Źródła ogólnodostępne

Warunki licencji

Użytkowanie źródeł elektronicznych, zarówno w dostępie w ramach sieci uczelnianej, jak i zdalnie, wiąże się z przestrzeganiem warunków licencji i praw autorskich.


Klikając w litery alfabetu poniżej przechodzimy do opisu źródła

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z


Przejdź do baz i serwisów subskrybowanych przez Bibliotekę

Wszystkie źródła elektroniczne

 

Open Access - źródła zagraniczne

 Wybrane zagraniczne  źródła ogólnodostepne w podziale na:

Zagraniczne otwarte zasoby naukowe i edukacyjne

 

 AQUASTAT

Globalny system informacji na temat zasobów wodnych i gospodarki wodnej w rolnictwie. Jednym z elementów jest baza danych, gdzie prezentowane są wskaźniki i zmienne (ponad 180!) dotyczące  np. poboru wody wg sektora i źródła, konwencjonalnych i niekonwencjonalnych zasobów wodnych, obszarów i technik nawadniania oraz użytkowania gruntów. Dane w bazie można generować dla ponad 200 krajów świata za okres od 1958 do 2019 roku. Istnieje także możliwość wyeksportowania wyświetlonych danych do arkusza kalkulacyjnego


ASCE Library 

Baza rejestruje artykuły z czasopism, książki, materiały konferencyjne, raporty techniczne oraz normy z zakresu inżynierii lądowej wydawane przez Americal Society of Civil Engineers. Dostęp tylko do poziomu abstraktów.Baza rejestruje artykuły z czasopism, książki, materiały konferencyjne, raporty techniczne oraz normy z zakresu inżynierii lądowej wydawane przez Americal Society of Civil Engineers. Dostęp tylko do poziomu abstraktów.


Bildindex

Baza danych, w której ponad 80 instytucji kulturalnych i naukowych – muzeów, urzędów ochrony zabytków, bibliotek, uczelni i instytutów badawczych – wspólnie publikuje i udostępnia w sposób otwarty swoje zbiory obrazów i danych o sztuce i architekturze.


BioMed Central Open Access 

Serwis rejestrujący ponad 300 recenzowanych czasopism  zakresu biologii, biochemii, bioinformatyki, biotechnologii, chemii organicznej, ekologii i żywienia oraz medycyny, udostępnianych w modelu otwartym.


BRENDA 

Baza danych będąca najbardziej wszechstronnym i otwartym repozytorium informacji o enzymach. Dane są pobierane bezpośrednio z literatury podstawowej przez naukowców posiadających stopień naukowy w dziedzinie biologii lub chemii. Rozwijana jest przez Institute of Biochemistry and Bioinformatics at the Technical University of Braunschweig.


Cambridge Journals 

Wielodziedzinowy serwis rejestrujący artykuły z czasopism i rozdziały z książek wydawnictwa Cambridge University Press. Istnieje możliwość przeszukiwania zawartości i dostępu do abstraktów. Niektóre czasopisma udostępniają pełne teksty. 


CERN Document Server

System informacji Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) rejestrujący niemal 700 tys. rekordów bibliograficznych książek, artykułów i raportów m.in. z zakresu energetyki, atomistyki i fizyki. Wiele publikacji udostępnianych jest pełnotekstowo w modelu otwartym.


CODA - The Caltech Collection of Open Digital Archives

Kolekcja otwartych archiwów cyfrowych pełnotekstowych publikacji naukowych Caltech – California Institute of Technology. Zawiera m.in. CaltechAUTHORS – publikacje naukowe pracowników, CalethDATA – repozytorium danych badawczych, CaltechTHESIS - prace doktorskich, inżynierskich, magisterskich i licencjackich studentów, powstające od 2002 r.


Directory of Open Access Books

Serwis otwartych, recenzowanych książek akademickich różnych wydawców. Zawiera ponad 67 000 książek w pełnym tekście, wiele publikowanych na otwartych licencjach.


Directory of Open Access Journals

Serwis, którego celem jest indeksacja i zapewnienie dostępu do wysokiej jakości, otwartych, recenzowanych czasopism naukowych z całego świata. Umożliwia wyszukiwanie tematyczne w ponad 19 000 indeksowanych czasopism i dostęp do pełnych tekstów niemal 9 mln artykułów.


EconPapers

Serwis udostępnia największą na świecie kolekcję materiałów z zakresu ekonomii, wśród których znajdują się publikacje fachowe i branżowe, raporty a także artykuły z czasopism naukowych.


EECS Technical Reports

Serwis zawierający pełne teksty raportów i dokumentacji technicznej EECS (Department of Electrical Engineering and Computer Sciences, Berkley University) od roku 1962.


EECS Ph.D. Dissertations 

Serwis zawierający pełne teksty rozpraw doktorskich (Department of Electrical Engineering and Computer Sciences, Berkley University) od roku 1935.


EECS Master's Theses & Technical Reports 

Serwis zawierający pełne teksty prac magisterskich i raportów technicznych (Department of Electrical Engineering and Computer Sciences, Berkley University) od roku 2004.


Emerald Insight

Serwis czasopism naukowych wydawnictwa Emerald. Zawiera artykuły z czasopism i rozdziały z książek z zakresu ekonomii, zarządzania, inżynierii, informatyki, technologii oraz nauk społecznych. Część publikacji udostępniana jest w pełnym tekście w sposób otwarty.


EMIS - European Mathematical Information Service

Ogólnodostępny serwis pod patronatem Europejskiego Towarzystwa Matematycznego składający się z literaturowych baz danych (Mathematics Literature Databases – np. Zentralblatt MATH, rejestrująca publikacje od 1826 r.) oraz otwartego repozytorium matematycznego (ELibM – Electronic Library of Mathematics),w którym odnaleźć można pełne teksty książek, czasopism, materiałów konferencyjnych.


eScholarship

Platforma otwartych publikacji University of California. Udostępnia artykuły z czasopism, książki, rozprawy naukowe z wielu dziedzin nauki, których autorami są pracownicy i studenci uniwersytetu oraz własne wydawnictwa publikowane zgodnie z polityką otwartego dostępu.Zapewnia dostęp do pełnych tekstów z zakresu nauk ścisłych i technicznych, medycznych, ekonomicznych i innych.


EThOS

Baza prowadzona przez Bibliotekę Narodową Wielkiej Brytanii. Jest zbiorem pond 600 tys. prac doktorskich prowadzonych przez brytyjskie instytucje szkolnictwa wyższego, udostępnianych zgodnie z zasadą otwartego dostępu. Ponad połowa rekordów w bazie to prace pełnotekstowe.EuDML - European Digital Mathematics Library

Otwarty serwis udostępniający niemal 300 tys. dokumentów z zakresu matematyki, opublikowanych na zasadach otwartego dostępu. Poza standardowymi funkcjami wyszukiwawczymi, można wyszukiwać według wzorów czy klasyfikacji matematycznej.EUR-Lex 

Baza zawiera akty prawnych Unii Europejskiej. Umożliwia bezpłatny dostęp, w 24 językach urzędowych UE, do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, aktów prawnych UE (unijne traktaty, dyrektywy, rozporządzenia, decyzje, akty prawne w wersji skonsolidowanej itp.), aktów przygotowawczych (wnioski ustawodawcze, sprawozdania, zielone i białe księgi itp.), orzecznictwa UE (wyroki, postanowienia itp.), umów międzynarodowych, dokumentów EFTA, streszczeń unijnych aktów prawnych.European Geosciences Union

Serwis udostępnia w sposób otwarty pełne teksty publikacji dotyczących nauk o ziemi, kosmosie, planetach. Zawiera artykuły, o szerokim zakresie tematów, w tym wulkanologii, astronomii, wewnętrznej struktury Ziemi i atmosfery, klimatu, a także energii i zasobów. W serwisie znajdują się także inne publikacje m.in. Encyclopedia of Geosciences, w której hasła opatrzone są odnośnikami do literatury, w większości pełnotekstowej.


HINDAWI

Serwis pełnotekstowych, recenzowanych czasopism z zakresu nauk ścisłych, technicznych i medycznych, udostępnianych w otwarty sposób.


 IDEAS

Największa bibliograficzna baza danych poświęcona ekonomii, dostępna bezpłatnie w Internecie. Baza linkuje do pełnych tekstów.Największa bibliograficzna baza danych poświęcona ekonomii, dostępna bezpłatnie w Internecie. Baza linkuje do pełnych tekstów.


INIS - International Nuclear Information System

Baza na temat pokojowego wykorzystania energii atomowej, podlega IAEA (International Atomic Energy Agency, Vienna); zawiera opisy bibliograficzne i abstrakty artykułów z czasopism, raportów, materiałów konferencyjnych, książek, patentów, dysertacji, przepisów prawnych i norm.
Tematyka: reaktory atomowe, zastosowania promieniowania i promieniotwórczości w medycynie, rolnictwie i zwalczaniu szkodników oraz w przemyśle, aspekty ekonomiczne i środowiskowe stosowania energii atomowej oraz innych źródeł energii, chemia i fizyka nuklearna, inżynieria materiałów w ujęciu nuklearnym. Uwzględniono również prawne i społeczne aspekty stosowania energii atomowej. Zakres czasowy: 1946 - na bieżąco; aktualizowana na bieżąco.


