Strona Biblioteki PŁ

   

            Katalog

Zasoby elektroniczne   

Kursy i szkolenia

   O bibliotece

Usługi i informacje

  Biblioteki filialne

English version    Go to the English version
 Inne kursy i szkolenia


Informator dla studentów PŁ (bez logowania)Szkolenie biblioteczne
przedmiot obowiązkowy dla I roku

Przedmiot

Przedmiot "Szkolenie biblioteczne" jest przedmiotem obowiązkowym dla 1. roku I oraz II stopnia studiów Politechniki Łódzkiej, zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Od roku akademickiego 2011/2012 przedmiot jest realizowany metodą kształcenia na odległość z wykorzystaniem platformy WIKAMP - kurs  "Szkolenie biblioteczne".
Celem jest zapoznanie studentów rozpoczynających studia w PŁ z zasadami korzystania z zasobów i usług, jakie oferuje biblioteka szkoły wyższej oraz z metodami wyszukiwania literatury. Przedmiot jest realizowany w semestrze pierwszym.


Zasady zaliczenia przedmiotu

Podstawą do wpisania zaliczenia z przedmiotu "Szkolenie biblioteczne" w indeksach jest zapoznanie się z materiałami zawartymi w kursie oraz poprawne rozwiązanie testu  (min. 70% poprawnych odpowiedzi).

Prosimy nie wypisywać się z kursu, ponieważ grozi to utratą danych dotyczących uczestnika, tzn. nauczyciel prowadzący przestaje widzieć zaliczony test i nie ma podstaw do wpisania zaliczenia do indeksu.


Terminy dla semestru letniego 206/2017

1 marca do 31 maja 2017 r.  - test otwarty

Wpisywanie zaliczeń do indeksów - czerwiec 2017 r.


Przepisywanie zaliczeń z poprzednich lat

Istnieje możliwość przepisania zaliczenia z lat wcześniejszych. Osoby, które zaliczyły test na platformie WIKAMP w latach 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016 mogą uzyskać przepisanie zaliczenia.
W tym celu należy w czerwcu 2017 r. napisać email na adres opi@lib.p.lodz.pl  korzystając z poczty politechnicznej (listy z poczt prywatnych będą ignorowane).

W treści emaila należy podać
 1. imię i nazwisko
 2. nr indeksu, w którym brakuje zaliczenia
 3. wydział / kolegium
 4. nazwisko osoby, która w aktualnym indeksie jest wpisana jako nauczyciel prowadzący (ważne!).


Nauczyciele prowadzący w roku akad. 2016/2017

mgr inż. Izabela Gajda
lic. Beata Ignaczak

Oddział Promocji i Informacji
Biblioteka Politechniki Łódzkiej
ul. Wólczańska 223, 90-924 Łódź (budynek B22)
III piętro, pok. 306

OPI pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-14:30

opi@lib.p.lodz.pl * tel. 42 631 20 62

Wejście do kursu - LINK

Studenci I roku zapisywani są do kursu automatycznie, z chwilą otrzymania legitymacji studenckiej.

  • Wejść na stronę  http://edu.p.lodz.pl

  • Wybrać Strefa studenta

  • Wybrać „Szkolenie biblioteczne

  • Zalogować się (nazwa użytkownika i hasło takie samo jak do WebDziekanatu i poczty).

  • Należy zapoznać się z materiałami zawartymi w kursie, a następnie rozwiązać testPolitechnika Łódzka
Biblioteka

ul. Wólczańska 223
90-924 Łódź
NIP: 727 002 18 95


Biuro: tel. 42-631-20-59; fax (48) 42-631-29-39
Oddział Obsługi Użytkowników: tel. 42-631-20-73


Strona uczelni: http://p.lodz.pl

Usługi i informacje
O Bibliotece
Newsletter

E-zasoby
Multiwyszukiwarka
Katalog komputerowy
Katalog Biblioteki Beleterystycznej
Repozytorium PŁ CYRENA
Biblioteka cyfrowa CYBRA

Copyright © 2016 Biblioteka Politechniki Łódzkiej