Strona Biblioteki PŁ

   

Katalog

Zasoby elektroniczne   

Kursy i szkolenia

   O bibliotece

Usługi i informacje

  Biblioteki filialne

English version    Go to the English version


Powrót do źródeł elektronicznych

Dostępy testowe


Źródła  alfabetycznie

Źródła  dziedzinowo

Dla poszczególnych  Wydziałów

Informacja patentowa

Źródła ogólnodostępne polskie

Dostęp spoza sieci


Zagraniczne, ogólnodostępne bazy danych oraz pełne teksty niektórych czasopism
Wybór adresów internetowych

Układ alfabetyczny                Układ dziedzinowy


A |  B  | C  | D  F  |  G  | H  I  |  J  K  |  O  | P  |  R  |  T  |  U  | W |  ZNazwa (link do bazy)


Zawartość

A
Alpha Galileo

Internetowe centrum prasowe gromadzące informacje o rozwoju nauk ścisłych, techniki/ technologii, medycyny, nauk humanistycznych i sztuki na świecie. Jego celem jest ułatwienie promocji nauki i sztuki w mediach (języki: ang., hiszp., franc.). Serwis zawiera m.in. komunikaty prasowe, kalendarz imprez naukowych, informacje o książkach, zbiór linków, kolekcję wzmianek w mediach.


American Society of Civil Engineers (ASCE)

Baza zawiera spisy treści czasopism oraz abstrakty artykułów wydawnictwa American Society of Civil Engineers z zakresu inżynierii lądowej, inżynierii środowiskowej i architektury, a także normy dotyczące tej tematyki. 


B
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)

Wyszukiwarka naukowa oparta na technologii norweskiej FAST, działa w ramach Digital Repository Infrastructure Vision for European Research.  Aktualnie za pomocą BASE możliwe jest przeszukiwanie ponad 10 milionów dokumentów w 718 repozytoriach lub w innych bazach źródłowych, m.in. w archiwach pełnotekstowych, które dostępne są poprzez międzynarodowy protokół Open Archives Initiative (OAI). Zasoby te obejmują w dużej mierze dokumenty nielicencjonowane (Open Access) przeszukiwane na podstawie metadanych.


BioMed Central Open Access

Ponad 150 recenzowanych czasopism, w większości dostępnych pełnotekstowo, z dziedziny biomedycyny, dostępnych na zasadzie Open Access. Dla Użytkowników z Politechniki Łódzkiej ciekawe będą czasopisma o tematyce: biochemia, bioinformatyka, biotechnologia, chemia organiczna, ekologia, żywienie. Wszystkie artykuły badawcze dostępne w pełnych tekstach (Open Access).


Bizjournals.com

Serwis American City Business Journals, największego amerykańskiego wydawcy dzienników ekonomicznych. Zawiera bieżące dane dotyczące gospodarki i finansów Stanów Zjednoczonych. W bazie znajduje się ponad 41 tytułów czasopism z dziedziny ekonomii.


Brenda

BRENDA jest bazą danych dotyczącą enzymów. Tworzona jest przez Instytut Biochemii Uniwersytetu w Kolonii i udostępniana nieodpłatnie środowisku naukowemu. Jest jednym z najbardziej wszechstronnych repozytoriów informacji  enzymach. Dane są pobierane bezpośrednio z literatury podstawowej przez naukowców posiadających stopień naukowy w dziedzinie biologii lub chemii.

C CaltechTHESIS

Baza zawiera prace doktorskie, inżynierskie, magisterskie i licencjackie studentów California Institute of Technology.


Cambridge Journals

Nieprenumerowany przez BPŁ serwis czasopism naukowych i technicznych (ponad 220 tytułów) dający możliwość bezpłatnego przeglądania i przeszukiwania czasopism do poziomu abstraktów. Niektóre czasopisma dają promocyjny dostęp do pełnych tekstów.


