Źródła subskrybowane przez Bibliotekę

Wyświetlenie artykułów z etykietą: wskaźniki bibliometryczne

Przejdź do bazy || Zaloguj się (poza siecią PŁ)

Web of Science to pakiet baz danych firmy Clarivate Analytics, udostępniany od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej. Aktualnie licencja obejmuje bazy: Web of Science Core Collection (zawierającą indeksy cytowań), BIOSIS Citation Index, Current Contents Connect, Data Citation Index, Derwent Innovations Index, KCI-Korean Journal Database, MEDLINE, Russian Science Citation Index, SciELO Citation Index, Zoological Record.