Źródła subskrybowane przez Bibliotekę

ELSEVIER

Przejdź do bazy || Zaloguj się (poza siecią PŁ)

alternatywny dostęp w serwisie INFONA: Dostęp z domeny PŁ || spoza PŁ

Baza czasopism elektronicznych wydawnictwa ELSEVIER (na platformie ScienceDirect). Ogólnokrajowa licencja akademicka obejmuje ok. 1819 tytułów z zakresu nauk technicznych, matematyczno-przyrodniczych, medycznych, chemii, fizyki, ekonomii, socjologii i etc.
Czasopisma objęte licencją krajową są archiwizowane na serwerze w ICM UW. Na platformie INFONA (https://www.infona.pl/) znajdują się także archiwalne roczniki tytułów wykluczonych z licencji.

Nowością w licencji krajowej jest 19 czasopism z grupy Cell.

W latach 2015-2016 licencja krajowa Elsevier została rozszerzona o wybrane pakiety książek: 1712 monografii z lat 2013 i 2014 oraz 803 wolumeny serii książkowych lub serii poradnikowych (handbooks) z lat 2011-2015. Książki te są dostępne na serwerze wydawcy, a w przyszłości zostaną zarchiwizowane na serwerze w ICM z prawem bezterminowego dostępu krajowego.

Licencja krajowa Elsevier 2019-2021 obejmuje także pilotażowy program publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych i gold open access Elsevier dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach zgłoszonych do licencji. Program pozwala na publikację w trzech kolejnych latach odpowiednio 500, 1000 i 1500 artykułów z Polski, których koszt zostanie sfinansowany z krajowej opłaty licencyjnej. Program zostanie uruchomiony w czerwcu 2019 i wtedy zostaną opublikowane szczegółowe instrukcje dla autorów.

Szczegóły licencji krajowej na stronach Wirtualnej Biblioteki Nauki - link.

 

elsevier keyword

Poster ze strony Elsevier