Strona Biblioteki PŁ

   

Katalog

Zasoby elektroniczne   

Kursy i szkolenia

   O bibliotece

Usługi i informacje

  Biblioteki filialne

English version    Go to the English version


Usługi i informacje


Kserowanie

Wydruki

Skanowanie

Ceny usług

Dostęp do internetu

EDUROAM

Komputery

Stanowiska specjalne

Wycieczki i szkolenia

Kursy na platformie WIKAMP

Przestrzenie do nauki

Wydawnictwa Uczelniane


USŁUGI

Szczegółowe zasady funkcjonowania Biblioteki Głównej i bibliotek filialnych Politechniki Łódzkiej oraz obowiązki i uprawnienia użytkowników określone są w  Regulaminie Biblioteki Politechniki Łódzkiej.KSEROWANIE

Biblioteka udostępnia czytelnikom kserografy samoobsługowe. Dostępny jest wyłącznie wydruk czarno-biały. Sprawdź ceny usług kserograficznych.

Kserografy samoobsługowe z aparatem wrzutowym na monety:
automat przyjmuje monety o nominałach od 0,05 zł do 5 zł oraz nie wydaje reszty.
       
  Usługi ksero na zlecenie

  Biblioteka, mimo udostępnienia kserografów samoobsługowych, wykonuje na zlecenie kserokopie z materiałów bibliotecznych.

  Wszyscy użytkownicy samoobsługowych kserografów zobowiązani są do przestrzegania Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych


  Kserografy znaleźć można także w bibliotekach filialnych: Bibliotece Chemicznej im. Osmana Achmatowicza oraz Bibliotece Elektrotechniki.
  WYDRUKI 

  Użytkownicy Biblioteki mają możliwość wykonywania wydruków z komputerów zainstalowanych w czytelniach Biblioteki - w pracowni komputerowej na parterze (w Czytelni Czasopism) oraz w pracowni komputerowej na trzecim piętrze (w Czytelni Zbiorów Specjalnych).

  Wydruki zatwierdzane i realizowane są przez dyżurującego bibliotekarza.

  Koszt wydrukowania jednej strony (wydruki wyłącznie czarno-białe) to 30 groszy.

  Wydruki mogą być również realizowane w Bibliotece Chemicznej im. Osmana Achmatowicza oraz w Bibliotece Elektrotechniki.
  SKANOWANIE 

  Użytkownicy Biblioteki mają wykonywania skanów na skanerach płaskich, podłączonych do wybranych komputerów w wolnym dostępie. Skanery znaleźć można przy komputerach zarówno w Bibliotece Głównej, jak i bibliotekach filialnych.

       

  Ponadto w Bibliotece Głównej znajdują się samodzielne skanery samoobsługowe.


  Skaner na 1. piętrze w magazynie B
  - book2net spirit

  Skaner book2net spirit o wysokiej rozdzielczości, przystosowany do pracy w małych bibliotekach i czytelniach publicznych. Doskonale zastępuje powszechnie stosowane kserokopiarki. Cechy skanera spirit:
  • Szybki i łatwy w użyciu
  • Nie wymaga opieki serwisowej
  • Dotykowy interfejs użytkownika
  • Skanowanie od góry - zapewnia bezpieczeństwo książkom
  • Obszar skanowania: 489 mm x 351 mm
  • Wysoka wydajność: prędkość skanowania: 0,2 sekundy, czas przetwarzania: 0,7 sekundy
  • Redukcja odpadków produkowanych przez powszechnie stosowane kserokopiarki
  • Znacznie mniejsze zużycie energii
  • Bez użycia papieru oraz tonerów
  • Możliwość połączenia skanera z automatem wrzutowym na monety bądź karty chipowe (także karty biblioteczne)
  • Szybka konfiguracja
  • Zapisywanie skanu na pamięci USB
  • Maksymalna ochrona dzięki systemowi operacyjnemu Microsoft Windows Embedded (Enhanced Write Filter) - gwarancja długookresowego wsparcia
  Uwaga:
   • Skanowanie (kopiowanie) dozwolone wyłącznie ze zbiorów Biblioteki Politechniki Łódzkiej - książki, czasopisma naukowe (oprócz gazet, dzienników i tygodników).
   •  Skanowanie dozwolone jest pod warunkiem przestrzegania zapisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) (Dz. Ustaw 2000 Nr 80 poz. 904 wraz z późniejszymi zmianami).  CENY USŁUG 


