Wynik wyszukiwania

Zapytanie: SK
Liczba odnalezionych rekordów: 393Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/393


Cygański Andrzej, Sołoniewicz Rajmund: Laboratorium analizy ilościowej. Łódź: Politech. Łódz. 1990, 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych
Z.1. Analiza wagowa. 1990, 215 s.


Sygnatura: 85530


2/393


Błasiński Henryk, Pyć Kazimierz, Rzyski Edward: Maszyny i aparatura technologiczna przemysłu spożywczego. Łódź: Politech. Łódz. 1990, 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych
Cz.2. Urzadzenia do procesow wymiany ciepla i masy. 1990, 247 s.


Sygnatura: 84542


3/393


Bortniczuk Wiaczesław, Tomaszewski Bogdan: Podstawy normowania technicznego i kosztorysowania w budownictwie. Łódź: Politech. Łódz. 1990, 176 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 85411


4/393


Malinowski Czesław, Peła Ryszard: Projektowanie stropów i ścian w budownictwie tradycyjnym. Łódź: Politech. Łódz. 1990, 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych
Cz.2. 1990, 216 s.


Sygnatura: 85067


5/393


Witek Wacław, Marks-Wojciechowska Zenobia: Automatyczne układy i systemy pomiarowe. Łódź: Politech. Łódz. 1990, 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych
Cz.1. Elementy automatycznych układów i systemów pomiarowych. 1990, 350 s.


Wł. Bibl. Elektrot.


6/393


Przewłocki Stefan: Metrologia cech geometrycznych budowli. Łódź: Politech. Łódz. 1990, 268 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 85412


7/393


Przewłocki Stefan, Zimka Józef: Ćwiczenia z geometrii wykreślnej. Łódź: Politech. Łódz. 1990, 344,[1] s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 85698


8/393


Leszczyński Zygmunt: Teoria układów logicznych. Łódź: Politech. Łódz. 1990, 302, [1] s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 68992/s


9/393


Januszaniec Bolesław: Wybrane właściwości fizyczne materiałów budowlanych. Fizyka cieplna budowli dla architektów. Łódź: Politech. Łódz. 1990, 81,[2] s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 68825/S


10/393


Jakubowska Anna, Romanowska Anna: Materiały budowlane. Przewodnik do ćwiczeń. Łódź: Politech. Łódz. 1990, 159 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 68945/S


11/393


Piotrowski Bohdan: Fizyka. Łódź: Politech. Łódz. 1990, 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych
Cz.1. Elementy teorii kinetycznej gazów. 1990, 72,[1] s.


Sygnatura: 68972/S


12/393


Tadeusiewicz Michał: Teoria obwodów. Łódź: Politech. Łódz. 1990, 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych
Cz.1. Kierunek elektronika. Wyd.2. 1990, 349 s.


Sygnatura: 85591


13/393


Kalus-Jęcek Bożenna, Kuśmierek Zygmunt, Kowalewicz Piotr: Zadania z metrologii elektrycznej. Łódź: Politech. Łódz. 1990, 121,[1] s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 85564


14/393


Cygański Andrzej, Wtorkowska-Zaremba Albina: Instrumentalne metody elektrochemiczne. Łódź: Politech. Łódz. 1990, 400 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 85848


15/393


Kuśmierek Zygmunt: Podstawy metrologii elektrycznej. Wzorce i teoria pomiarów. Łódź: Politech. Łódz. 1990, 126 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Wł. Bibl. Elektrot.


16/393


Bartos Jerzy, Dyczka Wacław, Jakuszenkow Helena: Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej dla włókienników. Łódż: Politech. Łódz. 1990, 582 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 85847


17/393


Tynecka Teresa: Chemia ogólna. Wybór tekstów do nauczania języka rosyjskiego. Łódź: Politech. Łódz. 1990, 230 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyzszych. Materiały do nauczania języków obcych

Sygnatura: 69166/S


18/393


Ciepłucha Jan: Podstawy metrologii. Ćwiczenia audytoryjne. Łódź: Politech. Łódz. 1990, 138 s. 21 cm Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyzszych.

Sygnatura: 85944


19/393


Stasiak Marian: Przędzalnictwo. Łódź: Politech. Łódz. 1990, 20 cm Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyzszych.
Cz.1. Teoria nierównomierności grubości rzeczywistego strumienia włókien. 423,[1] s.
Cz.2. Teoria nierównomierności grubości idealnego strumienia włókien. Teoria nierównomierności grubości strumienia rozpatrywania w funkcji długości badanych odcinków. 192, [1] s.


Sygnatura: 85946


20/393


Orzechowski Zdzisław, Prywer Jerzy: Mechanika płynów w inżynierii środowiska. Łódź: Politech. Łódz. 1990, 20 cm Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych.
Cz.1. Przepływy jednofazowe. 1990, 303 s.


Sygnatura: 69206/s


21/393


Barańska Zofia, Byczkowski Walenty: Włókiennictwo. Wybór tekstów do nauczania języka rosyjskiego. Łódź: Politech. Łódz. 1990, 21 cm Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych. Materiały do nauczania języków obcych.
Cz.1. Mechaniczna technologia włókna. 1990, 178 s.Sygnatura: 69432/S22/393


Przewłocki Stefan, Czochański Marian: Zbiór ćwiczeń z geodezji, miernictwa budowlanego i metrologii budowli. Łódz: Politech. Łódz. 1990, 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych
Cz.2. Geodezyjna inwentaryzacja zabytków architektury. 109,[1] s.


Sygnatura: 85027


23/393


Serwiński Mieczysław: Inżynieria procesowa. Łódź: Politech. Łódz. 1990, 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych
Cz.1. Procesy dyfuzyjno-stopniowane. Wyd.2. 1990, 506 s.Sygnatura: 8586124/393


Derfel Grzegorz, Grossman Barbara, Lipiński Andrzej: Fizyka ciekłych kryształów. Łódź: Politech. Łódz. 1990, 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych
Cz. 1. Opis zjawisk. 1990, 155 s.


Sygnatura: 68961/s


25/393

Zbiór zadań rachunkowych z chemii fizycznej.
Red. Matuszewska-Czerwik Jadwiga. Łódź: Politech. Łódz. 1990, 298 s. 20 cm. Politechnika Łódzka Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 85695


26/393


Kowalski Andrzej, Bogusławski Janusz: Budowa maszyn włókienniczych. - Wybrane zagadnienia eksploatacji. Łódź: Politech. Łódz. 1990, 198 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 85755


27/393


Wiśniewski Zbigniew: Podstawy elektroenergetyki. Zagadnienia wybrane z nauki o sieciach i systemach elektroenergetycznych. Łódź: Politech. Łódz. 1990, 381 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 69142/s


28/393


Radwan-Dębski Radosław: Planowanie przestrzenne budownictwa wiejskiego. Łódź: Politech. Łódz. 1990, 442 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 69592/s


29/393


Cygański Andrzej, Sołoniewicz Rajmund: Laboratorium analizy ilościowej. Łódz: Politech. Łódz. 1990, 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych
Z.2. Analiza miareczkowa. Wyd.4. 1990, 278 s.


Sygnatura: 85862


30/393


Jackowski Tadeusz, Chylewska Barbara, Łuczak Andrzej: Przędzalnictwo. Podręczny słownik angielsko-polski i polsko-angielski. Spinning. A practical English-Polish and Polish-English dictionary. Łódz: Politech. Łódz. 1991, 129 s. 21 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 69932/S


31/393


Gluza Jerzy, Kobza Waldemar: Mechanika i reologia techniczna. Łódź: Politech. Łódz. 1991, 476 s. 21 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 69942/S


32/393


Orzechowski Zdzisław, Prywer Jerzy: Mechanika płynów w inżynierii środowiska. Łódź: Politech. Łódz. 1991 Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych
Cz. 2. Przepływy dwufazowe. 1991, 198 s.


Sygnatura: 69296/S


33/393


Boruch Mieczysław, Nowakowska Krystyna: Technologia spożywczych suszów ziemniaczanych. Łódź: Politech. Łódz. 1991, 212s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 69312/S


34/393


Mosiński Franciszek: Podstawy techniki wysokich napięć. Łódź: Politech. Łódz. 1991, 228 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 86495


35/393


Mosiński Franciszek: Metody statystyczne w technice wysokich napięć. Łódź: Politech. Łódz. 1991, 170 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 86523


36/393


Masajtis Józef: Budowa i projektowanie tkanin. Łódź: Politech. Łódz. 1991, 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych
Cz.1. 1991, 85 s.


Sygnatura: 70198/S


37/393


Paryjczak Tadeusz, Jóźwiak Kazimierz Wojciech, Rynkowski Jacek: Laboratorium chemiczne dla studentów budownictwa. Łódź: Politech. Łódz. 1990, 311 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 70100/S


38/393


Mrożewski Zdzisław: Laboratorium z technologii dziewiarstwa. Łódź: Politech. Łódz. 1990, 347 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 69864/S


39/393


Klemm Piotr, Lebiedowska Barbara: Materiały do ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych z fizyki budowli. Łódź: Politech. Łódz. 1990, 162 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 70156/S


40/393

Ćwiczenia terenowe z geodezji i miernictwa budowlanego.
Red. Przewłocki Stefan. Łódź: Politech. Łódz. 1991, 100 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 86522


41/393

Struktura liniowych i płaskich wyrobów włókienniczych. Laboratorium.
Red. Żurek Witold. Łódź: Politech. Łódz. 1991, 99,[1] s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 84695


42/393

Geodezja inżynieryjno-drogowa.
Red. Przewłocki Stefan. Łódź: Politech. Łódz. 1991, 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych
Cz.2. 1991, 385,[1] s.Sygnatura: 8503043/393


Tadeusiewicz Michał: Teoria obwodów. Projektowanie - układy nieliniowe. Łódź: Politech. Łódz. 1991, 119,[1] s. 21 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Wł. Bibl. Elektrot.


44/393


Adamski Przemysław: Fizyka. Łódź: Politech. Łódz. 1991, 21 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych
Cz.1. 1991, 288 s.


Sygnatura: 70292/S


45/393


Smyczek Jerzy: Teoria sygnałów i informacji. Łódź: Politech. Łódz. 1991, 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych
Cz.1. 1991, 343 s.


Sygnatura: 70275/S


46/393

Laboratorium z technologii włókien chemicznych.
Red. Bucheńska Jadwiga. Łódź: Politech. Łódz. 1991, 299 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 70255/S


47/393

Konstrukcje metalowe. Laboratorium. Łódź: Politech. Łódz. 1991, 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych
Cz.1. 1991, 120, [1] s.


Sygnatura: 86231


48/393


Jakubiec Władysław: Metody matematyczne w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem przemysłu maszynowego. Łódź: Politech. Łódz. 1991, 71 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 86232


49/393


Napieralski Andrzej: Komputerowe projektowanie układów elektronicznych. Łódź: Politech. Łódz. 1990, 235 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 69318/S


50/393


Mrożewski Zdzisław: Budowa i projektowanie dzianin. Łódź: Politech. Łódz. 1991, 186 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 69864/S


51/393

Podstawy miernictwa elektrycznego dla elektroników.
Red. Kalus-Jęcek Bożenna, Nowicki Radomir. Łódź: Politech. Łódz. 1991, 319 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 1564/W


52/393

Ćwiczenia laboratoryjne z teorii sprężystości.
Red. Leyko Jerzy. Łódź: Politech. Łódz. 1991, 134,[1]s.. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 70371/S


53/393


Urbańczyk Grzegorz: Fizyka włókna: zagadnienia wybrane.

