Książki za należności

Oto lista tytułów książek, które bibliotekarze mogą wskazać do zakupu za książki zgubione. Po wcześniejszym ustaleniu z dyrekcją oraz kierownikiem Oddziału Obsługi Użytkowników poniższe pozycje bibliotekarz może przyjąć w zamian za opłatę za przetrzymane lub zagubione książki: