Strona Biblioteki PŁ

   

Katalog

Zasoby elektroniczne   

Kursy i szkolenia

   O bibliotece

Usługi i informacje

  Biblioteki filialne

English version    Go to the English version


Informacje kontaktowe

Godziny otwarcia

Warunki korzystania

Zbiory

Historia Biblioteki

Lokalizacja
bibliotek filialnych
Inne biblioteki filialneBiblioteka Chemiczna im. Osmana Achmatowicza


Wydział ChemicznyKierownik: mgr Edyta Wojcieszek - starszy bibliotekarz

Informacje kontaktowe

90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116 (budynek A26)

Biblioteka mieści się obok Gmachu Wydziału Chemicznego

tel. (48) 42 631 20 60, (48) 42 631 20 75
email: bch@lib.p.lodz.pl


Godziny otwarcia
w roku akademickim:

poniedziałek - piątek  9.00 - 19.45

UWAGA: tymczasowe zmiany godzin pracy podawane są na stronie Godziny otwarcia.

Warunki korzystania

W bibliotece można korzystać z komputerów, skanerów, drukarki i kserografu.
W Bibliotece Chemicznej zasady korzystania z komputerów określa Wydział Chemiczny.

Limity wypożyczeń z Biblioteki Chemicznej:


Woluminy

Dni

Liczba
przedłużeń

Pracownicy i doktoranci Wydziału Chemicznego

15

180

3

Studenci Wydziału Chemicznego

3

30

0

Pozostali pracownicy PŁ

3

30

0

Dopuszcza się krótkoterminowe (maksymalnie na 2 godziny wyłącznie w sytuacji awarii sprzętu kserograficznego) wypożyczenie pojedynczych woluminów czasopism pracownikom Wydziału Chemicznego.
Czytelnicy mogą wykonywać odbitki kserograficzne na samoobsługowych kserografach będących własnością Wydziału lub firmy zewnętrznej.


Zbiory Biblioteki

Zbiory książek reprezentują wszystkie dziedziny chemii i nauk pokrewnych. Księgozbiór podzielony jest na trzy części: naukowy, studencki i podręczny. Księgozbiór naukowy gromadzony w jednym egzemplarzu, zawiera najpoważniejsze dzieła ukazujące się na świecie z dziedziny chemii, przede wszystkim kompendia z różnych dziedzin (Beilsteins Handbuch der organischen Chemie, Gmelins Handbuch der inorganischen Chemie i inne).


   
 


W bibliotece gromadzone są też czasopisma fachowe. Najpoważniejszym czasopismem w zbiorach jest Chemical Abstracts, czasopismo zamieszczające w cyklu tygodniowym streszczenia wartościowych prac źródłowych ukazujących się na całym świecie. Spośród zgromadzonego zbioru warto zwrócić uwagę na tytuły, których ciąg wydawniczy sięga XIX wieku: Liebigs Annalen der Chemie (w zbiorach od 1832 r.), Journal of the Chemical Society (od 1863 r.), Chemische Berichte (od 1863 r.), Journal of the Americam Chemical Society (od 1879 r.), Chemisches Zentralblatt (z lat 1895-1970 - pierwsze czasopismo abstraktowe na świecie).

(na podst. Biblioteka Chemiczna w nowej siedzibie, Życie Uczelni, nr 184, 2003, s. 46-47)


Historia Biblioteki

Biblioteka Chemiczna powstała w 1948 r. z inicjatywy prof. Osmana Achmatowicza. Początkowo była to czytelnia ulokowana na IV piętrze gmachu Wydziału Chemicznego. W 1952 r. opiekę nad czytelnią chemiczną przejęła Biblioteka Główna PŁ. W 1964 r. Biblioteka Chemiczna stała się pierwszą filią Biblioteki Głównej. W 1990 r. została otwarta nowa czytelnia Biblioteki Chemicznej na I piętrze w gmachu Wydziału. W 1997 r. po wyczerpaniu lokalowych możliwości uczelni, powstała inicjatywa budowy nowego gmachu dla Biblioteki Chemicznej. Obiekt został zrealizowany wg projektu architektonicznego mgr Danuty Włodarskiej z Pracowni Projektowej ARTA Spółka z o.o. z Łodzi. Budowa ruszyła w IV kwartale 1999 r. Pierwsze wyposażanie zaplanowano i zrealizowano w II połowie roku 2001.


   
 

Od marca 2002 r. Biblioteka Chemiczna rozpoczęła pracę pracuje w nowoczesnym gmachu, zlokalizowanym obok Wydziału Chemicznego. Nowy, trzykondygnacyjny budynek Biblioteki Chemicznej im. Osmana Achmatowicza powstał z inicjatywy oraz dzięki osobistemu zaangażowaniu prof. Tadeusza Paryjczaka. Całe przedsięwzięcie sfinansowane zostało głównie przez KBN. Mieszczą się w nim dwie czytelnie, dwie sale seminaryjne, magazyn archiwalnych druków zwartych i inne pomieszczenia. Budynek posiada windę i toaletę dla niepełnosprawnych. Całkowity koszt inwestycji wyniósł blisko 3,2 mln. zł


   
 

Całość budynku Biblioteki Chemicznej została objęta siecią monitoringu składającą się z kamer telewizji przemysłowej, instalacji przeciwwłamaniowej oraz wewnętrznego systemu telefonicznego. Do wszystkich pomieszczeń oraz stanowisk czytelniczych doprowadzono końcówki wewnętrznej sieci informatycznej, którą podłączono do sieci kampusowej. Obiekt wyposażono w silny sprzętowo serwer zarządzający lokalną siecią komputerową. Do sieci przyłączono 78 stanowisk czytelniczych i pracowniczych oraz dwie sieciowe, cyfrowe kopiarko-drukarki firmy Minolta (w tym jedną z wydrukiem kolorowym).


   
 

W magazynie zbiorów zwartych jest system regałów kompaktowych pozwalający w sposób maksymalny wykorzystać powierzchnię pomieszczenia. Bibliotekę wyposażono w narzędzie do elektronicznej archiwizacji. To specjalistyczne urządzenie tzw. book-scanner umożliwia szybkie tworzenie własnych zbiorów elektronicznych i udostępnianie ich następnie w sieci. W sali seminaryjnej jest sprzęt multimedialny umożliwiający prowadzenie zajęć w ramach studiów podyplomowych, kursów i szkoleń z wykorzystaniem nowoczesnych metod.

(na podst. Biblioteka Chemiczna w nowej siedzibie, Życie Uczelni, nr 184, 2003, s. 46-47)


Politechnika Łódzka
Biblioteka

ul. Wólczańska 223
90-924 Łódź
NIP: 727 002 18 95


Biuro: tel. 42-631-20-59; fax (48) 42-631-29-39
Oddział Obsługi Użytkowników: tel. 42-631-20-73


Strona uczelni: http://p.lodz.pl

Usługi i informacje
O Bibliotece
Newsletter

E-zasoby
Multiwyszukiwarka
Katalog komputerowy
Katalog Biblioteki Beleterystycznej
Repozytorium PŁ CYRENA
Biblioteka cyfrowa CYBRA
Copyright © 2016 Biblioteka Politechniki Łódzkiej