Strona Biblioteki PŁ

   

Katalog

Zasoby elektroniczne   

Kursy i szkolenia

   O bibliotece

Usługi i informacje

  Biblioteki filialne

English version    Go to the English version


Informacje kontaktowe

Godziny otwarcia

Nowości w Bibliotece

Warunki korzystania

O Bibliotece

Lokalizacja
bibliotek filialnych
Inne biblioteki filialneBiblioteka Elektrotechniki


Kierownik: mgr inż. Izabela Krawczyńska - kustoszWydział
           Elektrotechniki

Informacje kontaktowe

90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 18/22 (budynek A12)

Biblioteka mieści się w Gmachu Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (skrzydło B),
parter, pok. 23.

tel. (48) 42 631 20 66, (48) 42 631 20 69
email:
be@lib.p.lodz.pl


Godziny otwarcia
w roku akademickim

poniedziałek - piątek
soboty* 

9.00 - 17.00
9.00 - 15.30

* soboty zjazdowe w roku akademickim 2016/2017:
01-02.10.2016; 08-09.10.2016; 22-23.10.2016; 05-06.11.2016; 19-20.11.2016; 26-27.11.2016; 10-11.12.2016; 17-18.12.2016; 14-15.01.2017; 21-22.01.2017

04-05.03.2017; 11-12.03.2017; 25-26.03.2017; 01-02.04.2017; 08-09.04.2017; 22-23.04.2017; 06-07.05.2017; 13-14.05.2017; 27-28.05.2017; 10-11.06.20

UWAGA: tymczasowe zmiany godzin pracy podawane są na stronie Godziny otwarcia.


Nowości w Bibliotece

Nowości zakupione dla Biblioteki Elektrotechniki w drugim półroczu 2016 r. (plik pdf)

Warunki korzystania

W bibliotece można korzystać z komputerów, skanera, drukarki i kserografu.

Limity wypożyczeń z Biblioteki Elektrotechniki:


Woluminy

Dni

Liczba
przedłużeń

Pracownicy i doktoranci Wydziału

25

180

3

Studenci Wydziału

16

30

0

Pozostali pracownicy PŁ

3

30

0


O Bibliotece

Biblioteka Elektrotechniki formalnie powołana została w grudniu 1981 roku jako konsekwencja zapisu zawartego
w „Programie rozwoju działalności bibliotecznej do roku 1990”. Funkcjonować zaczęła jednak dopiero w drugiej połowie roku 1982 mając na swym stanie 11 199 woluminów przejętych z dwóch bibliotek instytutowych Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki. Zbiory pozostałych bibliotek instytutowych przekazywane były stopniowo w kolejnych latach. W niedługim czasie stała się pod względem liczebności zbiorów największą filią Biblioteki Głównej (w pewnym okresie ich stan osiągnął niemal 55 000 wol.). Zlokalizowana na parterze nowego gmachu Wydziału otrzymała do dyspozycji lokal o powierzchni 511,3 m2, na której zorganizowano trzy magazyny, trzy czytelnie, wypożyczalnię, pokój katalogowy oraz trzy pracownie, w tym kserograficzną.


   
 


W 2004 i 2010 roku, już po przejęciu przez centralę Biblioteki Głównej PŁ znacznej części zbiorów dydaktycznych, przekazano Wydziałowi Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, zgodnie z jego wnioskiem, jeden z magazynów i czytelnię czasopism. W efekcie powierzchnia Biblioteki zmniejszyła się i obecnie wynosi 277,9 m2. Zbiory Biblioteki również poważnie zostały uszczuplone i na koniec roku 2014 liczyły 35 009 woluminów (w tym 26 799 wol. książek, 7 522 wol. czasopism i 688 wol. zbiorów specjalnych). Aktualnie, uczestnicząc czynnie w procesie kompletowania zbiorów, Biblioteka zajmuje się również ich udostępnianiem zarówno w czytelni jak i na zewnątrz.


   
 


Politechnika Łódzka
Biblioteka

ul. Wólczańska 223
90-924 Łódź
NIP: 727 002 18 95


Biuro: tel. 42-631-20-59; fax (48) 42-631-29-39
Oddział Obsługi Użytkowników: tel. 42-631-20-73


Strona uczelni: http://p.lodz.pl

Usługi i informacje
O Bibliotece
Newsletter

E-zasoby
Multiwyszukiwarka
Katalog komputerowy
Katalog Biblioteki Beleterystycznej
Repozytorium PŁ CYRENA
Biblioteka cyfrowa CYBRA
Copyright © 2016 Biblioteka Politechniki Łódzkiej