Strona Biblioteki PŁ

   

Katalog

Zasoby elektroniczne   

Kursy i szkolenia

   O bibliotece

Usługi i informacje

  Biblioteki filialne

English version    Go to the English version


O Bibliotece

1960-

1970-

1980-

1990-

2000-

2005-

2010-

2015-

2016-

Historia Biblioteki Politechniki Łódzkiej
w zarysie


1945
24 maja podpisano dekret o utworzeniu Politechniki Łódzkiej.22 października powołano Komisję Biblioteczną, której celem było zorganizowanie biblioteki uczelnianej. Pierwsza lokalizacja budynku przy placu Zwycięstwa 2. Zbiory ogółem: 930 woluminów.

1946 27 czerwca sformułowano pierwszy regulamin Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej. 

1947 Przeniesienie biblioteki na ulicę Gdańską 155.1948 Sformułowano pierwszy regulamin Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej. 
Ułatwiono życie niektórym użytkownikom poprzez utworzenie Biblioteki Wydziału Chemicznego. 
Zbiory ogółem: 10 806 woluminów 

HISTORIA
1950 Od 1 września dyrektorem jest dr Stanisław Peliński.

Peliński
1954 Bibliotekę Wydziału Chemicznego przyłącza się do Biblioteki Głównej jako Czytelnię Chemiczną.

1956 Wprowadzono etaty służby bibliotecznej.  Zatwierdzono czterorooddziałową strukturę BG: Dział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów, Dział Udostępniania Zbiorów, Dział Bibliograficzno-Informacyjny oraz Oddział Czasopism.


1957
Politechnika ma 72 biblioteki zakładowe. Zbiory w sieci bibliotecznej PŁ liczą ok. 45 tys. woluminów książek, 11 tys. woluminów czasopism oraz 9 tys. woluminów zbiorów specjalnych.

1958 Po raz pierwszy ukazuje się "Bibliografia dorobku piśmienniczego pracowników PŁ".

1958
Po śmierci dyrektora Pelińskiego Biblioteką kieruje Pani Zofia Sokołowska, później Irena Augustyniakowa, którą powołano na stanowisko Kierującej i Zarządzającej Biblioteką Główną PŁ.

Augustyniakowa
***

Zbiory ogółem w sieci bibliotecznej: 226 635

1959 Przeniesienie Biblioteki na drugie piętro prawego skrzydła budynku Wydziału Włókienniczego.
Top page
1962
Zbiory Biblioteki liczą ok. 64 tys. woluminów książek, 18 tys. woluminów czasopism i 37 tys. woluminów zbiorów specjalnych.

1963
Znów jest dyrektor: mgr Jan Walewski. Jego kadencja przyniosła: utworzenie kolekcji norm i patentów, intensyfikację prac nad selekcją zbiorów, dokumentację działalności naukowej, badawczej i publikacyjnej oraz włączenie się biblioteki w proces dydaktyczny uczelni.

Walewski

1964
Biblioteka Chemiczna im. Osmana Achmatowicza staje się pierwszą filią Biblioteki PŁ. Jednostkę tę utworzono w 1948 r. i przekazano  Bibliotece w 1952 r. Do 1963 r. funkcjonowała jako Czytelnia Chemiczna.


Top page
1970 Biblioteka rozrasta się. Ma już 8 oddziałów i rozwija działalność w zakresie informacji naukowej. Powstaje nowa agenda - pracownia kserograficzna.***

Utworzona zostaje Biblioteka Budownictwa i Architektury, początkowo jako Biblioteka Wydziału Budownictwa Lądowego.


1973
Jest już zatrudnionych 45 bibliotekarzy. Zbiory Biblioteki liczą 135 311 woluminów książek i czasopism oraz 206 895 wol. zbiorów specjalnych.

1974 Od 1 kwietnia dyrektorem jest dr Jadwiga Przygocka.

Przygocka

Jej kadencja to lata systematycznego dążenia do umocnienia pozycji biblioteki w uczelni a także poza nią, to również okres dalszego intensywnego rozwoju. Lata pracy pod jej kierownictwem przyniosły wyraźną poprawę warunków pracy i korzystania ze zbiorów, rozwinięcie działalności badawczej i dydaktycznej oraz zapoczątkowanie prac nad komputeryzacją działalności bibliotecznej i umożliwienie dostępu do zagranicznych serwisów informacyjnych offline.

1975 Biblioteka Beletrystyczna, zorganizowana w 1952 r. przy Związku Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Łódzkiej, staje się jedną z filii Biblioteki PŁ.