  Ceny odbitek kserograficznych, wykonywanych na kopiarkach samoobsługowych
  Strona A4 jednostronnie,
  odbitka czarno-biała
  0,10 zł
  Strona A3 jednostronnie,
  odbitka czarno-biała
  0,20 zł

  Ceny odbitek kserograficznych, wykonywanych w ramach usług kserograficznych


  Odbitki na zamówienie pracowników PŁ do celów służbowych
  Odbitki na zamówienie instytucji spoza PŁ w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, studentów PŁ oraz pracowników PŁ do celów pozasłużbowych
  Strona A4 jednostronnie,
  odbitka czarno-biała
  0,15 zł 0,35 zł
  Strona A3 jednostronnie,
  odbitka czarno-biała
  0,30 zł
  0,70 zł


  Ceny usług bibliotecznych i dokumentacyjnych
  Jedna strona wydruku z drukarki laserowej 0,30 zł
  Płyta CD (cena może ulec zmianie)
  Płyta DVD (cena może ulec zmianie)
  0,70 zł
  1,58 zł
  DOSTĘP DO INTERNETU


  Wszystkie komputery w bibliotece podłączone są do internetu, do sieci o szybkości 100 Mb/s.
  Ponadto na terenie Biblioteki studenci, doktoranci oraz pracownicy  mogą korzystać z uniwersyteckiej sieci bezprzewodowej  - eduroam.

  Szczegółowe instrukcje instalacji certyfikatów oraz konfiguracji sprzętu (w zależności od systemu operacyjnego komputera czy smartfona) znajdują się na stronie:  http://ck.p.lodz.pl/uslugi/eduroam/
  KOMPUTERY DLA CZYTELNIKÓW 


  Biblioteka PŁ udostępnia komputery z dostępem do internetu w czytelniach i obszarach wolnego dostępu. Dotyczy to zarówno Biblioteki Głównej, jak i bibliotek filialnych. Komputery dostępne są bezpłatnie dla  pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Łódzkiej - niektóre wymagają autoryzacji przy pomocy ważnej legitymacji studenckiej/doktoranckiej. 

     

  Na komputerach bibliotecznych umożliwiamy korzystanie z dostępu do:
   • pakietu biurowego OpenOffice.org lub Libra Office 5.0,
   • pakietu Microsoft Office (w wersji 2003, 2007 lub 2010),
   • nagrywarek CD lub DVD,
   • skanerów płaskich (przy niektórych stanowiskach komputerowych),
   • drukarek,
   • oprogramowania firmy Autodesk:
    • AutoCAD 2013,
    • AutoCAD Architecture 2013
    • AutoCAD MEP 2013 (english)
    • Autodesk Inventor 2013
    • Inventor Fusion 2013
    • Autodesk Infrastructure Modeler 2013
    • Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2013
    • Autodesk Quantity Takeoff 2013
    • Autodesk 3ds Max Design 2013
    • Autodesk Showcase 2013
    • Autodesk Design Review 2013
    • SketchBook Designer 2013
    • DWG TrueView 2013
    • Revit 2013
    • Navisworks Manage 2013
  Przy każdym komputerze znajduje się informacja o zainstalowanym oprogramowaniu, w razie wątpliwości należy zapytać dyżurującego bibliotekarza.  STANOWISKA SPECJALNE

  Dla użytkowników niewidomych, słabo widzących, niepełnosprawnych ruchowo Biblioteka przygotowała kilka stanowisk komputerowych wyposażonych w monitory brailowskie, specjalne klawiatury i trackballe, elektroniczne powiększalniki oraz oprogramowanie lektorskie.


