Źródła subskrybowane przez Bibliotekę

Wyświetlenie artykułów z etykietą: pełnotekstowa

Przejdź do bazy || Zaloguj się (poza siecią PŁ)

Politechnika Łódzka otrzymała dostęp testowy do pakietu ProQuest One Academic (od 23 marca 2020 r.)

Pakiet zapewnia dostęp do czterech podstawowych grup zasobów multidyscyplinarnych: ProQuest Central, Academic Complete, Academic Video Online i ProQuest Dissertations & Theses Global.Wszystkie te typy zasobów oferują opcję krzyżowego wyszukiwania w ramach przyjaznej użytkownikowi, elastycznej, dostosowanej do urządzeń mobilnych platformy ProQuest

grafika    

ProQuest Central™
treści we wszystkich głównych obszarach tematycznych, w tym w biznesie, zdrowiu i medycynie, naukach społecznych, sztuce i naukach humanistycznych, edukacji, nauce, inżynierii i religii


 
grafika   Academic Video Online 
kolekcja filmów edukacyjnych przeznaczonych dla studentów, wykładowców i pracowników naukowych

 
grafika   Academic Complete®
baza e-booków

 
grafika   ProQuest Dissertations & Theses Global™ 
cyfrowa kolekcja prac dyplomowych z 4 milionami rozpraw


Więcej informacji: na stronie Wydawcy oraz w broszurze

 

Dostęp potrwa od 23 marca do 31 maja 2020 r.

Przejdź do bazy || Zaloguj się (poza siecią PŁ)

Wielodziedzinowa, pełnotekstowa baza publikacji naukowych. Zawiera ponad 10 000 pełnych tekstów czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej. Ponad 50% czasopism indeksowanych jest w wiodących indeksach cytowań. Po przejsciu do serwisu EBSCO należy wybrać opcję EBSCOhost Web i wyszukać określoną bazę.

Przejdź do bazy

E-podręczniki z matematyki, fizyki i chemii opracowane przez nauczycieli akademickich Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, opublikowane na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach.