Strona Biblioteki PŁ

   

            Katalog

Zasoby elektroniczne   

Kursy i szkolenia

   O bibliotece

Usługi i informacje

  Biblioteki filialne

English version    Go to the English version


Aktualne szkoleniaArchiwum wiadomości


NOWOŚCI, KOMUNIKATY, AKTUALNE WYDARZENIAUdostępnianie publikacji a polityki wydawców

Dla każdego autora istotne jest, by jego publikacje udostępniane i promowane były w jak największej liczbie miejsc. Jednak prawa autora względem publikacji wydanej w komercyjnym czasopiśmie naukowym są ograniczone przez prawa majątkowe, jakie do tekstu posiada wydawca - i to od jego polityki zależy, czy, po jakim czasie i na jakich warunkach autor może swoje teksty udostępniać w otwartych repozytoriach lub na własnej stronie internetowej. Aby sprawdzić, czy upowszechniając elektroniczną wersję artykułu w sieci autor nie naruszy warunków umowy z wydawcą, warto sięgnąć do bazy RoMEO (Rights MEtadata for Open archiving) w serwisie Sherpa.

Baza pozwala na zapoznanie się z politykami wydawniczymi kilku tysięcy wydawców i umożliwia przeszukiwanie po tytule czasopisma, numerze ISSN oraz nazwie wydawcy. Pozwala uzyskać informacje o możliwości (lub jej braku) publikowania i archiwizowania preprintów, postprintów oraz wersji wydawcy, ewentualnym okresie karencji (embargo) i miejscach, w których można archiwizować publikacje (np. instytucjonalne repozytoria czy własne strony internetowe). Jest również cennym źródłem informacji dla autorów, którzy dopiero poszukują czasopisma, w którym chcieliby publikować - od razu mogą sprawdzić, jak bardzo otwarta/zamknięta jest polityka wydawnicza w przypadku wydawcy danego tytułu.


Sherpa/RoMEO

Aby ułatwić Państwu korzystanie z bazy Sherpa/RoMEO przygotowaliœmy instrukcję, przybliżającą kwestie wyszukiwania, stosowane w bazie kolory i sytuacje, na które należy zwrócić uwagę interpretując wyniki wyszukiwania i rekordy poszczególnych czasopism.

Instrukcja korzystania z bazy Sherpa/RoM EO


"Nieliniowość czasu BEZCZASOWOŚĆ w działalności twórczej" – wystawa w Galerii Biblio-Art

plakat"Nieliniowość czasu - bezczasowość w działalności twórcze"j to współczesny projekt - prezentacja 20 łódzkich artystów związanych z Akademią Sztuk Pięknych. Artystów którzy odeszli – jak prof. Leszek Rózga - i tych którzy tworzą należąc do różnych generacji, prezentując różne, często odmienne postawy twórcze. Oprócz odmiennego potraktowania przez każdego z nich tematyki związanej z czasem przegląd ten jest w zasadzie przekrojową prezentacją różnorodnych tendencji w grafice łódzkiej ostatnich lat. Mamy tu figurację, metaforę, baśniowość, a z drugiej strony dzieła abstrakcyjne, które zagadnienia czasu przedstawiają posługując się geometrią. Dozwolone jest „manipulowanie” przez nich wszelkimi środkami wyrazu. Każdy z twórców dysponuje wolnością, która pozwala mu podejmować zadany temat w sposób dowolny, zgodny z jego drogą artystyczną.(...)". (fragment tekstu Łukasza Mikołaja Sadowskiego).

Wernisaż odbędzie się 25 kwietnia 2017 r. o godz. 14.00
w Galerii Biblio-Art  (Łódź, ul. Wólczańska 223, budynek B22, I piętro)

Wystawę można oglądać  do 24 maja 2017 r.


Wystawa w Bibliotece Chemicznej

Serdecznie zapraszamy na wystawę prac Magdaleny Kapuścińskiej-Borkiewicz
Wernisaż odbędzie się 19 kwietnia 2017 r. o godz. 15.30 w Galerii POLITECHNIKA w Gmachu Chemii ul. Żeromskiego 116, Klub PŁ, I piętro.

Prace będzie można oglądać w Bibliotece Chemicznej PŁ, I piętro. Wystawa potrwa do 12 maja 2017 r.
Zapraszamy!


ENGINEERING ACADEMIC CHALANGE  – konkurs z nagrodami – 27 marca do 30 kwietnia 2017

plakat konkursu

Zapraszamy na kolejną edycję konkursu Knovel dla studentów kierunków STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). 

https://eac.elsevier.com/

Przez pięć tygodni zadaniem uczestników będzie udzielanie odpowiedzi na pytania z zakresu nauk ścisłych, używając odpowiednich narzędzi i technik wyszukiwania w serwisie KNOVEL (wejście spoza PŁ i Compendex.

Uczestnicy, którzy odpowiedzą prawidłowo na pytania i uzyskają najwięcej punktów, mają szanse na wygranie atrakcyjnych nagród.

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz rejestracyjny (w języku angielskim) na stronie

https://eac.elsevier.com/sign-up/

Jako nazwę uczelni należy wybrać Technical University of Lodz.


N O W O Ś C I — K S I Ą Ż K I


Nowości wydawnicze Politechniki Łódzkiej – sprawdź w Księgarni

BEZPIECZEŃSTWO PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCHokładka

Najnowsza pozycja w ofercie wydawnictw Uczelnianych Politechniki Łódzkiej. Książka wyczekiwana przez studentów oraz przez przemysł. Do jej wydania przyczyniły się takie firmy jak Anwil i Orlen. Jej autorem jest Adam S. Markowski, kierownik Studiów Podyplomowych „Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych” na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ. Książka stanowi uzupełnienie i aktualizację polskiej literatury technicznej, dotyczącej bezpieczeństwa procesowego. Przeznaczona jest dla studentów Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy Politechniki Łódzkiej oraz innych uczelni technicznych. Adresatami tej publikacji mogą być także analitycy bezpieczeństwa procesowego, projektanci, inżynierowie procesowi, specjaliści ochrony pożarowej i ochrony środowiska, brokerzy ubezpieczeniowi, wykładowcy oraz urzędnicy zajmujący się tymi zagadnieniami.
Spis treści

okładkaARTYSTYCZNE TECHNIKI GRAFICZNE

Kolejna monografia Stefana Jakucewicza i Svitlany Khadzhynovej została pomyślana jako przewodnik po artystycznych technikach drukowania dla przyszłych inżynierów – studentów szkół technicznych na kierunkach związanych z papiernictwem i poligrafią. Ale zainteresuje także wszystkich pasjonatów grafiki i historii sztuki. W pracy poznamy podstawowe techniki wypukłe (m.in. kamienioryt, drzeworyt, linoryt), wklęsłe (m.in. miedzioryt, staloryt, mezzotinta, akwaforta, akwatinta), płaskie (m.in. litografia, offset autorski, światłodruk) czy farboprzenikalne (sitodruk). Książka posiada bogaty materiał ilustracyjny.

Spis treści

okładkaINNOWACJE W BIZNESIE. WYBRANE ZAGADNIENIA

Monografia pod red. Mirelli Barańskiej-Fischer stanowi kompendium wiedzy z zakresu zarządzania, promocji i kreowania innowacyjności na potrzeby projektowania i realizacji procesów biznesowych – dla innowacyjnych przedsiębiorców może być inspiracją do przeprowadzenia interesujących studiów literaturowych, a studentom kierunków takich jak zarządzanie, organizacja i zarządzanie oraz marketing czy ekonomia dostarczy nowych treści merytorycznych, mogących mieć zastosowanie w dydaktyce.

Spis treści

okładkaSKUTECZNY PROJECT MANAGER

W niniejszej monografii autorzy – Elżbieta Jędrych, Paweł Pietras i Maciej Szczepańczyk – zwracają uwagę na osobisty wkład kierownika danego projektu w jego sukces. W książce przeczytamy o: projekcie i jego organizacji, technikach zarządzania projektami, planowaniu i monitorowaniu projektów, technikach zarządzania ryzykiem, zarządzaniu jakością, zarządzania zasobami ludzkimi projektu oraz o mechanizmach finansowych, które oddziałują na projekt.

Spis treści

okladkaKONFLIKTY SPOŁECZNE W PRZESTRZENI ORGANIZACYJNEJ WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

W monografii poddano analizie różne kategorie konfliktów towarzyszących sytuacji pracy, także te, które mają charakter zinstytucjonalizowany i umownie określane są mianem sporów. Celem pracy jest analiza ewolucji poglądów na temat źródeł, przebiegu oraz skutków konfliktów w pracy, identyfikacja powstawania ich źródeł oraz określenie trybu postępowania przy ich rozwiązywaniu

Spis treści

okladkaALTERNATYWNE MODELE ROZWOJU MIAST. SIEĆ MIAST CITTASLOW (wyd. II)


Drugie, rozszerzone wydanie monografii pod red. Elżbiety Strzeleckiej ma na celu zaprezentowanie alternatywnego modelu związanego z małymi miastami (do 50 tys. mieszkańców), które tworzą zarówno formalną, jak i wirtualną międzynarodową sieć, nazwaną siecią miast Cittaslow, powstałą w latach 90. XX wieku we Włoszech. Idea rozwoju miast, należących do sieci, oparta jest na indywidualnie dopasowanym scenariuszu rozwoju, bazującym na ich endogenicznych zasobach, a który zorientowany jest na podwyższenie jakości życia mieszkańców.

Spis treści


 ______________________________

Książki online - pojedyńcze tytuły

  • Dynamic Deformation, Damage and Fracture in Composite Materials and Structures / Silberschmidt, Vadim V. - czytaj
  • Encyclopedia of Iron, Steel, and Their Alloys -- e-book na platformie Taylor & Francis - czytaj
  • X-Ray Absorption and X-Ray Emission Spectroscopy: Theory and Applications / Jeroen A. Van Bokhoven and Carlo Lamberti -- e-book na platformie Wiley Online Library - czytaj
 ______________________________

Książki online - w serwisie Wiley

W maju 2016 licencja krajowa Wiley została rozszerzona o 2451 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015. Elektroniczne wersje książek dostępne w ramach licencji krajowej do nieograniczonego użytku dla instytucji określane są przez Wileya terminem "o-book" w odróżnieniu od wersji "e-book" sprzedawanych do jednorazowego pobrania dla indywidualnych klientów.  ICM stara się, aby do końca roku 2016 rozszerzyć licencję krajową Wiley o dalsze książki wydane w latach 2010  i 2014.

Lista nowych tytułów w kolekcji e-booków Wiley

Wejście do serwisu:  http://onlinelibrary.wiley.com/
 

 ______________________________

Nowości w Bibliotece Beletrystycznej - link
Politechnika Łódzka
Biblioteka

ul. Wólczańska 223
90-924 Łódź
NIP: 727 002 18 95


Biuro: tel. 42-631-20-59; fax (48) 42-631-29-39
Oddział Obsługi Użytkowników: tel. 42-631-20-73


Strona uczelni: http://p.lodz.pl

Usługi i informacje
O Bibliotece
Newsletter

E-zasoby
Multiwyszukiwarka
Katalog komputerowy
Katalog Biblioteki Beleterystycznej
Repozytorium PŁ CYRENA
Biblioteka cyfrowa CYBRA

Copyright © 2016 Biblioteka Politechniki Łódzkiej