Źródła subskrybowane przez Bibliotekę

SIGMA-NOT. Portal Informacji Technicznej

Przejdź do serwisu

Serwis czasopism technicznych w języku polskim. Biblioteka oferuje wybrane tytuły wydawcy w wersji drukowanej (ich dostępność można sprawdzić w katalogu komputerowym), dodatkowo zapewnia dostęp do pełnych tekstów czasopism w wersji elektronicznej w serwisie SIGMA-NOT. Możliwy jest on z komputerów w Bibliotece Głównej oraz bibliotekach filialnych - o szczegóły dostępu należy zapytać dyżurującego bibliotekarza.

Lista czasopism SIGMA-NOT w elektronicznej ofercie Biblioteki PŁ:

 • Atest - Ochrona Pracy
 • Aura
 • Chłodnictwo
 • Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
 • Dozór Techniczny
 • Elektronika
 • Gaz, Woda i Technika
 • Gospodarka Mięsna
 • Gospodarka Wodna
 • Hutnik
 • Inżynieria Materiałowa
 • Materiały Budowlane
 • Ochrona Przed Korozją
 • Opakowanie
 • Problemy Jakości
 • Przegląd Elektrotechniczny
 • Przegląd Gastronomiczny
 • Przegląd Geodezyjny
 • Przegląd Papierniczy
 • Przegląd Piekarski i Cukierniczy
 • Przegląd Techniczny
 • Przegląd Telekomunikacyjny
 • Przegląd Włókienniczy
 • Przegląd Zbożowo - Młynarski
 • Przemysł Chemiczny
 • Przemysł Fermentacyjny i Owocowo - Warzywny 
 • Przemysł Spożywczy
 • Rudy i Metale Nieżelazne
 • Wiadomości Elektrotechniczne
 • Wokół Płytek Ceramicznych