1976 W listopadzie powołano do istnienia Bibliotekę Chemii Spożywczej.1978 Biblioteka przystępuje do współdziałania w ramach programu SINTO (Systemu Informacji Naukowej, Technicznej i Organizacyjnej) z Centralną Biblioteką Rolniczą oraz Biblioteką Główną Politechniki Wrocławskiej (współpracy zaniechano w latach 90.).


Top page
1981 Brak miejsca w "tymczasowej" siedzibie PŁ. Zbiory dotyczące budownictwa lądowego, chemii spożywczej i elektrotechniki zaczynają być udostępniane w agendach Biblioteki Głównej na właściwych wydziałach. Powstaje Biblioteka Elektrotechniki.


1984 Zatwierdzono Regulamin organizacyjny Biblioteki Głównej PŁ. Działalność zakończyła Komisja Biblioteczna, w miejsce której powołano Radę Biblioteczną.

***

Zaczęły się obchody 40-tych urodzin Biblioteki. Odbyła się naukowa sesja rocznicowa Łódź-Konopnica 13-15 września 1984 pt.
Biblioteczna sieć uczelniana i jej udział w realizacji procesu dydaktycznego i naukowego Politechniki Łódzkiej w latach 1945-1983". Prace Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej Nr 23

1985 Początki komputeryzacji.

1987 Zbiory Biblioteki liczą 240 296 woluminów książek, 95 016 wol. czasopism  oraz 153 680 wol. zbiorów specjalnych.

1988 Początek kadencji nowego dyrektora biblioteki mgr Czesławy Garnysz.

Garnysz
***

Pierwsza komputerowo zredagowana Bibliografia dorobku piśmienniczego pracowników PŁ.

1989 Pierwszy mikrokomputer i pakiet Mikro CDS/ISIS

HISTORIA


Top page
1990 Lokalna sieć komputerowa

1991 Zakupienie systemu LECH, pozwalającego na budowanie katalogu, wyszukiwanie oraz rejestrację wypożyczania książek.

1992 Usługi z baz na CD-ROM

***

Instalacja systemu LECH BMS

1993
Początki komputeryzacji filii BG. Rozpoczęcie komputerowej rejestracji wypożyczeń.

1994
Przyłączenie do Internetu. Złożenie Projektu Automatyzacji Szkół Wyższych w Łodzi do amerykańskiej Fundacji Andrew Mellona.

1995 Otwarcie nowych magazynów wydawnictw ciągłych i czytelni czasopism retrospektywnych. Przygotowania do udostępnienia zagranicznego serwisu informacyjnego online STN International. 
Fundacja A. Mellona oceniła nasz projekt życzliwie i przyznała wsparcie finansowe.

***

Uczelnia funduje nam okablowanie pod sieć lokalną Ethernet.

***

Obchody 50-lecia Politechniki Łódzkiej seminarium
„Zmiana miejsca i roli biblioteki w uczelni technicznej jako efekt przeobrażeń  w nauce, technice i gospodarce. Łódź - Konopnica, 20-22 września 1995".

1996
Intensywne prace wdrożeniowe nowego systemu bibliotecznego HORIZON. Instalacja systemu i jego poznawanie. Nowy format danych - USMARC, który wymaga znajomości sposobu wypełniania ok. 100 pól dla skatalogowania jednej książki.

1997
Działa strona WWW biblioteki pod adresem http://bg.p.lodz.ploraz raz "Lista dyskusyjna BIPOL-L
1998 W Bibliotece Głównej pożegnanie zasłużonego i wysłużonego komputerowego systemu bibliotecznego LECH (z początkiem nowego roku akademickiego 1998/99). Do pracy z nowym systemem o nazwie HORIZON przygotowywaliśmy się przez niemal 2 lata.

***

Zamknięcie katalogów kartkowych i rozpoczęcie wypożyczeń w systemie HORIZON. Udało nam się wdrożyć również komputerową rejestrację wypożyczeń (od sierpnia testowo a od października 1998 na serio) w tym systemie.


***

Wydajemy nowoczesne plastikowe karty użytkownika.

1999  Nasza Biblioteka otrzymała od Chemical Abstract Service honorowy tytuł "CAS Signature Library" wraz z jubileuszową tablicą. Zaszczytu otrzymania wyróżnienia dostąpiliśmy dzięki zgromadzeniu pełnego zasobu czasopisma "Chemical Abstracts" od pierwszego numeru z 1918 r.

historia


Top page
2000
System Automatyzacji Bibliotecznej Informacji NAukowej

SABINA jest systemem scentralizowanego udostępniania usług oraz sieciowych baz CD ROM Biblioteki Głównej PŁ za pomocą serwera Microsoft Windows NT TSE i oprogramowania Metaframe firmy Citrix. Ze względów licencyjnych dostęp możliwy jest jedynie z sieci uczelnianej PŁ.