Sygnatura: 69682/S


54/393

Laboratorium podstaw konfekcjonowania wyrobów włókienniczych.
Red. Więźlak Włodzimierz. Łódź: Politech. Łódz. 1991, 419 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 70114/S


55/393

Geodezja inżynieryjno-drogowa.
Red. Przewłocki Stefan. Łódź: Politech. Łódz. 1991, 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkoł Wyższych
Cz.1. 1991, 133 s.Sygnatura: BG56/393

Zbiór ćwiczeń z geodezji, miernictwa budowlanego i metrologii budowli. Łódź: Politech. Łódz. 1991, 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych
Cz.1. Ćwiczenia laboratoryjne i polowe. Red. Przewłocki Stefan. Wyd.3. 1991, 176 s.Sygnatura: 69496/S57/393


Wańkowicz Kazimierz: Zadania z termodynamiki procesowej. Łódź: Politech. Łódz. 1991, 312 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 70365/S


58/393

Zagadnienia wybrane z konstrukcji obrabiarek. Laboratorium.
Red. Kwapisz Leszek. Aut. Froncki Wiesław, Kwapisz Leszek, Lewandowski Donat, Oryński Franciszek, Przybył Ryszard, Siwiński Grzegorz, Sucharzewski Stanisław. Łódź: Politech. Łódz. 1991, 117 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 86091


59/393


Małecki Roman: Elektroniczna technika obliczeniowa. Łódż: Politech. Łódz. 1992, 213 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 86817


60/393


Kapitaniak Tomasz: Wstęp do teorii drgań. Łódź: Politech. Łódz. 1992, 171 s. 23 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 87171


61/393


Kwapisz Leszek, Rafałowicz Jan: Szlifierki: obrabiarki ścierne. Warszawa: Wydaw. Nauk.-Tech. 1992, 406 [1] s. 24 cm.

Sygnatura: 70659/S


62/393


Kowalski Zbigniew: Niezawodność zasilania odbiorców energii elektrycznej. Łódź: Politech. Łódz. 1992, 337 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 70997/S


63/393


Kwapisz Leszek, Majewski Robert: Robotyka w wytwarzaniu i montażu maszyn. Łódź: Politech. Łódz. 1992, 331 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 71075/S


64/393


Przewłocki Stefan: Geodezja dla inżynierii środowiska. Łódź: Politech. Łódz. 1992, 325 s. 21 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 87229


65/393

Ćwiczenia laboratoryjne z ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji.
Red. Trojanowski Tadeusz. Aut. Mielczarek Zdzisław, Jamer Marek, Rubnikowicz Antoni, Tietz Aleksandra, Wojciszyn Krzysztof, Rybka Danuta, Trojanowski Tadeusz, Pachocki Krzysztof. Łódź: Politech. Łódz. 1992 Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych
Cz. 5.1992, 206 s. 20 cm


Sygnatura: 71137/S


66/393

Laboratorium automatyki napędu. Napędy tyrystorowe.
Red. Krynke Mirosław. Aut. Szewczyk Jerzy, Dziwisz Marek, Lorek Zdzisław, Banaś Andrzej, Eubig Jacek, Krawczyk Adam, Zalasa Andrzej, Nowacki Zbigniew, Budzisz Marek. Łódź: Politech. Łódz. 1992, 141 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 87219


67/393

Analiza śladowa składników toksycznych żywności.
Red. Masłowska Joanna. Aut. Masłowska Joanna, Bazylak Grzegorz, Duda Jan, Guzek Małgorzata, Kucharska Urszula, Owczarek Alina, Rodak Halina, Starzyński Stanisław, Szmich Józef, Zakrzewski Marek. Łódź: Politech. Łódz. 1992, 303 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 71007/S


68/393


Bortniczuk Wiaczesław: Podstawy organizacji i planowania w budownictwie. Łódź: Politech. Łódz. 1993, 316 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 87230


69/393


Bortniczuk Wiaczesław: Technologia produkcji prefabrykatów z betonu. Łódź: Politech. Łódz. 1993, 210 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 87231


70/393


Cink Jacek, Tomczyk Jerzy, Wolski Tomasz: Hydrostatyczne układy napędowe maszyn roboczych. Łódź: Politech. Łódz. 1993, 183,[1] s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 87226


71/393


Główka Marek: Laboratorium z chemii ogólnej. Łódż: Politech.Łódz. 1993, 162,[1] s. 24 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 87228


72/393

Ćwiczenia laboratoryjne z ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji.
Red. Trojanowski Tadeusz. Łódź 1992 maszyn. powiel.
Cz. 6 wiele liczb.; Cz.7 wiele liczb.


Wł. Kat. Tech. Ogrzew. i Went.


73/393


Bródka Jan, Ledzion-Trojanowska Zdzisława: Przykłady obliczania konstrukcji stalowych. Łódź: Politech. Łódz 1992, 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych
T.1. Obliczanie nośności prętów i ich połączeń. 190 s.


Sygnatura: 71256/S


74/393


Malinowski Jan, Jakubiec Władysław: Laboratorium metrologii wielkości geometrycznych. Łódź: Politech. Łódz. 1991, 205 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 71248/S


75/393


Bortniczuk Wiaczesław: Podstawy technologii i organizacji montażu konstrukcji budowlanych. Łódź: Politech. Łódz. 1993, 249 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 87370


76/393


Malinowska-Adamska Cecylia: Zbiór zadań z fizyki z rozwiązaniami. Dynamika płynów, fizyka cząsteczkowa i termodynamika. Łódź: Politech. Łódz. 1993, 150 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 87293


77/393


Ignasiak Bogdan: Ćwiczenia z projektowania technologii tkanin. Łódź: Wydaw. Politech. Łódz. 1993, 112 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 87289


78/393


Orzechowski Zdzisław, Wiewiórski Paweł: Ćwiczenia audytoryjne z mechaniki płynów. Łódź: Wydaw. Politech. Łódz. 1993, 459 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 73540/S


79/393

Zbiór zadań z ruchu ciepła.
Red. Iciek Jan. Łódź: Politech. Łódz. 1993, 264 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 87292


80/393

Automatyzacja obrabiarek i procesów technologicznych. Laboratorium.
Red. Rafałowicz Jan. Łódź: Politech. Łódz. 1992, 146 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 86638


81/393


Banasiak Mirosław, Grossman Kazimierz, Trombski Marek: Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN 1992, 603,[1]s. 24 cm.

Sygnatura: 70693/S


82/393


Leyko Jacek, Sygniewicz Jerzy, Tomaszun Zenon: Atlas silników spalinowych. Łódź: Politech. Łódz. 1992, 381 s. 23 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 70443/S


83/393


Frontczak-Wasiak Izabela, Snycerski Marek: Ćwiczenia z podstaw budowy i technologii tkanin. Łódź: Politech. Łódz. 1993, 124,[2] s.21 cm Politechnika Łódzka.Skrypty dla Szkół Wyższych.

Sygnatura: 87372


84/393


Rybicki Edward: Laboratorium podstaw konserwacji wyrobów włókienniczych. Łódź: Politech. Łódz. 1993, 141 s. 21 cm Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych.

Sygnatura: 87373


85/393


Lanzendoerfer Jerzy, Pawelski Zbigniew, Szosland Andrzej: Zbiór wybranych materiałów do ćwiczeń z budowy samochodów i teorii ruchu. Łódź: Politech. Łódz. 1993, 176 s. 21 cm Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych.

Sygnatura: 87374


86/393


Karpiński Wiesław: Termodynamiczne podstawy budowy urządzeń przemysłu spożywczego, chłodnictwa i klimatyzacji. Łódź: Politech. Łódz. 1992, 21 cm. Politechnika Łódzka.Skrypty dla Szkół Wyższych
Cz.1. Urządzenia chłodnicze. 1993, 438 s.Sygnatura: 8737187/393


Heim Andrzej: Podstawy maszynoznawstwa chemicznego. Łódż: Politech. Łódz. 1993, 364 s. 20 cm Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych.

Sygnatura: 87421


88/393

Laboratorium chemii fizycznej.
Red. Matuszewska-Czerwik Jadwiga. Łódź: Politech. Łódz. 1992, 246,[1] s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 70460/S


89/393


*
Jaklik Andrzej, Micherda B., Stępień M.: Podstawy rachunkowości. Zbiór ćwiczeń. Kraków 1992 Akademia Ekonomiczna


90/393


Rutkowski Jan: Gospodarka wodno-ściekowa w przemyśle celulozowym. Łódź: Politech. Łódz. 1992, 159,[1] s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 70475/S


91/393


Lisik Zbigniew: Podstawy fizyki półprzewodników. Łódź: Politech. Łódz. 1993, 251 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 87422


92/393


Malinowska-Adamska Cecylia: Elementy termodynamiki fenomenologicznej i statystycznej. Łódź: Politech. Łódz. 1993, 73 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 87447


93/393


Adamski Przemysław: Podstawy fizyki. Łódź: Politech. Łódz. 1993, 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych
Cz.1. Wyd.4. 180 s.Sygnatura: 87425
Cz.2. 202 s.Sygnatura: 8742794/393


Karniewicz Jan, Sokołowski Telesfor: Podstawy fizyki laboratoryjnej. Łódż: Politech. Łódz. 1993, 339 s. 21 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 87473


95/393

Pomiary inżynierskie. Metody pomiarów konstrukcji budowlanych w profilaktyce i diagnostyce.
Red.Przewłocki Stefan. Łódż: Politech. Łódz. 1993, 242 s. 21 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 87520


96/393


Przewłocki Stefan, Kowalski Grzegorz, Czochański Marian: Kartografia tematyczna w inżynierii środowiska. Łódź: Politech. Łódz. 1993, 328 s. 23,5 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 87613


97/393


Sołoniewicz Rajmund: Obliczenia z chemii ogólnej i nieorganicznej. Łódź: Politech. Łódz. 1993, 269, [27] s. 23,5 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 87611


98/393

Ćwiczenia laboratoryjne z reometrii technicznej.
Red. Kembłowski Zdzisław, Kiljański Tomasz. Aut. Kembłowski Zdzisław, Kiljański Tomasz, DziubiNski Marek, Petera Jerzy, Sęk Jerzy. Łódź: Politech. Łódz. 1993, 203 s., 23,5 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 87612


99/393


Pietrowski Stanisław: Krystalizacja tworzyw metalowych. Łódź: Politech. Łódz. 1993, 202 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 87721


100/393


Zawadzki Stefan, Kociołek Karol: Laboratorium z chemii organicznej. Łódź: Politech. Łódz. 1993, 303, nlb.1 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 87722


101/393


Boruch Mieczysław, Król Bogusław: Procesy technologii żywności. Łódź: Politech. Łódz. 1993, 253,nlb.1 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 87731


102/393

Projektowanie aparatury chemicznej i spożywczej.
Aut. Heim Andrzej, Kochański Bogusław, Pyć Kazimierz, Rzyski Edward. Łódź: Politech. Łódz. 1993, 130, nlb.1 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 87746


103/393


Zieliński Tadeusz: Ochrona środowiska pracy przed hałasem. Łódź: Politech. Łódz. 1993, 204, nlb.1 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 87718


104/393


Gonerski Andrzej, Leszczyński Jan: Laboratorium materiałoznawstwa elektrotechnicznego. Łódź: Politech. Łódz. 1993, 21 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych
Cz.1 Wyd. 2. 1993, 92 s.Sygnatura: 87751105/393


Jałocha Artur, Wira Andrzej: Przepięcia i ochrona przeciwprzepięciowa. Łódź: Politech. Łódz. 1993, 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych
Cz.1. Zjawiska falowe w układach linii przesyłowych. 1993, 157 s.Sygnatura: 87756106/393


Strzelczyk Franciszek: Metody i przyrządy w pomiarach cieplno-energetycznych. Łódź: Politech. Łódz. 1993, 428 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 87752


107/393


Tadeusiewicz Michał: Teoria obwodów: kierunek elektronika. Łódź: Politech. Łódz. 1993, 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych
Cz.1. 349 s.Sygnatura: 87771
Cz.3. 181 s.Sygnatura: 87749108/393


Czajkowski Wojciech: Laboratorium z technologii barwników. Łódź: Politech. Łódz. 1993, 127 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 87753


109/393


Karpeta Zdzisław, Pustelnik Natalia: Ćwiczenia laboratoryjne z chemii technicznej. Łódź: Politech. Łódz. 1993, 90 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 87757


110/393

Oprzyrządowanie technologiczne dla obróbki bezwiórowej. Łódź: Politech. Łódz. 1993, 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych
Cz.1. Wasilewski Przemysław, Gadziński Stefan: Obróbka plastyczna. 1993, 188 s.Sygnatura: 87761
Cz.2. Dudyk Maksymilian, Wasilewski Przemysław: Odlewnictwo. 1993, 117 s.Sygnatura: 87423111/393


Kazimierski Zbyszko, Orzechowski Zdzisław: Mechanika płynów. Łódź: Politech. Łódz. 1993, 321 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 87750


112/393


Adamski Przemysław: Fizyka. Łódź: Politech. Łódz. 1994, 21 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych
Cz.2. 1994, 290 s.


