Źródła subskrybowane przez Bibliotekę

Business Source Ultimate

Przejdź do bazy || Zaloguj się (poza siecią PŁ)

Baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu. Zawiera ponad 3 500 czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej. Baza zawiera również studia przypadków, raporty ekonomiczne, raporty na temat krajów, analizy SWOT, profile przedsiębiorstw, wywiady z doświadczonymi przedsiębiorcami i analitykami przybliżające studentom zadania, z którymi zmierzą się w przyszłości.
Tematyka bazy obejmuje: księgowość, administrację, bankowość, ekonomię, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie, marketing i sprzedaż.

Jest to obszerniejsza wersja bazy Business Source Complete dostępnej w 2018 r.

Po przejściu do serwisu EBSCO należy wybrać opcję EBSCOhost Web i wyszukać określoną bazę