Strona Biblioteki PŁ

   

Katalog

Zasoby elektroniczne   

Kursy i szkolenia

   O bibliotece

Usługi i informacje

  Biblioteki filialne

English version    Go to the English versionAktualne dostępy testoweMINIONE PROMOCJE

Rok 2016


Bentham Science - dostęp testowy do e-czasopism do 7 stycznia 2017 r.


Logo wydawcyPolitechnika Łódzka otrzymała dostęp testowy do ponad 100 naukowych, technicznych i medycznych tytułów czasopism Bentham Science Publishers z lat 2000-2016.

Wejście do serwisu: http://www.eurekaselect.com/bypublication

Czasopisma w podziale na dziedziny: http://www.eurekaselect.com/browse_by_subject

Strona Wydawcy: http://www.benthamscience.com

The Top journals:

 • Recent Patents on Anti-Cancer Drug Discovery (Impact Factor: 4.295)             
 • Current Cancer Drug Targets (IF: 3.522)
 • Current Alzheimer Research (IF: 3.889)                         
 • Current Pharmaceutical Design (IF: 3.452)
 • Current Medicinal Chemistry (IF: 3.853)                                             
 • Current Molecular Medicine (IF:  3.621)
 • Current Topics in Medicinal Chemistry (IF: 4.771)


Wydawca zaleca korzystanie z przeglądarek Google Chrome & Firefox.

6-10-2016


Taylor & Francis - nowe czasopisma Wydawcy do końca 2016 r.


Do końca 2016 r. Politechnika Łódzka otrzymała promocyjny dostęp do 45 nowych tytułów wydawnictwa Taylor and Francis.

Część z nich zaczęła się ukazywać w 2015 r., część pojawi się w roku 2016.


Lista nowych tytułów z linkami. Linki działają z terenu PŁ 

Wejście z komputera spoza PŁ na platformę Taylor and Francis Online, na której PŁ ma także opłacony od 2015 r. dostęp do 461 recenzowanych czasopism naukowych z kolekcji Science and Technology

27-01-2016 (9-02-2016)


Dostęp testowy do kolekcji EBSCO eBook Academic Collection - 14 listopada do 19 grudnia 2016

Od 14 listopada Politechnika Łódzka otrzymała dostęp testowy do pełnych tekstów ponad 145 500 tytułów w kolekcji eBook Academic Collection.

Wejście do serwisu (wybieramy EBSCOhost Web) *
Wejście do serwisu spoza PŁ


logo
            EBSCO HostKsiążki pochodzącą od ponad 620 wydawców, w tym wiodących wydawnictw naukowych takich jak: Elsevier, Springer, Brill Academic Publishers, Cambridge University Press, Oxford University Press, Taylor & Francis, John Wiley&Sons, ASM International, EDP Sciences, Emerald, Institution of Engineering & Technology, IOS Press, Sage, jak również wydawnictw uniwersyteckich, w tym MIT Press, Princeton University Press, University of California Press.

Ponad 15% całej kolekcji stanowią tytuły najnowsze z ostatnich 4 lat. Książki są dostępne nie tylko w języku angielskim, ale również innych językach, m.in. niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim, włoskich czy czeskim.

Tematyka

41% kolekcji dotyczy nauk technicznych takich jak: architektura, biznes i ekonomia, chemia, fizyka,  informatyka, inżynieria, nauki stosowane, matematyka, nauki medyczne, nauki przyrodnicze
Są tam również pomoce naukowe w nauce języków, słowniki i leksykony, nauki polityczne, prawo, psychologię, nauki społeczne.

Aktualną listę dostępnych tytułów znajdą Państwo pod linkiem:
https://www.ebscohost.com/assets-ebooks/title-lists/eBook_Academic_Collection_WW_All.xlsx

Istnieje możliwość pobierania całej książki nawet na okres 366 dni oraz możliwość pobierania fragmentu książki lub wybranych rozdziałów nawet do 100 stron podczas jednej sesji.


FILMY instruktażowe
Wyszukiwanie książek elektronicznych na platformie EBSCOhost -
zobacz film (3'46")

Zapisywanie e-książek na urządzenia mobilne - zobacz film (3"13")

[EN] EBSCO eBooks Mobile App -
zobacz film (1'29")Dostęp testowy do kolekcji SAGE - 3.11 do 5.12.2016 r.


Logo wydawcy

Od 3 listopada Politechnika Łódzka będzie miała uruchomiony dostęp testowy do wybranych kolekcji na platformie Sage (http://online.sagepub.com). Pierwsza z kolekcji obejmuje czasopisma STM (Science, Technology, and Medicine), czyli z szeroko pojętych nauk ścisłych i medycyny -- lista 368 tytułów. Druga to kolekcja IMechE (Institution of Mechanical Engineers) -- lista 18 tytułów.

Dostęp testowy zakończy się 5 grudnia 2016 roku.N
ANO Online - do 24 maja 2016 r.


Wydawnictwo De Gruyter przygotowało znakomitą bazę online z zakresu nauk ścisłych NANO Online, która jest punktem kompleksowego dostępu do wyników badań i zastosowań nanonauki i technologii.

Wejście: http://www.degruyter.com/view/db/nano


Przewodnik (pdf)

Baza Nano online: pozwala na łatwy dostęp do wyników badań naukowych ze wszystkich dziedzin aktywnych w nanotechnologii włączając w to fizykę, chemię i inżynierię materiałową, a także inżynierię i medycynę. Zawiera ponad 1,000 rekordów (ekwiwalent ponad 15,000 stron drukowanych), będzie aktualizowana co roku o 250 rekordów (około 5,000 stron drukowanych) dostarczając najnowsze wyniki badań.

Ze względu na starannie wybraną mapę tematyczną i dużą liczbę powiązań między wpisami, użytkownik może znaleźć istotne i powiązane informacje bardzo szybko w następujących kategoriach: materiały, technologie, właściwości, struktura, zastosowanie, wpływ na społeczeństwo.

Wielowymiarowy system klasyfikacji pozwala na szybki dostęp do istotnych treści.  Filtry pozwalają na uzyskanie tylko tych artykułów, które spełniają odpowiednie zestawienia tematów: specyficznej klasy materiału oraz specyficznego obszaru zastosowania.Ebook
Central™ - książki elektroniczne dostępne na platformie Proquest do 14 maja 2016 r.

Wejście do bazy
https://ebookcentral.proquest.com/lib/plodzasp

Ponad 200 najlepszych wydawnictw uniwersyteckich, takich jak: Oxford University Press, Princeton University Press, Stanford University Press, MIT University Press, i in.


Baza jest wielodziedzinowa

Zobacz wideo

Warunkiem KONIECZNYM korzystania z dostępu jest założenie własnego konta na platformie. Po wejściu na stronę należy dołączyć do grona osób, które chcą przetestować bazę klikając na przycisk: "Join Ebook Central".

Mając własne konto może tworzyć półkę z książkami, zapisywać rozdziały, ściągać całe książki (pod warunkiem posiadania konta w programie Adobe Digital Editions - sytuacja analogiczna jak w zakupionej dla PŁ bibliotece książek elektronicznych "ebrary" - można przeglądać je wtedy offline).IUPAC Standards Online - baza chemicznych norm w dostępie testowym - od 6 kwietnia do 6 maja 2016 r.


Od 6 kwietnia do 6 maja  Biblioteka Politechniki Łódzkiej oferuje testowy dostęp do bazy IUPAC Standards Online. Baza składa się ze standardów i rekomendacji IUPAC, opracowanych na podstawie czasopisma Pure and Applied Chemistry.

Baza zawiera ponad 1000 standardów i rekomendacji z 22 tysięcy stron Pure and Applied Chemistry, opublikowanych od 1960 roku. Możliwe jest przeszukiwanie bazy według kilkunastu kryteriów, z uwzględnieniem filtrów tekstu - jej zawartość podzielona jest na dodatek na 19 kategorii przedmiotowych i 172 podkategorii.

IUPAC, czyli International Union of Pure and Applied Chemistry to organizacja odpowiedzialna za wyznaczanie standardów w dziedzinie chemii - standardów międzynarodowych, które są wiążące dla naukowców, w przemyśle, w środowiskach akademickich, dla prawników patentowych, toksykologów itp. Standardem IUPAC są definicje pojęć, wartości standardowe, procedury, zasady nazewnictwa związków i materiałów, nazwy i właściwości pierwiastków w układzie okresowym oraz wiele innych. Baza danych jest jedynym dostępnym na rynku produktem, który możliwia szybkie i łatwe wyszukiwanie oraz pobieranie standardów IUPAC.

Wejście do bazy ze strony: http://www.degruyter.com/view/db/iupacPatents Global - baza danych patentowych WIPO w dostępie testowym - od 6 kwietnia do 6 maja 2016 r.

Baza zawiera dane patentowe ze wszystkich krajów objętych WIPO.

 Niektóre jej części są generowane jako podbazy dotyczące niektórych krajów, inne – jako bloki. Podbazy dotyczą Argentyny, Australii, Austrii, Belgii, Brazylii, Kanady, Chin, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Indii, Irlandii, Włoch, Japonii, Koreii płd., Luksemburga, Meksyku, Monako, Holandii, Norwegii, Portugalii, Rosji, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, USA. 

Pozostałe kraje przeszukiwane są jako bloki (można je przeszukiwać razem lub osobno):

 • Eurasia Patent full text (kraje dawnego ZSRR),
 • European Patent full text (36 krajów europejskich, obejmuje wszystkie europejskie zgłoszenia i udzielone patenty, zawiera rekordy bibliograficzne do zgłoszeń członków Patent Cooperation Treaty przeniesionych do EPO, od roku 1978, cotygodniowe aktualizacje),
 • Global Patents Bibliographic (dane z dodatkowych 65 krajów nie ujętych w bazie pełnotekstowej, uwzględnia PDFy),
 • INPADOC Family and Legal Status (z European Patent Office, zawiera dane bibliograficzne, abstrakty z 99 instytucji patentowych, informacje o statusie prawnym z ponad 60 instytucji patentowych i informacje o patentach powiązanych),
 • JAPIO Patent Abstracts of Japan.

Baza daje możliwość wyszukiwań prostych: wiersza polecenia i wyszukiwania patentów (wg. numerów publikacji, pierwszeństwa, wniosku), tytułu patentu, Cesjonariuszy – z tezaurusem, Wynalazcy – ze słownikiem, daty publikacji i wniosku. Wyszukiwanie zaawansowane uwzględnia synonimy, numery zgłoszeń, dowolne numery patentu, obrazy, symbole klasyfikacji IPC i inne, daty nadania statusu prawnego, kody rodzajów, język, kraj publikacji, konkretne uwzględnione składowe bazy danych i wiele innych pól.

Wejście do bazy ze strony:
https://trials.proquest.com/trials/trialSummary.action?view=subject&trialBean.token=FR2ZNGMDFTOQ5CJCB7QQProquest - bazy wielodziedzinowe w dostępie testowym

1) ProQuest Dissertations & Theses A&I - dostęp od 7 marca do 6 kwietnia 2016 r.
Ta baza danych to najobszerniejszy zbiór dysertacji (multidyscyplinarne) z całego świata opublikowanych od roku 1861 do dnia dzisiejszego.

2) ProQuest SciTech Collection - dostęp od 7 marca do 6 kwietnia 2016 r.
Jest to kolekcja kilku baz z zakresu nauk biologicznych, technologii oraz szeroko rozumianej inżynierii. Zawiera zarówno pełne teksty jak i abstrakty do najważniejszych publikacji z dziedziny nauk ścisłych.
Ulotka - więcej informacji
 
3) ProQuest Dissertations & Theses Global - dostępna od 7 marca do 20 marca 2016 r.
To zbiór około 2.1 mln pełnotekstowych dysertacji z całego świata (+ 3.8 mln abstraktów). Prace te pochodzą z najlepszych uniwersytetów i stanowią doskonały przekrój poprzez wszystkie dziedziny naukowe. PQDT stanowi oficjalne repozytorium dysertacji Biblioteki Kongresu.
Ulotka - więcej informacji

Opcja pełnego tekstu dla niektórych publikacji zależy od dostępności na rynku.

Wejście do całego zasobu baz (również tych obecnie testowanych).

Można przeszukiwać bazy testowe oddzielnie bądź razem z dotychczasowym zasobem ProQuestu
Rok 2015

Czasopisma Institute of Physics Publishing - przedłużony do lutego 2016 r.

Opis: Nowa witryna Institute of Physics Publishing z Bristolu, która oferuje wolny dostępem do wszystkich tekstów wszystkich czasopism w niej notowanych.

Dostęp: od 11 maja do 31grudnia 2015 r.

Link do strony

Zawartość: pełne teksty z naukowych czasopism opublikowanych przez Institute of Physics (IOP) Publishing. Baza udostępnia pełne teksty 70 bieżących czasopism (w tym 6 tytułów Open Access) wraz z pełnymi archiwami oraz 39 dalszych tytułów archiwalnych.

Zakres tematyczny: fizyka, matematyka, astronomia, chemia, informatyka, inżynieria materiałowa, metrologia, nauki medyczne i biologiczne.Dostęp testowy do czasopism i książek elektronicznych wydawnictwa De Gruyter -  do 30 listopada 2015 r.

Wydawca De Gruyter publikuje recenzowane książki i czasopisma naukowe z różnych dziedzin wiedzy np.: Architecture and Design, Chemistry, Computer Sciences, Economics, Engineering, Life Sciences, Materials Sciences, Mathematics, Physics.
Współpracuje m.in. z Columbia University Press, Harvard University Press, Wolters Kluwer.