  Stanowisko specjalneStanowisko komputerowe dla osób słabowidzących, niewidomych i niepełnosprawnych ruchowo (w Czytelni Czasopism na parterze) wyposażone jest w:
  -  czterdziestoznakowy monitor brajlowski Focus 40, który również umożliwia wprowadzanie tekstu alfabetem Braille’a,
  - 22” monitor LCD,
   - powiększony trackball Big Track firmy Keytools przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
   - klawiaturę dotykową IntelliKeys z wymiennymi planszami przedstawiającymi różne układy znaków. Klawisze mogą być naciskane palcami, stopą  a w razie potrzeby nosem lub podbródkiem

  Powiększalnik TVoraz

  - w oprogramowanie MAGic 5.0 firmy Freedom Scientific powiększające znaki na ekranie,
  - w oprogramowanie JAWS 9.0 firmy Freedom Scientific z polskim syntezatorem mowy RealSpeak, pozwalającym na odczytywanie informacji znajdujących się na ekranie za pomocą automatycznego lektora. Oprogramowanie współpracuje także z wieloma modelami monitorów brajlowskich. Dzięki niemu osoby słabowidzące i niewidome mogą swobodnie korzystać z licznych aplikacji środowiska Windows, np. biurowych lub poczty elektronicznej, a także z Internetu.

  Stanowisko komputerowe posiada dodatkowo możliwość regulacji wysokości blatu.

  Urządzenie lektorskie SARA
  Urządzenia lektorskie SARA firmy Freedom Scientific (w Czytelni Czasopism na parterze, pok. nr 9. i Czytelnia na 3. piętrze) pozwalają osobom niewidomym lub słabowidzącym na odczytywanie poprzez automatycznego lektora tekstów w formie drukowanej. Urządzenie pozwala na odtwarzanie książek w formacie Daisy, a także plików w formatach OBX, ARK, RTF, TXT, DOC, PDF, HTML i XML. Dzięki zintegrowanej nagrywarce CD-RW można zapisywać na płytach CD zeskanowane dokumenty w formatach OpenBook, TXT i RTF.


  Powiększalnik Clear VievElektroniczne powiększalniki ClearView+ (Czytelnie: Główna na 3. piętrze i Czasopism na parterze) pozwalają osobom słabowidzącym na czytanie tekstu – powiększenie od 2,6 do ponad 50 razy. Urządzenia wyposażone są w ruchomy blat X–Y, na którym można umieścić czytane materiały. Powiększalnik pozwala na dostosowanie parametrów wyświetlania, tj. zmiana kolorów odpowiadająca za wyświetlanie czerni/bieli, wyświetlanie negatywowe. Urządzenie umożliwia także automatyczne ustawianie ostrości wraz z możliwością jej zablokowania.  WYCIECZKI I SZKOLENIA


  Oferujemy możliwość zwiedzania budynku Biblioteki, z oprowadzeniem po poszczególnych agendach i zademonstrowaniem działania urządzeń bibliotecznych.

     

  Biblioteka prowadzi cykliczne, bezpłatne zajęcia dydaktyczne z zakresu informacji naukowo-technicznej oraz szkolenia dla zorganizowanych grup użytkowników na kilku poziomach zaawansowania. Mają one postać zajęć dydaktycznych dla dyplomantów, doktorantów, obejmujące wykład z zakresu informacji naukowej i ćwiczenia z informacji patentowej, ponadto Biblioteka Politechniki Łódzkiej organizuje spotkania i szkolenia dla grup spoza PŁ, w szczególności dla uczniów szkół średnich, studentów bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego, a także dla bibliotekarzy i nauczycieli.

