Źródła ogólnodostępne

Warunki licencji

Użytkowanie źródeł elektronicznych, zarówno w dostępie w ramach sieci uczelnianej, jak i zdalnie, wiąże się z przestrzeganiem warunków licencji i praw autorskich.


Klikając w litery alfabetu poniżej przechodzimy do opisu źródła

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z


Przejdź do baz i serwisów subskrybowanych przez Bibliotekę

Wszystkie źródła elektroniczne

 

INFONA

Przejdź do bazy 

Portal komunikacji naukowej stworzony przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. W serwisie dostępne są czasopisma i książki wydawnictw: Elsevier i Springer zakupione w ramach licencji krajowej (dostęp do pełnych tekstów po zalogowaniu się przez serwer HAN) oraz otwarte zasoby polskie.

Dla instytucji naukowych INFONA może być przestrzenią do prezentowania rezultatów prac badawczych oraz udostępniania materiałów edukacyjnych. Naukowcy mogą prezentować w serwisie publikacje, wykłady w postaci wideo, materiały edukacyjne, rozprawy doktorskie, udostępniając je środowisku akademickiemu w Polsce i na świecie. Serwis ułatwia także współpracę, wymianę wiedzy, opinii i doświadczeń w środowisku naukowym.

Serwis umożliwia:
- tworzenie profilu naukowcałatwe
- wyszukiwanie badaczy zajmujących się daną dziedziną
- samodzielne deponowanie treścitworzenie grup roboczych
- dzielenie się treściami.

Serwis ułatwia badaczom pracę z publikacjami przez:

- mechanizm wyszukiwania wzbogacony o podpowiedzi słów kluczowych
- tworzenie list publikacji "do przeczytania"
- ułatwienia w deponowaniu publikacji, w trakcie którego system rozpoznaje dziedzinę nauki i automatycznie klasyfikuje artykuł, rozpoznaje język i uzupełnia metadane artykułu, podpowiada słowa kluczowe
- Wirtualne Laboratorium Transkrypcji umożliwiające sprowadzanie zeskanowanych publikacji do postaci tekstowej.


Serwis dostępny jest na stronie: https://www.infona.pl