głównej 

                                 


WŁÓKIENNICTWO, TEKSTYLIA

EBSCOhost - World Textiles

Baza bibliograficzno -abstraktowa obejmująca tematykę włókiennictwaŹRÓDŁA WIELODZIEDZINOWE


AccessEngineering

Dostarcza fachowych informacji dla specjalistów z zakresu nauk ścisłych
i udostępnia materiały dydaktyczne z 15 różnych dziedzin

Ebook Central

książki pełnotekstowe z zakresu nauk technicznych i humanistycznychUżytkownik musi mieć
założone indywidualne
konto w serwisie

EBSCOhost - Academic Search Complete

Wielodziedzinowa baza zawierająca ok. 10.000 czasopism,
monografii i materiałów konferencyjnych w tym 5.500 tytułów
czasopism pełnotekstowych (4.600 recenzowanych)

EBSCOhost - Business Source Complete

Baza z zakresu nauk ekonomicznych, biznesu, marketingu, zarządzania,
księgowości i finansów. Udostępnia czasopisma, cytowania, raporty,
streszczenia książek i profile przedsiębiorstw

EBSCOhost - Master File Premier

Ogólnotematyczna - popularnonaukowa - baza czasopism, książek,
zdjęć i innych materiałów źródłowych

ELSEVIER/ScienceDirect

Ponad 2270 tytułów czasopism Elsevier Science, Academic Press,
Harcourt Health Science dostępnych z platformy ScienceDirect.
Pakiet książek zawierający 838 monografii z roku 2013 oraz
803 wolumenów serii książkowych i poradników z lat 2011-2015

IBUK

Ponad 1000 książek pełnotekstowych polskich wydawców z kolekcji
nauk matematyczno-przyrodniczych, informatyki i nauk ekonomicznych

KNOVEL

Ponad 4700 tytułów książek pełnotekstowych z 18 kolekcji tematycznych.

Wymagana
rejestracja
indywidualna
 szczegóły

PROQUEST - Databases

 1. ABI/INFORM Trade & Industry
 2. ebrary e-books 
 3. ProQuest Agriculture Journals 
 4. ProQuest Career and Technical Education 
 5. ProQuest Computing 
 6. ProQuest Dissertations & Theses A&I
 7.  ProQuest Education Journals 
 8. ProQuest Nursing & Allied Health Source 
 9. ProQuest Research Library 
 10. ProQuest Science Journals 
 11. ProQuest Social Science Journals
 12.  ProQuest Telecommunications

SCOPUS

Baza bibliograficzno-abstraktowa oparta na ponad
23.000 tytułów czasopism o wysokim poziomie naukowym (peer-reviewed)

SPRINGER/Science Direct

Wspólna kolekcja ponad 1200 tyt. czasopism pełnotekstowych
wyd. Springer Verlag i dawnego wyd. Kluwer Academic Publishers
dostępna z platformy wydawcy

TAYLOR & FRANCIS Science and Technology

Recenzowane czasopisma z dziedziny nauk technicznych, inżynieryjnych,
przyrodniczych, medycznych, matematycznych oraz nauk humanistycznych,
społecznych

WEB OF SCIENCE 

Bazy bibliograficzno-abstraktowe, wielodziedzinowe, obejmujące
Web of Science Core Collection, BIOSIS Citation Index, Current Contents
Connect, Current Chemical Reactions, Data Citation Index , Derwent
Innovations Index, MEDLINE, Zoological Record, Journal Citation Reports.
Ponadto udostępnia narzędzia EndNote, ResearcherID i Essential Science
Indicators

WILEY ONLINE LIBRARY

Czasopisma pełnotekstowe wydawcy Wiley-Blacwell
Politechnika Łódzka
Biblioteka

ul. Wólczańska 223
90-924 Łódź
NIP: 727 002 18 95


Biuro: tel. 42-631-20-59; fax (48) 42-631-29-39
Oddział Obsługi Użytkowników: tel. 42-631-20-73


Strona uczelni: http://p.lodz.pl

Usługi i informacje
O Bibliotece
Newsletter

E-zasoby
Multiwyszukiwarka
Katalog komputerowy
Katalog Biblioteki Beleterystycznej
Repozytorium PŁ CYRENA
Biblioteka cyfrowa CYBRA
Copyright © 2016 Biblioteka Politechniki Łódzkiej