Sygnatura: 87773


113/393


Malinowska-Adamska Cecylia, Wiktorowska Barbara, Wojciechowski Bolesław: Fizyka. Łódź: Politech. Łódz. 1993, 21 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych
Cz.1 Wyd.3, 1993, 428,[1] s.


Sygnatura: 72965/S


114/393


Bródka Jan: Stalowe konstrukcje hal i budynków wysokich. Łódź: Politech. Łódz. 1994, 21 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych
T.1 408 s.Sygnatura: 72861/S
T.2 Bródka Jan, Goczek Jerzy.200,[1] s.Sygnatura: 72882/S115/393

Zbiór zadań rachunkowych z chemii fizycznej.
Red. Matuszewska-Czerwik Jadwiga. Łódź: Politech. Łódz. 1993, 231 s.. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 87774


116/393

I pracownia fizyczna Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Zbiór instrukcji. Łódź: Politech. Łódz. 1993, 198,[7] s. 21 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 87758


117/393


Walczak Władysław: Podstawy obliczeń prętów cienkościennych. Łódź: Politech. Łódz. 1993, 254,[1] s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 87783


118/393


Bąk Jerzy, Pabjańczyk Wiesława: Podstawy techniki świetlnej. Łódź: Politech. Łódz. 1994, 300 s. 21 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 73105/S


119/393


Smyczek Jerzy, Tadeusiewicz Michał, Ziemnicki Jerzy: Laboratorium teorii obwodów. Łódź: Politech. Łódz. 1993, 219,[1] s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 87776


120/393


Urbanek Stanisław: Materiały konstrukcyjne. Łódź: Politech. Łódz. 1994, 268 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 73125/S


121/393


Lachowicz Franciszek: Podstawy teorii pola elektromagnetycznego. Łódź: Politech. Łódz. 1994, 242 s. 21 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 73173/S


122/393

Transformatory i przetworniki elektromechaniczne prądu stałego. Zadania.
Red. Zakrzewski Kazimierz, Byczkowska-Lipińska Liliana. Łódź: Politech. Łódz. 1993, 146,[2] s. 21 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższch

Sygnatura: 73141/S


123/393

Przewodnik do ćwiczeń polowych z geotechniki.
Red. Przedecki Tadeusz. Łódź: Politech. Łódz. 1994, 120 s. 21 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 73162/S


124/393

Teoria obwodów - zadania.
Red. Tadeusiewicz Michał. Łódź: Politech. Łódz. 1994, 228, [2] s.. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 73047/S


125/393


Jarosiński Józef, Wiejacki Zbigniew, Wiśniewski Stefan: Termodynamika. Łódź: Politech. Łódz. 1993, 258 s.. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Wł. Inst. Tech. Ciep. i Chłod.


126/393


Zbierski Krzysztof: Badania aparatury paliwowej wysokoprężnych silników spalinowych. Łódź: Politech. Łódz. 1994, 211 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 73301/S


127/393


Mosiński Franciszek: Podstawy techniki wysokich napięć. Łódź: Politech. Łódz. 1994, 222 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 73284/S


128/393


Malinowski Czesław: Holzkonstruktionen. Entwurfsblatter. Ausg. 1993. [B.m.] 1993, 30 k. 30 cm. Universitat Essen RFN

Wł. Kat. Fiz. Bud. i Mater. Bud.


129/393

Laboratorium elektrotechniki.
Red. Nowicz Ryszard. Łódź: Politech. Łódz. 1993, 287 s. 24 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 87606


130/393

Zadania z elektrotechniki i elektroniki dla studentów z wydziałów nieelektrycznych.
Red. Nowicz Ryszard. Łódź: Politech. Łódz. 1993, 458 s. 24 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Wł. Kat. Elektrot. Og. Przekł.


131/393


Połowiński Stefan: Chemia fizyczna polimerów. Łódź: Politech. Łódz. 1994, 240 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 73462/S


132/393


Jamer Marek, Rubnikowicz Antoni: Technologia robót i materiałoznawstwo instalacyjne. Łódź: Politech. Łódz. 1994, 361 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 73426/S


133/393


Perkowski Jan, Świątkowski Witold, Tilk Stefan: Zbiór zadań rachunkowych z chemii fizycznej. Łódź: Politech. Łódz. 1994, 239 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 73515/S


134/393


Ledakowicz Stanisław: Wielofazowe reaktory chemiczne. Łódź: Politech. Łódz. 1994, 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych
Cz.1. 247 s.


Sygnatura: 73470/S


135/393


Derfel Grzegorz, Grossman Barbara, Lipiński Andrzej: Fizyka ciekłych kryształów. Łódź: Politech. Łódz. 1994, 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych
Cz.2. Zastosowania 131 s.


Sygnatura: 73502/S


136/393


Bródka Jan, Goczek Jerzy: Podstawy konstrukcji metalowych. Łódź: Politech. Łódz. 1993, 21 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych
T.1. 231 s.


Sygnatura: 73444/S


137/393

Ćwiczenia laboratoryjne z kinetyki procesów.
Red. Krauze Ryszard. Łódź: Politech. Łódz. 1994, 258 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 73456/S


138/393

Ćwiczenia terenowe z geodezji i miernictwa budowlanego.
Red. Przewłocki Stefan. Aut. Andrzejowski Zdzisław, Kośka Tadeusz, Kowalski Grzegorz, Pawłowski Wiesław, Pitoń Lech, Przewłocki Stefan. Łódź: Politech. Łódz. 1994, 100 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 73439/S


139/393


*
Stępniewski Kazimierz: Teoria i budowa maszyn drukujących. Warszawa: Politech. Warsz. 1993, 136 s. 24 cm.


140/393

Laboratorium z przędzalnictwa.
Red. Malinowski Marian. Łódź: Politech. Łodz. 1994, 21 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych
Cz.1. Ćwiczenia rachunkowe. 197 s.


Sygnatura: 74286/S


141/393

Technologia chłodnictwa żywności. Procesy i ich kontrola.
Red. Michałowski Stanisław. Łódź: Politech. Łódz. 1994, 184 s. 23 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 74378/S


142/393

Przetworniki prądu przemiennego. Zadania.
Red. Zakrzewski Kazimierz. Łódź: Politech. Łódz. 1993, 130 s. 21 cm.

Sygnatura: 87604Gł.72485/S


143/393


*
Ajdukiewicz Andrzej, Starosolski W., Sulimowski Z.: Konstrukcje betonowe. Laboratorium. Gliwice: Politech. Śl. 1993, 229 s.. Politechnika Śląska. Skrypty dla Szkół Wyższych


144/393


Geodezja i kartografia dla architektów.
Red. Przewłocki Stefan. Łódź: Politech. Łódz. 1994, 252, [1] s. 20,5 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 73929/S


145/393Cygański Andrzej, Ladzińska-Kulińska Halina: Instrumentalne metody spektroskopowe. Łódź: Politech. Łódz. 1994, 21 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych
Cz.2. Spektrometria atomowa. 366 s.


Sygnatura: 73823/S


146/393


*
Przewłocki Stefan: Geometria wykreślna w zastosowaniach. Olsztyn: Wyd. ART 1993


147/393


*
Przewłocki Stefan: Miernictwo budowlane. Cz.2. Metrologia cech geometrycznych budowli. Olsztyn: Wyd. ART 1993


148/393


*
Jaklik Andrzej, Micherda B.: Ewidencja kosztów i produktów pracy. Warszawa 1993 Centralny Ośrodek Szkolenia Zaocznego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce


149/393


*
Jaklik Andrzej, Micherda B.: Ewidencja środków pieniężnych, kredytów i kapitałów /funduszy/. Warszawa 1993 Centralny Ośrodek Szkolenia Zaocznego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce


150/393


*
Jaklik Andrzej, Micherda B.: Zamknięcie roczne i ustalanie wyniku finansowego. Warszawa 1993


151/393


Masłowska Joanna, Sołoniewicz Rajmund: Schematy analizy jakościowej kationów. Łódź: Politech. Łódz. 1994, 70,[1] s. 23,5 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 73852/S


152/393

Biologia i inżynieria komórki. Laboratorium.
Red. Szopa Józef. Łódź: Politech. Łódz. 1994, 158,[1] s. 23 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 73987/S


153/393


Kozicki Jan, Urban Tadeusz: Monolityczne konstrukcje płytowo-słupowe. Łódź: Politech. Łódz. 1994, 193 s. 21,5 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 74012/S


154/393

Laboratorium elektromaszynowych elementów automatyki.
Red. Wiak Sławomir. Łódź: Politech. Łódz. 1994, 111 s. 23,5 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 74000/S


155/393


Budzisz Marek, Nowacki Zbigniew, Szewczyk Jerzy: Laboratorium przekształtników. Łódź: Politech. Łodz. 1994, 172 s. 20,5 cm. Politechnika Łodzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 73970/S


156/393


Kapitaniak Tomasz, Wojewoda Jerzy: Bifurkacje i chaos. Łódź: Politech. Łódz. 1994, 82, [3] s. 23 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 74193/S


157/393


Kwapisz Leszek, Froncki Wiesław: Zagadnienia wybrane z konstrukcji obrabiarek. Łódź: Politech. Łódz. 1994, 196 s. 23 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 74367/S


158/393

Laboratorium mechaniki ogólnej.
Red. Niezgodziński Tadeusz. Łódź: Politech. Łódz. 1994, 148, [4] s. 23 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 73886/S


159/393

Podstawy włókiennictwa.
Red. Ignasiak Bogdan. Łodź: Politech. Łódz. 1994, 177 s. 20,5 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 74301/S


160/393


Majewski Ludwik, Suwaj Stanisław: Laboratorium drgań mechanicznych. Łódź: Politech. Łódz. 1994, 155, [1] s. 20,5 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 74036/S


161/393

Laboratorium obróbki skrawaniem.
Red. Kruszyński Bogdan. Łódź: Politech. Łódz. 1994, 88 s. 23 cm. Politechnika Łodzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 73938/S


162/393


Przewłocki Stefan, Naglewski Marek: Ćwiczenia z geodezji inżynieryjno-drogowej. Łódź: Politech. Łódz. 1994, 163 s.+18 zał. 20,5 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 73963/S


163/393


Jankiewicz Barbara, Ludomirska Iwona, Korczyński Andrzej: Analiza jakościowa. Łódź: Politech. Łódz. 1994, 318, [1] s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 73922/S


164/393


Bratek Tadeusz, Gorczakowski Andrzej: Termodynamiczne podstawy budowy urządzeń przemysłu spożywczego, chłodnictwa i klimatyzacji. Łódź: Politech. Łódz. 1994, 23 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych
Cz.2. Gazy rzeczywiste i procesy obróbki powietrza. 191 s.


