Strona Biblioteki PŁ

   

            Katalog

Zasoby elektroniczne   

Kursy i szkolenia

   O bibliotece

Usługi i informacje

  Biblioteki filialne

English version    Go to the English version


Aktualne szkoleniaArchiwum wiadomości


NOWOŚCI, KOMUNIKATY, AKTUALNE WYDARZENIAUdostępnianie publikacji a polityki wydawców

Dla każdego autora istotne jest, by jego publikacje udostępniane i promowane były w jak największej liczbie miejsc. Jednak prawa autora względem publikacji wydanej w komercyjnym czasopiśmie naukowym są ograniczone przez prawa majątkowe, jakie do tekstu posiada wydawca - i to od jego polityki zależy, czy, po jakim czasie i na jakich warunkach autor może swoje teksty udostępniać w otwartych repozytoriach lub na własnej stronie internetowej. Aby sprawdzić, czy upowszechniając elektroniczną wersję artykułu w sieci autor nie naruszy warunków umowy z wydawcą, warto sięgnąć do bazy RoMEO (Rights MEtadata for Open archiving) w serwisie Sherpa.

Baza pozwala na zapoznanie się z politykami wydawniczymi kilku tysięcy wydawców i umożliwia przeszukiwanie po tytule czasopisma, numerze ISSN oraz nazwie wydawcy. Pozwala uzyskać informacje o możliwości (lub jej braku) publikowania i archiwizowania preprintów, postprintów oraz wersji wydawcy, ewentualnym okresie karencji (embargo) i miejscach, w których można archiwizować publikacje (np. instytucjonalne repozytoria czy własne strony internetowe). Jest również cennym źródłem informacji dla autorów, którzy dopiero poszukują czasopisma, w którym chcieliby publikować - od razu mogą sprawdzić, jak bardzo otwarta/zamknięta jest polityka wydawnicza w przypadku wydawcy danego tytułu.


Sherpa/RoMEO

Aby ułatwić Państwu korzystanie z bazy Sherpa/RoMEO przygotowaliœmy instrukcję, przybliżającą kwestie wyszukiwania, stosowane w bazie kolory i sytuacje, na które należy zwrócić uwagę interpretując wyniki wyszukiwania i rekordy poszczególnych czasopism.

Instrukcja korzystania z bazy Sherpa/RoM EO


"Nieliniowość czasu BEZCZASOWOŚĆ w działalności twórczej" – wystawa w Galerii Biblio-Art

plakat"Nieliniowość czasu - bezczasowość w działalności twórcze"j to współczesny projekt - prezentacja 20 łódzkich artystów związanych z Akademią Sztuk Pięknych. Artystów którzy odeszli – jak prof. Leszek Rózga - i tych którzy tworzą należąc do różnych generacji, prezentując różne, często odmienne postawy twórcze. Oprócz odmiennego potraktowania przez każdego z nich tematyki związanej z czasem przegląd ten jest w zasadzie przekrojową prezentacją różnorodnych tendencji w grafice łódzkiej ostatnich lat. Mamy tu figurację, metaforę, baśniowość, a z drugiej strony dzieła abstrakcyjne, które zagadnienia czasu przedstawiają posługując się geometrią. Dozwolone jest „manipulowanie” przez nich wszelkimi środkami wyrazu. Każdy z twórców dysponuje wolnością, która pozwala mu podejmować zadany temat w sposób dowolny, zgodny z jego drogą artystyczną.(...)". (fragment tekstu Łukasza Mikołaja Sadowskiego).

Wernisaż odbędzie się 25 kwietnia 2017 r. o godz. 14.00
w Galerii Biblio-Art  (Łódź, ul. Wólczańska 223, budynek B22, I piętro)

Wystawę można oglądać  do 24 maja 2017 r.


N O W O Ś C I — K S I Ą Ż K I


Nowości wydawnicze Politechniki Łódzkiej – sprawdź w Księgarni

okładkaŚRODKI PRAWNE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU OSÓB MŁODYCH NA PRZYKŁADZIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁODZI W LATACH 2014-2015

Monografia Agaty Drabek omawia zjawisko bezrobocia wśród osób młodych. W perspektywie doświadczeń minionej dekady, kiedy to nasiliły się ruchy emigracji zarobkowej szczególnie w tej warstwie społecznej, ważne są instrumenty służące przeciwdziałaniu bezrobociu tej kategorii bezrobotnych. Opracowanie ukazuje prawne środki przeciwdziałania bezrobociu ludzi młodych do 30. roku życia z perspektywy lokalnego rynku pracy, przedstawiając skalę bezrobocia, jaką dotknięta jest ta kategoria osób, w odniesieniu do innych kategorii bezrobotnych oraz do bezrobocia występującego w innych regionach i całym kraju, co pozwoliło na wydobycie łódzkiej specyfiki.

okładkaZARZĄDZANIE I BEZPIECZEŃSTWO W ŁAŃCUCHU ŻYWNOŚCIOWYM

Monografia pod red. Anny Walaszczyk, Ireny Jałmużnej i Jerzego Lewandowskiego jest owocem Międzynarodowej Konferencji Zarządzania Produkcją i Opakowań (ICPM-PP2016) pod tym samym tytułem. Artykuły zawarte w pracy dotyczą rolnictwa i jego wpływu na łańcuch żywnościowy i środowisko, przetwórstwa w łańcuchu żywnościowym, transportu, magazynowania i sprzedaży wyrobów żywnościowych oraz innowacji na rzecz rozwoju łańcucha żywnościowego.

okładkaDOKTRYNY ZJEDNOCZENIOWE OJCÓW EUROPY DROGĄ DO POGŁĘBIONEJ INTEGRACJI (SMART SPECIALIZATION). WIELKIE NAZWISKA – WIELKIE MARKI

