Wynik wyszukiwania

Zapytanie: U
Liczba odnalezionych rekordów: 2296Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2296


Janio Konrad: Zastosowanie sorpcji i wymiany jonowej w technologii produkcji preparatów biologicznie czynnych. W: Metody fizykochemiczne rozdzielania mieszanin. Raport końcowy badań w latach 1986-1990. T.2. Lublin 1990, s.366-377.

Wł. Inst. Inz. Chem. i Proc.


2/2296


Drobnik Antoni, Rożniakowski Kazimierz, Wojtatowicz Tomasz: On the application of the laser flash method for measuring thermal diffusivity of porous materials with different content of moisture. W: Lazerine technologija. Leid.9. Vilnius 1990, s.9-10.

Wł. mgr T. Wojtatowicza


3/2296


Drobnik Antoni: Investigations of the phenomenon of light scattering on the particles of atmospheric aerosols L.A.A.A. and its callibration. W: Lazerine technologija. Leid.9. Vilnius 1990, s.11-13.

Wł. mgr T. Wojtatowicza


4/2296


Kołakowski Zbigniew: Rozdz.4. Stan krytyczny i zakrytyczny płyt i dźwigarów o ścianach gęsto użebrowanych. Rozdz. 5.7. Cienkościenne słupy poddane ściskaniu. W: Stany zakrytyczne i nośność graniczna cienkościennych dźwigarów o ścianach płaskich. Łódź 1990, s.220-246; s.327-351.

Wł. Inst. Mech. Stos.


5/2296


Grądzki Ryszard: Rodz.2.4. Płyty trapezowe ściskane jednokierunkowo. W: Stany zakrytyczne i nośność graniczna cienkościennych dźwigarów o ścianach płaskich. Łódź 1990, s.116-124.

Wł. Inst. Mech. Stos.


6/2296


Zaraś Jan: Rozdz. 2.2. Płyty prostokątne ściskane i ścinane. W: Stany zakrytyczne i nośność graniczna cienkościennych dźwigarów o ścianach płaskich. Łódź 1990, s.55-77.

Wł. Inst. Mech. Stos.


7/2296


Gałkiewicz Tadeusz: Rozdz.2.1. Stan zakrytyczny płyt prostokątnych poddanych jednokierunkowemu ściskaniu. Rozdz.3.4. Racjonalne projektowanie cienkościennych dźwigarów skrzynkowych poddanych czystemu zginaniu. W: Stany zakrytyczne i nośność graniczna cienkościennych dźwigarów o ścianach płaskich. Łódź 1990, s.39-55; 197-219.

Wł. Inst. Mech. Stos.


8/2296


*
Penc Józef: Rekreacja w procesie pracy a efektywność działania pracownika. W: Wpływ różnych form i metod aktywności ruchowej na sprawność i wydolność ludzi dorosłych. Warszawa 1990, s.97-118.


9/2296


*
Masłowska Joanna: Chromatograficzne i elektroforetyczne badania oddziaływań w układach zawierających jony metali oraz bioligandy o właściwościach chelatujących. W: Metody fizykochemiczne rozdzielania mieszanin. Raport końcowy badań w latach 1986-1990. T.2. Lublin 1990, s.463-474.


10/2296


Błasiński Henryk: Badania adsorpcji z wodnych roztworów wieloskładnikowych na węglu aktywnym. W: Metody fizykochemiczne rozdzielania mieszanin. Raport końcowy badań w latach 1986-1990. T.1. Lublin 1990, s.147-158.

Wł. Inst. Inż. Chem. i Proc.


11/2296


Czakis-Sulikowska Danuta: Czynniki synenergetyczne i kompleksy różnoligandowe w procesach ekstrakcji metali ze szczególnym uwzględnieniem lantanowców. W: Metody fizykochemiczne rozdzielania mieszanin. Raport końcowy badań w latach 1986-1990. T.1. Lublin 1990, s.135-146.

Wł. Inst. Inż. Chem. i Proc.


12/2296


Paryjczak Tadeusz: 1. Zastosowanie chromatografii gazowej do badań powierzchni adsorbentów, nośników i katalizatorów. 2. Chromatografia powinowactwa - rozdział i własności związków biologicznie aktywnych. W: Metody fizykochemiczne rozdzielania mieszanin. Raport końcowy badań w latach 1986-1990. T.1. Lublin 1990, s.87-98.

Wł. Inst. Inż. Chem. i Proc.


13/2296


Weiss Stanisław, Wieczorek Marcin: Nośność graniczna belkowych i słupowych elementów ażurowanych automatycznie. Load capacity limiting of beam and column elements castellated by machinePredel'naja nagruzka elementov tipa balka i kolonna azurirovannych avtomaticeski. W: Studia z zakresu inżynierii lądowej. Kraków 1990, s.31-49 rez. sum.. nadb.

Wł. dr. M. Wieczorka


14/2296


Grądzki Ryszard, Kowal-Michalska Katarzyna: Rozdz.6. Stateczność niesprężysta i nośność graniczna płyt i dźwigarów cienkościennych. W: Stany zakrytyczne i nośność graniczna cienkościennych dźwigarów o ścianach płaskich. Łódź 1990, s.359-451.

Wł. Inst. Mech. Stos.


15/2296


Jakubowski Sewer: Rozdz.1.2. Zasady energetyczne i metody wariacyjne. Rozdz.1.3. Częściej stosowane metody rozwiązywania zagadnień stateczności elementów konstrukcji cienkościennych. Rozdz.2.3. Płyty prostokątne poddane kombinacji ściskania, zginania tarczowego i ścinania. Rozdz.3.1. Stateczność lokalna cienkościennych dźwigarów przy złożonych obciążeniach. W: Stany zakrytyczne i nośność graniczna cienkościennych dźwigarów o ścianach płaskich. Łódź 1990, s.26-38; s.77-116; s.131-161.

Wł. Inst. Mech. Stos.


16/2296


Rhodes James, Zaraś Jan: Dod. Elementy analizy stateczności i nośności granicznej w zastosowaniu do zimno-formowanych profili cienkościennych. W: Stany zakrytyczne i nośność graniczna cienkościennych dźwigarów o ścianach płaskich. Łódź 1990, s.494-553.

Wł. Inst. Mech. Stos.


17/2296


Królak Marian: Rozdz.1.1. Podstawowe założenia i równania teorii stateczności płyt cienkich. Rozdz.3.2. Ściskany i zginany cienkościenny dźwigar o przekroju trapezowym. Rozdz.3.3. Ściskany i zginany cienkościenny dźwigar o przekroju rombowym. Rozdz.7. Zachowanie się i nośność elementów konstrukcji cienkościennych w fazie zniszczenia. W: Stany zakrytyczne i nośność graniczna cienkościennych dźwigarów o ścianach płaskich. Łódź 1990, s.17-26; s.162-197; s.452-493.

Wł. Inst. Mech. Stos.


18/2296


Burcan Jan: Teoria i badania poprzecznych łożysk ślizgowych z nieruchomą panewką wypukłą. W: Wybrane problemy tribologii. Warszawa 1990, s.87-101.

Sygnatura: 85812


19/2296


Kałek Sylwester: Diagnostyka i badania zmęczeniowe łożysk tocznych. W: Wybrane problemy tribologii. Warszawa 1990, s.287-295.

Sygnatura: 85812


20/2296


Krzemiński-Freda Henryk, Raczyński Andrzej: Wpływ lepkości środków smarujących na trwałość zmęczeniową łożysk tocznych. W: Wybrane problemy tribologii. Warszawa 1990, s.263-275.

Sygnatura: 85812


21/2296


*
Tomczyk Jerzy: Badanie napędu elektro-hydrostatycznego: modele teoretyczne, badania symulacyjne, badania eksperymentalne. W: Układy napędowe z akumulacją energii. Warszawa 1990, s.156-178.


22/2296


Jaroniek Mieczysław: 46. Existence of interphase cracks in polymer concrete. W: Composite Structures. Vol. 5. London 1990, s.769-778. odb.

Wł. dr. M. Jaronka


23/2296


Turowski Janusz: Wstęp. W: Analiza i synteza pól elektromagnetycznych. Wrocław 1990, s.7-10.

Sygnatura: 85561


24/2296


Turowski Janusz: Rozdz. 3. Metoda sieci reluktancyjnych. W: Analiza i synteza pól elektromagnetycznych. Wrocław 1990, s.151-200.

Sygnatura: 85561


25/2296


Turowski Janusz: Rozdz. 5. Pola sprzężone. W: Analiza i synteza pól elektromagnetycznych. Wrocław 1990, s.277-340.

Sygnatura: 85561


26/2296


Sikora Ryszard, Turowski Janusz: Rozdz. 6. Metody konwersacyjne i grafika komputerowa. W: Analiza i synteza pól elektromagnetycznych. Wrocław 1990, s.341-353.

Sygnatura: 85561


27/2296


Zakrzewski Kazimierz: Rozdz. 7. Metody badań eksperymentalnych. W: Analiza i synteza pól elektromagnetycznych. Wrocław 1990, s.355-382.

Sygnatura: 85561


28/2296


Zakrzewski Kazimierz: Rozdz.1. Metoda różnic skończonych. W: Analiza i synteza pól elektromagnetycznych. Wrocław 1990, s.11-63.

Sygnatura: 85561


29/2296


*
Rosiak Janusz, Kroh Jerzy: Radiacyjne tworzenie hydrożeli. Opatrunek hydrożelowy HDR. W: Problemy biocybernetyki i inżynierii biomedycznej. T.4. Warszawa 1990


30/2296


Boryniec Stefan: 1. Obliczenia chemiczne. 9. Kinetyka chemiczna. W: Zbiór zadań rachunkowych z chemii fizycznej. Łódź 1990, s.10-26; s.181-210.

Sygnatura: 85695


31/2296


Matuszewska-Czerwik Jadwiga: 4. Termochemia. 6. Ciecze. 11. Elektrochemia. W: Zbiór zadań rachunkowych z chemii fizycznej. Łódź 1990, s.63-85; s.108-139; s.242-277.

Sygnatura: 85695


32/2296


Szocik Halina: 5. Druga i trzecia zasada termodynamiki. 8. Roztwory. 10. Równowagi chemiczne. W: Zbiór zadań rachunkowych z chemii fizycznej. Łódź 1990, s.86-107; s.151-180; s.211-241.

Sygnatura: 85695


33/2296


*
Jonkisz Adam: Zmienność nauki : uczeni i wartości zamiast "Przyrody, Cudu, Tajemnicy". W: Wartości relatywizmu jako podstawy poznawczej. Lublin 1990, s.105-110.


34/2296


*
Tadeusiewicz Michał: Analiz diodnotranzystornych cepej po postojannomu toku. W: Mezdunarodnyj sbornik po teoreticeskoj elektrotechnike Nr 2. Moskva 1989, s.114-124.


35/2296


*
Penc Józef: Kierunki nowoczesnej organizacji pracy. W: Wybrane zgadnienia ekonomiki i organizacji. Z.1. Łódź 1990, s.49-100.


36/2296


Kaniowski Władysław: Nietzsche sfałszowany?. W: Renesans nitzscheanizmu a marksizm współczesny. Warszawa 1990, s.197-221.

Wł. Stud. Filoz.


37/2296


Banasiak Bogdan: Interpretacja i styl. Derridianska wizja filozofii Fryderyka Nietzschego. W: Renesans nitzscheanizmu a marksizm współczesny. Warszawa 1990, s.44-68.

Wł. Stud. Filoz.


38/2296


*
Bogusiak Anna: Rada Narodowa m. Łodzi - przedstawicielski organ władzy państwowej i samorządu terytorialnego a dylematy przemian politycznych. W: Lokalny system społeczno-polityczny w procesie przemian. Warszawa 1990, s.47-71.


39/2296


*
Bogusiak Anna: Samorząd w systemie społeczno-politycznym Jugosławii. W: Lokalny system społeczno-polityczny w procesie przemian. Warszawa 1990, s.175-189.


40/2296


*
Rutkowska Małgorzata: Ruch związkowy w Łodzi i województwie łódzkim 1980-90. W: Lokalny system społeczno-polityczny w procesie przemian. Warszawa 1990


41/2296


Adamiec Janusz, Kudra Tadeusz, Strumiłło Czesław: Conservation of bio-active materials by dehydration. W: Drying of solids. New Delhi 1990, s.1-16.

Wł. Inst. Inż. Chem. i Proc.


42/2296


Kudra Tadeusz, Mujumdar Arun S., Meltser V.L.: Impinging stream dryers; principles, practice and potential. W: Drying of solids. New Delhi 1990, s.17-32.

Wł. Inst. Inż. Chem. i Proc.


43/2296


Kudra Tadeusz: Electrical drying techniques. W: Drying of solids. New Delhi 1990, s.79-95.

Wł. Inst. Inż. Chem. i Proc.


44/2296


Markowski Adam: Fire and explosion hazards in dryers. W: Drying of solids. New Delhi 1990, s.154-168.

Wł. Inst. Inż. Chem. i Proc.


45/2296


Kudra Tadeusz, Raghavan G.S.V.: A concise guide to current drying literature. W: Drying of solids. New Delhi 1990, s.169-176.

Wł. Inst. Inż. Chem. i Proc.


46/2296


Andrzejowski Zdzisław: 3. Pomiary sprawdzające wymiary i kształt form elementów budowlanych. W: Zbiór ćwiczeń z geodezji, miernictwa budowlanego i metrologii budowli. Cz.1. Łódź 1991, s.34-43.

Sygnatura: 69496/S


47/2296


Andrzejowski Zdzisław, Przewłocki Stefan: 4. Statystyczna kontrola cech geometrycznych elementów prefabrykowanych. W: Zbiór ćwiczeń z geodezji, miernictwa budowlanego i metrologii budowli. Cz.1. Łódź 1991, s.44-60.

Sygnatura: 69496/S


48/2296


Cisło Romualda: Ćw.15. Przepuszczalność powietrza przez tkaniny. W: Struktura liniowych i płaskich wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Łódź 1991, s.89-92.

Sygnatura: 84695


49/2296


Cisło Romualda, Konecki Włodzimierz: Ćw.2. Średnica i jej zmiana w funkcji wydłużenia liniowych wyrobów włókienniczych. W: Struktura liniowych i płaskich wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Łódź 1991, s.13-19.

Sygnatura: 84695


50/2296


Czochański Marian: 16. Inwentaryzacja płaskich obiektów architektonicznych metodą graficznego przetwarzania zdjęć. W: Zbiór ćwiczeń z geodezji, miernictwa budowlanego i metrologii budowli. Cz.1. Łódź 1991, s.150-155.

Sygnatura: 69496/S


51/2296


Dobrska Danuta, Pitoń Lech: 11. Badanie pionowości budynku. W: Zbiór ćwiczeń z geodezji, miernictwa budowlanego i metrologii budowli. Cz.1. Łódź 1991, s.106-108.

Sygnatura: 69496/S


52/2296


Dobrska Danuta, Pitoń Lech: 6. Pomiary długości. W: Zbiór ćwiczeń z geodezji, miernictwa budowlanego i metrologii budowli. Cz.1. Łódź 1991, s.70-76.

Sygnatura: 69496/S


53/2296


Frydrych Iwona: Ćw.9. Współczynnik tarcia przędzy. W: Struktura liniowych i płaskich wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Łódź 1991, s.58-62.

Sygnatura: 84695


54/2296


Frydrych Iwona: Ćw.8. Wytrzymałość i wydłużenie przędzy bawełnianej. W: Struktura liniowych i płaskich wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Łódź 1991, s.49-57.

Sygnatura: 84695


55/2296


Górak Barbara: 2.1. Próba rozciągania doczołowych złączy spawanych. 2.2. Próba statyczna rozciągania złączy ze spoinami pachwinowymi. 2.3. Próby łamania złączy ze spoiną pachwinową. 2.4. Próby zginania doczołowych złączy spawanych. W: Konstrukcje metalowe. Laboratorium. Cz.1. Łódź 1991, s.31-58.

Sygnatura: 86231


56/2296


Juchniewicz Jerzy: 4. Badania ultradźwiękowe. W: Konstrukcje metalowe. Laboratorium. Cz.1. Łódź 1991, s.80-101.

Sygnatura: 86231


57/2296


Kocik Mirosława: Ćw.13. Grubość tkaniny. W: Struktura liniowych i płaskich wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Łódź 1991, s.79-82.

Sygnatura: 84695


58/2296


Kocik Mirosława: Ćw.14. Kurczliwość tkaniny po zamoczeniu w wodzie. W: Struktura liniowych i płaskich wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Łódź 1991, s.83-88.

Sygnatura: 84695


59/2296


Kocik Mirosława: Ćw.5. Wytrzymałość pęku włókien lub nitek. W: Struktura liniowych i płaskich wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Łódź 1991, s.32-36.

Sygnatura: 84695


60/2296


Konecki Włodzimierz: Ćw.12. Wrobienie przędzy i masa powierzchniowa tkanin. W: Struktura liniowych i płaskich wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Łódź 1991, s.73-78.

Sygnatura: 84695


61/2296


Konecki Włodzimierz: Ćw.4. Współczynnik skurczu przędzy nitkowanej. W: Struktura liniowych i płaskich wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Łódź 1991, s.24-31.

Sygnatura: 84695


62/2296


Konecki Włodzimierz: Ćw.7. Wytrzymałość i wydłużenie jedwabiu. W: Struktura liniowych i płaskich wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Łódź 1991, s.40-48.

Sygnatura: 84695


63/2296


Konecki Włodzimierz: Ćw.16. Wytrzymałość na wypychanie tkanin. W: Struktura liniowych i płaskich wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Łódź 1991, s.93-100.

Sygnatura: 84695


64/2296


Kucharska-Kot Jadwiga: Ćw.6. Wpływ długości próbki na wielkość siły zrywającej. W: Struktura liniowych i płaskich wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Łódź 1991, s.37-39.

Sygnatura: 84695


65/2296


Kucharska-Kot Jadwiga: Ćw.1. Rozciągłość kierunkowa włókien w runie. W: Struktura liniowych i płaskich wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Łódź 1991, s.7-12.

Sygnatura: 84695


66/2296


Krucińska Izabella: Ćw.10. Ocena nierównomierności wymieszania włókien na powierzchni przędz mieszankowych. W: Struktura liniowych i płaskich wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Łódź 1991, s.63-68.

Sygnatura: 84695


67/2296


Krucińska Izabella: Ćw.11. Wytrzymałość krótkich odcinków przędz mieszankowych. W: Struktura liniowych i płaskich wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Łódź 1991, s.69-72.

Sygnatura: 84695


68/2296


Kośka Tadeusz: 8. Opracowanie geodezyjne projektu planu generalnego. W: Zbiór ćwiczeń z geodezji, miernictwa budowlanego i metrologii budowli. Cz.1. Łódź 1991, s.82-86.

Sygnatura: 69496/S


69/2296


Kośka Tadeusz: 9. Tyczenie łuków kołowych poziomych i pionowych. W: Zbiór ćwiczeń z geodezji, miernictwa budowlanego i metrologii budowli. Cz.1. Łódź 1991, s.87-97.

Sygnatura: 69496/S


70/2296


Kowalski Grzegorz: 12. Pomiary inwentaryzacyjne obiektów architektonicznych wolno stojących. W: Zbiór ćwiczeń z geodezji, miernictwa budowlanego i metrologii budowli. Cz.1. Łódź 1991, s.109-120.

Sygnatura: 69496/S


71/2296


Kowalski Grzegorz: 13. Lokalizacja urządzeń podziemnych przy użyciu lokalizatorów elektronicznych. W: Zbiór ćwiczeń z geodezji, miernictwa budowlanego i metrologii budowli. Cz.1. Łódź 1991, s.121-127.

Sygnatura: 69496/S


72/2296


Kowalski Grzegorz: 14. Sytuacyjny pomiar uzupełniający, inwentaryzacja urządzeń podziemnych niwelacja terenowa metodą punktów rozproszonych. W: Zbiór ćwiczeń z geodezji, miernictwa budowlanego i metrologii budowli. Cz.1. Łódź 1991, s.128-134.

Sygnatura: 69496/S


73/2296


Kowalski Grzegorz: 15. Pomiary na mapie. W: Zbiór ćwiczeń z geodezji, miernictwa budowlanego i metrologii budowli. Cz.1. Łódź 1991, s.135-149.

Sygnatura: 69496/S


74/2296


Pawłowski Wiesław, Przewłocki Stefan: 17. Urządzenia laserowe do kontroli cech geometrycznych elementów i zespołów konstrukcji. W: Zbiór ćwiczeń z geodezji, miernictwa budowlanego i metrologii budowli. Cz.1. Łódź 1991, s.156-171.

Sygnatura: 69496/S


75/2296


Pawłowski Wiesław: 10. Wyznaczanie projektu w terenie - tyczenie ramy budowlano-geodezyjnej i osi stóp fundamentowych. W: Zbiór ćwiczeń z geodezji, miernictwa budowlanego i metrologii budowli. Cz.1. Łódź 1991, s.98-105.

Sygnatura: 69496/S


76/2296


Przewłocki Stefan: 2. Pomocnicze przyrządy pomiarowe. W: Zbiór ćwiczeń z geodezji, miernictwa budowlanego i metrologii budowli. Cz.1. Łódź 1991, s.16-33.

Sygnatura: 69496/S


77/2296


Przewłocki Stefan: 18. Pytania kontrolne. W: Zbiór ćwiczeń z geodezji, miernictwa budowlanego i metrologii budowli. Cz.1. Łódź 1991, s.172-173.

Sygnatura: 69496/S


78/2296


Przewłocki Stefan: 1. Ramowe programy ćwiczeń laboratoryjnych i ćwiczeń polowych. W: Zbiór ćwiczeń z geodezji, miernictwa budowlanego i metrologii budowli. Cz.1. Łódź 1991, s.7-15.

Sygnatura: 69496/S


79/2296


Przewłocki Stefan: 5. Urządzenia pomocnicze do montażu budynków z elementów prefabrykowanych. W: Zbiór ćwiczeń z geodezji, miernictwa budowlanego i metrologii budowli. Cz.1. Łódź 1991, s.61-69.

Sygnatura: 69496/S


80/2296


Miśkiewicz Jan: Ćw.3. Współczynnik skurczu jedwabiu. W: Struktura liniowych i płaskich wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Łódź 1991, s.20-23.

Sygnatura: 84695


81/2296


Przewłocki Stefan: 3. Kształtowanie geometryczne dróg. W: Geodezja inżynieryjno-drogowa. Cz.2. Łódź 1991, s.8-154.

Sygnatura: 85030


82/2296


Przewłocki Stefan, Rolnik Eugeniusz: 4. Prace projektowe na mapie i pomiary realizacyjne. W: Geodezja inżynieryjno-drogowa. Cz.2. Łódź 1991, s.155-362.

Sygnatura: 85030


83/2296


Przewłocki Stefan: 5. Geodezyjne metody pomiaru przemieszczeń pionowych w badaniach konstrukcji mostowych. W: Geodezja inżynieryjno-drogowa. Cz.2. Łódź 1991, s.363-386.

Sygnatura: 85030


84/2296


Choiński Zdzisław: 7. Otrzymywanie i badanie acetylocelulozy. Ćwiczenie nr 3. W: Laboratorium z technologii włókien chemicznych. Łódź 1991, s.126-149.

Sygnatura: 70255/S


85/2296


Bucheńska Jadwiga, Mikołajczyk Teresa: 5. Analiza celulozy - ćwiczenie nr 1. W: Laboratorium z technologii włókien chemicznych. Łódź 1991, s.68-105.

Sygnatura: 70255/S


86/2296


Grzebieniak Karolina: 8. Otrzymywanie włóknotwórczego poliakrylonitrylu (PAN). Oznaczenie średniego stopnia polimeryzacji polistyrenu metodą wiskozymetryczną (lepkościową) - ćwiczenie nr 4. W: Laboratorium z technologii włókien chemicznych. Łódź 1991, s.150-182.

Sygnatura: 70255/S


87/2296


Kamecka-Jędrzejczak Katarzyna, Mikołajczyk Teresa: 12. Metody wytwarzania włókien chemicznych. Ćwiczenie nr 8 - pokazowe. W: Laboratorium z technologii włókien chemicznych. Łódź 1991, s.271-299.

Sygnatura: 70255/S


88/2296


Wódka Tadeusz: 6. Otrzymywanie i badanie wiskozy - ćwiczenie nr 2. W: Laboratorium z technologii włókien chemicznych. Łódź 1991, s.106-125.

Sygnatura: 70255/S


89/2296


Ratajczyk Jan: 9. Otrzymywanie poliamidu 6. Ćwiczenie nr 5. W: Laboratorium z technologii włókien chemicznych. Łódź 1991, s.183-216.

Sygnatura: 70255/S


90/2296


Bucheńska Jadwiga: 3. Podstawowe oznaczenia laboratoryjne. 4. Podstawowe pojęcia z dziedziny chemii związków wielkocząsteczkowych. 11. Własności włókien chemicznych - ćwiczenie nr 7. W: Laboratorium z technologii włókien chemicznych. Łódź 1991, s.25-67; s.236-270.

Sygnatura: 70255/S


91/2296


Niekraszewicz Antoni: 1. Podstawowe wiadomości o bezpieczeństwie pracy w laboratorium. 2. Technika laboratoryjna. 10. Włókna poliestrowe (PE). W: Laboratorium z technologii włókien chemicznych. Łódź 1991, s.11-24; s.217-235.

Sygnatura: 70255/S


92/2296


Wieczorek Marcin: 1. Podstawowe wiadomości z zakresu spawalnictwa. 2.5. Statyczna próba ścinania zgorzelin punktowych. W: Konstrukcje metalowe. Laboratorium. Cz.1. Łódź 1991, s.10-30; s.58-64.

Sygnatura: 86231


93/2296


Ledzion-Trojanowska Zdzisława: 3. Badania metalograficzne złączy spawanych. 5. Radiograficzne badania spawanych złączy doczołowych. W: Konstrukcje metalowe. Laboratorium. Cz.1. Łódź 1991, s.65-79; s.102-118.

Sygnatura: 86231


94/2296


Zbiciński Ireneusz, Jakobsen Amelita: Pt.4. Infra-red particulate drying. W: Infra-red research club seminar. London 1991, k.1-35.

Wł. Inst. Inż. Chem. i Proc.


95/2296


Jaroniek Mieczysław: Ćw.1. Elastooptyczna analiza stanu naprężenia. Wyznaczanie stałej modelowej. Ćw.3. Analiza płaskiego stanu naprężenia metodą elastooptyczną. W: Ćwiczenia laboratoryjne z teorii sprężystości. Łódź 1991, s.7-31; s.44-72.

Sygnatura: 70371/S


96/2296


Walczak Władysław: Ćw.2. Wyznaczanie współczynnika spiętrzenia naprężeń metodą elastooptyczną. Ćw.4. Tensometryczna analiza stanu naprężenia w rozciąganej tarczy, osłabionej otworem kołowym. W: Ćwiczenia laboratoryjne z teorii sprężystości. Łódź 1991, s.32-43; s.73-92.

Sygnatura: 70371/S


97/2296


Gałkiewicz Tadeusz, Spryszyński Stanisław: Ćw.5. Środek ścinania. W: Ćwiczenia laboratoryjne z teorii sprężystości. Łódź 1991, s.93-105.

Sygnatura: 70371/S


98/2296


Niezgodziński Tadeusz, Spryszyński Stanisław: Ćw.6. Zastosowanie analogii błonowej do analizy stanu naprężenia w skręcanych prętach pryzmatycznych. W: Ćwiczenia laboratoryjne z teorii sprężystości. Łódź 1991, s.106-115.

Sygnatura: 70371/S


99/2296


Chodosko Władysław, Kowal-Michalska Katarzyna: Ćw.7. Zastosowanie analogii elektrycznej do analizy płaskiego stanu naprężenia w tarczach. W: Ćwiczenia laboratoryjne z teorii sprężystości. Łódź 1991, s.116-126.

Sygnatura: 70371/S


100/2296


Młotkowski Andrzej: Ćw.8. Zastosowanie analogii elektrycznej do analizy stanu naprężeń w prętach skręcanych o zmiennym przekroju kołowym. W: Ćwiczenia laboratoryjne z teorii sprężystości. Łódź 1991, s.127-134.

Sygnatura: 70371/S


101/2296


Więźlak Włodzimierz, Rybicki Marian, Kocay K.: Rozdz.1. Przygotowanie procesu produkcji. W: Laboratorium podstaw konfekcjonowania wyrobów włókienniczych. Łódź 1991, s.5-17.

Sygnatura: 70114/S


102/2296


Więźlak Włodzimierz: Ćw.9. Analiza pracy maszyn specjalnych wybranych typów. W: Laboratorium podstaw konfekcjonowania wyrobów włókienniczych. Łódź 1991, s.214-231.

Sygnatura: 70114/S


103/2296


Więźlak Włodzimierz, Rybicki Marian: Rozdz.3. Połączenia nitkowe. W: Laboratorium podstaw konfekcjonowania wyrobów włókienniczych. Łódź 1991, s.107-141.

Sygnatura: 70114/S


104/2296


Rybicki Marian: Ćw.1. Konstruowanie wykrojów metodą empiryczną. W: Laboratorium podstaw konfekcjonowania wyrobów włókienniczych. Łódź 1991, s.18-26.

Sygnatura: 70114/S


105/2296


Rybicki Marian: Ćw.2. Konstruowanie wykrojów metodami transformacji sieci. W: Laboratorium podstaw konfekcjonowania wyrobów włókienniczych. Łódź 1991, s.27-34.

Sygnatura: 70114/S


106/2296


Rybicki Marian: Ćw.3. Stopniowanie wykrojów metodą proporcjonalnych przyrostów. W: Laboratorium podstaw konfekcjonowania wyrobów włókienniczych. Łódź 1991, s.34-50.

Sygnatura: 70114/S


107/2296


Rybicki Marian, Poliński Zbigniew: Ćw.8. Analiza pracy maszyn uniwersalnych - ściegów podstawowych. W: Laboratorium podstaw konfekcjonowania wyrobów włókienniczych. Łódź 1991, s.149-214.

Sygnatura: 70114/S


108/2296


Rybicki Marian: Ćw.10. Analiza pracy półautomatów. W: Laboratorium podstaw konfekcjonowania wyrobów włókienniczych. Łódź 1991, s.231-281.

Sygnatura: 70114/S


109/2296


Rybicki Marian, Orawiec Grażyna, Szymańska Zofia: Ćw.13. Projektowanie połączeń nitkowych i węzłów konstrukcyjnych odzieży. W: Laboratorium podstaw konfekcjonowania wyrobów włókienniczych. Łódź 1991, s.312-355.

Sygnatura: 70114/S


110/2296


Zieliński Janusz: Ćw.5. Racjonalizacja rozkroju materiałów. W: Laboratorium podstaw konfekcjonowania wyrobów włókienniczych. Łódź 1991, s.58-72.

Sygnatura: 70114/S


111/2296


Zieliński Janusz, Szymańska Zofia: Cw.6. Analiza pracy maszyn krojczych. W: Laboratorium podstaw konfekcjonowania wyrobów włókienniczych. Łódź 1991, s.93-106.

Sygnatura: 70114/S


112/2296


Zieliński Janusz: Cw.12. Badanie zrywności na maszynach szyjących. W: Laboratorium podstaw konfekcjonowania wyrobów włókienniczych. Łódź 1991, s.288-312.

Sygnatura: 70114/S


113/2296


Orawiec Grażyna: Ćw.7. Charakterystyka strefy tworzenia ściegu niektórych maszyn szyjących. W: Laboratorium podstaw konfekcjonowania wyrobów włókienniczych. Łódź 1991, s.141-149.

Sygnatura: 70114/S


114/2296


Kocay K., Zieliński Janusz: Rozdz.2. Produkcja wykrojów. W: Laboratorium podstaw konfekcjonowania wyrobów włókienniczych. Łódź 1991, s.73-106.

Sygnatura: 70114/S


115/2296


Siejka Kazimiera: Rozdz.4. Połączenia klejowe. W: Laboratorium podstaw konfekcjonowania wyrobów włókienniczych. Łódź 1991, s.356-381.

Sygnatura: 70114/S


116/2296


Wagner M., Poliński Zbigniew: Rozdz.5. Formowanie wyrobów odzieżowych. W: Laboratorium podstaw konfekcjonowania wyrobów włókienniczych. Łódź 1991, s.382-417.

Sygnatura: 70114/S


117/2296


Orawiec Grażyna: Ćw.11. Warunki i parametry tworzenia ściegu. Siła hamowania nici. Napięcia statyczne i napięcia dynamiczne nici w cyklu tworzenia ściegu. W: Laboratorium podstaw konfekcjonowania wyrobów włókienniczych. Łódź 1991, s.281-288.

Sygnatura: 70114/S


118/2296


Orawiec Grażyna: Cw.14. Badanie sprawności maszyn szyjących. W: Laboratorium podstaw konfekcjonowania wyrobów włókienniczych. Łódź 1991, s.344-355.

Sygnatura: 70114/S


119/2296


Siejka Kazimiera, Poliński Zbigniew: Cw.15. Badanie warunków tworzenia połączeń sklejanych. W: Laboratorium podstaw konfekcjonowania wyrobów włókienniczych. Łódź 1991, s.370-375.

Sygnatura: 70114/S


120/2296


Siejka Kazimiera: Ćw.16. Analiza pracy zgrzewarki ultradźwiekowej JUS-1. W: Laboratorium podstaw konfekcjonowania wyrobów włókienniczych. Łódź 1991, s.375-381.

Sygnatura: 70114/S


121/2296


*
Irzyniec Zbigniew, Klimczak Jolanta, Niedzielski Zygmunt: Degradation kinetics of vitamine C and anthocyanins in freeze - dried products at different water activities. W: Properties of water in foods. Warsaw 1991


122/2296


*
Paneth Piotr: 2. How to measure heavy atom isotope effects. W: General principles isotopes in organic chemistry. New York 1992, s.41-68.


123/2296


Mitura Stanisław, Haś Zdzisław: Adhesion of thin hard carbon films. W: Advances in low temperature plasma chemistry, technology, applications. Lancaster 1991, s.89-97.

Wł. dr. S. Mitury


124/2296


Kwiatkowski Stanisław: O potrzebie pozostawienia filozofii "przy" byciu. W: Fenomenologia i hermeneutyka. T. 2. Warszawa 1990, s.25-40.

Wł. Aut.


125/2296


*
El Naschie M.S., Kapitaniak Tomasz: Envelope solition chaos model for mechanical system. W: Bifurcation: Analysis, Algorithms, Applications. Basel 1987


126/2296


*
Quin Louis D., Jankowski Stefan, Quin G.S., Sommese Anthony G., Tang J.-S., Wu X.-P.: 9. Ring fragmentation approaches to low-coordinate phosphorus species. W: Phosphorus chemistry-developments in american science. Washington 1992, s.115-127.


127/2296


*
Myszkorowski Piotr: Robust control of robot manipulators with fast dynamics. W: Robot Control (SYROCO'91). [B.m.] 1992, s.117-121.


128/2296


Wiśniewski Stefan: Thermodynamics of ionized systems. W: Flow, diffusion, and rate processes. New York 1992, s.385-422.

Wł. Inst. Tech. Ciep. i Chłod.


129/2296


Jamer Marek: Ćw.3. Badanie efektywności pompy ciepła typu woda-woda. Ćw.4. Wpływ regulacji dwupołożeniowej na efektywność pompy ciepła. W: Ćwiczenia laboratoryjne z ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji. Cz.5. Łódź 1992, s.49-86.

Sygnatura: 71137/S


130/2296


Rubnikowicz Antoni: Ćw.5. Badania aerodynamiczne centrali klimatyzacyjnej typu CTA-4. W: Ćwiczenia laboratoryjne z ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji. Cz.5. Łódź 1992, s.87-136.

Sygnatura: 87223


131/2296


Tietz Aleksandra, Wojciszyn Krzysztof: Ćw.6. Badanie skuteczności odpylania i oporu hydraulicznego filtru ze złożem nasypowym. Ćw.7. Badanie parametrów pracy układu odpylającego żaluzja-cyklon. W: Ćwiczenia laboratoryjne z ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji. Cz.5. Łódź 1992, s.137-159.

Sygnatura: 87233


132/2296


Rybka Danuta, Trojanowski Tadeusz: Ćw.8. Badanie współpracy wentylatorów osiowych. W: Ćwiczenia laboratoryjne z ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji. Cz.5. Łódź 1992, s.160-177.

Sygnatura: 87223


133/2296


Pachocki Krzysztof, Trojanowski Tadeusz: Ćw.9. Badanie rurki wirowej Ranque'a. W: Ćwiczenia laboratoryjne z ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji. Cz.5. Łódź 1992, s.178-197.

Sygnatura: 87223


134/2296


Wojciszyn Krzysztof: Ćw.10. Badanie parametrów pracy komory osadczej prostej. W: Ćwiczenia laboratoryjne z ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji. Cz.5. Łódź 1992, s.198-206.

Sygnatura: 87223


135/2296


Szewczyk Jerzy: Ćw.1. Jednofazowy układ tyrystorowy. W: Laboratorium automatyki napędu. Napędy tyrystorowe. Łódź 1992, s.7-27.

Sygnatura: 71024/S


136/2296


Dziwisz Marek: Ćw.2. Układ napędowy prądu stałego z mostkiem tyrystorowym 3T-3D. Ćw.9. Zautomatyzowany układ napędowy prądu przemiennego z falownikiem prądowym. W: Laboratorium automatyki napędu. Napędy tyrystorowe. Łódź 1992, s.28-37; s.112-125.

Sygnatura: 71024/S


137/2296


Lorek Zdzisław: Ćw.3. Tyrystorowy układ sterowania impulsowego prądu stałego - przekształtnik impulsowy. W: Laboratorium automatyki napędu. Napędy tyrystorowe. Łódź 1992, s.38-44.

Sygnatura: 71024/S


138/2296


Banaś Andrzej, Eubig Jacek: Ćw.4. Układ napędowy nawrotny prądu stałego z przekształtnikami tyrystorowymi 4T. W: Laboratorium automatyki napędu. Napędy tyrystorowe. Łódź 1992, s.45-57.

Sygnatura: 71024/S


139/2296


Krawczyk Adam: Ćw.5. Zależności energetyczne w tyrystorowych układach napędowych prądu stałego. W: Laboratorium automatyki napędu. Napędy tyrystorowe. Łódź 1992, s.58-71.

Sygnatura: 71024/S


140/2296


Banaś Andrzej: Ćw.7. Jednofazowy niezależny falownik równoległy. W: Laboratorium automatyki napędu. Napędy tyrystorowe. Łódź 1992, s.90-103.

Sygnatura: 71024/S


141/2296


Nowacki Zbigniew, Budzisz Marek: Ćw.10. Tyrystorowa regulacja prędkości silnika asynchronicznego pierścieniowego. W: Laboratorium automatyki napędu. Napędy tyrystorowe. Łódź 1992, s.126-141.

Sygnatura: 71024/S


142/2296


Ulański Jacek, Kryszewski Marian, Boiteux Gisele, Seytre Gerard, Pęcherz J., Helberg H.W., Lupke G.: Discontinuity and anisotropy of conducting phase in heterogeneous systems as seen by alternating current measurements. W: Electronic properties of polymers. Berlin 1992, s.117-120. odb.

Wł. Inst. Polim.