Sygnatura: 74220/S


165/393


Przewłocki Stefan, Szumski Zygmunt: Miernictwo budowlane. Łodź: Politech. Łódz. 1994, 578 s. 21 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 74024/S


166/393

Elektrotechnika i elektronika w zadaniach.
Red. Nowicz Ryszard. Oprac. Adamczewska Danuta, Jałmużny Wiesław, Kasprzak Andrzej, Kasprzak Jan, Kawczyński Ryszard, Nowakowski Jerzy Witold, Wdowiak Stefan, Zieliński Antoni, Nowicz Ryszard. Łódź: Politech. Łódz. 1993, 458 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 74318/S


167/393


Moneta Henryk: Zbiór zadań z geometrii wykreślnej. Łódź: Politech. Łódz. 1994, 65 s. 29,5 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 74811/S


168/393


Wawrzecki Janusz: Teoria maszyn i mechanizmów. Łódź: Politech. Łódź. 1994, 413 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 74810/S


169/393


Przewłocki Stefan: Geometria wykreślna w zastosowaniu. Łódź: Politech. Łódz. 1994, 309 s. 20,5 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 74597/S


170/393


Awrejcewicz Jan: Dynamika nieliniowa maszyn. Łódź: Politech. Łódz. 1994, 209 s. 23 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 74839/S


171/393


Niezgodziński Michał, Niezgodziński Tadeusz, Walczak Władysław: Mechanika ogólna w zadaniach. Łódź: Politech. Łódz. 1994, 20,5 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych
Cz.1. Statyka. 265 s.


Sygnatura: 74874/S


172/393


Bródka Jan, Juchniewicz Jerzy: Podstawy konstrukcji metalowych. Łódź: Politech. Łódz. 1994, 20,5 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych
T.2. 319 s.


Sygnatura: 74860/S


173/393

Model ustalania i weryfikacji zasięgu stref taksacyjnych dla potrzeb powszechnej taksacji nieruchomości..
Red. Przewłocki Stefan. Aut. Czochański Marian, Kośka Tadeusz, Kowalski Grzegorz. Łódź: Politech. Łódz. 1994, 23,5 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych
Cz.1 100, [1] s.


Wł. Kat. Geod., Kartogr. Środ. i Geom. Wykr.


174/393


Dobrowolska Krystyna, Dyczka Wacław, Jakuszenkow Helena: Matematyka. Repetytorium. Łódź: Helpmath 1994, 164 s. 20 cm.

Sygnatura: 74686/S


175/393


Dobrowolska Krystyna, Dyczka Wacław, Jakuszenkow Helena: Matematyka dla studentów studiów technicznych. Łódź: Helpmath 1994, 20 cm.
Cz.1. 1994, 374 s.


Sygnatura: 74637/S


176/393


Domagała Marian, Chylewska Barbara: Laboratorium z przędzalnictwa wełny i włókien wełnopodobnych. Łódź: Politech. Łódz. 1994, 340 [1] s. 20,5 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 75649/S


177/393


Kalus-Jęcek Bożenna, Nowicki Radomir: Podstawy miernictwa elektrycznego dla elektroników. Łódź: Politech. Łódz. 1995, 319 s. 23 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 75618/S


178/393


Kalus-Jęcek Bożenna, Kuśmierek Zygmunt, Kowalewicz Piotr: Zadania z metrologii elektrycznej. Łódź: Politech. Łódz. 1995, 121 s. 23 cm. Politechnika Łodzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 75636/s


179/393


Mosiński Franciszek: Metody statystyczne w technice wysokich napięć. Łódź: Politech. Łódz. 1995, 170 s. 23 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 75645/s


180/393


Ciepłucha Jan: Podstawy metrologii. Ćwiczenia audytoryjne. Łódź: Politech. Łódz. 1994, 138 s. 23 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 75529/S


181/393


Przewłocki Stefan, Czochański Marian, Kowalski Grzegorz: Geodezja i kartografia dla inżynierii środowiska i architektury. Łódź: Politech. Łódz. 1994, 329,[1] s. 23 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 75568/S


182/393


Małecki Roman: Wprowadzenie do programowania w języku Pascal. Łódź: Politech. Łódz. 1994, 176,[2] s. 23 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 75560/S


183/393


Wawrzecki Janusz: Teoria manipulatorów. Łódź: Politech. Łódz. 1995, 279 s. 23 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 75505/S


184/393


Bortniczuk Wiaczesław, Tomaszewski Bogdan: Podstawy normowania technicznego i kosztorysowania w budownictwie w warunkach gospodarki rynkowej. Łódź: Politech. Łódz. 1994, 191,[1] s. 23 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 75758/S


185/393

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii bionieorganicznej oraz mikro- i makroelementow.
Red. Masłowska Joanna. Łódź: Politech. Łódz. 1994, 496 s. 21 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 75466/S


186/393


Przybyt Małgorzata, Sugier Henryk: Obliczenia z chemii fizycznej. Łódź: Politech. Łódz. 1994, 475 s. 23 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 75588/S


187/393


Błasiński Henryk, Pyć Kazimierz, Rzyski Edward: Maszyny i aparatura technologiczna przemysłu spożywczego. Łódź: Politech. Łódz. 1994, 23 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych
Cz.1. Urządzenia do procesów dynamicznych. 352 s.Sygnatura: 75478/S188/393


Marks-Wojciechowska Zenobia: Terminy angielsko-polskie w technice mikrokomputerowej. Nazwy, oznaczenia, omówienia. Łódź: Politech. Łódz. 1994, 207 s. 23 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 75250/S


189/393


Kocimowska-Badek Anna: Molekularne podstawy wiązania i pozyskiwania energii przez organizmy. Łódź: Politech. Łódz. 1994, 29 s. 30 cm.

Wł. Kat. Nauk Hum.


190/393


Lesiński Sławomir: Wzory i tablice do obliczania niezawodności urządzeń elektrycznych. Łódź: Politech. Łódz. 1994, 230 s. 20,5 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 75745/S


191/393


Awrejcewicz Jan: Matematyczne metody mechaniki. Łodź: Politech. Łódz. 1995, 251 s. 23 cm.

Sygnatura: 76001/S


192/393


Jabłoński Michał: Transformatory. Łódź: Politech. Łódz. 1994, 253,[1] s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 73870/S


193/393


* Ergonomia. Materiały do ćwiczeń i projektowania.
Red. Lewandowski Jerzy. Aut. Ziółkowski Henryk, Rajkiewicz Mieczysław, Wesołowski Krzysztof, Bartczak Marek, Królikowski J. Łódź: Wyd. MARCUS 1994, 260 s..


194/393


*
Buk Halina, Woźniak-Sobczak Barbara, Izydorczyk Bożena: Gospodarowanie kapitałem w firmie. Katowice: Akad. Ekon. 1994, 188 s. 25 cm. Skrypty Uczelniane Akademii Ekonomicznej


195/393

Technologia chłodnictwa żywności. Składniki pokarmowe i kontrola ich przemian.
Red. Michałowski Stanisław. Łódź: Politech. Łódz. 1995, 278 s. 23 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 76174/S


196/393


Wojewoda Jerzy: Komputer osobisty w praktyce inżynierskiej. Łódź: Politech. Łódz. 1995, 244 s. 23 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 76193/S


197/393


Kubarski Jan, Rogowski Jacek: Wprowadzenie do analizy matematycznej. Wybrane i rozszerzone działy matematyki szkolnej. Łódź: Politech. Łódz. 1995, 150, [1] s. 23 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 76209/S


198/393

Zadania i ćwiczenia z chemii organicznej.
Red. Zwierzak Andrzej. Aut. Koziara Anna, Zabrocki Janusz, Zjawiony Jordan, Zwierzak Andrzej. Łódź: Politech. Łódz. 1995, 23 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych
Cz.1. 1995. 453 s.Sygnatura: 76257/S199/393


Cielecka Iwona: Mechanika budowli dla architektów. Łódź: Politech. Łódz. 1995, 344, [1] s. 23 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 7642/s


200/393


Kapitaniak Tomasz, Wojewoda Jerzy: Bifurkacje i chaos. Łódź: Politech. Łódz. 1995, 102 s. 23 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 76403/S


201/393


Markowski Marian: Przenośniki. Łódź: Politech. Łódz. 1995, 23 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych
Cz.2. 1995, 191 s.Sygnatura: 76400/S202/393


Laudyn Damazy, Pawlik Maciej, Strzelczyk Franciszek: Elektrownie. Warszawa: Wydaw. Nauk.-Tech. 1995, 631,[1] s. 24 cm. Podręczniki Akademickie Elektrotechnika

Sygnatura: 88917


203/393


Dębski Piotr, Gajl Olaf, Wagner Irena: Zbiór zadań z mechaniki teoretycznej. Kinematyka. Łódź: Politech. Łódz. 1995, 190 s. 23 cm Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych.

Sygnatura: 76709/s


204/393


Ciepłucha Jan: Laboratorium podstaw metrologii. Łódź: Politech. Łódz. 1995, 130 s. 23 cm Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych.

Sygnatura: 76661/S


205/393

Laboratorium teorii mechanizmów i maszyn. Laboratorium drgań mechanicznych.
Red. Czołczyński Krzysztof. Aut. Czołczyński Krzysztof, Jagiełło Bogdan, Kiełbasiński Władysław, Marynowski Krzysztof, Prus Wiesław, Stelmarczyk Jerzy, Szumiński Przemysław, Wawrzecki Janusz, Wojewoda Jerzy. Łódź: Politech. Łódz. 1995, 189 s. 23 cm Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych.

Sygnatura: 76718/S


206/393

Laboratorium z technologii włókien chemicznych.
Red. Bucheńska Jadwiga. Łódź: Politech. Łódz. 1995, 299 s. 23 cm Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych.

Sygnatura: 76639/S


207/393


Gorzka Zbigniew, Janio Konrad, Kaźmierczak Marek, Wiktorowski Stanisław Ćwiczenia laboratoryjne z technologii chemicznej.
Aut.: Gorzka Zbigniew, Janio Konrad, Kaźmierczak Marek, Wiktorowski Stanisław. Łódź: Politech. Łódz. 1996, 200 s. 23 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 76686/S


208/393

Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium.
Red. Konecki Włodzimierz. Łódź: Politech. Łódz. 1996, 23 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych
Cz.1. 265, [1] s.Sygnatura: 76791/S
Cz.2. 231 s.Sygnatura: 76807/S209/393


Wzorek Wiesław, Pogorzelski Eugeniusz: Technologia winiarstwa owocowego i gronowego. [B.m.]: Wydaw. SIGMA NOT Sp. z o.o. [1995?], s..
  Wkładka do mies. Przem. Ferm.

Wł. Bibl. Chem. Spoż.


