Źródła subskrybowane przez Bibliotekę

INIS - International Nuclear Information System

Przejdź do bazy

Baza na temat pokojowego wykorzystania energii atomowej, podlega IAEA (International Atomic Energy Agency, Vienna); zawiera opisy bibliograficzne i abstrakty artykułów z czasopism, raportów, materiałów konferencyjnych, książek, patentów, dysertacji, przepisów prawnych i norm.

Tematyka: reaktory atomowe, zastosowania promieniowania i promieniotwórczości w medycynie, rolnictwie i zwalczaniu szkodników oraz w przemyśle, aspekty ekonomiczne i środowiskowe stosowania energii atomowej oraz innych źródeł energii, chemia i fizyka nuklearna, inżynieria materiałów w ujęciu nuklearnym. Uwzględniono również prawne i społeczne aspekty stosowania energii atomowej. Zakres czasowy: 1946 - na bieżąco; aktualizowana na bieżąco.