 • Wejście z terenu PŁ - e-books
  ok.  80 000 książek z 28 dyscyplin naukowych obejmujących takie typy dokumentów jak monografie, serie wydawnicze, podręczniki, encyklopedie w formatach PDF i EPUB.

 • Wejście z terenu PŁ - e-journals
  ponad 800 czasopism z różnych dziedzin wiedzy (w tym niemalże połowa czasopism to czasopisma open access)

W czasie trwania testu nie mamy dostępu do pełnej kolekcji w wersji pełnotekstowej.

23-10-2015


Wielodziedzinowa kolekcja książek EBSCO eBook Academic Collection do 20 listopada 2015 r.

Zapraszamy do testowania książek dostępnych na platformie EBSCOhost i w wyszukiwarce naukowej EDS, dzięki czemu użytkownicy mogą prowadzić wyszukiwania w połączonych zbiorach książek elektronicznych i baz danych a otrzymane rezultaty są wyświetlane na jednej liście.

Wejście do kolekcji z terenu PŁ

Zawartość:
137 840 e-książek od ponad 500 wydawców
w tym od wiodących wydawnictw naukowych takich jak: Elsevier, Springer, Brill Academic Publishers, Cambridge University Press, Oxford University Press, Taylor & Francis, John Wiley & Sons, ASM International, EDP Sciences, Emerald, Institution of Engineering & Technology, IOS Press, Sage; jak również wydawnictw uniwersyteckich, w tym MIT Press, Princeton University Press, University of California Press i wiele innych.

Tematyka:
architektura, biznes i ekonomia, informatyka, inżynieria i technologia, matematyka, medycyna, chemia, fizyka, nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, pomoce naukowe i nauka języków, słowniki i leksykony, nauki polityczne, prawo, psychologia, nauki społeczne i nauki humanistyczne.

Opis:
Książki są dostępne nie tylko w języku angielskim, ale i w 20 innych językach, m.in. niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim.

Listę tytułów mogą Państwo pobrać ze strony Academic Collection. Z uwagi na dużą pojemność pliku (~20 MB) proszę użyć przeglądarki Firefox lub Chrome.

Dostęp testowy:
od 20 października do 20 listopada 2015 r.

20-10-2015


Dostęp do czasopism medycznych Taylor & Francis do 15 listopada 2015 r.

Dostęp online do wydań bieżących oraz archiwalnych (począwszy od 1997 roku) czasopism adresowanych do przedstawicieli sektora farmaceutycznego, nauk biologicznych oraz medycyny klinicznej. Publikacje te odnoszą się do ponad 30 dziedzin, w tym do takich jak:

*  Aplikacja leków
*  Biologia komórkowa i molekularna  
*  Dermatologia i Chirurgia Plastyczna
*  Edukacja medyczna
*  Endokrynologia
*  Farmacja
*  Gastrologia
*  Immunologia i choroby zakaźne
*  Kardiologia
*  Neurologia i neuronauka
*  Medycyna żywienia
*  Medycyna reprodukcyjna
*  Medycyna translacyjna
*  Metabolizm leków
* Okulistyka
* Onkologia i hematologia
* Ortopedia
* Otorynolaryngologia
* Pielęgniarstwo
* Położnictwo i ginekologia
* Psychiatria i zdrowie umysłowe
* Pulmonologia
* Stomatologia
* Toksykologia
* Urologia i nefrologia
* Uzależnienia
* Zaburzenia komunikacji

Broszura informacyjna

Więcej informacji na temat portfolio medycznego wydawnictwa Taylor & Francis Group mogą Państwo uzyskać na stronie
http://explore.tandfonline.com/content/med/medicine-hub/

3-11-2015


Dostęp testowy do  World Scientific 1 - 30 kwietnia 2015 r.  - wejście

World Scientific to wydawca książek i czasopism naukowych z zakresu tzw. STM-u (Science, Technology, Medicine), czyli szeroko pojętych nauk ścisłych i medycyny z siedzibą w Singapurze, założone w 1981 roku.
 
Publikuje rocznie około 500 tytułów książek oraz ponad 120 tytułów czasopism w różnych obszarach tematycznych zgodnym z profilem wydawnictwa.
 
Od 1996 roku wydaje czasopisma, materiały konferencyjne oraz książki w postaci elektronicznej (e-journals, e-proceedings, e-books) oraz prowadzi sprzedaż internetową swoich wydawnictw.

Jest możliwość drukowania i zapamiętywania wybranych fragmentów książek, artykułów z czasopism. Tytuły publikacji, które znajdują się w serwisie World Scientific i mają ikonkę "Free" + "otwartą kłódkę" są dostępne. Ulotka

1-04-2015


Dostęp testowy do czasopism wydawnictwa Institution of Civil Engineers 16 luty -- 30 kwietnia 2015 r.

Dostęp z domeny PŁ // spoza PŁ*

Zapraszamy do zapoznania się z czasopismami wydawnictwa Institution of Civil Engineers
z zakresu inżynierii lądowej i wodnej oraz materiałoznawstwa.

Tytuły dostępne w pełnym tekście:
 * Advances in Cement Research
 * Dams and Reservoirs
 * Geosynthetics International
 * Géotechnique
 * Géotechnique Letters
 * International Journal of Physical Modelling in Geotechnics
 * Journal of Environmental Engineering and Science
 * Magazine of Concrete Research
 * Environmental Geotechnics
 * Geotechnical Research
 * Infrastructure Asset Management
 * Proceeding of the ICE - Bridge Engineering more content
 * Proceeding of the ICE - Civil Engineering
 * Proceeding of the ICE - Construction Materials
 * Proceeding of the ICE - Energy
 * Proceeding of the ICE - Engineering and Computational Mechanics
 * Proceeding of the ICE - Engineering Sustainability
 * Proceeding of the ICE - Forensic Engineering
 * Proceeding of the ICE - Geotechnical Engineering
 * Proceeding of the ICE - Ground Improvementmore content
 * Proceeding of the ICE - Engineering History and Heritage
 * Proceeding of the ICE - Maritime Engineering
 * Proceeding of the ICE - Management, Procurement and Law
 * Proceeding of the ICE - Municipal Engineer
 * Proceeding of the ICE - Structures and Buildings more content
 * Proceeding of the ICE - Transport
 * Proceeding of the ICE - Urban Design and Planning
 * Proceeding of the ICE - Water Management more content
 * Proceeding of the ICE - Waste and Resource Management

16-02-2015


Dostęp testowy do  NASBI - Naukowej Akademickiej Sieciowej Biblioteki Internetowej 23 luty -- 31 marca 2015 roku.  

Zapraszamy do korzystania z platformy NASBI, na której PŁ ma dostęp testowy do pełnych tekstów ok. 100 książek lista - z ponad 2 tys. udostępnianych na platformie.

Z każdego tytułu może korzystać jednocześnie 5 użytkowników. Wydruki i zapamiętywanie - niedostępne. Aby przeczytać książkę należy wybrać opcję "Pożycz". Po zakończeniu prosimy używać opcji "Oddaj". Prezentacja NASBI

Serwis wymaga indywidualnej rejestracji - adres email z Systemu Poczty Elektronicznej PŁ - link do rejestracji

1. Dostęp z domeny PŁnasbi.pl

2. Dostęp z komputerów spoza PŁ
- wymaga, oprócz rejestracji, specjalnego kodu dostepu.
Aby otrzymać kod należy wysłać email na adres be@lib.p.lodz.pl. Honorowane będą jedynie emaile z adresów Systemu Poczty Elektronicznej Politechniki Łódzkiej. Kody są wysyłane przez Bibliotekę Elektrotechniki PŁ w ciągu 2 dni roboczych.

Po zalogowaniu na stronie nasbi.pl w oknie przeglądarki pojawi się pole o nazwie "Kod dostępu".
Należy wpisać w nim otrzymany z biblioteki kod i zatwierdzić go za pomocą przycisku "Wyślij". Czynność ma charakter jednorazowy i nie będzie wymagana w przyszłości. Od tej chwili można korzystać z NASBI w dowolnym miejscu.

Zgłoszenia książek do zakupu prosimy kierować na adres: oze@lib.p.lodz.pl
Rok 2014

Dostęp do czasopism  Mathematical Sciences Publishers - od 14.11.2014 do 3.01.2015 r.
Politechnika Łódzka uzyskała dostęp do 7 tytułów czasopism  z zakresu matematyki i dziedzin pokrewnych:

Algebra & Number Theory - link
Algebraic & Geometric Topology  - link
Analysis & PDE - link
Communications in Applied Mathematics and Computational Science - link
Geometry & Topology  - link
Involve, a Journal of Mathematics - link
Journal of Mechanics of Materials and Structures -  link

Czasopisma dostępne są z komputerów z domeny PŁDostęp do czasopisma Nanomedicine
- do 31.12.2014 r.
Politechnika Łódzka uzyskała dostęp do czasopisma Nanomedicine (ISSN  1743-5889)  - rocznik bieżący oraz 5 lat archiwu.
Link do czasopisma: http://www.futuremedicine.com/loi/nnm
Nanomedicine to czasopismo z zakresu nanomedycyny, nanotechnologii i jej potencjalnych zastosowań medycznych, biotechnologii urządzeń, badań i testów klinicznych, aplikacji i narzędzi diagnostycznych. Czasopismo jest cennym źródłem informacji dla społeczności naukowej, przemysłu, firm farmaceutycznych oraz organów regulacyjnych.

Zawartość:
•    Principles of nanomedicine, including basic research and theoretical applications
•    Nanotechnological advances and their potential medical applications
•    Disorders/conditions and the benefits of nanomedical tools versus traditional techniques
•    Pre-clinical testing of novel nanomedical tools
•    Diagnostic tools and applications
•    Implanted nanodevices for the prevention and treatment of disease and the alleviation of pain
•    Nanomedical tools in gene therapy for inherited diseases
•    Tissue, cell and genetic engineering involving nanomedical tools
•    Therapeutic applications of nanotechnology
•    Drug delivery using nano-particles (natural and artificial) or devices
•    Technologies already in clinical use: diagnostics, therapeutics or surgical aids
•    Prediction of adverse reactions of nanomedical technology, toxicology and safety issues
•    Ethical, regulatory and legal issues
•    Commercialization, funding and economics of nanomed


Dostęp do Engineering Case Studies Online  od 1.10-1.11.2014 r..
Zapraszamy do zapoznania się z bazą wydawnictwa Alexander Street Press.
Engineering Case Studies Online to baza publikacji multimedialnych w formie 250 godzin  filmów video oraz 50,000 stron dokumentów tekstowych. W bazie znajduje się dokumentacja ponad 1.000 przypadków rożnych katastrof, które wydarzyły się w historii rozwoju techniki  m.in.: BOAC Flight 781, Apollo 13, Fukushima, BP Deepwater Horizon.
Treści w bazie pochodzą od wyselekcjonowanych wydawców, takich jak: BBC, National Archives, American Society of Civil Engineers, A&E Television Networks, Wiley
Oprócz walorów edukacyjnych, baza może być z powodzeniem stosowana jako ciekawa pomoc w nauczaniu studentów specjalistycznego – technicznego języka angielskiego.
Więcej informacji na temat tej kolekcji.


Dostęp do Journal and Highly Cited Research  od 15.09 do 5.10.2014 r..
Firma Thomson Reuters zaoferowała bezpłatny dostęp testowy do kompleksowego produktu Journal and Highly Cited Research (JHCD)
w ramach nowej platformy Web of Science. JHCD obejmuje bazę Essential Science Indicators oraz nową werjsę bazy Journal Citations Reports, unowocześnioną m.in. o: interaktywne wizualizacje, zwiększone możliwości porównań, ułatwioną nawigację i dostęp do historycznych wskaźników1. Opis baz:
Essential Science Indicators pozwala zidentyfikować osoby, instytucje, prace, publikacje i kraje wywierające wpływ na daną dziedzinę nauki oraz może być źródłem analitycznym dla decydentów, administratorów, analityków oraz specjalistów ds. informacji pracujących w agencjach rządowych, na uczelniach, wydawnictwach i fundacjach.
Journal Citations Reports® oferuje narzędzia do oceny międzynarodowych czasopism naukowych za pomocą dających się obliczyć, statystycznych informacji opartych o częstotliwość cytowania, pomaga zmierzyć wpływ badań na szczeblu czasopisma naukowego oraz pokazuje związek pomiędzy czasopismem cytującym i cytowanym.
2. Czas trwania testu: 15.09-5.10.2014 r.
Testowi będą towarzyszyły seminaria internetowe i szkolenia, na które zostaną zaproszeni wszyscy, którzy zarejestrują się do testów.
3. Rejestracja indywidualna
Osoby zainteresowane skorzystaniem z dostępu testowego do JHCD prosimy o kierowanie zgłoszeń zawierających dane:
imię, nazwisko, e-mail poczty Politechniki Łódzkiej i afiliację do Pani Marty Hallay-Suszek pod adres e-mail: M.Hallay-Suszek@icm.edu.pl
Ponieważ preferowane są zgłoszenia zbiorcze przesyłane przez osoby kontaktowe ze współpracujących bibliotek prosimy o przesyłanie
kopii zgłoszenia na adres e-mail: oze@lib.p.lodz.pl (Oddział Zbiorów Elektronicznych Biblioteki PŁ, tel. 42-631-20-51).