Unia Europejska powstała na zgliszczach II wojny światowej i jednym z jej podstawowych zadań było przeciwdziałanie wybuchowi kolejnego konfliktu zbrojnego w Europie. Mało kto jednak pamięta, że twórczy-założyciele pierwszych wspólnot europejskich byli ludźmi dla których szczytne idee, humanizm i wartości chrześcijańskie były najważniejszym punktem odniesienia – a wobec dwóch z nich, Roberta Schumana i Alcide de Gasperiego, toczą się obecnie procesy beatyfikacyjne. Monografia przedstawia biogramy i doktryny integracyjne Ojców Europy oraz innych ważnych postaci w projekcie zjednoczeniowym, przedstawia myśl integracyjną w nauczaniu papieża Jana Pawła II oraz nakreśla współczesne kierunki integracji.

okładkaPŁYŃ POEZJO SŁÓW POTOKIEM…

Debiutancki tomik wierszy Marioli Buczkowskiej – na co dzień adiunkt w stopniu dr hab. inż. w Instytucie Fizyki Politechniki Łódzkiej w Zespole Fizyki Ciekłych Kryształów – zawiera bardzo szerokie spektrum poetyckiego obrazowania. Wśród prawie dwustu utworów znajdziemy zarówno wiersze wolne, stroficzne, jak i wymagające sprawności rzemiosła triolety, sonety czy akrostychy. Autorka posługuje się rytmem, rymem, obrazowymi porównaniami, bawi się słowem. Wśród tematów dominują uczucia, przede wszystkim miłość, a także wiara i modlitwa, góry i piękno przyrody oraz marzenia, sen, macierzyństwo. Częste motywy to róża, statek, morze, muzyka, motywy antyczne, biblijne, motyw życia-teatru. Poetka przywołuje starożytne muzy poezji, ale wyraźnie też dziękuje za wenę Bogu.

okładkaBEZPIECZEŃSTWO PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH

Najnowsza pozycja w ofercie wydawnictw Uczelnianych Politechniki Łódzkiej. Książka wyczekiwana przez studentów oraz przez przemysł. Do jej wydania przyczyniły się takie firmy jak Anwil i Orlen. Jej autorem jest Adam S. Markowski, kierownik Studiów Podyplomowych „Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych” na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ. Książka stanowi uzupełnienie i aktualizację polskiej literatury technicznej, dotyczącej bezpieczeństwa procesowego. Przeznaczona jest dla studentów Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy Politechniki Łódzkiej oraz innych uczelni technicznych. Adresatami tej publikacji mogą być także analitycy bezpieczeństwa procesowego, projektanci, inżynierowie procesowi, specjaliści ochrony pożarowej i ochrony środowiska, brokerzy ubezpieczeniowi, wykładowcy oraz urzędnicy zajmujący się tymi zagadnieniami.

okładkaARTYSTYCZNE TECHNIKI GRAFICZNE

Kolejna monografia Stefana Jakucewicza i Svitlany Khadzhynovej została pomyślana jako przewodnik po artystycznych technikach drukowania dla przyszłych inżynierów – studentów szkół technicznych na kierunkach związanych z papiernictwem i poligrafią. Ale zainteresuje także wszystkich pasjonatów grafiki i historii sztuki. W pracy poznamy podstawowe techniki wypukłe (m.in. kamienioryt, drzeworyt, linoryt), wklęsłe (m.in. miedzioryt, staloryt, mezzotinta, akwaforta, akwatinta), płaskie (m.in. litografia, offset autorski, światłodruk) czy farboprzenikalne (sitodruk). Książka posiada bogaty materiał ilustracyjny.

18.05.2017

 ______________________________

Książki online - pojedyncze tytuły

okładkaChemical Physics. Electrons and Excitations / Sven Larsson. CRC Press 2012 - czytaj

Enokładkacyclopedia of Iron, Steel, and Their Alloys / Edited by Rafael Colás George E. Totten. CRC Press 2016 - czytaj

okładkaX-Ray Absorption and X-Ray Emission Spectroscopy: Theory and Applications / Jeroen A. Van Bokhoven and Carlo Lamberti - czytaj

 ______________________________

Książki online - w serwisie Wiley

W maju 2016 licencja krajowa Wiley została rozszerzona o 2451 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015. Elektroniczne wersje książek dostępne w ramach licencji krajowej do nieograniczonego użytku dla instytucji określane są przez Wileya terminem "o-book" w odróżnieniu od wersji "e-book" sprzedawanych do jednorazowego pobrania dla indywidualnych klientów.  ICM stara się, aby do końca roku 2016 rozszerzyć licencję krajową Wiley o dalsze książki wydane w latach 2010  i 2014.

Lista nowych tytułów w kolekcji e-booków Wiley

Wejście do serwisu:  http://onlinelibrary.wiley.com/
 

 ______________________________

Nowości w Bibliotece Beletrystycznej - link
Politechnika Łódzka
Biblioteka

ul. Wólczańska 223
90-924 Łódź
NIP: 727 002 18 95


Biuro: tel. 42-631-20-59; fax (48) 42-631-29-39
Oddział Obsługi Użytkowników: tel. 42-631-20-73


Strona uczelni: http://p.lodz.pl

Usługi i informacje
O Bibliotece
Newsletter

E-zasoby
Multiwyszukiwarka
Katalog komputerowy
Katalog Biblioteki Beleterystycznej
Repozytorium PŁ CYRENA
Biblioteka cyfrowa CYBRA

Copyright © 2016 Biblioteka Politechniki Łódzkiej