Strona Biblioteki PŁ

   

Katalog

Zasoby elektroniczne   

Kursy i szkolenia

   O bibliotece

Usługi i informacje

  Biblioteki filialne

English version    Go to the English version


Informacje kontaktowe

Godziny otwarcia

Warunki korzystania

O Bibliotece


Lokalizacja
bibliotek filialnych
Inne biblioteki filialne


Biblioteka Budownictwa i Architektury im. Jerzego Samujłły


Kierownik: mgr Maciej Siwicki - kustoszWydział Budownictwa i Architektury

Informacje kontaktowe

90-924 Łódź, Al. Politechniki 6A (budynek B6)

Biblioteka mieści się w Gmachu Architektury.

tel. (48) 42 631 20 63, (48) 42 631 20 79
email: bba@lib.p.lodz.plGodziny otwarcia
w roku akademickim

Czytelnia Ogólna

poniedziałek - piątek  

soboty*

9.00 - 17.00

9.00 - 15.30

Czytelnia Czasopism

poniedziałek - piątek  

soboty*

9.00 - 15.00

9.00 - 15.30

* soboty zjazdowe w roku akademickim 2016/2017:
01-02.10.2016; 08-09.10.2016; 22-23.10.2016; 05-06.11.2016; 19-20.11.2016; 26-27.11.2016; 10-11.12.2016; 17-18.12.2016; 14-15.01.2017; 21-22.01.2017

04-05.03.2017; 11-12.03.2017; 25-26.03.2017; 01-02.04.2017; 08-09.04.2017; 22-23.04.2017; 06-07.05.2017; 13-14.05.2017; 27-28.05.2017; 10-11.06.20

UWAGA: tymczasowe zmiany godzin pracy podawane są na stronie Godziny otwarcia.

Warunki korzystania

W bibliotece można korzystać z komputerów i skanerów.

Biblioteka Budownictwa i Architektury nie prowadzi długoterminowych wypożyczeń, udostępnia zbiory na miejscu w Czytelni. Dopuszcza się jedynie krótkoterminowe wypożyczenia pojedynczych woluminów książek i czasopism w celu wykonania odbitek kserograficznych dla potrzeb osobistych dla pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Łódzkiej – maksymalnie 3 wol. na 3 godz. Nieprzestrzeganie terminowego zwrotu publikacji wypożyczanych na krótko może skutkować zablokowaniem konta czytelnika na okres maksymalnie 30 dni.


O Bibliotece

Biblioteka Budownictwa i Architektury została utworzona w 1970 roku, z połączenia księgozbiorów 8 katedr, i rozpoczęła swoje funkcjonowanie jako Biblioteka Wydziału Budownictwa Lądowego. Początkowo ulokowana została w pawilonie budownictwa na powierzchni 160 metrów kwadratowych. Niemal przez 6 lat Biblioteka pod względem administracyjnym i finansowym podlegała Wydziałowi, natomiast merytoryczną opiekę sprawowała nad nią Biblioteka Główna.


   
 

Po przeprowadzonej reorganizacji, we wrześniu 1976 roku, włączona została do struktury Biblioteki Głównej jako filia. Zbiory Biblioteki liczyły wtedy 28 499 woluminów. W roku 1982 przeniesiono Bibliotekę na II piętro budynku architektury. Obecnie biblioteka zajmuje pomieszczenie na parterze.


   
 

Do podstawowych obowiązków Biblioteki należy obsługa pracowników i studentów Wydziału w zakresie kompletowania i udostępniania zbiorów z interesującej ich tematyki.


   
 


13 stycznia 2016 r. uroczyście otwarto nową Czytelnię Czasopism na parterze.

    

W czytelni można skorzystać z 68 tytułów czasopism polskich i 24 tytułów zagranicznych ustawionych w układzie alfabetycznym. Do dyspozycji Czytelników są 4 stanowiska komputerowe, skaner A3 i drukarka laserowa.


   
 

2 grudnia 2016 r. Bibliotece uroczyście nadano imię doc. dr hab. inż. arch. Jerzego Samujłły (twórcy kierunku "Architektura" na PŁ)


Politechnika Łódzka
Biblioteka

ul. Wólczańska 223
90-924 Łódź
NIP: 727 002 18 95


Biuro: tel. 42-631-20-59; fax (48) 42-631-29-39
Oddział Obsługi Użytkowników: tel. 42-631-20-73


Strona uczelni: http://p.lodz.pl

Usługi i informacje
O Bibliotece
Newsletter

E-zasoby
Multiwyszukiwarka
Katalog komputerowy
Katalog Biblioteki Beleterystycznej
Repozytorium PŁ CYRENA
Biblioteka cyfrowa CYBRA
Copyright © 2016 Biblioteka Politechniki Łódzkiej