CiteSeerX

Wyszukiwarka naukowa działająca na zasadzie indeksu cytowań. Celem jest prowadzenie wykazu narzędzi, publikacji, usług internetowych i zbiorów danych, które pomagają wydobywać informacje z dokumentów naukowych. Zawartość bazy to głównie materiały na temat informatyki i informacji. Wiadomości są  regularnie aktualizowane na podstawie zgłoszeń użytkowników.

D DART -Europe Portal

Portal gromadzący i udostępniający prace naukowe z całej europy   powstał jako porozumienie bibliotek naukowych i konsorcjów bibliotek  z całej Europy.  Jest on wspierany przez LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche ) oraz NDLTD (Networked Digital Library of Theses and Dissertations), a administrowany przez University College London.


Directory of Open Access Books

Baza 1,4 tysiąca książek, głównie nauki humanistyczne.


Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR)

Lista repozytoriów dokumentów elektronicznych uczelni z całego świata (repozytorium może stanowić zbiór bardziej wszechstronny niż  biblioteka cyfrowa). Została ona opracowana w ramach projektu OpenDOAR przez Uniwersytet w Nottingham (UK) oraz Uniwersytet w Lund (Szwecja).


Dissertation.com

Komercyjna, bezpłatnie pozwala na wyszukiwanie do poziomu abstraktów i pobranie bezpłatnej próbki 25 pierwszych stron tekstu. Zawiera prace naukowe w formacie pdf, jak również te publikowane w wydaniach książkowych. Firma prywatna.


Dissonline und Online-Dissertationen an der Deutschen Nationalbibliothek

System informacyjny o publikacjach elektronicznych (prace doktorskie i powyżej) z segmentem komercyjnym  "print on demand". Zawiera prace doktorskie i habilitacyjne. Jest to serwis bibliograficzno-abstraktowy, część prac (przykładowych) w pełnych tekstach.


Directory of Open Access Journals

Serwis tworzony w ramach projektu finansowanego przez Open Society Institute - Budapeszt, zlokalizowany na serwerze Biblioteki Uniwersyteckiej w Lund, Szwecja. Zapewnia otwarty dostęp do ponad 9 tysięcy tytułów czasopism naukowych i akademickich, ponad 1milion artykułów.


E

E-PRINT Network

Serwis wyszukiwawczy USA, przeszukuje 29 baz OSTI i ok.  miliona dokumentów pełnotekstowych. Tematyka: biologia, medycyna, biotechnologia, komputery i informatyka, nauki techniczne, środowisko, ekologia, technika nuklearna, nauki o ziemi, inżynieria materiałów, matematyka, fizyka, fizyka plazmy, energetyka, paliwa kopalne, energia odnawialna, inne dyscypliny.


Econ Papers

Baza artykułów z czasopism dotyczących ekonomii, zapewnia dostęp do największej na świecie kolekcji ekonomicznej on-line


EECS Technical Raports

Serwis zawierający archiwum badań EECS. Obejmuje doktoraty, prace magisterskie, raporty i dokumenty techniczne. Zawiera raporty z badań, które są jeszcze w toku a ich wyniki zostaną opracowane i opublikowane później. Zbiera dane od 1973 roku do aktualnych. Serwis jest prowadzony przez Wydział Elektrotechniki i Informatyki na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley.


Elektronische Zeitschriftenbibliotek

Czytelnia Czasopism Uniwersytetu w Regensburgu. Baza czasopism naukowych online, czytelnie posegregowana na działy nauki. Obejmuje wszystkie dziedziny wiedzy. Sporo czasopism z każdej dziedziny dostępnych bezpłatnie online w wersji pełnotekstowej.


Emerald

Nieprenumerowany przez BPŁ serwis czasopism naukowych i technicznych (ponad 150 tytułów) z ukierunkowaniem na zarządzanie informacją, dający możliwość bezpłatnego przeglądania i przeszukiwania czasopism do poziomu abstraktów. Niektóre czasopisma posiadają promocyjny dostęp do pełnych tekstów.