143/2296


Svistunov V.M., Dyachenko A.I., Tarenkov V.Yu., Leszczyński Jan, Jackiewicz Janusz: The contact resistance in the YBaCuO/Ag system. W: Progress in high-Tc superconductors. Vol.30. Progr. High-Tc Supercond. 1992 Vol.30 s.296-302 [B.m.] 1992, s.296-301. odb.

Wł. Inst. Podst. Elektrot.


144/2296


Jackiewicz Janusz, Leszczyński Jan: The influence of additional pinning centers on the critical current in weakly coupled percolative structures. W: Progress in high-Tc superconductors. Vol.30. Progr. High-Tc Supercond. 1992 Vol.30 s.284-290 [B.m.] 1992, s.284-289. odb.

Wł. Inst. Podst. Elektrot.


145/2296


Leszczyński Jan, Jackiewicz Janusz: The inductance of a granulated superconductor of Y/sub 1/Ba/sub 2/Cu/sub 3/O/sub 7-y/ type. W: Progress in high -Tc superconductors. Vol.30. Progr. High-Tc Supercond. 1992 Vol.30 s.290-296 [B.m.] 1992, s.290-295. odb.

Wł. Inst. Podst. Elektrot.


146/2296


Jamer Marek: Ćw. 5. Dobór regeneratora typu ECONWENT. W: Ćwiczenia laboratoryjne z ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji. Cz.6. Łódź 1992, s.1-15,[19].

Wł. Kat. Tech. Ogrzew. i Went.


147/2296


Wojciszyn Krzysztof: Ćw.6. Badania modelowe kształtu trójnika wentylacyjnego. W: Ćwiczenia laboratoryjne z ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji. Cz.6. Łódź 1992, s.1-30.

Wł. Kat. Tech. Ogrzew. i Went.


148/2296


Michalewska Małgorzata: Ćw.7. Pomiar stężenia zapylenia powietrza metodą radiametryczną. W: Ćwiczenia laboratoryjne z ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji. Cz.6. Łódź 1992, s.1-21,[6].

Wł. Kat. Tech. Ogrzew. i Went.


149/2296


Rubnikowicz Antoni: Ćw.8. Badanie komory nawilżania ze złożem zraszanym. W: Ćwiczenia laboratoryjne z ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji. Cz.6. Łódź 1992, s.1-16,[10].

Wł. Kat. Tech. Ogrzew. i Went.


150/2296


Jamer Marek: Ćw.1. Pomiar współczynnika izolacji rurociągów. Ćw.3. Kształtowanie izolacji rurociągów poziomych zgodnie z rozkładem gęstości strumienia ciepła na obwodzie przewodu. W: Ćwiczenia laboratoryjne z ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji. Cz.7. Łódź 1992, s.1-14,[5]; s.1-11,[9].

Wł. Kat. Tech. Ogrzew. i Went.


151/2296


Michalewska Małgorzata: Ćw.2. Zastosowanie metod numerycznych do opracowania serii wyników pomiarów stężenia zapylenia powietrza. Ćw.4. Opracowanie wyników pomiarów stężenia zapylenia powietrza. W: Ćwiczenia laboratoryjne z ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji. Cz.7. Łódź 1992, s.1-14,[4]; s.1-18,[6].

Wł. Kat. Tech. Ogrzew. i Went.


152/2296


Trojanowski Tadeusz: Ćw.9. Ocena komfortu cieplnego w istniejącym pomieszczeniu w oparciu o kryteria Fanger'a. Ćw.10. Metoda pomiaru parametrów strumienia powietrza selektywnie nawiewanego na stanowisko pracy. W: Ćwiczenia laboratoryjne z ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji. Cz.7. Łódź 1992, s.1-6,[30]; s.[50].

Wł. Kat. Tech. Ogrzew. i Went.


153/2296


Kudra Tadeusz, Mujumdar Arun S., Raghavan G.S.V., Kalwar M.I.: Two-dimensional spouted beds: some hydrodynamic, heat transfer and drying characteristics. W: Drying of solids. New York 1992, s.65-85.

Wł. Wydz. Inż. Proc. i Ochr. Środ.


154/2296


Kudra Tadeusz, Raghavan G.S.V.: Dielectric drying - a bibliography. W: Drying of solids. New York 1992, s.473-495.

Wł. Wydz. Inż. Proc. i Ochr. Środ.


155/2296


Kudra Tadeusz, Raghavan G.S.V.: Annotated bibliography on drying and dewatering. W: Drying of solids. New York 1992, s.496-526.

Wł. Wydz. Inż. Proc. i Ochr. Środ.


156/2296


Kamiński Władysław, Adamiec Janusz, Grabowski Stefan, Zbiciński Ireneusz, Strumiłło Czesław, Mujumdar Arun S.: Application of degradation kinetics to optimization of drying process for yeasts. W: Drying of solids. New York 1992, s.250-266.

Wł. Wydz. Inż. Proc. i Ochr. Środ.


157/2296


Grabowski Stefan, Mujumdar Arun S.: Drying technologies in potato processing. W: Drying of solids. New York 1992, s.303-325.

Wł. Wydz. Inż. Proc. i Ochr. Środ.


158/2296


Grabowski Stefan, Mujumdar Arun S.: Solar - assisted osmotic dehydration. W: Drying of solids. New York 1992, s.367-404.

Wł. Wydz. Inż. Proc. i Ochr. Środ.


159/2296


Pakowski Zdzisław: Chap.5 Drying of solidscontaining multicomponent moisture. W: Advances in drying. Vol.5. Washington 1992, s.145-202. odb.

Wł. Wydz. Inż. Proc. i Ochr. Środ.


160/2296


Iciek Jan: Rozdz.7. Wymiana ciepła przy kondensacji pary nasyconej. Rozdz.9. Przenikanie ciepła dla warunków ustalonych. Rozdz.11. Przeponowe wymienniki ciepła. W: Zbiór zadań z ruchu ciepła. Łódź 1993, s.149-160; s.183-204; s.218-243.

Sygnatura: 87292


161/2296


Kamiński Władysław: Rozd.1. Przeliczenia jednostek na układ SI. Rozdz.3. Nieustalone przewodzenie ciepła w ciałach stałych. Rozdz.10. Wymiana ciepła przez powierzchnie ożebrowane. Rozdz.12. Metody numeryczne w ruchu ciepła. W: Zbiór zadań z ruchu ciepła. Łódź 1993, s.11-15; s.35-88; s.205-217; s.244-264.

Sygnatura: 87292


162/2296


Kudra Tadeusz: Rozdz.2. Ustalone przewodzenie ciepła. Rozdz.4.1. Równanie Newtona. Rozdz.5. Wymiana ciepła podczas konwekcji swobodnej. Rozdz.8. Wymiana ciepła przez promieniowanie. W: Zbiór zadań z ruchu ciepła. Łódź 1993, s.16-34; s.89; s.122-137; s.161-182.

Sygnatura: 87292


163/2296


Markowski Adam: Rozdz.3. Nieustalone przewodzenie ciepła w ciałach stałych. Rozdz.4.2. Konwekcja wymuszona przy przepływie w kanałach. Rozdz.6. Wymiana ciepła w procesie wrzenia. W: Zbiór zadań z ruchu ciepła. Łódź 1993, s.35-87; s.89-92; s.138-148.

Sygnatura: 87292


164/2296


Jaworski Jan: Ćw.4. Badanie cyklu pracy automatu rewolwerowego. Ćw.8. Automatyzacja programowania OSN przy użyciu kalkulatora Hawlett-Packard 9830. W: Automatyzacja obrabiarek i procesów technologicznych. Laboratorium. Łódź 1992, s.52-65; s.105-120.

Sygnatura: 86638


165/2296


Froncki Wiesław: Ćw.1. Badanie dokładności hydraulicznego układu kopiującego na tokarce. W: Automatyzacja obrabiarek i procesów technologicznych. Laboratorium. Łódź 1992, s.7-23.

Sygnatura: 86638


166/2296


Krępski Michał: Ćw.3. Badanie cyklu pracy półautomatu tokarskiego. W: Automatyzacja obrabiarek i procesów technologicznych. Laboratorium. Łódź 1992, s.38-51.

Sygnatura: 86638


167/2296


Kubik Paweł: Ćw.7. Badanie sterowania ciągłego z interpolacją liniową i kołową tokarki 16K20F3. W: Automatyzacja obrabiarek i procesów technologicznych. Laboratorium. Łódź 1992, s.97-104.

Sygnatura: 86638


168/2296


Lange Grzegorz: Ćw.5. Badanie cyklu pracy automatu do toczenia wzdłużnego typu BP-U10. Ćw.9. Badanie elektrycznego silnika skokowego. W: Automatyzacja obrabiarek i procesów technologicznych. Laboratorium. Łódź 1992, s.66-82; s.121-134.

Sygnatura: 86638


169/2296


Leżański Paweł: Ćw.2. Badanie wpływu użycia przyrządu do aktywnej kontroli na dokładność i wydajność procesu szlifowania wałków. W: Automatyzacja obrabiarek i procesów technologicznych. Laboratorium. Łódź 1992, s.24-37.

Sygnatura: 86638


170/2296


Sucharzewski Stanisław: Ćw.6. Badanie cyklu pracy półautomatycznej linii obrabiarkowej LLB-7. W: Automatyzacja obrabiarek i procesów technologicznych. Laboratorium. Łódź 1992, s.83-96.

Sygnatura: 86638


171/2296


Wrąbel Dariusz: Ćw.10. Badanie cyklu dokładności pozycjonowania wytaczarki 2611F2. W: Automatyzacja obrabiarek i procesów technologicznych. Laboratorium. Łódź 1992, s.135-146.

Sygnatura: 86638


172/2296


Gajdowicz Marek: Rozdz.3. Obliczenia trakcyjne. Rozdz.5. Obliczenia skrzyni biegów. W: Mikrokomputerowe obliczenia zespołów samochodu. Warszawa 1992, s.13-26; s.42-61.

Sygnatura: 86898


173/2296


Lanzendoerfer Jerzy: Rozdz.1. Wstęp. Rozdz.2. Sposób użytkowania programów. W: Mikrokomputerowe obliczenia zespołów samochodu. Warszawa 1992, s.9-12.

Sygnatura: 86898


174/2296


Ormezowski Janusz: Rozdz.4. Obliczenia wybranych elementów sprzęgieł ciernych. W: Mikrokomputerowe obliczenia zespołów samochodu. Warszawa 1992, s.27-41.

Sygnatura: 86898


175/2296


Wajand Jan T.: Rozdz.6. Obliczenia przekładni głównej i mostu napędowego. W: Mikrokomputerowe obliczenia zespołów samochodu. Warszawa 1992, s.62-107.

Sygnatura: 86898


176/2296


*
Brindley John, Kapitaniak Tomasz: Inhibition of chaotic behaviour in coupled models of atmospheric dynamics and climate evolution. W: Chaotic dynamics-theory and practice. New York 1992, s.317-326.


177/2296


Boryniec Stefan: 1. Oznaczanie mas cząsteczkowych. 4.Równowagi fazowe i chemiczne. W: Laboratorium chemii fizycznej. Łódź 1992, s.21-43; s.78-99.

Sygnatura: 70460/S


178/2296


Matuszewska-Czerwik Jadwiga: 3. Zjawiska powierzchniowe. 6. Kalorymetria. W: Laboratorium chemii fizycznej. Łódź 1992, s.64-77; s.114-136.

Sygnatura: 70460/S


179/2296


Szocik Halina: 5. Roztwory koloidalne. 7.Kinetyka chemiczna. W: Laboratorium chemii fizycznej. Łódź 1992, s.100-113; s.137-164.

Sygnatura: 70460/S


180/2296


*
Royo M., Garcia-Echeverria C., Munson M.C., Słomczyńska Urszula, Eritja R., Giralt E., Barany G., Albericio F.: Cysteine protection in solid-phase synthesis. W: Innovation and perspectives in solid-phase synthesis: peptides, polypeptides and oligonucleosides 1992. Birmingham 1992, s.461-465.


181/2296


*
Masłowska Joanna: Badanie poziomu metali ciężkich i innych zanieczyszczeń toksycznych w środkach spożywczych oraz w materiałach pokrewnych. W: Ochrona gleb. Rybnik 1992, s.1-27.


182/2296


*
Malicka Monika: Biotechnologiczne metody oczyszczania gleb skażonych związkami ropopochodnymi i innymi związkami organicznymi. W: Ochrona gleb. Rybnik 1992


183/2296


*
Berliński Lechosław: Model motywacji ekonomicznej postępu technicznego w przedsiębiorstwie. W: Przemiany gospodarcze w przemyśle. Lublin 1992, s.178-186.


184/2296


Michalski Henryk: Air-lift bioreactors. W: Bioreactor engineering course workshop notes. Ljubljana 1991, s.1-29.

Wł. dr. H. Michalskiego


185/2296


Chechlińska Jolanta: Rozdz.4. Koszty szpitali i ich podstawowe determinanty - szpitalnictwo polskie w latach 1975-1990 i jego struktura - koszty i finansowanie szpitali ogólnych i zespolonych w świetle badań. W: Koszty i finansowanie opieki zdrowotnej - dylematy - modele - perspektywy. Łódź 1993, s.78-108.

Wł. Aut.


186/2296


Szocik Halina: 5. Druga i trzecia zasada termodynamiki. 8. Roztwory. 10. Równowagi chemiczne. W: Zbiór zadań rachunkowych z chemii fizycznej. Łódź 1993, s.69-83; s.116-137; s.161-183.

Sygnatura: 87774


187/2296


Wiśniakowski Zbigniew: Ćw. 113. Badanie zależności okresu drgań wahadła od amplitudy (dla dużych wychyleń). W: I pracownia fizyczna Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Zbiór instrukcji. Łódź 1993, s.31-33.

Sygnatura: 87758


188/2296


Wiśniakowski Zbigniew: Ćw. 122. Badanie widma fali akustycznej. W: I pracownia fizyczna Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Zbiór instrukcji. Łódź 1993, s.44-48.

Sygnatura: 87758


189/2296


Wiśniakowski Zbigniew: Ćw. 132. Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy oraz zależności lepkości cieczy od temperatury. W: I pracownia fizyczna Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Zbiór instrukcji. Łódź 1993, s.51-55.

Sygnatura: 87758


190/2296


Wiśniakowski Zbigniew: Ćw. 311. Drgania relaksacyjne w obwodzie RC. W: I pracownia fizyczna Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Zbiór instrukcji. Łódź 1993, s.102-104.

Sygnatura: 87758


191/2296


Wiśniakowski Zbigniew: Ćw. 312. Wyznaczanie pojemności metodą mostkową. W: I pracownia fizyczna Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Zbiór instrukcji. Łódź 1993, s.105-106.

Sygnatura: 87758


192/2296


Wiśniakowski Zbigniew: Ćw. 341. Wyznaczanie zależności siły elektromotorycznej termopary od temperatury. W: I pracownia fizyczna Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Zbiór instrukcji. Łódź 1993, s.129-131.

Sygnatura: 87758


193/2296


Wiśniakowski Zbigniew: Ćw. 342. Wyznaczanie energii aktywacji półprzewodnika. W: I pracownia fizyczna Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Zbiór instrukcji. Łódź 1993, s.132-133.

Sygnatura: 87758


194/2296


Wiśniakowski Zbigniew: Ćw. 343. Badania charakterystyk diod półprzewodnikowych. W: I pracownia fizyczna Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Zbiór instrukcji. Łódź 1993, s.134-136.

Sygnatura: 87758


195/2296


Wiśniakowski Zbigniew: Ćw. 344. Wyznaczanie charakterystyk tranzystora w układzie ze wspólnym emiterem. W: I pracownia fizyczna Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1993, s.137-140.

Sygnatura: 87758


196/2296


Kasica Henryka: Ćw. 301. Wyznaczanie oporu elektrycznego metodą mostka Wheastone'a. W: I pracownia fizyczna Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Zbiór instrukcji. Łódź 1993, s.90-92.

Sygnatura: 87758


197/2296


Kasica Henryka: Ćw. 302. Wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych i oporności przewodników. W: I pracownia fizyczna Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Zbiór instrukcji. Łódź 1993, s.93-94.

Sygnatura: 87758


198/2296


Kasica Henryka: Ćw. 303. Wyznaczanie cieplnego współczynnika oporności właściwej metali. W: I pracownia fizyczna Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Zbiór instrukcji. Łódź 1993, s.95-97.

Sygnatura: 87758


199/2296


Kasica Henryka: Ćw. 304. Wyznaczanie siły elektromotorycznej i oporu wewnętrznego ogniwa metodą kompensacji. W: I pracownia fizyczna Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Zbiór instrukcji. Łódź 1993, s.98-101.

Sygnatura: 87758


200/2296


Kasica Henryka: Ćw. 321. Badanie zjawiska rezonansu elektrycznego w obwodach RLC. Wyznaczanie indukcyjności obwodu. W: I pracownia fizyczna Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Zbiór instrukcji. Łódź 1993, s.107-110.

Sygnatura: 87758


201/2296


Kasica Henryka: Ćw. 322. Wyznaczanie indukcyjności własnej i wzajemnej cewek. W: I pracownia fizyczna Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Zbiór instrukcji. Łódź 1993, s.11-113.

Sygnatura: 87758


202/2296


Kasica Henryka: Ćw. 323. Wyznaczanie krzywej magnesowania pierwotnego stali krzemowej i obserwacja krzywej histerezy. W: I pracownia fizyczna Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Zbiór instukcji. Łódź 1993, s.114-116.

Sygnatura: 87758


203/2296


Kasica Henryka: Ćw. 331. Wyznaczanie pracy wyjścia elektronów z katody metodą prostych Richardsona. W: I pracownia fizyczna Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Zbiór instrukcji. Łódź 1993, s.117-119.

Sygnatura: 87758


204/2296


Kasica Henryka: Ćw. 332. Charakterystyka diody próżniowej. Dioda jako prostownik. W: I pracownia fizyczna Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Zbiór instrukcji. Łódź 1993, s.120-122.

Sygnatura: 87758


205/2296


Kasica Henryka: Ćw. 333. Wyznaczanie parametrów triody. W: I pracownia fizyczna Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Zbiór instrukcji. Łódź 1993, s.123-125.

Sygnatura: 87758


206/2296


Kasica Henryka: Ćw. 334. Trioda-pentoda jako wzmacniacz. W: I pracownia fizyczna Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Zbiór instrukcji. Łódź 1993, s.126-128.

Sygnatura: 87758


207/2296


Sokołowski Telesfor: 4. Opracowanie danych doświadczalnych. W: I pracowania fizyczna Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Zbiór instrukcji. Łódź 1993, s.188-198.

Sygnatura: 87758


208/2296


Sokołowski Telesfor: Ćw. 401. Wyznaczanie współczynnika załamania światła za pomocą mikroskopu. W: I pracownia fizyczna Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Zbiór instrukcji. Łódź 1993, s.141-143.

Sygnatura: 87758


209/2296


Sokołowski Telesfor: Ćw. 402. Wyznaczanie współczynnika załamania światła materiału soczewki. W: I pracownia fizyczna Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Zbiór instrukcji. Łódź 1993, s.144-146.

Sygnatura: 87758


210/2296


Sokołowski Telesfor: Ćw. 403. Badanie zależności współczynnika załamania światła od temperatury za pomocą refraktometru Abbego. W: I pracownia fizyczna Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Zbiór instrukcji. Łódź 1993, s.147-149.

Sygnatura: 87758


211/2296


Sokołowski Telesfor: Ćw. 404. Wyznaczanie ogniskowej soczewki i układów soczewek metodą Bessela. W: I pracownia fizyczna Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Zbiór instrukcji. Łódź 1993, s.150-152.

Sygnatura: 87758


212/2296


Sokołowski Telesfor: Ćw. 405. Wyznaczanie powiększania obiektywu mikroskopu i pomiar małych odległości. W: I pracownia fizyczna Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Zbiór instrukcji. Łódź 1993, s.153-156.

Sygnatura: 87758


213/2296


Sokołowski Telesfor: Ćw. 411. Wyznaczanie apertury numerycznej obiektywu mikroskopu. W: I pracownia fizyczna Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Zbiór instrukcji. Łódź 1993, s.157-159.

Sygnatura: 87758


214/2296


Sokołowski Telesfor: Ćw. 414. Wyznaczanie krzywej dyspersji pryzmatu. Analiza widmowa. W: I pracownia fizyczna Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Zbiór instrukcji. Łódź 1993, s.166-167.

Sygnatura: 87758


215/2296


Sokołowski Telesfor: Ćw. 412. Wyznaczanie długości fali świetlnej metodą pierścieni Newtona. W: I pracownia fizyczna Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Zbiór instrukcji. Łódź 1993, s.160-162.

Sygnatura: 87758


216/2296


Sokołowski Telesfor: Ćw. 413. Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą spektrometru siatkowego. W: I pracownia fizyczna Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Zbiór instrukcji. Łódź 1993, s.163-165.

Sygnatura: 87758


217/2296


Sokołowski Telesfor: Ćw. 421. Pomiar kąta Brewstera i wyznaczanie współczynnika załamania. W: I pracownia fizyczna Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Zbiór instrukcji. Łódź 1993, s.168-170.

Sygnatura: 87758


218/2296


Sokołowski Telesfor: Ćw. 422. Wyznaczanie stężenia roztworu substancji optycznie czynnej za pomocą polarymetru. W: I pracownia fizyczna Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Zbiór instrukcji. Łódź 1993, s.171-173.

Sygnatura: 87758


219/2296


Sokołowski Telesfor: Ćw. 423. Pomiar współczynnika pochłaniania światła. W: I pracownia fizyczna Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Zbiór instrukcji. Łódź 1993, s.174-176.

Sygnatura: 87758


220/2296


Sokołowski Telesfor: Ćw. 431. Wyznaczanie zależności światłości względnej od mocy wydzielanej we włóknie żarówki. W: I pracownia fizyczna Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Zbiór instrukcji. Łódź 1993, s.177-180.

Sygnatura: 87758


221/2296


Sokołowski Telesfor: Ćw. 432. Wyznaczanie współczynnika pochłaniania promieniowania. W: I pracownia fizyczna Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Zbiór instrukcji. Łódź 1993, s.181-183.

Sygnatura: 87758


222/2296


Sokołowski Telesfor: Ćw. 433. Wyznaczanie czułości fotoodpornika. W: I pracownia fizyczna Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Zbiór instrukcji. Łódź 1993, s.184-187.

Sygnatura: 87758


223/2296


Malinowska-Adamska Cecylia: Ćw. 201. Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności liniowej metali. W: I pracownia fizyczna Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Zbiór instrukcji. Łódź 1993, s.56-58.

Sygnatura: 87758


224/2296


Malinowska-Adamska Cecylia: Ćw. 202. Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności objętości cieczy. W: I pracownia fizyczna Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Zbiór instrukcji. Łódź 1993, s.59-61.

Sygnatura: 87758


225/2296


Matuszewska-Czerwik Jadwiga: 4. Termochemia. 6. Ciecze. 11. Elektrochemia. W: Zbiór zadań rachunkowych z chemii fizycznej. Łódź 1993, s.51-68; s.84-106; s.184-210.

Sygnatura: 87774


226/2296


Malinowska-Adamska Cecylia: Ćw. 211. Wyznaczanie ciepła właściwego cieczy za pomocą kaloryferu. W: I pracownia fizyczna Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Zbiór instrukcji. Łódź 1993, s.62-64.

Sygnatura: 87758


227/2296


Malinowska-Adamska Cecylia: Ćw. 212. Wyznaczanie ciepła właściwego topnienia lodu za pomocą kalorymetru. W: I pracownia fizyczna Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Zbiór instrukcji. Łódź 1993, s.65-68.

Sygnatura: 87758


228/2296


Malinowska-Adamska Cecylia: Ćw. 213. Wyznaczanie ciepła właściwego cieczy metodą ostygania. W: I pracownia fizyczna Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Zbiór instrukcji. Łódź 1993, s.68-71.

Sygnatura: 87758


229/2296


Malinowska-Adamska Cecylia: Ćw. 222. Wyznaczanie stosunku c/sub p//c/sub v/ dla powietrza metodą Clementa i Desormesa. W: I pracownia fizyczna Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Zbiór instrukcji. Łódź 1993, s.75-77.

Sygnatura: 87758


230/2296


Malinowska-Adamska Cecylia: Ćw. 223. Wyznaczanie stosunku c/sub p//c/sub v/ metodą rezonansu akustycznego. W: I pracownia fizyczna Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Zbiór instrukcji. Łódź 1993, s.78-81.

Sygnatura: 87758


231/2296


Malinowska-Adamska Cecylia: Ćw. 224. Wyznaczanie zależności temperatury wrzenia wody od ciśnienia. W: I pracownia fizyczna Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Zbiór instrukcji. Łódź 1993, s.82-85.

Sygnatura: 87758


232/2296


Malinowska-Adamska Cecylia: Ćw. 225. Wyznaczanie wilgotności względnej powietrza i stałej psychrometru Assmana. W: I pracownia fizyczna Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Zbiór instrukcji. Łódź 1993, s.86-89.

Sygnatura: 87758


233/2296


Boryniec Stefan: 1. Obliczenia chemiczne. 9. Kinetyka chemiczna. W: Zbiór zadań rachunkowych z chemii fizycznej. Łódź 1993, s.10-22; s.138-160.

Sygnatura: 87774


234/2296


Wiejacki Zbigniew, Jędrzejowski Stanisław: 1. Teoretyczne podstawy pomiaru i opracowania wyników. W: Pomiary cieplne. Cz.1. Warszawa 1993, s.11-70.

Wł. Inst. Tech. Ciep. i Chłod.


235/2296


Deka Andrzej: 2. Pomiary masy, objętości, gęstości i strumienia przepływajacej substancji. W: Pomiary cieplne. Cz.1. Warszawa 1993, s.71-113.

Wł. Inst. Tech. Ciep. i Chłod.


236/2296


Długoszewski Bolesław: 3. Pomiar temperatury. W: Pomiary cieplne. Cz.1. Warszawa 1993, s.114-160.

Wł. Inst. Tech. Ciep. i Chłod.


237/2296


Podfilipski Jerzy: 4. Pomiar ciśnienia. W: Pomiary cieplne. Cz.1. Warszawa 1993, s.161-185.

Wł. Inst. Tech. Ciep. i Chłod.


238/2296


Jędrzejowski Stanisław: 5. Indykatory ciśnienia (mocy). W: Pomiary cieplne. Cz.1. Warszawa 1993, s.186-199.

Wł. Inst. Tech. Ciep. i Chłod.


239/2296


Kulesza Jacek: 6. Pomiar ciepła właściwego i dyfuzyjności termicznej materiałów. 7. Pomiary przewodności cieplnej materiałów. 11. Pomiary strumienia ciepła. W: Pomiary cieplne. Cz.1. Warszawa 1993, s.200-244; s.351-376.

Wł. Inst. Tech. Ciep. i Chłod.


240/2296


Bratek Tadeusz, Gorczakowski Andrzej: 8. Pomiar niestałych składników powietrza. W: Pomiary cieplne. Cz.1. Warszawa 1993, s.245-275.

Wł. Inst. Tech. Ciep. i Chłod.


241/2296


Bratek Tadeusz, Bakinowska Krystyna: 9. Badanie i przygotowywanie wody do celów technicznych. W: Pomiary cieplne. Cz.1. Warszawa 1993, s.276-303.

Wł. Inst. Tech. Ciep. i Chłod.


242/2296


Kasieczka Władysław: 10. Badanie paliw i produktów spalania. W: Pomiary cieplne. Cz.1. Warszawa 1993, s.304-350.

Wł. Inst. Tech. Ciep. i Chłod.


243/2296


Kasieczka Władysław: 1. Podstawy planowania badań. W: Pomiary cieplne. Cz.2. Warszawa 1993, s.11-33.

Wł. Inst. Tech. Ciep. i Chłod.


244/2296


Kalina Stefan, Mieszkowski Marian: 2. Pomiar mocy. W: Pomiary cieplne. Cz.2. Warszawa 1993, s.34-66.

Wł. Inst. Tech. Ciep. i Chłod.


245/2296


Adamczewski Jerzy, Plocek Maria: 3. Badanie wentylatorów i pomp wirowych. W: Pomiary cieplne. Cz.2. Warszawa 1993, s.67-112.

Wł. Inst. Tech. Ciep. i Chłod.


246/2296


Gajl Janusz, Wiśniewski Tomasz: 4. Badanie sprężarek wyporowych. W: Pomiary cieplne. Cz.2. Warszawa 1993, s.113-161.

Wł. Inst. Tech. Ciep. i Chłod.


247/2296


Wiejacki Zbigniew: 5. Badania tłokowych silników spalinowych. W: Pomiary cieplne. Cz.2. Warszawa 1993, s.162-197.

Wł. Inst. Tech. Ciep. i Chłod.


248/2296


Przybylski Ryszard: 6. Badanie turbin parowych. W: Pomiary cieplne. Cz.2. Warszawa 1993, s.198-221.

Wł. Inst. Tech. Ciep. i Chłod.


249/2296


Kulesza Jacek: 7. Badanie wymienników ciepła - rekuperatorów. W: Pomiary cieplne. Cz.2. Warszawa 1993, s.222-254.

Wł. Inst. Tech. Ciep. i Chłod.


250/2296


Kapitaniak Andrzej: 8. Badania cieplne urządzeń kotłowych. W: Pomiary cieplne. Cz.2. Warszawa 1993, s.255-283.

Wł. Inst. Tech. Ciep. i Chłod.


251/2296


Kulesza Jacek, Żelazny Jan: 9. Badania sprężarkowych urządzeń chłodniczych. W: Pomiary cieplne. Cz.2. Warszawa 1993, s.284-313.

Wł. Inst. Tech. Ciep. i Chłod.


252/2296


Bratek Tadeusz: 10. Badania urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W: Pomiary cieplne. Cz.2. Warszawa 1993, s.314-348.

Wł. Inst. Tech. Ciep. i Chłod.


253/2296


McGhee Joseph, Henderson Ian A., Jackowska-Strumiłło Lidia: 9. Temperature sensor identification with multi-frequency binary sequences. W: Perturbations signals for system identification. [B.m.] 1993, s.277-297. odb.

Wł. Inst. Masz. i Urządz. Włók.


254/2296


Kuczyński Andrzej: 6. Analiza obwodów w stanie nieustalonym metodą klasyczną. 10.Metoda równań stanu. 12.Schematy blokowe. 13.Grafy sygnałowe. 14.Elementy syntezy dwójników SLSP. 16.Analiza wrażliwościowa. W: Teoria obwodów - zadania. Łódź 1994, s.67-75; s.108-124; s.140-168; s.182-192.

Sygnatura: 73047/S


255/2296


Ossowski Marek: 2. Badanie pasywności i aktywności n-wrotników. 3.Analiza obwodów rezystancyjnych liniowych. 5.Podstawy analizy obwodów nieliniowych. 8.Macierzowa analiza obwodów liniowych. 9.Stabilność obwodów elektrycznych. W: Teoria obwodów - zadania. Łódź 1994, s.17-39; s.54-66; s.84-107; s.200-210.

Sygnatura: 73047/S


256/2296


Zieliński Wojciech: 1. Proste układy ze wzmacniaczami operacyjnymi. 4.Obwody liniowe prądu sinusoidalnego w stanie ustalonym. Rezonans w obwodach elektrycznych. 11.Czwórniki. 15.Transmitancje operatorowe i widmowe. 17.Geometryczna analiza obwodów II rzędu. W: Teoria obwodów - zadania. Łódź 1994, s.5-16; s.40-53; s.125-139; s.169-181; s.193-199.

Sygnatura: 73047/S


257/2296


Bojanowski Witold: 2. Geotechnika a problemy inżynierskie. W: Przewodnik do ćwiczeń polowych z geotechniki. Łódź 1994, s.9-11.

Sygnatura: 73162/S


258/2296


Bojanowski Witold, Brzeska Maria, Sztromajer Zofia: 10. Przykłady dokumentacji geotechnicznych. W: Przewodnik do ćwiczeń polowych z geotechniki. Łódź 1994, s.90-120,[33].

Sygnatura: 73162/S


259/2296


Ziemnicki Jerzy: 7. Analiza obwodów liniowych w stanach nieustalonych metodą operatorową. 9.Analiza obwodów liniowych pobudzanych odkształconymi wymuszeniami okresowymi. 19.Linia długa w stanie nieustalonym. 20.Linia długa w stanie ustalonym. W: Teoria obwodów - zadania. Łódź 1994, s.76-83; s.100-107; s.211-229.

Sygnatura: 73047/S


260/2296


Brzeska Maria: 9. Określanie warunków posadowienia obiektu. W: Przewodnik do ćwiczeń polowych z geotechniki. Łódź 1994, s.81-89.

Sygnatura: 73162/S


261/2296


Kowalski Wiesław: 3. Dokumentacje geotechniczne jako efekt badań. 6. Badania polowe. W: Przewodnik do ćwiczeń polowych z geotechniki. Łódź 1994, s.12-21; s.41-58.

Sygnatura: 73162/S


262/2296


Okruszek Zbigniew: 7. Badania laboratoryjne. W: Przewodnik do ćwiczeń polowych z geotechniki. Łódź 1994, s.59-70.

Sygnatura: 73162/S


263/2296


Sztromajer Zofia: 1. Wstęp. 4.Materiały archiwalne. 5.Charakterystyka geologiczna rejonu Łodzi. 8.Sposoby graficznego przedstawiania budowy geologicznej. W: Przewodnik do ćwiczeń polowych z geotechniki. Łódź 1994, s.5-8; s.22-40; s.71-80.

Sygnatura: 73162/S


264/2296


Sankowski Dominik, McGhee Joseph, Henderson Ian A., Kucharski Jacek, Urbanek Piotr: 8. Application of multi-frequency binary signals for identification of electric resistance furnaces. W: Perturbation signals for system identification. [B.m.] 1993, s.255-276. odb.

Wł. Kat. Elektrotermii


265/2296


Gawin Dariusz, Klemm Piotr: Przegląd literatury dotyczącej sprzężonych procesów transportu masy i energii w ośrodkach kapilarno-porowatych. W: Fizyka Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Wybrane Modele i Metody Badań. T.1. Łódź 1993, s.4-33.

Wł. Kat. Fiz. Bud. i Mater. Bud.


266/2296


Klemm Piotr: Model ciała o mikrostrukturze wewnętrznej poddanego wpływom niemechanicznym. W: Fizyka Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Wybrane Modele i Metody Badań. T.1. Łódź 1993, s.34-41.

Wł. Kat. Fiz. Bud. i Mater. Bud.


267/2296


Klemm Piotr: Zagadnienie termodyfuzji w ośrodku ciągłym z więzami. W: Fizyka Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Wybrane Modele i Metody Badań. T.1. Łódź 1993, s.42-53.

Wł. Kat. Fiz. Bud. i Mater. Bud.


268/2296


Klemm Piotr, Gawin Dariusz: Przybliżony model matematyczny opisujący procesy sprzężonego transportu ciepła i wilgoci w ośrodkach kapilarno-porowatych. W: Fizyka Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Wybrane Modele i Metody Badań. T.1. Łódź 1993, s.70-85.

Wł. Kat. Fiz. Bud. i Mater. Bud.


269/2296


Klemm Piotr: Elektrotermodyfuzja w ośrodku ciągłym z uogólnionymi więzami. W: Fizyka Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Wybrane Modele i Metody Badań. T.1. Łódź 1993, s.54-69.

Wł. Kat. Fiz. Bud. i Mater. Bud.


270/2296


Gawin Dariusz: Numeryczne rozwiązanie zagadnień sprzężonego transportu ciepła i wilgoci w ośrodkach kapilarno-porowatych z uwzględnieniem przemian fazowych. W: Fizyka Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Wybrane Modele i Metody Badań. T.1. Łódź 1993, s.86-109.

Wł. Kat. Fiz. Bud. i Mater. Bud.


271/2296


Rożniakowski Kazimierz, Wojtatowicz Tomasz: Zastosowanie laserowej metody impulsowej do badania materiałów budowlanych. W: Fizyka Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Wybrane Modele i Metody Badań. T.1. Łódź 1993, s.110-122.

Wł. Kat. Fiz. Bud. i Mater. Bud.


272/2296


Wojtatowicz Tomasz: Straty masy w materiałach porowatych naświetlanych impulsami promieniowania laserowego. W: Fizyka Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Wybrane Modele i Metody Badań. T.1. Łódź 1993, s.123-137.

Wł. Kat. Fiz. Bud. i Mater. Bud.


273/2296


Rożniakowski Kazimierz: Bezstykowe metody badania chropowatości powierzchni materiałów budowlanych na przykładzie zaczynu gipsowego. W: Fizyka Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Wybrane Modele i Metody Badań. T.1. Łódź 1993, s.138-150.

Wł. Kat. Fiz. Bud. i Mater. Bud.


274/2296


Jabłoński Marek, Klemm Piotr: Pozorna pojemność cieplna. Metoda badań. W: Fizyka Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Wybrane Modele i Metody Badań. T.1. Łódź 1993, s.151-157.

Wł. Kat. Fiz. Bud. i Mater. Bud.


275/2296


Wójcik Robert, Klemm Piotr: Wpływ temperatury i wilgoci na współczynniki kinetyczne dyfuzji i termodyfuzji dla betonu komórkowego. W: Fizyka Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Wybrane Modele i Metody Badań. T.1. Łódź 1993, s.158-165.

Wł. Kat. Fiz. Bud. i Mater. Bud.


276/2296


Jabłoński Marek, Klemm Piotr: Przemiana fazowa woda-lód w materiale o strukturze kapilarno-porowatej. W: Fizyka Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Wybrane Modele i Metody Badań. T.1. Łódź 1993, s.166-177.

Wł. Kat. Fiz. Bud. i Mater. Bud.


277/2296


Przyrowska Aldona: Wpływ struktury wewnętrznej i koncentracji wilgoci na przebieg przemiany fazowej woda-lód w zaczynie gipsowym. W: Fizyka Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Wybrane Modele i Metody Badań. T.1. Łódź 1993, s.178-193.

Wł. Kat. Fiz. Bud. i Mater. Bud.


278/2296


Jabłoński Marek, Klemm Agnieszka, Klemm Piotr: Eksperyment kalorymetryczny przemiany fazowej woda-lód w materiale o strukturze kapilarno-porowatej. W: Fizyka Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Wybrane Modele i Metody Badań. T.1. Łódź 1993, s.194-206.

Wł. Kat. Fiz. Bud. i Mater. Bud.


279/2296


Klemm Agnieszka: Absorpcja wody opadowej i sorpcyjność zapraw cementowych. W: Fizyka Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Wybrane Modele i Metody Badań. T.1. Łódź 1993, s.219-235.

Wł. Kat. Fiz. Bud. i Mater. Bud.


280/2296


Romanowska Anna, Jabłoński Marek, Klemm Piotr: Badanie właściwości termicznych kompozytów gipsowych modyfikowanych MFZ. W: Fizyka Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Wybrane Modele i Metody Badań. T.1. Łódź 1993, s.236-247.

Wł. Kat. Fiz. Bud. i Mater. Bud.


281/2296


Bartoszewska Joanna, Lewandowski Jerzy: Ergonomic assessment of loads of textile machines user. W: The Ergonomics of Manual Work. [B.m.] 1993, s.361-364. odb.

Wł. Kat. Zarz.


282/2296


Lewandowski Jerzy, Rajkiewicz Mieczysław, Wesołowski Krzysztof, Ziółkowski Henryk: Quantitative assessment of ergonominess of paper machines repair work. W: The Ergonomics of Manual Work. [B.m.] 1993, s.597-600. odb.

Wł. Kat. Zarz.