***

Została utworzona kolejna biblioteka filialna - Biblioteka Mechaniki.

2001
Od nowego roku akademickiego czytelnicy składają zamówienia komputerowo, a przez SABINĘ nawet zdalnie! (Nie będzie już rewersów).

2002 W lecie 2002 r. całe siły poświęciliśmy przeprowadzce Biblioteki do nowego gmachu. Po latach oczekiwania faktem stał się wyremontowany, zabytkowy, nowocześnie wyposażony NOWY BUDYNEK BIBLIOTEKI! 23 września nowy gmach został otwarty dla Czytelników. Nasz nowy adres: ul. Wólczańska 223 (okolice Wróblewskiego i Czerwonej). 

Nowy budynek BPŁ  Otwarcie biblioteki

***

Rozpoczęto centralne drukowanie inwentarzy książek i wydawnictw specjalnych z systemu Horizon.

***

Zbiory Biblioteki liczą 278 066 woluminów książek, 120 365 wol. czasopism oraz 203 454 wol. zbiorów specjalnych.

2003 Nasi Użytkownicy przyzwyczaili się już do nowego adresu. Jednak nadal w Bibliotece znajdują dla siebie coś nowego niemal z każdą wizytą. Na wszystkich kondygnacjach pojawiły się ogólnodostępne kserografy samoobsługowe. Otwarto dla Czytelników magazyn księgozbioru naukowego na II piętrze (zdjęcie obok) oraz magazyny czasopism na parterze. Zwiększyła się liczba komputerów dostępnych dla Użytkowników z PŁ - teraz są one również poza Pracowniami Komputerowymi, w przestrzeniach czytelni i magazynów otwartych.

***

Z końcem roku pożegnaliśmy odchodzącą na emeryturę Panią Dyrektor Czesławę Garnysz, która pełniła tę funkcję przez kilkanaście niełatwych lat. Przeprowadziwszy Bibliotekę do nowego gmachu przekazała władzę i klucze w ręce obecnego Dyrektora Błażeja Fereta.

Nowy dyrektor 


***
W listopadzie Wydawnictwa PŁ wzięły udział w jubileuszowych X Krajowych Targach Książki Akademickiej ATENA w Warszawie, które odbywały się na Politechnice Warszawskiej w latach 1994-2009, a Wydawnictwo uczestniczyło w nich jako wystawca od 1996.


2004
Wydarzeniem roku 2004 była zorganizowana przez BGPŁ konferencja międzynarodowa "Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskiej",  która odbyła się w dniach 23-25 czerwca 2004 r.


***

Czynna współpraca z NUKATem - Narodowym Uniwersalnym Katalogiem Centralnym  nawiązana w 2004 roku już daje wymierne korzyści przy katalogowaniu. Przyczyniając się do rozwoju NUKATu dostarczamy Czytelnikom sprawnego narzędzia do wyszukiwania literatury w bibliotekach polskich.

***

Rozpoczęto wdrażanie projektu "Elektroniczne Zasoby Biblioteki Głównej PŁ". Ma on na celu elektroniczną archiwizację wybranych materiałów bibliotecznych w wyniku ich digitalizacji w celu ochrony przed dalszym zniszczeniem, jak i w celu ich efektywniejszego i łatwiejszego udostępniania. W roku 2004 poczyniono też przygotowania do utworzenia w ramach ww. projektu Elektronicznej Biblioteki Dydaktycznej BGPŁ, tzn. wytypowano skrypty do digitalizacji, przygotowano projekt umowy z autorami oraz rozpoczęto digitalizację zbiorów i tworzenie zasobów elektronicznych.

***

Do kategorii drobiazgów ułatwiających Czytelnikom codzienność w Bibliotece można zaliczyć wprowadzony z początkiem 2004 r. nowy wzór karty bibliotecznej. Na rewersie pojawił się pasek magnetyczny, dzięki czemu kartą tą (po naładowaniu) można płacić za odbitki w kserografach samoobsługowych.


Top page
2005 W 2005 r. rozpoczęto umieszczanie zasobów elektronicznych na platformie dLibra i od tego czasu zdigitalizowane zbiory prezentowane są w Internecie w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Łódzkiej (eBiPoL).