Dostęp testowy do bazy tytułów wydawcy Trans Tech Publications - do 4 sierpnia 2014 r.
Trans Tech Publications to wydawca specjalizujący się w publikacjach z szeroko rozumianej inżynierii materiałowej. PŁ ma dostęp do pełnych tekstów nastepujących tytułow:

 1. Materials Science Forum (32 vol.)
 2. Key Engineering Materials (30 vol.)
 3. Solid State Phenomena (12 vols./y)
 4. Defect and Diffusion Forum (8 vols./y)
 5. Diffusion Foundations (4 vol.)
 6. Journal of Nano Research (4 vol.)
 7. Advanced Materials Research (100+ vol.)
 8. Applied Mechanics and Materials (80+ vol.)
 9. Journal of Biomimetics, Biomaterials, and Tissue Engineering (4 vols./y)
 10. Journal of Engineering Research in Africa (2 vol.)
 11. Advanced Engineering Forum (2-4 vol.)
 12. Nano Hybrids (4 vol.)
 13. Advances in Science and Technology (8-10 vol.)
 14. Trans Tech Book Series: Materials Science Foundations (2-4 vols./y)

Link do czasopism oraz do strony WydawcyDostęp testowy do Emerald eJournal Collection and Emerald eBook Series
  - do 5 lipca 2014 r.
Emerald eBook Series – Social Science and Business, Management and Economics - link
Emerald Engineering Online Collection - link
Kolekcja obejmuje czasopisma naukowe oraz serie książkowe z zakresu zarządzania, rachunkowości, marketingu, biznesu, inżynierii, nauk społecznych i innych. Pełna lista tytułów: czasopism oraz  książek    Dostęp testowy do czasopism Cambridge -
6 maja do 7 lipca 2014 r.

Zapraszamy do zapoznania się z czasopismami Cambridge w formie bezpłatnego dostępu testowego do ponad 300 tytułów.
Cambridge Journals, to wiele obszernych kolekcji tematycznych z nauk humanistycznych i ścisłych. Duża liczba z dostępnych w nich czasopism należy do wiodących publikacji z danych dziedzin. Między innymi:
Agriculture, Architecture, Biomedical Sciences, Computer Science, Earth and Atmospheric Science, Economics, Engineering, Mathematics, Physical Science


Dostęp testowy do czasopism Wydawnictwa Lippincott Williams & Wilkins - 8 kwietnia do 7 czerwca 2014 r.
Do 7 czerwca 2014 r. PŁ ma dostęp do ponad 100 czasopism Wydawnictwa  Lippincott Williams & Wilkins z zakresu biochemii, chemii,  medycyny ratunkowej, metabolizmu, genetyki, mikrobiologii,  farmakologii, rehabilitacji, radiologii, chirurgii,  USG, ultradźwięków itd.
Test obejmie także bazę Amirsys Imaging Reference Center ( Centrum Referencyjne dla radiologii).
Zarówno czasopisma jak i baza dostępne są na platformie OVID
Czasopisma dostępne są w zakładce Journals, a baza w zakładce Amirsys.
Czasopisma można przeszukiwać korzystając z zakładki Search (po zaznaczeniu Your Journals@Ovid).
Więcej informacji: wykaz tytułów czasopism, informacje o bazie Amirsys oraz linki do prezentacji platformy OVID                                                    


Dostęp testowy do nowych baz na platformie EBSCO - 1 kwietnia do 7 czerwca 2014 r.
Od 7 kwietnia do 7 czerwca 2014 r. na platformie EBSCOhost Politechnika Łódzka będzie mieć dostęp testowy do baz danych umożliwiających pozyskanie informacji z zakresu techniki, energetyki, technologii, sztuki, architektury i zagrożeń chemicznych: Applied Science & Technology Source,  Art Source, Energy & Power Source, Chemical Hazard Information Library.
Więcej informacji o bazach oraz wejście na platformę EBSCO.


Dostęp testowy do Merck Index* Online - 6 maja do 4 czerwca 2014 r.

Zapraszamy do testowania bazy Merck Index Online dostępnej na platformie Royal Society of Chemistry - przewodnik użytkownika, tutorial na youtube.com.

Od ponad 120 lat The Merck Index jest uważany za najbardziej autorytatywne i rzetelne źródło informacji z zakresu chemikaliów, chemii leków oraz pozostałych dyscyplin pokrewnych. Oferuje wygodny i prosty sposób przeszukiwania pełnej bazy danych tekstowych. Zawiera ponad 11.500 monografii wraz z historycznymi rekordami niedostępnymi w wersji drukowanej (ponad 500 nowych monografii i 1,300 nowych struktur).

Istotne monografie
- Nazwy, synonimy i znaki towarowe
- Struktury chemiczne
- Własność intelektualna
- Aplikacje i wykorzystanie
- Dane bioaktywne
- Odwołania do literatury

Tabelki referencyjne
- Najbardziej znane skróty
- Substancje i związki zamienne
- Słowniczki

Zawartość
- Leki dla ludzi i zwierząt
- Leki biotech i antyciała monoklonalne
- Substancje używane do obrazów medycznych
- Produkty biologiczne i naturalne
- Medycyna roślinna i zielarska
- Nutraceutyki i kosmeceutyki
- Odczynniki laboratoryjne i katalityczne
- Farby, kolory i wskaźniki
- Substancje ważne dla środowiska
- Dodatki do jedzenia i suplementy odżywcze
- Smaki i zapachy
- Chemikalia rolnicze, pestycydy i herbicydy
- Chemikalia przemysłowe i nietypowe


Testowy dostęp do kolekcji czasopism Royal Society Publishing - 4 kwietnia do 3 maja 2014 r.


Dostęp testowy do kolekcji książek Institution of Civil Engineering - 4 kwietnia do 30 kwietnia 2014 r.
Dostępy testowym do kolekcji  11 e-book-ów Institution of Civil Engineering w terminie do 30 kwietnia 2014 roku.

 • Civil Engineering in Context - wejście
 • Concrete: Neville's Insights and Issues - wejście
 • Designers' Guide to EN 1991-1-4 Eurocode 1: Actions on structures, general actions part 1-4. Wind actions - wejście
 • Disturbed Soil Properties and Geotechnical Design - wejście
 • GREEN3: The Exploitation of Natural Resources and the Consequences - wejście
 • ICE Manual of Bridge Engineering, 2nd edition - wejście
 • NEC2 and NEC3 Compared - wejście
 • Practical Risk Management in the Construction Industry - wejście
 • Public Authority Procurement Strategy - wejście
 • River and Channel Revetments: A Design Manual - wejście
 • The Motorway Achievement: Volume 2: Frontiers of Knowledge and Practice - wejście

Dostęp testowy do bazy AccessEngineering wydawcy McGraw Hill  - 10 marca do 30 kwietnia 2014 r.
Wejście do bazy AccessEngineering
Baza dostarcza informacji na temat zagadnień z szeroko rozumianej inżynierii:

 • architektura i konstrukcje
 • elektryka i elektronika
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria chemiczna
 • inżynieria lądowa
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria paliw
 • inżynieria przemysłowa
 • inżynieria œśrodowiska
 • lotnictwo i astronautyka
 • mechanika
 • nanotechnologia
 • optyka
 • transport i telekomunikacja

Zawiera:

 • 430 monografii i podręczników,
 • 3900 interaktywnych tabel i wykresów,
 • 530 instruktażowych filmów video,
 • pomoce dydaktyczne  (Curriculum  Maps),
 • kalkulatory umożliwiające pracę ‘off-line’ (plik Excell),
 • Spersonalizowane konto użytkownika,
 • wbudowany słownik McGraw-Hill Dictionary of Engineering, który zawiera ok. 18 000 haseł.

Więcej informacji: prezentacja w języku polskim.


Nowa wersja  bazy Reaxys 1-14 kwietnia 2014 r.   
Dostęp testowy do nowej wersji bazy Reaxys będzie otwarty w okresie od 1 do 14 kwietnia 2014 dla każdego użytkownika,
który do dnia 1 kwietnia dokona indywidualnej rejestracji.
Za pomocą tego samego interfejsu będzie możliwy - dostęp zarówno do bazy Reaxys, jak i do bazy Reaxys Medicinal Chemistry (zawiera badania przedkliniczne leków, opisy 2,4 mln związków chemicznych i wyniki 9 mln eksperymentów biologicznych).
Wszystkie szczegóły oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie


Testowy dostęp do "NRC Research Press STM Journals Collection" - 28 luty do 3 kwietnia 2014 r.
Informujemy, że Biblioteka Politechniki Łódzkiej uzyskała próbny dostęp do kolekcji czasopism "NRC Research Press STM Journals Collection".  Kolekcja będzie dostępna od 3 marca przez okres 4 tygodni. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie http://www.nrcresearchpress.com.
Dziedziny:
Physiology, Nutrition, Biochemistry, Cell Biology, Botany, Chemistry, Civil Engineering, Earth Sciences, Environmental Science, Fisheries and Aquatic Sciences, Forest Research, Genome, Microbiology, Physics, Physiology, Pharmacology, Zoology.

Dostęp do 16 tytułów:
•    Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism
•    Biochemistry and Cell Biology
•    Botany
•    Canadian Geotechnical Journal
•    Canadian Journal of Chemistry
•    Canadian Journal of Civil Engineering
•    Canadian Journal of Earth Sciences
•    Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
•    Canadian Journal of Forest Research
•    Canadian Journal of Microbiology
•    Canadian Journal of Physics
•    Canadian Journal of Physiology and Pharmacology
•    Canadian Journal of Zoology
•    Environmental Reviews
•    Genome
•    Journal of Unmanned Vehicle Systems       


Testowy dostęp do kolekcji e-booków Institution of Engineering and Technology -4 marca do 2 kwietnia 2014 r.

Biblioteka Politechniki Łódzkiej otrzymała dostęp testowy do kolekcji e-booków IET (Institution of Engineering and Technology), a dokładniej Ultimate Collection 1979-2013 (http://digital-library.theiet.org/content/collections/pbidfu13). Platforma książek elektronicznych  wydawnictwa IET zawiera ok. 400 książek z zakresu techniki i inżynierii. Aby z nich skorzystać, należy wejsć na stronę IET Digital Library (http://digital-library.theiet.org/content/books).
Wybrane kolekcje obejmują następującą tematykę:http://bg.p.lodz.pl/iet.jpg

 •     Circuits, Devices and Systems
 •     Computing
 •     Control Engineering
 •     Electromagnetic Waves
 •     History & Management of Technology
 •     Power & Energy
 •     Radar, Sonar, Navigation and Avionics
 •     TelecommunicationsArchive - PR               Rok 2013

E-PUBLIKACJE NAUKI POLSKIEJ

"e-Publikacje Nauki Polskiej" http://www.ePNP.pl to zbiór publikacji naukowych w wersji elektronicznej z różnych dziedzin nauki,  wydawanych przez polskie uczelnie (gł. niepaństwowe), instytuty naukowe, towarzystwa i stowarzyszenia naukowe oraz muzea. Baza/Sklep zawiera e-booki oraz czasopisma, w dużej części odpłatne, wtedy są do odczytania w bezpłatnym programie Adobe Digital Editions=ADE, zaś część dostępna nieodpłatnie, jest do pobrania jako pdf.
Wszystkie tytuły bezpłatne, książki i czasopisma (w liczbie ok. 1900) dostępne są z zakładki "PUBLIKACJE BEZPŁATNE".

Czasopisma naukowe http://www.epnp.pl/publikacje/czasopisma_naukowe dotyczą następujących dziedzin:

        Nauki ekonomiczne
        Nauki społeczne
        Nauki humanistyczne
        Nauki matematyczno-przyrodnicze (38 tytułów, w tym 14 darmowych)
        Prawo i administracja
        Nauki medyczne i o zdrowiu
        Nauki inżynieryjne i techniczne (48 tytułów, w tym 18 darmowych)
        Nauki rolnicze
        Nauki teologiczne

NAUKI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE ORAZ INŻYNIERYJNE I TECHNICZNE
WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM DOSTĘPNYCH BEZPŁATNIE
w formacie pdf - do pobrania całe zeszyty (po bezpłatnym zarejestrowaniu się w serwisie epnp.pl). Usunięto powtarzające się tytuły.

