Źródła subskrybowane przez Bibliotekę

Książki elektroniczne w licencjach krajowych - wyszukiwarka

Przejdź do wyszukiwarki 

Na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki dostępna jest przeglądarka dziedzinowa i wyszukiwarka książek Springer'a dostępnych w ramach licencji krajowych - link. Wyszukiwarka pozwala wybrać jedną z 32 dziedzin tematycznych i 206 poddziedzin. Docelowo obejmować wszystkie książki dostępne w ramach licencji krajowych Elsevier, Springer i Wiley. Link do pełnego teksu książki odsyła bezpośrednio do serwisu. Dlatego dostęp do pełnych tekstów książek z komputerów spoza PŁ wymaga zalogowania się do serwisu (Springer - dostęp spoza PŁ).