Źródła subskrybowane przez Bibliotekę

Royal Society of Chemistry (RSC) - bazy danych

Przejdź do bazy || Zaloguj się (poza siecią PŁ)

RSC to wydawnictwo naukowe, a także wydawca baz danych dla chemików. Biblioteka Politechniki Łódzkiej oferuje następujące abstraktowe bazy danych:

  • Analytical Abstracts to baza danych pozwalająca na szybki dostęp do najświeższych informacji. Przeszukuje literaturę światową z zakresu chemii analitycznej za okres od 1980 r do chwili obecnej.
  • Natural Product Updates. Informacja o najnowszych produktach naturalnych. Abstrakty zawierają wzory strukturalne, nazwy obiegowe i chemiczne, właściwości fizyczne i biologiczne.
  • Chemical Hazards in Industry. Tematy zdrowia i bezpieczeństwa w zetknięciu z chemikaliami w przemyśle chemicznym i pokrewnych.
  • Laboratory Hazards Bulletin. Zagrożenia, na jakie są narażeni pracownicy laboratoriów. Opisano utylizację odpadów, monitoring zagrożeń i akty prawne.
  • Synthetic Reaction Updates - prezentacja wizualna nowych osiągnięć w dziedzinie katalizy. Co miesiąc przybywa około 200 abstraktów graficznych, które są indeksowane po reakcji i metodzie katalizy.

W ofercie jest też ChemSpider - darmowa baza zawierająca ponad 34 mln struktur chemicznych (właściwości, publikacje, patenty,) które można wyszukać wg chemicznej lub rynkowej nazwy związku, Registry Number, wzoru strukturalnego, liniowego zapisu struktury SMILES lub InChl.