 1. Acta Physica Polonica A; Instytut Fizyki PAN w Warszawie; ISBN/ISSN: 0587-4246
 2. Acta Scientiarum Polonorum; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; ISBN/ISSN: 1644-0757
 3. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; ISBN/ISSN: 1898-6730
 4. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza; Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie; ISBN/ISSN: 1895-8443
 5. Biotechnologia; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; ISBN/ISSN: 1644–065X
 6. Ceramika; Polskie Towarzystwo Ceramiczne w Krakowie; ISBN/ISSN: 0860-3340, 978-83-60958-93-3
 7. Dendrobiology; Instytut Dendrologii PAN w Kórniku; ISBN/ISSN: 1641-1307
 8. Ecohydrology & Hydrobiology; Międzynarodowy Instytut PAN - Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii pod auspicjami UNESCO; ISBN/ISSN: 1642-3593
 9. Ecological Questions. An International Journal on Controversial Problems of Ecology; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; ISBN/ISSN: 1644-7298
 10. Eksploatacja i Niezawodność; Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne w Warszawie; ISBN/ISSN: 1507-2711
 11. Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; ISBN/ISSN: 2081-8742
 12. Geodezja i Kartografia; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; ISBN/ISSN: 1644-0668
 13. Gospodarka Surowcami Mineralnymi; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie; ISBN/ISSN: 0860-0953
 14. Kosmos. Problemy nauk biologicznych; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; ISBN/ISSN: 0023-4249
 15. Materiały Ceramiczne; Polskie Towarzystwo Ceramiczne w Krakowie; ISBN/ISSN: 1505-1269
 16. Materiały Elektroniczne; Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie; ISBN/ISSN: 0209-0058
 17. Nukleonika; Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie; ISBN/ISSN: 0029-5922
 18. Oceanologia; Instytut Oceanologii PAN; ISBN/ISSN: 0078-3234
 19. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences; Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie; ISBN/ISSN: 1230-0322
 20. Polityka Energetyczna; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie; ISBN/ISSN: 1429-6675
 21. Postępy Techniki Jądrowej; Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie; ISBN/ISSN: 0551-6846
 22. Postępy Techniki Jądrowej; Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie; ISBN/ISSN: 0551-6846
 23. Prace Instytutu Elektrotechniki; Instytut Elektrotechniki w Warszawie; ISBN/ISSN: 0032-6216
 24. Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska BTN; Bydgoskie Towarzystwo Naukowe; ISBN/ISSN: 1898-6706
 25. Prace naukowe IICh PAN; Instytut Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach; ISBN/ISSN: 1509-0760
 26. Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivates; Polskie Towarzystwo Chitynowe w Łodzi; ISBN/ISSN: 1896-5644
 27. Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; ISBN/ISSN: 1732-9353
 28. Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; ISBN/ISSN: 1732-9353
 29. Studia z architektury nowoczesnej; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; ISBN/ISSN: 987-83-231-2624-9
 30. Technologia i jakość wyrobów; Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi; ISBN/ISSN: 2299-7989
 31. Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN w Krakowie; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie; ISBN/ISSN: 2080-0819
 32. Zeszyty Naukowe UP we Wrocławiu; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; ISBN/ISSN: 1897-4732       28.05.2013

3DOSTĘP DO ARTYKUŁÓW LAUREATÓW  NAGRÓD  NOBLA  2012

ScienceDirect Elsevier zaprasza do lektury bezpłatnych, ogólnodostępnych artykułów laureatów nagrody Nobla. Będą one dostępne z dowolnego komputera, również z domu, bez logowania.

Na specjalnych stronach serwisu ScieceDirect wydawnictwa Elsevier>> dostępne są bezpłatnie dla wszystkich artykuły, składające się na dorobek noblistów z lat 2008 - 2012 w dziedzinach:

 • Medicine or Physiology
 • Chemistry
 • Physics
 • Economic Sciences             30.10.2012

EBSCO DISCOVERY SERVICE - test multiwyszukiwarki


EBSCO Discovery Service umożliwia równoczesne przeszukiwanie wielu zasobów elektronicznych, dostępnych dla konkretnej Uczelni.
Obecnie EBSCO Discovery Service jest w fazie testów.

Dla Politechniki Łódzkiej przeszukiwane są równocześnie tylko niektóre bazy:EBSCO Host, Web of Science, Science Direct,Medline,Physical Review Online Archive - PROLA,ABI/INFORM Trade & Industry - ProQuest, ProQuest Dissertations and Theses oraz bezpłatne bazy open access (OAIster, arXiv), a także kilkanaście (13) baz danych, które nie zostały zakupione, ale możemy obejrzeć dane bibliograficzne wyszukanych materiałów.

aktualizacja 14.01.2013; 08.08.2012PROJEKT PL-GRID DLA WSZYSTKICH POLSKICH NAUKOWCÓW !!!

PLGRID oferuje infrastrukturę dla nauki -- pomaga polskim naukowcom wejść w światową naukę.
Wprowadzenie w temat PLGRID oferuje przystępny film promocyjny>> dostępny w serwisie YouTube oraz ze strony www.plgrid.pl.

Komputery wielkiej mocy (metakomputery) są dostępne dla każdego polskiego naukowca, związanego z uczelnią lub instytutem naukowym w Polsce.

Projekt PL-Grid wspiera badania naukowe w Polsce http://www.plgrid.pl/

Moc obliczeniowa 215 TFlops
Pamięć dyskowa 2500 TBytes

Celem technologii gridowej jest stworzenie prostego, lecz mimo to wielkiego i potężnego, wirtualnego komputera z ogromnej ilości połączonych, niejednorodnych systemów współdzielących różnego rodzaju zasoby. PL-Grid buduje ogólnopolską infrastrukturę gridową, która umożliwia przeprowadzanie badań naukowych w oparciu o symulacje i obliczenia dużej skali z wykorzystaniem klastrów komputerowych i usług oferowanych w ramach projektu.

Dziedziny, w których najczęściej korzysta się z komputerów wielkiej mocy:

Modelowanie molekularne, obliczenia rozproszone, techniki symulacji, bioinformatyka, modelowanie procesów biochemicznych,  gaussian, hyberchem, programy do wizualizacji, techniki wizualizacji danych, modele matematyczne cząsteczek chemicznych, białek, przewidywanie reakcji chemicznych, dokowanie substancji aktywnej (leków) w białkach, centra obliczeniowe, zastosowanie bioinformatyki w projektowaniu leków, przewidywanie własności układów cząsteczkowych lub złożonych, bio-informatyka, szkolenia, edukacja, praca, osiągnięcia nauki, firmy bioinformatyczne, informatyka chemiczna, biologia, chemia kwantowa, fizyka, obliczenia numeryczne, inne.

Ze strony www.plgrid.pl

 • Zapewniamy ciągłe wsparcie. Nasi specjaliści służą pomocą w rozwiązywaniu problemów oraz czuwają nad poprawnym i stabilnym funkcjonowaniem infrastruktury.

 • Dostępne są bezpłane szkolenia w systemie tradycyjnym oraz online.

 • Udostępniamy nowoczesny sprzęt.
  Uzyskasz dostęp do zasobów o dużej mocy - docelowo 215 Tflops, które znacznie przyspieszą Twoje obliczenia.

 • Korzystanie z infrastruktury jest darmowe. Nie pobieramy żadnych opłat za używanie zasobów Projektu.

 • Oferujemy najnowsze technologie.Uzyskasz dostęp do technologii gridowej - obliczenia na rozproszonych zasobach są obecnie bardzo popularne wśród wielu naukowców i inżynierów.

 • Pomagamy w adaptacji aplikacji. Chciałbyś uruchomić swoją aplikację na gridzie? Chętnie pomożemy w jej adaptacji.

 • Dostarczamy oprogramowanie e-infrastruktury.Oferujemy wiele narzędzi użytkownika, takich jak: portale, systemy zarządzania i monitorowania aplikacji oraz wizualizacji wyników.

Podręcznik użytkownika https://wiki.plgrid.pl/doku.php?id=pakiet5:nowy_podrecznik

 12.04.2012WYSZUKIWARKA DLA CHEMIKÓW - CWM Global Search - AKTUALIZACJA 2013 !

Można przeszukiwać Internet po wzorach strukturalnych!

Can one search Google by chemical structure?  No? CWM Global Search - The Internet Search Engine for Chemists can! http://cwmglobalsearch.com/gs/default.aspx

Oferowany produkt CWM Global Search przeszukuje obecnie 65 internetowych baz danych związanych z chemią, w tym Wikipedię, Scholar Google oraz Google Patents.

Możliwe jest bezpłatne wyszukiwanie, które można prowadzić w ramach okrojonej wersji (PubChem, AKosSamples oraz Google).
W tym celu należy mieć zainstalowaną Javę oraz Microsoft Silverlight Plug-in http://cwmglobalsearch.com/gsweb

Poniżej email od dr. A. Kosa z dn. 2013-01-09:

"Today, we released a new version of iScienceSearch http://isciencesearch.com/iss/default.aspx.
This search engine is specifically designed to meet the information needs of chemists. It allows you to search over 60 free accessible chemistry databases on the Internet, by either text or structure. In the background we extend your search query. For instance, if you search by name, we extend automatically when possible the search by other synonyms, CAS Registry Number, and structure (InChIs, smiles, molfiles).
The result is a page with links like Google. These links can be sorted, filtered or grouped.
iScienceSearch also supports mobile devices and it works well to draw structures on something like an iPad. We use JSDraw from Scilligence (www.scilligence.com) to draw chemical structures.  This is a good application to find out for yourself if mobile devices are useful for research.
 Please remember to allow pop-ups otherwise you don’t see the result page.
We also incorporated some links to tools that predict biological activities and many other parameters of a structure, like logP.
-  PASS (Prediction of Activity Spectra of Substances) (www.akosgmbh.de/pass) predicts with high accuracy about 4000 effects for a compound.
-  Chemicalize (www.chemicalize.org ) from ChemAxon calculates structure parameters.
Please try this version, and let us know your comments.

With best regards,
The iScienceSearch development team Hans-Juergen Himmler and Alexander Kos

P.S. Please add comments or yourself as friend to our facebook page: http://www.facebook.com/joachim.kos

Please send an email to subscribe@akosgmbh.de if you want to receive future newsletter, or send an email to unsubscribe@akosgmbh.de if you want to be removed from the mailing list."

AKos Consulting & Solutions Deutschland GmbH
(AKos GmbH)
Dr. Alexander Kos
Austr. 26
D-79585 Steinen' Germany
Phone: +49 7627 970068
Fax: +49 7627 970067
Mobile +49 171 526 9392
Skype: akosgmbh
E-mail: software@akosgmbh.de' Homepage: www.akosgmbh.de
Registered at Amtsgericht Freiburg HRB 700872, Ust-ID DE253131617, General Manager: Greta Auf der Maur, Alexander Kos
Authorized agent for several software companies.

02.03.2012

IBUK LIBRA na Światowy Tydzień e-książki - do 9 marca 2014

Od 3 do 9 marca 2014 r. zapraszamy użytkowników Biblioteki PŁ do skorzystania z bezpłatnego dostępu do 8 tysięcy publikacji elektronicznych na platformie IBUK LIBRA w ramach Światowego Tygodnia e-książki.


Wielodziedzinowa kolekcja książek elektronicznych EBSCO eBooks Academic Collection - do 5 grudnia 2013


Biblioteka Politechniki Łódzkiej otrzymała miesięczny dostęp testowy do bazy EBSCO eBook Academic Collection, który potrwa do 5 grudnia 2013 r.
eBook Academic Collection to wielodziedzinowa kolekcja 118.942 książek elektronicznych, którą można zakupić na zasadzie rocznej prenumeraty w dostępie nielimitowanym.
Kolekcja zawiera książki od ponad 500 wydawców w tym od wiodących wydawnictw naukowych takich jak: Elsevier, Springer, Brill Academic Publishers, Cambridge University Press, Oxford University Press, Taylor & Francis, John Wiley&Sons, ASM International, EDP Sciences, Emerald, Institution of Engineering & Technology, IOS Press, Sage, jak również wydawnictw uniwersyteckich, w tym MIT Press, Princeton University Press, University of California Press i wiele innych. Książki są dostępne nie tylko w języku angielskim, ale i w 20 innych językach, m.in. niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim.
Tematyka książek elektronicznych obejmuje między innymi: architekturę, biznes i ekonomię, informatykę, inżynierię i technologię, matematykę, nauki medyczne, chemię, fizykę, nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, pomoce naukowe w nauce języków, słowniki i leksykony, nauki polityczne, prawo, psychologię, nauki społeczne i nauki humanistyczne.
Niewątpliwą zaletą dla użytkowników jest zintegrowanie książek i baz na tej samej platformie EBSCOhost, dzięki czemu można prowadzić wyszukiwania w połączonych zbiorach książek elektronicznych i baz danych a otrzymane rezultaty są wyświetlane na jednej liście.

- Bezpośredni link do bazy: Book Academic Collection  -
- Lista tytułów  w bazie eBook Academic Collection -

04.11.2013

Pełne teksty czasopism Royal Society Publishing - do 28 grudnia 2013 r.

Z okazji Open Access Week wydawca Royal Society Publishing (http://royalsocietypublishing.org/) udostępnił pełne teksty swoich czasopism - dostęp do tych zasobów będzie możliwy do 28 grudnia 2013 r.

Użytkownicy mogą zapoznać się z treściami następujących czasopism:

 1. Philosophical Transactions A: Mathematical, physical and engineering sciences
 2. Proceedings A: Mathematical, physical and engineering sciences
 3. Philosophical Transactions B: Biological Sciences
 4. Proceedings B: Biological Sciences
 5. Biology Letters
 6. Journal of the Royal Society Interface
 7. Interface Focus
 8. Notes and Records
 9. Open Biology (Open Access)
28.10.2013

Przedłużony dostęp testowy do zasobów platformy Web of Knowledge - do 18 listopada 2013


Dostęp testowy do pełnych zasobów Skonsolidowanej Platformy Web of Knowledge został przedłużony do dnia 18 listopada 2013 r.

Platforma Web of Knowledge oferuje jeden, skonsolidowany dostęp do pełnych zasobów pozwalających śledzić tendencję i trendy charakterystyczne dla danego zagadnienia w celu zapewnienia wieloaspektowego oraz interdyscyplinarnego spojrzenia wyłuskując tym samym najwyższą wartość naukową.

Platforma Web of Knowledge gromadzi wszystkie typy zawartości dorobku naukowego, takie jak:

 • 18,711 tytułów czasopism
 • 12,000 referatów pokonferencyjnych dodawanych rocznie
 • 2.6 milliona danych badawczych & zestawów danych
 • 23.6 milionów wynalazków
 • 51.8 milionów patentów
 • 50,000 książek naukowych

W ramach dodatkowej subskrypcji można uzyskać dostęp m.in. do:

 • Kompleksowych danych badawczych pochodzących z międzynarodowych repozytoriów DATA CITATION INDEX
 • Danych bibliograficznych oraz spisów treści z informacjami pochodzącymi z wiodących światowych czasopism i książek  naukowych CURRENT CONTENTS CONNECT
 • Wiarygodnych informacji badawczych we wszystkich dziedzinach stosowanych nauk przyrodniczych takich jak badania biomedyczne, nauka o zwierzętach, rolinctwie i wiele innych BIOSIS PREVIEWS
 • Kompleksowego indeksu pozwalającego śledzić literaturę światową publikowaną w formie książek w dziedzinie nauk, nauk społecznych, sztuki i nauk humanistycznych BOOK CITATION INDEX
 • Informacji patentowych oraz ich indeksu cytowań DERWENT INNOVATION INDEX
28.10.2013


Czasopisma wydawnictwa Taylor & Francis Group - do 3 stycznia 2014 r.

4 listopada zostanie uruchomiony 60-dniowy dostęp testowy do czasopism wydawnictwa Taylor & Francis Group (www.tandfonline.com). Dostęp testowy obejmie pakiet SSH (Social Science & Humanities) oraz pakiet ST (Science and Technology) – łącznie 1589 czasopism.

SSH (Social Science & Humanities) – 1166 czasopism:

- Anthropology & Archaeology (16 czasopism)
- Arts & Humanities (156 czasopism)
- Behavioral Science (170 czasopism)
- Business, Management & Economics (96 czasopism)
- Criminology & Law (25 czasopism)
- Education (189 czasopism)
- Geography, Planning, Urban & Environment (72 czasopisma)
- Library & Information Science (38 czasopism)
- Media, Cultural & Communication Studies (76 czasopism)
- Politics, International Relations & Area Studies (137 czasopism)
- Public Health & Social Care (76 czasopism)
- Sociology & Related Disciplines (33 czasopisma)
- Sport, Leisure & Tourism (44 czasopisma)
- Strategic, Defence & Security Studies (38 czasopism)

ST (Science and Technology) – 423 czasopisma:

- Chemistry (46 czasopism)
- Engineering, Computing & Technology (130 czasopism)
- Environment & Agriculture (170 czasopism)
- Mathematics & Statistics (49 czasopism)
- Physics (28 czasopism)

25.10.2013


DOSTĘP TESTOWY DO BAZ BIBLIOGRAFICZNYCH NA PLATFORMIE WEB OF KNOWLEDGE

Do 30.10.2013 r. Politechnika ma dostęp do 5 dodatkowych baz danych na platformie Web of Knowledge (http://webofknowledge.com/):

 • DATA CITATION INDEX - dane badawcze pochodzące z międzynarodowych repozytoriów,
 • CURRENT CONTENTS CONNECT - uzupełnione o spisy treści informacje pochodzącymi z wiodących światowych czasopism i książek naukowych
 • BIOSIS PREVIEWS - dot. badań biomedycznych, nauki o zwierzętach, rolnictwie,
 • BOOK CITATION INDEX - indeks cytowań książek z dziedziny nauk technicznych, społecznych i humanistycznych,
 • DERWENT INOVATION INDEX - opisy patentowe oraz ich indeks cytowań.
9.10.2013

Pełne teksty czasopism Royal Society Publishing - do 28 grudnia 2013 r.

Z okazji Open Access Week wydawca Royal Society Publishing (http://royalsocietypublishing.org/) udostępnił pełne teksty swoich czasopism - dostęp do tych zasobów będzie możliwy do 28 grudnia 2013 r.

Użytkownicy mogą zapoznać się z treściami następujących czasopism:

 1. Philosophical Transactions A: Mathematical, physical and engineering sciences
 2. Proceedings A: Mathematical, physical and engineering sciences
 3. Philosophical Transactions B: Biological Sciences
 4. Proceedings B: Biological Sciences
 5. Biology Letters
 6. Journal of the Royal Society Interface
 7. Interface Focus
 8. Notes and Records
 9. Open Biology (Open Access)
28.10.2013

Wielodziedzinowa kolekcja książek elektronicznych EBSCO eBooks Academic Collection - do 5 grudnia 2013 r.

Biblioteka Politechniki Łódzkiej otrzymała miesięczny dostęp testowy do bazy EBSCO eBook Academic Collection, który potrwa do 5 grudnia 2013 r.
eBook Academic Collection to wielodziedzinowa kolekcja 118.942 książek elektronicznych, którą można zakupić na zasadzie rocznej prenumeraty w dostępie nielimitowanym.
Kolekcja zawiera książki od ponad 500 wydawców w tym od wiodących wydawnictw naukowych takich jak: Elsevier, Springer, Brill Academic Publishers, Cambridge University Press, Oxford University Press, Taylor & Francis, John Wiley&Sons, ASM International, EDP Sciences, Emerald, Institution of Engineering & Technology, IOS Press, Sage, jak również wydawnictw uniwersyteckich, w tym MIT Press, Princeton University Press, University of California Press i wiele innych. Książki są dostępne nie tylko w języku angielskim, ale i w 20 innych językach, m.in. niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim.
Tematyka książek elektronicznych obejmuje między innymi: architekturę, biznes i ekonomię, informatykę, inżynierię i technologię, matematykę, nauki medyczne, chemię, fizykę, nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, pomoce naukowe w nauce języków, słowniki i leksykony, nauki polityczne, prawo, psychologię, nauki społeczne i nauki humanistyczne.
Niewątpliwą zaletą dla użytkowników jest zintegrowanie książek i baz na tej samej platformie EBSCOhost, dzięki czemu można prowadzić wyszukiwania w połączonych zbiorach książek elektronicznych i baz danych a otrzymane rezultaty są wyświetlane na jednej liście.

- Bezpośredni link do bazy: Book Academic Collection  -
- Lista tytułów  w bazie eBook Academic Collection -

04.11.2013

NAVIGA.cz -  testy MULTIWYSZUKIWARKI - do 28 czerwca 2013 r.

Pod adresem http://naviga.cz wszystkie komputery z domeny PŁ mają dostęp do multiwyszukiwarki naukowej NAVIGA.
Produkt przystosowany do potrzeb Użytkowników z PŁ, obecnie korzystając z tej multi (meta?) wyszukiwarki przeszukujemy równocześnie:

1) Zasoby zakupione przez BPŁ

2) Zasoby Open Access (bezpłatne)

Pozostałe e-zasoby BPŁ należy przeszukać indywidualnie, patrz http://bg.p.lodz.pl/ezasoby/alfabet.htm. W okresie testowania przeszukiwane zasoby mogą zostać poszerzone, poinformujemy o tym Czytelników.

07.05.2013JSTOR - DOSTĘP PROMOCYJNY do 30 czerwca 2013 r.

Nasza Uczelnia zyskała dostęp do biblioteki czasopism JSTOR >>, gdyż w przygotowaniu jest obecnie oferta konsorcyjna dla Polski.
Obecnie mamy dostęp do: JSTOR's Archive Collections
oraz wszystkich czasopism bieżących udostępnianych w ramach JSTOR's Current Scholarship Program (CSP)

 • JSTOR Archive Collections zawierają ponad tysiąc tytułów czasopism naukowych i ponad milion obrazków, listów i innych materiałów źródłowych. Główni wydawcy to: University of Chicago Press, the Johns Hopkins University Press, Cambridge University Press czy Oxford University Press (to tylko kilku najbardziej znanych)

 • JSTOR Current Scholarship Program (CSP) zapewnia dostęp do 237 tytułów bieżących czasopism od 38 znanych wydawców. Numery archiwalne tych czasopism znajdują się w JSTOR's Archive Collections. Niektórzy wydawcy: University of Chicago Press, University of California Press, Mathematical Association of America, American School of Classical Studies in Athens.

Tematyka:
Przedstawiamy całkowitą ofertę JSTOR wraz z całkowitą liczbą tytułów, aby odzwierciedlić obszar zainteresowań tego serwisu:      

Area Studies (540 titles)
Arts (1080 titles)
    Architecture & Architectural History (126 titles) w tym 37 czasopism
    Art & Art History (423 titles)
    Music (391 titles)
    Performing Arts (140 titles)
Business and Economics (1438 titles)
    Business (644 titles)
    Development Studies (16 titles)
    Economics (493 titles)
    Finance (122 titles)
    Labor & Employment Relations (2 titles)
    Management & Organizational Behavior (135 titles)
    Marketing & Advertising (26 titles)
History (4555 titles)
Humanities (4812 titles)
Law (516 titles)
Medicine and Allied Health (423 titles)
Science and Mathematics (1993 titles)
    Aquatic Sciences (35 titles)
    Astronomy (20 titles)
    Biological Sciences (394 titles)
    Botany & Plant Sciences (106 titles)
    Chemistry (5 titles)
    Ecology & Evolutionary Biology (254 titles)
    Environmental Science (147 titles)
    General Science (171 titles)
    Geology (27 titles)
    Mathematics (226 titles)
    Paleontology (33 titles)
    Physics (82 titles)
    Statistics (70 titles)
    Technology (236 titles) brak czasopism!
    Zoology (187 titles)
Social Sciences (6670 titles)

24.04.2013


E-KSIĄŻKI "ENGINEERING CORE" - dostęp testowy na platformie EBSCO>> do 31 maja 2013 r.

EngineeringCore Collection zawiera ponad 4 700 książek elektronicznych w języku angielskim ze wszystkich dziedzin nauk ścisłych i technicznych (sprawdzone w szczególności pod kątem zainteresowań Pracowników i Studentów PŁ).
Możliwe jest równoczesne prowadzenie wyszukiwań w połączonych zbiorach książek elektronicznych i baz danych, a otrzymane rezultaty są wyświetlane na jednej liście. Można również przeszukiwać tylko tę jedną kolekcję.
Z wyszukanych  książek można drukować i zapamiętywać pliki zawierające pojedyncze strony.

Dostęp przez stronę Biblioteki http://bg.p.lodz.pl/ezasoby/alfabet.htm, przez platformę EBSCO,
po zalogowaniu ze strony http://bg.p.lodz.pl/ezasoby/alfabet.htm dostęp możliwy również z domu.

aktualizacja 06.06.2013; 06.05.2013


PORTAL WIEDZY - RYNEK PRACY - dostęp do 7 kwietnia 2013 r.

Dostęp z komputerów w domenie Uczelni.
rynekpracy.pl to specjalistyczny portal wiedzy poświęcony problematyce i funkcjonowaniu rynku pracy. Istnieje od 2008 r.
Portal prowadzi firma Sedlak and Sedlak, niepubliczna instytucja zajmująca się rynkiem pracy.
W serwisie przedstawiono dane dotyczące:

 •     struktury i dostępności zasobów ludzkich,
 •     wskaźników opisujących wydajność, koszty i warunki pracy,
 •     mobilności przestrzennej i zawodowej pracowników,
 •     sytuacji na branżowych i regionalnych rynkach pracy,
 •     kosztów i warunków życia,
 •     trendów na rynkach pracy.

Analizy sporządzono w oparciu o zasoby polskie i zagraniczne: GUS, ILO, Eurostat, Eurofound, OECD.
Firma przeprowadza również własne badania rynku pracy.

Portal rynekpracy.pl to:
- ponad 500 opracowań,
- 30 tematycznych raportów,
- stale aktualizowana baza wskaźników rynku pracy,
- aktualne wiadomości z kraju i ze świata dotyczące rynku pracy.

Aby skorzystać z promocji, czyli dostępu okresowego do płatnej części serwisu, należy spełnić 2 warunki:
1) Korzystać z komputera w domenie Uczelni http://www.rynekpracy.pl
2) zalogować się w prawym górnym rogu, wpisując
login: politechnikalodzka
hasło: politechnikalodzka

aktualizacja 09.04.2013; 18.03.2013


NOWE PROMOCJE NA PLATFORMIE EBSCO - bezpłatny dostęp do 31 marca 2013 r.

 • ART SOURCE
 • APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY SOURCE

DOSTĘP:
Poprzez platformę EBSCO
Dostęp z domeny PŁDostęp z dowolnego komputera

ART SOURCE
Baza
- czasopism pełnotekstowych (ponad 600 tytułów)
- oraz książek pełnotekstowych (ponad 220 tytułów)
Tematyka (wybór): sztuki piękne, historia sztuki, projektowanie komercyjne w zakresie dekoracji, wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura krajobrazu, projektowanie architektoniczne, projektowanie mody.

- a także biblioteka 63 000 Images = obrazków (fotografie, plakaty, reprodukcje dzieł sztuki).
Ścieżka dostępu do Images: EbscoHost Web > Art Source (kliknąć tytuł) > (na górnym niebieskim pasku kliknąć) More > Images

APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY SOURCE
Baza czasopism pełnotekstowych (niemal 1200 tytułów), zawiera czasopima handlowe, czasopisma publikowane przez stowarzyszenia zawodowe i techniczne oraz materiały konferencyjne.
Tematyka: badania i rozwój nauk ścisłych w zastosowaniach praktycznych, informatyka.
Dziedziny: technika, biznes, socjologia.

02.04.2013; 08.02.2013


DOSTĘP TESTOWY DO SPIE DIGITAL LIBRARY do 1 lutego 2013 r. - przedłużony do 12 marca 2013 r.
http://spiedigitallibrary.org
THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING
(the international society for optics and photonics)

Optyka i fotonika w zastosowaniu do następujących dziedzin:

 • Astronomy
 • Biomedical Optics and Medical Imaging
 • Defense and Security
 • Electronic Imaging and Signal Processing
 • Illumination and Displays
 • Lasers and Sources
 • Mathematics
 • Micro/Nanolithography
 • Nanotechnology
 • Optical Design and Engineering
 • Optoelectronics and Communications
 • Remote Sensing
 • Sensing and Measurement
 • Solar and Alternative Energy

W pełnych tekstach dostępne sa czasopisma recenzowane (9), książki (160), materiały konferencyjne (375 000).

Czasopisma:
Optical Engineering (OE) publikuje recenzowane artykuły na temat badań i rozwoju we wszystkich dziedzinach optyki, fotoniki i obrazowania, nauki i inżynierii.

The Journal of Biomedical Optics (JBO) publikuje recenzowane artykuły o wykorzystaniu i badaniach zastosowań nowoczesnej technologii optycznej w dziedzinie ochrony ochrony zdrowia.

The Journal of Electronic Imaging (JEI), wraz z  Society for Imaging Science and Technology, publikuje recenzowane artykuły dotyczące badań i zastosowań elektronicznego obrazowania i technologii we wszystkich dziedzinach nauki.

The Journal of Micro/Nanolithography, MEMS, and MOEMS (JM3) publikuje recenzowane artykuły dotyczące rozwoju litografii, produkcji, pakowania i technologii zintegrowanych w przemyśle elektronicznym, mikroelektronice MEMS / MOEMS i fotonice.

The Journal of Applied Remote Sensing (JARS) to czasopismo wyłącznie w postaci online, zajmujące się badaniami i zastosowaniami teledetekcji.

The Journal of Nanophotonics (JNP) to czasopismo wyłącznie w postaci online, publikuje artykuły na temat produkcji i zastosowania nanostruktur do wytwarzania, przesyłania, obsługi i wykrywania wiązek światła od podczerwieni do nadfioletu.

The Journal of Photonics for Energy (JPE) obejmuje obszary badań podstawych i zastosowań fotoniki dla pozyskiwania energii odnawialnej, oraz jej przetwarzania, magazynowania, dystrybucji, monitoringu i efektywnego użytkowania .

SPIE Reviews jest  to czasopismo online, open-access, zawiera artykuły przeglądowe, samouczki i informacie na temat powstających i szybko rozwijających się technologii opartych o optykę i fotonikę. Czasopismo posiada linki do wybranych artykułów opublikowanych w siedmiu powyższych czasopismach SPIE oraz do wybranych referatów plenarnych z konferencji SPIE. Wszystkie wybrane artykuły są ogólnodostępne w pełnych tekstach.

SPIE Letters jest  to czasopismo online, open-access, stanowi zbiór krótkich komunikatów, sygnalizujących interesujące i oryginale artykuły z czasopism wydawanych w Bibliotece Cyfrowej SPIE. SPIE Letters zawiera spis treści z linkami do streszczeń i darmowych pełnych tekstów w czasopismach SPIE.

Uwaga: Prosimy o przestrzeganie warunków licencji.

14.03.2013; 10.12.2012

Rok 2012

BOOK CITATION INDEX dostęp testowy do 30 grudnia 2012 r.
Web of Science® now with books

Thomson Reuters Web of Science indeksuje obecnie szerszy obszar literatury naukowej w poszukiwaniu cytowań prac naukowych. Baza została wzbogacona o nowy index "Book Citation Index". Dla naszej Uczelni jest on dostępny na zasadzie testu do 30 grudnia 2012 r. Przeszukuje dodatkowo 30 000 książek z dziedziny nauk ścisłych i technicznych (ok. 25% wszystkich tytułów), sztuki oraz nauk społecznych i humanistycznych.

To powinno zapewnić lepsze wyniki cytowalności!


Wycinek strony "Web of Science® now with books", widać szerszy wybór baz danych cytujących.

aktualizacja 14.01.2012; 20.10.2012


ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA online
ACADEMIC EDITION  dostęp testowy od 5 listopada do 5 grudnia 2012

PŁ otrzymała miesięczny dostęp promocyjny do akademickiego wydania Encyclopædia Britannica online. Warto skorzystać!

Encyclopaedia Britannica Academic Edition
PEŁNY DOSTĘP DO ENCYKLOPEDII >> 

Broszura informacyjna >>
Materiał wideo >>

Webinar (demonstracja na żywo)>>         
          

Britannica Image Quest
PEŁNY DOSTĘP DO KOLEKCJI ZDJĘĆ >> 
(możliwe bezpłatne wykorzystanie w celach edukacyjnych)

Broszura informacyjna >>

Webinar (demonstracja na żywo)>>             

Ciekawe:
Encyklopedia Britannica istnieje od prawie 250 lat.
11. edycja  EB (1996 r.) liczyła sobie 29 tomów i 44 miliony słów. W 2004 pełna wersja Encyklopedii Britannica zawierała ok. 120 tysięcy artykułów, liczących razem około 44 milionów słów. Wydawana byław formie książkowej, dostępna on-line, na płytach CD-ROM oraz DVD-ROM. W 2010 roku wydano ostatnią wersję drukowaną i obecnie Britannica dostępna jest wyłącznie w wersji online.
Ok. 35% zawartości encyklopedii zostało przepisanych lub napisanych od nowa w ostatnich dwóch latach.
Korzystanie indywidualne z encyklopedii on-line jest płatne. Opłata roczna wynosi "only 19 cents per day!" (około 75 USD rocznie).

EB przeznaczona jest dla naukowców, tworzona przez fachowców. Tworzy ją zespół ponad 4500 znanych naukowców, doradców i specjalistów. Nad opracowaniem haseł pracowali między innymi Zygmund Freud, Albert Einstein, Maria Skłodowska-Curie, Leon Trotsky, Harry Houdini, Tony Blair, Desmond Tutu czy Mohamed Yunas.

EB jest aktualizowana w sposób ciągły
Co roku przybywa:
• Ponad 15,000 nowych i zaktualizowanych artykułów
• Ponad 5,000 nowych fotografii
• Ponad 300 nowych filmów wideo i setki map
• Tysiące tabel i wykresów

EB  jest znakomitym źródłem wiedzy dla studentów
"Stwierdzamy, że studenci, szczególnie pierwszych lat, dobrze wykorzystują to źródło jako wprowadzenie do nowych dla siebie tematów, wstęp do tematyki badań oraz poszerzenie swojej wiedzy przy użyciu poleconych im materiałów i linków do pełnych tekstów."
Alison Brock, Open University, UK

aktualizacja 10.12.2012; 05.11.2012


EBOOK ACADEMIC SUBSCRIPTION COLLECTION TRIAL dostęp testowy od 22 października do 22 listopada 2012 r.

Wielodziedzinowa kolekcja książek elektronicznych EBSCO - eBook Academic Subscription Collection zawiera ponad 86 500 tytułów książek akademickich, z czego ok. 37 000 powinno być interesujące dla Czytelników związanych z PŁ.

Kolekcja jest dostępna porzez platformę EBSCOhost i dostęp do niej jest taki sam jak do baz EBSCO. Zaletą jest zintegrowanie książek i baz na tej samej platformie EBSCOhost, dzięki czemu użytkownicy mogą prowadzić wyszukiwania w połączonych zbiorach książek elektronicznych i baz danych a otrzymane rezultaty są wyświetlane na jednej liście.

Dostęp do pełnego tekstu poprzez "full text" lub spis treści, każdy rozdział otwiera się w postaci pliku pdf, możliwy wydruk 10 stron podczas jednej sesji lub wysłanie 10 str. pdf na dowolny adres email; można załadować całą książkę na 7 dni - pod warunkiem uprzedniego założenia sobie własnego, bezpłatnego konta na EBSCOhost (działa również konto założone na EBSCO host Discovery Service).

Można przesyłać dane bibliograficzne - pełna współpraca z RefWorks

Ścieżka dostępu:
> http://bg.p.lodz.pl/index.html
> ŹRÓDŁA ELEKTRONICZNE
> Źródła  alfabetycznie (wszystkie)
> EBSCO HOST - EBSCOhost Web

      > eBook Academic Subscription Collection

Kategorie tematyczne (przy kategoriach potencjalnie interesujących dla PŁ podana jest liczba tytułów):

 •     Children's & Young Adult Fiction
 •     Children's & Young Adult Nonfiction
 •     Arts & Architecture 3790
 •     Biographies & Memoirs
 •     Business & Economics 11000
 •     Computer Science 2947
 •     Education
 •     Engineering & Technology 5570
 •     Fiction
 •     General Nonfiction
 •     Health & Medicine
 •     History
 •     Law
 •     Literature & Criticism
 •     Mathematics 1191
 •     Philosophy
 •     Political Science
 •     Psychology
 •     Reference
 •     Religion
 •     Sciences 5502
 •     Self-Help & Family
 •     Social Sciences 7052
 •     Study Aids & Language Learning

aktualizacja 03.12.2012; 20.10.2012


EMIS - Polska, dostęp testowy do 10 października

Serwis informacyjny EMIS - Polska>>, dostęp dla 40 równoczesnych użytkowników z domeny PŁ

Emerging Markets Information Service, jest produktem ISI Emerging Markets=A Euromoney Institutional Investor Company
Wejście przez stronę: http://site.securities.com/ wymaga wyboru po prawej stronie w EMIS LOGIN kraju: Poland
Otrzymaliśmy pełny dostęp do danych dotyczących Polski.
Nasz dostęp testowy (trial) dotyczy wyłącznie danych z tego segmentu.

Serwis EMIS oferuje:

 • Kompletny zestaw informacji o rynkach wschodzących, dostarczanych bezpośrednio z ponad 80 krajów w Azji, Ameryce Łacińskiej, Europie Środkowej i Wschodniej, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Australii
 • Informacje kluczowe dla biznesu – bieżące wydarzenia, informacje ze spółek i sektorów, dane finansowe i analizy makroekonomiczne, opinie i komentarze
 • E-mail alert – możliwość ustawienia automatycznych powiadomień o wydarzeniach dotyczących rynków, spółek i sektorów
 • Łatwe wyszukiwanie we wszystkich zasobach serwisu - źródła są uporządkowane według kategorii, zarchiwizowane, zindeksowane; intuicyjny interfejs pozwala na znalezienie informacji według wybranych kryteriów

Informacje w serwisie EMIS-Polska pochodzą z:

 • artykułów z  gazet ogólnopolskich, lokalnych, gazet branżowych oraz  z agencji informacyjnych,
 • baz danych i danych finansowych dot. spółek publicznych i niepublicznych
 • analiz firm,
 • danych statystycznych,
 • raportów sektorowych,
 • danych i raportów makroekonomicznych oraz dot. rynków finansowych.

Jest to ponad 540 publikacji dla rynku polskiego (wykaz publikacji>>), dostępne są w języku polskim oraz angielskim.

Pomocne może być szkolenie wideo w języku polskim>> na temat posługiwania się serwisem. Ze strony domowej jest również dostęp do pomocy (w języku angielskim).

Więcej informacji w informacji dla Użytkowników (+info o aplikacji na smartfony) 2 str. A4, pdf>>

19.09.2012SCIENTIFIC AMERICAN - pełny dostęp testowy do 30 czerwca 2011 r.

Do kompletu. Mamy bowiem dostęp do pełnych tekstów Nature (głównie tematyka przyrodnicza) i Science (również głównie tematyka przyrodnicza, medyczna, nauki ścisłe, mało techniki) - patrz Lista A-Z.

Obecnie mamy możliwość poczytać Scientific American (wyd. Nature). Tematyka obejmuje jak w poprzednich czasopismach, głównie nauki przyrodnicze, medyczne i ścisłe. W niewielkim procencie reprezentowane są technika i technologia. Jest to czasopismo dla szerokiego grona odbiorców, popularyzujące  naukę, wynalazczość, innowacje.

Pełne teksty w postaci plików html oraz pdf od roku 1845(!).

09.05.2012


TESTOWY DOSTĘP DO NORM ASTM

Do 13 czerwca br. aktywny będzie testowy dostęp do norm American Society for Testing & Materials. ASTM zostało założone w 1898 roku przez chemików i inżynierów z Pennsylvania Railroad. Obecnie jest jedną z największych organizacji na świecie opracowujących normy.
ASTM wydaje normy, specyfikacje, metody testów, książki, czasopisma, etc. Liczy ponad 34 000 członków ze 135 krajów, z czego 65% uczestniczy w procesie opracowywania norm.
Normy ASTM dotyczą ponad 100 gałęzi przemysłu. 26% norm jest aktualizowanych co roku. 5 100 norm zostało przyjętych w krajach innych niż USA. Wykorzystanie norm ASTM nie jest obowiązkowe, ale większość z nich jest cytowana w normach opracowywanych przez prawie wszystkie urzędy normalizacyjne na świecie.

Standards and Engineering Digital Library (SEDL) jest obszerną kolekcją norm oraz informacji inżynieryjnej. Oferuje dostęp do:

 • 41 000 norm
 • 114 woluminów podręczników i monografii (od 1965 r.)
 • 29 000 Selected Technical Papers STP (od 1931 r.)
 • 6 czasopism.

Szczegółowe informacje oraz krótki film instruktażowy, tłumaczący jak korzystać z serwisu SEDL znajduje się pod adresem: http://www.youtube.com/watch?v=9NN5f-fM0U8&feature=player_embedded.

27.04.2012


FACULTY of 1000 - F1000 - Post Publication Peer Review - dostęp promocyjny do 16 czerwca 2012 r.

