Źródła subskrybowane przez Bibliotekę

Journal Citation Reports

Przejdź do bazy || Zaloguj się (poza siecią PŁ)

Baza JCR znajduje się na platformie Web of Science firmy Clarivate Analytics i zawiera ocenę bibliometryczną cytowalności czasopism naukowych, m.in. Journal Impact Factor. To wydawnictwo, które służy do przeprowadzania analiz i ocen czasopism na podstawie ilości cytowań zawartych w nich artykułów. Poszczególne edycje bazy ukazują się w połowie roku za poprzedni rok kalendarzowy.

Baza ta składa się z dwóch segmentów: JCR Science Edition - czasopisma naukowe z dziedziny nauk ścisłych, technicznych i przyrodniczych oraz JCR Social Sciences Edition - czasopisma naukowe z dziedziny nauk społecznych i ekonomicznych.

Na temat wybranego tytułu czasopisma otrzymujemy następujące dane:

  • Journal title - Tytuł czasopisma
  • ISSN - International Standard Serial Number
  • Total Cites - całkowita liczba cytowań artykułów z danego czasopisma we wszystkich czasopismach zawartych w bazie JCR w danym roku
  • IMPACT FACTOR - wskaźnik oddziaływania
  • Immediacy Index - średnia liczba cytowań w roku opublikowania
  • Articles - liczba artykułów nadających się do cytowania (bez słowa wstępnego, przeglądów i abstraktów)
  • Cited Half-life - średni (mediana) wiek cytowanego artykułu. Cytowanie następuje na ogół w pierwszej połowie "wieku" cytowanego artykułu.