Strona Biblioteki PŁ

   

Katalog

Zasoby elektroniczne   

Kursy i szkolenia

   O bibliotece

Usługi i informacje

  Biblioteki filialne

English version    Go to the English version

Katalogi i zbiory:

-  Katalog komputerowy

-  Katalog  Biblioteki Beletrystycznej

-  Narodowy Universalny Katalog Centralny NUKAT

-  KARO - karalog Rozproszony Bibliotek Polskich

- Federacja Polskich Bibliotek Cyfrowych

-  Katalogi i bibliografie Biblioteki Narodowej


Zbiory drukowane

Normy


Ośrodek Informacji Patentowej

     

Normy w zbiorach Biblioteki Politechniki Łódzkiej


Normy w wersji drukowanej dostępne są w Czytelni na 3. piętrze Biblioteki. Czytelnia udostępnia do wglądu na miejscu Polskie Normy, zbiory specjalne (katalogi, broszury, literaturę firmową), normy branżowe (aktualne i archiwalne) oraz informatory i materiały firmowane przez Polski Komitet Normalizacyjny w Warszawie.

Oprócz udostępniania norm bibliotekarze udzielają również prostej informacji normalizacyjnej, dotyczącej, m.in. zbiorów norm i dokumentów normalizacyjnych, aktualności norm, zastąpień norm, cen dokumentów.Czytelnia na 3. piętrze oferuje dostęp do:

  • Polskich Norm (PN)
  • norm branżowych (BN)
  • katalogów Polskich Norm
  • katalog norm branżowych
  • Międzynarodowej Klasyfikacji Norm ICS

Zasady korzystania z norm w Czytelni:
  • wybrane zbiory udostępniane są za pośrednictwem bibliotekarza dyżurującego
  • zbiory Czytelni udostępniane są na miejscu - nie ma możliwości wypożyczenia ich na zewnątrz
  • w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wykonania kopii, fragmentu normy (tabele, wykresy, schematy) na potrzeby dydaktyczne/naukowe
  • wyszukiwanie norm najelpiej przeprowadzic przy pomocy Katalogu Polskich Norm na stronie PKN - aby skorzystać z wybranej normy należy podać jej numer (np. PN-EN 1990:2004) lub tytuł
  • pomocą w wyszukiwaniu norm może być również katalog w systemie bibliotecznym Symphony - aby skorzystać z wybranej pozycji należy podać jej sygnaturę


Przykład normy znalezionej przez katalog PKN:Przykład tej samej normy w katalogu bibliotecznym:Normy w Bibliotece Mechaniki

W zbiorach Biblioteki Mechaniki znajduje się ok. 8 500 norm polskich aktualizowanych do 2005 roku.
Zakres tematyczny: mechanika, hutnictwo oraz w mniejszym stopniu: górnictwo, grafika inżynierska, motoryzacja.


Źródła informacji normalizacyjnej i polecane linki

Wyszukiwarka Norm
w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (PKN)

Wyszukiwarka zawiera normy polskie, normy międzynarodowe i europejskie wprowadzonych do norm krajowych.

IEEE Xplore
Digital Library

Czasopisma, materiały konferencyjne, standardy zawarte w kolekcjach tematycznych m. in.: elektroniki, sieci informatycznych, elektrotechniki, optyki, robotyki, pola elektromagnetycznego. W wyszukiwaniu zaawansowanym w polu "Content types" można zawęzić rezultaty wyszukiwania do norm ("Standards")

ISO Standards catalogue

Strona Międzynarodowej Organizacji Normalizacji oferuje ponad 19 500 norm międzynarodowych  opracowanych od 1947 r.

IEC Webstore (International Electrotechnical Commision)

Strona Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej oferująca sprzedaż dokumentów normalizacyjnych w formie PDF.           

CEN (European Committee for Standarization)

Strona Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego oferuje dostęp do informacji o pracach nad normami. Opracowuje normy europejskie oznaczane jako EN.

CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization)

Witryna Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki oferuje dostęp do informacji o normach z dziedziny elektrotechniki inżynierskiej.

ETSI (European Telecommunications Standards Institute)

Strona Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych oferuje normy i raporty kwartalne dotyczące stosowanych standardów informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), w tym stacjonarnych, komórkowych, radiach, emisji i technologiach.

DIN (Deutsches Institut für Normung)

Strona Niemieckiego Instytutu Normalizacyjnego z bazą danych, zawierających informacje bibliograficzne krajowych i międzynarodowych norm i innych przepisów technicznych z 280 różnych wydawców

British Standards Institution

Dostęp do bibliograficznej bazy danych krajowych, europejskich i międzynarodowych norm z ponad 200 organizacji z 23 krajów.


Biblioteka PŁ nie gromadzi norm w jęz. angielskim, ale można je zamawiać indywidualnie pod adresem: oou@lib.p.lodz.pl wpisując w temacie „zamówienie norm”. Realizacja zamówień następuje na początku każdego miesiąca. Normy drukowane można zamawiać w Czytelni w Biblioteki Głównej PŁ także osobiście lub telefonicznie (tel. 42 631 20 68).


Zobacz ulotkę dotyczącą norm
Politechnika Łódzka
Biblioteka

ul. Wólczańska 223
90-924 ŁódĽ
NIP: 727 002 18 95


Biuro: tel. 42-631-20-59; fax (48) 42-631-29-39
Oddział Obsługi Użytkowników: tel. 42-631-20-73


Strona uczelni: http://p.lodz.pl

Usługi i informacje
O Bibliotece
Newsletter

E-zasoby
Multiwyszukiwarka
Katalog komputerowy
Katalog Biblioteki Beleterystycznej
Repozytorium PŁ CYRENA
Biblioteka cyfrowa CYBRA

Copyright © 2016 Biblioteka Politechniki Łódzkiej