***

Wireless Hot@Spot
Od końca kwietnia 2005 r. na terenie głównego budynku Biblioteki działa bezprzewodowa sieć lokalna z dostępem do Internetu. Wszyscy Użytkownicy, którzy przyjdą ze swoim sprzętem typu notebook z wbudowaną kartą WiFi (bezprzewodową kartą sieciową) mogą natychmiast korzystać z dostępu do sieci, w tym do wszelkich serwisów i baz danych dostępnych w domenie PŁ.

Wi-Fi w bibliotece
***

Od listopada Czytelnicy mogą oddawać książki poza godzinami pracy Biblioteki korzystając ze skrzynek zwrotów.

***

Od czerwca 2005 r. Czytelnicy powiadamiani są pocztą elektroniczną o konieczności zwrotu książki lub przedłużenia terminu zwrotu na 8 i 3 dni przed upływem terminu zwrotu książek.

2006 W dniu 14 czerwca 2006 Senat Politechniki Łódzkiej uchwalił Statut Politechniki Łódzkiej. Zgodnie z § 32 tego Statutu jednostka o dotychczasowej nazwie "Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej" nosi obecnie nazwę Biblioteka Politechniki Łódzkiej.

***

Biblioteka Politechniki Łódzkiej zorganizowała drugą ogólnopolską konferencję bibliotekarzy "Biblioteki XXI wieku, czy przetrwamy?" z udziałem gości zagranicznych, która odbyła się w dniach 19-21 czerwca 2006 roku.

2. Konferencja  2. Konferencja

2007 Od kwietnia działa serwer HAN (Hidden Automatic Navigator), który pozwala Pracownikom, Doktorantom i Studentom PŁ (posiadającym ważną kartę biblioteczną) na bezpłatny dostęp z dowolnego komputera do większości elektronicznych zasobów  informacji będących w posiadaniu Biblioteki.

***

Od sierpnia 2007 r. system biblioteczny Horizon działa w nowszej wersji, z atrakcyjniejszym interfejsem, a ponadto umożliwia zamawianie książek przez Internet. Działa nowa funkcja samodzielnego przedłużania wypożyczeń.

***

W listopadzie 2007 r. w Bibliotece Głównej na I piętrze miała miejsce wystawa fotografii "Przyłapani na czytaniu".

1. wystawa Biblio-Art

Wystawa cieszyła się dużym powodzeniem, Dyrekcja podjęła wobec tego decyzję organizowania w Bibliotece cyklicznych ekspozycji, utworzenie galerii o nazwie Galeria Biblio-Art i zlokalizowanie jej w pomieszczeniach na I piętrze.

***

"Historia zaklęta w kamieniu" - wystawa w postaci cyfrowej, dotycząca historii gmachu przy ul. Wólczańskiej 223 - od 2002 roku siedziby Biblioteki Głównej PŁ - oparta na materiałach wyszukanych w łódzkim Archiwum Państwowym (aut. Maciej Przybyszewski). Zdjęcia dostępne są na stronie: Wystawa jubileuszowa "Pięć lat Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej w nowym gmachu 2002-2007.

***

Począwszy od 2007 r. Biblioteka Politechniki Łódzkiej współtworzy ogólnopolską Bazę Zawartości Polskich Czasopism Technicznych BAZTECH. W tym samym roku przystąpiliśmy również do współpracy przy tworzeniu portalu polskich zasobów sieciowych w zakresie nauk technicznych - BAZTOL.

2008 Biblioteka Politechniki Łódzkiej zorganizowała trzecią ogólnopolską konferencję "Biblioteki w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych" w dniach 25-27 czerwca.

3. Konferencja

***

Elektroniczne Legitymacje Studenckie wydawane są wszystkim "pierwszakom", wyznaczeni pracownicy Biblioteki pracują przy wytwarzaniu i wydruku ELS dla całej Uczelni. ELS staje się kartą biblioteczną dzięki elektronicznej rejestracji w systemie bibliotecznym Horizon. Studenci nie muszą zapisywać się do Biblioteki, od razu są użytkownikami biblioteki. Przy okazji nastąpiła zmiana sposobu logowania się do systemu, wszyscy używamy numeru indeksu/dowodu osobistego i numeru PESEL.

2009 Na początku roku Biblioteka zyskała 6 w pełni wyposażonych stanowisk dla Czytelników niepełnosprawnych - niewidomych, słabo widzących i niepełnosprawnych ruchowo. Mogą z nich korzystać wszyscy potrzebujący, bez konieczności zapisu do Biblioteki.

 

***

W kwietniu  Wydawnictwa PŁ zostały uhonorowane nagrodą Złoty Ekslibris Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi w kategorii NAJLEPSZA KSIĄŻKA O ŁODZI za wydanie publikacji „Zarys dziejów geodezji w Łodzi” Mariana Czochańskiego, Tadeusza Kośki i Grzegorza Kowalskiego.
 