FACULTY of 1000 - F1000 - Post Publication Peer Review http://f1000.com
To serwis, który postawił sobie jako cel ocenę i mierzenie wartości naukowej artykułów z czasopism medycznych i biologicznych.
Podobno pomoże odpowiedzieć na pytanie "Które badania są naprawdę ważne?" Można w nim znaleźć (według zakładek):

 • Evaluated Articles - Pisemne opinie o artykułach, wydawane przez uznanych naukowców z branży, im większe zainteresowanie, tym więcej opinii ma dany artykuł. Jest możliwość dostępu do streszczenia i pełnego tekstu opiniowanego artykułu.
 • Rankings - Rankingi podające współczynnki "popularności" dla artykułów FFa oraz dla czasopism FFj
 • Reports - Reports journals - Ta sekcja może być szczególnie atrakcyjna: zawiera dwa ogólnodostępne bezpłatne czasopisma pełnotekstowe (!)
  1) F1000 REPORTS BIOLOGY
  2) F1000 REPORTS MEDICINE
  publikujące artykuły recenzowane na pojawiające się najnowsze tematy w powyższych dziedzinach.
 • Faculty - Pracownicy naukowi wystawiający opinie, są to uznani specjaliści w swoich dziedzinach, poleceni do grona Faculty of 1000 (F1000) przez swoich kolegów.
 • Naturally Selected - Inne opinie o najciekawszych badaniach i osiągnięciach, tu znajdziemy aktualne wpisy  redaktorów F1000, dziennikarzy specjalizujących się w nauce oraz naukowców. To są de facto krótkie artykuły naukowe, z linkami do tekstów "tradycyjnych" artykułów z różnych serwisów.

Oprócz wszystkich dziedzin medycyny w serwisie znajdziemy również tematykę:

    * Biochemistry
    * Bioinformatics & Computational Biology
    * Biotechnology
    * Cell Biology
    * Chemical Biology
    * Ecology
    * Evolutionary Biology
    * Microbiology
    * Molecular Biology
    * Pharmacology & Drug Discovery
    * Research Methodology
    * Structural Biology

17.04.2012


DOSTĘP PROMOCYJNY DO PNAS (Proceedings of The National Academy of Sciences) - do 31 maja 2012 r.

Nasza Uczelnia otrzymała bezpłatny dostęp promocyjny do PNAS = Proceedings of The National Academy of Sciences of the United States of America, http://www.pnas.org.

National Academy of Sciences USA ma ok. 2 100 członków i 380 partnetów zagranicznych, członkami jest niemal 200 laureatów Nagrody Nobla.
Czasopismo PNAS, założone w 1914 r. zawiera raporty z badań, komentarze, wywiady, perspektywy, artykuły z  sympozjów i konferencji National Academy of Sciences. Ma czytelników w ponad 60 krajach.
Ma wysoki Impact Factor = 9.771

Wersja online powstała w 1997 roku, zawiera archiwa od 1990 r.  Dostępne są pełne teksty, wykresy, tabele, równania , bibliografia załącznikowa. Wersja online ma 21 000 000 odwiedzin miesięcznie.
Wersja online jest aktualizowana codziennie; dostępna poprzez platformę HighWire Press (Stanford University).

Tematyka:

 • Physiology and Pharmacology
 • Biochemistry
 • Cellular and Developmental Biology
 • Cellular and Molecular Neuroscience
 • Chemistry
 • Genetics
 • Immunology
 • Medical Genetics, Hematology and Oncology
 • Medical Physiology and Metabolism
 • Microbial Biology
 • Sustainability Science
 • Systems Biology
 • Systems Neuroscience

Po wygaśnięciu pełnego dostępu promocyjnego zostanie nam to, co PNAS udostępnia wszystkim bezpłatnie:

- Abstrakty najnowszych artykułów Highlights w Early Edition
- Alerty emailowe (do wybory częśtotliwość i zawartość. Patrz  Contents awareness),
- Wybrane artykuły w pełnych tekstach
- Informacje typu Help
- Pełne teksty artykułów z Colloquia oraz z Academy papers i Reviews
- Pełne teksty artykułów po 6 miesiącach od daty publikacji
- oraz zakup pojedynczych artykułów: USD 10, zakup pełnego dostępu do serwisu na 7 dni: USD 25.

Uwaga: Link  "Download to citation manager" (po prawej) pozwala na eksport pośredni danych bibliograficznych do RefWorks

04.04.2012TABLICE WŁAŚCIWOŚCI  SZKŁA OPTYCZNEGO I FILTRUJĄCEGO ORAZ STOPÓW MAGNEZU  - do 31 stycznia!

BPŁ otrzymała promocyjny dostęp do dwóch dodatkowych pozycji w serwisie KNOVEL.
Poprzez podane linki dostęp jest aktywny tylko dla komputerów z domeny PŁ.
Po zalogowaniu do serwisu Knovel i wyszukaniu według autora lub tytułu dostęp będzie aktywny również z dowolnego komputera.

Magnesium Alloy Database
Magnesium Alloy Database to kompletny zbiór typowych właściwości mechanicznych i fizycznych ponad 50 znanych stopów magnezu w postaci kutej lub odlewanej, w różnych temperaturach i formach.
Pozycja zawiera 22 tabele interaktywne i 72 wykresy interaktywne (zarówno w jednostkach metrycznych jak i obowiązujących w USA).
Zawiera dane dla wysokich i niskich temperatur , pełzanie,  pękanie,  zmęczenie.
Przydatna w konstrukcji pojazdów.

Knovel Optical and Filter Glass Database
Knovel Optical and Filter Glass Database to obszerny zbiór danych, pochodzących od 16 światowych producentów szkła.
Pozycja zawiera właściwości optyczne, mechaniczne i chemiczne dla ponad 1700 dostępnych w handlu rodzajów szkła optycznego i filtrującego. Są to między innymi Abbe number, Refractive index, Dispersion data, Transmittance curves.
Przydatna w zastosowaniach optycznych, biomedycznych, elektronicznych.

Przypominamy o innych tablicach właściwości, dostępnych na stałe w serwisie Knovel:

   1. Corrosion Survey Database (COR•SUR)
   2. Cosmetic and Toiletry Formulations Database
   3. Plastics Additives Database
   4. Paint & Ink Formulations Database
   5. Knovel Solvents - A Properties Database
   6. Aluminum Alloy Database
   7. Advanced Cleaning Products Formulations Database
   8. Plastic Applications Database
   9. Plasticizers Database (2nd Electronic Edition)
  10. ARS Pesticide Properties Database
  11. Intelligent Systems Design - Integrating Expert Systems, Hypermedia, and Database Technologies
  12. Knovel Optical and Filter Glass Database
  13. Magnesium Alloy Database
  14. USDA Database for Oxalic Acid Content of Selected Vegetables
  15. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 23
  16. USDA Database for the Isoflavone Content of Selected Foods, Release 2.0
  17. USDA Database for the Flavonoid Content of Selected Foods, Release 2.1
  18. USDA Database for the Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORAC) of Selected Foods, Release 2
  19. USDA Database for the Proanthocyanidin Content of Selected Foods
  20. USDA National Fluoride Database of Selected Beverages and Foods, Release 2
  21. USDA Database for the Choline Content of Common Foods, Release 2

Sposób wyszukania:
-- Wejść do Knovela np. ze strony http://bg.p.lodz.pl/ (jeśli z domu - zalogować się)
-- kliknąc "My subscription"
-- w opcjach wyszukiwania wybrać "by title"
-- wpisać słowo "database"
-- zgłosi się lista tych 21 "baz danych"
Poszczególne rozdziały - tablice zgłaszają się również, oczywiście, po przeprowadzeniu wyszukiwania wg. konkretnych sów kluczowych.

19.01.2012
Lata 2008-2011

JUŻ PRAWIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY NOWYCH E-KSIĄŻEK NA SERWERZE SPRINGER LINK!

Od końca sierpnia tego roku przybyło prawie 40 tysięcy książęk. Wiele jest dostępnych dla nas w pełnych tekstach, to te oznaczone zieloną ikonką. W segmencie Architecture and Design pełnotekstowe dla PŁ stanowią ponad 1/3 oferty.

Zasoby elektroniczne SPRINGER udostępniane są od 2010 r. na podstawie krajowej licencji akademickiej Springer.
Decyzją MNiSW z dnia 14.06.2011 krajowa licencja Springer ma być rozszerzona o anglojęzyczne e-książki wydane w latach 2010-2011.
ICM podjął starania aby licencję uzupełnić także o e-książki wydane w latach 2006-2009.
Na razie, od 4.07.2011, funkcjonuje krajowy dostęp do  9983 anglojęzycznych e-książek wydanych w latach 2009-2011 oraz 58 wydawnictw encyklopedycznych na zasadzie testu, do czasu podpisania stosownej umowy licencyjnej.
Książki dostępne są na serwerze SpringerLink.

http://www.springerlink.com/ -> Browse -> Books -> Wybrać nazwę dziedziny z lewego panelu -> Wybrać tytuł książki
najwygodniej jest czytać książkę po 1 rozdziale, każdorazowo klikając "download PDF".

Na pewno przydatne okażą się encyklopedie (eReferences). Oto niektóre tytuły:

 • Encyclopedia of Database Systems
 • Encyclopedia of Optimization
 • Springer Handbook of Mechanical Engineering
 • Encyclopedia of Machine Learning
 • Encyclopedic Dictionary of Landscape and Urban Planning
 • Encyclopedic Dictionary of Polymers
 • Handbook of Mathematical Methods in Imaging

aktualizacja 21.11.2011; 30.08.2011


BEZPŁATNE DOSTĘPY DO CZASOPISM OPEN ACCESS - VERSITA OPEN
Na stałe, z dowolnego komputera.

VERSITA Central European Science Publishers http://www.versita.com/

Wydawnictwo publikacji elektronicznych z siedzibą w Warszawie, publikuje czasopisma naukowe i książki w języku angielskim. Działa od 10 lat. Współpracuje z wydawnictwami Springer i de Gruyter. Część działalności stanowi wydawanie czasopism open access.

VERSITA OPEN http://versitaopen.com/ 

Drugi co do wielkości serwis open access - 172 tytuły czasopism naukowych z różnych krajów w pełnych tekstach, w tym 21 czasopism PAN. Działa od roku 2010. Czasopisma dostarczane są na platformie MetaPress http://versita.metapress.com/ (przekierowanie automatyczne).
UWAGA: Autorzy publikujący w czasopismach open access Versity w większości przypadków nie płacą za umieszczenie tam swoich artykułów.
Czasopisma pochodzą z następujących krajów: Chorwacja, Czechy, Grecja, Polska, Rosja, Rumunia, Serbia, Turcja, Ukraina, Węgry i inne.

Tematyka:
Agriculture, Veterinary Sciences, Forestry
Arts & Humanities
Business, Management, Economics
Chemistry, Chemical Engineering
Computer Science
Education
Engineering
Environmental Sciences
Geography
Geosciences
Health Sciences
Law
Life Sciences
Linguistics and Literary Studies
Mathematics & Statistics
Medicine and Biomedical Sciences
Physics & Astronomy
Psychology
Social Sciences

Wykaz tytułów czasopism znajduje się na stronie http://versitaopen.com/ pod zakładką Journals

Przykładowo - tytuły czasopism dla Engineering:
1.    Acta Electrotechnica et Informatica
2.    Acta Mechanica Slovaca
3.    Advances in Materials Science
4.    Archive of Mechanical Engineering
5.    Archives of Acoustics
6.    Archives of Civil Engineering
7.    Archives of Electrical Engineering
8.    Archives of Metallurgy and Materials
9.    Archives of Thermodynamics
10.    Archives of Transport
11.    Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences
12.    Fatigue of Aircraft Structures – Monographic Series
13.    International Journal of Electronics and Telecommunications
14.    Journal of Electrical Engineering / Elektrotechnický časopis
15.    Journal of Hydrology and Hydromechanics
16.    Journal of Konbin
17.    Measurement Science Review
18.    Metrology and Measurement Systems
19.    Polish Journal of Medical Physics and Engineering
20.    Polish Maritime Research
21.    Research Papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology
22.    Research Works of Air Force Institute of Technology
23.    Scientific Journal of Riga Technical University. Environmental and Climate Technologies
24.    Scientific Journal of Riga Technical University. Power and Electrical Engineering
25.    Slovak Journal of Civil Engineering
26.    Transaction on Transport Sciences
27.    Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava

14.05.2011


AGH "UWALNIA" CZASOPISMA od marca 2011 r.

Czasopisma elektroniczne AGH    http://journals.bg.agh.edu.pl/


"Uwolnienie" polega na bezpłatnym udostępnianiu przez internet. Dotychczas PŁ miała dostęp online tylko do prenumerowanych czasopism  (8 tytułów).
Od 1 marca 2011 r. pełne teksty artykułów zamieszczanych na łamach czasopism elektronicznych wydawanych
w Akademii Górniczo-Hutniczej dostępne będą w sieciach rozległych bez żadnych ograniczeń.

1.    Automatyka
2.    Auxiliary sciences in archaeology, preservation of relics and environmental engineering
3.    Computer science
4.    Decision making in manufacturing and services
5.    Ekonomia menedżerska
6.    Elektrotechnika i elektronika
7.    Geodezja
8.    Geologia
9.    Geomatics and environmental engineering
10.    Górnictwo i geoinżynieria
11.    Inżynieria środowiska
12.    Mechanics
13.    Mechanics and control
14.    Metallurgy and foundry engineering
15.    Opuscula mathematica
16.    Studia humanistyczne
17.    Telekomunikacja cyfrowa - technologie i usługi
18.    Total logistic management
19.    Wiertnictwo nafta gaz
20.    Zagadnienia techniczno - ekonomiczne

10.03.2011


CHEMICAL SCIENCE

Nowe czasopismo ogólnochemiczne w wydawnictwie RSC http://pubs.rsc.org/en/Journals/JournalIssues/SC, obecnie dostępne bezpłatnie.
W założeniu ma szybką publikację doniesień o ważnych odkryciach ze wszystkich dziedzin chemii. Inaczej niż w przypadku komunikatów, nie ma ograniczenia liczby stron,  jedynym warunkiem jest zachowanie poziomu merytorycznego. Publikowane są oryginalne artykuły z dziedzin:

•Organic chemistry
•Inorganic chemistry
•Physical chemistry
•Materials science
•Nanoscience
•Catalysis
•Chemical biology
•Analytical chemistry
•Supramolecular chemistry
•Computational and theoretical chemistry
•Energy and environmental chemistry
•Green chemistry

Można zamówić alerty emailowe.