EMIS

Europejski Matematyczny Serwis Informacyjny pod patronatem Europejskiego Towarzystwa Matematycznego (EMS) zawiera około 60 czasopism matematycznych (większość dostępna w pelnych tekstach - PDF, starsze postscript). Ponadto oferuje materiały konferencyjne oraz wybrane monografie i konspekty wykładów, a także informacje o aktualnych wydarzeniach w europejskim środowisku matematycznym. ICM prowadzi oficjalny mirror EMIS, automatyczna aktualizacja odbywa się raz w miesiącu. Jest to serwis ogólnodostępny.


Engineering Fundamentals (EFUNDA)

Serwis gromadzący dane i tablice inżynierskie jako promocję wydawcy amerykańskich norm i literatury technicznej.


eScholarship

Repozytorium powstało z inicjatywy California Digital Library. Zapewnia dostęp do pełnych tekstów 17 tys. publikacji z dziedziny marketingu, informatyki, matematyki, fizyki, transportu i wielu innych.


ETH E-Collection - ETH Institutional Repository

Baza zawiera publikacje naukowe, rozprawy, artykuły z czasopism, materiały wykładowe, relacje z konferencji, raportów rocznych, książki pracowników, prace magisterskie i doktorskie pracowników Politechniki Federalnej w Zurychu.


EUR-Lex

Baza zawiera akty prawnych Unii Europejskiej, umożliwia bezpłatny dostęp, w 24 językach urzędowych UE, do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, aktów prawnych UE (unijne traktaty, dyrektywy, rozporządzenia, decyzje, akty prawne w wersji skonsolidowanej itp.), aktów przygotowawczych (wnioski ustawodawcze, sprawozdania, zielone i białe księgi itp.), orzecznictwa UE (wyroki, postanowienia itp.), umów międzynarodowych, dokumentów EFTA, streszczeń unijnych aktów prawnych. 


European Digital Mathematics Library (EuDML)

Baza udostępnia online literaturę matematyczną w formie trwałej kolekcji cyfrowej, rozwijanej i utrzymywanej przez sieć instytucji. Baza jest opracowywana i prowadzona przez sieć instytucji o nazwie Inicjatywa EuDML.


European Geosciences Union

Bazę tworzy Europejska Unia Nauk o Ziemi z siedzibą w Monachium. Kolekcja dotyczy zagadnień nauki o ziemi, kosmosie, planetach. Zawiera dane z 17 różnych czasopism naukowych, udostępniane jako Open Access, o szerokim zakresie tematów, w tym wulkanologii, astronomii, wewnętrznej struktury Ziemi i atmosfery, klimatu, a także energii i zasobów.

H HINDAWI

Bezpłatny serwis czasopism recenzowanych (Open Access), zawiera 538 czasopism recenzowanych. Tematyka: nauki ścisłe, techniczne i medyczne. Istnieje od 1997 r. (od tego roku zaczynają się archiwa).

I INTECH

Serwis Open Access, zawiera ponad 2 500 tyt. książek oraz kilka tytułów czasopism w dostępie do bieżących numerów.


IngentaConnect

Nieprenumerowany przez BPŁ duży, płatny serwis czasopism naukowych. Jego bezpłatna część jest jednak bardzo atrakcyjna. Można prowadzić wyszukiwanie wg słów kluczowych, bądź przeglądać spisy treści czasopism. Znaleziony artykuł ma pełny opis bibliograficzny i najczęściej dość obszerny abstrakt.


J STAGE

Baza zawiera publikacje z japońskich czasopism naukowych, część dostępna w trybie Open Access. Baza zawiera kilkaset tytułów czasopism w języku angielskim i japońskim.


J
JURN

Wyszukiwarka indeksująca bezpłatne tytuły czasopism z "wolnego dostępu" oraz czasopisma oferujące część zawartości w wolnym dostępie. Przeszukuje ok. 3200 tytułów czasopism, m.in. z zakresu architektury.

M Massachusetts Institute of Technology

MIT udostępnia bezpłatnie jako Open Educational Resource (OER) komplety pełnotekstowych wykładów i materiałów do ćwiczeń i laboratoriów - MITOPENSOURCEWARE. Są one polecane dla wykładowców, studentów i samouków na całym świecie.


