Serwisy i bazy danych

Przejdź do bazy || Zaloguj się (poza siecią PŁ)

Baza dedykowana jest  osobom zajmującym się projektowaniem architektonicznym. Zawiera ponad 1200 międzynarodowych studiów przypadku i artykułów tematycznych dotyczących konkretnych aspektów projektowania budynków, 1 800 zdjęć i ok. 3 500 planów.  

Building Types Online oferuje:

  • dużą międzynarodową kolekcję projektów współczesnych budynków, mieszkań, biur, muzeów, szkół oraz innych typów budynków,
  • plany pięter i segmentowe rysunki w niezrównanej jakości, znaczna część rysunków oparta jest na rysunkach wektorowych,
  • bardzo elastyczne i szczegółowe wyszukiwanie i przeglądanie zawartości programu Birkhauser dot. typów budynków,
  • teksty autorstwa wybitnych twórców, które analizują kontekst typu budynku lub wyjaśniają szczegółowe aspekty planowania i projektowania, takie jak oświetlenie, akustykę i urbanistykę,
  • wybrane podręczniki Birkhäuser, wzbogacone o dodatkową analizę

Building Types Online User Guide

Watch our YouTube video

Plakat w pdf

Okres testowy potrwa od 7 maja do 30 czerwca 2018 r.

plakat BTO

Przejdź do bazy

Baza zawiera spisy treści czasopism oraz abstrakty artykułów wydawnictwa American Society of Civil Engineers z zakresu inżynierii lądowej, inżynierii środowiskowej i architektury, a także normy dotyczące tej tematyki.