III Konferencja Biblioteki PŁ

plakat konferencji biblioteki z 2008 roku

III Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej
pod tytułem "Biblioteki w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych" 
Łódź, 25-27 czerwca 2008 r.

 

Tematyka konferencji: 

Konferencja była poświęcona miejscu i roli bibliotek naukowych w badaniach naukowych i dydaktyce, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy bibliotek uczelnianych ze środowiskiem naukowym i administracyjnym oraz studentami.

Tematyka konferencji obejmowała takie zagadnienia jak:

  • Współpracę biblioteki ze środowiskiem naukowym, w tym z władzami wydziałów, pracownikami i studentami uczelni
  • Współpracę biblioteki z administracją uczelni (rozliczanie studentów i pracowników z wypożyczonych materiałów, przepływ niezbędnych informacji i danych)
  • Marketing i promocję usług bibliotecznych w środowisku
  • Zakres usług świadczonych dla uczelni/środowiska naukowo-dydaktycznego
  • Udział pracowników uczelni w polityce gromadzenia zbiorów
  • Sposoby oceny jakości usług bibliotecznych
  • Działania wspierające naukę i dydaktykę: ocena parametryczna jednostek, udział w systemach antyplagiatowych, budowanie bibliotek cyfrowych i repozytoriów instytucjonalnych
  • Nowe metody i narzędzia dostarczania informacji naukowej
  • Współpracę bibliotek z uczelnianymi centrami transferu technologii w zakresie informacji patentowej
  • Biblioteki jako centra wiedzy o własności intelektualnej i przemysłowej

 

MATERIAŁY KONFERENCYJNE można znaleźć w zasobach Biblioteki cyfrowej CYBRA