Serwisy i bazy danych

Przejdź do bazy || Zaloguj się (poza siecią PŁ)

Po wejściu na EBSCOhost Web nalezy wybrać określoną bazę.

Baza obejmuje naukowe i technologiczne aspekty produkcji i przetwarzania tekstyliów oraz śledzi wiedzę z dziedziny tekstyliów i technologii tekstylnej od początku XX wieku.

Baza indeksuje ponad:

  • 470 tytułów czasopism do poziomu streszczeń
  • 70 pełnotekstowych czasopism
  • 50 pełnotekstowych książek i monografii.

Tematyka: 

  • biologia
  • chemikalia i barwniki
  • chemia
  • kwestie ochrony środowiska
  • techniki wytwarzania
  • fizyka tekstyliów
  • własności włókien naturalnych i syntetycznych oraz przędz

Dostęp testowy: od 1 marca do 31 maja 2019 r.