Strona Biblioteki PŁ

   

Katalog

Zasoby elektroniczne   

Kursy i szkolenia

   O bibliotece

Usługi i informacje

  Biblioteki filialne

English version    Go to the English version

Nowości

Lokalizacja Biblioteki

Historia Biblioteki

Życie Uczelni

Newsletter

Profil w serwisie Facebook

Profil w serwisie GOOGLE+

Wikipedia

Konferencje


Biblioteki filialne

Galeria Biblio-Art

Księgarnia

Ośrodek Informacji Patentowej

Przedsionek Literacki

WIKAMP

Wydawnictwa Uczelniane


INFORMACJE OGÓLNE


Adres

Biblioteka Politechniki Łódzkiej
ul. Wólczańska 223, 90-924 Łódź
email: lib@adm.p.lodz.pl

Lokalizacja  Biblioteki  

Biuro

mgr Agnieszka Sabela
tel.  42 631 20 59; fax: 42 631 29 39
email: sekret@lib.p.lodz.pl

Dyrekcja

Dyrektor: mgr inż. Błażej Feret, st. kustosz dyplomowany - Blazej.Feret@lib.p.lodz.pl
Z-ca Dyrektora: mgr Elżbieta Skubała, kustosz - Elzbieta.Skubala@lib.p.lodz.pl
Z-ca Dyrektora: mgr Anna Kazan, st. specjalista - Anna.Kazan@lib.p.lodz.pl

Logo

Biblioteki Politechniki Łódzkiej do pobrania:

Logo Biblioteki PŁ (czarne)      Logo Biblioteki PŁ (szare)
Klikając w dane logo przejdziemy do jego większej wersji PNG z przezroczystym tłem


Struktura

W strukturze Biblioteki Politechniki Łódzkiej (BPŁ) wyodrębnione są dwie podstawowe części: Biblioteka Główna oraz biblioteki filialne.
W Bibliotece funkcjonują również: Centrum WIKAMP, Uczelniany Punkt Personalizacji, Wydawnictwa Uczelniane, Księgarnia oraz Galeria Biblio-Art.

Regulamin

Regulmin udostępniania zbiorów i usług w Bibliotece Politechniki Łódzkiej

Zbiory

Biblioteka Politechniki Łódzkiej gromadzi literaturę naukową z dyscyplin reprezentowanych w Uczelni i dziedzin pokrewnych oraz podstawowe dzieła o treści ogólnej. Posiada następujące rodzaje zbiorów drukowanych: książki (ponad 254 tys. wol.)*, czasopisma (ok. 139 tys. wol.*, 504 tyt. bieżących*) oraz zbiory specjalne: m.in. normy polskie i branżowe, patenty, prace doktorskie.

Biblioteka udostępnia wiele źródeł elektronicznych w postaci komputerowych baz danych oraz serwisów online zagranicznych, polskich i własnych.

E-książki – 206 901 tytułów, e-czasopisma i inne publikacje z dostępem do pełnych tekstów –
83 397 tytułów .

* stan na 31.12.2016 r.

Historia

Najważniejsze wydarzenia z historii Biblioteki Politechniki Łódzkiej, od maja 1945 roku aż po dzień dzisiejszy

Życie Uczelni

Publikacje pracowników biblioteki w biuletynie informacyjnym Politechniki Łódzkiej

Konferencje

Konferencje zorganizowane przez Bibliotekę Politechniki Łódzkiej:

  • 2016  - „Rozmowy o Bibliotekach”

  • 2014"Rozmowy o bibliotekach"

  • 2012 - "Znaczenie i badania jakości w bibliotekach"

  • 2010 - "Biblioteka w kryzysie czy kryzys w bibliotece"

  • 2008 - "Biblioteki w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych"

  • 2006 - "Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy?"

  • 2004 - "Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskiej"

Sponsorzy

Sponsorzy Biblioteki PŁ

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Okręg Łódzki Stowarzyszenia Bibliotekarzy Łódzkich –  Koło SBP przy Bibliotece Politechniki ŁódzkiejPolitechnika Łódzka
Biblioteka

ul. Wólczańska 223
90-924 Łódź
NIP: 727 002 18 95


Biuro: tel. 42-631-20-59; fax (48) 42-631-29-39
Oddział Obsługi Użytkowników: tel. 42-631-20-73


Strona uczelni: http://p.lodz.pl

Usługi i informacje
O Bibliotece
Newsletter

E-zasoby
Multiwyszukiwarka
Katalog komputerowy
Katalog Biblioteki Beleterystycznej
Repozytorium PŁ CYRENA
Biblioteka cyfrowa CYBRA

Copyright © 2016 Biblioteka Politechniki Łódzkiej