MatWeb

Baza danych dotycząca własności materiałów inżynierskich. Arkusze danych dostarczane są przez producentów i dystrybutorów materiałów. Przeszukiwania bazy danych MatWeb pozwala na znalezienie arkuszy danych termoplastycznych i termoutwardzalnych polimerów, metali, stopów, ceramiki oraz półprzewodników, włókna i innych materiałów technicznych.


N
Networked Digital Library of Theses and Dissertations

Portal z dysertacjami, który działa przy Virginia Tech. Portal przekierowuje do repozytoriów uczelnianych. Współpracuje z nim, udostępniając materiały na zasadzie open access ponad 120 Uczelni i instytucji.


NTIS - National Technical Information

National Technical Information Service jest unikatowym zbiorem pełnotekstowych raportów technicznych oraz indeksów i abstraktów z projektów naukowych i badawczych finansowanych przez administrację Stanów Zjednoczonych. Zawiera 3 mln publikacji z zakresu 350 dyscyplin naukowych i jest największym centralnym źródłem raportów z dziedziny nauki, techniki i biznesu.

O OAIster

Katalog wielu źródeł elektronicznych, przeszukuje repozytoria uczelniane na całym świecie, umożliwia dostęp do wielu źródeł pełnotekstowych (prace doktorskie, skrypty, czasopisma etc, po kilkaset stron tekstu, pdf), obecnie umożliwia dostęp do ponad 23 milionów rekordów.


OJS - Open Journal Systems

Bezpłatny kompletny system do zarządzania i publikowania czasopism naukowych w otwartym dostępie (bezpłatnych) w ramach Public Knowledge Project -PKP na licencji GNU, czyli do bezpłatnego stosowania dla wszystkich. System ten można zastosować do redagowania i wydawania czasopisma elektronicznego, a witrynę do przeglądania i przeszukiwania istniejących zasobów. Zawiera obecnie ponad 900 tytułów czasopism, bezpłatnie dostępne są pełne teksty (nie zawsze angielskie, bywają np. hiszpańskie i portugalskie).


Online Publikationen der Universität Stuttgart (OPUS)

Serwis zawiera publikacje afiliowane przez Uniwersytet w Stuttgarcie (od 1865 do 2016 roku). Są to rozprawy doktorskie, artykuły z czasopism, materiały konferencyjne, habilitacje, książki.


Oxford Journals

Część serwisu Oxford University Press (nieprenumerowany przez BPŁ ). Zawiera ponad 250 tytułów czasopism naukowych. Można je przeglądać oraz przeszukiwać do poziomu spisów treści i (często) abstraktów. 


PLoS - Public Library of Science

PLoS (Public Library of Science) jest wydawcą 7 czasopism z zakresu nauk ścisłych i medycznych w pełni dostępnych w ramach Open Access. Ideą przewodnią wydawcy jest umożliwienie dostępu do wyników badań naukowych szerokiemu gronu odbiorców. Ważną dziedziną obecną w czasopismach PLoS jest walka z chorobami nowotworowymi i AIDS. Wszystkie tytuły indeksowane w bazie  posiadają wysoki ImpactFactor i są indeksowane przez takie bazy jak ISI WOS, Sopus, Google Scholar, PubMed czy Medline.

P PNAS Online

Proceedings of the National Academy of Science of the USA - Biuletyn Narodowej Akademii Nauk USA.  Tematyka obejmuje między innymi: matematykę, fizykę, biologię, biofizykę, chemię, ekologię, psychologię, socjologię. Abstrakty dostępne bezpłatnie.


PQDTOpen

Prace magisterskie i doktorskie w pełnych tekstach, bezpłatnie - na zasadzie open access. Jest to część bazy "ProQuest Dissertations and Theses" (PQDT),  udostępnianej dla PŁ.


Project Euclid

serwis zawiera czasopisma naukowe z zakresu matematyki i statystyki  - częsciowo wolny dostęp do pełnych tekstów


Projekt Gutenberg

Pierwsza biblioteka elektroniczna.