28.10.2010


BIZNES I FINANSE - WYKŁADY I SEMINARIA Z HARVARDU NA FILMACH WIDEO

HARVARD FSS
Na platformie EBSCO, dostępne poprzez interfejs Business Searching Interface

Dostęp z domeny PŁ // Dostęp z dowolnego komputera*

Business Searching Interface zawiera Harvard Faculty Seminar Series - 57 filmów video rejestrujących wykłady/seminaria nt. finansów i zarządzania z lat 2002-2009.

 • Dostęp - proszę wybrać:
  • http://bg.p.lodz.pl/
  • ŹRÓDŁA ELEKTRONICZNE
  • SERWISY PEŁNOTEKSTOWE
  • EBSCO Host
  • Business Searching Interface
  • Na górze strony z niebieskiego paska menu proszę wybrać MORE, a dalej Images/ Business Videos
 • Zaznaczyć tylko "Business Videos" - prawy dolny róg
 • Aby otrzymać listę wszystkich 57 filmów, w okienko wyszukiwawcze proszę wpisać "Harvard FSS"
 • Wyszukiwanie pojedynczego filmu możliwe jest po tytule lub słowie kluczowym
 • Istnieje możliwość ściągnięcia filmów na swój komputer. Każdy film posiada wewnętrzny spis treści, króry pozwala na "przeskoczenie" do wybranego fragmentu w dowolnym momencie.
 • Większość filmów posiada transcripty - formę "spisaną" w postaci plików pdf.
 • Są znakomitą formą zapoznania się z zagadnieniami biznesowo-finansowymi i dają możliwość niemal żywego kontaktu z językiem mówionym.

Odwiedźmy amerykańską salę wykładową na jednym z najlepszych uniwersytetów!

aktualizacja 09.04.2013; 02.12.2009


WEBINARS = e-kursy online na żywo

Uczestniczenie w seminariach elektronicznych pomoże "podszlifować" angielski, zapoznać się z nowoczesną technologią w przekazywaniu wiedzy, a przede wszystkim udoskonalić umiejętności wyszukiwania w e-zasobach.

KTO CZYTA INSTRUKCJE?
Wiemy już, że przewodniki [guides], podręczniki [manuals] i seminaria [tutorials] znajdziemy na stronach serwisów czasopism w postaci plików pdf (najprostsze), prezentacji typu Power Point, czy filmików wideo. Obecnie znajdują się one na każdej platformie udostępniającej źródła elektroniczne. Czytamy je w przypadku "wyższej konieczności", czyli wtedy, kiedy zawiedzie podejście "intuicyjne".

NO TO MOŻE "NA ŻYWO"?
Jako świeższą atrakcję rekomendujemy wyższą formę szkolenia (na żywo) - WEBINAR.
Inne nazwy: e-Seminar, online workshop, live demonstration.
WEBINAR (rzadziej używany jest polski odpowiednik "webinarium") jest szczególnym typem konferencji internetowej (szkolenie na żywo), niekiedy zwanym "e-seminar", gdzie komunikacja przebiega w zasadzie jednokierunkowo - od wykładowcy do uczestników, z możliwością wypowiadania się uczestników (czasem łączność telefoniczna, czasem czat).
Taki webinar organizowany jest w umówionym terminie (uwaga na różnice czasu!) i pod umówionym adresem internetowym. Wymagana jest rejestracja. Potwierdzenie i informacje dsostajemy emailem. Również informacje o wymaganiach technicznych w stosunku do naszego komputera. (Przydadzą się słuchawki.) Do niedawna królował język angielski, obecnie ProQuest prowadzi niektóre webinary po polsku.

Do uczestniczenia w WEBINARach zapraszają między innymi:

- EBSCO - w języku angielskim
tutoriale i "training" - a także lista aktualnych webinarów http://support.epnet.com/index.php

- IEEE - w języku angielskim http://www.ieee.org/publications_standards/publications/subscriptions/clientservices/info/free_training_form.html

- KNOVEL - w języku angielskim
Wszystkie formy szkoleń i demonstracji http://why.knovel.com/resources/webinars.html
KNOVEL EXPERT WEBINARS, również nagrane sesje do odtworzenia http://why.knovel.com/resources/expert-webinars.html

- ProQuest - przygotował webinary  w języku angielskim, również w języku polskim
informacje o korzystaniu z webinarów pod adresem http://proquest.libguides.com/biuletyn
W razie pytań proszę o kontakt  (w języku polskim!)
Oriana Filipionek, Customer Education & Training Specialist
ProQuest; The Quorum, Barnwell Road; Cambridge, CB5 8SW, UK
Office: +44 20 78 20 86 54; Mobile: +44 7790 320 402
oriana.filipionek@proquest.co.uk

- Reaxys - webinary  w języku angielskim, https://www.reaxys.com/info/reaxys-webinars

- RefWorks- w języku angielskim, również w języku polskim
informacje o korzystaniu z webinarów pod adresem http://www.refworks-cos.com/training/
W razie pytań proszę o kontakt  (w języku polskim!)
Oriana Filipionek, Customer Education & Training Specialist
ProQuest; The Quorum, Barnwell Road; Cambridge, CB5 8SW, UK
Office: +44 20 78 20 86 54; Mobile: +44 7790 320 402
oriana.filipionek@proquest.co.uk

- SciFinder - w języku angielskim
Wszystkie formy szkoleń są dostępne pod adresem http://www.cas.org/support/scifi/index.html
w tym "training" czyli webinary na platformie Webex

- WEB OF SCIENCE - w języku angielskim http://wokinfo.com/training_support/training/

-  WILEY - w języku angielskim
Atualne terminy i zakres - Online Worshops
http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-390246.html

Przy zapisie na szkolenie (na ogół na platformie Webex) prosimy uważać na strefę czasową!

Niemal wszystkie serwisy podają na swoich stronach linki do "e-seminars", "webinars", a już na pewno do "tutorials" oraz "guides".
Ta sama zawartość jest również w plikach "help".
Wartościowe są również nagrane, dawniej przeprowadzone webinary, do obejrzenia w dowolnym czasie.

- ELSEVIER (na serwerze Wydawcy - NL) Interactive Tutorials http://help.sciencedirect.com/

aktualizacja 26.02.2013


SPRINGER EXEMPLAR - WORDS IN CONTEXT

Niedawno udostępniony został bezpłatny program Springer Exemplar - words in context (wersja beta).
http://www.springerexemplar.com/
Program powstał we współpracy Springer Science and Business Media z Center for Biomedical and Health Linguistics.
Z założenia służy autorom do sprawdzenia prawidłowości osadzenia szukanego słowa (lub frazy) wkontekście. Szczególnie przydatne w przypadku tłumaczenia z polskiego na angielski!

W okienko wyszukiwawcze wpisujemy słowo lub frazę i po kliknięciu "search" otrzymujemy wiersz tekstu znaszym wyrażeniem w nim osadzonym.
Kolejne kliknięcie wybranego wiersza prowadzi do pełnego tekstu odpowiedniego artykułu ze Springera.

Ze względu na możliwości ograniczania wyników - do konkretnego tematu, tytułu czasopisma, roku publikacji, kraju publikacji - jest to dodatkowe narzędzie wyszukiwania kontekstowego.

Na przejrzyście ułożonej stronie warto poeksperymentować i sprawdzić, czy ten program przyda się Państwu do tłumaczeń ew. wyszukiwania w czasopismach Springera.

Obecnie przeszukuje on 1900 tytułów czasopism Springera (na deklarowaną ogólna liczbę 2017). Tematyka: nauki przyrodnicze, medycyna, inżynieria, matematyka, informatyka i komputery, biznes i prawo. Jest aktualizowany na bieżąco.

22.07.2009SCIMAGO - PORÓWNYWARKA CZASOPISM

SCIMAGO Journal and Country Rank - SJR http://www.scimagojr.com/
ogólnodostępny program, który na podstawie SCOPUSA, potrafi podać dane na temat 1 lub więcej czasopisma lub kraju (pod kątem publikacji czasopism naukowych), jest przeznaczony do porównywania. Wyniki dostarcza w postaci czytelnych wykresów (można je pobrać jako plik Excela).
Każde czasopismo ma podane dane liczbowe, objaśnione w osobnym okienku, dotyczące (kolejno):

 • Wskaźnika SJR (wskaźnik "cytowalności" i "oglądalności")
 • H index - scientific impact (wskaźnik "produktywności naukowej")
 • Całkowita liczba dokumentów opublikowanych w poprzednim roku
 • Całkowita liczba dokumentów opublikowanych w poprzednich 3 latach
 • Całkowita liczba pozycji bibliografii na czasopismo (2006)
 • Całkowita liczba cytowań artykułów z danego czasopisma w poprzednich 3 latach
 • Liczba artykułów zacytowanych w poprzednich 3 latach
 • Średnia liczba cytowań na 1 artykuł poprzednich 2 latach
 • Średnia liczba pozycji bibliografii na 1 artykuł
 • Kraj publikacji

22.01.2008


JOURNAL INFO - BAZA INFORMACJI O CZASOPISMACH NAUKOWYCH

Serwis ten http://jinfo.lub.lu.se/ z założenia jest przeznaczony dla naukowców, szukających czasopisma, w którym zechcą opublikować swoje prace.
Zawiera ponad 18 000 tytułów czasopism indeksowanych w około 30 znanych naukowych bazach danych, w tym wiele czasopism open access (bezpłatnych).
Wśród dostarczanych informacji o czasopiśmie znajdziemy adres strony domowej, cenę, jakie bazy danych je indeksują, wskaźniki jakości wg Eigenfactor, poziom naukowy FRIDA. Przy czasopismach bez otwartego dostępu baza podaje tyuły zamienne - "Alternative journals with Open Access". Często pochodzą one ze strony http://www.doaj.org/

Tematyka czasopism JOURNAL INFO w dziale "Technology and engineering"

 • Architecture and the built environment (48 journals)
 • Biotechnology (71 journals)
 • Chemical Engineering (197 journals)
 • Computer Engineering (245 journals)
 • Computer Science (553 journals)
 • Construction and building engineering (57 journals)
 • Electrical engineering and electronics (309 journals)
 • Energy (7 journals)
 • Environmental engineering (115 journals)
 • Fire engineering and risk management (22 journals)
 • Food technology (106 journals)
 • Geotechnical engineering (20 journals)
 • Hydraulic engineering (32 journals)
 • Industrial design (4 journals)
 • Mechanics and mechanical engineering (211 journals)
 • Naval science and architecture (4 journals)
 • Planning and surveying (333 journals)
 • Production and engineering management (227 journals)
 • Signals and systems (276 journals)
 • Structural engineering (40 journals)
 • Technology and engineering (General) (472 journals)
 • Transportation engineering (111 journals)

22.01.2008


INSTITUTE OF PHYSICS
promocja ważna na czas nieokreślony

Institute of Physics http://iopscience.iop.org udostępnia online pełne teksty zakupionych przez naszą Uczelnię tytuów czasopism

Institutional subscriptions POLITECHNIKA LODZKA (pełne teksty z domeny PL)

    Semiconductor Science and Technology
    Semiconductor Science and Technology
    Semiconductor Science and Technology

Institute of Physics http://iopscience.iop.org bezpłatnie udostępnia wybrane tytuły w całości

Free access

 1.     Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology
 2.     Distributed Systems Engineering
 3.     Environmental Research Letters
 4.     IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
 5.     IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
 6.     Journal of High Energy Physics
 7.     Journal of Physics: Conference Series
 8.     New Journal of Physics
 9.     Science and Technology of Advanced Materials
 10.     PW archive free pages

Ze strony http://iopscience.iop.org w pełnych tekstach dostępne są ponadto wybrane artykuły.
- Latest Articles,
- Most Read,
- Most Cited,
- Latest news.

Ze strony http://iopscience.iop.org/collections w ramach kolekcji IOPselect (573)
w pełnych tekstach dostępne są wybrane artykuły z ostatnich 12 miesięcy
, w grupach:
- this month's articles
- featured articles
- review articles
Artykuły zostały wybrane pod kątem nowości, znaczenia dla nauki i potencjalnego wpływu na dalszy rozwój nauki. Wszystkie te artykuły są publikowane po raz pierwszy.

20.06.2012
Politechnika Łódzka
Biblioteka

ul. Wólczańska 223
90-924 Łódź
NIP: 727 002 18 95


Biuro: tel. 42-631-20-59; fax (48) 42-631-29-39
Oddział Obsługi Użytkowników: tel. 42-631-20-73


Strona uczelni: http://p.lodz.pl

Usługi i informacje
O Bibliotece
Newsletter

E-zasoby
Multiwyszukiwarka
Katalog komputerowy
Katalog Biblioteki Beleterystycznej
Repozytorium PŁ CYRENA
Biblioteka cyfrowa CYBRA
Copyright © 2016 Biblioteka Politechniki Łódzkiej