***

We wrześniu ukazała się drukiem książka "Biblioteka Politechniki Łódzkiej : ponad 60 lat historii" autorstwa naszej długoletniej pani dyrektor - Czesławy Garnysz.

Czesława Garnysz  Książka Czesławy Garnysz


Top page
2010 Od początku roku nie ma już "Biblioteki Chemii Spożywczej" (BCS). Decyzją Władz Uczelni nazwa została zmieniona na "Biblioteka Biotechnologii i Nauk o Żywności" (BBNŻ).

***

W końcu lutego 2010 roku powstało Repozytorium Politechniki Łódzkiej CYRENA. CYRENA to inaczej CYfrowe REpozytorium NAuki, za główne cele tego projektu przyjęto m.in. udostępnianie wyników badań w różnej postaci oraz archiwizację szeroko pojętego dorobku naukowego macierzystej uczelni. Repozytorium ma charakter półotwarty, materiały w nim deponowane są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu w pełnym tekście, jak i z pewnymi ograniczeniami dostępu, przeglądania i ich pobierania.

***

Dyrektor Biblioteki PŁ Błażej Feret  zostaje Bibliotekarzem Roku Województwa Łódzkiego.

***

W dniach 15.06.2010 – 17.06.2010 odbyła się zorganizowana przez Bibliotekę Politechniki Łódzkiej czwarta Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej "Biblioteka w kryzysie czy kryzys w bibliotece?"

4. Konferencja

***

Od września 2010 r. pracownia komputerowa na parterze (pokój nr 3) została zlikwidowana. Zapisy Czytelników odbywają się w Pracowni Komputerowej Naukowej (III p., Pokój 306), komputery dla Czytelników znajdują się w Czytelni Czasopism (parter), Magazynie Otwartym (II p.), Czytelniach (III p., pwikok. 307) oraz Pracowni Komputerowej Naukowej (III p., pok. 306).

***

Od 1 października w ramach struktury Biblioteki powołano Centrum WIKAMP
 (Wirtualny Kampus Politechniki Łódzkiej)
.


***

Przestrzeń do pracy własnej i grupowej z dostępem do Internetu (gdzie można mieć przy sobie kurtkę, plecak i kanapki) powiększyła się od listopada 2010 r.  o SALONIK biblioteczny "LUZIK". Jest to pokój nr 3 na parterze. Zapewnia pełny luz i sporo miejsca do pracy i wypoczynku.

Luzik 

2011 Od lipca na terenie Biblioteki bezprzewodowy dostęp do Internetu jest już wyłącznie szyfrowany. 1 lipca w budynku głównym Biblioteki została wyłączona otwarta sieć bezprzewodowa. Posiadaczom komputerów przenośnych zapewniamy dostęp do Internetu poprzez sieć bezprzewodową Wi-Fi w ramach EDUROAM (z dostępem wymagającym certyfikatu).
***

Reorganizacja w Bibliotece - przygotowanie księgozbioru do otwarcia magazynów i utworzenia obszarów wolnego dostępu do zbiorów. To duże przedsięwzięcie, prace potrwają do jesieni. Od dnia 4 lipca do 19 września katalog komputerowy miał zablokowaną funkcję zamawiania, a I i II piętro były zamknięte. Nie było wypożyczeń z Biblioteki Głównej. Wszyscy pracownicy BPŁ brali udział w pracach magazynowych, związanych z przeklasyfikowaniem, ponownym oznaczeniem i przestawianiem książek.

Reorganizacja 

***

Od 2 listopada 2011 w naszej Bibliotece funkcjonuje Obszar Wolnego Dostępu do zbiorów drukowanych na 4 kondygnacjach budynku Biblioteki: Czytelnia i magazyn otwarty czasopism (parter), magazyny otwarte książek (I i II piętro), Czytelnia Główna (III piętro).

Reorganizacja

W związku z tym zmieniony został tryb elektronicznego zamawiania książek. W godzinach otwarcia Biblioteki książki należy wyszukać samodzielnie na półkach i wypożyczać przy pomocy tzw. "selfchecków" - urządzeń do samodzielnego wypożyczania lub za pośrednictwem wypożyczalni na I piętrze.

reorganizacja  Reorganizacja

Poza godzinami pracy biblioteki aktywne jest zamawianie elektroniczne przez katalog Biblioteki Głównej PŁ (w godz. 20.00 - 7.00 oraz w weekendy i święta). Odbiór książek odbywa się w Wypożyczalni po godz. 9.00 kolejnego dnia pracy biblioteki.

