Źródła subskrybowane przez Bibliotekę

IBUK Libra

Przejdź do bazy || Zaloguj się (poza siecią PŁ)

Od 1 czerwca 2019 r. w serwisie książek elektronicznych IBUK Libra dostępnych jest ok. 1800 tytułów wydanych w latach 2016-2019 z dziedzin nauk ekonomicznych, nauk matematyczno-przyrodniczych oraz informatyki (zakupionych 701 oraz ponad 1100 darmowych). Nie będzie już możliwości domawiania książek.

 
Czytanie książek w IBUK LIBRA umożliwia dedykowane oprogramowanie, dzięki któremu wejście do udostępnionych publikacji odbywa się przez przeglądarkę WWW, niezależnie od posiadanego systemu operacyjnego, bez konieczności instalacji dodatkowych aplikacji. Zalecamy używanie aktualnej wersji Google Chrome, Firefox lub Safari. Uruchomienie programu wymaga włączonej obsługi Javascript oraz Cookies.
Wydruki i zapamiętywanie są niedostępne. Z tej samej książki może korzystać równocześnie 5 użytkowników.

 

Indywidualne konto

Dodatkowe opcje dostępne po założeniu indywidualnego konta to:

  • tworzenie własnej półki z wybranymi książkami,
  • tworzenie notatek, zaznaczeń i zakładek,
  • wyszukiwanie w pełnym tekście

 

Połączenie kont IBUK - HAN

Od 17 grudnia 2015 r. działa jedno logowanie do własnego konta w IBUK Libra z komputerów spoza PŁ Połączenie kont dla użytkowników na linii HAN - IBUK Libra - oznacza ułatwiony i szybszy dostęp do zaawansowanych funkcjonalności, które obecnie są widoczne dopiero po zalogowaniu do IBUKA Libry.