283/2296


Lewandowski Jerzy, Rajkiewicz Mieczysław, Wesołowski Krzysztof, Ziółkowski Henryk: Forming of ergonomic quality of work places under the new mechanisms in which enterprises operate. W: The Ergonomics of Manual Work. [B.m.] 1993, s.543-546. odb.

Wł. Kat. Zarz.


284/2296


Ring Gustaw, Klemm Piotr, Przyrowska Aldona: Badania absorpcji promieniowania słonecznego o różnej barwie przy wykorzystaniu metod pomiaru optycznego. W: Fizyka Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Wybrane Modele i Metody Badań. T.1. Łódź 1993, s.207-218.

Wł. Kat. Fiz. Bud. i Mater. Bud.


285/2296


Dziubiński Marek, Kudra Tadeusz: Ćw.1. Przepływ płynu rzeczywistego w przewodzie rurowym. W: Ćwiczenia laboratoryjne z kinetyki procesów. Łódź 1994, s.6-22.

Sygnatura: 73456/S


286/2296


Kiljański Tomasz: Ćw.2. Oderwanie warstwy granicznej podczas odpływu ciał. W: Ćwiczenia laboratoryjne z kinetyki procesów. Łódź 1994, s.23-31.

Sygnatura: 73456/S


287/2296


Kiljański Tomasz, Krauze Ryszard: Ćw.3.. W: Ćwiczenia laboratoryjne z kinetyki procesów. Łódź 1994, s.32-42.

Sygnatura: 73456/S


288/2296


Krauze Ryszard: Ćw.4. Dyspersja wzdłużna. Ćw.11. Współczynnik dyfuzji w materiałach porowatych. Ćw.14. Kinetyka procesu ługowania. W: Ćwiczenia laboratoryjne z kinetyki procesów. Łódź 1994, s.43-60; s.148-171; s.206-228.

Sygnatura: 73456/S


289/2296


Kamiński Władysław: Ćw.5. Wyznaczanie parametrów cieplnych materiałów ziarnistych. W: Ćwiczenia laboratoryjne z kinetyki procesów. Łódź 1994, s.61-70.

Sygnatura: 73456/S


290/2296


Krauze Ryszard, Kudra Tadeusz: Ćw.6. Nieustalone przewodzenie ciepła w ciałach stałych. Ćw.7. Modelowanie procesu przewodzenia ciepła. W: Ćwiczenia laboratoryjne z kinetyki procesów. Łódź 1994, s.71-97.

Sygnatura: 73456/S


291/2296


Adamiec Janusz: Ćw.8. Ruch ciepła w żebrach. W: Ćwiczenia laboratoryjne z kinetyki procesów. Łódź 1994, s.98-112.

Sygnatura: 73456/S


292/2296


Iciek Jan: Ćw.9. Wpływ warunków przepływu płynu na intensywność wnikania ciepła. W: Ćwiczenia laboratoryjne z kinetyki procesów. Łódź 1994, s.113-131.

Sygnatura: 73456/S


293/2296


Grabowski Stefan, Niedżwiecki Janusz: Ćw.10. Wnikanie ciepła podczas konwekcji naturalnej płynu. W: Ćwiczenia laboratoryjne z kinetyki procesów. Łódź 1994, s.132-147.

Sygnatura: 73456/S


294/2296


Krauze Ryszard, Ledakowicz Stanisław: Ćw.12. Wyznaczanie współczynnika dyfuzji w cieczy na podstawie badań szybkości absorpcji. Ćw.15. Absorpcja fizyczna i z reakcją chemiczną w opadających kroplach cieczy. W: Ćwiczenia laboratoryjne z kinetyki procesów. Łódź 1994, s.172-186; s.229-246.

Sygnatura: 73456/S


295/2296


Cieślak Andrzej, Krauze Ryszard: Ćw.13. Wnikanie masy w warstwie cieczy spływającej po pochylonej ścianie. W: Ćwiczenia laboratoryjne z kinetyki procesów. Łódź 1994, s.187-205.

Sygnatura: 73456/S


296/2296


Nowicki Lech: Ćw.16. Badanie kaskady reaktorów zbiornikowych przepływowych. W: Ćwiczenia laboratoryjne z kinetyki procesów. Łódź 1994, s.247-258.

Sygnatura: 73456/S


297/2296


Wodzicki Wiesław: Sterowanie poziomem drgań w wybranych punktach ciągłych układów podatnych przy wymuszeniu harmonicznym. W: Metody aktywne redukcji drgań i hałasu. Kraków 1993, s.225-230 sum.. odb.

Wł. Kat. Autom. i Dynam. Masz.


298/2296


Kapitaniak Tomasz: Controlling dependence on initial conditions in chaotic systems. W: Future directions of nonlinear dynamics in physical and biological systems. New York 1993, s.157-158. odb.

Wł. Kat. Autom. i Dynam. Masz.


299/2296


Ślot Krzysztof: Cellular neural network design for solving specific image-processing problems. W: Cellular neural networks. Chichester 1993, s.191-199. odb.

Wł. Inst. Elektron.


300/2296


Ślusarski Ludomir, Zaborski Marian, Kuczyński Jerzy: 5 Structure and properties of unconventional polymer networks. W: Advances in polymer blends and alloys technology. Vol.4. [B.m.] 1993, s.62-79. odb.

Wł. Inst. Polim.


301/2296


Ulański Jacek, Xu X.L., Boiteux G., Davenas J.: Irradiation effects on AC conductivity of organic composites. W: Conducting Polymers - Transport Phenomena. [B.m.] 1993, s.159-165. odb.

Wł. Inst. Polim.


302/2296


Ulański Jacek, Kryszewski Marian: Reticulate Composites. W: Encyclopedia of Advanced Materials. Oxford 1993, s.[1-19] maszyn.. odb.

Wł. Inst. Polim.


303/2296


*
Michalska Zofia: Catalysis by polymer-supported transition metal complexes. W: Education in Advanced Chemistry. Vol.1. Wrocław 1993, s.125-136.


304/2296


*
Metodiewa Diana, Dunford H. B.: Medical aspects and techniques for peroxidase and catalases. W: Atmospheric oxidation and antioxidants. Vol.3. [B.m.] 1993, s.287-332.


305/2296


*
Penc Józef: Strategie marketingowe a wydajność pracy. W: Efektywność - wydajność w procesie transformacji. Opole 1993, s.140-147.


306/2296


*
Trela Grzegorz: Spór o quasi-sądy. W: Roman Ingarden, problemy i perspektywy. W stulecie urodzin. Kraków 1993, s.83-89.


307/2296


*
Skolimowski Henryk: Architecture and morality. W: Companion to contemporary architectorial thought. London 1993


308/2296


*
Masłowska Joanna: Zanieczyszczenie toksyczne żywności. W: Chemia w ochronie środowiska. Lublin 1993, s.121-133.


309/2296


*
Świechowski Zygmunt: Cystersi w kulturze średniowiecznej Europy. W: Architektura polskich cystersów w konteście europejskim. Poznań 1993, s.137-147.


310/2296


*
Świechowski Zygmunt: Wstęp. W: Nowogrodzkie obrazy w konserwacji. Warszawa 1993, s.7-10.


311/2296


*
Świechowski Zygmunt: Verleihung des Europa-Preises fuer Denkmalpflege an Herrn Arch. Dr Victor Baldin, Stiftung F.V.S. zu Hamburg. W: Europa Preis fuer Denkmalpflege 1992. Hamburg 1993, s.31-40.


312/2296


*
Stefański Krzysztof: Między Wschodem a Zachodem. Uwarunkowania wyboru formy architektonicznej w architekturze synagogalnej XIX w. W: Eklektyzm a eklektyzmy. Łódź 1993


313/2296


Czekalski Jerzy: Rozdz.1. Zarys historyczny włókiennictwa. Rozdz.2. Surowce stosowane we włókiennictwie. Rozdz.3. Technologia przędzy. W: Podstawy włókiennictwa. Łódź 1994, s.7-55.

Sygnatura: 74305/S


314/2296


Ignasiak Bogdan: Rozdz.4. Technologia tkanin. Rozdz.7. Technologia włóknin i przędzin. W: Postawy włókiennictwa. Łódź 1994, s.56-94; s.130-152.

Sygnatura: 74305/S


315/2296


Malinowski Marian: Rozdz.1. Wiadomości ogólne. Rozdz.2. Zgrzeblenie. Rozdz.9. Nierównomierność grubości strumienia rozpatrywana w funkcji długości badanych odcinków. W: Laboratorium z przędzalnictwa. Cz.1. Ćwiczenia rachunkowe. Łódź 1994, s.8-20; s.141-147.

Sygnatura: 74286/S


316/2296


Chylewska Barbara: Rozdz.3. Rozciąg. Rozdz.4. Skręt. W: Laboratorium przędzalnictwa. Cz.1. Ćwiczenia rachunkowe. Łódź 1994, s.21-72.

Sygnatura: 74286/S


317/2296


Woźnicki Andrzej: Rozdz.5. Prędkość nawijania na niedoprzędzarkach i przędzarkach. W: Laboratorium z przędzalnictwa. Cz.1. Ćwiczenia rachunkowe. Łódź 1994, s.73-83.

Sygnatura: 74286/S


318/2296


Czekalski Jerzy, Łuczak Andrzej: Rozdz.6. Wydajność i synchronizacja maszyn. Rozdz.11. Projektowanie przędzy. W: Laboratorium z przędzalnictwa. Cz.1. Ćwiczenia rachunkowe. Łódź 1994, s.84-104; s.160-171.

Sygnatura: 74286/S


319/2296


Cyniak Danuta: Rozdz.7. Analiza zrywności w procesie przędzenia. W: Laboratorium z przędzalnictwa. Cz.1. Ćwiczenia rachunkowe. Łódź 1994, s.105-117.

Sygnatura: 74286/S


320/2296


Czekalski Jerzy, Łuczak Andrzej, Stasiak Marian: Rozdz.8. Analiza harmoniczna grubości strumienia. Rozdz.10. Model strumienia idealnego. W: Laboratorium z przędzalnictwa. Cz.1. Ćwiczenia rachunkowe. Łódź 1994, s.118-140; s.148-159.

Sygnatura: 74286/S


321/2296


Cyniak Danuta, Michalak Marina: Rozdz.12. Zasady jakościowania przędzy. W: Laboratorium z przędzalnictwa. Cz.1. Ćwiczenia rachunkowe. Łódź 1994, s.172-196.

Sygnatura: 74286/S


322/2296


Szopa Józef: Rozdz.1. Komórka-jednostka życia. Rozdz.2. Struktury komórkowe. 10. Słowniczek. W: Biologia i inżynieria komórki. Laboratorium. Łódź 1994, s.8-35; s.147-157.

Sygnatura: 73983/S


323/2296


Kunicka Alina: Rozdz.3. Jądro komórkowe. Rozdz.8. Sposoby otrzymywania nowych odmian organizmów. W: Biologia i inżynieria komórki. Laboratorium. Łódź 1994, s.36-53; s.122-136.

Sygnatura: 73983/S


324/2296


Stobińska Helena: Rozdz.4. Budowa i funkcje błon komórkowych. Rozdz.5. Rozmnażanie i odżywianie komórki. W: Biologia i inżynieria komórki. Laboratorium. Łódź 1994, s.54-85.

Sygnatura: 73983/S


325/2296


Zwoliński Grzegorz: Rozdz.6. Biosyntetyczne funkcje komórki. Rozdz.7. Metody stosowane w badaniach komórek. Rozdz.9. Ćwiczenia laboratoryjne. W: Biologia i inżynieria komórki. Laboratorium. Łódź 1994, s.86-121; s.137-146.

Sygnatura: 73983/S


326/2296


Zwoliński Wacław: Ćw.1. Badanie zjawiska tarcia. W: Laboratorium mechaniki ogólnej. Łódź 1994, s.7-15.

Sygnatura: 73896/S


327/2296


Lubnauer Włodzimierz: Ćw.2. Wyznaczanie sił w prętach modelu kratownicy płaskiej. Ćw.8. Reakcje dynamiczne żyroskopu z zadaną prędkością kątową precesji. W: Laboratorium mechaniki ogólnej. Łódź 1994, s.16-23; s.70-76.

Sygnatura: 73896/S


328/2296


Kazimierska Marianna: Ćw.3. Doświadczalne wyznaczanie momentów bezwładności mas na przykładzie modelu wciągarki. W: Laboratorium mechaniki ogólnej. Łódź 1994, s.24-33.

Sygnatura: 73896/S


329/2296


Mianowski Bogumił: Ćw.4. Dynamiczna analiza hamulca dźwigowego i taśmowego. Ćw.5. Wyznaczenie okresu małych i dużych wahań wahadła fizycznego. Ćw.7. Wyznaczenie prędkości kątowej precesji w funkcji momentu żyroskopowego. Analiza modelu stabilizatora żyroskopowego. Ćw.15. Analiza dynamiczna dwóch ruchów obrotowych o równoległych osiach obrotu. W: Laboratorium mechaniki ogólnej. Łódź 1994, s.34-53; s.63-69; s.142-151.

Sygnatura: 73896/S


330/2296


Towarek Zygmunt: Ćw.6. Wyznaczenie reakcji dynamicznych wahadła fizycznego w czasie uderzenia. W: Laboratorium mechaniki ogólnej. Łódź 1994, s.54-62.

Sygnatura: 73896/S


331/2296


Ratajczyk Roman: Ćw.9. Zastosowanie żyroskopów w nawigacji lotniczej. W: Laboratorium mechaniki ogólnej. Łódź 1994, s.77-96.

Sygnatura: 73896/S


332/2296


Grabski Juliusz: Ćw.10. Komputerowa sumulacja ruchu ciała sztywnego w ośrodku ciągłym. W: Laboratorium mechaniki ogólnej. Łódź 1994, s.97-106.

Sygnatura: 73896/S


333/2296


Januszkiewicz Krzysztof: Ćw.11. Drgania własne o jednym stopniu swobody. Ćw.12. Drgania układu o dwóch stopniach swobody. Dynamiczny tłumik drgań. W: Laboratorium mechaniki ogólnej. Łódź 1994, s.107-124.

Sygnatura: 73896/S


334/2296


Strzałko Jarosław: Ćw.13. Badanie stanów równowagi mechanizmu płaskiego o jednym stopniu swobody. W: Laboratorium mechaniki ogólnej. Łódź 1994, s.125-131.

Sygnatura: 73896/S


335/2296


Polka Andrzej: Ćw.14. Wyznaczanie reakcji dynamicznych w ruchu kulistym. W: Laboratorium mechaniki ogólnej. Łódź 1994, s.132-141.

Sygnatura: 73896/S


336/2296


Ledwoń Jolanta: Rozdz.5. Technologia dzianin i konfekcjonowanie. Rozdz.6. Technologia odzieży. W: Podstawy włókiennictwa. Łódź 1994, s.95-129.

Sygnatura: 74305/S


337/2296


Michałowski Wojciech: Rozdz.8. Chemiczna obróbka włókien. W: Podstawy włókiennictwa. Łódź 1994, s.153-176.

Sygnatura: 74305/S


338/2296


Lorenc Andrzej: Ćw.1. Badanie powstawania wióra. Ćw.2. Pomiar sił skrawania. Ćw.3. Temperatura w procesie szlifowania. Zał.1. Instrukcja obsługi programu TERMO. W: Laboratorium obróbki skrawaniem. Łódź 1994, s.11-44; s.83-88.

Sygnatura: 73947/S


339/2296


Midera Stanisław: Ćw.5. Zużycie narzędzi skrawających. Ćw.6. Badanie trwałości narzędzi skrawających. Ćw.7. Optymalizacja parametrów skrawania. W: Laboratorium obróbki skrawaniem. Łódź 1994, s.55-82.

Sygnatura: 73947/S


340/2296


Wójcik Ryszard: Ćw. Wpływ rodzaju i parametrów obróbki na mikrogeometrię powierzchni. W: Laboratorium obróbki skrawaniem. Łódź 1994, s.45-54.

Sygnatura: 73947/S


341/2296


Irzyniec Zbigniew: Ćw.2. Pomiar temperatury termometrami termoelektrycznymi. Ćw.4. Zamrażanie owiewowe. Ćw.6. Kriokoncentracja soków owocowych. Ćw.8. Suszenie sublimacyjne. W: Technologia chłodnictwa żywności. Procesy i ich kontrola. Łódź 1994, s.31-41; s.50-66; s.85-92; s.110-131.

Sygnatura: 74378/S


342/2296


Klimczak Jolanta: Ćw.1. Blanszowanie warzyw. Ćw.6. Kriokoncentracja soków owocowych. Ćw.8. Suszenie sublimacyjne. W: Technologia chłodnictwa żywności. Procesy i ich kontrola. Łódź 1994, s.7-30; s.85-92; s.110-131.

Sygnatura: 74378/S


343/2296


Krala Lucjan: Ćw.2. Pomiar temperatury termometrami termoelektrycznymi. Ćw.3. Wyznaczanie temperatury krioskopowej i granicznej temperatury przechłodzenia. Ćw.4. Zamrażanie owiewowe. Ćw.5. Pomiar ilości wymrożonej wody. Ćw.7. Rozmrażanie mięsa w warunkach kontrolowanych. Ćw.9. Pomiar wilgotności względnej powietrza. Ćw.10. Pomiar prędkości liniowej przepływu powietrza. Ćw.11. Zastosowanie gazów ochronnych w przechowalnictwie żywności. W: Technologia chłodnictwa żywności. Procesy i ich kontrola. Łódź 1994, s.31-84; s.93-109; s.132-184.

Sygnatura: 74378/S


344/2296


Kułagowska Anna: Ćw.7. Rozmrażanie mięsa w warunkach kontrolowanych. W: Technologia chłodnictwa żywności. Procesy i ich kontrola. Łódź 1994, s.93-109.

Sygnatura: 74378/S


345/2296


Mokrosińska Katarzyna: Ćw.1. Blanszowanie warzyw. Ćw.11. Zastosowanie gazów ochronnych w przechowalnictwie żywności. W: Technologia chłodnictwa żywności. Procesy i ich kontrola. Łódź 1994, s.7-30; s.160-184.

Sygnatura: 74378/S


346/2296


Kośka Tadeusz, Kaźmierczak-Kośka Elżbieta: Ewidencja gruntów jako baza informacji o cenach gruntów w procesie planowania przestrzennego. W: Informacja i informatyka w administracji publicznej. T.2. Katowice 1994, s.80-89. odb.

Wł. Kat. Geod., Kartogr. Środ. i Geom. Wykr.


347/2296


Czochański Marian: Rozdz.2. Rola map w modelach systemu powszechnej taksacji nieruchomości. Rozdz.3. Dane do budowy warstwy ekonomicznej mapy stref taksacyjnych. W: Model ustalania i weryfikacji zasięgu stref taksacyjnych dla potrzeb powszechnej taksacji nieruchomości. Cz.1. Łódź 1994, s.14-61.

Wł. Kat. Geod., Kartogr. Środ. i Geom. Wykr.


348/2296


Kośka Tadeusz: Rozdz.5. Analiza łódzkiego rynku nieruchomości. W: Model ustalania i weryfikacji zasięgu stref taksacyjnych dla potrzeb powszechnej taksacji nieruchomości. Cz.1. Łódź 1994, s.76-100, [1].

Wł. Kat. Geod., Kartogr. Środ. i Geom. Wykr.


349/2296


Kowalski Grzegorz: Rozdz.1. Rola i miejsce stref taksacyjnych w modelu powszechnej taksacji nieruchomości na obszarach zurbanizowanych. Rozdz.4. Dane do budowy warstwy technicznej mapy stef taksacyjnych. W: Model ustalania i weryfikacji zasięgu stref taksacyjnych dla potrzeb powszechnej taksacji nieruchomości. Cz.1. Łódź 1994, s.6-13, s.62-75.

Wł. Kat. Geod., Kartogr. Środ. i Geom. Wykr.


350/2296


Kaniewski Wiesław: 7. Projektowanie łożyskowania ślizgowego. W: Wspomagane komputerowo projektowanie typowych zespołów i elementów maszyn. Warszawa 1994, s.106-119.

Wł. Inst. Konstr. Masz.


351/2296


Kaniewski Wiesław: 11. Projektowanie przekładni ślimakowych. W: Wspomagane komputerowo projektowanie typowych zespołów i elementów maszyn. Warszawa 1994, s.143-159.

Wł. Inst. Konstr. Masz.


352/2296


Krzemiński-Freda Henryk: The logarithmic correction optimization of roller generators in roller bearings. Optimizacija logarifmiceskoj korrekcii obrazujuscej rolika rolikopodsipnika. W: Prakticeskaja tribologija. T.2. Moskva 1994, s.282-291 rez..

Wł. prof. H. Krzemińskiego-Fredy


353/2296


Rizzo M., Savini A., Turowski Janusz: FEM analysis and design of polar shoes in permanent-magnet DC motors. W: Simulation and Design of Applied Electromagnetic Systems. [B.m.] 1994, s.265-268. odb.

Wł. Inst. Masz. Elekt. i Transf.


354/2296


Szosland Lidia: Preparation and some properties of butyrylchitin fibers. W: Chitin and chitin derivatives. Preparations, structures and properties. Łódź 1993, s.80-98.

Wł. Inst. Fiz. Włók. i Chem. Obr. Włók.


355/2296


Urbańczyk Grzegorz, Lipp-Symonowicz Barbara: The investigation of the structural stability of chitosan films. W: Chitin and chitin derivatives. Preparations, structures and properties. Łódź 1993, s.99-107.

Wł. Inst. Fiz. Włók. i Chem. Obr. Włók.


356/2296


Urbańczyk Grzegorz, Lipp-Symonowicz Barbara: The influence of processing terms of chitosan membrans made of differently deacetylated chitin on the crystalline structure of membrans. W: Chitin and chitin derivatives. Preparations, structures and properties. Łódź 1993, s.108-118.

Wł. Inst. Fiz. Włók. i Chem. Obr. Włók.


357/2296


Urbańczyk Grzegorz, Lipp-Symonowicz Barbara, Jeziorny Andrzej, Urbaniak-Domagała Wiesława, Wrzosek Henryk: Studies upon the fine structure and selected physical and physico-chemical properties of butyrylchitin membranes. W: Chitin and chitin derivatives. Preparations, structures and properties. Łódź 1993, s.119-154.
1994 Vol.54 nr 10 s.1469-1482

Wł. Inst. Fiz. Włók. i Chem. Obr. Włók.


358/2296


Łaszkiewicz Bogumił: Chitin and chitosan in textile industry, medicine and agriculture. W: Chitin and chitin derivatives. Preparations, structures and properties. Łódź 1993, s.155-167.

Wł. Inst. Fiz. Włók. i Chem. Obr. Włók.


359/2296


Zabłocki Wojciech: Muzeum Olimpijski w Lozannie. W: Almanach V 1993/1994. Łomianki 1994, s.140-142.

Wł. Inst. Archit. i Urb.


360/2296


Zabłocki Wojciech: Olympism and ecology - problems and controversies. W: Almanack 1994. Łomianki 1994, s.99-110.

Wł. Inst. Archit. i Urb.


361/2296


Jewtuchowicz Aleksandra, Wiśniewska Weronika: Ekonomiczne i przestrzenne problemy rozwoju terenów chronionych. W: Modelowanie Gospodarki w Regionach Szczególnie Chronionych. Szczecin 1994, s.141-158. odb.

Wł. Inst. Archit. i Urb.


362/2296


Wojtatowicz Tomasz, Rożniakowski Kazimierz, Klemm Piotr: Pomiar porowatości materiału z wykorzystaniem mikroskopii elektronowej i mikrokomputera. W: Fizyka materiałów i konstrukcji budowlanych. Modele fizyczne i metody badań. T.2. Łódź 1994, s.24-35.

Wł. Kat. Wytrzym. Mater. i Konstr.


363/2296


El-Dine Ibrahim Imad, Klemm Piotr: Kondensacja powierzchniowa pary wodnej na powierzchniach o różnej strukturze i właściwościach fizyko-chemicznych. W: Fizyka materiałów i konstrukcji budowlanych. Modele fizyczne i metody badań. T.2. Łódź 1994, s.36-49.

Wł. Kat. Wytrzym. Mater. i Konstr.


364/2296


Rożniakowski Kazimierz, Wojtatowicz Tomasz: Bezkontaktowe badania zawilgocenia warstwy wierzchniej materiałów porowatych przy pomocy światła lasera helowo-neonowego. W: Fizyka materiałów i konstrukcji budowlanych. Modele fizyczne i metody badań. T.2. Łódź 1994, s.50-64.

Wł. Kat. Wytrzym. Mater. i Konstr.


365/2296


Jabłoński Marek, Klemm Piotr: Mechanizm niszczenia struktury wewnętrznej materiału w czasie przemiany fazowej woda-lód na gruncie teorii kapilarnej. W: Fizyka materiałów i konstrukcji budowlanych. Modele fizyczne i metody badań. T.2. Łódź 1994, s.65-78.

Wł. Kat. Wytrzym. Mater. i Konstr.


366/2296


Jaroniek Mieczysław, Klemm Piotr: Badania odkształceń i naprężeń podczas przemian fazowych woda-lód w kapilarach kompozytów cementowych. W: Fizyka materiałów i konstrukcji budowlanych. Modele fizyczne i metody badań. T.2. Łódź 1994, s.79-98.

Wł. Kat. Wytrzym. Mater. i Konstr.


367/2296


Jakubowski Jan: Transport ciepła i wilgoci w ciałach kapilarno-porowatych. W: Fizyka materiałów i konstrukcji budowlanych. Modele fizyczne i metody badań. T.2. Łódź 1994, s.117-141.

Wł. Kat. Wytrzym. Mater. i Konstr.


368/2296


Jabłoński Marek, Klemm Piotr: Termodynamika materiału wilgotnego. Metoda pomiaru. W: Fizyka materiałów i konstrukcji budowlanych. Modele fizyczne i metody badań. T.2. Łódź 1994, s.142-149.

Wł. Kat. Wytrzym. Mater. i Konstr.


369/2296


Woźniak Jan: Przegroda o podwyższonej akumulacyjności cieplnej wraz z uzupełniającym źródłem ciepła. W: Fizyka materiałów i konstrukcji budowlanych. Modele fizyczne i metody badań. T.2. Łódź 1994, s.150-161.

Wł. Kat. Wytrzym. Mater. i Konstr.


370/2296


Świechowski Zygmunt: Die Zisterzienser und die fruhe Skulptur im Osten. W: Europaeische Skulptur im 12/13 Jahrhundert. Frankfurt/M 1994, s.147-154; s.303-310. odb.

Wł. Inst. Archit. i Urb.


371/2296


Kamiński Władysław: Experim.4 Heat conduction in materials with nonhomogeneous structure. W: Experiments in heat transfer and thermodynamics. Cambridge 1994, s.19-22. odb.

Wł. Kat. Inż. Bioproc.


372/2296


Fossum Eric, Chruściel Jerzy, Matyjaszewski Krzysztof: Chap. 4 Stereostructure of polysilanes by ring-opening polymerization. W: Inorganic and Organometallic Polymers II. Advanced Materials and Intermediates. Washington 1994, s.32-42. odb.

Wł. Inst. Polim.


373/2296


Ulański Jacek, Kryszewski Marian: Reticulate composites. W: The Encyclopedia of Advanced Materials. Oxford 1994, s.2301-2306. odb.

Wł. Inst. Polim.


374/2296


Kurkowska-Mielczarek Agnieszka: 2. Racjonalne odżywianie zapobiega chorobom cywilizacji. W: Wybrane zagadnienia z technologii żywności. Materiały pomocnicze dla nauczycieli przedmiotów spożywczo-gastronomicznych i ochrony środowiska naturalnego w szkołach ogólnokształcących i zawodowych. Łódź 1994, s.16-21.

Wł. Kat. Nauk Hum.


375/2296


Kocimowska-Badek Anna: Wstęp. W: Wybrane zagadnienia z technologii żywności. Materiały pomocnicze dla nauczycieli przedmiotów spożywczo-gastronomicznych i ochrony środowiska naturalnego w szkołach ogólnokształcących i zawodowych. Łódź 1994, s.3.

Wł. Kat. Nauk Hum.


376/2296


Kocimowska-Badek Anna: 2. Zdrowotne konsekwencje skażenia środowiska naturalnego i intensyfikacji produkcji żywności. W: Wybrane zagadnienia z technologii żywności. Materiały pomocnicze dla nauczycieli przedmiotów spożywczo-gastronomicznych i ochrony środowiska naturalnego w szkołach ogólnokształcących i zawodowych. Łódź 1994, s.4-15.

Wł. Kat. Nauk Hum.


377/2296


Masłowska Joanna: 3. Współczesne poglądy na rolę magnezu jako biopierwiastka. W: Wybrane zagadnienia z technologii żywności. Materiały pomocnicze dla nauczycieli przedmiotów spożywczo-gastronomicznych i ochrony środowiska naturalnego w szkołach ogólnokształcących i zawodowych. Łódź 1994, s.22-29.

Wł. Kat. Nauk Hum.


378/2296


Dobrzycki Jan: 4. To i owo o cukrze. W: Wybrane zagadnienia z technologii żywności. Materiały pomocnicze dla nauczycieli przedmiotów spożywczo-gastronomicznych i ochrony środowiska naturalnego w szkołach ogólnokształcących i zawodowych. Łódź 1994, s.30-33.

Wł. Kat. Nauk Hum.


379/2296


Michalski Henryk: 5. Bioinżynieryjne problemy procesów biotechnologicznych. W: Wybrane zagadnienia z technologii żywności. Materiały pomocnicze dla nauczycieli przedmiotów spożywczo-gastronomicznych i ochrony środowiska naturalnego w szkołach ogólnokształcących i zawodowych. Łódź 1994, s.34-41.

Wł. Kat. Nauk Hum.


380/2296


Lachiewicz Stefan: Rozdz.1. Praca kierownicza w organizacjach gospodarczych. Rozdz.6. Uwarunkowania sprawnej organizacji pracy kierowniczej. W: Organizacja Pracy Kierowniczej. Wybrane zagadnienia. Łódź 1994, s.7-23; s.55-176.

Wł. Kat. Zarz.


381/2296


Lachiewicz Stefan, Zdrajkowska Halina: Rozdz.2. Struktury organizacyjne. W: Organizacja Pracy Kierowniczej. Wybrane Zagadnienia. Łódź 1994, s.25-55.

Wł. Kat. Zarz.


382/2296


Jędrych Elżbieta: Rozdz.4. Organizacja narad i procesu negocjacji. W: Organizacja Pracy Kierowniczej. Wybrane Zagadnienia. Łódź 1994, s.101-124.

Wł. Kat. Zarz.


383/2296


Sikorski Andrzej: Rozdz.5. Kontrola i controlling w procesie zarządzania. W: Organizacja Pracy Kierowniczej. Wybrane Zagadnienia. Łódź 1994, s.125-153.

Wł. Kat. Zarz.


384/2296


Jonkisz Adam: Strukturalne ujęcie teorii. Podstawowe własności, pojęcia i kierunki badań. Kilka uwag o J.D.Sneeda ujęciu teorii. Czy trzeba pytać, jak istnieją teorie fizykalne? C.Dilwortha koncepcja teorii naukowych i postępu. Structuralist view of physical theories. Fundamental properties, concepts and directions of researchSome remarks on J.D.Sneed's view of theoriesC.Dilworth's conception of scientific theories and progress. W: Teoretyczny charakter wiedzy a relatywizm. Lublin 1994, s.39-54 sum.; s.55-78 sum.; s.85-96; s.335-352 sum.. odb.

Wł. Kat. Nauk Społ.


385/2296


Szadkowski Jan: Rozdz.21 Automatyzacja obróbki skrawaniem. Rozdz.30 Automatyzacja projektowania procesów technologicznych. W: Poradnik inżyniera: obróbka skarawaniem. T.3. Warszawa 1994, s.40-180; s.455-497.

Sygnatura: 87930


386/2296


*
Sangwal Keshra, Wiktorowska Barbara, Sokołowski Telesfor: Crystal growth from low-temperature solutions. W: Elementary Crystal Growth. Lublin 1994, s.255-299.


387/2296


*
Banasiak Jacek, Mikka J. R.: Derivation of the neutron diffusion equation. W: Reactor physics and reactor computation. [B.m.] 1994, s.583-590.


388/2296


*
Kabziński Jacek: Optimal, picewise constant control with bounded number of discontinuities. W: System modelling and optimization. Berlin 1994, s.466-475.


389/2296


*
Tweel W.J.J. van den, Leak D., Bielecki Stanisław, Pedersen S.: Biocatalyst production. W: Applied biocatalysis. [B.m.] 1994, s.157-236.


390/2296


Wilska-Jeszka Jadwiga: 5. Monosacharydy i oligosacharydy. 6. Polisacharydy. 13. Barwniki. 15. Inne naturalne składniki żywności. W: Chemiczne i funkcjonalne właściwości składników żywności. Warszawa 1994, s.93-166; s.399-426; s.461-482.

Sygnatura: 75698/S


391/2296


*
Kapitaniak Tomasz: Review of strange nonchaotic attractors. W: Scientific computing. Benin City 1994


392/2296


*
Brindley John, Kapitaniak Tomasz: Controlling chaos via dynamical absorber. W: Nonlinearities and chaos in engineering systems. Chichester 1994, s.163-199.


393/2296


*
Kapitaniak Tomasz: Spatial chaos and turbulence in elastic chains. W: Intergrability and chaos in Hamiltonian systems. New York 1994, s.411-414.


394/2296


*
Skolimowski Henryk: Ecological spirituality and reverentional development. W: Vedic Philosophy for Himalayan Eco-system Development. New Delhi 1994, s.43-49.


395/2296


*
Skolimowski Henryk: The ecological foundations of politics. W: Ecology and Democracy, the Challenge of the 21st Century. Ceske Budejovice 1994, s.8-11.


396/2296


Reichel Janusz: Punkt zwrotny cywilizacji oraz dwa znaczenia edukacji ekologicznej. W: Człowiek i świat przyrody - edukacja ekologiczna. Olsztyn 1994, s.65-67. odb.

Wł. Kat. Filoz. Ekolog.


397/2296


*
Skrzypski Jerzy: Położenie geograficzne i rzeźba terenu. Klimat i bioklimat. W: Krynica. [B.m.] 1994, s.15-17; s.46-67.


398/2296


Irzyniec Zbigniew: Ćw.4. Woda i aktywność wody. Ćw.7. Pomiar barwy żywności. Ćw.9. Antocyjany. W: Technologia chłodnictwa żywności. Składniki pokarmowe i kontrola ich przemian. Łódź 1995, s.58-91; s.123-131; s.148-164.

Sygnatura: 76174/s


399/2296


Klimczak Jolanta: Ćw.1. Białka mięśniowe. Ćw.4. Woda i aktywność wody. Ćw.7. Pomiar barwy żywności. Ćw.8. Chlorofile. Ćw.15. Wpływ aktywności enzymów na jakość produktów roślinnych. W: Technologia chłodnictwa żywności. Składniki pokarmowe i kontrola ich przemian. Łódź 1995, s.7-29; s.58-91; s.123-147; s.256-278.

Sygnatura: 76174/s


400/2296


Krala Lucjan: Ćw.2. Tłuszcze. Ćw.5. Zdolność utrzymywania wody w mięsie. Ćw.11. Mioglobina. Ćw.14. Aktywność enzymów tkanki mięśniowej. W: Technologia chłodnictwa żywności. Składniki pokarmowe i kontrola ich przemian. Łódź 1995, s.30-48; s.92-105; s.179-189; s.242-255.

Sygnatura: 76174/s


401/2296


Kułagowska Anna: Ćw.2. Tłuszcze. Ćw.3. Cukry. Ćw.5. Zdolność utrzymywania wody w mięsie. Ćw.6. Stężenie jonów wodorowych (pH) i kwasowość miareczkowa. Ćw.11. Mioglobina. Ćw.12. Witamina C. W: Technologia chłodnictwa żywności. Składniki pokarmowe i kontrola ich przemian. Łódź 1995, s.30-57; s.92-122; s.179-209.

Sygnatura: 76174/s


402/2296


Mokrosińska Katarzyna: Ćw.6. Stężenie jonów wodorowych (pH) i kwasowość miareczkowa. Ćw.10. Karotenoidy. Ćw.12. Witamina C. Ćw.13. Azotany i azotyny. W: Technologia chłodnictwa żywności. Składniki pokarmowe i kontrola ich przemian. Łódź 1995, s.106-122; s.165-178; s.190-241.

Sygnatura: 76174/s


403/2296


Szosland Lidia: 3. Dibutyrylochityna: synteza i wybrane właściwości. Dibutyrylchitin: synthesis and selected properties. W: Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych. Łódź 1995, s.15-37.

Wł. Kat. Chem. Fiz. Polim.


404/2296


Gajdzicki Bogumił, Możyszek Zdzisław, Struszczyk Henryk, Oczkowski Mirosław, Rybicki Edward: 7. Zastosowanie chitozanu w procesach chemicznej obróbki wyrobów włókienniczych. Application of chitosan in the chemical treatment processes of textiles. W: Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych. Łódź 1995, s.94-117.

Wł. Kat. Chem. Fiz. Polim.


405/2296


Lipp-Symonowicz Barbara, Kowalska Stanisława: 8. Physico-chemical properties of chitosan and butyrylchitin fibres. W: Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych. Łódź 1995, s.118-127.

Wł. Kat. Chem. Fiz. Polim.


406/2296


Urbańczyk Grzegorz, Jeziorny Andrzej, Urbaniak-Domagała Wiesława, Wrzosek Henryk: 9. Macro-and microstructure of chitosan and butyrylchitin filaments and their basic properties. W: Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych. Łódź 1995, s.128-138.

Wł. Kat. Chem. Fiz. Polim.


407/2296


Rutkowski Jan, Surma-Ślusarska Barbara, Mróz Władysław, Perlińska-Sipa Katarzyna: Glycol and glycol-acetic wood delignification. W: Technical University of Lodz. Institute of Papermaking and Paper Machines. Biul. Nauk. Inst. Pap. Masz. Pap. 1995 s.10-11 Łódź 1995, s.[10-11].

Wł. Inst. Pap. i Masz. Pap.


408/2296


Przybysz Kazimierz: Theoretical and nominal dryness of a pressed paper web. W: Technical University of Łódź. Insitute of Papermaking and Paper Machines. Biul. Nauk. Inst. Pap. Masz. Pap. 1995 s.12-15 Łódź 1995 s.[12-15]

Wł. Inst. Pap. i Masz. Pap.


409/2296


Kawka Włodzimierz, Ingielewicz Henryk, Stępień Krzysztof: Consolidation of the absorbent paper web by means of air flow (in air press type equipment). W: Technical University of Łódź. Insitute of Papermaking and Paper Machines. Biul. Nauk. Inst. Pap. Masz. Pap. 1995 s.16-18 Łódź 1995 s.[16-18]

Wł. Inst. Pap. i Masz. Pap.


410/2296


Tarnawski Wiktorian: Contribution to modelling of the contact drying of paper. W: Technical University of Łódź. Institute of Papermaking and Paper Machines. Biul. Nauk. Inst. Pap. Masz. Pap. 1995 s.19-20 Łódź 1995 s.19-20

Wł. Inst. Pap. i Masz. Pap.


411/2296


Aubin J., Baehr R., Eckholz K., Hall A.C., Hurter T., James R.E., Kozłowski Maciej, McNutt W.J., Nordman H., Pettersson L., Poittevin J., Preininger G., Tanguy A., Zaitsev V.A.: Evaluation de la duree de vie des transformateurs. W: Aspects Thermiques des Transformateurs. Paris 1995, s.39-46.