***

Od bieżącego roku akademickiego 2011/ 12 dotychczasowe szkolenia biblioteczne prowadzone tradycyjnie metodą wykładową zmieniają swoją formę. Będą one realizowane metodą kształcenia na odległość z wykorzystaniem platformy WIKAMP. Decyzją Pana Prorektora ds. Kształcenia Politechniki Łódzkiej dr hab. inż. Krzysztofa Jóźwika szkolenie biblioteczne jest od roku akademickiego 2011/2012 obowiązkowe dla wszystkich Studentów 1. roku studiów Politechniki Łódzkiej I i II stopnia, zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

Studenci, którzy zaliczyli kurs w terminie otrzymają wpis do elektronicznej karty przedmiotu w systemie Wirtualny Dziekanat.
Top page
2012 Nowy "Statut Politechniki Łódzkiej" z dn. 27.01.2012 wprowadza anglojęzyczną nazwę Uczelni Lodz University of Technology.

***

Uruchomienie Łódzkiej Regionalnej Biblioteki Cyfrowej CYBRA, w której znajdują się zeskanowane lub typu „digital born” materiały następujących bibliotek łódzkich uczelni i instytucji: Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Medycznego, Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów, Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera.


***

W dniach 13.06.2012 – 15.06.2012 odbyła się zorganizowana przez Bibliotekę Politechniki Łódzkiej piąta Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej "Znaczenie i badania jakości w bibliotekach".

5. Konferencja  5. Konferencja

***

W czasie wakacji wprowadzony został nowy system biblioteczny. Pożegnaliśmy system biblioteczny HORIZON. Od 10 września działa nowy katalog w systemie SYMPHONY.

***

Od października 2012 obowiązuje nowy regulamin.

***

Nasi Czytelnicy brali udział w konkursach Knovela 2012, i w obydwu konkursach zdobyli nagrody!

1) Konkurs online Knovela adresowany do Wszystkich Pracowników, Doktorantów i Studentów Uczelni, które uczestniczą w Konsorcjum Knovel w Polsce -  również Politechniki Łódzkiej - miał miejsce w dniach 16 kwietnia - 31 maja 2012 r. Jedną z laureatek została pracująca na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej pani dr inż. Joanna Stawowska (Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej).

konkurs 1

2) Coroczny Międzynarodowy konkurs dla studentów "Knovel University Challenge" edycja wrzesień - listopad 2012 r. Laureatem został pan Michał Staśkiewicz.

konkurs2

2013 8 stycznia miało miejsce uroczyste odsłonięcie rzeźby zatytułowanej "Bookłażan". Swą nazwę kilkumetrowy monument zawdzięcza nie tylko podobieństwu do tropikalnego warzywa, zwanego inaczej oberżyną lub... gruszką miłosną. Ważąca tonę rzeźba, której metalowe "korzenie" sięgają głęboko w ziemię, ustawiona została przed wejściem do Biblioteki PŁ.

booklazan

***

17 i 18 stycznia Biblioteka wzięła udział w Targach Edukacyjnych oraz Drzwiach Otwartych w Politechnice Łódzkiej (parter Wydziału Elektrycznego, budynek A10). Była to doskonała okazja, aby obejrzeć prezentacje Kół Naukowych ze wszystkich Wydziałów, wysłuchać interesujących wykładów oraz wziąć udział w licznych warsztatach, a także zapoznać się z ofertą przygotowaną przez Bibliotekę PŁ. Rozdawaliśmy informatory i ulotki, a także gadżety (maskotki, kubki, długopisy, smycze etc.), które zawsze cieszą się dużą popularnością.

targi

***

W styczniu nastąpiło ustanowienie Wydawnictwa agendą specjalną Biblioteki PŁ o nazwie Wydawnictwa Uczelniane.

***

Bibliotekarze z Biblioteki PŁ wzięli udział w XVI Łódzkich Targach Edukacyjnych, które miały miejsce 14-16 marca 2013 w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym MTŁ, udzielając informacji na temat studiowania na uczelni, rekrutacji, kierunków studiów etc. na stoisku Politechniki Łódzkiej.

targi

***

Na platformie WIKAMP pojawiły się dwa nowe kursy on-line, adresowane do studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych: Metodologia i narzędzia do wyszukiwania literatury polskiej i zagranicznej wspierającej proces dydaktyczny i badania naukowe oraz Analiza bibliometryczna dorobku naukowego. W czasie szkolenia użytkownicy nabędą umiejętności wyszukiwania literatury w polskich i zagranicznych źródłach informacji oraz poznają metody i narzędzia wykorzystywane do analizy cytowań publikacji.

