Źródła subskrybowane przez Bibliotekę

Warunki licencji

Użytkowanie źródeł elektronicznych, zarówno w dostępie w ramach sieci uczelnianej, jak i zdalnie, wiąże się z przestrzeganiem warunków licencji i praw autorskich.


Klikając w litery alfabetu poniżej przechodzimy do opisu źródła

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z


Przejdź do baz i serwisów ogólnodostępnych

Wszystkie źródła elektroniczne

Nature

Przejdź do bazy || Zaloguj się (poza siecią PŁ)

Czasopisma Nature Publishing Group (NPG) z artykułami przeglądowymi, analizami oraz wynikami badań z różnych dziedzin nauk. Większość artykułów reprezentuje wysoce specjalistyczne dziedziny medycyny, fizyki, biologii i botaniki, geografii, chemii, nauk społecznych i socjologicznych. Licencja krajowa Nature pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i 4 roczników archiwalnych.

Nature to jedno z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych na świecie. Zostało założone w 1869 r. przez fizyka Normana Lockyera. W przeciwieństwie do ogromnej większości czasopism naukowych, z reguły wysoko wyspecjalizowanych, tygodnik Nature opisuje odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, inżynieryjnych. Czasopismo to posiada od lat jeden z najwyższych wskaźników Impact Factor w kategorii czasopism naukowych. Wydawane jest w formie tygodnika przez firmę Nature Publishing Group, należącą do brytyjskiego wydaw-nictwa Macmillan Publishers.