Źródła subskrybowane przez Bibliotekę

Academic Search Ultimate

Przejdź do bazy || Zaloguj się (poza siecią PŁ)

Wielodziedzinowa, pełnotekstowa baza publikacji naukowych. Zawiera ponad 10 000 pełnych tekstów czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej. Ponad 50% czasopism indeksowanych jest w wiodących indeksach cytowań.

Jest to obszerniejsza wersja bazy Academic Search Complete dostępnej w 2018 r.

Po przejsciu do serwisu EBSCO należy wybrać opcję EBSCOhost Web i wyszukać określoną bazę.