Strona Biblioteki PŁ

   

Katalog

Zasoby elektroniczne   

Kursy i szkolenia

   O bibliotece

Usługi i informacje

  Biblioteki filialne

English version    Go to the English version


Informacje kontaktowe

Godziny otwarcia

Warunki korzystania

Historia Biblioteki

Zbiory Biblioteki


Lokalizacja
bibliotek filialnych
Inne biblioteki filialneBiblioteka Mechaniki


Wydział Mechaniki Kierownik: mgr Lucyna Andrzejewska - kustosz

Informacje kontaktowe

90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 1/15,  Budynek A20

Gmach Wydziału Mechanicznego
- Wypożyczalnia - parter
- Czytelnia - I p., pok. 110

tel.: (48) 42 631 20 46
email: bmech@lib.p.lodz.plGodziny otwarcia w roku akademickim

Czytelnia

poniedziałek - piątek

9.00 - 17.00

Wypożyczalnia

poniedziałek - piątek
soboty*

9.00 - 16.00
9.00 - 15.30

* soboty zjazdowe w roku akademickim 2016/2017:
01-02.10.2016; 08-09.10.2016; 22-23.10.2016; 05-06.11.2016; 19-20.11.2016; 26-27.11.2016; 10-11.12.2016; 17-18.12.2016; 14-15.01.2017; 21-22.01.2017

04-05.03.2017; 11-12.03.2017; 25-26.03.2017; 01-02.04.2017; 08-09.04.2017; 22-23.04.2017; 06-07.05.2017; 13-14.05.2017; 27-28.05.2017; 10-11.06.20

Uwaga: tymczasowe zmiany godzin pracy podawane są na stronie Godziny otwarcia.


Warunki korzystania

W bibliotece można korzystać z komputerów i skanera.

Limity wypożyczeń z Biblioteki Mechaniki:


Woluminy

Dni

Liczba
przedłużeń

Pracownicy i doktoranci Wydziału Mechanicznego

25

180

3

Studenci Wydziału Mechanicznego

3

30

0

Pozostali pracownicy PŁ

3

30

0


Historia Biblioteki

Jeszcze pod koniec lat 90. władze Wydziału Mechanicznego planowały utworzenie biblioteki na własnym terenie, w nowo powstającym budynku A20. Po uzgodnieniu zasad funkcjonowania i finansowania z ówczesnymi władzami Biblioteki Głównej PŁ, w styczniu 2000 r. Biblioteka Mechaniki rozpoczęła swoją działalność.


   
 


Zbiory umieszczono w dużym (ok. 250 metrów kwadratowych) magazynie znajdującym się na parterze, wyposażonym w regały kompaktowe i w 60-metrowej czytelni na I piętrze. Obydwa pomieszczenia połączone są wewnętrzną windą towarową. Na księgozbiór nowo powstałej BM złożyły się kolekcje bibliotek instytutów: Konstrukcji Maszyn, Materiałoznawstwa, Pojazdów oraz Techniki Cieplnej i Chłodnictwa. Po kilku latach dołączono nieznaczną część książek z Instytutu Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn.

(na podst. L. Andrzejewska, 15 lat minęło..., Życie Uczelni, nr 131, 2015, s. 46)


Zbiory Biblioteki

Początkowo księgozbiór odzwierciedlał klasyczne rozumienie pojęcia „mechanika”. Dominowały w nim pozycje z zakresu budowy, eksploatacji i konstrukcji maszyn, rysunku technicznego, metaloznawstwa, techniki cieplnej oraz chłodnictwa i klimatyzacji.  Gdy na Wydziale Mechanicznym zaczęły się pojawiać zupełnie nowe kierunki kształcenia i nowe zespoły badawcze takie jak Zakład Biofizyki czy Zakład Inżynierii Biomedycznej i Materiałów Funkcjonalnych, działające w ramach Instytutu Inżynierii Materiałowej, naturalną konsekwencją było pojawienie się w zbiorach bibliotecznych nowych tytułów, np. „Biomechanika inżynierska”, „Hodowla komórek i tkanek”, „Mikrobiologia”, „Biomateriały” czy „Materiały stomatologiczne”, a wśród czasopism „Postępy Biochemii” i „Engineering of Biomaterials”.


   
 


Dużą część księgozbioru gromadzonego współcześnie zajmują wydawnictwa z zakresu mechatroniki, automatyki i robotyki, odzwierciedlając nowe kierunki kształcenia na Wydziale Mechanicznym. Jest tu też pokaźna liczba pozycji nt. szeroko pojętej logistyki, a także z zakresu makro- i mikroekonomii oraz organizacji i zarządzania. Biblioteka posiada także wiele książek obcojęzycznych, w tym publikacje z nowej dziedziny – nanotechnologii oraz współczesnej motoryzacji. Podstawowym źródłem powiększania zbiorów jest zakup na wystawach publikacji zagranicznych organizowanych w Bibliotece PŁ oraz realizacja zamówień tytułów wg indywidualnych potrzeb użytkowników.


   
 


W zbiorach BM znajdują się również unikalne, niemal już archiwalne wydawnictwa dotyczące eksploatacji, budowy i naprawy wszelkiego typu pojazdów czy maszyn roboczych ciężkich, od pługów śnieżnych począwszy, przez maszyny rolnicze i urządzenia załadunkowe, skończywszy na instrukcjach obsługi starych samochodów. Są to najczęściej publikacje w języku rosyjskim, z których korzystają jednak co jakiś czas miłośnicy zabytkowych pojazdów z całej Polski.

Obecnie w Bibliotece Mechaniki znajduje się ponad 17 tys. woluminów książek, ponad 3 tys. woluminów czasopism oraz ok. 8 500 norm polskich (aktualizowanych do 2005 roku z zakresu mechaniki, hutnictwa oraz w mniejszym stopniu: górnictwa, grafiki inżynierskiej i motoryzacji).

(na podst. L. Andrzejewska, 15 lat minęło..., Życie Uczelni, nr 131, 2015, s. 46)Politechnika Łódzka
Biblioteka

ul. Wólczańska 223
90-924 Łódź
NIP: 727 002 18 95


Biuro: tel. 42-631-20-59; fax (48) 42-631-29-39
Oddział Obsługi Użytkowników: tel. 42-631-20-73


Strona uczelni: http://p.lodz.pl

Usługi i informacje
O Bibliotece
Newsletter

E-zasoby
Multiwyszukiwarka
Katalog komputerowy
Katalog Biblioteki Beleterystycznej
Repozytorium PŁ CYRENA
Biblioteka cyfrowa CYBRA
Copyright © 2016 Biblioteka Politechniki Łódzkiej