210/393

Fizyka materiałów i konstrukcji budowlanych.
Red. Klemm Piotr. Łódź: Politech. Łódz. 1995, 23 cm Politechnika Łódzka. Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych.
T.3 Materiały kompozytowe. 197 s.Wł. Kat. Fiz. Bud. Mater. Bud.211/393

Metrologia elektryczna i elektroniczna. Ćwiczenia laboratoryjne.
Red. Kuśmierek Zygmunt. Łódź: Politech. Łódz. 1996, 384 s. 23 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 10397/S


212/393

Teoria obwodów-zadania.
Red. Tadeusiewicz Michał. Aut.: Kuczyński Andrzej, Ossowski Marek, Zieliński Wojciech, Ziemnicki Jerzy. Łódź: Politech. Łódz. 1996, 304 s. 23 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 10347/S


213/393


Karniewicz Jan, Sokołowski Telesfor: Podstawy fizyki laboratoryjnej. Łódź: Politech. Łódz. 1996, 339 s. 20,5 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 76846/S


214/393


Boruch Mieczysław, Nowakowska Krystyna: Technologia spożywczych suszów ziemniaczanych. Łódź: Politech. Łódz. 1996, 189 s. 22,5 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 76963/S


215/393


Banasiak Henryk, Gołąbczak Andrzej: Obróbka skrawaniem, ścierna i erozyjna. Łódź: Politech. Łódz. 1996, 276 s. 23 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 76967/S


216/393


Dobrowolska Krystyna, Dyczka Wacław, Jakuszenkow Helena: Matematyka dla studentów studiów technicznych. Łódź: Wyd.2 popr. i uzup 1995, 20 cm.
T.1. 374 s.Sygnatura: Bibl. Chem. Spoż.
T.2. 392 s.Sygnatura: 1641/W217/393


*
Dziubiński Izydor, Szczepaniak Jakub: Calculus. Łódź: Politech. Łódz. 1995, 225 s.. International Faculty of Engineering


218/393


*
Dziubiński Izydor, Szczepaniak Jakub: Advanced calculus with discrete mathematics. Łódź: Politech. Łódz. 1995, 158 s.. International Faculty of Engineering


219/393


Przewłocki Stefan, Pawłowski Wiesław, Andrzejowski Zdzisław: Nowe metody pomiarów w geodezji inżynieryjnej. Łódź: Politech. Łódz. 1995, 139 s. 24 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 88664


220/393


Jankiewicz-Niewiadoma Barbara, Ludomirska Iwona, Korczyński Andrzej: Analiza jakościowa. Łódź: Politech. Łódz. 1996, 318, [1] s. 20,5 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 77185/S


221/393

Zbiór zadań z termodynamiki. Łódź: Politech. Łódz. 1996, 195 s. 23 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 77057/S


222/393


Kleszczewski Zygmunt: Podstawy akustyki. Bielsko-Biała: Politech. Łódz. 1995, 228 s. 23 cm. Politechnika Łódzka Filia w Bielsku Białej. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 76130/S


223/393


Witkowska Dorota: Wprowadzenie do badań operacyjnych. Łódź: Politech. Łódz. 1996, 265 s. 24 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkól Wyższych

Sygnatura: 77073/S


224/393


Heim Andrzej: Procesy mechaniczne i urządzenia do ich realizacji. Łódź: Politech.Łódz. 1996, 261,[1] s. 23 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 77241/S


225/393


Małecki Roman: Wprowadzenie do programowania w języku Pascal. Łódź: Politech.Łódz. 1996, 177,[2] s. 23 cm. Politechnika Łódzka. Samodzielny Zakład Sieci Komputerowych

Sygnatura: 75555/S


226/393


Twardowski Tomasz: Społeczne i prawne aspekty biotechnologii. Łódź: Politech.Łódz. 1996, 131 s. 23 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 77220/S


227/393


Doniec Andrzej: Podstawy dynamiki procesów. Łódź: Wydaw. Politech. Łódz. 1996, 155 s. 24 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyzszych

Sygnatura: 77469/S


228/393


Perkowski Jan, Świątkowski Witold, Tilk Stefan: Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej. Dla studentów Wydziału Inżynierii Chemicznej i Ochrony Środowiska. Łódź: Politech. Łódz. 1996, 166 s. 24 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 77610/S


229/393


Awrejcewicz Jan: Drgania deterministyczne układów dyskretnych. Warszawa: Wydaw. Nauk.-Tech. 1996, 393 s. 24 cm.

Sygnatura: 77380/S


230/393

Geometria wykreślna. Zadania.
Red. Przewłocki Stefan, Aut.:Andrzejowski Zdzisław, Pawłowski Wiesław, Pitoń Lech, Przewłocki Stefan. Łódź: Politech. Łódz. 1997, 92 s. [12] k. 24 cm.

Sygnatura: 77664/S


231/393

Laboratorium z przędzalnictwa.
Red. Jackowski Tadeusz. Łódź: Politech. Łódz. 1997, 280 s. 25 cm.

Sygnatura: 77759/S


232/393


Strzałko Jarosław, Grabski Juliusz: Wstęp do mechaniki analitycznej. Ujęcie klasyczne i macierzowe. Łódź: Politech. Łódz. 1997, 216 s. 25 cm.

Sygnatura: 77849/S


233/393


Nowacki Jerzy: Spieki metali w budowie maszyn. Łódź: Politech. Łódz. 1997, 134 s. 25 cm.

Sygnatura: 77753/S


234/393


Gabryjelski Zbigniew, Kowalski Zbigniew: Sieci i urządzenia oświetleniowe. Zagadnienia wybrane. Łódź: Politech. Łódz. 1997, 338 s. 25 cm.

Sygnatura: 77851


235/393


Pomykalski Andrzej: Innowacje. Łódź: Politech. Łódz. 1997, 222 s. 25 cm.

Sygnatura: 77831/S


236/393


Ciepłucha Jan: Podstawy metrologii. Materiały pomocnicze do wykładu. Łódź: Politech. Łódz. 1997, [147] s. 21 cm.

Sygnatura: 77930/S


237/393


Morin Francois, Wandelt Paweł: Statystyczna kontrola i regulacja procesów w przemyśle celulozowo-papierniczym. Montreal-Łódź: Wydaw. SIGMA NOT 1996 Stowarzyszenie Papierników Polskich
Cz.1 Dod. do mies. Prz. Pap. 1996 R.52 nr 1-11, 119 s.
Cz.2 Dod. do mies. Prz. Pap. 1996 R.52 nr 12 s.121-


Sygnatura: P-333


238/393


* Technologia celulozy i papieru. Warszawa: Wydaw. Szkol. i Pedag. 1996
Cz.1 Wandelt Paweł: Technologia mas włóknistych 1996 280 s.239/393


Jakubiec Władysław, Malinowski Jan: Metrologia wielkości geometrycznych. Warszawa: Wydaw. Nauk.-Tech. 1996, 470,[1] s. 24 cm.

Sygnatura: 89138


240/393


Abramczyk Halina: Spektroskopia laserowa w chemii. Łódź: Politech. Łódz. 1997, 176 s. 24 cm.

Sygnatura: 78235/S


241/393

Instrumentalne metody identyfikacji i oznaczania składników żywności. Łódź: Politech. Łódz. 1997, 24 cm.
Cz.1 Ćwiczenia laboratoryjne. Red. Masłowska Joanna. Aut. Masłowska Joanna, Ambroziak Wojciech, Bielawska Maria, Bryszewska Małgorzata, Chruścińska Elżbieta, Gasińska Elżbieta, Jędrzejczyk Tomasz, Kijanowicz Urszula, Kucharska Urszula, Leszczyńska Joanna, Łącka Agata, Nowicki Tomasz, Owczarek Alina, Sierecka Jadwiga, Sroczyński Witold, Swat Barbara, Zajdler Anna. 1997, 357s.


Sygnatura: 78260/S


242/393


Morin Francois, Wandelt Paweł: Statystyczna kontrola i regulacja procesów w przemyśle celulozowo-papierniczym. Enclosure - statistical process control in the pulp and paper industry. Montreal-Łódź: Wydaw. SIGMA NOT 1997 Stowarzyszenie Papierników Polskich
Cz.2 Dod. do mies. Prz. Pap. 1996 R. 52 nr 12 s.121-136; 1997 R. 53 nr 1-12 s. 137-264
Cz.3 Dod. do mies. Prz. Pap. 1998 R.54 nr 1-12 s.265-368; 1999 R.55 nr 1-10 s.369-448


Sygnatura: P-333


243/393

Laboratorium obróbki skrawaniem.
Red. Kruszyński Bogdan. Łódź: Politech. Łódz. 1997, 88 s. 23 cm.

Sygnatura: 82419/S


244/393

Wstęp do informatyki. Łódź: Politech. Łódz. 1997, 154 s. 23 cm.
  Politechnika Łódzka. Samodzielny Zakład Sieci Komputerowych

Sygnatura: 10745/S


245/393


*
Baranowska Irena, Pielesz Anna, Wyszomirski Mirosław: Chemia ogólna. Bielsko-Biała 1996, 132 s. 24 cm. Politechnika Łódzka, Filia w Bielsku-Białej


246/393


*
Sęk Danuta, Włochowicz Andrzej: Chemia polimerów i polimery biodegradowalne. Bielsko-Biała: Politech. Łódz. Filia 1996, 241 s. 24 cm.


247/393


Kleszczewski Zygmunt, Janicki Jarosław: Podstawy fizyki. Bielsko-Biała: Politech. Łódz. Filia 1996
T.1. 307 s. 24 cmSygnatura: 76873/S248/393


Andrzejowski Zdzisław, Pawłowski Wiesław, Przewłocki Stefan: Geometria wykreślna. Konstrukcje podstawowe z przykładami zastosowań. Łódź: Politech. Łódz. 1997, 214 s. 24 cm.

Sygnatura: 78813/s


249/393


Kozłowski Jerzy, Wasiak Irena: Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia. Łódź: Politech. Łódz. 1997, 144 s. 24 cm.

Sygnatura: 10768/S


250/393


Zawada Józef: Wybrane zagadnienia z podstaw metrologii. Łódź: Politech. Łódz. 1997, 120 s. 25 cm.

Sygnatura: 78797/S


251/393


Kącki Edward, Małolepszy Andrzej, Romanowicz Alicja: Metody numeryczne dla inżynierów. Łódź: Politech. Łódz. 1997, 198 s. 24 cm.

Sygnatura: 79053/S


252/393


Połowiński Stefan: Wybrane zagadnienia z chemii fizycznej polimerów. Łódź: Politech. Łódz. 1997, 50 s. 24 cm.

Sygnatura: 78808/S


253/393

Laboratorium podstaw dziewiarstwa.
Red. Kornobis Emilia, Aut.: Chabrowski Ireneusz, Druri Maria, Kopias Kazimierz, Kornobis Emilia, Kowalski Krzysztof, Ledwoń Jolanta, Mikołajczyk Zbigniew. Łódź: Politech. Łódz. 1997, 173 s. 24 cm.

Sygnatura: 79159/S


254/393


Wiak Sławomir, Zwoliński Grzegorz: Wybrane problemy obliczeniowe z elektrodynamiki technicznej. Łódź: Politech. Łódz. 1997, 110 s. 24 cm.

Sygnatura: 78245/s


255/393


*
Młynarski Tadeusz, Listwan Antonina, Pazderski Edmund: Teoria maszyn i mechanizmów. Kraków: Politech. Krak. 1997
Cz.1. Synteza i analiza strukturalna mechanizmów. Wyd. 4. 1997 151 s.256/393

Instrumentalne metody identyfikacji i oznaczania składników żywności. Łódź: Politech. Łódz. 1998, 24 cm.
Cz.2. Ćwiczenia laboratoryjne. Red. Masłowska Joanna. Aut.Masłowska Joanna, Baranowski Wojciech, Bielawska Maria, Bryszewska Małgorzata, Duda Jan, Gasińska Elżbieta, Janiak Jolanta, Kucharska Urszula, Leszczyńska Joanna, Łącka Agata, Nowicki Tomasz, Owczarek Alina, Sierecka Jadwiga, Starzyński Stanisław, Swat Barbara, Więdłocha Marzenna, Wojtysiak Krystyna, Zajdler Anna. 1998, 469 s.