Wł. Inst. Masz. Elekt. i Transf.


412/2296


Aubin J., Baehr R., Eckholz K., Hall A.C., Hurter T., James R.E., Kozłowski Maciej, McNutt W.J., Nordman H., Pettersson L., Poittevin J., Preininger G., Tanguy A., Zaitsev V.A.: Lifetime evaluation of transformers. W: Aspects Thermiques des Transformateurs. Groupe de Travail 12.09. Paris 1995, s.49-55.

Wł. Inst. Masz. Elekt. i Transf.


413/2296


Aubin J., Baehr R., Eckholz K., Hall A.C., Hurter T., James R.E., Kozłowski Maciej, McNutt W.J., Nordman H., Pettersson L., Poittevin J., Preininger G., Tanguy A., Zaitsev V.A.: Analyse des gaz dissous effectuee au cours d'essais d'echauffement sur les transformateurs de puissance. W: Aspects Thermiques des Transformateurs. Groupe de Travail 12.09. Paris 1995, s.57-64.

Wł. Inst. Masz. Elekt. i Transf.


414/2296


Aubin J., Baehr R., Eckholz K., Hall A.C., Hurter T., James R.E., Kozłowski Maciej, McNutt W.J., Nordman H., Pettersson L., Poittevin J., Preininger G., Tanguy A., Zaitsev V.A.: Dissolved-gas analysis during heat-run tests on power transformers. W: Aspects Thermiques des Transformateurs. Groupe de Travail 12.09. Paris 1995, s.65-94.

Wł. Inst. Masz. Elekt. i Transf.


415/2296


Aubin J., Baehr R., Eckholz K., Hall A.C., Hurter T., James R.E., Kozłowski Maciej, McNutt W.J., Nordman H., Pettersson L., Poittevin J., Preininger G., Tanguy A., Zaitsev V.A.: Determination analytique du facteur de point chaud des enroulements de transformateurs. W: Aspects Thermiques des Transformateurs. Groupe de Travail 12.09. Paris 1995, s.97-102.

Wł. Inst. Masz. Elekt. i Transf.


416/2296


Aubin J., Baehr R., Eckholz K., Hall A.C., Hurter T., James R.E., Kozłowski Maciej, McNutt W.J., Nordman H., Pettersson L., Poittevin J., Preininger G., Tanguy A., Zaitsev V.A.: Determination experimentale du facteur de point chaud des transformateurs de puissance. W: Aspects Thermiques des Transformateurs. Groupe de Travail 12.09. Paris 1995, s.113-122.

Wł. Inst. Masz. Elekt. i Transf.


417/2296


Aubin J., Baehr R., Eckholz K., Hall A.C., Hurter T., James R.E., Kozłowski Maciej, McNutt W.J., Nordman H., Pettersson L., Poittevin J., Preininger G., Tanguy A., Zaitsev V.A.: Experimental determination of power transformer hot-spot factor. W: Aspects Thermiques des Transformateurs. Groupe de Travail 12.09. Paris 1995, s.125-134.

Wł. Inst. Masz. Elekt. i Transf.


418/2296


Aubin J., Baehr R., Eckholz K., Hall A.C., Hurter T., James R.E., Kozłowski Maciej, McNutt W.J., Nordman H., Pettersson L., Poittevin J., Preininger G., Tanguy A., Zaitsev V.A.: Enquete sur les politiques de surcharge des transformateurs de puissance. W: Aspects Thermiques des Transformateurs. Groupe de Travail 12.09. Paris 1995, s.137-146.

Wł. Inst. Masz. Elekt. i Transf.


419/2296


Mucha Maria, Kotarski Z.: 51 Shear induced texture of lyotropic hydroxypropyl cellulose in flexible polyester resin. W: Cellulose and cellulose derivatives: physico-chemical aspects and industrial applications. [b.m.] 1995, s.401-406. odb.

Wł. Aut.


420/2296


Aubin J., Baehr R., Eckholz K., Hall A.C., Hurter T., James R.E., Kozłowski Maciej, McNutt W.J., Nordman H., Pettersson L., Poittevin J., Preininger G., Tanguy A., Zaitsev V.A.: Survey of power transformer overload field practices. W: Aspects Thermiques des Transformateurs. Groupe de Travail 12.09. Paris 1995, s.149-154.

Wł. Inst. Masz. Elekt. i Transf.


421/2296


Stoll Richard L., Zakrzewski Kazimierz: Finite-difference methods. W: Computational Magnetics. London 1995, s.35-77.

Wł. Inst. Masz. Elekt. i Transf.


422/2296


Turowski Janusz: 4. Reluctance networks. 6.Coupled fields. W: Computational Magnetics. London 1995, s.145-178; s.234-284.

Wł. Inst. Masz. Elekt. i Transf.


423/2296


Zakrzewski Kazimierz: 8 Experimental methods. W: Computational Magnetics. London 1995, s.330-353.

Wł. Inst. Masz. Elekt. i Transf.


424/2296


Bucheńska Jadwiga: Rozdz.3 Podstawowe oznaczenia laboratoryjne. Rozdz.4 Podstawowe pojęcia z dziedziny chemii związków wielkocząsteczkowych. Rozdz.11. Własności włókien chemicznych - Ćwiczenie nr 7. W: Laboratorium z technologii włókien chemicznych. Łódź 1995, s.25-67; s.236-270.

Sygnatura: 76639/s


425/2296


Choiński Zdzisław: Rozdz.7 Otrzymywanie i badanie acetylocelulozy. Ćwiczenie nr 3. W: Laboratorium z technologii włókien chemicznych. Łódź 1995, s.126-149.

Sygnatura: 76639/s


426/2296


Kamecka Katarzyna, Mikołajczyk Teresa: Rozdz.12 Metody wytwarzania włókien chemicznych. Ćwiczenie nr 8 - pokazowe. W: Laboratorium z technologii włókien chemicznych. Łódź 1995, s.271-299.

Sygnatura: 76639/s


427/2296


Bucheńska Jadwiga, Mikołajczyk Teresa: Rozdz.5. Analiza celulozy - ćwiczenie nr 1. W: Laboratorium z technologii włókien chemicznych. Łódź 1995, s.68-105.

Sygnatura: 76639/s


428/2296


Wódka Tadeusz: Rozdz.6 Otrzymywanie i badanie Wiskozy - ćwiczenie nr 2. W: Laboratorium z technologii włókien chemicznych. Łódź 1995, s.106-125.

Sygnatura: 76639/s


429/2296


Kołakowski Zbigniew, Królak Marian, Kubiak Tomasz, Teter Andrzej: Rozdz.1 Stateczność i wyboczenie interakcyjne cienkościennych konstrukcji ortotropowych. W: Stateczność, stany zakrytyczne i nośność cienkościennych konstrukcji o ortotropowych ścianach płaskich. Łódź 1995, s.7-72.

Sygnatura: 76730/S


430/2296


Aubin J., Baehr R., Eckholz K., Hall A.C., Hurter T., James R.E., Kozłowski Maciej, McNutt W.J., Nordman H., Pettersson L., Poittevin J., Preininger G., Tanguy A., Zaitsev V.A.: Analytical determination of transformer windings hot-spot factor. W: Aspects Thermiques des Transformateurs. Groupe de Travail 12.09. Paris 1995, s.105-110.

Wł. Inst. Masz. Elekt. i Transf.


431/2296


Maniewicz Arkadij, Kołakowski Zbigniew: Rozdz.2. Analiza zakrytycznego stanu sprężystego ortotropowych płyt z rzeczywistymi warunkami brzegowymi. W: Stateczność, stany zakrytyczne i nośność cienkościennych konstrukcji o ortotropowych ścianach płaskich. Łódź 1995, s.73-94.

Sygnatura: 76730/S


432/2296


Grądzki Ryszard, Kowal-Michalska Katarzyna, Kubiak Tomasz: Rozdz.3. Stateczność i stan zakrytyczny w obszarze sprężysto-plastycznym dźwigarów ortotropowych. W: Stateczność, stany zakrytyczne i nośność cienkościennych konstrukcji o ortotropowych ścianach płaskich. Łódź 1995, s.95-124.

Sygnatura: 76731/S


433/2296


Kotełko Maria: Rozdz.4. Analiza pracy w fazie zniszczenia zginanych belek cienkościennych. W: Stateczność, stany zakrytyczne i nośność cienkościennych konstrukcji o ortotropowych ścianach płaskich. Łódź 1995, s.125-154.

Sygnatura: 76730/S


434/2296


Królak Marian, Młotkowski Andrzej: Rozdz.5. Badania eksperymentalne dużego modelu belki cienkościennej poddanej zginaniu. W: Stateczność, stany zakrytyczne i nośność cienkościennych konstrukcji o ortotropowych ścianach płaskich. Łódź 1995, s.155-179.

Sygnatura: 76730/S


435/2296


Turowski Marek: 10. Educational software for the analysis of the behaviour of power semiconductor devices. W: Computers in Electrical Engineering Education - Research, development and application. Melbourne 1995, s.153-165. odb.

Wł. Inst. Elektron.


436/2296


Błasiński Wojciech: Ćw.4 Dobór nastaw regulatora w zamkniętym układzie regulacji. W: Energoelektronika. Zagadnienia wybrane. Cz.2. Łódź 1995, s.47-54.

Wł. Inst. Autom.


437/2296


Owczarz Dariusz: Ćw.2. Symulacja komputerowa układu przekształtnikowych prądu stałego. Ćw.3. Symulacja komputerowa układu przekształtnikowych prądu przemiennego. W: Energoelektronika. Zagadnienia wybrane. Cz.2. Łódź 1995, s.35-46.

Wł. Inst. Autom.


438/2296


Szewczyk Jerzy: Ćw.1. Jednofazowy układ tyrystorowy 2T. Ćw.5. Jednofazowy sterownik odwrotnie równoległy. W: Energoelektronika. Zagadnienia wybrane. Cz.2. Łódź 1995, s.3-34; s.55-82.

Wł. Inst. Autom.


439/2296


Wolański Waldemar: Ćw.6. Układ wyzwalania tyrystorowego mostka 6T. W: Energoelektronika. Zagadnienia wybrane. Cz.2. Łódź 1995, s.83-114.

Wł. Inst. Autom.


440/2296


Szewczyk Jerzy: Rozdz.1.1. Tyrystorowe układy napędowe o sterowaniu fazowym. W: Energoelektronika. Cz.3. Łódź 1995, s.3-20.

Wł. Inst. Autom.


441/2296


Budzisz Marek: Rozdz.1.2. Przekształtnikowe układy napędowe ze sterowaniem impulsowym. Rozdz.3. Falowniki. W: Energoelektronika. Cz.3. Łódź 1995, s.21-51; s.61-70.

Wł. Inst. Autom.


442/2296


Błasiński Wojciech: Rozdz.2. Regulacja prędkości obrotowej w układach napędowych prądu stałego. W: Energoelektronika. Cz.3. Łódź 1995, s.53-60.

Wł. Inst. Autom.


443/2296


Owczarz Dariusz, Zalasa Marcin: Rozdz.4. Sterowniki PLC. W: Energoelektronika. Cz.3. Łódź 1995, s.71-84.

Wł. Inst. Autom.


444/2296


Błasiński Wojciech: Ćw. nr 7. Układ napędowy prądu przemiennego z tranzystorowym falownikiem napięciowym. Ćw. nr R1. Kaskadowy układ regulacji prędkości obrotowej silnika prądu stałego. W: Energoelektronika. Cz.4. Łódź 1995, s.3-15; s.31-36.

Wł. Inst. Autom.


445/2296


Adamczyk Paweł: Ćw. nr 14. Układ łagodnego rozruchu silnika asynchronicznego. W: Energoelektronika. Cz.4. Łódź 1995, s.17-20.

Wł. Inst. Autom.


446/2296


Szewczyk Jerzy: Ćw. nr 24. Rozruch i regulacja prędkości kątowej silnika indukcyjnego pierścieniowego. W: Energoelektronika. Cz.4. Łódź 1995, s.21-30.

Wł. Inst. Autom.


447/2296


Owczarz Dariusz: Ćw. nr R2. Sterowniki PLC. W: Energoelektronika. Cz.4. Łódź 1995, s.37-48.

Wł. Inst. Autom.


448/2296


Dębowski Andrzej: Ćw. nr R3. Komputerowy system nadzoru procesów przemysłowych. W: Energoelektronika. Cz.4. Łódź 1995, s.49-54.

Wł. Inst. Autom.


449/2296


Krucińska Izabella: Analysis of quality of carbon and glass fibres. W: Sucasni Technologii v Legkij ta Tekstil'nij Promislovosti. Kiiv 1995, s.112-116.

Wł. Inst. Metrol., Włóknin i Odzież.


450/2296


Lewandowski Jerzy: Rozdz.4. Zapylenie na stanowisku pracy. Rozdz.8. Promieniowanie elektromagnetyczne, jonizujące i elektryczność statyczna na stanowisku pracy. Rozdz.14. Ergonomiczność napraw. W: Ergonomia. Materiały do ćwiczeń i projektowania. Łódź 1995, s.46-56; s.89-97; s.192-204.

Wł. Kat. Zarz.


451/2296


Kowalczyk Czesław, Lewandowski Jerzy: Rozdz. 11. Metody ergonomicznej oceny maszyn i stanowisk pracy. W: Ergonomia. Materiały do ćwiczeń i projektowania. Łódź 1995, s.136-161.

Wł. Kat. Zarz.


452/2296


Bartczak Marek, Królikowski Jan, Lewandowski Jerzy: Rozdz. 15. Zastosowanie techniki komputerowej w ergonomii. W: Ergonomia. Materiały do ćwiczeń i projektowania. Łódź 1995, s.205-220.

Wł. Kat. Zarz.


453/2296


Lewandowski Jerzy, Marek Ireneusz, Sobczak Zdzisław: Rozdz. 18. Ergonomia w zapewnieniu bezpieczeństwa systemu człowiek - technika - otoczenie. W: Ergonomia. Materiały do ćwiczeń i projektowania. Łódź 1995, s.249-256.

Wł. Kat. Zarz.


454/2296


Gosek Adam: 1. Analiza profilu zawodowego. W: Ergonomia. Materiały do ćwiczeń i projektowania. Łódź 1995, s.13-22.

Wł. Kat. Zarz.


455/2296


Wesołowski Krzysztof: Rozdz. 2. Badania testowe pracowników - testy aparaturowe. Rozdz. 3. Mikroklimat na stanowisku pracy. W: Ergonomia. Materiały do ćwiczeń i projektowania. Łódź 1995, s.23-45.

Wł. Kat. Zarz.


456/2296


Rajkiewicz Mieczysław: Rozdz.5. Oświetlenie na stanowisku pracy. Rozdz.9. Projektowanie optymalnego rozmieszczenia elementów sygnalizacyjnych i sterowniczych. W: Ergonomia. Materiały do ćwiczeń i projektowania. Łódź 1995, s.57-71; s.98-115.

Wł. Kat. Zarz.


457/2296


Ziółkowski Henryk: Rozdz. 6. Hałas na stanowisku pracy. Rozdz. 7. Wibracja na stanowisku pracy. Rozdz. 10. Zasady ergonomicznego kształtowania maszyn, urządzeń i stanowisk pracy. W: Ergonomia. Materiały do ćwiczeń i projektowania. Łódź 1995, s.72-88; s.116-135.

Wł. Kat. Zarz.


458/2296


Jakubowska Anna: Kompozyty cementowo-włókniste. W: Fizyka materiałów i konstrukcji budowlanych. T.3. Łódź 1995, s.29-58.

Wł. Kat. Fiz. i Bud. Mater. Bud.


459/2296


Klemm Agnieszka: Kompozyt cementowy. W: Fizyka materiałów i konstrukcji budowlanych. T.3. Łódź 1995, s.59-96.

Wł. Kat. Fiz. Bud. i Mater. Bud.


460/2296


Konca Piotr, Klemm Piotr: Kompozyt cementowy z udziałem mikrokrzemionki. W: Fizyka materiałów i konstrukcji budowlanych. T.3. Łódź 1995, s.97-110.

Wł. Kat. Fiz. i Bud. Mater. Bud.


461/2296


Mizer Sameh, Klemm Piotr: Kompozyt gipsowy o podwyższonej wodoodporności. W: Fizyka materiałów i konstrukcji budowlanych. T.3. Łódź 1995, s.111-125.

Wł. Kat. Fiz. Bud. i Mater. Bud.


462/2296


Romanowska Anna, Jabłoński Marek: Kompozyt gipsowy o podwyższonej akumulacji ciepła. W: Fizyka materiałów i konstrukcji budowlanych. T.3. Łódź 1995, s.126-172.

Wł. Kat. Fiz. Bud. i Mater. Bud.


463/2296


Jakubowska Anna: Kompozyt gipsowy modyfikowany monomerem spolimeryzowanym radiacyjnie. W: Fizyka materiałów i konstrukcji budowlanych. T.3. Łódź 1995, s.173-191.

Wł. Kat. Fiz. Bud. Mater. Bud.


464/2296


Klemm Piotr: Kompozyt ceramiczny o podwyższonej akumulacji ciepła. W: Fizyka materiałów i konstrukcji budowlanych. T.3. Łódź 1995, s.192-197.

Wł. Kat. Fiz. Bud. i Mater. Bud.


465/2296


Świechowski Zygmunt: Romańskie bazyliki Wielkopolski północno-wschodniej w świetle najnowszych badań. Romanesque basilicas in the north-eastern Wielkopolska in the light of the latest studies. W: Archaeologia Historica Polona. T.2. [B.m.] 1995, s.75-132 sum.. odb.

Wł. Inst. Archit. i Urb.


466/2296


Świechowski Zygmunt: The architecture of the Cistercians in Poland. Architektura polskich cystersów. W: Polish and English responses to French art and architecture, contrast and similarited. London 1995, s.9-15,[7] streszcz.. odb.

Wł. Inst. Archit. i Urb.


467/2296


Witkowski Włodzimierz: Budownictwo ludowe Huculszczyzny. W: Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. T.3. [Kraków] 1994, s.79-111. odb.

Wł. Inst. Archit. i Urb.


468/2296


Kozańska Ewa: Niektóre problemy związane z rozwojem przestrzennym przedsiębiorstwa L. Allarta w Łodzi. Some problems connected with the spatial development of L. Allart's enterprise in Łódź. W: Księga jubileuszowa profesora Zygmunta Świechowskiego. [B.m.] 1995, s.128-134 sum.. odb.

Wł. Inst. Archit. i Urb.


469/2296


Marks-Wojciechowska Zenobia: Ćw.1. Badanie podstawowych właściwości metrologicznych przyrządów i układów pomiarowych. W: Metrologia elektryczna i elektroniczna. Ćwiczenia laboratoryjne. Łódź 1996, s.7-19.

Sygnatura: 10397/S


470/2296


Witek Wacław: Ćw.3. Badanie elektrycznych wskaźników równowagi. W: Metrologia elektryczna i elektroniczna. Ćwiczenia laboratoryjne. Łódź 1996, s.34-51.

Sygnatura: 10397/S


471/2296


Kulesza Włodzimierz: Ćw.4. Badanie multimetru cyfrowego. W: Metrologia elektryczna i elektroniczna. Ćwiczenia laboratoryjne. Łódź 1996, s.52-77.

Sygnatura: 10397/S


472/2296


Majocha Andrzej: Ćw.5. Badanie oscyloskopu elektronicznego. W: Metrologia elektryczna i elektroniczna. Ćwiczenia laboratoryjne. Łódź 1996, s.78-93.

Sygnatura: 10397/S


473/2296


Plichczewski Zenon: Ćw.6. Sprawdzanie licznika indukcyjnego jednofazowego. W: Metrologia elektryczna i elektroniczna. Ćwiczenia laboratoryjne. Łódź 1996, s.94-111.

Sygnatura: 10397/S


474/2296


Kalus-Jęcek Bożenna: Ćw.7. Badanie właściwości dynamicznych mierników elektro-mechanicznych. W: Metrologia elektryczna i elektroniczna. Ćwiczenia laboratoryjne. Łódź 1996, s.112-126.

Sygnatura: 10397/S


475/2296


Kuśmierek Zygmunt: Ćw.8. Badanie błędów przekładnika prądowego. W: Metrologia elektryczna i elektroniczna. Ćwiczenia laboratoryjne. Łódź 1996, s.127-135.

Sygnatura: 10397/S


476/2296


Kowalewicz Piotr: Ćw.9. Badanie statycznych właściwości przetworników pomiarowych wielkości elektrycznych. W: Metrologia elektryczna i elektroniczna. Ćwiczenia laboratoryjne. Łódź 1996, s.136-146.

Sygnatura: 10397/S


477/2296


Kowalski Jarosław: Ćw.16. Pomiar mocy prądu jednofazowego. W: Metrologia elektryczna i elektroniczna. Ćwiczenia laboratoryjne. Łódź 1996, s.225-245.

Sygnatura: 10397/S


478/2296


Kulesza Włodzimierz, Kowalski Jarosław: Ćw.24. Pomiar czasu i częstotliwości. W: Metrologia elektryczna i elektroniczna. Ćwiczenia laboratoryjne. Łódź 1996, s.345-368.

Sygnatura: 10397/S


479/2296


Ciesielski Grzegorz: Ćw.25. Pomiar temperatury metodami elektrycznymi. W: Metrologia elektryczna i elektroniczna. Ćwiczenia laboratoryjne. Łódź 1996, s.369-378.

Sygnatura: 10397/S


480/2296


Derlecki Stanisław: Ćw.26. Komputerowy system zbierania i przetwarzania danych pomiarowych. W: Metrologia elektryczna i elektroniczna. Ćwiczenia laboratoryjne. Łódź 1996, s.379-384.

Sygnatura: 10397/S


481/2296


Marks-Wojciechowska Zenobia: Ćw.2. Sprawdzanie amperomierzy i woltomierzy metodą porównawczą. W: Metrologia elektryczna i elektroniczna. Ćwiczenia laboratoryjne. Łódź 1996, s.20-33.

Sygnatura: 10397/S


482/2296


Witek Wacław: Ćw.13. Pomiar pojemności metodą mostkową. W: Metrologia elektryczna i elektroniczna. Ćwiczenia laboratoryjne. Łódź 1996, s.185-193.

Sygnatura: 10397/S


483/2296


Witek Wacław: Ćw.14. Pomiar indukcyjności metodą mostkową. W: Metrologia elektryczna i elektroniczna. Ćwiczenia laboratoryjne. Łódź 1996, s.194-201.

Sygnatura: 10397/S


484/2296


Witek Wacław: Ćw.22. Pomiary współczynników charakteryzujących kształt przebiegów czasowych napięć i prądów w układach elektroenergetycznych. W: Metrologia elektryczna i elektroniczna. Ćwiczenia laboratoryjne. Łódź 1996, s.312-328.

Sygnatura: 76929/S


485/2296


Majocha Andrzej: Ćw.21. Zastosowanie oscyloskopu w technice pomiarowej. W: Metrologia elektryczna i elektroniczna. Ćwiczenia laboratoryjne. Łódź 1996, s.292-311.

Sygnatura: 10397/S


486/2296


Plichczewski Zenon: Ćw.15. Metody kompensacyjne pomiaru napięć i prądów. W: Metrologia elektryczna i elektroniczna. Ćwiczenia laboratoryjne. Łódź 1996, s.202-224.

Sygnatura: 10397/S


487/2296


Kalus-Jęcek Bożenna: Ćw.11. Pomiar rezystancji mostkiem Wheatstone'a. W: Metrologia elektryczna i elektroniczna. Ćwiczenia laboratoryjne. Łódź 1996, s.166-176.

Sygnatura: 10397/S


488/2296


Kalus-Jęcek Bożenna: Ćw.12. Pomiar rezystancji mostkiem Thomsona. W: Metrologia elektryczna i elektroniczna. Ćwiczenia laboratoryjne. Łódź 1996, s.177-184.

Sygnatura: 10397/S


489/2296


Kalus-Jęcek Bożenna: Ćw.23. Pomiary sygnałów napięciowych infraniskiej częstotliwości. W: Metrologia elektryczna i elektroniczna. Ćwiczenia laboratoryjne. Łódź 1996, s.329-344.

Sygnatura: 10397/S


490/2296


Kuśmierek Zygmunt: Ćw.17. Pomiar mocy czynnej prądu trójfazowego metodą dwóch watomierzy. W: Metrologia elektryczna i elektroniczna. Ćwiczenia laboratoryjne. Łódź 1996, s.246-255.

Sygnatura: 10397/S


491/2296


Kuśmierek Zygmunt: Ćw.18. Pomiar mocy biernej prądu trójfazowego. W: Metrologia elektryczna i elektroniczna. Ćwiczenia laboratoryjne. Łódź 1996, s.256-267.

Sygnatura: 10397/S


492/2296


Kuśmierek Zygmunt: Ćw.19 Wpływ błędnych połączeń przekładników na wskazania licznika trójfazowego. W: Metrologia elektryczna i elektroniczna. Ćwiczenia laboratoryjne. Łódź 1996, s.268-277.

Sygnatura: 10397/S


493/2296


Kowalewicz Piotr: Ćw.10. Pomiary techniczne RLC. W: Metrologia elektryczna i elektroniczna. Ćwiczenia laboratoryjne. Łódź 1996, s.147-165.

Sygnatura: 10397/S


494/2296


Kowalewicz Piotr: Ćw.20. Badanie właściwości magnetycznych blach elektrotechnicznych aparatem Epsteina 25 cm. W: Metrologia elektryczna i elektroniczna. Ćwiczenia laboratoryjne. Łódź 1996, s.278-291.

Sygnatura: 10397/S


495/2296


Zieliński Wojciech: Rozdz.1. Proste układy ze wzmacniaczami operacyjnymi. W: Teoria obwodów - zadania. Łódź 1996, s.5-16.

Sygnatura: 10347/S


496/2296


Ossowski Marek: Rozdz.2. Badanie pasywności i aktywności n-wrotników. W: Teoria obwodów - zadania. Łódź 1996, s.17-21.

Sygnatura: 10347/S


497/2296


Ossowski Marek: Rozdz.3. Analiza obwodów rezystancyjnych liniowych. W: Teoria obwodów - zadania. Łódź 1996, s.22-57.

Sygnatura: 10347/S


498/2296


Zieliński Wojciech: Rozdz.4. Obwody liniowe prądu sinusoidalnego w stanie ustalonym. Rezonans w obwodach elektrycznych. W: Teoria obwodów - zadania. Łódź 1996, s.58-71.

Sygnatura: 10347/S


499/2296


Ossowski Marek: Rozdz.5. Podstawy analizy obwodów nieliniowych. W: Teoria obwodów - zadania. Łódź 1996, s.72-84.

Sygnatura: 10347/S


500/2296


Kuczyński Andrzej: Rozdz.6. Analiza obwodów liniowych w stanie nieustalonym metodą klasyczną. W: Teoria obwodów - zadania. Łódź 1996, s.85-107.

Sygnatura: 10347/S


501/2296


Ziemnicki Jerzy: Rozdz.7. Analiza obwodów liniowych w stanach nieustalonych metodą operatorową. W: Teoria obwodów - zadania. Łódź 1996, s.108-123.

Sygnatura: 10347/S


502/2296


Ossowski Marek: Rozdz.8. Macierzowa analiza obwodów liniowych. W: Teoria obwodów - zadania. Łódź 1996, s.124-139.

Sygnatura: 10347/S


503/2296


Ziemnicki Jerzy: Rozdz.9. Analiza obwodów liniowych pobudzanych odkształconymi wymuszeniami okresowymi. W: Teoria obwodów - zadania. Łódź 1996, s.140-153.

Sygnatura: 10347/S


504/2296


Kuczyński Andrzej: Rozdz.10. Metoda równań stanu. W: Teoria obwodów - zadania. Łódź 1996, s.154-183.

Sygnatura: 10347/S


505/2296


Zieliński Wojciech: Rozdz.11. Czwórniki. W: Teoria obwodów - zadania. Łódź 1996, s.184-198.

Sygnatura: 10347/S


506/2296


Kuczyński Andrzej: Rozdz.12. Schematy blokowe. W: Teoria obwodów - zadania. Łódź 1996, s.199-207.

Sygnatura: 10347/S


507/2296


Kuczyński Andrzej: Rozdz.13. Grafy sygnałowe. W: Teoria obwodów - zadania. Łódź 1996, s.208-221.

Sygnatura: 10347/S


508/2296


Kuczyński Andrzej: Rozdz.14. Elementy syntezy dwójników SLSP. W: Teoria obwodów - zadania. Łódź 1996, s.222-227.

Sygnatura: 10347/S


509/2296


Zieliński Wojciech: Rozdz.15. Transmitancje operatorowe i widmowe. W: Teoria obwodów - zadania. Łódź 1996, s.228-240.

Sygnatura: 10347/S


510/2296


Kuczyński Andrzej: Rozdz.16. Analiza wrażliwościowa. W: Teoria obwodów - zadania. Łódź 1996, s.241-251.

Sygnatura: 10347/S


511/2296


Zieliński Wojciech: Rozdz.17. Geometryczna analiza obwodów II rzędu. W: Teoria obwodów - zadania. Łódź 1996, s.252-258.

Sygnatura: 10347/S


512/2296


Ossowski Marek: Rozdz.18. Stabilność układów elektrycznych. W: Teoria obwodów - zadania. Łódź 1996, s.259-269.

Sygnatura: 10347/S


513/2296


Ziemnicki Jerzy: Rozdz.19. Linia długa w stanie nieustalonym. W: Teoria obwodów - zadania. Łódź 1996, s.270-281.

Sygnatura: 10347/S


514/2296


Ziemnicki Jerzy: Rozdz.20. Linia długa w stanie ustalonym. W: Teoria obwodów - zadania. Łódź 1996, s.282-288.

Sygnatura: 10347/S


515/2296


Ziemnicki Jerzy: Rozdz.21. Obwody trójfazowe. W: Teoria obwodów - zadania. Łódź 1996, s.289-303.

Sygnatura: 10347/S


516/2296


Markowski Adam: Prevention of industrial process accidents for sustainable development. W: Cleaner technologies and cleaner products for sustainable development. Berlin 1995, s.471-481.

Wł. Kat. Podst. Ochr. Środ.


517/2296


Pakowski Zdzisław, Mujumdar Arun S.: 24 Drying of pharmaceutical products. W: Handbook of industrial drying. Vol.2. New York 1995, s.743-773.

Wł. Kat. Podst. Ochr. Środ.


518/2296


Adamiec Janusz, Kamiński Władysław, Markowski Adam, Strumiłło Czesław: 25 Drying of biotechnological products. W: Handbook of industrial drying. Vol.2. New York 1995, s.775-808.

Wł. Kat. Podst. Ochr. Środ.


519/2296


Kudra Tadeusz, Mujumdar Arun S.: 36 Special drying techniques and novel dryers. W: Handbook of industrial drying. Vol.2. New York 1995, s.1087-1149.

Wł. Kat. Podst. Ochr. Środ.


520/2296


Sztabert Zbigniew, Kudra Tadeusz: 39 Cost estimation methods for drying. W: Handbook of industrial drying. Vol.2. New York 1995, s.1227-1240.

Wł. Kat. Podst. Ochr. Środ.


521/2296


Strumiłło Czesław, Jones Peter L., Żyłła Romuald: 40 Energy aspects in drying. W: Handbook of industrial drying. Vol.2. New York 1995, s.1241-1275.

Wł. Kat. Podst. Ochr. Środ.


522/2296


Markowski Adam, Mujumdar Arun S.: 41 Safety aspects of industrial dryers. W: Handbook of industrial drying. Vol.2. New York 1995, s.1277-1311.

Wł. Kat. Podst. Ochr. Środ.


523/2296


Jonkisz Adam: O pojęciu postępu i postępie naukowym. W: Kultura-Język-Edukacja. T.1. Katowice 1995, s.187-199. odb.

Wł. Kat. Nauk Społ.


524/2296


Pakowski Zdzisław: Appendix A. Enthalpy-humidity charts. W: Handbook of industrial drying. Vol.2. New York 1995, s.1369-1384.

Wł. Kat. Podst. Ochr. Środ.


525/2296


Kudra Tadeusz: Appendix B. Drying - an annotated bibliography. W: Handbook of industrial drying. Vol.2. New York 1995, s.1385-1404.

Wł. Kat. Podst. Ochr. Środ.


526/2296


*
Gros Urszula: Zarządzanie marketingowe. W: Zarządzanie małą firmą. Katowice 1995, s.135-146.


527/2296


Doniec Andrzej: Obstacles in application of cleaner production in the Polish industry. W: Cleaner technologies and cleaner products for sustainable development. Berlin 1995, s.207-211.

Wł. Kat. Podst. Ochr. Środ.


528/2296


Reichel Janusz: Era ekologiczna. W: Wkraczamy w erę ekologii?!. Krosno 1995, s.73-76. odb.

Wł. Kat. Filoz. Ekolog.


529/2296


*
Turkiewicz Marianna: Characterisation of some digestive enzymes from Euphausia Superba Dana. W: Microbiology of Antarctic Marine environments and krill intestine, its decomposition and digestive enzymes. Wasraw 1995, s.197-257.


530/2296


*
Kącki Edward, Filutowicz Zbigniew: Organizacja pewnego systemu ekspertowego w zakresie optymalnego sterowania. W: Wspomaganie Decyzji, Systemy Eksperckie. Warszawa 1995, s.294-297.


531/2296


*
Kącki Edward, Ostrowska Beata: Wykorzystanie komputerowego systemu NEUNET do symulowania sieci neuronowych. W: Wspomaganie Decyzji, Systemy Eksperckie. Warszawa 1995, s.298-302.


532/2296


Cygler Mirosław, Grochulski Paweł, Schrag Joseph D.: Substrate binding site and the role of the flap loop in Candida rugosa lipase, a close relative of acetylcholinesterase. W: Enzymes of the cholinesterase family. New York 1995, s.71-76. odb.

Wl. Inst. Fiz.


533/2296


*
Mitura Stanisław, Szmidt Jan, Sokołowska Aleksandra: Doping of diamond-like corbon films. W: Wide Band Gap Electronic Materials. Vol.1. Boston 1995, s.235-243.


534/2296


*
Mitura Stanisław, Niedzielski Piotr, Rylski Adam, Denis Michel, Couvrat Patrice, Louda Petr, Szmidt Jan, Jakubowski Andrzej, Sokołowska Aleksandra: Characterization of amorphous diamond obtained by RF dense plasma. W: Advances in Science and Technology. Vol.6. Faenza 1995, s.273.


535/2296


*
Olborska A., Świder M., Mitura Ewa, Niedzielski Piotr, Mitura Stanisław, Olborski K., Marciniak Jan, Paszenda Zbigniew, Boba J., Koczy Bogdan: Biocompability of amorphous diamond in cranio-maxillo-facial surgery. W: Advances in Science and Technology. Vol.12. Faenza 1995, s.485-490.


536/2296


*
Stolarska Maria: Exchange of information between comutries and enterprieses as a basic of their economic cooperation. W: Production Economics and Logisties Forum. Vol.1. [B.m.] 1995, s.147-156.


537/2296


*
Stolarska Maria: Informacja jako istotny element współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw. W: Blaski i cienie współpracy firm polskich i francuskich. Łódź 1995, s.70-87.


538/2296


*
Stolarska Maria: Kształcenie w zakresie podstawowych funkcji zarządzania. W: Blaski i cienie współpracy firm polskich i francuskich. Łódź 1995, s.95-108.


539/2296


*
Cygler Mirosław, Grochulski Paweł, Schrag Joseph D.: Substrate binding site and the role of the flap in Candida rugosa lipase, a cloce relative of acetlocholinerase. W: Enzymes of the Cholinesterase Family. New York 1995, s.71-76.


540/2296


*
Banaszek Jerzy: On improvement of computational efficiency in FEM calculations of incompressible fluid flow and heat transfer. W: Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences. Vol.2. [B.m.] 1995, s.87-104.


541/2296


Wiejacki Zbigniew, Jędrzejowski Stanisław: Teoretyczne podstawy pomiaru i opracowania wyników. W: Pomiary cieplne. Cz.1. Warszawa 1995, s.11-70.

Sygnatura: 88771


542/2296


Deka Andrzej: Pomiary masy, objętości, gęstości i strumienia przepływającej substancji. W: Pomiary cieplne. Cz.1. Warszawa 1995, s.71-113.

Sygnatura: 88771


543/2296


Długoszewski Bolesław: Pomiar temperatury. W: Pomiary cieplne. Cz.1. Warszawa 1995, s.114-160.

Sygnatura: 88771


544/2296


Podfilipski Jerzy: Pomiar ciśnienia. W: Pomiary cieplne. Cz.1. Warszawa 1995, s.161-185.

Sygnatura: 88771


545/2296


Jędrzejowski Stanisław: Indykatory ciśnienia (mocy). W: Pomiary cieplne. Cz.1. Warszawa 1995, s.186-199.

Sygnatura: 88771


546/2296


Bratek Tadeusz, Gorczakowski Andrzej: Pomiar niestałych składników powietrza. W: Pomiary cieplne. Cz.1. Warszawa 1995, s.245-275.

Sygnatura: 88771


547/2296


Bratek Tadeusz, Bakinowska Krystyna: Badanie i przygotowywanie wody do celów technicznych. W: Pomiary cieplne. Cz.1. Warszawa 1995, s.276-302.

Sygnatura: 88771


548/2296


Kasieczka Władysław: Podstawy planowania badań. W: Pomiary cieplne. Cz.2. Warszawa 1995, s.12-33.

Sygnatura: 88771


549/2296


Adamczewski Jerzy, Plocek Maria: Badanie wentylatorów i pomp wirowych. W: Pomiary cieplne. Cz.2. Warszawa 1995, s.34-65.

Sygnatura: 88771


550/2296


Wiejacki Zbigniew: Badania tłokowych silników spalinowych. W: Pomiary cieplne. Cz.2. Warszawa 1995, s.162-197.

Sygnatura: 88771


551/2296


Gajl Janusz, Wiśniewski Tomasz: Badanie sprężarek wyporowych. W: Pomiary cieplne. Cz.2. Warszawa 1995, s.113-161.

Sygnatura: 88771


552/2296


Kapitaniak Andrzej: Badania cieplne urządzeń kotłowych. W: Pomiary cieplne. Cz.2. Warszawa 1995, s.255-282.

Sygnatura: 88771


553/2296


Jarosiński Józef: Podstawowe techniki pomiarowe w badaniach płomieni. W: Pomiary cieplne. Cz.2. Warszawa 1995, s.349-366.

Sygnatura: 88771


554/2296


Kulesza Jacek, Żelazny Jan: Badania sprężarkowych urządzeń chłodniczych. W: Pomiary cieplne. Cz.2. Warszawa 1995, s.284-313.

Sygnatura: 88771


555/2296


Fodemski Tadeusz: Symulacje komputerowe zagadnień cieplno-przepływowych. W: Pomiary cieplne. Cz.2. Warszawa 1995, s.368-390.

Sygnatura: 88771


556/2296


Kasieczka Władysław: Badanie paliw i produktów spalania. W: Pomiary cieplne. Cz.1. Warszawa 1995, s.304-349.

