Strona Biblioteki PŁ

   

Katalog

Zasoby elektroniczne   

Kursy i szkolenia

   O bibliotece

Usługi i informacje

  Biblioteki filialne

English version    Go to the English version


Katalogi i zbiory

Usługi i informacje

Seminarium POLBIT 2016WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA


Adres
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
Biblioteka Politechniki Łódzkiej
ul. Wólczańska 223 (budynek B22)
90-924 Łódź

I piętro, Wypożyczalnia
tel. 42 631 20 64
email: wmb@lib.p.lodz.pl

Godziny otwarcia


Zasady
Zgodnie z Regulaminem Udostępniania Zbiorów i Usług Biblioteki Politechniki Łódzkiej z Wypożyczalni Międzybibliotecznej mogą korzystać:

 • pracownicy, doktoranci i dyplomanci PŁ - sprowadzanie z innych bibliotek materiałów potrzebnych do pracy naukowej / zawodowej w PŁ,
 • biblioteki i instytucje spoza Politechniki Łódzkiej - wypożyczanie i kopiowanie materiałów ze zbiorów Biblioteki Głównej i bibliotek filialnych

Zamawianie materiałów przez pracowników, doktorantów i dyplomantów PŁ

Formularz zamówienia na wypożyczenie materiałów z innych bibliotek można złożyć w wypożyczalni na I piętrze, w czytelni na III piętrze lub przesłać pocztą elektroniczną.  Wypożyczone materiały drukowane udostępniane są w czytelni na III piętrze.

Zamówienie powinno zawierać następujące dane:

 • Data złożenia zamówienia
 • Imię i Nazwisko osoby zamawiającej
 • Wydział/ Instytut/ Katedra/ nr telefonu
 • Nazwisko promotora (w przypadku dyplomantów)
 • Numer karty bibliotecznej (karta musi być aktualna)
 • Wykaz zamawianych materiałów:
  1. Autor
  2. dla książki: tytuł, rok, tom, strony
  3. dla czasopisma: tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rok, vol., nr, strony
  4. Nazwa biblioteki, z której należy sprowadzić zamawiane materiały
 • Oświadczenie podpisane przez zamawiającego, że dostarczone materiały krajowe wykorzysta wyłącznie w celach naukowych, do prowadzenia własnych badań, w celach dydaktycznych lub do własnego użytku osobistego (zgodnie z Art.23, 27, 29 "Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych" Dz. U. 1994 r. nr 24 poz. 83).
 • W przypadku sprowadzania materiałów z bibliotek zagranicznych zamówienie musi być podpisane przez Dyrektora Instytutu/ Kierownika Katedry, z podaniem numeru konta, z jakiego zostaną pokryte koszty wypożyczenia.

  Druk zamówienia można otrzymać i wypełnić na miejscu lub użyć gotowego do wydruku:

  formularz zamówienia materiałów z bibliotek krajowych: format pdf, format Word rtf
  formularz zamówienia materiałów z bibliotek zagranicznych: format pdf, format Word rtf  Zamawianie materiałów przez biblioteki i instytucje/ firmy spoza Politechniki Łódzkiej

  Zamówienie pisemne należy przesłać na adres Wypożyczalni Międzybibliotecznej.
  Powinno ono zawierać następujące dane:

 • Data złożenia zamówienia
 • Adres na który należy wysłać materiały
 • Wykaz zamawianych materiałów
  1. Autor
  2. dla książki: tytuł, rok, tom, strony
  3. dla czasopisma: tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rok, vol., nr, strony
 • NIP instytucji/ firmy zamawiającej
 • Oświadczenie podpisane przez osobę, która będzie korzystała z dostarczonych materiałów, że wykorzysta je wyłącznie dla celów  naukowych, do prowadzenia własnych badań, w celach dydaktycznych lub do własnego użytku osobistego (zgodnie z Art.23, 27, 29 "Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych" Dz. U. 1994 r. nr 24 poz. 83).
 • Załącznik:
  Upoważnienie dla Biblioteki Politechniki Łódzkiej do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy
  upoważnienie jednorazowe*
  upoważnienie ważne do dn..........................**
  upoważnienie ważne do odwołania**

  * w przypadku kolejnego zamówienia będzie wymagane nowe upoważnienie
  ** kolejne zamówienia będą przyjmowane również pocztą elektroniczną
 • Upoważnienie musi być podpisane przez Dyrektora bądź Księgowego instytucji/ firmy
  Można użyć gotowego do wydruku formularza zamówienia format pdf, format Word rtf


  Seminarium PolBit w PŁ

  Seminarium POLBIT w Bibliotece Politechniki Łódzkiej - 25 października 2016 r.


  Biblioteka Politechniki Łódzkiej ma przyjemność zaprosić na seminarium POLBIT pod hasłem
  "Znaczenie wypożyczalni międzybibliotecznej w kontekście rozwoju usług elektronicznych", poświęcone tematyce wypożyczalni międzybibliotecznej.

  Przejdź na stronę Seminarium, aby zapoznać się z programem i tematyką poszczególnych wystąpień oraz fotorelacją.
  Politechnika Łódzka
  Biblioteka

  ul. Wólczańska 223
  90-924 Łódź
  NIP: 727 002 18 95


  Biuro: tel. 42-631-20-59; fax (48) 42-631-29-39
  Oddział Obsługi Użytkowników: tel. 42-631-20-73


  Strona uczelni: http://p.lodz.pl

  Usługi i informacje
  O Bibliotece
  Newsletter

  E-zasoby
  Multiwyszukiwarka
  Katalog komputerowy
  Katalog Biblioteki Beleterystycznej
  Repozytorium PŁ CYRENA
  Biblioteka cyfrowa CYBRA

  Copyright © 2016 Biblioteka Politechniki Łódzkiej