***

14-15 maja w ramach Porozumienia o współpracy w Bibliotece Politechniki Krakowskiej odbyło się II Seminarium naukowo-dydaktyczne bibliotek trzech politechnik: lwowskiej, łódzkiej i krakowskiej. Tematem tegorocznego seminarium jest „Promocja biblioteki w środowisku uczelni”.

 

***

Bibliotekarze z Biblioteki PŁ wzięli udział w Salonie Maturzystów Perspektywy 2013 na Politechnice Łódzkiej (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, ul. Stefanowskiego 18/22). To już siódma edycja Salonu. Jest on częścią kampani informacyjnej dla maturzystów, która jest prowadzona we wrześniu w szesnastu miastach Polski.


***

Od 1 października 2013 r. w Bibliotece rozpoczęła się reorganizacja - część oddziałów przestała istnieć, część została przekształcona, większość zmieniła nazwy. Zlikwidowano też Pracownię Komputerową z pok. 306.

Pierwotna struktura obejmowała następujące działy: 
    - Oddział Opracowania Zbiorów
    - Oddział Gromadzenia Zbiorów
    - Oddział Wydawnictw Ciągłych
    - Oddział Udostępniania Zbiorów (sekcja Wolnego Dostępu, Sekcja Wypożyczalni)
    - Oddział Informacji Naukowej (Sekcja Bibliografii i Cytowań)
    - Odział Kontroli Księgozbioru i Doradztwa
    - Oddział Systemów Informatycznych
    - Oddział Digitalizacji
oraz trzy agendy specjalne:
    - Uczelniany Punkt Personalizacji
    - Centrum WIKAMP
    - Samodzielne Stanowisko ds. Źródeł Elektronicznych

Obecna struktura, obowiązująca od 1 października 2013 roku, przedstawia się następująco:


2014 W maju Wydawnictwa Uczelniane po raz pierwszy brały udział w 8. Targach Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA na Stadionie Narodowym w Warszawie.


***

23 maja 2014 r. odbyło się pierwsze spotkanie autorskie w ramach Przedsionka Literackiego.
***

W dniach 23-25 czerwca w Łodzi i Rogowie odbyła się szósta Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej "Rozmowy o bibliotekach".
***

Według danych na 31 grudnia 2014 r. biblioteka umożliwia dostęp do:
- 180 760 tytułów książek elektronicznych,
- 7156 tytułów czasopism elektronicznych,
- 68 baz danych,
- 557 innych zbiorów elektronicznych (np. patenty w wersji elektronicznej).
Częścią zasobów elektronicznych są również materiały zdigitalizowane przez bibliotekę (ogółem 6719 tytułów).


Top page
2015 W marcu już po raz siódmy Wydawnictwa Uczelniane prezentowały publikacje PŁ na Krajowych Targach Książki Naukowej we Wrocławiu.

***

10 marca 2015 - Ośrodek Informacji Patentowej przeprowadził warsztaty z zakresu ochrony własności przemysłowej.

***

Seminarium PolBit pod hasłem „Ochrona własności intelektualnej – informacja patentowa. Usługi oferowane przez centra PATLIB” 24-25 marca 2015 r.

 

***

9 maja - Spod Biblioteki wyruszają rowerzyści, biorący udział w imprezie "Odjazdowy Bibliotekarz".***

21 maja gościem Przedsionka Literackiego był pisarz fantasy Andrzej Sapkowski.

   

***

Dzień Dziecka w Bibliotece Politechniki Łódzkiej

 

12 czerwca 2015 r. odbyła się 50 jubileuszowa wystawa w galerii Biblio-Art.

50. wystawa
               Biblio-Art


***

9 października ogłoszono konkurs "Biblioteka z wyobraźnią" na aranżację przestrzeni użytkowej Biblioteki PŁ. Konkurs adresowany był do studentów studiów magisterskich Zakładu Projektowania Wnętrz w Instytucie Architektury i Urbanistyki Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Celem projektu jest nadanie nowego oblicza tradycyjnym  funkcjom biblioteki (magazynowania i udostępniania zbiorów i świadczenia usług) oraz  wprowadzenie nowych funkcji wskazanych przez uczestników konkursu.


Biblioteka z
                   wyobraźnią
***

Biblioteka obchodzi 70. urodziny - na obchody wybrano dzień 22 października 2015 roku, w 70. rocznicę powołania Komisji Bibliotecznej, której celem było zorganizowanie biblioteki uczelnianej.
Z tej okazji przygotowany był konkurs i wystawa na parterze Biblioteki, obejmująca m.in. kolaż zdjęć pracowników biblioteki oraz kalendarium.

