Źródła subskrybowane przez Bibliotekę

IBUK Libra

Przejdź do bazy || Zaloguj się (poza siecią PŁ)

Serwis książek w języku polskim - ponad 1 000 książek, głównie podręczników dla studentów z zakresu nauk: ekonomicznych, społecznych, matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych, medycznych, informatyki, publikowanych przez PWN, wydawnictwa uczelniane i inne prestiżowe wydawnictwa naukowe.

Zakupiona kolekcja obejmuje 444 tytułów, które zostały zakupione przez Bibliotekę (to książki m.in. najczęściej czytane w ciągu ostatniego roku i nowości) oraz kilkaset publikacji darmowych. Są to głównie publikacje naukowe i techniczne prawie 100 różnych wydawnictw, w tym m.in. PWN, WNT, Wiedza i Praktyka, Infor PL, Wolters Kluwer SA, wydawnictwa uczelniane i inne.

Czytanie książek w serwisie IBUK odbywa się przez przeglądarkę WWW. Wydruki i zapamiętywanie są niedostępne. Z tej samej książki może korzystać równocześnie 5 użytkowników.

Zamawiane książek

Możliwe jest składanie propozycji zakupu nowych tytułów w ciągu roku. Biblioteka zarezerwowała pulę pieniędzy na zakup dostępu do książek, które użytkownicy uznają za potrzebne. Publikacje, przy których pojawia się informacja: "Masz dostęp tylko do fragmentu książki. Twoja instytucja nie wykupiła dostępu do tej publikacji. Zaproponuj zakup" można zamówić do zakupu na dwa sposoby:

Książki te będą dostępne w serwisie IBUK Libra w ciągu 2 dni roboczych.

Indywidualne konto

Dodatkowe opcje dostępne po założeniu indywidualnego konta to:

  • tworzenie własnej półki z wybranymi książkami,
  • tworzenie notatek, zaznaczeń i zakładek,
  • wyszukiwanie w pełnym tekście

Połączenie kont IBUK - HAN

Od 17 grudnia 2015 r. działa jedno logowanie do własnego konta w IBUK Libra z komputerów spoza PŁ Połączenie kont dla użytkowników na linii HAN - IBUK Libra - oznacza ułatwiony i szybszy dostęp do zaawansowanych funkcjonalności, które obecnie są widoczne dopiero po zalogowaniu do IBUKA Libry.