Questia

Baza zawiera ponad 83.000 książek akademickich i ponad 10 milionów artykułów z ponad tysiąca czasopism największych światowych wydawców. Jest to baza wielodziedzinowa, z tekstami od lat osiemdziesiątych. Źródła są wybierane przez bibliotekarzy, zatwierdzone przez profesorów, oceniane przez ekspertów, wiele artykułów pochodzi z recenzowanych publikacji.


S
Science Publishing Group

Niezależny wydawca (z siedzibą w USA) ponad 50 tytułów czasopism recenzowanych dostępnych bezpłatnie - w Open Access. Działa od 2012 r, na razie jest niewiela artykułów. Nie działa wyszukiwarka, ale czasopisma te są indeksowane przez Google Scholar.


Science.gov

Witryna udostępniająca zbiory informacji naukowych gromadzone przez 17 naukowych organizacji rządowych USA. Jest stale rozbudowywana, daje bezpłatny dostęp do różnych atrakcyjnych źródeł.


Scientific Research Publishing

Wydawca naukowych, akademickich czasopism otwartego dostępu, publikuje również książki i materiały konferencyjne. SCIRP obecnie ma ponad 200 czasopism otwartego dostępu w dziedzinie nauki, technologii i medycyny, najnowsze pochodzą z 2016 r. Baza zawiera czasopisma, artykuły, książki, materiały konferencyjne i referaty. Wiarygodność zapewniają recenzje i referencje.


SciTech Connect

Serwis zawiera informacje bibliograficzne oraz wybrane pełne teksty raportów z badań naukowych, materiałów konferencyjnych, artykułów z czasopism, książek, opisów patentowych od 1943 roku z takich dziedzin jak: chemia, fizyka, biologia i medycyna, nauki o środowisku, geologia, inżynieria, matematyka, informatyka. Wydawcą bazy jest U.S. Department of Energy (DOE), czyli Departament Energii USA.


SCITOPIA

Dziedzinowy przewodnik po zasobach tzw. subject gateway. W portalu zgromadzone są opisy linki do 17 stowarzyszeń, głównie amerykańskich (będących jednocześnie wydawcami) udostępniających publikacje naukowe
do poziomu abstraktów.


Social Science Research Network

Social Science Research Network (SSRN) służy rozpowszechnianiu badań w naukach społecznych i składa się z szeregu specjalistycznych sieci badawczych w każdej z nauk społecznych.

T Tech books for free download

Bezpłatne podręczniki pełnotekstowe. Tematyka: komputery i informatyka.


TechXtra

Serwis zawierający informacje o zasobach internetowych z dziedziny inżynierii, matematyki i informatyki. Baza zawiera pełnotekstowe artykuły, książki, raporty badawcze, prace doktorskie oraz materiały szkoleniowe. Pobiera dane od ponad 50 dostawców z ponad 250 czasopism.


The Online Journal of New Horizons in Education

Czasopismo międzynarodowe w postaci elektronicznej, wydawane w języku angielskim jako kwartalnik przez międzynarodowe stowarzyszenie menedżerów i użytkowników źródeł informacji w wyższych uczelniach i koledżach (non-profit).


The Online Journal of Science and Technology

Czasopismo międzynarodowe w postaci elektronicznej, wydawane w języku angielskim jako kwartalnik przez  międzynarodowe stowarzyszenie menedżerów i użytkowników źródeł informacji w wyższych uczelniach i koledżach (non-profit).


The Pharma Innovation

Ogólnodostępne (bezpłatne), hinduskie, recenzowane czasopismo naukowe, dostępne w pełnych tekstach. Ukazuje się od początku 2012 r.


Toxnet

TOXNET (Toxicology Data Network) to darmowy system baz danych z informacjami na temat toksykologii, zdrowia środowiskowego, niebezpiecznych chemikaliów, zatruć, oceny ryzyka zawodowego, bezpieczeństwa i higieny pracy. Baza zawiera tysiące rekordów chemicznych i struktur chemicznych od ok. 1980.


