Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Wykaz bibliotek zakladowych i instytutowych


Biblioteka w Instytucie Informatyki (I-1)

Instytut Informatyki, budynek B9, pok. 249, 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 219/223

+48 42 631 27 96 (wewn. 31)

Opiekun: Jolanta Małek, Wiesława Wilgocka

 

Biblioteka w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii (I-4)

Instytut Papiernictwa i Poligrafii, budynek B17, 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 219/223

+48 42 631 38 05

Opiekun: Hanna Bąkowska

 

Biblioteka w Instytucie Architektury Tekstyliów (I-41)

Instytut Architektury Tekstyliów, budynek A33, pok. 425, 90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116

+48 42 631 33 76

Opiekun: Jolanta Wroniszewska

 

Biblioteka w Instytucie Maszyn Przepływowych (I-10)

Instytut Maszyn Przepływowych, budynek B13, pok. 217, 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 219/223

+48 42 631 23 52

Opiekun: Bogumiła Majak

 

Biblioteka w Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej (I-19)

Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, budynek C2, 90-924 Łódź, ul. Wróblewskiego 15

+48 42 631 31 78; +48 42 631 31 88

Opiekun: Ewa Zimna

 

Biblioteka Wydziałowa na Wydziale Organizacji i Zarządzania

Przejdź na stronę Biblioteki

Wydział Organizacji i Zarządzania, budynek D5, 90-924 Łódź, ul. Piotrkowska 266

+48 42 631 37 65

 

Biblioteka w Centrum Językowym (CJ)

Centrum Językowe, budynek B25, 90-924 Łódź, Al. Politechniki 12

+48 42 631 28 24

Opiekun: Gabriela Kwilman, Grażyna Cichosz

 

Biblioteka na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (W-10)

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, budynek B10, 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 213/215

+48 42 631 37 77

Opiekun: Agata Krenc

 

© 2017 Biblioteka Politechniki Łódzkiej