Źródła subskrybowane przez Bibliotekę

Business Source Complete

Przejdź do bazy || Zaloguj się (poza siecią PŁ)

Baza z zakresu nauk ekonomicznych, biznesu, marketingu, zarządzania, księgowości i finansów. Udostępnia czasopisma, cytowania, raporty, streszczenia książek i profile przedsiębiorstw. Po przejściu do serwisu EBSCO należy wybrać opcję EBSCOhost Web i wyszukać określoną bazę.

EBSCO oferuje specjalistyczny interfejs Business Searching Interface dla bazy Busines Source Complete. Jest to baza z zakresu biznesu, zarządzania, ekonomii, finansów, księgowości. Zawiera rekordy (częściowo pełne teksty) z ponad 1200 tytułów czasopism, monografii, raporty przemysłowe, profile firm, profile autorów, analizy SWOT itp. Business Searching Interface zawiera Harvard Faculty Seminar Series - 57 filmów video rejestrujących wykłady/seminaria nt. finansów i zarządzania z lat 2002-2009.