Źródła subskrybowane przez Bibliotekę

Academic Search Complete

Przejdź do bazy || Zaloguj się (poza siecią PŁ)

Wielodziedzinowa baza zawierająca ok. 10 000 czasopism, monografii i materiałów konferencyjnych, w tym 5 500 tytułów czasopism pełnotekstowych (4 600 recenzowanych) z takich dziedzin jak nauki społeczne i humanistyczne, informatyka, technika, językoznawstwo, sztuka, nauki medyczne. Po przejsciu do serwisu EBSCO należy wybrać opcję EBSCOhost Web i wyszukać określoną bazę.