J-STAGE

Wielodziedzinowy japoński serwis publikacji naukowych. Indeksuje przede wszystkim artykuły z czasopism, rzadziej materiały konferencyjne czy raporty. Większość publikacji dostępna jest w sposób otwarty oraz na wolnych licencjach.


JSTOR

Wielodziedzinowy serwis publikacji naukowych różnych wydawców. Rejestruje artykuły z czasopism, książki i raporty badawcze. Umożliwia zapoznanie się z metadanymi oraz abstraktami. Część publikacji znajduje się w otwartym dostępie.


Khan Academy (również w języku polskim) 

Materiały edukacyjne, w tym kursy i filmy, które w atrakcyjny sposób pozwolą zgłębić wiedzę z wielu dziedzin.Khan Academy (również w języku polskim) - to otwarte materiały edukacyjne, w tym kursy i filmy, które w atrakcyjny sposób pozwolą zgłębić wiedzę z wielu dziedzin.


MatWeb

Baza danych dotycząca własności materiałów inżynierskich. Arkusze danych dostarczane są przez producentów i dystrybutorów materiałów. Przeszukiwanie bazy danych MatWeb umożliwia dostęp do arkuszy danych termoplastycznych i termoutwardzalnych polimerów, metali, stopów, ceramiki oraz półprzewodników, włókna i innych materiałów technicznych. 


MDPI

Serwis wydawcy MDPI, w którym znajduje się ponad 400 tytułów czasopism reprezentujących różne dyscypliny naukowe, udostępnianych w otwarty sposób. Zapewnia swobodny dostęp do najnowszych badań - wszystkie treści rozpowszechniane są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa (CC BY).


Mindat.org

Baza Mindat.org, prowadzona przez The Hudson Institute of Mineralogy, to skarbnica wiedzy na temat minerałów oraz ich występowania w skałach, złożach i kopalniach. Eksplorując to źródło można pozyskać wiele informacji np. szczegółowe dane wybranego minerału zawierające opis właściwości fizycznych i chemicznych, dane identyfikacyjne, klasyfikacyjne, optyczne, krystalograficzne, mapę ze złożami występującymi w wybranej lokalizacji czy też objaśnienia kluczowych terminów mineralogicznych.


MIT Open Course Ware

Platforma edukacyjna, naukowa i innowacyjna Instytutu Technologii w Massachusetts, zapewniająca dostęp do otwartych opracowań naukowych w formie kursów, filmów a także otwartych podręczników. Poprzez nauczanie, badania i innowacje, społeczność MIT realizuje misję służenia całemu światu. Serwis polecany jest zarówno wykładowcom, jak i studentom czy innym zainteresowanym osobom.Platforma edukacyjna, naukowa i innowacyjna Instytutu Technologii w Massachusetts, zapewniająca dostęp do otwartych opracowań naukowych w formie kursów, filmów a także otwartych podręczników. Poprzez nauczanie, badania i innowacje, społeczność MIT realizuje misję służenia całemu światu. Serwis polecany jest zarówno wykładowcom, jak i studentom czy innym zainteresowanym osobom.


Openstax.org

Serwis otwartych pełnotekstowych podręczników akademickich w języku angielskim opracowanych przez amerykańskie uniwersytety. Obecnie można skorzystać z wielu obszernych podręczników m.in. do anatomii i fizjologii, chemii, biologii, fizyki, astronomii, statystyki, mikro- i makroekonomii czy psychologii. Wszystkie tytuły można pobrać jako pliki PDF lub korzystać z nich online. 


OSTI.gov

Serwis zawiera ponad 3 miliony opisów bibliograficzno-abstraktowych oraz pełne teksty raportów z badań naukowych, materiałów konferencyjnych, artykułów z czasopism, książek, rozpraw doktorskich, opisów patentowych od 1940 r. z takich dziedzin jak: chemia, energetyka, fizyka, biologia i medycyna, nauki o środowisku, geologia, inżynieria, matematyka, informatyka. Wydawcą bazy jest Departament of Energy USA. 


 Oxford Journals

Serwis Oxford University Pressudostępnia artykuły z wydawanych w uczelni czasopism. Główne dziedziny publikacji to nauki społeczne i humanistyczne, medycyna i prawo, nauki ścisłe. W serwisie można wyszukiwać artykuły wg różnych kryteriów, blisko połowa udostępniana jest w otwarty sposób w pełnym tekście. 


PLoS – Public Library of Science

Serwis wydawcy czasopism z zakresu nauk biologicznych i medycznych oraz wielodziedzinowych, dostępnych w modelu open access.


