Źródła subskrybowane przez Bibliotekę

Web of Science (Clarivate Analytics)

Przejdź do bazy || Zaloguj się (poza siecią PŁ)
Web of Science Core Collection: Przejdź do bazy || Zaloguj się (poza siecią PŁ)

Web of Sciences firmy Clarivate Analytics (wcześniej za zarządzanie platformą odpowiadała firma Thomson Reuters) to platforma obejmująca szereg baz i narzędzi, niezbędnych do ustalenia wskaźników bibliometrycznych, oceny parametrycznej i tworzenia bibliografii. Obejmuje indeksy cytowań, czyli bazy bibliograficzno-bibliometryczne, które zawierają dane bibliograficzne, abstrakty i informacje o cytowaniach publikacji. Umożliwia przeszukiwanie ponad 12 500 czasopism, 196 000 sprawozdań z konferencji w dziedzinach nauk ścisłych, nauk społecznych, sztuki i nauk humanistycznych i 70 000 książek w celu znalezienia wysokiej jakości badań związanych z obszarem zainteresowania. Pozwala kojarzyć odpowiednie badania za pomocą cytowanych materiałów bibliograficznych i sprawdzać powiązania tematyczne między artykułami utworzone przez ekspertów pracujących w danej dziedzinie.

Web of Science Core Collection składa się z następujących części: Citation Indexes oraz Chemical Indexes i umożliwia przeszukiwanie rekordów bibliograficznych z najważniejszych czasopism, streszczeń konferencji i książek z dziedziny nauk ścisłych i społecznych, sztuki oraz nauk humanistycznych. Generuje poziom wskaźników bibliometrycznych: Impact Factor, Index Hirscha oraz liczbę cytowań (analiza cytowań).

Abstraktowe bazy danych obejmują: Web of Science Core Collection, BIOSIS Citation Index, Current Contents Connect, Data Citation Index, Derwent Innovations Index, KCI - Korean Journal Databese, MEDLINE, SciELO Citation Index, Zoological Record. Z kolei na bazę Web of Science Core Collection składają się nastepujące zasoby: Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Conference Proceedings Citation Index- Science, Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities, Book Citation Index– Science, Book Citation Index– Social Sciences & Humanities, Emerging Sources Citation Index, Current Chemical Reactions, Index Chemicus. 

Spośród narzędzi warto wymienić: 

 

Na stronie firmy Clarivate Analytics można szkolenia z obsługi baz danych i produktów platformy. Szkolenia odbywają się w internecie, na platformie WebEx, w języku polskim i są bezpłatne.

 

Dostęp z komputerów spoza Politechniki Łódzkiej jest możliwy niezależnie od serwera HAN.  

Użytkownik dokonuje rejestracji samodzielnie. Należy zarejestrować się w serwisie z komputera należącego do domeny PŁ. Na stronie http://apps.webofknowledge.com należy wybrać Sign In, a następnie Register, po czym wypełnić  krótki formularz (prosimy podawać email z poczty elektronicznej PŁ). W momencie rejestracji do Web of Science zyskujemy również dostęp do EndNote Web, InCites oraz Publons.