Sygnatura: 78259/S


257/393


Bortniczuk Wiaczesław, Kozubski Krzysztof: Podstawy organizacji i kalkulacji produkcji budowlanej. Łódź: Politech. Łódz. 1998, 293 s. 24 cm.

Sygnatura: 26186


258/393

Laboratorium z podstaw elektrotechniki.
Aut.: Bek Jadwiga, Chojnacka Ewa, Hałgas Stanisław, Korzybski Marek, Kozłowska Sylwia, Kuczyński Andrzej, Morawska Hanna. Łódź: Politech. Łódz. 1998, 165 s. 24 cm.

Sygnatura: 79784/s


259/393

Bakterie fermentacji mlekowej. Klasyfikacja, metabolizm, genetyka, wykorzystanie.
Red. Libudzisz Zdzisława, Walczak Piotr, Bardowski Jacek. Łódź: Politech. Łódz. 1998, 215 s. 24 cm.

Sygnatura: 83243/S


260/393

Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej.
Red. Derfel Grzegorz. Łódź: Politech. Łódz. 1998, 376 s. 24 cm.

Sygnatura: 11222/S


261/393


*
Wasiela Joanna: Optymalne wykorzystanie własnego potencjału. Warszawa: Instytut Funkcjonowania Gospodarki 1997


262/393


Andrzejowski Zdzisław, Pawłowski Wiesław, Przewłocki Stefan: Geometria wykreślna. Łódź: Politech. Łódz. 1998, 239 s. 24 cm.

Sygnatura: 26367


263/393


Jantas Roman, Miller Andrzej, Połowiński Stefan, Szosland Lidia: Laboratorium z chemii i chemii fizycznej polimerów. Łódź: Politech. Łódz. 1998, 170 s. 24 cm.

Sygnatura: 80431/s


264/393

Sprężarki przepływowe. Materiały Kursu Instytutu Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej. [B.m.] 1998, wiele liczb 21 cm.

Wł. Inst. Masz. Przepł.


265/393

Kurs Instytutu Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej. Pompy Przepływowe. [B.m.] 1998, 30 cm wiele liczb. [2 części].

Wł. Inst. Masz. Przepł.


266/393


Napieralski Andrzej, Zubert Mariusz: Support de Cours: "Macromodeles et applications". [B.m.]: INSA 1998, [17] s.. Institut National des Sciences Appliquees de Toulouse, Departement de Genie Electrique et Informatique

Wł. Kat. Mikroelektr. i Tech. Inf.


267/393


Napieralski Andrzej, Turowski Marek, Zubert Mariusz: Travaux pratiques: "Modeles des composants de puissance". [B.m.]: INSA 1998, s.[17]. Institut National des Sciences Appliquees de Toulouse, Departement de Genie Electrique et Informatique

Wł. Kat. Mikroelektr. i Tech. Inf.


268/393


*
Bobińska Bożena, Grudziecki J.: The basics of computing. Łódź: Politech. Łódz. 1998 International Faculty of Engineering


269/393


Kohr Gabriela, Liczberski Piotr: Univalent mappings of several complex variables. Cluj: Cluj University Press 1998, 23 cm 334 s..

Wł. Inst. Mat.


270/393


Orzechowski Zdzisław, Wiewiórski Paweł: Ćwiczenia audytoryjne z mechaniki płynów. Łódź: Politech. Łódz. 1999, 444 s. 24 cm.

Sygnatura: 26848


271/393


Marks-Wojciechowska Zenobia, Pacholski Krzysztof, Kulesza Włodzimierz: Systemy pomiarowe. Łódź: Politech. Łódz. 1999, 267 s. 24 cm.

Sygnatura: 11327/s


272/393


Malinowski Czesław, Peła Ryszard: Projektowanie konstrukcji murowych i stropów w budownictwie tradycyjnym. Łódź: Politech. Łódz. 1999, 210 s. 24 cm.
Cz.1Sygnatura: BG273/393

Teoria obwodów. Zadania.
Red. Tadeusiewicz Michał. Łódź: Politech. Łódz. 1999, 394 s. 24 cm.

Sygnatura: 11271/s


274/393


Awrejcewicz Jan, Krysko Vadim: Analiza numeryczna drgań powłok z wymuszeniem termicznym. Warszawa: Wydaw. Nauk-Tech. 1998, 124, [2] s.; 23,5 cm.

Wł. Kat. Autom. i Biomech.


275/393


Wzorek Wiesław, Pogorzelski Eugeniusz: Technologia winiarstwa owocowego i gronowego. [B.m.]: Wydaw. SIGMA NOT Sp. z o. o. 1998, s.281-306.
  Dod. do mies. Przem. Ferm. 1998 T.42

Sygnatura: Chem. Spoż.


276/393

Zbiór zadań z termodynamiki.
Red. Fodemski Tadeusz. Łódź: Politech. Łódz. 1999, 195 s. 24 cm.

Sygnatura: 81588/s


277/393

Instrukcje do ćwiczeń I pracowni fizyczej Instytutu Fizyki PŁ.
Red. Derfel Grzegorz. Łódź: Politech. Łódz. 1998, 376 s. 24 cm.

Sygnatura: 79701/S


278/393

Laboratorium elektroniki kwantowej i optyki nieliniowej.
Red. Rożniakowski Kazimierz. Łódź: Wydział FTIMS PŁ 1998, 98 s. 30 cm.

Wł. Inst. Fiz.


279/393


*
Brozi Andrzej: Elektrodynamika. Łódź: Politech. Łódz. 1998, 119 s..


280/393


*
Brozi Andrzej: Metody numeryczne w fizyce. Łódź: Politech. Łódz. 1998, 137 s..


281/393


*
Owczarek Ireneusz: Fizyka i technika niskich temperatur. Łódź: Wydział FTIMS PŁ 1998, 96 s..


282/393


*
Wojtatowicz Tomasz: Metody analizy danych doświadczalnych: wybrane zagadnienia. Łódź: Wydział FTIMS PŁ 1998, 99 s..


283/393


*
Baranowska Irena, Pielesz Anna: Chemia nieorganiczna. Bielsko-Biała: Politech. Łódz. Filia w Bielsku-Białej 1998, 129 s. 24 cm.


284/393


Rabiej Małgorzata: Wybrane aplikacje środowiska Windows w ćwiczeniach: Windows 95, Excel 7.0, CorelDraw 6.0, PowerPoint 7.0. Bielsko-Biała: Wydaw. PŁódz. Filia w Bielsku-Białej 1997, 125 s. 24 cm.

Sygnatura: 79386/S


285/393


*
Buchacz Andrzej, Świder Jerzy, Wojnarowski Józef: Podstawy teorii drgań układów mechanicznych z symulacją komputerową. Gliwice: Wydaw. Politech. Śl. 1997, 249 s. 24 cm.
Cz.1. Układy dyskretne o jednym stopniu swobody286/393


*
Rabiej Małgorzata: Podstawy informatyki. Bielsko-Biała: Wydaw. PŁódz. Filia w Bielsku-Białej 1998, 253 s. 24 cm.


287/393


Rabiej Małgorzata: Podstawy informatyki w ćwiczeniach. Bielsko-Biała: Wydaw. PŁódz. Filia w Bielsku-Białej 1997, 95 s. 22 cm.

Sygnatura: 78375/S


288/393


*
Wajand Jan: Doświadczalne silniki spalinowe. Bielsko-Biała: Wydaw. Politech. Łódz. Filia w Bielsku-Białej 1998, 136 s. 24 cm.


289/393


*
Wojciech Stanisław: Elementy metod numerycznych. Bielsko-Biała: Wydaw. Politech. Łódz. Filia w Bielsku-Białej 1998, 93 s. 25 cm.


290/393


Wrona Włodzimierz: VHDL język opisu i projektowania układów cyfrowych. Gliwice: Wydaw. Prac. Komput. Jacka Skalmierskiego 1998, 264 s. 24 cm.

Sygnatura: 90980


291/393


*
Juraszek Janusz, Babiński Leopold, Thorpe John: Metoda elementów skończonych. Bielsko-Biała: Wydaw. Politech. Łódz. Filia w Bielsku Białej 1998, 81 s. 25 cm.


292/393


Szadkowski Jan: Obrabiarki sterowane numerycznie, roboty, elastyczne systemy obróbkowe. Bielsko-Biała: Wydaw. Politech. Łódz. Filia w Bielsku-Białej 1998, 185 s. 24 cm.
  Skrypt nr 13

Sygnatura: 80349/S


293/393


Matuszek Józef, Smetana Jiri: Projektowanie zakładów przemysłowych. Bielsko-Biała: Wydaw. Politech. Łódz. Filia w Bielsku-Białej 1998, 96 s. 24 cm.

Sygnatura: 91374


294/393


Świątkowski Witold: Elementy fizykochemii i technik spalania paliw. Łódź: Wydaw. Politechniki Łódzkiej 1998, s.119 24 cm.

Sygnatura: 79081/s


295/393


Rutkowski Jan: Współczesne urządzenia do mycia mas celulozowych i regeneracji alkaliów w celulozowniach siarczanowych. Suplement do skryptu "Urządzenia przemysłu celulozowo-papierniczego Cz.1" wydanie drugie nakładem Politechniki Łódzkiej 1984. Łódź 1999, 54 s. 21 cm.

Wł. Inst. Pap. i Poligr.


296/393

Zbiór zadań z badań operacyjnych.
Red. Witkowska Dorota. Aut.: Witkowska Dorota, Staniec Iwona, Górecka Anna, Matuszewska Aleksandra, Mazur Agnieszka. Łódź: "Menadżer" 1999, 110,[2] s. 23 cm.

Wł. Inst. Zarz.


297/393


Miller Andrzej, Jantas Roman: Laboratorium z podstaw chemii. Łódź: Wydaw. Politech. Łódzkiej 1999, 107 s. 23 cm.

Sygnatura: 82432/S


298/393

Laboratorium obróbki skrawaniem.
Red. Kruszyński Bogdan. Łódź: Wydaw. Politech. Łódz. 1999, 88 s. 24 cm.

Sygnatura: 82494/s


299/393

Hydraulika i pneumatyka urządzeń mechanicznych. Laboratorium.
Red. Lewandowski Donat. Łódź: Wydaw. Politech. Łódz. 1999, 196 s. 24 cm.

Sygnatura: 82672/s


300/393


Szczepaniak Cezary: Wybrane aspekty rozwoju motoryzacji. Radom: Wydaw. Politech. Radom. 1999, 66 s. 20 cm.

Wł. Inst. Poj.


301/393

Transformatory specjalne i jakość energii elektrycznej.
Red.Szczerbanowski Ryszard, aut.Jabłoński Michał, Pawełek Ryszard, Wasiak Irena, Wiśniewski Józef. Łódź 1999, wiele liczb 30 cm. Politechnika Łódzka Instytut Maszyn i Transformatorów

Wł. Inst. Elektroenerg.


302/393


Grabski Juliusz, Mianowski Bogumił, Strzałko Jarosław: Wybrane zagadnienia mechaniki. Łódź: Wydaw. Politech. Łódz. 1999, 179 s. 24 cm.

Sygnatura: 82452/s


303/393


Gołębiowski Jacek: Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych. Ćwiczenia laboratoryjne. Łódź: Wydaw. Politech. Łódz. 1999, 193 s..

Sygnatura: 82644/S


304/393


Rabiej Małgorzata: Visual Basic dla aplikacji w ćwiczeniach. Excel 2000. Bielsko-Biała: Wydaw. Politech. Łódz. Filia w Bielsku-Białej 1999, 87 s. 24 cm.