  Prosimy o kontakt - Oddział Promocji i Informacji, III piętro; pok. 306; tel. 42 631 20 62; email: opi@lib.p.lodz.pl

  Sprawdź szczegółowe informacje dotyczące aktualnie prowadzonych szkoleń i kursów, m.in. szkolenia bibliotecznego dla studentów, szkolenia z własności przemysłowej oraz kursów online, przygotowanych przez bibliotekarzy na platformie WIKAMP.  KURSY OFEROWANE PRZEZ BIBLIOTEKĘ NA PLATFORMIE WIKAMP

  Biblioteka PŁ uruchomiła szereg kursów e-learningowych na platformie WIKAMP (http://edu.p.lodz.pl), które powinny wspomóc użytkowników w nauce, pracy dydaktycznej i badawczo-naukowej, a także w trakcie przygotowywania analizy dorobku naukowego. Z materiałów dydaktycznych można korzystać w dowolnym czasie, bez ograniczeń. Szczegółowe informacje znajdują się we wstępie do każdego kursu.


  Obowiązkowym kursem dla studentów Politechniki Łódzkiej jest SZKOLENIE BIBLIOTECZNE, od wielu lat realizowane w formie kursu e-learningowego, zakończonego egzaminem. Celem szkolenia jest zapoznanie studentów rozpoczynających studia w PŁ z zasadami korzystania z zasobów i usług, jakie oferuje biblioteka szkoły wyższej oraz z metodami wyszukiwania literatury.

  Przejdź do kursu na platformie WIKAMP lub zobacz szczegółowe informacje na temat zaliczenia przedmiotu Szkolenie Biblioteczne.

  BIBLIOMETRIA - CYTOWANIA

  Celem kursu jest przedstawienie metod i narzędzi wykorzystywanych do analizy cytowań publikacji na podstawie baz: Web of Science i Scopus oraz oznaczania indeksu Hirscha, ustalenia wskaźnika Impact Factor i kwartylu, punktacji MNiSW oraz listy filadelfijskiej dla publikacji, które ukazały się w czasopismach naukowych. Kurs adresowany jest do doktorantów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Łódzkiej.


  Przejdź do kursu na platformie WIKAMP  LITERATURA NAUKOWA 

  Celem kursu jest poszerzenie wiedzy w zakresie umiejętnego wyszukania relewantnej literatury, określenia stanu badań i wiedzy dla wybranej dziedziny nauki, wspierającej proces dydaktyczny i badania naukowe. Adresowany jest do studentów (szczególnie przystępujących do pisania prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich), doktorantów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych. Celem kursu jest ukształtowanie umiejętności wyszukiwania literatury w polskich i zagranicznych źródłach informacji naukowej. Dodatkowo w kursie zaprezentowane zostały narzędzia do tworzenia bibliografii załącznikowej i przypisów, wspomagające gromadzenie danych bibliograficznych i zarządzanie nimi.

  Przejdź do kursu na platformie WIKAMP  PRAWO AUTORSKIE DLA STUDENTÓW

  W kursie zostaną omówione wybrane aspekty prawa autorskiego przydatne zarówno studentom studiów zaocznych, jak i stacjonarnych, którzy w procesie uczenia wykorzystują liczne źródła internetowe na co dzień. Za materiały przykładowe do omawianych terminów i zagadnień posłużą m.in. obiekty cyfrowe udostępniane w Łódzkiej Regionalnej Bibliotece Cyfrowej CYBRA. Głównym celem tych działań jest zwiększenie świadomości prawnoautorskiej wśród studentów – jakie są ich prawa i obowiązki – jako twórców sprawozdań laboratoryjnych czy innych opracowań oraz jako potencjalnych autorów prac inżynierskich lub magisterskich.

  Przejdź do kursu na platformie WIKAMP
  PRZESTRZENIE DO NAUKI

  Na terenie biblioteki użytkownicy znajdą liczne przestrzenie do nauki czy relaksu. Po pierwsze są to wszelkie przestrzenie znajdujące się w tzw. wolnym dostępie - czyli obszary, na których udostępniany jest księgozbiór lub czasopisma...

     

  W obrębie czytelni na 3. piętrze wyodrębnione są pomieszczenia do pracy indywidualnej - trzy niewielkie pokoje z komputerami, w których użytkownik ma możliwość komfortowej pracy w ciszy, oraz jedno pomieszczenie do pracy grupowej, przeznaczone dla studentów przygotowujących wspólne projekty lub multimedialne prezentacje. Pokoje te można rezerwować, pisząc na adres Oddziału Obsługi Użytkowników (oou@lib.p.lodz.pl).

