Strona Biblioteki PŁ

   

Katalog

Zasoby eletroniczne   

Kursy i szkolenia

   O bibliotece

Usługi i informacje

  Biblioteki filialne

English version    Go to the English version


Biblioteki filialne BPŁ


Centrum Językowe

Instytut Informatyki

Instytut Papiernictwa
i Poligrafii

Instytut Architektury Tekstyliów

Instytut Maszyn Przepływowych

Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej

Wydział Organizacji i Zarządzania

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony ŚrodowiskaBIBLIOTEKI ZAKŁADOWE

Szczegółowych informacji o zbiorach poszczególnych bibliotek zakładowych oraz o sposobie ich udostępniania udzielą opiekunowie poszczególnych bibliotek.


I-1  Instytut Informatyki

90-924 Łódź, ul. Wólczańska 219/223; (budynek B9); II p., pok. 249, tel.(48) 42 631 27 96 w.31
godziny otwarcia: wt., śr., pt. 10.00-14.00; czw. 10.00-18.00; soboty zjazdowe 10.00-12.00
opiekun: Jolanta Małek, Wiesława Wilgocka


I-4  Instytut Papiernictwa i Poligrafii

90-924 Łódź, ul. Wólczańska 219/223; (budynek B17); tel. (48) 42 631 38 05
godziny otwarcia: pon.- pt. 9.00-15.00
bibliotekarz: Hanna Bąkowska


I-41  Instytut Architektury Tekstyliów

90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116; (budynek A33); IV p, pok. 425; tel. (48) 42 631 33 76
godziny otwarcia: wt.  10.00-12.00; czw. 11.00-13.00
opiekun: inż. Jolanta Wroniszewska


I-10  Instytut Maszyn Przepływowych

90-924 Łódź, ul. Wólczańska 219/223; (budynek B13); p. 217, tel. (48) 42 631 23 52
Czytelnia Czasopism Bieżących
godziny otwarcia: pn.- pt. 8.00-15.00
opiekun: Bogumiła Majak


I-19  Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej

90-924 Łódź, ul. Wróblewskiego 15; (budynek C2); tel. (48) 42 631 31 78; (48) 42 631 31 88
opiekun: Ewa Zimna


W-9  Wydział Organizacji i Zarządzania -

90-924 Łódź, ul. Piotrkowska 266; (budynek D5); tel. (48) 42 631 37 65
Zbiory dostępne jedynie dla Pracowników i Studentów Politechniki Łódzkiej

Godziny otwarcia Czytelni Wydziałowej  - http://oizet.pl/bibl/


CJ Centrum Językowe

90-924 Łódź, Al. Politechniki 12; (budynek B25); tel. (48) 42 631 28 24
bibliotekarze: mgr Gabriela Kwilman, Grażyna Cichosz

Godziny otwarcia -  http://cj.p.lodz.pl/index.php/pl/biblioteka


W-10  Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

90-924 Łódź, ul. Wólczańska 213/ 215; (budynek B10); tel. (48) 42 631 37 77
godziny otwarcia: pon. - pt. 7.30-10 i 12.30-15.30
opiekun: Agata Krenc


aktualizacja: 6-10-2015 r.


Politechnika Łódzka
Biblioteka

ul. Wólczańska 223
90-924 Łódź
NIP: 727 002 18 95


Biuro: tel. 42-631-20-59; fax (48) 42-631-29-39
Oddział Obsługi Użytkowników: tel. 42-631-20-73


Strona uczelni: http://p.lodz.pl

Usługi i informacje
O Bibliotece
Newsletter

E-zasoby
Multiwyszukiwarka
Katalog komputerowy
Katalog Biblioteki Beleterystycznej
Repozytorium PŁ CYRENA
Biblioteka cyfrowa CYBRA

Copyright © 2016 Biblioteka Politechniki Łódzkiej