Strona Biblioteki PŁ

   

Katalog

Zasoby elektroniczne   

Kursy i szkolenia

   O bibliotece

Usługi i informacje

  Biblioteki filialne

English version    Go to the English version

O Bibliotece


KONFERENCJE BIBLIOTEKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ


2016

Rozmowy o bibliotekachVII KBPŁ

Kolejna konferencja realizowana w formule, nastawionej na przedstawienie problemu i następującą po nim dyskusję. Odbyła się w dniach 22-24 czerwca 2016 r. w Łodzi i w Rogowie.

Oto niektóre ze zgłoszonych tematów:

  • Audiobooki w bibliotece
  • Karać czy nie karać? Windykacja w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie...
  • Księgozbiory beletrystyczne w polskich akademickich bibliotekach specjalistycznych
  • Krajowy system informacji o nauce
  • Biblioteka w czasach online. Spojrzenie wydawcy
  • Analiza porównawcza systemów informacji POLON, PBN, INFONA

2014

Rozmowy o bibliotekach

Konferencja realizowana w odmiennej niż dotychczas formule, nastawiona na przedstawienie problemu i następującą po nim dyskusję. Niektóre zgłoszone tematy:

- Rozmowy o bibliotekarzach (dyplomowanych),

- Rozmowa kwalifikacyjna w bibliotece,

- Czy mierniki altmetryczne zmienią sposób oceny dorobku naukowego w epoce cyfrowej?

- Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN)

- Katalog biblioteczny: czarna dziura czy jedyna nadzieja dla profesji?

2012

Znaczenie i badania jakości w bibliotekach

Po etapie rozważań na temat przyszłości bibliotek i tego czy biblioteki poradzą sobie z kryzysem, oraz w świetle całkiem optymistycznych wniosków z poprzednich konferencji, proponujemy temat, który pozwoli przedyskutować uczestnikom zagadnienia związane z oceną funkcjonowania bibliotek w Polsce. Czy i jak możemy porównywać biblioteki pomiędzy sobą? Czy takie porównania są potrzebne? Jak mierzyć jakość usług bibliotecznych? Co to znaczy „dobre” biblioteki? Co zrobić, by dołączyć do ich grona?


2010

Biblioteka w kryzysie czy kryzys w bibliotece

Dość przewrotny temat został sformułowany tak, by dać podstawę do dyskusji zarówno na temat ekonomii działania bibliotek (np. optymalizacji kosztów zakupu źródeł informacji), jak i dywagacji na temat rosnących zagrożeń funkcji informacyjnej biblioteki.


2008

Biblioteki w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych

Konferencja była poświęcona miejscu i roli bibliotek naukowych w badaniach naukowych i dydaktyce, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy bibliotek uczelnianych ze środowiskiem naukowym i administracyjnym oraz studentami.

2006

Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy?

Celem konferencji jest próba dokonania prognozy: jak i do czego powinni przygotowywać się dzisiejsi bibliotekarze, by spełniać oczekiwania użytkowników za kilka lub kilkanaście lat, biorąc pod uwagę aktualne tendencje przede wszystkim w dziedzinie rozwoju technologii przesyłania i dystrybucji informacji, ale także w dziedzinie polityki, przemian społecznych i kulturowych. Podstawowe pytania, na które konferencja będzie próbowała odpowiedzieć to:

- Czy i jakie biblioteki będą jeszcze potrzebne za 10-20 lat?

- Kto i w jakim celu będzie chciał korzystać z bibliotek w przyszłości?

- Co zrobić, żeby było zapotrzebowanie na usługi bibliotek i bibliotekarzy?

2004

Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskiej

Konferencja poświęcona problemom związanym z funkcjonowaniem polskich bibliotek uczelnianych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Tematyka obejmowała m.in.: prawo Unii Europejskiej w odniesieniu do bibliotek i jego konsekwencje dla polskich bibliotek akademickich, finansowanie bibliotek, ochronę praw autorskich w Unii Europejskiej, standardy funkcjonowania bibliotek, obsługę użytkownika w Unii Europejskiej i Polsce oraz inne aspekty funkcjonowania bibliotek w Unii Europejskiej.Politechnika Łódzka
Biblioteka

ul. Wólczańska 223
90-924 Łódź
NIP: 727 002 18 95


Biuro: tel. 42-631-20-59; fax (48) 42-631-29-39
Oddział Obsługi Użytkowników: tel. 42-631-20-73


Strona uczelni: http://p.lodz.pl

Usługi i informacje
O Bibliotece
Newsletter

E-zasoby
Multiwyszukiwarka
Katalog komputerowy
Katalog Biblioteki Beleterystycznej
Repozytorium PŁ CYRENA
Biblioteka cyfrowa CYBRA
Copyright © 2016 Biblioteka Politechniki Łódzkiej