Wł. Inst. Włók.


305/393

Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej.
Red. Włochowicz Andrzej. Aut.: Baranowska Irena, Pielesz Anna, Ostrowska-Prus Urszula, Prus Wojciech. Bielsko-Biała: Wydaw. Politech. Łódz. Filia w Bielsku-Białej 1999, 317 s. 24 cm.

Sygnatura: 83513/s


306/393


Jankiewicz-Niewiadoma Barbara, Ludomirska-Piechucka Iwona, Korczyński Andrzej: Analiza jakościowa. Łódź: Wydaw. Politech. Łódz. 1999, 318, [1] s. 24 cm.

Sygnatura: 82806/s


307/393


*
Matuszek Józef: Zarządzanie techniką. Bielsko-Biała: Wydaw. Politech. Łódz. Filii w Bielsku-Białej 1999, 40 s. 24 cm.


308/393

Zbiór zadań z drgań mechanicznych.
Red. Wawrzecki Janusz. Łódź: Politech. Łódz. 1992, 578 s. 20 cm. Politechnika Łódzka. Skrypty dla Szkół Wyższych

Sygnatura: 70611/S


309/393

Ćwiczenia laboratoryjne z inżynierii procesowej.
Red. Dziubiński Marek, Rzyski Edward. Łódź: Politech.Łódz. 2000, 194 s. 23 cm.

Sygnatura: 83590/s


310/393

Ochrona środowiska w kontekście integracji Polski z Unią Europejską. Materiały kursu. [B.m.] 2000, wiele liczb. 30 cm. Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Wł Kat. Inż. Bioproces.


311/393


Tadeusiewicz Michał: Teoria obwodów. Łódź: Wydaw. Politech. Łódz. 2000, 24 cm. Politechnika Łódzka
Cz.1 362,[2] s.


Sygnatura: 84272/s


312/393


Kuczyński Andrzej: Podstawy teorii pola elektromagnetycznego. Łódź: Wydaw. Politech. Łódz. 2000, 24 cm. Politechnika Łódzka
Cz.1 302 s.


Sygnatura: 83382/S


313/393


Przewłocki Stefan: Geometria wykreślna w zastosowaniach dla budownictwa i architektury. Olsztyn: UWM 2000, 238 s. 23 cm.

Wł. Kat. Geod., Kartogr. Śr. i Geom. Wykreśl.


314/393


Morawski Michał, Zajączkowski Antoni: ADA 95. Język programowania. Łódź: Wydz. Fiz. Tech., Inform. i Mat. Stos. Politech. Łódz. 1999, 169 s. 30 cm.

Wł. Samodz. Zakł. Sieci Komput.


315/393


Krysicki Włodzimierz: Iksy i igreki. Poznań: Wydaw. Poznańskie 2000, 128 s. 21 cm.

Wł. Inst. Mat.


316/393


Krysicki Włodzimierz, Pisarewska Helena, Świątkowski Tadeusz: Z geometrią za pan brat. Łódź: Akapit Press 2000, 342 s. 20 cm.

Wł. Inst. Mat.


317/393


Wasilewski Mariusz, Lisiecki Krzysztof: Elementy algebry i geometrii analitycznej. Wykłady, ćwiczenia, ćwiczenia przy komputerze. Łódź: Liwa 2000, 256 s. 23 cm.

Sygnatura: 92323


318/393


Balcerzak Marek, Rogowski Jacek: Wykłady z analizy matematycznej. Łódź 2000, 309 s. 30 cm.

Wł. Inst. Mat.


319/393

Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów.
Red. Banasiak Mirosław. Warszawa: PWN 2000, 244 s. 24 cm.

Sygnatura: 85220/s


320/393


Napieralska Małgorzata, Jabłoński Grzegorz, Sicard Etienne: Podstawy mikroelektroniki. Materiały pomocnicze do laboratorium dla kierunków studiów Elektronika i Informatyka. Łódź 2000, 67 s. 20 cm. Politechnika Łódzka, Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Wł. Kat. Mikroelektron. i Tech. Inform.


321/393


Górski Piotr, Kucharczyk Włodzimierz: Zadania z fizyki kryształów stałych. Łódź: FTiMS PŁ 1999, 178 s. 30 cm.

Wł. Inst. Fiz.


322/393


Łukaszewski Konrad: Wstęp do elektroniki kwantowej i optyki nieliniowej. Łódź: FTiMS PŁ 2000, 73 s. 30 cm.

Wł. Inst. Fiz.


323/393

Laboratorium fizyki laserowych procesów materiałowych.
Ed. Rożniakowski Kazimierz. Łódź: FTiMS PŁ 1999, 102 s. 30 cm.

Wł. Inst. Fiz.


324/393

Metody instrumentalne w biofizyce i naukach biomedycznych.
Ed. Ertel Danuta. Łódź: FTiMS PŁ 2000, 221 s. 30 cm.

Wł. Inst. Fiz.


325/393


Kącki Edward, Małolepszy Andrzej, Romanowicz Alicja: Metody numeryczne dla inżynierów. Łódź: Politech. Łódz. 2000, 198 s. 23 cm. Politechnika Łódzka

Sygnatura: 84700/s


326/393


Gryglewicz-Kacerka Wanda, Grzybowski Rafał, Szymczak Bohdan: Wybrane zagadnienia z baz danych. Łódź: FTiMS 2000, 96 s. 30 cm.

Wł. Inst. Inform.


327/393


Niedźwiedzińska Hanna: Systemy elektronicznej wymiany danych. Łódź: FTiMS 1999, 85 s. 30 cm.

Wł. Inst. Inform.


328/393

Materiały polimerowe i ich przetwórstwo.
Red. Koszkul Józef. Częstochowa: Wydaw. Politech. Częst. 2000, 310 s. 24 cm. Politechnika Częstochowska

Sygnatura: 92834


329/393


Przybysz Kazimierz: Podstawy technologii papieru. Łódź: Inst Pap. i Poligr. PŁ 2000
Cz.1 Papiernicze masy włókniste skład chemiczny, struktura i budowa morfologiczna 109 s. 24 cmWł. Inst. Pap. i Poligr.330/393


Kalus-Jęcek Bożenna, Kuśmierek Zygmunt: Wzorce wielkości elektrycznych i ocena niepewności pomiaru. Łódź: Wydaw. Politech. Łódz. 2000, 117 s. 24 cm.

Sygnatura: 84749/s


331/393

Metrologia elektryczna i elektroniczna. Ćwiczenia laboratoryjne.
Red. Kuśmierek Zygmunt. Aut.:Derlecki Stanisław, Gołębiowski Jacek, Hetman Andrzej, Isalski Lesław, Kalus-Jęcek Bożenna, Korczyński Jerzy, Kowalewicz Piotr, Kowalski Jarosław, Kuśmierek Zygmunt, Majocha Andrzej, Marks-Wojciechowska Zenobia, Pacholski Krzysztof, Plichczewski Zenon. Łódź: Wydaw. Politech. Łódz. 2000, 394 s. 24 cm.

Sygnatura: 82842/s


332/393


Pawelski Witold: Układy elektroniczne II. Łódź: Wydaw. Politech. Łódz. 2001, 227 s. 23 cm.

Sygnatura: 35734


333/393


Majewski Ludwik: Skrypt do laboratorium teorii maszyn i mechanizmów. Bielsko-Biała: Wydaw. Politech. Łódz. Fili w Bielsku-Białej 2000, 93 s. 24 cm.

Sygnatura: 85788/s


334/393


*
Drewniak Józef: Zbiór zadań z podstaw konstrukcji maszyn z rozwiązaniami. Gliwice 2000, 231 s..
Cz.1335/393


*
Drewniak Józef: Podstawy konstrukcji maszyn z rozwiązaniami. Gliwice 2000, 306 s. 24 cm.
Cz.2336/393

Projektowanie z technologii maszyn.
Red.Kaczmarek Józef. Łódź: Wydaw. Politech. Łódz. 2001, 189 s. 23 cm.

Sygnatura: 85701/s


337/393


Pawelski Witold: Układy elektroniczne I. Łódź: Wydaw. Politech. Łódz. 2001, 252 s. 24 cm.

Sygnatura: 85299/s


338/393

Metody statystyczne w zarządzaniu.
Red. Witkowska Dorota. Łódź: "Menadżer" 2001, 329,[1] s. 23 cm. Seria Wydawnictw Dydaktycznych Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

Wł. Inst. Zarz.


339/393


Połowiński Stefan: Chemia fizyczna polimerów. Łódź: Wydaw. Politech. Łódz 2001, 244 s. 23 cm.

Sygnatura: 93081


340/393


* Strategia firmy a restrukturyzacja zatrudnienia.
Red. Stobińska Katarzyna. Warszawa: Pol. Fund. Prom. Kadr 2001


341/393


Błasiński Henryk, Pyć Wojciech, Rzyski Edward: Maszyny i aparatura technologiczna przemysłu spożywczego. Łódź: Wydaw. Politech. Łódz. 2001, 531 s. 24 cm.

Sygnatura: 86554/s


342/393

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Materiały szkoleniowe. Łódź 2001, wiele liczb. 30 cm.

Wł. Kat. Geod., Kartogr. Śr. i Geom. Wykreśl.


343/393


Kazimierski Zbyszko, Orzechowski Zdzisław: Ćwiczenia laboratoryjne z mechaniki płynów. Łódź: Wyd.3 2001, 297 s. 24 cm.

Sygnatura: 86040/S


344/393


* Wykłady inauguracyjne wygłoszone w roku akademickim 2000/2001 w uczelniach akademickich Śląska. Katowice: ASP 2001


345/393


Kędracki Maciej: Technologie bezwykopowe budowy rurociągów podziemnych. Łódź: Wydaw. Politech. Łódz. 2001, 50 s. 24 cm.

Sygnatura: 85556/s


346/393


*
Madej Jerzy: Systemy i sieci komputerowe. Bielsko-Biała: Wydaw. Politech. Łódz. Filia w Bielsku-Białej 2001, 78 s..


347/393

Odlewnictwo. Laboratorium.
Red. Jopkiewicz Andrzej. Aut.: Jopkiewicz Andrzej, Pawlak Marek, Pacyniak Tadeusz, Żakowski Czesław, Kaczorowski Rafał. Łódź: Wydaw. Politech. Łódz. 2001, 216 s. 30 cm.

Sygnatura: 85575/s


348/393


Tadeusiewicz Michał, Ossowski Marek: Sygnały i systemy. Zadania. Łódź: Wydaw. Politech. Łódz. 2001, 196 s. 23 cm.

Sygnatura: 84934/s


349/393


Zabierowski Wojciech: Podstawy obsługi sieciowych systemów operacyjnych i usług Internetu. Materiały pomocnicze do laboratorium dla kierunków studiów Elektronika i Informatyka. Łódź: Politech. Łódz. 2001, 93 s. 20 cm. Politechnika Łódzka, Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. TEMPUS SJEP 12216

Wł. Kat. Mikroelektron. i Tech. Inform.


350/393


Ciota Zygmunt: Układy analogowe VLSI. Materiały pomocnicze do laboratorium dla kierunków studiów Elektronika i Informatyka. Łódź: Politech. Łódz. 2001, 76 s. 20 cm. Politechnika Łódzka, Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. TEMPUS SJEP 12216

Wł. Kat. Mikroelektron. i Tech. Inform.


351/393


Janicki Marcin, Napieralski Andrzej: Zjawiska cieplne w układach elektronicznych. Materiały pomocnicze do laboratorium dla kierunków studiów Elektronika i Informatyka. Łódź: Politech. Łódz. 2001, 117 s. 20 cm. Politechnika Łódzka, Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. TEMPUS SJEP 12216

Wł. Kat. Mikroelektron. i Tech. Inform.