V
Virtual Library-Engineering

Bogaty zbiór adresów stron WWW, głównie placówek akademickich i naukowych. Wszystkie dziedziny nauki. Lista tematyczna. Sprawne wyszukiwanie.
UKŁAD DZIEDZINOWY

Normy i jednostki normalizacyjne

Unia Europejska

 • EUROSTAT - Statystyki Unii Europejskiej - ekonomia, finanse, wskaźniki, roczniki statystyczne ogólne i regionalne.
 • CORDIS unijny serwis informacyjny na temat badań i innowacyjności, zawierający 125 tysięcy stron internetowych. "Szukanie zaawansowane" pozwala na wyszukiwanie w 10 kategoriach w ramach ponad 20 tematów-aspektów.
 • Portal Unii Europejskiej w 20 językach europejskich http://europa.eu
 • Wydawnictwo Unii Europejskiej
 • Policy Documentation Center - Central European University Budapest Policy Documentation Center (wirtualna kolekcja artykułów pełnoteksowych nt. kultury, socjologii, ekonomii, rozwoju, zdrowia, edukacji, prawa, polityki, przemian w krajach Europy środkowej i wschodniej)

E-printy

 • CORE METALIST of Open Access Eprint Archives http://opcit.eprints.org/explorearchives.shtml to lista światowych zasobów archiwów eprintów.
 • E_PRINT Network http://eprints.osti.gov/ to duży serwis wyszukiwawczy USA, przeszukuje 29 baz OSTI i ponad 12 000 stron WWW, ogółem ok. 1 miliona dokumentów pełnotekstowych. Tematyka: biologia, medycyna, biotechnologia, komputery i informatyka, nauki techniczne, środowisko, ekologia, technika nuklearna, nauki o ziemi, inżynieria materiałów, matematyka, fizyka, fizyka plazmy, energetyka, paliwa kopalne, energia odnawialna, inne dyscypliny.
 • arXiv http://arxiv.org/ duże ogólnodostępne archiwum USA - Cornell University, gromadzące artykuły na tematy związane z fizyką, matematyką, informatyką, ośrodkami nieciągłymi, biologią molekularną.
 • University of Toronto Research Repository http://tspace.library.utoronto.ca/
 • California Digital Library http://repositories.cdlib.org/escholarship/ uniwersytecka baza artykułów (ok. 3000) z dziedzin powiązanych z ekonomią, marketingiem, ubezpieczeniami, środowiskiem.
 • CogPrints http://cogprints.org/  (ok. 2000 artykułów) poza naukami medycznymi, lingwistyką i filozofią zawiera wiele artykułów na tematy związane z teorią poznania, informatyką i komputerami (sztuczna inteligencja, robotyka, sieci neuronowe, proces uczenia się, rozpoznawanie obrazu i mowy).
 • CERN Commision Europeenne pour la Recherche Nucleaire = European Organization for Nuclear Research http://cds.cern.ch/(materiały w języku angielskim) 320 000 dokumentów pełnotekstowych - fizyka i pokrewne, głównie fizyka cząstek elementarnych.
 • National Bureau of Economic Research http://papersdev.nber.org/
  ekonomia.
 • Social Science Research Network Electronic Library http://www.ssrn.com/ nauki społeczne, negocjacje, marketing.
 • Serwis preprintów - Computer Science, Chemistry, Mathematics  http://www.sciencedirect.com/preprintarchive/


Politechnika Łódzka
Biblioteka

ul. Wólczańska 223
90-924 Łódź
NIP: 727 002 18 95


Biuro: tel. 42-631-20-59; fax (48) 42-631-29-39
Oddział Obsługi Użytkowników: tel. 42-631-20-73


Strona uczelni: http://p.lodz.pl

Usługi i informacje
O Bibliotece
Newsletter

E-zasoby
Multiwyszukiwarka
Katalog komputerowy
Katalog Biblioteki Beleterystycznej
Repozytorium PŁ CYRENA
Biblioteka cyfrowa CYBRA
Copyright © 2016 Biblioteka Politechniki Łódzkiej