    

  W obszarach wolnego dostępu użytkownicy muszą przestrzegać podstawowych zasad korzystania z biblioteki - pozostawić w szatni odzież wierzchnią, zamknąć torby i plecaki w szafkach depozytowych (na parterze, 1. piętrze oraz na 3. piętrze), ponadto obowiązuje tu zakaz spożywania posiłków czy głośnych rozmów przez telefon komórkowy.

  Część przestrzeni w bibliotece nie podlega tym regułom. Biblioteka oferuje wiele miejsc, w których użytkownicy mogą czuć się bardziej swobodnie, bez pozostawiania rzeczy osobistych czy ograniczeń dotyczących jedzenia i picia.

  Pierwszym z nich jest "Luzik" - pomieszczenie na parterze, znajdujące się zaraz po prawej stronie od wejścia do Biblioteki. Tutaj umieściliśmy biurka z gniazdkami sieciowymi dla osób, które chcą popracować, bieżące czasopisma, materiały (książki, czasopisma, dublety), które użytkownicy mogą zabrać na własność oraz wygodne pufy i fotele. Luzik jest czynny w godzinach pracy Biblioteki.

     

  Kolejne miejsca znajdują się na 1. piętrze. Od razu po wejściu na piętro widoczne są przestrzenie otwarte dla studentów, przestrzeń wypełniona stolikami i krzesłami (czasem trafiają tu eksponaty z wystaw), w której użytkownicy mogą się zrelaksować lub popracować. Obok znajdują się oryginalnie zaaranżowane pomieszczenia Galerii Biblio-Art, gdzie studenci mogą uczyć się czy spotykać w otoczeniu sztuki. Czasem pomieszczenia te stają się miejscem uroczystych wernisaży, ale na co dzień służą studentom.

     

  WYDAWNICTWA UCZELNIANE

  Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Łódzkiej oferują:
  • kompleksowe przygotowanie publikacji dydaktyczno-naukowych od formy maszynopisu do druku,
  • sprzedaż stacjonarną, online i wysyłkową książek z dziedzin: architektury, automatyki, biotechnologii i nauk o żywności, budownictwa, chemii, elektroniki, elektrotechniki, fizyki, informatyki, inżynierii i marketingu tekstyliów, inżynierii procesowej,  inżynierii środowiska, matematyki, mechaniki, ochrony środowiska, organizacji i zarządzania.

       

  Adres

  Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Łódzkiej
  ul. Wólczańska 223
  90-924 Łódź
  (Budynek B22 - Biblioteka)

  Kontakt

  Redakcja

  parter, pok. 19A
  tel. 42-631-20-87
  email: zamowienia@info.p.lodz.pl

  Księgarnia

  parter, pok. 8
  tel. 42-631-29-52
  fax. 42 631-25-38
  email: zamowienia@info.p.lodz.pl


  Godziny otwarcia


  poniedziałek - piątek  godz. 9.00-14.00

  UWAGA: wszelkie tymczasowe zmiany godzin pracy podawane są na stronie Godziny otwarcia.  Sklep online    www.wydawnictwa.p.lodz.pl  Politechnika Łódzka
  Biblioteka

  ul. Wólczańska 223
  90-924 Łódź
  NIP: 727 002 18 95


  Biuro: tel. 42-631-20-59; fax (48) 42-631-29-39
  Oddział Obsługi Użytkowników: tel. 42-631-20-73


  Strona uczelni: http://p.lodz.pl

  Usługi i informacje
  O Bibliotece
  Newsletter

  E-zasoby
  Multiwyszukiwarka
  Katalog komputerowy
  Katalog Biblioteki Beleterystycznej
  Repozytorium PŁ CYRENA
  Biblioteka cyfrowa CYBRA
  Copyright © 2016 Biblioteka Politechniki Łódzkiej