Sygnatura: 88771


557/2296


*
Banasiak Jacek: Singular perturbations of resonance type with applications to the kinetic theory. W: Recent developments in evolution eqations. Harlow 1995


558/2296


*
Mrozowski Jerzy, Awrejcewicz Jan: Flow-induced chaotic oscillations. W: Flow-Induced Vibration. Rotterdam 1995, s.557-564.


559/2296


Paryjczak Tadeusz, Rynkowski Jacek: Nonanalytical applications. W: Encyclopedia of analytical science. [B.m.] 1995, s.1876-1883. odb.

Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.


560/2296


Mayer Józef, Szadkowska-Nicze Magdalena, Kroh Jerzy: 21 Pulse radiolysis of polyethylene in the presence of acceptors. W: Current trends in polymer photochemistry. New York 1995, s.344-351. odb.

Wł. Inst. Tech. Rad.


561/2296


Szajdzińska-Piętek Ewa, Schlick Shulamith: Chap.7 Electron spin resonance (ESR) spectroscopy of perfluorinated ionomers as swollen membranes and in solutions. W: Ionomers - characterization, theory, and applications. Boca Raton 1996, s.135-163. odb.

Wł. Inst. Tech. Rad.


562/2296


Konieczny Sylwester: Słowo wstępne. W: Księga jubileuszowa Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 1956-1996. Łódź 1996, s.5-6.

Wł. Oddz. Inf. Nauk.


563/2296


Kuczyński Władysław: Geneza i pierwsze lata Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ. W: Księga jubileuszowa Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 1956-1996. Łódź 1996, s.7-14.

Wł. Oddz. Inf. Nauk.


564/2296


Przedecki Tadeusz: Kronika Wydziału. W: Księga jubileuszowa Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 1956-1996. Łódź 1996, s.15-23.

Wł. Oddz. Inf. Nauk.


565/2296


Muszyńska Elżbieta, Magdziak Marian, Leliński Wiesław: Instytut Architektury i Urbanistyki. W: Księga jubileuszowa Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 1956-1996. Łódź 1996, s.24-52.

Wł. Oddz. Inf. Nauk.


566/2296


Suchar Marian: Katedra Mechaniki Materiałów. W: Księga jubileuszowa Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 1956-1996. Łódź 1996, s.53-61.

Wł. Oddz. Inf. Nauk.


567/2296


Klemm Piotr: Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych. W: Księga jubileuszowa Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 1956-1996. Łódź 1996, s.62-67.

Wł. Oddz. Inf. Nauk.


568/2296


Konieczny Sylwester: Katedra Mechaniki Konstrukcji. W: Księga jubileuszowa Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 1956-1996. Łódź 1996, s.68-69.

Wł. Oddz. Inf. Nauk.


569/2296


Garncarek Rafał: Katedra Konstrukcji Stalowych. W: Księga jubileuszowa Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 1956-1996. Łódź 1996, s.70-72.

Wł. Oddz. Inf. Nauk.


570/2296


Czkwianianc Artem: Katedra Budownictwa Betonowego. W: Księga jubileuszowa Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 1956-1996. Łódź 1996, s.73-77.

Wł. Oddz. Inf. Nauk.


571/2296


Woźniak Małgorzata: Katedra Geotechniki i Budowli Inżynierskich. W: Księga jubileuszowa Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 1956-1996. Łódź 1996, s.78-80.

Wł. Oddz. Inf. Nauk.


572/2296


Przewłocki Stefan: Katedra Geodezji, Kartografii Środowiska i Geometrii Wykreślnej. W: Księga jubileuszowa Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 1956-1996. Łódź 1996, s.81-92.

Wł. Oddz. Inf. Nauk.


573/2296


Trojanowski Tadeusz: Katedra Techniki Ogrzewczej i Wentylacji. W: Księga jubileuszowa Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 1956-1996. Łódź 1996, s.93-98.

Wł. Oddz. Inf. Nauk.


574/2296


Urbaniak Maciej: Katedra Inżynierii Środowiska. W: Księga jubileuszowa Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 1956-1996. Łódź 1996, s.99-104.

Wł. Oddz. Inf. Nauk.


575/2296


Lebiedowski Marek: Katedra Wodociągów i Kanalizacji. W: Księga jubileuszowa Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 1956-1996. Łódź 1996, s.105-109.

Wł. Oddz. Inf. Nauk.


576/2296


*
Skolimowski Henryk: Ajdukiewicz, rationality and language. W: The Heritage of Kazimierz Ajdukiewicz. Amsterdam 1995, s.281-293.


577/2296


*
Skolimowski Henryk: Dlaczego era ekologiczna?. W: Wkraczamy w erę ekologiczną. [B.m.] 1995


578/2296


*
Skolimowski Henryk: Introduction. W: Ecological Mind in Evolution. New Delhi 1995, s.1-6.


579/2296


*
Czajkowski Wojciech: Organic pigments. W: Advances in colour chemistry. Vol.3. London 1995, s.63-86.


580/2296


Sierecka-Nowakowska Barbara: Ziemia Łęczycko-Sieradzka. W: Projekt badawczy Ministerstwa Kultury i Sztuki "Synteza kulturowych wartości przestrzeni państwa polskiego". Z.6. Gdańsk 1995, T.1 s.44-47; T.2 s.1-5 map.

Wł. Aut.


581/2296


Fodemski Tadeusz: Rozdz.1. Wstęp. W: Zbiór Zadań z Termodynamiki. Łódź 1996, s.5.

Sygnatura: 77056/S


582/2296


Fodemski Tadeusz: Rozdz.2. Jednostki miar wielkości termodynamicznych. W: Zbiór Zadań z Termodynamiki. Łódź 1996, s.7-10.

Sygnatura: 77056/S


583/2296


Plocek Maria, Kapusta Tadeusz: Rozdz.3. Przemiany gazów doskonałych i rzeczywistych. W: Zbiór Zadań z Termodynamiki. Łódź 1996, s.11-30.

Sygnatura: 77056/S


584/2296


Rosiak Andrzej: Rozdz.4. Pierwsza zasada termodynamiki. W: Zbiór Zadań z Termodynamiki. Łódź 1996, s.31-52.

Sygnatura: 77056/S


585/2296


Deka Andrzej, Wiejacki Zbigniew: Rozdz.5. Obiegi termodynamiczne. W: Zbiór Zadań z Termodynamiki. Łódź 1996, s.53-96.

Sygnatura: 77056/S


586/2296


Długoszewski Bolesław: Rozdz.6. Druga zasada termodynamiki. W: Zbiór Zadań z Termodynamiki. Łódź 1996, s.97-114.

Sygnatura: 77056/S


587/2296


Konka Wojciech, Cebulski Zbigniew: Rozdz.7. Termodynamika przepływów. W: Zbiór Zadań z Termodynamiki. Łódź 1996, s.115-134.

Sygnatura: 77056/S


588/2296


Gorczakowski Andrzej: Rozdz.8. Układy wieloskładnikowe bez reakcji chemicznych. W: Zbiór Zadań z Termodynamiki. Łódź 1996, s.135-160.

Sygnatura: 77056/S


589/2296


Zawadzki Andrzej: Rozdz.9. Procesy spalania. W: Zbiór Zadań z Termodynamiki. Łódź 1996, s.161-182.

Sygnatura: 77056/S


590/2296


Fodemski Tadeusz: Rozdz.10. Termodynamika przypadków specjalnych. W: Zbiór Zadań z Termodynamiki. Łódź 1996, s.183-194.

Sygnatura: 77056/S


591/2296


*
Pakowski Zdzisław, Mujumdar Arun S.: Basic process calculation in drying. W: Handbook of Industrial Drying. Vol.1. New York 1995, s.71-112.


592/2296


*
Witkowska Dorota: Wykorzystanie sieci neuronowych do prognozowania zjawisk gospodarczych. W: Dynamiczne modele ekonometryczne. Toruń 1995, s.69-80.


593/2296


*
Ziółkowski Henryk, Bartoszewska Joanna: Stan i perspektywy rozwoju ergonomii w okręgu łódzkim. W: Quo vadis polska ergonomio. Poznań 1995


594/2296


Mazurkiewicz Roman, Salwińska Ewa: Rozdz.7. Spektroskopia w podczerwieni. W: Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych. Warszawa 1995, s.297-364.

Sygnatura: 89091


595/2296


Mazurkiewicz Roman: Rozdz.9. Spektrometria masowa. W: Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych. Warszawa 1995, s.414-484.

Sygnatura: 89091


596/2296


Cisło Romualda: Rozdz.17. Sprężystość materiałów włókienniczych. W: Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Cz.1. Łódź 1996, s.246-258.

Sygnatura: 76791/S


597/2296


Gniotek Krzysztof: Rozdz.12. Wyznaczanie kierunku i liczby skrętu nitek. W: Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Cz.1. Łódź 1996, s.205-221.

Sygnatura: 76791/S


598/2296


Frydrych Iwona: Rozdz.5.4.2. Wyznaczanie grubości bawełny za pomocą przyrządu Micronaire. W: Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Cz.1. Łódź 1996, s.77-79.

Sygnatura: 76791/S


599/2296


Frydrych Iwona: Rozdz.10. Nierównomierność grubości liniowych wyrobów włókienniczych. W: Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Cz.1. Łódź 1996, s.166-195.

Sygnatura: 76791/S


600/2296


Kocik Mirosława: Rozdz.6.6. Długość włókien wyznaczana za pomocą przyrządu Almeter. W: Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Cz.1. Łódź 1996, s.114-124.

Sygnatura: 76791/S


601/2296


Kocik Mirosława: Rozdz.11. Błędy nitek. W: Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Cz.1. Łódź 1996, s.196-204.

Sygnatura: 76791/S


602/2296


Kocik Mirosława: Rozdz.13. Nierównowaga skrętu nitek. W: Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Cz.1. Łódź 1996, s.222-225.

Sygnatura: 76791/S


603/2296


Kocik Mirosława: Rozdz.14. Sztywność skręcania nitek. W: Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Cz.1. Łódź 1996, s.226-231.

Sygnatura: 76791/S


604/2296


Konecki Włodzimierz: Rozdz.3. Pobieranie i przygotowywanie próbek. W: Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Cz.1. Łódź 1996, s.32-50.

Sygnatura: 76791/S


605/2296


Konecki Włodzimierz: Rozdz.5.1. Wskaźniki grubości. W: Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Cz.1. Łódź 1996, s.62-64.

Sygnatura: 76791/S


606/2296


Konecki Włodzimierz: Rozdz.5.3. Grubość włókien wyznaczana za pomocą metody projekcyjnej. W: Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Cz.1. Łódź 1996, s.67-73.

Sygnatura: 76791/S


607/2296


Konecki Włodzimierz: Rozdz.5.4.1. Wyznaczanie grubości włókien za pomocą przyrządu Air-Flow. W: Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Cz.1. Łódź 1996, s.74-77.

Sygnatura: 76791/S


608/2296


Konecki Włodzimierz: Rozdz.5.6. Wyznaczanie stopnia dojrzałości włókna bawełny. W: Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Cz.1. Łódź 1996, s.83-90.

Sygnatura: 76791/S


609/2296


Konecki Włodzimierz: Rozdz.6.1. Długość włókien wyznaczana metodą pomiaru pojedynczych włókien. W: Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Cz.1. Łódź 1996, s.91-99.

Sygnatura: 76791/S


610/2296


Konecki Włodzimierz: Rozdz.6.5. Pomiar długości bawełny za pomocą przyrzadu Fibrograph. W: Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Cz.1. Łódź 1996, s.110-114.

Sygnatura: 76791/S


611/2296


Konecki Włodzimierz: Rozdz.6.7. Wyznaczanie długości słupków wełny. W: Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Cz.1. Łódź 1996, s.125-126.

Sygnatura: 76791/S


612/2296


Konecki Włodzimierz: Rozdz.7. Wytrzymałość włókien na rozciąganie. W: Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Cz.1. Łódź 1996, s.127-151.

Sygnatura: 76791/S


613/2296


Konecki Włodzimierz: Rozdz.8. Karbikowatość wełny i włókien chemicznych. W: Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Cz.1. Łódź 1996, s.152-156.

Sygnatura: 76791/S


614/2296


Konecki Włodzimierz: Rozdz.9. Masa liniowa nitek. W: Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Cz.1. Łódź 1996, s.157-165.

Sygnatura: 76791/S


615/2296


Konecki Włodzimierz: Rozdz.15. Wytrzymałość nitek przy rozciąganiu statycznym. W: Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Cz.1. Łódź 1996, s.232-241.

Sygnatura: 76791/S


616/2296


Konecki Włodzimierz: Rozdz.16. Wytrzymałość nitek w suple i w pętli. W: Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Cz.1. Łódź 1996, s.242-245.

Sygnatura: 76791/S


617/2296


Konecki Włodzimierz: Rozdz.18. Jedwab chemiczny teksturowany. W: Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Cz.1. Łódź 1996, s.259-266.

Sygnatura: 76791/S


618/2296


Krucińska Izabella: Rozdz.1. Ogólne warunki przeprowadzania badań włókienniczych. W: Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Cz.1. Łódź 1996, s.7-14.

Sygnatura: 76791/S


619/2296


Kucharska-Kot Jadwiga: Rozdz.2. Podstawowe parametry powietrza. W: Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Cz.1. Łódź 1996, s.15-31.

Sygnatura: 76791/S


620/2296


Kucharska-Kot Jadwiga: Rozdz.4. Wilgotność materiałów włókienniczych. W: Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Cz.1. Łódź 1996, s.51-61.

Sygnatura: 76791/S


621/2296


Kucharska-Kot Jadwiga: Rozdz.5.5. Wyznaczanie cienkości i podzielności włókien łykowych. W: Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Cz.1. Łódź 1996, s.80-82.

Sygnatura: 76791?s


622/2296


Cisło Romualda: Rozdz.19. Parametry struktury płaskich wyrobów włókienniczych. W: Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Cz.2. Łódź 1996, s.7-27.

Sygnatura: 76807/S


623/2296


Cisło Romualda: Rozdz.27. Odporność na ścieranie płaskich wyrobów włókienniczych. W: Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Cz.2. Łódź 1996, s.84-99.

Sygnatura: 76807/S


624/2296


Cisło Romualda: Rozdz.30.1. Metoda wyznaczania kąta odprężenia. W: Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Cz.2. Łódź 1996, s.107-111.

Sygnatura: 76807/S


625/2296


Frydrych Iwona: Rozdz.26. Opory tarcia pomiędzy nitkami oraz płaskimi wyrobami. W: Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Cz.2. Łódź 1996, s.66-83.

Sygnatura: 76807/S


626/2296


Frydrych Iwona: Rozdz.33. Wodoszczelność płaskich wyrobów włókienniczych. W: Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Cz.2. Łódź 1996, s.124-130.

Sygnatura: 76807/S


627/2296


Frydrych Iwona: Rozdz.34. Włoskowatość wyrobów włókienniczych. W: Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Cz.2. Łódź 1996, s.131-134.

Sygnatura: 76807/S


628/2296


Gniotek Krzysztof: Rozdz.32. Przepuszczalność powietrza płaskich wyrobów włókienniczych. W: Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Cz.2. Łódź 1996, s.116-123.

Sygnatura: 76807/S


629/2296


Gniotek Krzysztof: Rozdz.41. Własności elektryczne płaskich wyrobów włókienniczych. W: Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Cz.2. Łódź 1996, s.182-190.

Sygnatura: 76807/S


630/2296


Kocik Mirosława: Rozdz.28. Pilling płaskich wyrobów włókienniczych. W: Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Cz.2. Łódź 1996, s.100-102.

Sygnatura: 76807/S


631/2296


Kocik Mirosława: Rozdz.29. Układalność wielokierunkowa płaskich wyrobów włókienniczych. W: Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Cz.2. Łódź 1996, s.103-106.

Sygnatura: 76807/S


632/2296


Kocik Mirosława: Rozdz.30.2. Wyznaczanie odprężności po zmięciu metodą walca. W: Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Cz.2. Łódź 1996, s.111-113.

Sygnatura: 76807/S


633/2296


Kocik Mirosława: Rozdz.31. Przesuwalność nitek w płaskich wyrobach włókienniczych. W: Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Cz.2. Łódź 1996, s.114-115.

Sygnatura: 76807/S


634/2296


Konecki Włodzimierz: Rozdz.20. Wytrzymałość płaskich wyrobów włókienniczych przy jednokierunkowym rozciąganiu. W: Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Cz.2. Łódź 1996, s.28-31.

Sygnatura: 76807/S


635/2296


Konecki Włodzimierz: Rozdz.21. Wytrzymałość przy rozciąganiu wielokierunkowym płaskich wyrobów włókienniczych. W: Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Cz.2. Łódź 1996, s.32-38.

Sygnatura: 76807/S


636/2296


Konecki Włodzimierz: Rozdz.22. Wytrzymałość na rozdzieranie płaskich wyrobów. W: Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Cz.2. Łódź 1996, s.39-41.

Sygnatura: 76807/S


637/2296


Konecki Włodzimierz: Rozdz.23. Wytrzymałość szwów. W: Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Cz.2. Łódź 1996, s.42-49.

Sygnatura: 76807/S


638/2296


Konecki Włodzimierz: Rozdz.37. Odporność na deszcz płaskich wyrobów włókienniczych. W: Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Cz.2. Łódź 1996, s.141-147.

Sygnatura: 76807/S


639/2296


Konecki Włodzimierz: Rozdz.40. Trwałość wybarwień wyrobów włókienniczych. W: Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Cz.2. Łódź 1996, s.163-181.

Sygnatura: 76807/S


640/2296


Konecki Włodzimierz: Rozdz.44. Uszkodzenia włókien naturalnych - oznaczenia jakościowe. W: Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Cz.2. Łódź 1996, s.209-219.

Sygnatura: 76807/S


641/2296


Konecki Włodzimierz: Rozdz.46. Budowa i zasada obsługi planimetru. W: Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Cz.2. Łódź 1996, s.228-229.

Sygnatura: 76807/S


642/2296


Konecki Włodzimierz: Rozdz.47. Instrukcja BHP. W: Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Cz.2. Łódź 1996, s.230-231.

Sygnatura: 76807/S


643/2296


Krucińska Izabella: Rozdz.35. Higroskopijność płaskich wyrobów włókienniczych. W: Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Cz.2. Łódź 1996, s.135-137.

Sygnatura: 76807/S


644/2296


Krucińska Izabella: Rozdz.36. Wodochłonność płaskich wyrobów włókienniczych. W: Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Cz.2. Łódź 1996, s.138-140.

Sygnatura: 76807/S


645/2296


Kucharska-Kot Jadwiga: Rozdz.24. Wytrzymałość na wielokrotne zginanie płaskich wyrobów włókienniczych. W: Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Cz.2. Łódź 1996, s.50-53.

Sygnatura: 76807/S


646/2296


Miśkiewicz Jan: Rozdz.38. Wyznaczanie zmian wymiarów tkanin i dzianin po obróbce wodnej i termicznej. W: Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Cz.2. Łódź 1996, s.148-158.

Sygnatura: 76807/S


647/2296


Miśkiewicz Jan: Rozdz.39. Wyznaczanie pH wyrobów włókienniczych. W: Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Cz.2. Łódź 1996, s.159-162.

Sygnatura: 76807/S


648/2296


Miśkiewicz Jan: Rozdz.42. Wyznaczanie zawartości włókien w mieszankach. W: Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Cz.2. Łódź 1996, s.191-203.

Sygnatura: 76807/S


649/2296


Miśkiewicz Jan: Rozdz.43. Wyznaczanie zawartości tłuszczopotu i tłuszczu w wełnie oraz w półwyrobach i wyrobach wełnianych. W: Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Cz.2. Łódź 1996, s.204-208.

Sygnatura: 76807/S


650/2296


Miśkiewicz Jan: Rozdz.45. Włókiennicze pokrycia podłogowe. W: Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Cz.2. Łódź 1996, s.220-227.

Sygnatura: 76807/S


651/2296


Szmelter Wojciech: Rozdz.25. Sztywność zginania płaskich wyrobów włókienniczych. W: Metrologia surowców i wyrobów włókienniczych. Laboratorium. Cz.2. Łódź 1996, s.54-65.

Sygnatura: 76807/S


652/2296


Sugier Henryk: Rozdz.1. Wstęp. W: Laboratorium chemii fizycznej. Łódź 1996, s.18-19.

Sygnatura: 77208/S


653/2296


Sugier Henryk: Rozdz.2. Statystyczne opracowanie wyników pomiarów. W: Laboratorium chemii fizycznej. Łódź 1996, s.20-40.

Sygnatura: 77208/S


654/2296


Świątkowski Witold: Rozdz.3. Elementy termodynamiki chemicznej. W: Laboratorium chemii fizycznej. Łódź 1996, s.41-61.

Sygnatura: 77211/S


655/2296


Świątkowski Witold: Rozdz.4. Równowaga fazowa. W: Laboratorium chemii fizycznej. Łódź 1996, s.62-108.

Sygnatura: 77211/S


656/2296


Chyżewski Adam: Rozdz.5. Termochemia. W: Laboratorium chemii fizycznej. Łódź 1996, s.109-145.

Sygnatura: 77211/S


657/2296


Hawlicka Ewa: Rozdz.6. Procesy transportu. W: Laboratorium chemii fizycznej. Łódź 1996, s.146-167.

Sygnatura: 77211/S


658/2296


Hawlicka Ewa, Świątkowski Witold: Rozdz.7. Elektrochemia. W: Laboratorium chemii fizycznej. Łódź 1996, s.169-235.

Sygnatura: 77211/S


659/2296


Karolczak Stefan: Rozdz.8. Kinetyka. W: Laboratorium chemii fizycznej. Łódź 1996, s.236-379.

Sygnatura: 77208/S


660/2296


Najdecka Wiesława, Sugier Henryk: Rozdz.9. Zjawiska powierzchniowe. W: Laboratorium chemii fizycznej. Łódź 1996, s.380-452.

Sygnatura: 77208/S


661/2296


Najdecka Wiesława, Sugier Henryk: Rozdz.10. Koloidy. W: Laboratorium chemii fizycznej. Łódź 1996, s.453-528.

Sygnatura: 77208/S


662/2296


Mayer Józef, Sugier Henryk: Rozdz.11. Elektryczne i optyczne własności cząsteczek. W: Laboratorium chemii fizycznej. Łódź 1996, s.529-567.

Sygnatura: 77211/S


663/2296


Mayer Józef: Rozdz.12. Fotochemia. W: Laboratorium chemii fizycznej. Łódź 1996, s.568-588.

Sygnatura: 77211/S


664/2296


Mayer Józef, Reimschussel Władysław, Rudziński Juliusz: Rozdz.13. Chemia radiacyjna. W: Laboratorium chemii fizycznej. Łódź 1996, s.589-644.

Sygnatura: 77211/S


665/2296


Koter Michał, Wasiak Grzegorz: Podstawy komputerowego wspomagania projektowania. W: Liceum Techniczne. Łódź 1996, s.168-209.

Wł. Inst. Autom.


666/2296


Ledakowicz Stanisław: Ch.ap.6 Methanol synthesis. W: Three-Phase Sparged Reactors. [B.m.] 1996, s.387-421.

Wł. Kat. Inż. Bioproc.


667/2296


Napieralski Andrzej, Wójciak Wojciech: The design rules for cadence. W: Computer-Aided Design and Computer-Aided Engineering in Electronic Engineering Education. Warszawa 1996, s.267-271. odb.

Wł. Kat. Mikroelektron. i Tech. Inf.


668/2296


Napieralski Andrzej, Wójciak Wojciech: Introduction to circuit simulation with cadence. W: Computer-Aided Design and Computer-Aided Engineerning in Electronic Engineering Education. Warszawa 1996, s.207-233. odb.

Wł. Kat. Mikroelectron. i Tech. Inf.


669/2296


Napieralski Andrzej, Napieralska Małgorzata, Grecki Mariusz: Computer laboratory for CAD of power and integrated circuits. W: Computer-Aided Design and Computer-Aided Engineering in Electronic Engineering Education. Warszawa 1996, s.135-184. odb.

Wł. Kat. Mikroelektron. i Tech. Inf.


670/2296


Napieralski Andrzej: Microtechnology - thermal problems in micromachines, VLSI and microsensors design. W: Future Trends in Microelectronics. Reflections on the Road to Nanotechnology. [B.m.] 1996, s.391-396. odb.

Wł. Kat. Mikroelektron. i Tech. Inf.


671/2296


Bauge M., Fedtshenko I., Furmańczyk Michał, Hamza R., Karam J.M., Koort M., Nguyen T.C., Orlikowski Marek, Maerten P., Rencz M., Richardson A., Wójciak Wojciech, Zubert Mariusz: II-4 MiCroSystems (MCS). W: TIMA Laboratory Annual Report 1995. [B.m.] 1996, s.57-61. odb.

Wł. Kat. Mikroelektron. i Tech. Inf.


672/2296


Bague M., Boutamine H., Dumitrescu M., Furmańczyk Michał, Hamza R., Karam J.M., Nguyen T.C., Oels W., Orlikowski Marek, , Mimoune R., Rencz M., Tromelin T., Wójciak Wojciech, Zubert Mariusz: II-4.2 CAD tools for MEMS. W: TIMA Laboratory Annual Report 1995. [B.m.] 1996, s.61-68. odb.

Wł. Kat. Mikroelektron. i Tech. Inf.


673/2296


Turowski Marek, Napieralski Andrzej: Teaching design of integrated microsystems at the Technical University of Łódź. W: Proceedings of the European Workshop Microelectronics Education. Singapore 1996, s.61-64. odb.

Wł. Kat. Mikroelektron. i Tech. Inf.


674/2296


Połowiński Stefan: Template polymerization (overview). W: Polymeric materials encyclopedia. Vol.11. [B.m.] 1996, s.8280-8286. odb.

Wł. Kat. Chem. Fiz. Polim.


675/2296


Chylewska Barbara: Rozdz.10. Elektropojemnościowa metoda pomiaru współczynnika zmienności masy liniowej i błędów przędzy (Aparat Uster). W: Laboratorium z przędzalnictwa. Łódź 1997, s.209-249.

Sygnatura: 77759/S


676/2296


Chylewska Barbara: Rozdz.11. Zastosowanie analizy spektralnej do celów przędzalniczych. W: Laboratorium z przędzalnictwa. Łódź 1997, s.251-280.

Sygnatura: 77759/S


677/2296


Cyniak Danuta: Rozdz.1. Systemy wytwarzania przędz w przędzalniach bawełny i wełny. W: Laboratorium z przędzalnictwa. Łódź 1997, s.11-18.

Sygnatura: 77759/S


678/2296


Cyniak Danuta: Rozdz.2. Maszyny rozluźniająco-oczyszczające przeznaczone dla bawełny i włókien bawełnopodobnych. W: Laboratorium z przędzalnictwa. Łódź 1997, s.19-45.

Sygnatura: 77759/S


679/2296


Cyniak Danuta: Rozdz.9. Przędzenie bezwrzecionowe. W: Laboratorium z przędzalnictwa. Łódź 1997, s.191-207.

Sygnatura: 77759/S


680/2296


Czekalski Jerzy, Przybył Krystyna: Rozdz.4. Zgrzeblarka wałkowa. W: Laboratorium z przędzalnictwa. Łódź 1997, s.75-101.

Sygnatura: 77759/S


681/2296


Czekalski Jerzy, Kozakiewicz Danuta: Rozdz.6. Czesarka wełniarska. W: Laboratorium z przędzalnictwa. Łódź 1997, s.125-148.

Sygnatura: 77759/S


682/2296


Idzik Marek: Rozdz.7. Niedoprzędzarka. W: Laboratorium z przędzalnictwa. Łódź 1997, s.149-164.

Sygnatura: 77759/S


683/2296


Jackowski Tadeusz: Rozdz.3. Zgrzeblarka pokrywkowa. W: Laboratorium z przędzalnictwa. Łódź 1997, s.47-73.

Sygnatura: 77759/S


684/2296


Przybył Krystyna: Rozdz.8. Przędzarka obrączkowa. W: Laboratorium z przędzalnictwa. Łódź 1997, s.165-190.

Sygnatura: 77759/S


685/2296


Rutkowski Jacek: Rozdz.5. Rozciągarki stosowane w przerobie wełny i włókien chemicznych. W: Laboratorium z przędzalnictwa. Łódź 1997, s.103-123.

Sygnatura: 77759/S


686/2296


Kącki Edward: 5. Multimedia w systemach informatycznych dla ekologii. W: Systemy i technologie informatyczne w badaniach i praktyce. Wrocław 1996, s.103-115. odb.

Wł. Inst. Inform.


687/2296


Kamiński Marcin, Kleiber Michał: Stochastic finite element method in random non-homogeneous media. W: Numerical Methods in Engineering'96. Numer. Meth. Eng. [B.m.] 1996, s.35-41. odb.

Wł. Kat. Mech. Mater.


688/2296


Kosiński Sławomir: Evolution law for shock strength in simple elastic structures. W: New Book Information. Modelling and optimization of distributed parameter systems. London 1996, s.[1]. odb.

Wł. Kat. Mech. Mater.


689/2296


Jaworowski Henryk: Instytut Architektury i Urbanistyki w latach 1976 - 1996. W: Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej 1976 - 1996. Łódź 1996, s.[1-3].

Wł. Inst. Archit. i Urb.


690/2296


Muszyńska Elżbieta: Jerzy Samujłło - twórca Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. W: Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej 1976 - 1996. Łódź 1996, s.[4-8].

Wł. Inst. Archit. i Urb.


691/2296


Jaworowski Henryk: Przedmowa. Vorwort. W: Słobity. Projekty zagospodarowania barokowego folwarku w północnej Polsce (dawne Prusy Wschodnie). Darmstadt 1996, s.4-5.

Wł. Inst. Archit. i Urb.


692/2296


Salm Jan, Mikielewicz Renata: Przedstawienie projektów ze strony polskiej. Projektvorstellung aus polnischer Sicht. W: Słobity. Projekty zagospodarowania barokowego folwarku w północnej Polsce (dawne Prusy Wschodnie). Darmstadt 1996, s.6-7.

Wł. Inst. Archit. i Urb.


693/2296


Salm Jan: Studia historyczno-architektoniczne i analizy konserwatorskie grupy polskiej. Historisch - architektonische studien und denkmalpflegerische Analysen. W: Słobity. Projekty zagospodarowania barokowego folwarku w północnej Polsce (dawne Prusy Wschodnie). Darmstadt 1996, s.9-16.

Wł. Inst. Archit. i Urb.


694/2296


Matuszek Józef: 14.8 Komputerowe wspomaganie projektowania procesów produkcyjnych. W: Durlik Ireneusz: Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Strategia wytwarzania, projektowanie procesów i systemów produkcyjnych. Warszawa 1996, s.168-188. odb.

Wł. Kat. Inż. Prod.


695/2296


Lecewicz-Bartoszewska Joanna, Lewandowski Jerzy: Ergonomics in technical design. W: Advances in Applied Ergonomics. [B.m.] 1996, s.584-587. odb.

Wł. Kat. Zarz.


696/2296


Jonkisz Adam: Klasyczna koncepcja prawdziwości a strukturalne ujęcie teorii. The classical conception of truth and the structuralist approach to theory. W: Postacie prawdy. [B.m.] 1996, s.151-177. odb.

Wł. Kat. Nauk Społ.


697/2296


Trela Grzegorz: JOLA, prawda i postmoderniści. JOLA, truth and the postmodernists. W: Postacie prawdy. [B.m.] 1996, s.109-117. odb.

Wł. Kat. Nauk Społ.


698/2296


Jóźwiak Anna, Gorzka Zbigniew: 14 Kinetics of H/sup +//Cu/sup 2+/ ion exchange on KPS and KS-10 Wofatits. W: Chemistry for the Protection of the Environmet 2. New York 1996, s.131-136. odb.

Wł. Inst. Chem. Og. i Ekolog.


699/2296


Tosik Ryszard: 15 Deoxygenation and desalination of water on difunctional strong basic anion exchanger. W: Chemistry for the Protection of the Environmet 2. New York 1996, s.137-142. odb.

Wł. Inst. Chem. Og. i Ekolog.


700/2296


Tosik Ryszard, Wiktorowski Stanisław, Janio Konrad: 27 Neutralization of laundry wastes by coagulation. W: Chemistry for the Protection of the Environmet 2. New York 1996, s.251-258. odb.

Wł. Inst. Chem. Og. i Ekolog.


701/2296


Anielak Piotr, Janio Konrad: 30 The influence of molecular oxygen on the adsorption of organic pollutants. W: Chemistry for the Protection of the Environmet 2. New York 1996, s.277-281. odb.

Wł. Inst. Chem. Og. i Ekolog.


702/2296


Socha Adam, Kuśmierek Elżbieta: 31 Electrochemical oxidation of cyanide complexes with copper at carbon fibre. W: Chemistry for the Protection of the Environmet 2. New York 1996, s.283-293. odb.

W’. Inst. Chem. Og. i Ekolog.


703/2296


Kaźmierczak Marek: 32 The effect of sulphur dioxide on reaction of total phenol oxidation at copper-zinc catalyst. W: Chemistry for the Protection of the Environmet 2. New York 1996, s.295-302. odb.

Wł. Inst. Chem. Og. i Ekolog.


704/2296


Skrzypski Jerzy: 4. Litosfera-źródła i rodzaje zanieczyszczeń, sposoby jej ochrony. W: Ekologia - Jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy. Wybrane zagadnienia. Łódź 1997, s.50-73.

Sygnatura: 89810


705/2296


*
Brindley John, Kapitaniak Tomasz: Enhanced predictability in chaotic geophysical systems. W: Chaotic, Fractal and Nonlinear Signal Processing. Woodbury 1996, s.605-611.


706/2296


*
Aniscenko V.S., Kapitaniak Tomasz: Chaotic resonance: birth of double-double-scroll attractor. W: Chaotic, Fractal and Nonlinear Signal Processing. Woodbury 1996, s.420-428.


707/2296


Wodziński Jerzy: 3.1.5. Izolacja transformatorów z żywic epoksydowych. 3.3.7. Zawartość furanów w oleju transformatorowym. 3.3.8. Wykorzystanie napięcia powrotnego w diagnostyce transformatorów. 3.3.9. Monitoring i programy ekspertowe. W: Inżynieria wysokich napięć w elektroenergetyce. T.1. Poznań 1996, s.245-249; s.305-316.

Sygnatura: 77343/S


708/2296


Różycki Stefan, Wira Andrzej: 1.6. Problemy ochrony środowiska związane z przesyłem energii, przepisy i normy polskie oraz międzynarodowe. W: Inżynieria wysokich napięć w elektroenergetyce. T.1. Poznań 1996, s.105-122.

Sygnatura: 77343/S


709/2296


Mosiński Franciszek: 3.1.4. Izolacja gazowa. 3.3.4. Chromatografia gazowa. W: Inżynieria wysokich napięć w elektroenergetyce. T.1. Poznań 1996, s.237-244; s.284-291.

Sygnatura: 77343/s


710/2296


*
Masłowska Joanna: 40. Metal contamination. W: Handbook of food analysis. New York 1996, s.1665-1682.
Vol.2711/2296


*
Masłowska Joanna: 42. Colorants. W: Handbook of food analysis. New York 1996, s.1723-1743.
Vol.2712/2296


Ulański Jacek, Kryszewski Marian: Polymers, electrical and electronic properties. W: Encyclopedia of applied physics. Vol.14. [B.m.] 1996, s.497-530. odb.

Wł. Inst. Polim.


713/2296


*
Penc Józef: Strategia zarządzania zmianami. W: Polityka przemysłowa a strategie przedsiębiorstw. Wrocław 1996, s.131-139.


714/2296


*
Penc Józef: Koncepcja strategicznego zarządzania. W: Psychologiczne wyznaczniki sukcesem w zarządzaniu. Wrocław 1996, s.211-231.


715/2296


*
Żarnowiec Jan: Walory szaty roślinnej terenów nadbrzeżnych rzeki Soły w Oświęcimiu. W: Spór o Sołę. Oświęcim 1996, s.24-40.


716/2296


*
Kowalska T., Prus Wojciech: A comparison of the models applied for optimization of the binary mobile eluent composition in the RP-TLC systems by means of the interpretative methods. W: Dunnschicht - Chromatographie in memoriam Prof. Dr. Hellmut Jork. Dusseldorf 1996, s.124-138.


717/2296


*
Proń Adam, Łapkowski Mieczysław, Zagórska Małgorzata, Główczyk-Zubek J., Louarn Guy, Lefrant Serge: Synthesis and spectroelectrochemical study of poly(3,3'-dialkoxy-2,2'-bithiophenes) and poly(4,4'-dialkyl-2,2'bithiophenes. W: Photoactive Organic Materials-Science and Applications. [B.m.] 1996, s.361-374.


718/2296


Lorenc Andrzej: Ćw.1. Badanie powstawania wióra. W: Laboratorium obróbki skrawaniem. Łódź 1997, s.11-21.

Sygnatura: 82419/S


719/2296


Lorenc Andrzej: Ćw.2. Pomiar sił skrawania. W: Laboratorium obróbki skrawaniem. Łódź 1997, s.22-33.

Sygnatura: 82419/S


720/2296


Lorenc Andrzej: Ćw.3. Temperatura w procesie szlifowania. W: Laboratorium obróbki skrawaniem. Łódź 1997, s.34-44.

Sygnatura: 82419/S


721/2296


Lorenc Andrzej: Zał.1. Instrukcja obsługi programu TERMO. W: Laboratorium obróbki skrawaniem. Łódź 1997, s.83-88.

Sygnatura: 82419/S


722/2296


Midera Stanisław: Ćw.5. Zużycie narzędzi skrawających. W: Laboratorium obróbki skrawaniem. Łódź 1997, s.55-63.

Sygnatura: 82419/S


723/2296


Midera Stanisław: Ćw.6. Badanie trwałości narzędzi skrawających. W: Laboratorium obróbki skrawaniem. Łódź 1997, s.64-73.

Sygnatura: 82419/S


724/2296


Midera Stanisław: Ćw.7. Optymalizacja parametrów skrawania. W: Laboratorium obróbki skrawaniem. Łódź 1997, s.74-82.

Sygnatura: 82419/S


725/2296


Wójcik Ryszard: Ćw.4. Wpływ rodzaju i parametrów obróbki na mikrogeometrię powierzchni. W: Laboratorium obróbki skrawaniem. Łódź 1997, s.45-54.

Sygnatura: 82419/S


726/2296


Małecki Roman, Arendt Daniel: Cz.1. Podstawowe pojęcia i środki techniczne informatyki. W: Wstęp do informatyki. Łódź 1997, s.9-30.

Sygnatura: 10745/S


727/2296


Małecki Roman, Arendt Daniel: Cz.2. Architektura i działanie komputerów osobistych. W: Wstęp do informatyki. Łódź 1997, s.31-62.

Sygnatura: 10745/S


728/2296


Małecki Roman, Bryszewski Adam: Cz.3. Oprogramowanie komputerów osobistych. W: Wstęp do informatyki. Łódź 1997, s.63-114.

Sygnatura: 10745/S


729/2296


Krasiukanis Roman: Cz.4. Wprowadzenie do sieci komputerowych. W: Wstęp do informatyki. Łódź 1997, s.115-149.

Sygnatura: 10745/S


730/2296


Kornobis Emilia: Rozdz.13. Asortyment dzianin i ich identyfikacja. W: Laboratorium podstaw dziewiarstwa. Łódź 1997, s.147-171.

Sygnatura: 79159/S


731/2296


Druri Maria: Rozdz.11. Analiza dzianin rządkowych o splotach podstawowych. W: Laboratorium podstaw dziewiarstwa. Łódź 1997, s.117-132.