Proceedings of the National Academy of Science USA 

Jedno z najczęściej cytowanych i wszechstronnych multidyscyplinarnych wydawnictw naukowych. Rocznie publikuje ponad 3200 prac badawczych. Zawartość wydawnictwa obejmuje publikacje od 1915 r. z zakresu nauk biologicznych, ścisłych, a wśród nich matematykę, fizykę, biologię, biofizykę, chemię, ekologię, a także nauk społecznych. Pełne teksty większości publikacji udostępniane są w sposób otwarty.


Project Euclid

Serwis rejestruje artykuły z czasopism  z zakresu matematyki, statystyki i informatyki. Ponad 80%  publikacji udostępnianych jest w pełnym tekscie w sposób otwarty.


Project Gutenberg

Elektroniczna biblioteka książek, zawiera ponad 70 tys. tytułów zeskanowanej, światowej beletrystyki. 


PubChem

Największe na świecie otwarte źródło informacji chemicznych wraz z literaturą i patentami. Umożliwia wyszukiwanie substancji chemicznych według nazwy, wzoru cząsteczkowego, struktury i innych identyfikatorów. Podaje właściwości chemiczne i fizyczne, aktywność biologiczną, informacje dotyczące bezpieczeństwa i toksyczności.


PubMed

Źródło informacji naukowej z zakresu medycyny. Indeksuje ponad 30 mln dokumentów biomedycznych, a także z czasopism z nauk przyrodniczych i książek online. Znaczna część zasobów dostępna jest w pełnym tekście.


Science.gov

Portal oferujący bezpłatny dostęp do wyników badań oraz do informacji naukowych i technicznych organizacji rządowych i agencji federalnych USA. Umożliwia przeszukiwanie ponad 60 baz danych, ponad 2200 stron internetowych i ponad 200 milionów stron. Udostępnia bezpłatne artykuły z czasopism, recenzowane wydawnictwa książkowe oraz raporty z badań.


SCIRP - Scientific Research Publishing 

Serwis publikacji akademickich: czasopism, książek i materiałów konferencyjnych, obejmujących szeroki zakres dyscyplin naukowych. Publikacje udostępniane są w modelu otwartym.


Research Collection ETH 

Baza zawiera publikacje naukowe, rozprawy, artykuły z czasopism, materiały wykładowe, relacje z konferencji, raporty roczne, książki pracowników, prace magisterskie i doktorskie pracowników oraz dane badawcze  Eidgenössische Technische Hochschule Zürich. Znaczna część prac publikowana jest w otwartym dostępie, na wolnych licencjach, a nawet w domenie publicznej.


Social Science Research Network

Serwis tworzony przez Elsevier służy szybkiemu rozpowszechnianiu badań naukowych na świecie. Biblioteka elektroniczna SSRN zapewnia dostęp do ponad miliona prac naukowych z 65 dyscyplin oraz opcję bezpłatnego deponowania własnych prac.


 

Zagraniczne naukowe serwisy informacyjne

 

Alpha Galileo 

Internetowe centrum prasowe gromadzące informacje o rozwoju nauk ścisłych, techniki, technologii, medycyny, nauk humanistycznych i sztuki na świecie. Jego celem jest promocja badań naukowych.


Atlas of Economic Complexity

Narzędzie do badań i wizualizacji danych Harvard Growth Lab wykorzystywane do zrozumienia dynamiki gospodarczej i nowych możliwości wzrostu dla każdego kraju na całym świecie. Pozwala analizować globalne przepływy handlowe na różnych rynkach, śledzić ich dynamikę w czasie i odkrywać nowe możliwości wzrostu dla każdego kraju. Atlas umieszcza zdolności przemysłowe i know-how kraju w centrum jego perspektyw wzrostu, gdzie różnorodność i złożoność istniejących możliwości ma duży wpływ na przebieg wzrostu. Jest używany na całym świecie przez decydentów, inwestorów, przedsiębiorców, naukowców i ogół społeczeństwa jako ważne źródło informacji dla zrozumienia struktury gospodarczej kraju.


Bizjournals.com

Serwis  The Business Journals prowadzony przez amerykańskiego wydawcę dzienników ekonomicznych. Publikuje wiadomości, bieżące dane dotyczące zarządzania, gospodarki i finansów głównie dotyczących Stanów Zjednoczonych.


Observatory of Economic Complexity

Serwis agreguje dane o działalności gospodarczej w tym import i eksport) z wielu krajów na świecie z punktu widzenia handlu, technologii i badań. Integruje dane z różnych źródeł, aby wzmocnić możliwości analityczne w sektorze prywatnym, publicznym i akademickim. Umożliwia eksplorację danych z podziałem na państwa. Udostępnia rankingi i wizualizacje danych. Część danych dostępna jest po założeniu darmowego konta. Można także wykupić dostęp do całej zawartości.


 Wybór i opracowanie dr Iwona Sójkowska CC BY-SA || Biblioteka PŁ || maj 2023 r.