Źródła subskrybowane przez Bibliotekę

Przejdź do bazy|| Zaloguj się (poza siecią PŁ)

Pełnotekstowa baza czasopism wydawanych przez brytyjski Institute of Physics. Udostępnia pełne teksty 70 bieżących czasopism (w tym 6 tytułów Open Access) wraz z pełnymi archiwami oraz 39 dalszych tytułów archiwalnych, które obejmują swą tematyką następujące dziedziny: fizyka, astronomia, astrofizyka, matematyka i informatyka. Znaleźć tu można także abstrakty artykułów z czasopism, raportów, materiałów konferencyjnych, książek, patentów, dysertacji, przepisów prawnych i norm.