Sygnatura: 79159/S


732/2296


Kornobis Emilia: Rozdz.1. Analiza techniczno-technologiczna szydełkarek płaskich podstawowych. W: Laboratorium podstaw dziewiarstwa. Łódź 1997, s.9-21.

Sygnatura: 79159/S


733/2296


Kornobis Emilia: Rozdz.2. Technologia dzianin na szydełkarkach płaskich podstawowych. W: Laboratorium podstaw dziewiarstwa. Łódź 1997, s.23-33.

Sygnatura: 79159/S


734/2296


Kowalski Krzysztof: Rozdz.3. Technologia dzianin na szydełkarkach cylindrycznych. W: Laboratorium podstaw dziewiarstwa. Łódź 1997, s.35-44.

Sygnatura: 79159/S


735/2296


Ledwoń Jolanta: Rozdz.4. Technologia dzianin dwulewych na szydełkarkach. W: Laboratorium podstaw dziewiarstwa. Łódź 1997, s.45-50.

Sygnatura: 79159/S


736/2296


Kowalski Krzysztof: Rozdz.6. Podawanie nitki i odbieranie dzianiny na szydełkarkach. W: Laboratorium podstaw dziewiarstwa. Łódź 1997, s.63-72.

Sygnatura: 79159/S


737/2296


Mikołajczyk Zbigniew: Rozdz.7. Technologia dzianin kolumienkowych o splotach podstawowych. W: Laboratorium podstaw dziewiarstwa. Łódź 1997, s.73-84.

Sygnatura: 79159/S


738/2296


Kopias Kazimierz: Rozdz.8. Mechanizmy podające osnowę i odbierające dzianinę na osnowarkach. W: Laboratorium podstaw dziewiarstwa. Łódź 1997, s.85-94.

Sygnatura: 79159/S


739/2296


Kopias Kazimierz: Rozdz.9. Techniki wytwarzania dzianin wzorzystych. W: Laboratorium podstaw dziewiarstwa. Łódź 1997, s.95-105.

Sygnatura: 79159/S


740/2296


Ledwoń Jolanta: Rozdz.10. Technologia wyrobów skarpetkowo-pończoszniczych na szydełkarkach. W: Laboratorium podstaw dziewiarstwa. Łódź 1997, s.107-115.

Sygnatura: 79159/S


741/2296


Mikołajczyk Zbigniew: Rozdz.12. Analiza dzianin kolumienkowych o splotach podstawowych. W: Laboratorium podstaw dziewiarstwa. Łódź 1997, s.133-145.

Sygnatura: 79159/S


742/2296


Szosland Lidia: Di-O-butyrylchitin. W: Chitin Handbook. [B.m.] 1997, s.53-60. odb.

Wł. Kat. Chemii Fiz. Polim.


743/2296


Zarzycki Roman: 2. Aerosfera-źródła i rodzaje zanieczyszczeń, sposoby jej ochrony. W: Ekologia - Jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy. Wybrane zagadnienia. Łódź 1997, s.12-29.

Sygnatura: 89810


744/2296


Knosala Ryszard, Płonka Stanisław: 8.5 Bewertung von spindelfedern fur eine Ringspinnmaschine zum ballonlosen Spinnen. W: Breiing Alois, Knosala Ryszard: Bewerten technischer Systeme. Theoretische und methodische Grundlagen bewertungstechnischer Entscheidungshilfen. Berlin 1997, s.279-292. odb.

Wł. Kat. Technol. Masz. i Autom.


745/2296


Skrzypski Jerzy: 3. Hydrosfera-źródła i rodzaje zanieczyszczeń, sposoby jej ochrony. W: Ekologia - Jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy. Wybrane zagadnienia. Łódź 1997, s.30-49.

Sygnatura: 89810


746/2296


Zarzycki Roman: 5. Katastrofy przemysłowe. W: Ekologia - Jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy. Wybrane zagadnienia. Łódź 1997, s.74-80.

Sygnatura: 89810


747/2296


Markiewicz-Kozańska Ewa: Niektóre problemy związane z rozwojem przestrzennym przedsiębiorstwa L. Allarta w Łodzi. Some problems connected with the spatial development of L. Allart's enterprise in Łódź. W: Ars sine scientia nihil est. Księga ofiarowana Profesorowi Zygmuntowi Świechowskiemu. Warszawa 1997, s.136-142 sum..

Wł. Inst. Archit. i Urb.


748/2296


Olenderek Joanna: Stare klejnoty w nowej architekturze czy nowy klejnot architektury dla starego rękodzieła...?. Old gems in new architecture or a new gem of architecture for old handicraft?. W: Ars sine scientia nihil est. Księga ofiarowana Profesorowi Zygmuntowi Świechowskiemu. Warszawa 1997, s.176-179 sum..

Wł. Inst. Archit. i Urb.


749/2296


Olenderek Maciej: W poszukiwaniu kierunków twórczych w architekturze budynków szkół Łodzi II Rzeczypospolitej. In search of creative directions in the schoolhouse architecture of Łódź in the period of the second republic. W: Ars sine scientia nihil est. Księga ofiarowana Profesorowi Zygmuntowi Świechowskiemu. Warszawa 1997, s.180-186 sum..

Wł. Inst. Archit. i Urb.


750/2296


Pabich Marek: Polska architektura muzealna w dwudziestoleciu międzywojennym. Polish museum architecture in the interwar period. W: Ars sine scientia nihil est. Księga ofiarowana Profesorowi Zygmuntowi Świechowskiemu. Warszawa 1997, s.187-197 sum..

Wł. Inst. Archit. i Urb.


751/2296


Stefański Krzysztof: Motywy nadreńskie w polskiej architekturze sakralnej początku XX wieku. Rheinland motifs in Polish church architecture of the early 20th century. W: Ars sine scientia nihil est. Księga ofiarowana Profesorowi Zygmuntowi Świechowskiemu. Warszawa 1997, s.240-246 sum..

Wł. Inst. Archit. i Urb.


752/2296


Salm Jan: Wstęp. Zum Project. Au project. W: Mogilno Project 26.07. - 03.08.1997. Mainz 1997, s.2-3.

Wł. Inst. Archit. i Urb.


753/2296


Salm Jan: Krótka historia założenia klasztornego. Geschichte des Klosters. W: Mogilno Project 26.07. - 03.08.1997. Mainz 1997, s.4-5.

Wł. Inst. Archit. i Urb.


754/2296


Górko Marcin, Krimpmann Claudia, Westrych Edyta: Przekroje. Gelandeschnitte. W: Mogilno Project 26.07. - 03.08.1997. Mainz 1997, s.14-15.

Wł. Inst. Archit. i Urb.


755/2296


Stanisławska Anna, Lepoutre Pierre: Chap. 13 Development of porous structure during consolidation of pigmented paper coatings. W: Technology for Waterborne Coatings. Washington 1997, s.226-243. odb.

Wł. Inst. Pap. i Masz. Pap.


756/2296


Jonkisz Adam: Przedmowa. W: Postacie prawdy 2. [B.m.] 1997, s.7-9. odb.

Wł. Kat. Nauk Społ.


757/2296


Jonkisz Adam: Klasyczne pojęcie prawdy w koncepcjach postępu naukowego. The classical concept of truth in conceptions of scientific progress. W: Postacie prawdy 2. [B.m.] 1997, s.117-132. odb.

Wł. Kat. Nauk Społ.


758/2296


*
Trela Grzegorz: Wartości poznawcze i prawda. W: Postacie prawdy 2. [B.m.] 1997, s.69-86 sum..


759/2296


*
Hołdyk Ewa, Kliś Grażyna: Sposoby prezentacji kosztów dla potrzeb rachunkowości finansowej i zarządczej. W: Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie. [B.m.] 1997, 72 s..


760/2296


Czekalski Jerzy: Nić pajęcza czy grubsza?. W: Vademecum Textil Medium 97/98. [B.m.] 1997, s.177-183. odb.

Wł. Inst. Mech. Technol. Włók.


761/2296


Zubert Mariusz, Orlikowski Marek, Wójciak Wojciech, Napieralski Andrzej, Janicki Marcin: 2. The methodology of multidomain modelling applied to the thermopneumatic pump. W: BARMINT Basic Research for Microsystems Integration. Toulouse 1997, s.86-101. odb.

Wł. Kat. Mikroelektr. i Tech. Inf.


762/2296


Carmona M., Marco S., Sieiro J., Samitier J., Furmańczyk Michał, Janicki Marcin, Napieralski Andrzej: 2.2. Simulation strategy, model extraction and verification. W: BARMINT Basic Research for Microsystems Integration. Toulouse 1997, s.102-108. odb.

Wł. Kat. Mikroelektr. i Tech. Inf.


763/2296


Napieralski Andrzej, Furmańczyk Michał, Pacholik Jacek, Jabłoński Grzegorz, Wójciak Wojciech, Napieralska Małgorzata, Grecki Mariusz, Ciota Zygmunt, Ati Ali A., Janicki Marcin, Orlikowski Marek, Zubert Mariusz: 3.3. The TULSOFT approach. W: BARMINT Basic Research for Microsystems Integration. Toulouse 1997, s.124-136. odb.

Wł. Kat. Mikroelektr. i Tech. Inf.


764/2296


Turowski Marek, Jabłoński Grzegorz, Napieralski Andrzej: 4.2. Case of micromotor. W: BARMINT Basic Research for Microsystems Integration. Toulouse 1997, s.143-149. odb.

Wł. Kat. Mikroelektr. i Tech. Inf.


765/2296


Sztromajer Zofia, Sztromajer Stefan, Książak Ludwik: Ekologiczne aspekty wykorzystania popiołu lotnego i innych odpadów przemysłowych do celów inżynierskich. W: Rekultywacja i makroniwelacja z zastosowaniem popiołów z energetycznego spalania węgla. Aspekty formalno-prawne, techniczne i ekologiczne. [B.m.] 1997, s.128-138 sum.. odb.

wł. Kat. Geotech. Bud. Inż.


766/2296


Yevtusenko O.O., Matysiak Stanisław, Pauk Włodzimierz: On the homogenized model of periodically layered piezoelectric composities. W: Fracture mechanics, strength and integrity of materials. [B.m.] 1997, s.316-323. odb.

Wł. Kat. Geotech. Bud. Inż.


767/2296


Zalewski Andrzej: Przedmowa. W: Bezpieczeństwo ruchu drogowego w miastach zabytkowych (na przykładzie Łowicza). [B.m.] 1997, s.2.

Wł. Aut.


768/2296


Zalewski Andrzej: 14. Uwarunkowanie i koncepcja przekształceń obsługi komunikacyjnej zabytkowego śródmieścia Łowicza. W: Bezpieczeństwo ruchu drogowego w miastach zabytkowych (na przykładzie Łowicza). [B.m.] 1997, s.91-98.

Wł. Aut.


769/2296


Zalewski Andrzej, Gronecki Wojciech: 13. Koncepcja przekształceń układu komunikacyjnego miasta Łowicza do roku 2010. W: Bezpieczeństwo ruchu drogowego w miastach zabytkowych (na przykładzie Łowicza). [B.m.] 1997, s.80-90.

Wł. Aut.


770/2296


Zalewski Andrzej, Bella Witold: 15. Koncepcja przebudowy skrzyżowania "Koński Targ" w Łowiczu. W: Bezpieczeństwo ruchu drogowego w miastach zabytkowych (na przykładzie Łowicza). [B.m.] 1997, s.99-102.

Wł. Aut.


771/2296


Zalewski Andrzej: 7. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego w projektowaniu i planowaniu stref i ciągów ruchu uspokojonego. W: Bezpieczeństwo ruchu drogowego w miastach zabytkowych (na przykładzie Łowicza). [B.m.] 1997, s.33-47.

Wł. Aut.


772/2296


Zalewski Andrzej: 9. Proces wdrażania koncepcji uspokajania ruchu na przykładzie doświadczeń francuskich. W: Bezpieczeństwo ruchu drogowego w miastach zabytkowych (na przykładzie Łowicza). [B.m.] 1997, s.54-58.

Wł. Aut.


773/2296


Zalewski Andrzej: 10. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego w projektowaniu i planowaniu infrastruktury dla ruchu rowerowego. W: Bezpieczeństwo ruchu drogowego w miastach zabytkowych (na przykładzie Łowicza). [B.m.] 1997, s.59-73.

Wł. Aut.


774/2296


Zalewski Andrzej: 8. Wybrane aspekty prawne kształtowania stref i ciągów ruchu uspokojonego. W: Bezpieczeństwo ruchu drogowego w miastach zabytkowych (na przykładzie Łowicza). [B.m.] 1997, s.48-53.

Wł. Aut.


775/2296


Witkowska Dorota, Schackmurove Yochanan: Analiza rynków kapitałowych na świecie przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych. W: Zastosowania badań operacyjnych. Łódź 1997, s.333-348. odb.

Wł. Kat. Zarz.


776/2296


Ślusarski Ludomir: 3.4. Recykling wyrobów gumowych. W: Recykling materiałów polimerowych. [Warszawa] 1996, s.106-118. odb.

Wł. Inst. Polim.


777/2296


Chojnacka Ewa: Ćw.1. Podstawowe prawa i zależności w obwodach prądu stałego. W: Laboratorium z podstaw elektrotechniki. Łódź 1998, s.9-25.

Sygnatura: 11180/S


778/2296


Kuczyński Andrzej: Ćw.2. Rezystancyjne elementy nieliniowe. W: Laboratorium z podstaw elektrotechniki. Łódź 1998, s.27-38.

Sygnatura: 11180/S


779/2296


Bek Jadwiga: Ćw.3. Układy liniowe zasilane napięciem sinusoidalnym. W: Laboratorium z podstaw elektrotechniki. Łódź 1998, s.39-48.

Sygnatura: 11180/S


780/2296


Kuczyński Andrzej: Ćw.4. Model linii energetycznej. W: Laboratorium z podstaw elektrotechniki. Łódź 1998, s.49-60.

Sygnatura: 11180/S


781/2296


Korzybski Marek: Ćw.5. Badanie układów trójfazowych. W: Laboratorium z podstaw elektrotechniki. Łódź 1998, s.61-71.

Sygnatura: 11180/S


782/2296


Morawska Hanna: Ćw.6. Pomiar parametrów czwórnika. W: Laboratorium z podstaw elektrotechniki. Łódź 1998, s.73-85.

Sygnatura: 11180/S


783/2296


Korzybski Marek: Ćw.7. Okresowe przebiegi niesinusoidalne. W: Laboratorium z podstaw elektrotechniki. Łódź 1998, s.87-96.

Sygnatura: 11180/S


784/2296


Kuczyński Andrzej: Ćw.8. Stany nieustalone w obwodach liniowych. W: Laboratorium z podstaw elektrotechniki. Łódź 1998, s.97-105.

Sygnatura: 11180/S


785/2296


Bek Jadwiga: Ćw.9. Badanie jednofazowego transformatora z rdzeniem ferromagnetycznym. W: Laboratorium z podstaw elektrotechniki. Łódź 1998, s.107-114.

Sygnatura: 11180/S


786/2296


Korzybski Marek: Ćw.10. Ferrorezonans napięć i prądów. W: Laboratorium z podstaw elektrotechniki. Łódź 1998, s.115-125.

Sygnatura: 11180/S


787/2296


Bek Jadwiga: Ćw.11. Badanie indukcyjności wzajemnej cewek magnetycznie sprzężonych. W: Laboratorium z podstaw elektrotechniki. Łódź 1998, s.127-135.

Sygnatura: 11180/S


788/2296


Kuczyński Andrzej: Ćw.12. Modelowanie pól na papierze przewodzącym. W: Laboratorium z podstaw elektrotechniki. Łódź 1998, s.137-153.

Sygnatura: 11180/S


789/2296


Hałgas Stanisław: Ćw.13. Modelowanie pola potencjalnego za pomocą siatki rezystorowej. W: Laboratorium z podstaw elektrotechniki. Łódź 1998, s.155-165.

Sygnatura: 11180/S


790/2296


Libudzisz Zdzisława, Walczak Piotr, Bardowski Jacek: Przedmowa. W: Bakterie fermentacji mlekowej. Klasyfikacja, metabolizm, genetyka, wykorzystanie. Łódź 1998, s.5-6.

Sygnatura: 83243/S


791/2296


Oberman Helena: Rozdz. 1 Klasyfikacja bakterii mlekowych. W: Bakterie fermentacji mlekowej. Klasyfikacja, metabolizm, genetyka, wykorzystanie. Łódź 1998, s.7-25.

Sygnatura: 83243/S


792/2296


Walczak Piotr: Rozdz. 3 Ogólna charakterystyka genetyczna bakterii mlekowych. W: Bakterie fermentacji mlekowej. Klasyfikacja, metabolizm, genetyka, wykorzystanie. Łódź 1998, s.54-80.

Sygnatura: 83243/S


793/2296


Walczak Piotr: Rozdz. 4 Podstawy genetyczne produkcji bakteriocyn. W: Bakterie fermentacji mlekowej. Klasyfikacja, metabolizm, genetyka, wykorzystanie. Łódź 1998, s.81-97.

Sygnatura: 83243/S


794/2296


Libudzisz Zdzisława: Rozdz. 6 Tworzenie związków aromatu przez bakterie fermentacji mlekowej. W: Bakterie fermentacji mlekowej. Klasyfikacja, metabolizm, genetyka, wykorzystanie. Łódź 1998, s.110-122.

Sygnatura: 83243/S


795/2296


Libudzisz Zdzisława: Rozdz. 8 Fermentowane napoje mleczne. W: Bakterie fermentacji mlekowej. Klasyfikacja, metabolizm, genetyka, wykorzystanie. Łódź 1998, s.138-149.

Sygnatura: 83243/S


796/2296


Walczak Piotr: Rozdz. 13 Inne kierunki wykorzystania bakterii fermentacji mlekowej. W: Bakterie fermentacji mlekowej. Klasyfikacja, metabolizm, genetyka, wykorzystanie. Łódź 1998, s.203-215.

Sygnatura: 83243/S


797/2296


Gawin Dariusz: Wstęp. W: Komputerowa fizyka budowli. Komputerowa symulacja procesów wymiany masy i energii w budynku. Przykłady zastosowań. Łódź 1998, s.5-6.

Sygnatura: 26183


798/2296


Gawin Dariusz, Więckowska Aldona, Woźniak Jan: Rozdz. 1 Opis programu ESP-r. W: Komputerowa fizyka budowli. Komputerowa symulacja procesów wymiany masy i energii w budynku. Przykłady zastosowań. Łódź 1998, s.7-29.

Sygnatura: 26183


799/2296


Gawin Dariusz, Woźniak Jan, Klemm Piotr: Rozdz. 2 Obliczenia zużycia energii do celów grzewczych dla przykładowego budynku jednorodzinnego. W: Komputerowa fizyka budowli. Komputerowa symulacja procesów wymiany masy i energii w budynku. Przykłady zastosowań. Łódź 1998, s.30-49.

Sygnatura: 26183


800/2296


Gawin Dariusz, Woźniak Jan: Rozdz. 3 Wpływ termorenowacji i zastosowania ogrzewania o zmiennym natężeniu na zużycie energii na cele grzewcze w przykładowym budynku wielorodzinnym. W: Komputerowa fizyka budowli. Komputerowa symulacja procesów wymiany masy i energii w budynku. Przykłady zastosowań. Łódź 1998, s.50-67.

Sygnatura: 26183


801/2296


Gawin Dariusz, Konca Piotr, Woźniak Jan: Rozdz. 4 Wpływ wybranych, niekonwencjonalnych rozwiązań konstrukcyjnych na zużycie energii do celów grzewczych i komfort cieplny w przykładowym budynku jednorodzinnym. W: Komputerowa fizyka budowli. Komputerowa symulacja procesów wymiany masy i energii w budynku. Przykłady zastosowań. Łódź 1998, s.68-137.

Sygnatura: 26183


802/2296


Gawin Dariusz, Woźniak Jan: Rozdz. 5 Wytyczne do projektowania budynków energooszczędnych. W: Komputerowa fizyka budowli. Komputerowa symulacja procesów wymiany masy i energii w budynku. Przykłady zastosowań. Łódź 1998, s.138-143.

Sygnatura: 26183


803/2296


Gawin Dariusz, Woźniak Jan: Załącznik. W: Komputerowa fizyka budowli. Komputerowa symulacja procesów wymiany masy i energii w budynku. Przykłady zastosowań. Łódź 1998, s.144-191.

Sygnatura: 26183


804/2296


Sokołowski Telesfor: Błędy pomiarów. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.9-21.

Sygnatura: 11222/S


805/2296


Sokołowski Telesfor: Opracowanie wyników pomiarów metodą najmniejszych kwadratów. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.22-30.

Sygnatura: 11222/S


806/2296


Kondrasiuk Janusz: Ćw. 101 Pomiar modułu Younga na postawie wydłużenia drutu. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.31-35.

Sygnatura: 11222/S


807/2296


Kondrasiuk Janusz: Ćw. 102 Pomiar modułu Younga na podstawie ugięcia belki. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.36-40.

Sygnatura: 11222/S


808/2296


Kondrasiuk Janusz: Ćw. 103 Wyznaczanie modułu sztywności metodą dynamiczną. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.41-47.

Sygnatura: 11222/S


809/2296


Staryga Elżbieta: Ćw. 111 Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła różnicowego. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.48-53.

Sygnatura: 11222/S


810/2296


Staryga Elżbieta: Ćw. 112 Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego (Katera). W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.54-62.

Sygnatura: 11222/S


811/2296


Majchrzak Tadeusz: Ćw. 113 Badanie zależności okresu drgań wahadła od amplitudy (dla dużych wychyleń). W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.63-67.

Sygnatura: 11222/S


812/2296


Staryga Elżbieta: Ćw. 114 Wyznaczanie parametrów drgań tłumionych wahadła torsyjnego. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.68-74.

Sygnatura: 11222/S


813/2296


Staryga Elżbieta: Ćw. 115 Wyznaczanie parametrów drgań tłumionych kamertonu. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.75-79.

Sygnatura: 11222/S


814/2296


Górski Piotr: Ćw. 121 Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu i w ciałach stałych oraz modułu Younga. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.80-86.

Sygnatura: 11222/S


815/2296


Górski Piotr: Ćw. 122 Badanie widma fali akustycznej. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.87-92.

Sygnatura: 11222/S


816/2296


Majchrzak Tadeusz: Ćw. 131 Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa Poiseuille'a. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.93-96.

Sygnatura: 11222/S


817/2296


Wiśniakowski Zbigniew: Ćw. 132 Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy oraz zależności lepkości od temperatury. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.97-103.

Sygnatura: 11222/S


818/2296


Gajewska Barbara: Ćw. 133 Wyznaczanie gęstości cieczy i ciał stałych za pomocą piknometru. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.104-108.

Sygnatura: 11222/S


819/2296


Gromiec Agnieszka: Ćw. 134 Wyznaczanie gęstości cieczy za pomocą wagi hydrostatycznej. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.109-114.

Sygnatura: 11222/S


820/2296


Brozi Andrzej: Ćw. 135 Wyznaczanie gęstości cieczy i ciał stałych za pomocą wagi hydrostatycznej. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.115-118.

Sygnatura: 11222/S


821/2296


Staryga Elżbieta: Ćw. 201 Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności liniowej metali. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.119-124.

Sygnatura: 11222/S


822/2296


Gajewska Barbara: Ćw. 202 Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności objętościowej cieczy. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.125-128.

Sygnatura: 11222/S


823/2296


Górski Piotr: Ćw. 203 Cechowanie termometrów cieczowych. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.129-136.

Sygnatura: 11222/S


824/2296


Gromiec Andrzej: Ćw. 211 Wyznaczanie ciepła właściwego cieczy za pomocą kaloryfera. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.137-140.

Sygnatura: 11222/S


825/2296


Kasica Henryka: Ćw. 212 Wyznaczanie ciepła topnienia lodu za pomocą kalorymetru. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.141-144.

Sygnatura: 11222/S


826/2296


Kasica Henryka: Ćw. 213 Wyznaczanie ciepła właściwego cieczy metodą ostygania. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.145-148.

Sygnatura: 11222/S


827/2296


Kościelniak-Mucha Barbara: Ćw. 214 Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.149-153.

Sygnatura: 11222/S


828/2296


Kasica Henryka: Ćw. 215 Wyznaczanie sprawności grzejnika elektrycznego i ciepła właściwego cieczy za pomocą kalorymetru z grzejnikiem elektrycznym. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.154-159.

Sygnatura: 11222/S


829/2296


Posmykiewicz Piotr: Ćw. 221 Wyznaczanie gęstości powietrza metodą Regnaulta. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.160-164.

Sygnatura: 11222/S


830/2296


Majchrzak Tadeusz: Ćw. 222 Wyznaczanie stosunku c/sub p//c/sub v/ dla powietrza metodą Clementa-Desormesa. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.165-169.

Sygnatura: 11222/S


831/2296


Majchrzak Tadeusz: Ćw. 223 Wyznaczanie stosunku c/sub p//c/sub v/ dla powietrza metodą rezonansu akustycznego. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.170-175.

Sygnatura: 11222/S


832/2296


Kasińska-Kwinkowska Bożena: Ćw. 224 Wyznaczanie wilgotności względnej powietrza i stałej psychrometru Assmana. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.176-182.

Sygnatura: 11222/S


833/2296


Derfel Grzegorz: Ćw. 231 Pomiar współczynnika przewodnictwa cieplnego gipsu. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.183-187.

Sygnatura: 11222/S


834/2296


Dłużniewski Maciej: Ćw. 301 Wyznaczanie oporu elektrycznego metodą mostka Wheatstone'a. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.188-191.

Sygnatura: 11222/S


835/2296


Dłużniewski Maciej: Ćw. 302 Wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych oraz oporu przewodników metodą techniczną. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.192-197.

Sygnatura: 11222/S


836/2296


Kasica Henryka: Ćw. 303 Wyznaczanie cieplnego współczynnika oporności właściwej metali. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.198-201.

Sygnatura: 11222/S


837/2296


Domagała Maciej: Ćw. 304 Wyznaczanie siły elektromotorycznej i oporu wewnętrznego ogniwa metodą kompensacji. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.202-206.

Sygnatura: 11222/S


838/2296


Dłużniewski Maciej: Ćw. 311 Drgania relaksacyjne w obwodzie RC. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.207-211.

Sygnatura: 11222/S


839/2296


Krzyżański Dariusz: Ćw. 312 Wyznaczanie pojemności metodą mostkową. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.212-217.

Sygnatura: 11222/S


840/2296


Wojciechowski Marek: Ćw. 321 Badanie zjawiska rezonansu elektrycznego w obwodzie RLC. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.218-221.

Sygnatura: 11222/S


841/2296


Wojciechowski Marek: Ćw. 322 Wyznaczanie indukcyjności własnej i wzajemnej cewek. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.222-225.

Sygnatura: 11222/S


842/2296


Domagała Maciej: Ćw. 323 Wyznaczanie krzywej namagnesowania pierwotnego stali krzemowej i obserwacja pętli histerezy. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.226-233.

Sygnatura: 11222/S


843/2296


Owczarek Ireneusz: Ćw. 331 Wyznaczanie pracy wyjścia elektronów z katody metodą prostych Richardsona. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.234-237.

Sygnatura: 11222/S


844/2296


Derfel Grzegorz: Ćw. 332 Badanie diody próżniowej. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.238-241.

Sygnatura: 11222/S


845/2296


Krzyżański Dariusz: Ćw. 333 Wyznaczanie parametrów triody. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.242-247.

Sygnatura: 11222/S


846/2296


Dłużniewski Maciej: Ćw. 334 Trioda i pentoda jako wzmacniacz oporowy. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.248-252.

Sygnatura: 11222/S


847/2296


Dłużniewski Maciej: Ćw. 341 Wyznaczanie zależności siły termoelektrycznej termopary od temperatury. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.253-256.

Sygnatura: 11222/S


848/2296


Kościelniak-Mucha Barbara: Ćw. 342 Wyznaczanie energii aktywacji półprzewodnika. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.257-260.

Sygnatura: 11222/S


849/2296


Kościelniak-Mucha Barbara: Ćw. 343 Wyznaczanie charakterystyk diod półprzewodnikowych. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.261-265.

Sygnatura: 11222/S


850/2296


Kościelniak-Mucha Barbara: Ćw. 344 Wyznaczanie charakterystyk tranzystora w układzie ze wspólnym emiterem. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.266-271.

Sygnatura: 11222/S


851/2296


Krzyżański Dariusz: Ćw. 345 Wyznaczanie stałej Boltzmanna przy użyciu tranzystora. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.272-277.

Sygnatura: 11222/S


852/2296


Derfel Grzegorz: Ćw. 346 Badanie przenikalności elektrycznej ferroelektryka. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.278-281.

Sygnatura: 11222/S


853/2296


Żółtowski Bogdan: Ćw. 351 Wyznaczanie ładunku właściwego elektronu metodą podłużnego pola magnetycznego. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.282-288.

Sygnatura: 11222/S


854/2296


Derfel Grzegorz: Ćw. 352 Badanie pola elektrycznego przy pomocy wanny elektrolitycznej. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.289-294.

Sygnatura: 11222/S


855/2296


Gromiec Agnieszka: Ćw. 401 Wyznaczanie współczynnika załamania światła za pomocą mikroskopu. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.295-298.

Sygnatura: 11222/S


856/2296


Rożniakowski Kazimierz: Ćw. 402 Wyznaczanie współczynnika załamania światła materiału soczewki. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.299-303.

Sygnatura: 11222/S


857/2296


Gromiec Agnieszka: Ćw. 403 Badanie zależności współczynnika załamania światła od temperatury za pomocą refraktometru Abbego. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.304-307.

Sygnatura: 11222/S


858/2296


Sokołowski Telesfor: Ćw. 404 Wyznaczanie ogniskowej soczewki i układu soczewek metodą Bessela. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.308-312.

Sygnatura: 11222/S


859/2296


Gajewska Barbara: Ćw. 405 Wyznaczanie powiększenia obiektywu mikroskopu i pomiar małych odległości. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.313-317.

Sygnatura: 11222/S


860/2296


Gajewska Barbara: Ćw. 411 Wyznaczanie apertury numerycznej obiektywu mikroskopu. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.318-321.

Sygnatura: 11222/S


861/2296


Sokołowski Telesfor: Ćw. 412 Wyznaczanie długości fali świetlnej metodą pierścieni Newtona. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.322-325.

Sygnatura: 11222/S


862/2296


Sokołowski Telesfor: Ćw. 413 Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą spektrometru siatkowego. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.326-329.

Sygnatura: 11222/S


863/2296


Sokołowski Telesfor: Ćw. 414 Wyznaczanie krzywej dyspersji pryzmatu. Analiza widmowa. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.330-333.

Sygnatura: 11222/S


864/2296


Derfel Grzegorz: Ćw. 415 Pomiar grubości cienkiej warstwy metodą interferencyjną. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.334-338.

Sygnatura: 11222/S


865/2296


Wiśniakowski Zbigniew: Ćw. 416 Wyznaczanie krzywych transmisji roztworów barwnych i filtrów optycznych. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.339-343.

Sygnatura: 11222/S


866/2296


Wojtatowicz Tomasz: Ćw. 421 Badanie zjawiska polaryzacji światła przez odbicie. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.344-348.

Sygnatura: 11222/S


867/2296


Krasińska Krystyna: Ćw. 422 Wyznaczanie współczynnika skręcalności właściwej sacharozy. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.349-354.

Sygnatura: 11222/S


868/2296


Wojtatowicz Tomasz: Ćw. 431 Pomiar współczynnika pochłaniania światła. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.355-359.

Sygnatura: 11222/S


869/2296


Derfel Grzegorz: Ćw. 432 Wyznaczanie zależności światłości względnej od mocy wydzielonej we włóknie żarówki. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.360-363.

Sygnatura: 11222/S


870/2296


Krasiński Mariusz: Ćw. 433 Wyznaczanie współczynnika pochłaniania promieniowania. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.364-369.

Sygnatura: 11222/S


871/2296


Sokołowski Telesfor: Ćw. 434 Wyznaczanie czułości fotoopornika. W: Instrukcje do ćwiczeń I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998, s.370-374.

Sygnatura: 11222/S


872/2296


Zalewski Andrzej: 6. Planistyczne środki poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w zagospodarowaniu przestrzennym. W: Bezpieczeństwo ruchu drogowego w miastach zabytkowych (na przykładzie Łowicza). [B.m.] 1997, s.26-32.

Wł. Aut.


873/2296


Ulański Jacek, Tracz Adam, Jeszka Jeremiasz, Laukhina E., Khomenko A., Polanowski Piotr, Staerk D., Helberg W.: Conductivity of the ET polyiodides crystalline networks transformed into superconducting phase. W: Electrical and Related Properties of Organic Solids. Dordrecht 1997, s.241-257. odb.

Wł. Inst. Polim.


874/2296


*
Siebbels Laurens, Bartczak Witold, Terrissol M., Hummel Andries: Dynamics and recombination of positive ions and thermalized electrons in high energy electron tracks calculated by computer simulations. W: Microdosimetry. [B.m.] 1997, s.11-14.


875/2296


Adamiec Janusz: Chap.1 Characteristics of bio-materials. Chap.15.2 Contact and contact-sorption drying. W: Thermal processing of bio-materials. Amsterdam 1998, s.5-48; s.393-412.

Wł. Kat. Proc. Ciep. i Dyfuz.


876/2296


Bartczak Zdzisław, Wawrzyniak Paweł: Chap.20 Ohmic heating. W: Thermal processing of bio-materials. Amsterdam 1998, s.533-550.

Wł. Kat. Proc. Ciep. i Dyfuz.


877/2296


Błaszczyk Roman, Kosaric Naim: Chap.23 Basic function of bioreactors, types and modes of operation. Chap.24 Models of microbial growth and mass transfer in bioreactors. Chap.25 Scale-up, technical requirements and design. W: Thermal processing of bio-materials. Amsterdam 1998, s.589-602.

Wł. Kat. Proc. Ciep. i Dyfuz.


878/2296


Iciek Jan: Chap.5 Major issues. Chap.6 Sterilization and pasteurization of media. Chap.7 Thickening by evaporation. W: Thermal processing of bio-materials. Amsterdam 1998, s.139-215.

Wł. Kat. Proc. Ciep. i Dyfuz.


879/2296


Kamiński Władysław: Chap.4 Simulation, design, control and optimization of thermal processes. Chap.22.5 Membrane processes. W: Thermal processing of bio-materials. Amsterdam 1998, s.121-136; s.568-579.

Wł. Kat. Proc. Ciep. i Dyfuz.


880/2296


Kudra Tadeusz: Chap.2 Properties of bio-materials. Chap.18 Processing in high-frequency electromagnetic fields. Chap.22 Other non-conventional methods. W: Thermal processing of bio-materials. Amsterdam 1998, s.49-98; s.491-509; s.561-585.

Wł. Kat. Proc. Ciep. i Dyfuz.


881/2296


Kudra Tadeusz, Strumiłło Czesław: Chap.11 Bio-materials as drying objects. Chap.12 Dryers: principles, classification and design. Chap.19 Combined field technologies. W: Thermal processing of bio-materials. Amsterdam 1998, s.295-344; s.511-532.

Wł. Kat. Proc. Ciep. i Dyfuz.


882/2296


Kamiński Władysław, Strumiłło Czesław: Chap.3 Interphase heat and mass transfer. W: Thermal processing of bio-materials. Amsterdam 1998, s.99-120.

Wł. Kat. Proc. Ciep. i Dyfuz.


883/2296


Markowski Adam: Chap.15.1 Jet spouted bed drying of bio-materials. Chap.26 Introduction: role of safety and loss prevention in thermal processing of bio-materials. Chap.27 Main characteristics of thermal processing of bio-materials. Chap.28 Hazards of thermal bioprocessing. Chap.29 Risk assesment procedure. Chap.30 Suitability of risk assessment methods and techniques for thermal processing of bio-materials. W: Thermal processing of bio-materials. Amsterdam 1998, s.383-393; s.611-652.

Wł. Kat. Proc. Ciep. i Dyfuz.


884/2296


Libudzisz Zdzisława: Chap.2.4 The impact of process parameters on the properties of microorganisms. W: Thermal processing of bio-materials. Amsterdam 1998, s.83-92.

Wł. Kat. Proc. Ciep. i Dyfuz.


885/2296


Michałowski Stanisław: Chap.8 Major issues. Chap.9 Chilling and freezing. Chap.10 Freeze concentration. Chap.15.3 Freeze drying. W: Thermal processing of bio-materials. Amsterdam 1998, s.219-292; s.412-434.

Wł. Kat. Proc. Ciep. i Dyfuz.


886/2296


Pakowski Zdzisław: Chap.14 Drying in fluid bed and vibrated fluid bed. W: Thermal processing of bio-materials. Amsterdam 1998, s.367-382.

Wł. Kat. Proc. Ciep. i Dyfuz.


887/2296


Martinez Joaquin, Zbiciński Ireneusz: Chap.21 Aseptic processing. W: Thermal processing of bio-materials. Amsterdam 1998, s.551-560.

Wł. Kat. Proc. Ciep. i Dyfuz.


888/2296


Tutova Evelina G., Zbiciński Ireneusz: Chap.17 Selected technologies of thermal processing. W: Thermal processing of bio-materials. Amsterdam 1998, s.471-488.

Wł. Kat. Proc. Ciep. i Dyfuz.


889/2296


Zbiciński Ireneusz: Chap.13 Spray drying. W: Thermal processing of bio-materials. Amsterdam 1998, s.345-366.

Wł. Kat. Proc. Ciep. i Dyfuz.


890/2296


Adamiec Janusz, Tutova Evelina G.: Chap.16 Some aspects of thermal preservation of bio-materials. W: Thermal processing of bio-materials. Amsterdam 1998, s.461-470.

Wł. Kat. Proc. Ciep. i Dyfuz.


891/2296


Strumiłło Czesław, Liu Xiang Dong: Chap.34 Drying of bio-materials. W: Modern drying technology. Beijing 1998, s.880-904.

Wł. Kat. Proc. Ciep. i Dyfuz.


892/2296


Szczepaniak Piotr: Preface. W: Computational Intelligence and Applications. Heidelberg 1999, s.V-IX.

Wł. Kat. Terod. Proc.


893/2296


Al-Rawi Moayad, Materka Andrzej: Voiced/unvoiced speech signal segmentation using wavelet analysis. W: Computational Intelligence and Applications. Heidelberg 1999, s.85-93.

Wł. Kat. Termod. Proc.


894/2296


Jóźwik Adam, Strzecha Krzysztof: Neuronlike net, standard k-NN classifier and net of k-NN classifiers. An experimental comparison study. W: Computational Intelligence and Applications. Heidelberg 1999, s.178-183.

Wł. Kat. Termod. Proc.


895/2296


Kabziński Jacek, Woźniak Piotr: Adaptive plus fuzzy/neural controllers for MIMO nonlinear plants. W: Computational Intelligence and Applications. Heidelberg 1999, s.184-191.

Wł. Kat. Termod. Proc.


896/2296


Kącki Edward, Ostrowska Beata, Stempczyńska Joanna: Diagnostic algorithm based on expert matrix obtained by Monte-Carlo method. W: Computational Intelligence and Applications. Heidelberg 1999, s.200-206.

Wł. Kat. Termod. Proc.


897/2296


Materka Andrzej, Strzelecki Michał: Observation domain partitioning by means of ANNs in real-time parameter estimation systems. W: Computational Intelligence and Applications. Heidelberg 1999, s.234-243.

Wł. Kat. Termod. Proc.