50. wystawa Biblio-Art    50. wystawa Biblio-Art


W listopadzie Wydawnictwa Uczelniane wzięły udział, obok wystawców z największych ośrodków akademickich w Polsce, w 19. Poznańskich Dniach Książki nie tylko Naukowej.

***

Biblioteka zaangażowała się w imprezę promującą wyjazdy studentów na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Oddział Promocji i Informacji przygotował wystawę "Geografia studiowania", która podczas Erasmus Mobility Week (23-27 listopada 2015) ustawiona była na parterze w Bibliotece Głównej.


50. wystawa
                     Biblio-Art

***

Działalność promocyjna i informacyjna Biblioteki została rozszerzona o nowe media społecznościowe. 3 grudnia utworzyliśmy konta na Twitterze i Instagramie.

Top page
2016 18 stycznia miało miejsce otwarcie nowej Czytelni Czasopism w Bibliotece Budownictwa
i Architektury
. Oferuje wolny dostęp do 68 tytułów czasopism polskich i 24 tytułów zagranicznych. Do dyspozycji czytelników są 4 stanowiska komputerowe, skaner A3 i drukarka laserowa.


   

***

18 stycznia wysłaliśmy newsletter w nowej odsłonie - zrezygnowaliśmy z listy dyskusyjnej BIPOL-L (oficjalnie 20 kwietnia 2016 r. lista została aamknięta) i wykorzystaliśmy platformę FreshMail do przygotowania profesjonalnie wyglądającego, zautomatyzowanego newslettera. Od tego dnia, w każdy poniedziałek o 8.00 rano wysyłamy newsletter zarejestrowanym użytkownikom. Co zrobić, aby zapisac się na Newsletter Biblioteki Politechniki Łódzkiej? Wystarczy wypełnić formularz na stronie http://bg.p.lodz.pl/newsletter.html.

Newsletter
                BPŁ

***

19 stycznia 2016 r. w ramach Przedsionka Literackiego odbyło się spotkanie z profesor Haliną Abramczyk, naukowcem, autorką książki "Czy Afryka zaśpiewa dla mnie pieśń?", opisującej podróż śladami białych osadników XX wieku w Kenii i Tanzanii. Relacja i fotogaleria z wydarzenia.

***

Po raz pierwszy oficjalnie obchodziliśmy Światowy Dzień Kota - przygotowaliśmy plakat ze zdjęć kotów naszych pracowników i zbieraliśmy karmę na rzecz podopiecznych Fundacji Kocia Mama.

Dzień Kota w
             Bibliotece PŁ

***

Z okazji Dnia Kobiet Biblioteka przygotowała wirtualną wystawę pod tytułem Kopernik była kobietą!, przybliżającą sylwetki bardziej i mniej znanych kobiet, które wywarły wpływ na naukę, medycynę i technologię. Zobacz galerię

Wirtualna galeria na Dzień Kobiet

***

W związku z trwającym od października konkursem na nową aranżację wnętrz Biblioteki "Biblioteka z wyobraźnią" uruchomiliśmy głosowanie dla pracowników i studentów PŁ - można było nie tylko obejrzeć wszystkie prace konkursowe, ale również oddać głos na najlepszą na platformie WIKAMP.

Głosowanie na projekty w
                 konkursie Biblioteka z wyobraźnią

***

17 marca 2016 roku, w dniu Św. Patryka, w Galerii Biblio-Art miało miejsce otwarcie wystawy fotografii Marioli i Jacka Sochów pod tytułem "Wyspy jak baśnie. Wyspy Irlandii Zachodniej".  


***

22 marca miało miejsce uroczyste podsumowanie konkursu "Biblioteka z wyobraźnią" oraz wręczenie nagród laureatom. Pełną fotogalerię można znaleźć tutaj.


  

***

W dniach 23-25 czerwca w Rogowie odbyła się
siódma Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej "Rozmowy o bibliotekach".
 


Politechnika Łódzka
Biblioteka

ul. Wólczańska 223
90-924 Łódź
NIP: 727 002 18 95


Biuro: tel. 42-631-20-59; fax (48) 42-631-29-39
Oddział Obsługi Użytkowników: tel. 42-631-20-73


Strona uczelni: http://p.lodz.pl

Usługi i informacje
O Bibliotece
Newsletter

E-zasoby
Multiwyszukiwarka
Katalog komputerowy
Katalog Biblioteki Beleterystycznej
Repozytorium PŁ CYRENA
Biblioteka cyfrowa CYBRA
Copyright © 2016 Biblioteka Politechniki Łódzkiej