Źródła subskrybowane przez Bibliotekę

Taylor & Francis

Czasopisma: Przejdź do bazy || Zaloguj się (poza siecią PŁ)

Książki: Przejdź do bazy || Zaloguj się (poza siecią PŁ)

Czasopisma i książki pełnotekstowe z dziedziny nauk technicznych, inżynieryjnych, przyrodniczych, medycznych, matematycznych oraz nauk humanistycznych i społecznych. Politechnika Łódzka ma dostęp do pełnych tekstów ok. 460 recenzowanych czasopism naukowych z ponad 2 000 tytułów udostepnianych na platformie Taylor & Francis Online - z archiwami sięgającymi do 1997 roku oraz ok. 70 książek z ponad 90 000 tytułów udostępnianych na platformie Taylor & Francis eBooks.

W celu ograniczenia wyników wyszukiwania do pełnych tekstów czasopism należy skorzystać z opcji Only show content I have full access to. Ponad 80% tytułów z kolekcji "Science and Technology" jest indeksowane w bazach Web of Science  (cytowania).

Kolekcja czasopism obejmuje dziedziny:

  • Chemistry
  • Engineering, Computing & Technology 
  • Evironment & Agriculture 
  • Mathematics & Statistics 
  • Physics 

--

W celu ograniczenia wyników wyszukiwania do pełnych tekstów książek należy skorzystać z opcji Show content I have access to.