352/393


Marańda Witold, Jabłoński Grzegorz, Grecki Mariusz: Programowanie mikroprocesorów rodziny Motorola 680x0 w języku asemblera. Materiały pomocnicze do laboratorium dla kierunków studiów Elektronika i Informatyka. Łódź: Politech. Łódz. 2001, 67 s. 23 cm. Politechnika Łódzka, Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. TEMPUS SJEP 12216

Wł. Kat. Mikroelektron. i Tech. Inform.


353/393

Urządzenia i systemy pomiarowe. Materiały pomocnicze do laboratorium dla kierunków studiów Elektronika i Informatyka. Materiały pomocnicze do laboratorium dla kierunków studiów Elektronika i Informatyka.
Aut. Kiełbik Rafał, Szermer Michał, Daniel Marcin, Olszewski Adam, Powierza Jerzy. Łódź: Politech. Łódz. 2001, 128 s. 20 cm. Politechnika Łódzka, Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych TEMPUS SJEP 12216

Wł. Kat. Mikroelektron. i Tech. Inform.


354/393

Mikromaszyny i czujniki półprzewodnikowe. Materiały pomocnicze do laboratorium dla kierunków studiów Elektronika i Informatyka. Materiały pomocnicze do laboratorium dla kierunków studiów Elektronika i Informatyka.
Aut. Napieralski Andrzej, Daniel Marcin, Szermer Michał, Ślusarczyk Krzysztof. Łódź: Politech. Łódz. 2001, 110 s. 20 cm. Politechnika Łódzka, Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych TEMPUS SJEP 12216

Wł. Kat. Mikroelektron. i Tech. Inform.


355/393


Bucheńska Jadwiga: Laboratorium z chemii ogólnej. Łódź: Wydaw. Politech. Łódz. 2001, 330 s. 24 cm.

Sygnatura: 84658/s


356/393

Laboratorium z technologii budowy przędz.
Red. Jackowski Tadeusz. Łódź: Wydaw. Politech. Łódz. 2001, 326 s. 24 cm.

Sygnatura: 85872/s


357/393


Błażejczyk-Okolewska Barbara, Czołczyński Krzysztof, Marynowski Krzysztof: Zbiór zadań z dynamiki mechanizmów płaskich. Łódź: Wydaw. Politech. Łódz. 2001, 96 s. 24 cm.

Sygnatura: 85751/S


358/393


Czołczyński Krzysztof: Zbiór zadań z kinematyki mechanizmów płaskich. Łódź: Wydaw. Politech. Łódz. 2001, 66 s. 24 cm.

Sygnatura: 85673/S


359/393


Jemec Włodzimierz: Modeljuvannja ta interpretacija danih rozsijannja ul'trazvuku lokal'nimi ob'ektami. L'viv: Feniks 2001, 254 s. 21 cm.

Wł. Kat. Inform.


360/393


Sokołowski Telesfor, Krysicki Włodzimierz: Liczby przybliżone i działania na nich w zastosowaniach do zagadnień fizycznych. Łódź: Wydaw. Politech. Łódz. 2001, 61 s. 23 cm.

Sygnatura: 86670/S


361/393


Rogowski Jacek, Szczepaniak Jakub: Matematyka dyskretna. Podstawy. Łódź 2001, 88 s. 30 cm. Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej

Wł. Inst. Mat.


362/393


Rogowski Jacek, Szczepaniak Jakub: Matematyka dyskretna. Grafy. Łódź 2001, 82 s. 30 cm. Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej, Tempus SJEP-12128-97 Seria: Matematyka

Wł. Inst. Mat.


363/393


Korczyński Andrzej: Repetytorium z chemii ogólnej i nieorganicznej. Łódź: Wydaw. Politech. Łódz. 2001, 229 s. 24 cm.

Sygnatura: 87120/S


364/393

Zadania i ćwiczenia z chemii organicznej. Cz.1.
Red. Zwierzak Andrzej. Aut. Koziara Anna, Zabrocki Janusz, Zjawiony Jordan, Zwierzak Andrzej. Łódź: Wydaw. Politech. Łódz. 2001, 453 s. 24 cm.

Sygnatura: 86004/s


365/393

Ćwiczenia laboratoryjne i rachunkowe z chemii ogólnej i technicznej.
Red. Karolak-Wojciechowska Janina. Aut. Mrozek Agnieszka, Karpeta Zdzisław, Pustelnik Natalia, Doczekalska Joanna, Tosik Anita, Wieczorek Wanda. Łódź: Wydaw. Politech. Łódz. 2001, 141 s. 24 cm.

Sygnatura: 86109/S


366/393

Laboratorium wytrzymałości materiałów.
Red. Grądzki Ryszard. Łódź: Ofic. Księg.-Wydaw. "Horyzont" s.c. P.Sycan, M.Szymczak 2002, 130 s. 23 cm.

Sygnatura: 90109/s


367/393


* Perspektivnye zadaci inzenernoj nauki. Zbirnik naukovih prac. Aims for future of enginerering science. Collection of articles.
Ed. Bol'sakov Vladimir. Pridneprovsk: Gaudeamus 2002


368/393


Zawada Józef: Wybrane zagadnienia z podstaw metrologii. Łódź: Wydaw. Politech. Łódz. 2002, 172 s.23 cm.

Sygnatura: 90050/s


369/393

Technologia budowy maszyn. Laboratorium.
Red. Koziarski Andrzej. Łódź: Wydaw. Politech. Łódz. 2002, 149 s. 24 cm.

Sygnatura: 88951/s


370/393


Andrzejowski Zdzisław, Pawłowski Wiesław, Przewłocki Stefan: Geometria wykreślna w praktyce inżynierskiej. Łódź: Wyd. Politech. Łódz. 2002, 295 s. 23 cm.

Sygnatura: 88007/s


371/393

Laboratorium z termodynamiki procesowej.
Red. Wańkowicz Kazimierz. Łódź: Wydaw. Politech. Łódz. 2002, 183 s. 24 cm.

Sygnatura: 88509/s


372/393


Sabiniak Henryk, Rubnikowicz Antoni, Karpiński Wiesław Ćwiczenia laboratoryjne z instalacji budowlanych. Cz.1.
Oprac. Sabiniak Henryk, Rubnikowicz Antoni, Karpiński Wiesław. Łódź: Wydaw. Politech. Łódz. 2002, 128 s. 23 cm.

Sygnatura: 87830/s


373/393


Pakowski Zdzisław: Drying of pulp and paper: Computer based drying calculations, Heat recovery calculations. Computer calculations and rehearsals to determine state of drying air. Course in year 2002. [B.m.] 2002, wiele liczb. 30 cm.

Wł. Aut.


374/393


Heim Andrzej: Podstawy maszynoznawstwa. Łódź: Wydaw. Politech. Łódz. 2002, 351 s. 24 cm.

Sygnatura: 93474


375/393


Tadeusiewicz Michał: Teoria obwodów. Łódź: Wydaw. Politech. Łódz. 2002, 24 cm.
Cz.2. 368 s.Sygnatura: 94339


Sygnatura: 94339


376/393


Peła Ryszard: Projektowanie konstrukcji murowych i stropów w budownictwie tradycyjnym. Łódź: Wydaw. Politech. Łódz. 2002
Cz.2. Konstrukcje murowe niezbrojone 128 s. 24 cmSygnatura: 94619377/393


Dobrowolska Krystyna, Dyczka Wacław, Jakuszenkow Helena: Matematyka dla studentów studiów technicznych. Łódź: HELPMATH 2002, 20 cm.
Cz.1. 382 s.
Cz.2. 454 s.


Wł. Inst. Mat.


378/393


Rogowski Jacek, Szczepaniak Jakub: Matematyka dyskretna. Podstawy. Łódź: Wydział FTiMS PŁ 2002, 133 s. 30 cm. Matematyka

Wł. Inst. Mat.


379/393


Grudziński Wojciech: Algebra. Łódź: Wydział FTiMS PŁ 2002, 208 s. 30 cm. Matematyka

Wł. Inst. Mat.


380/393


Balcerzak Marek, Rogowski Jacek: Wykłady z analizy matematycznej. Łódź: Wydział FTiMS PŁ 2002, 309 s. 30 cm. Matematyka

Wł. Inst. Mat.


381/393


Dębińska-Nagórska Anna: Mathematiques. IA. Łódź: Wydaw. Politech. Łódz. 2002, 51 s. 30 cm. International Faculty of Engineering

Wł. Inst. Mat.


382/393

Laboratorium drgań mechanicznych.
Red. Marynowski Krzysztof. Aut.: Marynowski Krzysztof, Jagiełło Bogdan, Wojewoda Jerzy, Dąbrowski Artur. Łódź: Wydaw. Politech. Łódz. 2002, 100 s. 23 cm.

Sygnatura: 94330


383/393


Jezierski Edward: Robotyka kurs podstawowy. Łódź: Wydaw. Politech. Łódz. 2002, 112 s. 24 cm.

Sygnatura: 88784/s


384/393


*
Glinkowska Agata, Szrajber Rafał: ArchiCAD 6.5. Ćwiczenia praktyczne. Gliwice: Helion 2001, 152 s. 24 cm.


385/393


*
Żółtowski Bogdan: Wprowadzenie do zajęć laboratoryjnych z fizyki. Łódź: Politech. Łódz. 2002, 86 s. 29 cm.


386/393


Otto Jacek: Marketing w firmie usługowej. Łódź: Wydaw. Politech. Łódz. 2002, 269 s. 23 cm.

Sygnatura: 89983/s


387/393


Dobrowolska Krystyna, Dyczka Wacław, Jakuszenkow Helena: Matematyka. Łódź: HELPMATH 2003, 20 cm.
Cz.0 Repetytorium 214 s.Wł. Bibl. Chem. Spoż.
Cz.1 Dla studentów studiów technicznych 382 s.96085
Cz.2 Dla studentów studiów technicznych 454 s.Wł. Inst. Mat.388/393

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach.
Aut. Krysicki Włodzimierz, Bartos Jerzy, Dyczka Wacław, Królikowska Krystyna, Wasilewski Mariusz. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN 2003, 24 cm.
Cz.1 Rachunek prawdopodobieństwa 255 s.Sygnatura: 95700
Cz.2 Statystyka matematyczna 328 s.Sygnatura: 95702


Wł. Inst. Mat.


389/393


Napieralska Małgorzata: Micro-electronique et informatique avancee. V eme semestre Gestion et Technologie. Łódź 2003, 59 s. 20 cm. Politechnika Łódzka, Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Wł. Kat. Mikroelektron. i Tech. Inform.


390/393


Niezgodziński Michał, Niezgodziński Tadeusz: Zbiór zadań z mechaniki ogólnej. Warszawa: PWN 2003, 358 s. 24 cm..

Sygnatura: 93820/s


391/393


Wira Andrzej, Zybert Ryszard: Laboratorium z inżynierii wysokonapięciowej. Łódź: Wydaw. Politech. Łódz. 2003, 255 s. 23 cm.

Sygnatura: 93295/s


392/393


Gryglewicz-Kacerka Wanda, Szymczak Bohdan: Administracja bazą danych. Łódź: Wydaw.Pł 2002, 142 s. 24 cm.

Sygnatura: 93214/s


393/393

Mikrobiologia i higiena żywności. Instrukcje do zajęć laboratoryjnych dla studentów V semestru Wydział: Biotechnologii i Nauk o Żywności, Kierunek: Technologia Chemiczna.
Red. Żakowska Zofia, Stobińska Helena, Piotrowska Małgorzata. Łódź 2003, 60 s. 24 cm. Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej

Sygnatura: 100774/s

  Wyświetl ponownie stosując format: