Strona Biblioteki PŁ

   

Katalog komputerowy

Zasoby elektroniczne   

Kursy i szkolenia

   O bibliotece

Usługi i informacje

  Biblioteki filialne

English version    Go to the English version

Kontakt:

Ośrodek Informacji Patentowej
pod patronatem Urzędu Patentowego RP

Biblioteka Politechniki Łódzkiej
90-924 Łódź,
ul. Wólczańska 223 (budynek B22)


tel. 42 631 20 68
email: oipbpl@lib.p.lodz.plZDJĘCIA

Seminarium PolBit pod hasłem
„Ochrona własności intelektualnej – informacja patentowa.
Usługi oferowane przez centra PATLIB”
24-25 marca 2015 r.

Organizatorzy: Biblioteka Politechniki Łódzkiej, Ośrodek Informacji Patentowej Biblioteki PŁ, Urząd Patentowy RP,  Europejski Urząd Patentowy.

Uczestnicy: bibliotekarze, specjaliści informacji z ośrodków informacji patentowej i oddziałów informacji naukowej działających w uczelniach technicznych, inne osoby zainteresowane informacją patentową.

Tematyka: organizacja ośrodków informacji patentowej w uczelniach technicznych; współpraca z Urzędem Patentowym RP i EPO; odbiorcy informacji patentowej – środowisko uczelni i spoza uczelni, elektroniczne ogólnodostępne i komercyjne źródła informacji o patentach, wyszukiwanie informacji, promocja informacji patentowej.

Cel: poznanie specyfiki działań ośrodków informacji patentowej, wymiana doświadczeń, diagnoza problemów wynikających z codziennej praktyki; zdefiniowanie obszaru dalszej współpracy.

Opłaty: bez opłat

Miejsce: Biblioteka Politechniki Łódzkiej.

Program 

24 marca 2015 r. (wtorek) godz. 10.00-16.00

10.30-11.00

Rejestracja uczestników, zwiedzanie Ośrodka Informacji Patentowej Biblioteki Politechniki Łódzkiej

11.00-11.15

Przerwa kawowa

11.15-11.30

Przywitanie uczestników i otwarcie seminarium – dyrektor Biblioteki Politechniki Łódzkiej

11.30-11.45

Czy i jak chronić wynalazek za granicą? Patent europejski
– mgr Anna Rutkowska, mgr inż. Justyna Sendecka; Politechnika Łódzka * prezentacja

11.45-12.00

Ośrodki Informacji Patentowej w Polsce – przegląd świadczonych usług, współpraca z UPRP, EPO
– dr Iwona Sójkowska; Politechnika Łódzka * prezentacja

12.00-12.20

Zrealizowane projekty, plany na przyszłość Gdańskiego Centrum PATLIB
– dr Justyna Pawłowska, mgr Karolina Szambelan; Gdańskie Centrum PATLIB * prezentacja

12.20-12.40

Współpraca komercyjna, transfer technologii między nauką a gospodarką
– mgr inż. Piotr Otręba; Politechnika Wrocławska * prezentacja

12.40-13.00

Informacja naukowa i patentowa w programie studiów I, II i III stopnia Politechniki Warszawskiej. Z doświadczeń BG PW
– mgr Anna Tonakiewicz-Kołosowska; Politechnika Warszawska * prezentacja

13.00-13.15

Działalność w zakresie informacji patentowej w OIPIN Szczecin
– mgr Małgorzata Kępka; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie * prezentacja 

13.15-14.15

Lunch

14.15-16.15

Źródła i narzędzia informacyjne w Regionalnym Ośrodku Informacji Patentowej AGH. Prezentacja i pokaz baz
– mgr Agnieszka Podrazik; Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków prezentacja 

16.15-16.25

Przerwa kawowa

16.25-16.45

Dyskusja, wymiana doświadczeń

19.00-

Kolacja25 marca 2015 r. (środa) godz. 9.00-14.00

Warsztaty - prowadzenie: Maciej Klebba - ekspert z Urzędu Patentowego RP

9.00-11.30

Ważne informacje nt. prawa własności przemysłowej (patenty, wzory użytkowe i przemysłowe, znaki towarowe).

Warsztaty praktycznego wyszukiwania w bazach patentowych – darmowe narzędzia informacyjne. Cz.1

11.30-12.00 

Przerwa kawowa

12.00-13.45

Warsztaty praktycznego wyszukiwania w bazach patentowych – darmowe narzędzia informacyjne. Cz.2

13.45-14.00

Podsumowanie PolBit-u

14.00-15.00

Lunch


ZDJĘCIA

 


Seminarium otworzył
Dyrektor Biblioteki PŁ
mgr inż. Błażej Feret

mgr inż. Justyna
Sendecka oraz
mgr Anna Rutkowska


dr Iwona Sójkowskadr Justyna Pawłowska

mgr inż. Piotr Otręba

mgr Anna Tonakiewicz-
Kołosowska
mgr Małgorzata Kępka

mgr Agnieszka Podrazik


ekspert z UP
Maciej KlebbaTerminy:  do 28 lutego zgłoszenie uczestnictwa lub uczestnictwa z krótką prezentacją omawiającą własne doświadczenia i przesłanie tematu prezentacji. Formularz  zgłoszeniowy (doc)

Noclegi: propozycje hoteli w pobliżu biblioteki (.doc)

26-03-2015


Politechnika Łódzka
Biblioteka

ul. Wólczańska 223
90-924 Łódź
NIP: 727 002 18 95


Biuro: tel. 42-631-20-59; fax (48) 42-631-29-39
Oddział Obsługi Użytkowników: tel. 42-631-20-73


Strona uczelni: http://p.lodz.pl

Usługi i informacje
O Bibliotece
Newsletter

E-zasoby
Multiwyszukiwarka
Katalog komputerowy
Katalog Biblioteki Beleterystycznej
Repozytorium PŁ CYRENA
Biblioteka cyfrowa CYBRA

Copyright © 2016 Biblioteka Politechniki Łódzkiej