Serwisy i bazy danych

Przejdź do bazy

E-podręczniki z matematyki, fizyki i chemii opracowane przez nauczycieli akademickich Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, opublikowane na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach.

Przejdź do bazy || Zaloguj się (poza siecią PŁ)

Politechnika Łódzka otrzymała ostęp testowy do czasopism SAGE zgrupowanych w dwóch pakietach: STM oraz IMECHE. Przeszukiwanie odbywa się w całej bazie. Artykuły, do których mamy dostęp, oznaczone są zieloną otwartą kłódką.

Przejdź do bazy || Zaloguj się (poza siecią PŁ)

Politechnika Łódzka otrzymała dostęp testowy do 166 tytułów czasopism z kolekcji STM wydawnictwa Cambridge University Press. Lista dostępnych tytułów - w pdf.

Przy wyszukiwaniu można ograniczać wyniki do opcji "Only show content I have access to".