898/2296


Strumiłło Paweł, Kamiński Władysław, Skrzypski Jerzy: Modelling and interpolation of seasonal air temperature changes in Central Europe. W: Computational Intelligence and Applications. Heidelberg 1999, s.302-310.

Wł. Kat. Termod. Proc.


899/2296


Witkowska Dorota: Neural networks application to analysis of daily stock returns at the largest stock markets. W: Computational Intelligence and Applications. Heidelberg 1999, s.351-364.

Wł. Kat. Termod. Proc.


900/2296


Krysiński Jan: Zarys termodynamiki procesu sprężania i teorii stopnia. W: Sprężarki przepływowe. Materiały Kursu Instytutu Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej. [B.m.] 1998, s.1-17, [8].

Wł. Inst. Masz. Przepł.


901/2296


Kozanecki Zbigniew: Dynamika i hałas maszyn przepływowych. W: Sprężarki przepływowe. Materiały Kursu Instytutu Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej. [B.m.] 1998, s.1-17.

Wł. Inst. Masz. Przepł.


902/2296


Kozanecki Zbigniew: Wybrane zagadnienia eksploatacji. Nowe technologie i rozwiązania konstrukcyjne, normy API. W: Sprężarki przepływowe. Materiały Kursu Instytutu Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej. [B.m.] 1998, s.1-12.

Wł. Inst. Masz. Przepł.


903/2296


Kryłłowicz Władysław: Konstrukcje sprężarek przepływowych. Cz. I Sprężarki osiowe i promieniowe jednowałowe. W: Sprężarki przepływowe. Materiały Kursu Instytutu Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej. [B.m.] 1998, s.1-8, [10].

Wł. Inst. Masz. Przepł.


904/2296


Kryłłowicz Władysław: Konstrukcje sprężarek przepływowych. Część II Sprężarki wielowałowe (przekładniowe). W: Sprężarki przepływowe. Materiały Kursu Instytutu Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej. [B.m.] 1998, s.1-5, [12].

Wł. Inst. Masz. Przepł.


905/2296


Smolny Antoni, Błaszczak Jarosław: Ćw. 1 Pomiar parametrów stacjonarnego przepływu. W: Sprężarki przepływowe. Materiały Kursu Instytutu Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej. [B.m.] 1998, s.1-8.

Wł. Inst. Masz. Przepł.


906/2296


Ciepłucha Jan: Ćw. 2 Pomiar parametrów niestacjonarnego przepływu. W: Sprężarki przepływowe. Materiały Kursu Instytutu Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej. [B.m.] 1998, s.1-8.

Wł. Inst. Masz. Przepł.


907/2296


Kryłłowicz Władysław: Ćw. 4 Wyznaczanie charakterystyk sprężarki promieniowej. W: Sprężarki przepływowe. Materiały Kursu Instytutu Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej. [B.m.] 1998, s.1-8.

Wł. Inst. Masz. Przepł.


908/2296


Kozanecki Zbigniew: Ćw. 6 Dynamika maszyn przepływowych w świetle norm API. W: Sprężarki przepływowe. Materiały Kursu Instytutu Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej. [B.m.] 1998, s.1-7.

Wł. Inst. Masz. Przepł.


909/2296


Kozanecka Dorota: Ćw. 5 Aktywne łożyska magnetyczne oraz układ łożysk powietrzno-magnetycznych. W: Sprężarki przepływowe. Materiały Kursu Instytutu Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej. [B.m.] 1998, s.1-5.

Wł. Inst. Masz. Przepł.


910/2296


Papierski Adam: Nowoczesne metody projektowania pomp wykorzystujące elementy analizy numerycznych przepływów trójwymiarowych. W: Kurs Instytutu Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej. Pompy przepływowe. [B.m.] 1998, s.1-8.

Wł. Inst. Masz. Przepł.


911/2296


Najdecki Stefan: Współpraca pomp z układem transportu. W: Kurs Instytutu Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej. Pompy przepływowe. [B.m.] 1998, s.1-17.

Wł. Inst. Masz. Przepł.


912/2296


Staniszewski Jerzy: Zarys metody projektowania pomp odśrodkowych o żądanym kształcie charakterystyki przepływowej. W: Kurs Instytutu Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej. Pompy przepływowe. [B.m.] 1998, s.1-7.

Wł. Inst. Masz. Przepł.


913/2296


Najdecki Stefan: Pomiary charakterystyk przepływowo-energetycznych. W: Kurs Instytutu Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej. Pompy przepływowe. [B.m.] 1998, s.1-14.

Wł. Inst. Masz. Przepł.


914/2296


Najdecki Stefan: Kawitacja. W: Kurs Instytutu Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej. Pompy przepływowe. [B.m.] 1998, s.1-13.

Wł. Inst. Masz. Przepł.


915/2296


Najdecki Stefan: Dobór pomp. W: Kurs Instytutu Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej. Pompy przepływowe. [B.m.] 1998, s.1-2.

Wł. Inst. Masz. Przepł.


916/2296


Papierski Adam: Laboratorium-ćwiczenia. W: Kurs Instytutu Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej. Pompy przepływowe. [B.m.] 1998, s.1-4.

Wł. Inst. Masz. Przepł.


917/2296


Zabrocki Janusz, Marshall Garland: The 1,5-disubstituted tetrazole ring as a cis-amide bond surrogate. W: Methods in molecular medicine. Vol.23. Peptidomimetics protocols. [B.m.] 1998, s.417-436. odb.

Wł. Inst. Chem. Org.


918/2296


Janicki Marcin, Zubert Mariusz, Wójciak Wojciech, Orlikowski Mariusz, Napieralski Andrzej: 9. Application of inverse problems to IC temperature estimation. W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems. Boston 1998, s.55-60.

Wł. Kat. Mikroelektr. i Tech. Inf.


919/2296


Więcek Bogusław, De Mey Gilbert: 11. Contribution of radiation in heat dissipation in electronic devices. W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems. Boston 1998, s.69-76.

Wł. Kat. Mikroelektr. i Tech. Inf.


920/2296


Wójciak Wojciech, Napieralski Andrzej, Orlikowski Mariusz, Zubert Mariusz: 12. Modelling and synthesis of electro-thermal microdevices. W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems. Boston 1998, s.77-82.

Wł. Kat. Mikroelektr. i Tech. Inf.


921/2296


Materka Andrzej, Pełczyński Paweł, Strzelecki Michał: 15. Artificial neural network mixed-signal prototype system for model parameter identification. W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems. Boston 1998, s.97-102.

Wł. Kat. Mikroelektr. i Tech. Inf.


922/2296


Salman Abdul Wahab A., Napieralski Andrzej, Turowski Marek, Jabłoński Grzegorz: 17. A new approach for finding optimum design of electrostatic micromotors. W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems. Boston 1998, s.109-114.

Wł. Kat. Mikroelektr. i Tech. Inf.


923/2296


Grecki Mariusz, Jabłoński Grzegorz, Turowski Marek, Napieralski Andrzej: 33. Teaching power electronics with two-dimensional semiconductor devices models. W: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems. Boston 1998, s.215-220.

Wł. Kat. Mikroelektr. i Tech. Inf.


924/2296


Iciek Jan: Rozdz.3.1 Wstęp. W: Podstawy przetwórstwa spożywczego. Podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie TECHNIK AGROBIZNESU. Warszawa 1998, s.50. odb.

Wł. Inst. Chem. Technol. Żyw.


925/2296


Iciek Jan: Rozdz.3.2 Ogólna charakterystyka procesów jednostkowych stosowanych w przemyśle spożywczym. W: Podstawy przetwórstwa spożywczego. Podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie TECHNIK AGROBIZNESU. Warszawa 1998, s.51-52. odb.

Wł. Inst. Chem. Technol. Żyw.


926/2296


Iciek Jan: Rozdz.3.3 Procesy mechaniczne. W: Podstawy przetwórstwa spożywczego. Podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie TECHNIK AGROBIZNESU. Warszawa 1998, s.52-67. odb.

Wł. Inst. Chem. Technol. Żyw.


927/2296


Iciek Jan: Rozdz.3.4 Procesy cieplne. W: Podstawy przetwórstwa spożywczego. Podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie TECHNIK AGROBIZNESU. Warszawa 1998, s.68-85. odb.

Wł. Inst. Chem. Technol. Żyw.


928/2296


Iciek Jan: Rozdz.3.5 Procesy dyfuzyjne. W: Podstawy przetwórstwa spożywczego. Podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie TECHNIK AGROBIZNESU. Warszawa 1998, s.86-96. odb.

Wł. Inst. Chem. Technol. Żyw.


929/2296


Iciek Jan: Rozdz.3.6 Wytyczne do projektowania procesu technologicznego. W: Podstawy przetwórstwa spożywczego. Podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie TECHNIK AGROBIZNESU. Warszawa 1998, s.97-102. odb.

Wł. Inst. Chem. Technol. Żyw.


930/2296


Irzyniec Zbigniew, Klimczak Jolanta: Rozdz.4. Utrwalanie żywności. W: Podstawy przetwórstwa spożywczego. Podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie TECHNIK AGROBIZNESU. Warszawa 1998, s.121-200. odb.

Wł. Inst. Chem. Technol. Żyw.


931/2296


Krala Lucjan: Rozdz.5.4 Linia uboju. W: Podstawy przetwórstwa spożywczego. Podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie TECHNIK AGROBIZNESU. Warszawa 1998, s.216-229. odb.

Wł. Inst. Chem. Technol. Żyw.


932/2296


Krala Lucjan: Rozdz.6.4 Przemysł mięsny. W: Podstawy przetwórstwa spożywczego. Podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie TECHNIK AGROBIZNESU. Warszawa 1998, s.291-308. odb.

Wł. Inst. Chem. Technol. Żyw.


933/2296


Król Bogusław: Rozdz.3.7 Procesy chemiczne w technologii żywności. W: Podstawy przetwórstwa spożywczego. Podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie TECHNIK AGROBIZNESU. Warszawa 1998, s.103-107. odb.

Wł. Inst. Chem. Technol. Żyw.


934/2296


Nebesny Ewa: Rozdz.6.3 Przemysł ziemniaczany. W: Podstawy przetwórstwa spożywczego. Podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie TECHNIK AGROBIZNESU. Warszawa 1998, s.284-290. odb.

Wł. Inst. Chem. Technol. Żyw.


935/2296


Kocimowska-Badek Anna: Rozdz.8. Ochrona środowiska w przemyśle spożywczym. W: Podstawy przetwórstwa spożywczego. Podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie TECHNIK AGROBIZNESU. Warszawa 1998, s.389-403. odb.

Wł. Inst. Chem. Technol. Żyw.


936/2296


Trzmiel Tadeusz: Rozdz.3.8 Procesy biochemiczne w technologii żywności. W: Podstawy przetwórstwa spożywczego. Podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie TECHNIK AGROBIZNESU. Warszawa 1998, s.108-120. odb.

Wł. Inst. Chem. Technol. Żyw.


937/2296


Pabjańczyk Wiesława: Zasady racjonalnego oświetlenia. W: Technika Świetlna'98 Poradnik-Informator. T.1. Warszawa 1998, s.387-404. odb.

Wł. Inst. Elektroenerg.


938/2296


Pabjańczyk Wiesława: Oświetlenie obiektów handlowych. W: Technika Świetlna'98 Poradnik-Informator. T.2. Warszawa 1998, s.49-60. odb.

Wł. Inst. Elektroenerg.


939/2296


Gabryjelski Zbigniew: Rozwiązania instalacji oświetleniowych. W: Technika Świetlna'98 Poradnik-Informator. T.2. Warszawa 1998, s.231-242. odb.

Wł. Inst. Elektroenerg.


940/2296


Pawlik Maciej: Karol Przanowski. W: Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych 1997. T.51. Łódź 1998, s.121-123. odb.

Wł. Inst. Elektroenerg.


941/2296


Ciota Zygmunt, Napieralski Andrzej, Jankowski Mariusz: Advanced methods of FIR filter realisation. W: Recent Advances in Circuits and Systems. Singapore 1998, s.9-14. odb.

Wł. Kat. Mikroelektr. i Tech. Inf.


942/2296


Rzymski Władysław: Elastomery termoplastyczne wytwarzane metodą dynamicznej wulkanizacji mieszanin elastomer-plastomer. Thermoplastic elastomers prepared by the dynamic vulcanization of rubber-plastic blends. W: Stosowanie i przetwórstwo materiałów polimerowych. Częstochowa 1998, s.17-28 sum..

Sygnatura: 91201


943/2296


Rzymski Władysław, Bieliński Dariusz, Baryń Włodzimierz: Właściwości frykcyjne bieżników elastycznych w paskach pociągowych pakowarek. Friction properties of elastic treads in driving belts of packing machines. W: Stosowanie i przetwórstwo materiałów polimerowych. Częstochowa 1998, s.219-224.

Sygnatura: 91201


944/2296


Jóźwik Adam, Strzecha Krzysztof: Neuronlike net, standard k-NN classifier and net of k-NN classifiers. An experimental comparison study. W: Computational intelligence and applications. [B.m.] 1998, s.178-183. odb.

Wł. Inst. Inf. Stos.


945/2296


Szmidt Czesław: Chapt.12. La detection des dirigeants en Pologne pendant la periode de transition. W: Preparer les dirigeants de demain. Paris 1998, s.225-232. odb.

Wł. Kat. Zarz.


946/2296


Witkowska Dorota: Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do analizy zdolności kredytowej przedsiębiorstw. W: Metody i zastosowania badań operacyjnych. Cz.1. Katowice 1998, s.243-253. odb.

Wł. Kat. Zarz.


947/2296


Staniec Iwona: Decyzje kredytowe a sieci neuronowe. W: Metody i zastosowania badań operacyjnych. Cz.1. Katowice 1998, s.237-242. odb.

Wł. Kat. Zarz.


948/2296


*
Stolarska Maria: Analiza systemu kształcenia i dokształcania inżynierów-menedżerów we Francji. W: Restrukturyzacja wyższych studiów menedżerskich w Polsce w aspekcie wymagań Wspólnoty Europejskiej. Gdańsk 1998, s.122-134.


949/2296


*
Durlik I., Stolarska Maria, Dworczak M.: Europejskie doświadczenia w kształceniu inżynierów-menedżerów. W: Restrukturyzacja wyższych studiów menedżerskich w Polsce w aspekcie wymagań Wspólnoty Europejskiej. Gdańsk 1998, s.248.


950/2296


Kącki Edward, Stempczyńska Joanna: TELONC system for oncology education. W: Advances in health telematics education. Amsterdam 1998, s.120-125. odb.

Wł. Inst. Inform.


951/2296


Kubarski Jan: Algebroid nature of the characteristic classes of flat bundles. W: Homotopy and geometry. Warszawa 1998, s.199-224. odb.

Wł. Inst. Mat.


952/2296


Nakwaski Włodzimierz, Osiński Marek: Thermal properties of vertical-cavity surface-emitting semiconductor lasers. W: Progress in optics. Vol. XXXVIII. Amsterdam: Elsevier 1998, s.165-262. repr.

Wł. Inst. Fiz.


953/2296


Kabziński Jacek, Woźniak Piotr: Adaptive plus fuzzy/neural controllers for MIMO nonlinear plants. W: Computational intelligence and applications. Heidelberg 1998, s.184-191. odb.

Wł. Inst. Autom.


954/2296


Szosland Janusz, Słodowy Jerzy, Snycerski Marek: Pt.2 Dynamic qualitology of weaving process and linear textile products used for warp. W: Qualiwave - quality aspects in weaving.
Ed. Vangheluwe Lieven. Gent 1998, s.37-72. odb.

Wł. Kat. Technol. i Bud. Tkanin


955/2296


Górski Tadeusz, Balcerak Jerzy, Nowak-Lipińska Krystyna, Siudak Feliks: Działalność służby sanitarno-epidemiologicznej województwa łódzkiego w latach 1945-1995. W: Opieka zdrowotna w Łodzi od roku 1945. Studium organizacyjno-historyczne. Łódź 1998, s.348-375. odb.

Wł. Kat. Inż. Środ.


956/2296


Zieliński Wojciech: Roz.1. Proste układy ze wzmacniaczami operacyjnymi. W: Teoria obwodów. Zadania. Łódź 1999, s.5-21.

Sygnatura: 11271/s


957/2296


Ossowski Marek: Roz.2. Badanie pasywności i aktywności n-wrotników. W: Teoria obwodów. Zadania. Łódź 1999, s.22-27.

Sygnatura: 11271/s


958/2296


Ossowski Marek: Roz.3. Analiza obwodów rezystancyjnych liniowych. W: Teoria obwodów. Zadania. Łódź 1999, s.28-64.

Sygnatura: 11271/s


959/2296


Zieliński Wojciech: Roz.4. Obwody liniowe prądu sinusoidalnego w stanie ustalonym. Rezonans w obwodach elektrycznych. W: Teoria obwodów. Zadania. Łódź 1999, s.65-90.

Sygnatura: 11271/s


960/2296


Ziemnicki Jerzy: Roz.5. Obwody trójfazowe. W: Teoria obwodów. Zadania. Łódź 1999, s.91-106.

Sygnatura: 11271/s


961/2296


Kuczyński Andrzej: Roz.6. Analiza obwodów liniowych w stanie nieustalonym metodą klasyczną. W: Teoria obwodów. Zadania. Łódź 1999, s.107-130.

Sygnatura: 11271/s


962/2296


Ziemnicki Jerzy: Roz.7. Analiza obwodów liniowych w stanach nieustalonych metodą operatorową. W: Teoria obwodów. Zadania. Łódź 1999, s.131-147.

Sygnatura: 11271/s


963/2296


Ossowski Marek: Roz.8. Macierzowa analiza obwodów liniowych. W: Teoria obwodów. Zadania. Łódź 1999, s.148-167.

Sygnatura: 11271/s


964/2296


Ziemnicki Jerzy: Roz.9. Analiza obwodów liniowych pobudzanych odkształconymi wymuszeniami okresowymi. W: Teoria obwodów. Zadania. Łódź 1999, s.168-189.

Sygnatura: 11271/s


965/2296


Kuczyński Andrzej: Roz.10. Metoda równań stanu. W: Teoria obwodów. Zadania. Łódź 1999, s.190-219.

Sygnatura: 11271/s


966/2296


Zieliński Wojciech: Roz.11. Czwórniki. W: Teoria obwodów. Zadania. Łódź 1999, s.220-243.

Sygnatura: 11271/s


967/2296


Kuczyński Andrzej: Roz.12. Schematy blokowe. W: Teoria obwodów. Zadania. Łódź 1999, s.244-257.

Sygnatura: 11271/s


968/2296


Kuczyński Andrzej: Roz.13. Grafy sygnałowe. W: Teoria obwodów. Zadania. Łódź 1999, s.258-277.

Sygnatura: 11271/s


969/2296


Kuczyński Andrzej: Roz.14. Elementy syntezy dwójnikow SLSP. W: Teoria obwodów. Zadania. Łódź 1999, s.278-285.

Sygnatura: 11271/s


970/2296


Zieliński Wojciech: Roz.15. Transmitancje operatorowe i widmowe. W: Teoria obwodów. Zadania. Łódź 1999, s.286-302.

Sygnatura: 11271/s


971/2296


Kuczyński Andrzej: Roz.16. Analiza wrażliwościowa. W: Teoria obwodów. Zadania. Łódź 1999, s.303-317.

Sygnatura: 11271/s


972/2296


Zieliński Wojciech: Roz.17. Geometryczna analiza obwodów II rzędu. W: Teoria obwodów. Zadania. Łódź 1999, s.318-326.

Sygnatura: 11271/s


973/2296


Ossowski Marek: Roz.18. Stabilność układów elektrycznych. W: Teoria obwodów. Zadania. Łódź 1999, s.327-344.

Sygnatura: 11271/s


974/2296


Ziemnicki Jerzy: Roz.19. Linia długa w stanie nieustalonym. W: Teoria obwodów. Zadania. Łódź 1999, s.345-365.

Sygnatura: 11271/s


975/2296


Ziemnicki Jerzy: Roz.20. Linia długa w stanie ustalonym. W: Teoria obwodów. Zadania. Łódź 1999, s.366-374.

Sygnatura: 11271/s


976/2296


Ossowski Marek: Roz.21. Podstawy analizy obwodów nieliniowych. W: Teoria obwodów. Zadania. Łódź 1999, s.375-394.

Sygnatura: 11271/s


977/2296


Sierecka-Nowakowska Barbara: Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe na przykładzie dolin rzecznych miasta dziewiętnastowiecznego. W: Problemy ochrony przestrzeni dolin rzecznych Silnicy i Sufragańca. Kielce 1998, s.99-106. odb.

Wł. Inst. Archit. i Urb.


978/2296


Sierecka-Nowakowska Barbara: Łęczyca-Sieradz-Piotrków-Łódź czyli region łódzki. W: Polskie regiony. Podstawy kulturowe regionalizacji Polski. Ciechanów 1997, s.159-170.

Wł. Inst. Archit. i Urb.


979/2296


Kunert Olimpia: 4 Postawy kierowników wobec restrukturyzacji ich przedsiębiorstw. W: Raport o zarządzaniu. Polskie przedsiębiorstwa i menedżerowie wobec wyzwań XXI wieku. Cz. 3. Warszawa 1998, s.269-288. odb.

Wł. Kat. Bud. Beton.


980/2296


*
Mitura Stanisław: NCD for medicine. W: Frontiers in Interdisciplinary Physics. La Jolla 1998, s.149.


981/2296


Drzewińska Ewa, Rogaczewski Zbigniew: 2.3 Opakowania z tworzyw papierniczych. W: Opakowania żywności. Poznań 1998, s.117-198. odb.

Wł. Inst. Pap. i Masz. Pap.


982/2296


Awrejcewicz Jan, Tomczak Krzysztof: Vibro-impact dynamics control in the resonance case. W: Computational mechanics. New trends and applications. Barcelona 1998, s.1-16. odb.

Wł. Kat. Autom. i Biomech.


983/2296


Awrejcewicz Jan, Antosik Tomasz: Modelling a segment of the lumbar of the human vertebral column by means of finite element method. W: Computational mechanics. New trends and applications. Barcelona 1998, s.1-12. odb.

Wł. Kat. Autom. i Biomech.


984/2296


Awrejcewicz Jan, Pryk Sławomir: Dynamical model of a three-degree-of-freedom manipulator. W: Computational mechanics. New trends and applications. Barcelona 1998, s.1-19. odb.

Wł. Kat. Autom. i Biomech.


985/2296


Więckowski Zdzisław: A particle-in-cell method in analysis of motion of a granular material in a silo. W: Computational mechanics. New trends and applications. Barcelona 1998, s.1-20. odb.

Wł. Kat. Mech. Mater.


986/2296


Schrefler Bernhard, Lefik Marek, Galvanetto Ugo: Linear and non-linear behaviour of composite materials with periodic structure. W: Computational mechanics. New trends and applications. Barcelona 1998, s.1-20. odb.

Wł. Kat. Mech. Mater.


987/2296


Winiarski Jerzy: Zintegrowane planowanie w gospodarce energetycznej i sterowanie popytem na energię czynnikiem wdrażania ekorozwoju. W: Sterowanie ekorozwojem. T.3. Białystok 1998, s.265-270. odb.

Wł. Kat. Nauk Społ.


988/2296


Przestalski Andrzej, Suchocki Bolesław, Twardowski Tomasz: Poland. W: Biotechnology in the Public Sphere. [B.m.] 1998, s.118-123. odb.

Wł. Inst. Bioch. Tech.


989/2296


Twardowski Tomasz, Bielecki Stanisław: Biotechnologia - różnorodność biologiczna, tradycja i rozwój, korzyści a zagrożenia. W: Nauki Pogranicza. [B.m.] 1998, s.107-121. odb.

Wł. Inst. Bioch. Tech.


990/2296


Wilska-Jeszka Jadwiga: Naturalne i syntetyczne barwniki do żywności możliwości wyboru i ograniczenia. W: Aromaty i barwniki w żywności. Konin 1998, s.39-50. odb.

Wł. Inst. Bioch. Tech.


991/2296


Grzechowiak Jolanta, Masalska Aleksandra, Kępiński Leszek, Rynkowski Jacek: Deactivation studies of Ni/Al/sub 2/O/sub 3/ ZSM-5 catalysts: effect of nickel incorporation. W: Catalyst deactivation 1997. [B.m.] 1997, s.681-686. odb.

Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.


992/2296


Gorzka Zbigniew, Kaźmierczak Marek, Żarczyński Andrzej: 17 Catalytic oxidation of 1,2-dichloropropane on copper-zinc catalyst. W: Chemistry for the protection of the environment 3. New York 1998, s.143-147. odb.

Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.


993/2296


Kaźmierczak Marek: 18 Thermocatalytic treatment of sulphur organic compounds. W: Chemistry for the protection of the environment 3. New York 1998, s.149-155. odb.

Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.


994/2296


Socha Adam, Kuśmierek Elżbieta, Kaźmierczak Marek: 19 Simultaneous electrooxidation of cyanides and recovery of copper on carbon fibre. W: Chemistry for the protection of the environment 3. New York 1998, s.157-164. odb.

Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.


995/2296


*
Turowski Janusz: Problems of university, science and industry cooperation in the transition period. W: Perspectives in higher education reform. Vol.6. [B.m.] 1997, s.159-163.


996/2296


*
Kulczycki J., Malko J., Pawlik Maciej: Perspektywy dalszego rozwoju polskiego systemu elektroenergetycznego. W: Wyzwania XXI wieku przed elektrotechniką. Warszawa 1998


997/2296


Fodemski Tadeusz: Rozdz.2. Jednostki miar wielkości termodynamicznych. W: Zbiór zadań z termodynamiki. Łódź 1999, s.7-10.

Sygnatura: 81588/s


998/2296


Plocek Maria, Kapusta Tadeusz: Rozdz.3. Przemiany gazów doskonałych i rzeczywistych. W: Zbiór zadań z termodynamiki. Łódź 1999, s.11-30.

Sygnatura: 81588/s


999/2296


Rosiak Andrzej: Rozdz.4. Pierwsza zasada termodynamiki. W: Zbiór zadań z termodynamiki. Łódź 1999, s.31-52.

Sygnatura: 81588/s


1000/2296


Deka Andrzej, Wiejacki Zbigniew: Rozdz.5. Obiegi termodynamiczne. W: Zbiór zadań z termodynamiki. Łódź 1999, s.53-96.

Sygnatura: 81588/s


1001/2296


Długoszewski Bolesław: Rozdz.6. Druga zasada termodynamiki. W: Zbiór zadań z termodynamiki. Łódź 1999, s.97-114.

Sygnatura: 81588/s


1002/2296


Konka Wojciech, Cebulski Zbigniew: Rozdz.7. Termodynamika przepływów. W: Zbiór zadań z termodynamiki. Łódź 1999, s.115-134.

Sygnatura: 81588/s


1003/2296


Gorczakowski Andrzej: Rozdz.8. Układy wieloskładnikowe bez reakcji chemicznych. W: Zbiór zadań z termodynamiki. Łódź 1999, s.135-160.

Sygnatura: 81588/s


1004/2296


Zawadzki Andrzej: Rozdz.9. Procesy spalania. W: Zbiór zadań z termodynamiki. Łódź 1999, s.161-182.

Sygnatura: 81588/s


1005/2296


Fodemski Tadeusz: Rozdz.10. Termodynamika przypadków specjalnych. W: Zbiór zadań z termodynamiki. Łódź 1999, s.183-195.

Sygnatura: 81588/s


1006/2296


*
Alexandratos Jerry, Bujacz Grzegorz, Jaskólski M., Wlodawer Alexander, Markel George, Katz Richard, Skałka Anna: Crystal structure of avian sarcoma virus integrase with bound essential cations. W: Techniques in Protein Chemistry VIII. San Diego 1997, s.417-425.


1007/2296


Bartczak Witold: Voronoi polyhedron as a geometrical model of the trapping sites for an excess electron in disordered media. W: Voronois's impact on modern science. Book 2. Kiev 1998, s.186-194. odb.

Wł. Inst. Tech. Rad.


1008/2296


Bartczak Witold, Zapałowski Michał: Computer simulations of highly-concentrated aqueous solutions of ionic salts. Voronoi-polyhedron analysis of the ionic configurations in solutions. W: Voronois's impact on modern science. Book 2. Kiev 1998, s.195-203. odb.

Wł. Inst. Tech. Rad.


1009/2296


*
Twardowski Tomasz: Kwestie własności intelektualnej w biotechnologii i hodowli. W: Biotechnologia zwierząt. [B.m.] 1997, s.683, 692.


1010/2296


*
Przybyt Małgorzata: The influence halide and nitrate anions on glucose assay society of chemistry. W: Biosensors for food analysis. Cambridge 1998, s.154-161.


1011/2296


*
Góra Józef: Trendy w produkcji i stosowaniu aromatów spożywczych. W: Aromaty i barwniki spożywcze. Konin 1998, s.30-38.


1012/2296


*
Świechowski Zygmunt: Adalbert von Prag - Bischof, Moench, Missionar und Maertyrer and der Jahrhundertwende. W: Adalbert Brueckenbauer zwischen dem Osten und Westen Europas. [B.m.] 1997, s.49-57.


1013/2296


*
Mikielewicz Renata: Ecological principles for mass housing. W: Marking cities livable. [B.m.] 1997, s.371-375.


1014/2296


*
Bielecki Stanisław, Twardowski Tomasz: Rozwój biotechnologii w Polsce a polityka państwa. W: Nauki pogranicza. Poznań 1998, s.119-121.


1015/2296


*
Bielecki Stanisław, Somiari Richard Idem: Enhacement of invertase activity in organic media for oligosaccharide synthesis. W: Stability and stabilization of biocatalysis. [B.m.] 1998, s.423-428.


1016/2296


*
Plebański Jerzy, Przanowski Maciej: A new version of the heavenly equation. W: On Einstein's path: essays in honor of Engelbert Schucking. New York 1998, s.383-407.


1017/2296


Rożniakowski Kazimierz: CI. Badanie podstawowych własności promieniowania laserowego. W: Laboratorium elektroniki kwantowej i optyki nieliniowej. Łódź 1998, s.9-37.

Wł. Inst. Fiz.


1018/2296


Rożniakowski Kazimierz: CII. Wytwarzanie drugiej harmonicznej światła lasera Nd:YAG. W: Laboratorium elektroniki kwantowej i optyki nieliniowej. Łódź 1998, s.38-49.

Wł. Inst. Fiz.


1019/2296


Wojtatowicz Tomasz: CIII. Badanie absorpcji dwufotonowej w półprzewodnikach. W: Laboratorium elektroniki kwantowej i optyki nieliniowej. Łódź 1998, s.50-56.

Wł. Inst. Fiz.


1020/2296


Rożniakowski Kazimierz: CIV. Badania samoogniskowania wiązki światła lasera He-Ne odbitej od powierzchni cieczy. W: Laboratorium elektroniki kwantowej i optyki nieliniowej. Łódź 1998, s.57-65.

Wł. Inst. Fiz.


1021/2296


Łukaszewski Konrad: CV. Unoszenie cząstek w wiązce światła pod wpływem ciśnienia promieniowania. W: Laboratorium elektroniki kwantowej i optyki nieliniowej. Łódź 1998, s.66-70.

Wł. Inst. Fiz.


1022/2296


Wolf Leszek: CVI. Zastosowanie interferometru Michelsona do pomiaru współczynnika załamania, prędkości światła oraz małych przemieszczeń. W: Laboratorium elektroniki kwantowej i optyki nieliniowej. Łódź 1998, s.71-76.

Wł. Inst. Fiz.


1023/2296


Łukaszewski Konrad: CVII. Badanie widma lasera He-Ne za pomocą interferometru Fabry'ego-Perota. W: Laboratorium elektroniki kwantowej i optyki nieliniowej. Łódź 1998, s.77-81.

Wł. Inst. Fiz.


1024/2296


Zimnicki Janusz: CVIII. Badanie dyfrakcji światła na falach ultradźwiękowych. W: Laboratorium elektroniki kwantowej i optyki nieliniowej. Łódź 1998, s.82-91.

Wł. Inst. Fiz.


1025/2296


*
Penc Józef: Strategiczne czynniki sukcesu a wydajność pracy. W: Produktywność-rozwój społeczno-gospodarczy w aspekcie niektórych uwarunkowań integracji europejskiej. Opole 1997, s.246-254.


1026/2296


*
Pomykalska Bożyna: Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. W: Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy. Łódź 1997, s.[173-180].


1027/2296


*
Pomykalska Bożyna: Wykorzystanie dźwigni w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W: Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy. Łódź 1997, s.[181-187].


1028/2296


*
Pomykalska Bożyna: Ocena finansowa przedsięwzięć rozwojowych. W: Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy. Łódź 1997, s.[188-192].


1029/2296


Pomykalska Bożyna, Pomykalski Andrzej: Ocena finansowa przedsięwzięć inwestycyjnych. W: Pomykalski Andrzej: Innowacje. Łódź 1997, s.128-153.

Sygnatura: 77831/s


1030/2296


*
Świechowski Zygmunt: Geneza ornamentu architektonicznego w architekturze cysterskiej Małopolski. W: Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym. Opole 1996, s.295-310.


1031/2296


*
Pomykalska Bożyna: Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. W: Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy. Łódź 1998, s.201-219.


1032/2296


*
Pomykalska Bożyna: Wielokryteriowa ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa. W: Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy. Łódź 1998, s.220-224.


1033/2296


*
Pomykalska Bożyna: Wykorzystanie dźwigni w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W: Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy. Łódź 1998, s.257-279.


1034/2296


*
Pomykalska Bożyna: Ocena finansowa przedsięwzięć rozwojowych. W: Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy. Łódź 1998, s.357-391.


1035/2296


Przewłocki Stefan, Kośka Tadeusz: Czas regulowania stanów prawnych nieruchomości przeszkodą w racjonalnym gospodarowaniu zasobami mieszkaniowymi. W: Prawne i przestrzenne problemy gospodarowania nieruchomościami, z doświadczeń polskich i zagranicznych. Warszawa 1998, s.123-129.

Wł. Kat. Geod., Kartogr. Środ. i Geom. Wykr.


1036/2296


Włochowicz Andrzej: Poliamidy. W: Chemia polimerów. T.2. Warszawa 1997, s.276-285.

Sygnatura: 90675


1037/2296


*
Nowakowska Barbara: Sztuka piękna w architekturze Łodzi. W: Sztuka piękna. Architektura. Kraków 1997, s.187-192.


1038/2296


*
Bernal Ivan, Cetrullo J., Myrczek Józef, Ricci J., Radanovic D., Trifunovic S.: Metal amine carboxylates as hydronium ion traps. Pt. 5.1 The structure of K/sub 1/2/(H/sub 5/O/sub 2/)/sub 1/2/{(-)/sub D/-trans-(O/sub 6/)-[Co(1,3-SS-pddadp)]}2H/sub 2/O(I) determined at 18 /sup stopni C/ and -100 /sup stopni C/ and of Li{(-)/sub D/-trans-(O/sub 6/)-[Co(1,3-SS-pddadp)]}7H/sub 2/O(II) at 18/stopni C/. Intra and intermolecular interaction in the crystallization of metal diamine carboxylates and on hydronium ion traps. W: Intermolecular Interactions. New York 1998, s.155-164.


1039/2296


*
Markowski Adam: Rozdz.3. Proaktywne zarządzanie bezpieczeństwem w przemyśle. W: Analiza ryzyka w transporcie i przemyśle. Warszawa 1997, s.59-71.


1040/2296


*
Borysiewicz M., Markowski Adam: Rozdz.17. Katastrofy przemysłowe. W: Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. T.2. Warszawa 1997, s.737-804.


1041/2296


*
Banet Zbigniew, Pietras M., Mazurek W.: Stan i prognozy rozwoju gospodarczego województwa. W: Program ochrony środowiska województwa bielskiego do roku 2015. Bielsko-Biała 1996, s.13-26.


1042/2296


*
Baranowska Irena, Kozłowska M.: Derivative spectrophotometry in analysis of nicotine, cotinine and caffeine. W: Spectroscopy of biological molecules : modern trends. Netherlands 1997, s.467-468.


1043/2296


*
Knypl Maria, Knypl E.T., Plater-Zyberk A., Stec M.: Edukacja ekologiczna. W: Program ochrony środowiska województwa bielskiego do roku 2015. Bielsko-Biała 1996, s.301-328.


1044/2296


*
Suschka Jan: Zasady wyboru kierunków działania w realizacji programu. W: Program ochrony środowiska województwa bielskiego do roku 2015. Bielsko-Biała 1996, s.331-336.


1045/2296


*
Suschka Jan, Różkowski A., Szczepańska J., Tomiczek F., Więzik Beniamin: Gospodarka wodna i ochrona wód. W: Program ochrony środowiska województwa bielskiego do roku 2015. Bielsko-Biała 1996, s.113-150.


1046/2296


*
Jędrzejko Krzysztof, Klama Henryk, Stebel A., Żarnowiec Jan: Fasc.XIII (nr 181-195) Hepaticae macroregioni meridionali Poloniae exsiccati. W: Liverworts from southern Poland. Katowice 1997, s.27-30.


1047/2296


*
Jędrzejko Krzysztof, Klama Henryk, Stebel A., Żarnowiec Jan: Fasc.XIV (nr196-210) Hepaticae macroregioni meridionali Poloniane exsiccati. W: Liverworts from southern Poland. Katowice 1997, s.31-34.


1048/2296


*
Klama Henryk, Jędrzejko Krzysztof, Stebel A., Żarnowiec Jan: Fasc.VIII (nr 106-120) Hepaticae macroregioni meridionali Poloniae exsiccati. W: Liverworts from southern Poland. Katowice 1997, s.7-10.


1049/2296


*
Klama Henryk, Jędrzejko Krzysztof, Stebel A., Żarnowiec Jan: Fasc.IX (nr 121-135) Hepaticae macroregioni meridionali Poloniae exsiccati. W: Liverworts from southern Poland. Katowice 1997, s.11-14.


1050/2296


*
Klama Henryk, Jędrzejko Krzysztof, Stebel A., Żarnowiec Jan: Fasc.X (nr 136-150 Hepaticae macroregioni meridionali Poloniae exsiccati. W: Liverworts from southern Poland. Katowice 1997, s.15-18.


1051/2296


*
Klama Henryk, Jędrzejko Krzysztof, Stebel A., Żarnowiec Jan: Fasc.XI (nr 151-165) Hepaticae macroregioni meridionali Poloniae exsiccati. W: Liverworts from southern Poland. Katowice 1997, s.19-22.


1052/2296


*
Klama Henryk, Jędrzejko Krzysztof, Stebel A., Żarnowiec Jan: Fasc.XII (nr 166-180) Hepaticae macroregioni meridionali Poloniae exsiccati. W: Liverworts from southern Poland. Katowice 1997, s.23-26.


1053/2296


*
Stebel A., Jędrzejko Krzysztof, Klama Henryk, Żarnowiec Jan: Fasc.XV (nr 211-225) Hepaticae macroregioni meridionali Poloniae exsiccati. W: Liverworts from southern Poland. Katowice 1997, s.35-38.


1054/2296


*
Jędrzejko Krzysztof, Żarnowiec Jan, Stebel A., Klama Henryk: Fasc.XXI (nr 551-575) Musci macroregioni meridionali Poloniae exsiccati. W: Mosses from southern Poland. Katowice 1997, s.61-66.


1055/2296


*
Jędrzejko Krzysztof, Żarnowiec Jan, Stebel A., Klama Henryk: Fasc.XXII (nr 576-600) Musci macroregioni meridionali Poloniae exsiccati. W: Mosses from southern Poland. Katowice 1997, s.67-72.


1056/2296


*
Jędrzejko Krzysztof, Żarnowiec Jan, Stebel A., Klama Henryk: Fasc.XXIII (nr 601-625) Musci macroregioni meridionali Poloniae exsiccati. W: Mosses from southern Poland. Katowice 1997, s.73-78.


1057/2296


*
Jędrzejko Krzysztof, Żarnowiec Jan, Stebel A., Klama Henryk: Fasc.XXIV (nr 626-650) Musci macroregioni meridionali Poloniae exsiccati. W: Mosses from southern Poland. Katowice 1997, s.79-84.


1058/2296


*
Stebel A., Jędrzejko Krzysztof, Żarnowiec Jan, Klama Henryk: Fasc.XXV (nr 651-675) Musci macroregioni meridionali Poloniae exsiccati. W: Mosses from southern Poland. Katowice 1997, s.85-90.


1059/2296


*
Stebel A., Jędrzejko Krzysztof, Żarnowiec Jan, Klama Henryk: Fasc.XXVI (nr 676-700) Musci macroregioni meridionali Poloniae exsiccati. W: Mosses from southern Poland. Katowice 1997, s.91-96.


1060/2296


*
Stebel A., Jędrzejko Krzysztof, Żarnowiec Jan, Klama Henryk: Fasc.XXVII (nr 701-725) Musci macroregioni meridionali Poloniae exsiccati. W: Mosses from southern Poland. Katowice 1997, s.97-102.


1061/2296


*
Stebel A., Jędrzejko Krzysztof, Żarnowiec Jan, Klama Henryk: Fasc.XXVIII (nr 726-750) Musci macroregioni meridionali Poloniae exsiccati. W: Mosses from southern Poland. Katowice 1997, s.103-108.


1062/2296


*
Stebel A., Jędrzejko Krzysztof, Żarnowiec Jan, Klama Henryk: Fasc.XXIX (nr 751-775) Musci macroregioni meridionali Poloniae exsiccati. W: Mosses from southern Poland. Katowice 1997, s.109-114.


1063/2296


*
Stebel A., Jędrzejko Krzysztof, Żarnowiec Jan, Klama Henryk: Fasc.XXX (nr 776-800) Musci macroregioni meridionali Poloniae exsiccati. W: Mosses from southern Poland. Katowice 1997, s.115-120.


1064/2296


*
Żarnowiec Jan, Jędrzejko Krzysztof, Stebel A., Klama Henryk: Fasc.XII (nr 326-350) Musci macroregioni meridionali Poloniae exsiccati. W: Mosses from southern Poland. Katowice 1997, s.7-12.


1065/2296


*
Żarnowiec Jan, Jędrzejko Krzysztof, Stebel A., Klama Henryk: Fasc.XIII (nr 351-375) Musci macroregioni meridionali Poloniae exsiccati. W: Mosses from southern Poland. Katowice 1997, s.13-18.


1066/2296


*
Żarnowiec Jan, Jędrzejko Krzysztof, Stebel A., Klama Henryk: Fasc.XIV (nr 376-400) Musci macroregioni meridionali Poloniae exsiccati. W: Mosses from southern Poland. Katowice 1997, s.19-24.


1067/2296


*
Żarnowiec Jan, Jędrzejko Krzysztof, Stebel A., Klama Henryk: Fasc.XV (nr 401-425) Musci macroregioni meridionali Poloniae exsiccati. W: Mosses from southern Poland. Katowice 1997, s.25-30.


1068/2296


*
Żarnowiec Jan, Jędrzejko Krzysztof, Stebel A., Klama Henryk: Fasc.XVI (nr 426-450) Musci macroregioni meridionali Poloniae exsiccati. W: Mosses from southern Poland. Katowice 1997, s.31-36.


1069/2296


*
Żarnowiec Jan, Jędrzejko Krzysztof, Stebel A., Klama Henryk: Fasc.XVII (nr 451-475) Musci macroregioni meridionali Poloniae exsiccati. W: Mosses from southern Poland. Katowice 1997, s.37-42.


1070/2296


*
Żarnowiec Jan, Jędrzejko Krzysztof, Stebel A., Klama Henryk: Fasc.XVIII (nr 476-500) Musci macroregioni meridionali Poloniae exsiccati. W: Mosses from southern Poland. Katowice 1997, s.43-48.


1071/2296


*
Żarnowiec Jan, Jędrzejko Krzysztof, Stebel A., Klama Henryk: Fasc.XIX (nr 501-525) Musci macroregioni meridionali Poloniae exsiccati. W: Mosses from southern Poland. Katowice 1997, s.49-54.


1072/2296


*
Żarnowiec Jan, Jędrzejko Krzysztof, Stebel A., Klama Henryk: Fasc.XX (nr 526-550) Musci macroregioni meridionali Poloniae exsiccati. W: Mosses from southern Poland. Katowice 1997, s.55-60.


1073/2296


Lachiewicz Stefan: Od Recenzenta. W: Skuteczne zarządzanie organizacją. Łódź 1999, s.[9].

Wł. Inst. Zarz.


1074/2296


Surma-Ślusarska Barbara: Papier. W: Encyklopedia PWN w trzech tomach. T.2 J-P. Warszawa 1999, s.772-773.

Wł. Inst. Pap. i Poligr.


1075/2296


Witkowska Dorota: Wprowadzenie. W: Zbiór zadań z badań operacyjnych. Łódź 1999, s.5-6.

Wł. Inst. Zarz.


1076/2296


Witkowska Dorota: Wprowadzenie. W: Metody statystyczne w zarządzaniu. Łódź 1999, s.7-8.

Wł. Inst. Zarz.


1077/2296


Górecka Anna, Staniec Iwona, Witkowska Dorota: Rozdz. 1 Elementy rachunku prawdopodobieństwa. W: Metody statystyczne w zarządzaniu. Łódź 1999, s.9-41.

Wł. Inst. Zarz.


1078/2296


Witkowska Dorota: Rozdz. 2 Badanie statystyczne i jego organizacja. W: Metody statystyczne w zarządzaniu. Łódź 1999, s.43-71.

Wł. Inst. Zarz.


1079/2296


Witkowska Dorota, Staniec Iwona, Górecka Anna: Rozdz. 3 Statystyczny opis zbiorowości. W: Metody statystyczne w zarządzaniu. Łódź 1999, s.73-114.

Wł. Inst. Zarz.


1080/2296


Staniec Iwona, Witkowska Dorota: Rozdz. 4 Indeksy statystyczne jako narzędzie analizy dynamiki zjawisk. W: Metody statystyczne w zarządzaniu. Łódź 1999, s.115-146.

Wł. Inst. Zarz.


1081/2296


Staniec Iwona, Witkowska Dorota, Górecka Anna: Rozdz. 5 Estymacja parametrów zbiorowości generalnej. W: Metody statystyczne w zarządzaniu. Łódź 1999, s.147-181.

Wł. Inst. Zarz.


1082/2296


Staniec Iwona, Górecka Anna, Witkowska Dorota: Rozdz. 6 Weryfikacja hipotez statystycznych. W: Metody statystyczne w zarządzaniu. Łódź 1999, s.183-231.

Wł. Inst. Zarz.


1083/2296


Witkowska Dorota: Rozdz. 7 Zarys metod ekonomometrycznych. W: Metody statystyczne w zarządzaniu. Łódź 1999, s.233-271.

Wł. Inst. Zarz.


1084/2296


Witkowska Dorota: Wprowadzenie. W: Metody statystyczne w zarządzaniu. Łódź 1999, s.7-8.

Wł. Inst. Zarz.


1085/2296


Górecka Anna, Staniec Iwona, Witkowska Dorota: Rozdz. 1 Elementy rachunku prawdopodobieństwa. W: Metody statystyczne w zarządzaniu. Łódź 1999, s.9-41.

Wł. Inst. Zarz.


1086/2296


Witkowska Dorota: Rozdz. 2 Badanie statystyczne i jego organizacja. W: Metody statystyczne w zarządzaniu. Łódź 1999, s.43-70.

Wł. Inst. Zarz.


1087/2296


Witkowska Dorota, Staniec Iwona, Górecka Anna: Rozdz. 3 Statystyczny opis zbiorowości. W: Metody statystyczne w zarządzaniu. Łódź 1999, s.71-114.

Wł. Inst. Zarz.


1088/2296


Staniec Iwona, Witkowska Dorota: Rozdz. 4 Indeksy statystyczne jako narzędzie analizy dynamiki zjawisk. W: Metody statystyczne w zarządzaniu. Łódź 1999, s.115-141.

Wł. Inst. Zarz.


1089/2296


Staniec Iwona, Witkowska Dorota, Górecka Anna: Rozdz. 5 Estymacja parametrów zbiorowości generalnej. W: Metody statystyczne w zarządzaniu. Łódź 1999, s.143-178.

Wł. Inst. Zarz.


1090/2296


Staniec Iwona, Górecka Anna, Witkowska Dorota: Rozdz. 6 Weryfikacja hipotez statystycznych. W: Metody statystyczne w zarządzaniu. Łódź 1999, s.179-226.

Wł. Inst. Zarz.


1091/2296


Witkowska Dorota: Rozdz. 7 Zarys metod ekonomometrycznych. W: Metody statystyczne w zarządzaniu. Łódź 1999, s.227-265.

Wł. Inst. Zarz.


1092/2296


Lewandowski Jerzy, Lecewicz-Bartoszewska Joanna: Przedmowa. W: V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Ergonomia Niepełnosprawnym Bezpieczeństwo Pracy "MKEN'99". Materiały konferencyjne. Łódź 1999, s.[9].

Wł. Inst. Zarz.


1093/2296


Lewandowski Jerzy: Wstęp. W: Zarządzanie Organizacjami Gospodarczymi w Procesie Jednoczenia się Europy. Materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Cz.1. Łódź 1999, s.[11].

Wł. Inst. Zarz.


1094/2296


Szosland Lidia, Szumilewicz Joanna, Stęplewski Włodzimierz: Chapter 4 Dibutyrylchitin: preparation, characteristic and applications. W: Chitin and chitosan. Łódź 1999, s.33-50.

Wł. Kat. Chem. Fiz. Polim.


1095/2296


Urbańczyk Grzegorz: Szkoła naukowa "Fizyka włókna". W: Rola nauczycieli łódzkich w tworzeniu dziedzictwa kulturowego Łodzi. Łódź 1998, s.441-447. odb.

Wł. Kat. Fiz. Włók.


1096/2296


Kośka Tadeusz: Rozwój rynku nieruchomości w Łodzi w latach 1990-1999. W: Łódzki rynek nieruchomości. Łódź 1999, s.9-37.

Wł. Kat. Geod., Kartogr. Środ. i Geom. Wykr.


1097/2296


Kośka Tadeusz, Przewłocki Stefan: Wykorzystanie informacji o obrocie i wartości nieruchomości w gospodarce przestrzennej. W: Łódzki rynek nieruchomości. Łódź 1999, s.39-55.

Wł. Kat. Geod., Kartogr. Środ. i Geom. Wykr.


1098/2296


Kośka Tadeusz, Przewłocki Stefan: Monitorowanie niektórych zjawisk i zachowań nie ujetych w systemy formalne. W: Łódzki rynek nieruchomości. Łódź 1999, s.57-67.

Wł. Kat. Geod., Kartogr. Środ. i Geom. Wykr.


1099/2296


Kośka Tadeusz, Przewłocki Stefan: Ewolucja systemów monitorowania rynku nieruchomości. W: Łódzki rynek nieruchomości. Łódź 1999, s.69-88.

Wł. Kat. Geod., Kartogr. Środ. i Geom. Wykr.


1100/2296


Głowacki Zbigniew, Przewłocki Stefan: Monitorowanie lokalnego rynku nieruchomości na podstawie ofert prasowych i transakcji notarialnych kupna - sprzedaży. W: Łódzki rynek nieruchomości. Łódź 1999, s.89-110.

Wł. Kat. Geod., Kartogr. Środ. i Geom. Wykr.


1101/2296


Naglewski Marek, Przewłocki Stefan: Badania niektórych zachowań rynku nieruchomości w otoczeniu stref ochronnych. W: Łódzki rynek nieruchomości. Łódź 1999, s.111-128.

Wł. Kat. Geod., Kartogr. Środ. i Geom. Wykr.


1102/2296


Kowalski Grzegorz, Kowalski Rafał: Próba określenia wartości składowych nieruchomości zabudowanych w oparciu o informacje z łódzkiego rynku nieruchomości. W: Łódzki rynek nieruchomości. Łódź 1999, s.129-139.

Wł. Kat. Geod., Kartogr. Środ. i Geom. Wykr.


1103/2296


Czochański Marian, Kowalski Grzegorz: Relacje między wartościami gruntów w funkcji ustaleń planu zagopodarowania przestrzennego. W: Łódzki rynek nieruchomości. Łódź 1999, s.141-148.

Wł. Kat. Geod., Kartogr. Środ. i Geom. Wykr.


1104/2296


Głowacki Zbigniew, Przewłocki Stefan: Analiza ekonometryczna kształtowania się ceny 1 m/sup 2/ działki budowlanej niezabudowanej w opcjach oferta sprzedaży i transakcja sprzedaży. W: Łódzki rynek nieruchomości. Łódź 1999, s.149-159.

Wł. Kat. Geod., Kartogr. Środ. i Geom. Wykr.


1105/2296


Czochański Marian, Kowalski Grzegorz: Wyciąg z operatu szacunkowego jako nowy element danych katastralnych. W: Łódzki rynek nieruchomości. Łódź 1999, s.161-166.

Wł. Kat. Geod., Kartogr. Środ. i Geom. Wykr.


1106/2296


Czochański Marian: Niektóre uwarunkowania i problemy budowy bazy danych o nieruchomościach gruntowych. W: Łódzki rynek nieruchomości. Łódź 1999, s.167-170.

Wł. Kat. Geod., Kartogr. Środ. i Geom. Wykr.


1107/2296


Dobrska Danuta, Czochański Marian: Informacja o nieruchomościach a proces wyceny (i jego dalsze implikacje) -sytuacja w Polsce na tle rozwiązań niektórych państw zachodnich. W: Łódzki rynek nieruchomości. Łódź 1999, s.171-180.

Wł. Kat. Geod., Kartogr. Środ. i Geom. Wykr.


1108/2296


Czochański Marian: Wielkości absolutne i pochodne w kartograficznym opisie rynku nieruchomości. W: Łódzki rynek nieruchomości. Łódź 1999, s.181-184.

Wł. Kat. Geod., Kartogr. Środ. i Geom. Wykr.


1109/2296


Przewłocki Stefan: Koncepcja map stref taksacyjnych w łódzkim modelu taksacji nieruchomości. W: Łódzki rynek nieruchomości. Łódź 1999, s.185-198.

Wł. Kat. Geod., Kartogr. Środ. i Geom. Wykr.


1110/2296


Cygan Włodzimierz: A deeper examination. W: Reinventing textiles. Vol.1: Tradition and innovation. Winchester 1999, s.91-94. odb.

Wł. Kat. Archit. Tekst.


1111/2296


Koszmider Andrzej: 5.6 Polskie normy kompatybilnościowe - stan: grudzień 1998. W: Praktyczny Poradnik. Certyfikat CE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Normy i zasady bezpieczeństwa w elektrotechnice. Warszawa 1999, s.[1-21].

Wł. Kat. Elektrot. Og. i Przekł.


1112/2296


Koszmider Andrzej: 5.7 Polskie normy kompatybilnościowe - czerwiec 1999. W: Praktyczny Poradnik. Certyfikat CE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Normy i zasady bezpieczeństwa w elektrotechnice. Warszawa 1999, s.[1-25].

Wł. Kat. Elektrot. Og. i Przekł.


1113/2296


Koszmider Andrzej: 6.4.3 Zakłócające sygnały różnicowe i wspólne. W: Praktyczny Poradnik. Certyfikat CE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Normy i zasady bezpieczeństwa w elektrotechnice. Warszawa 1999, s.1-12.

Wł. Kat. Elektrot. Og. i Przekł.


1114/2296


Koszmider Andrzej: 7.4.7 Przewody. W: Praktyczny Poradnik. Certyfikat CE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Normy i zasady bezpieczeństwa w elektrotechnice. Warszawa 1999, s.[1-12].

Wł. Kat. Elektrot. Og. i Przekł.


1115/2296


Lorenc Andrzej: Ćw. 1. Badanie powstawania wióra. W: Laboratorium obróbki skrawaniem. Łódź 1999, s.11-21.

Sygnatura: 82494/s


1116/2296


Lorenc Andrzej: Ćw.2. Pomiar sił skrawania. W: Laboratorium obróbki skrawaniem. Łódź 1999, s.22-33.

Sygnatura: 82494/s


1117/2296


Lorenc Andrzej: Ćw.3. Temperatura w procesie szlifowania. W: Laboratorium obróbki skrawaniem. Łódź 1999, s.34-44.

Sygnatura: 82494/s


1118/2296


Wójcik Ryszard: Ćw.4. Wpływ rodzaju i parametrów obróbki na mikrogeometrię powierzchni. W: Laboratorium obróbki skrawaniem. Łódź 1999, s.45-54.

Sygnatura: 82494/s


1119/2296


Midera Stanisław: Ćw.5. Zużycie narzędzi skrawających. W: Laboratorium obróbki skrawaniem. Łódź 1999, s.55-63.

Sygnatura: 82494/s


1120/2296


Midera Stanisław: Ćw.6. Badanie trwałości narzędzi skrawających. W: Laboratorium obróbki skrawaniem. Łódź 1999, s.64-73.

Sygnatura: 82494/s


1121/2296


Midera Stanisław: Ćw.7. Optymalizacja parametrów skrawania. W: Laboratorium obróbki skrawaniem. Łódź 1999, s.74-82.

Sygnatura: 82494/s


1122/2296


Lorenc Andrzej: Zał.1. Instrukcja obsługi programu TERMO. W: Laboratorium obróbki skrawaniem. Łódź 1999, s.83-88.

Sygnatura: 82494/s


1123/2296


Lewandowski Donat, Przybył Ryszard: Ćw.HP-1. Określenie charakterystyk dławików hydraulicznych. W: Hydraulika i pneumatyka urządzeń mechanicznych. Łódź 1999, s.7-19.

Sygnatura: 82672/s


1124/2296


Przybył Ryszard: Ćw.HP-2. Badanie siłownika hydraulicznego z dławieniowym nastawieniem prędkości. W: Hydraulika i pneumatyka urządzeń mechanicznych. Łódź 1999, s.20-33.

Sygnatura: 82672/s


1125/2296


Froncki Wiesław: Ćw.HP-3. Badanie serwomechanizmu hydraulicznego. W: Hydraulika i pneumatyka urządzeń mechanicznych. Łódź 1999, s.34-48.

Sygnatura: 82672/s


1126/2296


Lewandowski Donat, Pawłowski Witold: Ćw.HP-4. Wyznaczanie sprawności ogólnej i objętościowej wielotłoczkowego osiowego silnika hydraulicznego. W: Hydraulika i pneumatyka urządzeń mechanicznych. Łódź 1999, s.49-60.

Sygnatura: 82672/s


1127/2296


Siwiński Grzegorz: Ćw.HP-5. Wpływ układu zasilania na mikroprzemieszczenia w dwustronnej podporze hydrostatycznej (DPH). W: Hydraulika i pneumatyka urządzeń mechanicznych. Łódź 1999, s.61-73.

Sygnatura: 82672/s


1128/2296


Sucharzewski Stanisław: Ćw.HP-6. Badanie układu napędu i sterowania jednostki obróbczej wiertarskiej. W: Hydraulika i pneumatyka urządzeń mechanicznych. Łódź 1999, s.74-85.

Sygnatura: 82672/s


1129/2296


Sucharzewski Stanisław: Ćw.HP-7. Hydrauliczne i pneumatyczne zespoły przesuwne i obrotowe z płynnym tarciem. Budowa i zastosowanie. W: Hydraulika i pneumatyka urządzeń mechanicznych. Łódź 1999, s.86-100.

Sygnatura: 82672/s


1130/2296


Krępski Michał: Ćw.HP-8. Określenie charakterystyk elementów i układów pneumatycznych. W: Hydraulika i pneumatyka urządzeń mechanicznych. Łódź 1999, s.101-123.

Sygnatura: 82672/s


1131/2296


Krępski Michał: Ćw.HP-9. Pneumatyczne elementy logiczne. W: Hydraulika i pneumatyka urządzeń mechanicznych. Łódź 1999, s.124-140.

Sygnatura: 82672/s


1132/2296


Krępski Michał, Kwapisz Dariusz: Ćw.HP-10. Badanie cyklu pracy manipulatora ze sterowaniem pneumatycznym. W: Hydraulika i pneumatyka urządzeń mechanicznych. Łódź 1999, s.141-150.

Sygnatura: 82672/s


1133/2296


Krępski Michał, Kwapisz Dariusz: Ćw.HP-11. Budowa pneumatycznego sterownika. W: Hydraulika i pneumatyka urządzeń mechanicznych. Łódź 1999, s.151-159.

Sygnatura: 82672/s


1134/2296


Krępski Michał: Ćw.HP-12. Dobór elementów pneumatycznych układów napędowych. W: Hydraulika i pneumatyka urządzeń mechanicznych. Łódź 1999, s.160-175.

Sygnatura: 82672/s


1135/2296


Krępski Michał: Ćw.HP-13. Komputerowe wspomaganie doboru elementów pneumatycznych układów napędowych. W: Hydraulika i pneumatyka urządzeń mechanicznych. Łódź 1999, s.176-183.

Sygnatura: 82672/s


1136/2296


Krępski Michał: Ćw.HP-14. Komputerowe wspomaganie projektowania pneumatycznych układów sterowania. W: Hydraulika i pneumatyka urządzeń mechanicznych. Łódź 1999, s.184-194.

Sygnatura: 82672/s


1137/2296


Tomczyk Jerzy: Prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Oziemski 75-lecie urodzin. W: XII Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. Cz.1. Łódź 1999, s.[2].

Wł. Inst. Poj.


1138/2296


Adamczyk Paweł, Nowacki Zbigniew: Sterowanie nieliniowym, niestacjonarnym układem z zastosowaniem sieci neuronowej. W: Sterowanie w napędzie elektrycznym i energoelektronice. Lublin 1999, s.7-14 sum..

Wł. Inst. Autom.


1139/2296


Dębowski Andrzej, Dzikowski Marek, Mroczek Henryk: Zastosowanie procesora sygnałowego do sterowania wektorem prądu i poślizgiem w układzie napędowym z silnikiem indukcyjnym. Application of signal processor to the current and slip control in induction motor drive. W: Sterowanie w napędzie elektrycznym i energoelektronice. Lublin 1999, s.35-48 sum..

Wł. Inst. Autom.


1140/2296


Dębowski Andrzej, Ziółkowski Adam: Wykorzystanie maszyny indukcyjnej pierścieniowej jako generatora napędzanego ze zmienną prędkością obrotową. Usage of the slip ring induction machine as a generator driven with variable rotation speed. W: Sterowanie w napędzie elektrycznym i energoelektronice. Lublin 1999, s.49-60 sum..

Wł. Inst. Autom.


1141/2296


Kabziński Jacek: Adaptacyjne sterowanie prądowe silnika indukcyjnego bez pomiaru strumienia. W: Sterowanie w napędzie elektrycznym i energoelektronice. Lublin 1999, s.141-151 sum..

Wł. Inst. Autom.


1142/2296


Nowacki Zbigniew: Wpływ sterowania na tętnienia momentu w wielosilnikowym układzie napędowym. W: Sterowanie w napędzie elektrycznym i energoelektronice. Lublin 1999, s.183-190 sum..

Wł. Inst. Autom.


1143/2296


Pawelski Witold: Łączniki energoelektroniczne - stan obecny i perspektywy rozwojowe. W: Sterowanie w napędzie elektrycznym i energoelektronice. Lublin 1999, s.239-248.

Wł. Inst. Autom.


1144/2296


Pawełek Ryszard: Jakość energii elektrycznej. W: Transformatory specjalne i jakość energii elektrycznej. Łódź 1999, s.I-1-24.

Wł. Inst. Elektroenerg.


1145/2296


Wasiak Irena: Kompensacja mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych. W: Transformatory specjalne i jakość energii elektrycznej. Łódź 1999, s.II-1-16.

Wł. Inst. Elektroenerg.


1146/2296


Wiśniewski Józef: Praca transformatora uziemniającego w sieci średniego napięcia. W: Transformatory specjalne i jakość energii elektrycznej. Łódź 1999, s.III-1-13.

Wł. Inst. Elektroenerg.


1147/2296


Jabłoński Michał: Zagadnienia konstrukcji transformatorów uziemiających. W: Transformatory specjalne i jakość energii elektrycznej. Łódź 1999, s.IV-1-18.

Wł. Inst. Elektroenerg.


1148/2296


Jabłoński Michał: Zagadnienia konstrukcji transformatorów piecowych. W: Transformatory specjalne i jakość energii elektrycznej. Łódź 1999, s.V-1-39.

Wł. Inst. Elektroenerg.


1149/2296


Jabłoński Michał, Witczak Paweł: Załącznik do części V: Zastosowanie blachy wyrównawczej w transformatorach z niesymetrycznym układem amperozwojów. Equalising sheet suppressing excessive radial component of leakage flux in transformers with cylindrical windings. W: Transformatory specjalne i jakość energii elektrycznej. Łódź 1999, s.V-40-56 sum..

Wł. Inst. Elektroenerg.


1150/2296


Krzystek Liliana, Ledakowicz Stanisław: 8 Mass and energy balance. W: Citric acid biotechnology. London 1999, s.121-133. odb.

Wł. Kat. Inż. Bioproc.


1151/2296


Głuszcz Paweł, Ledakowicz Stanisław: 9 Downstream processing in citric acid production. W: Citric acid biotechnology. London 1999, s.135-148. odb.

Wł. Kat. Inż. Bioproc.


1152/2296


Ledakowicz Stanisław, Krzystek Liliana, Kahle Hans-Joachim: Zur Entwicklung einer neuen Verfahrenskombination fur die Entsorgung von Hausmull. W: Kostenminimierte Abfallentsorgung durch Verfahrenskombination KALT/WARM. [B.m.] 1999, s.104-119. odb.

Wł. Kat. Inż. Bioproc.


1153/2296


Jóźwik Krzysztof: Letter from the editor. W: The XII International Student Symposium Mechanics, Microtechnology and Microcomputers. Proceedings. Łódź 1999, s.7-8.

Sygnatura: 91858


1154/2296


Grabka Jan, Baryga Andrzej, Jewtuszenko Aleksander: Analiz himiceskich svojstv krasitelja v processie ocistki soka. Analysis of the paint chemical properties in the juice purity process. W: Naukovyj visnik. Problemi derevoobrobki na rubezi XXI stolittja: nauka, osvita, technologii. Zbirnik naukovo-technicnich prac'. Vyp.9.5. L'viv 1999, s.261-266 sum..

Wł. Inst. Chem. Technol. Żywn.


1155/2296


Markowski Adam: 1. Wprowadzenie. W: Zapobieganie stratom w przemyśle. Cz.2. Łódź 1999, s.9-12.

Sygnatura: 83347/s


1156/2296


Markowski Adam: 2. Zapobieganie stratom. W: Zapobieganie stratom w przemyśle. Cz.2. Łódź 1999, s.13-30.

Sygnatura: 83347/s


1157/2296


Markowski Adam, Żyłła Romuald: Źródła literaturowe oraz Internet. W: Zapobieganie stratom w przemyśle. Cz.2. Łódź 1999, s.67-76.

Sygnatura: 83347/s


1158/2296


Bem Ewa: 5. Czynniki zagrożeń w środowisku pracy. W: Zapobieganie stratom w przemyśle. Cz.2. Łódź 1999, s.77-140.

Sygnatura: 83347/s


1159/2296


Markowski Adam: 6. Ocena ryzyka zawodowego. W: Zapobieganie stratom w przemyśle. Cz.2. Łódź 1999, s.205-256.

Sygnatura: 83347/s


1160/2296


Markowski Adam: 7. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. W: Zapobieganie stratom w przemyśle. Cz.2. Łódź 1999, s.257-294.

Sygnatura: 83347/s


1161/2296


Imbierowicz Mirosław, Markowski Adam: 8. Badania wypadkowe. W: Zapobieganie stratom w przemyśle. Cz.2. Łódź 1999, s.295-356.

Sygnatura: 83347/s


1162/2296


Kuberski Sławomir: 5.5. Czynniki fizyczne w środowisku pracy. W: Zapobieganie stratom w przemyśle. Cz.2. Łódź 1999, s.140-203.

Sygnatura: 83347/s


1163/2296


Heim Andrzej: 8. Granulacja przesypowa materiałów ziarnistych. W: Premiksy i mieszanki skoncentrowane. Składniki, technika produkcji i zastosowanie. Lublin 1999, s.66-75.

Wł. Kat. Apar. Proc.


1164/2296


Kołakowski Zbigniew, Kowal-Michalska Katarzyna: Chap. 1. Introduction. W: Selected problems of instabilities in composite structures. Łódź 1999, s.9-14.

Sygnatura: 91859


1165/2296


Kołakowski Zbigniew: Chap. 2. Basic equations of stability of thin-walled orthotropic laminated plates. W: Selected problems of instabilities in composite structures. Łódź 1999, s.15-36.

Sygnatura: 91859


1166/2296


Kołakowski Zbigniew, Królak Marian: Chap. 3. Theoretical bases of interactive buckling of plate systems. W: Selected problems of instabilities in composite structures. Łódź 1999, s.37-58.

Sygnatura: 91859


1167/2296


Kołakowski Zbigniew, Kowal-Michalska Katarzyna, Królak Marian, Kubiak Tomasz, Kędziora Sławomir, Teter Andrzej: Chap. 4. Analysis of the non-linear stability of complex structures. W: Selected problems of instabilities in composite structures. Łódź 1999, s.59-125.

Sygnatura: 91859


1168/2296


Kowal-Michalska Katarzyna, Grądzki Ryszard: Chap. 5. Introduction to the problems of elasto-plastic instability. W: Selected problems of instabilities in composite structures. Łódź 1999, s.126-131.

Sygnatura: 91859


1169/2296


Kowal-Michalska Katarzyna: Chap. 6. Basic relations in the elasto-plastic range. W: Selected problems of instabilities in composite structures. Łódź 1999, s.132-150.

Sygnatura: 91859


1170/2296


Kowal-Michalska Katarzyna, Kołakowski Zbigniew, Kudra Grzegorz, Kędziora Sławomir: Chap. 7. Inelastic buckling of plates and columns. W: Selected problems of instabilities in composite structures. Łódź 1999, s.151-179.

Sygnatura: 91859


1171/2296


Grądzki Ryszard, Kędziora Sławomir, Kowal-Michalska Katarzyna: Chap. 8. Postbuckling behaviour and load carrying capacity of plated structures. W: Selected problems of instabilities in composite structures. Łódź 1999, s.180-222.

Sygnatura: 91859


1172/2296


Michalski Ludwik, Kucharski Jacek: New trends in temperature control in electroheat. W: Festschrift zur Wurdigung der 27-jahrigen wissenschaftlichen Arbeit von Universitatsprofessor Dr.-Ing. Werner Duchting. [B.m.] 1999, s.23-28.

Wł. Kat. Elektrotermii


1173/2296


Trela Natalia: Plantinga. Racjonalność i zło. W: Studia z dziejów filozofii zła. Toruń 1999, s.213-216. odb.

Wł. Kat. Nauk Społ.


1174/2296


Trela Grzegorz: Edukacja znaturalizowana. W: Dylematy współczesnego wychowania. Gdynia 1999, s.183-193. odb.

Wł. Kat. Nauk Społ.


1175/2296


Trela Natalia: Przeciw edukacji religijnej. W: Dylematy współczesnego wychowania. Gdynia 1999, s.255-259. odb.

Wł. Kat. Nauk Społ.


1176/2296


Jonkisz Adam: Czy teorie strukturalistów są "nieme"?. W: Sensy i nonsensy w nauce i filozofii. Tarnów 1999, s.231-245. odb.

Wł. Kat. Nauk Społ.


1177/2296


Suwaj Stanisław: Badanie stateczności dynamicznej. W: Badanie stateczności dynamicznej i dokładności pozycjonowania nosiwa w modelu fizycznym dźwigu samojezdnego. Bielsko-Biała 1999, s.3-11.

Wł. Kat. Podst. Bud. Masz.


1178/2296


Kłosiński Jacek: Sterowanie ruchem obrotowym żurawia teleskopowego zapewniające pozycjonowanie przenoszonego ładunku. W: Badanie stateczności dynamicznej i dokładności pozycjonowania nosiwa w modelu fizycznym dźwigu samojezdnego. Bielsko-Biała 1999, s.13-35.

Wł. Kat. Podst. Bud. Masz.


1179/2296


Trombski Marek, Kłosiński Jacek, Janusz Jarosław: Badanie dokładności pozycjonowania ładunku w modelu fizycznym żurawia samojezdnego. W: Badanie stateczności dynamicznej i dokładności pozycjonowania nosiwa w modelu fizycznym dźwigu samojezdnego. Bielsko-Biała 1999, s.37-52.

Wł. Kat. Podst. Bud. Masz.


1180/2296


Maczyński Andrzej: Ocena efektywności obliczeniowej modeli 2D i 3D wysięgnika teleskopowego przy zastosowaniu MES. W: Badanie stateczności dynamicznej i dokładności pozycjonowania nosiwa w modelu fizycznym dźwigu samojezdnego. Bielsko-Biała 1999, s.53-65.

Wł. Kat. Podst. Bud. Masz.


1181/2296


Ciućka Tomasz: Rejestracja procesów krystalizacji metodą ATD-AED i ich analiza metalograficzna. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.3-6.

Sygnatura: 91525


1182/2296


Czarnecki Bolesław: Zabieraki czołowe w układzie operacyjnym toczenia wałków. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.7-9.

Sygnatura: 91525


1183/2296


Danel Tadeusz, Drewniak Józef, Praszkiewicz Marek, Rysiński Jacek: Komputerowo wspomagane projektowanie typoszeregów przekładni zębatych o podobieństwie połowicznym. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.10-13.

Sygnatura: 91525


1184/2296


Danielczyk Piotr: Wpływ niewyważenia na drgania grzebienia sczesującego runo w zgrzeblarce. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.14-17.

Sygnatura: 91525


1185/2296


Dudyk Maksymilian: Iskrzenie stopów aluminium. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.18-20.

Sygnatura: 91525


1186/2296


Dzida Jan: Próba ruszania na wzniesieniu jako test zdolności napędowej samochodów o układach napędowych 4x4. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.21-23.

Sygnatura: 91525


1187/2296


Gadziński Stefan: Wpływ ortotropii blach w procesie głębokiego ciągnienia wytłoczek cylindrycznych. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.24-27.

Sygnatura: 91525


1188/2296


Grinke Leonard: Understanding organizations. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.28-32.

Sygnatura: 91525


1189/2296


Hajduga Maciej, Jędrzejczyk Dariusz: Miedziowanie jako jeden ze sposobów zabezpieczenia antykorozyjnego. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.33-35.

Sygnatura: 91525


1190/2296


Hankus Grzegorz: Badania przepływowych rozpylaczy paliwa lekkiego do silników o zapłonie iskrowym. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.36-38.

Sygnatura: 91525


1191/2296


Jakubaszek Stanisław: Wielodrogowe przekładnie zębate. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.39-41.

Sygnatura: 91525


1192/2296


Jakubiec Władysław: Modele korekcji matematycznej dokładności współrzędnościowych maszyn pomiarowych. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.42-44.

Sygnatura: 91525


1193/2296


Janusz Jarosław: Pomiary przemieszczeń liniowych i kątowych modelu fizycznego żurawia samojezdnego. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.45-47.

Sygnatura: 91525


1194/2296


Józefowicz Roman, Barabasz Maciej: Pomiary szybkozmiennych ciśnień indykatorem AVL 619. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.48-50.

Sygnatura: 91525


1195/2296


Juraszek Janusz: Złącza zaciskane. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.51-53.

Sygnatura: 91525


1196/2296


Kłosiński Jacek: Wrażliwość układów sterowania ruchami roboczymi żurawia samojezdnego na działanie zakłóceń. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.54-56.

Sygnatura: 91525


1197/2296


Knefel Tomasz: Stanowiskowe badania sond lambda. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.57-59.

Sygnatura: 91525


1198/2296


Krzempek Arkadiusz, Płonka Stanisław: Struktura geometryczna powierzchni części maszyn współpracujących z pierścieniami uszczelniającymi. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.60-62.

Sygnatura: 91525


1199/2296


Larisch Jerzy: Model matematyczny układu regulacji prędkości obrotowej silnika o zapłonie samoczynnym z numerycznym sterowaniem położenia listwy paliwowej. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.63-66.

Sygnatura: 91525


1200/2296


Maczyński Andrzej: Model dynamiczny teleskopowego żurawia samojezdnego. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.67-69.

Sygnatura: 91525


1201/2296


Madej Jerzy: Termomechaniczny aspekt uszkodzeń. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.70-73.

Sygnatura: 91525


1202/2296


Majewski Ludwik: Analiza dynamiczna mechanizmu z luzem w parze kinematycznej. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.74-76.

Sygnatura: 91525


1203/2296


Mirota Kryspin: Metody numeryczne w ocenie jakości hemodynamicznej sztucznych zastawek serca. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.77-79.

Sygnatura: 91525


1204/2296


Nikiel Grzegorz: Optymalizacja technologii obróbki na centra frezarsko-wytaczarskie. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.80-82.

Sygnatura: 91525


1205/2296


Nowak Andrzej, Mysiara Stanisław: Analiza naprężeń dynamicznych w wybranych elementach układu strzepywacza elektrofiltru. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.83-86.

Sygnatura: 91525


1206/2296


Nowakowski Jacek, Praszkiewicz Tomasz: Wpływ konstrukcji układu dolotowego na osiągi silnika ZI zasilanego wielopunktowym wtryskiem paliwa. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.87-89.

Sygnatura: 91525


1207/2296


Olejak Jacek, Harlecki Andrzej, Płosa Jerzy: Stanowisko doświadczalne do badań zjawisk dynamicznych w manipulatorach robotów. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.90-94.

Sygnatura: 91525


1208/2296


Parczewski Krzysztof: Klasyfikacja wybranych błędów powstających przy obliczeniach wytrzymałościowych zespołów pojazdów metodą elementów skończonych. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.95-97.

Sygnatura: 91525


1209/2296


Pawicki Zbigniew: Kumulacja uszkodzeń w ortotropowej płycie pierścieniowej. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.98-100.

Sygnatura: 91525


1210/2296


Pawlus Dorota: Obliczenia w systemie ABAQUS dynamicznej stateczności liniowo lepkosprężystych płyt pierścieniowych. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1 Publikacje Naukowe. Bielsko-Biała 1999, s.101-103.

Sygnatura: 91525


1211/2296


Pezda Jacek: Wielomianowe modele właściwości mechanicznych stopów aluminium. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1.. Bielsko-Biała 1999, s.104-107.

Sygnatura: 91525


1212/2296


Pietras Dariusz: Stanowisko do badań elektromagnetycznych wtryskiwaczy paliw lekkich. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1.. Bielsko-Biała 1999, s.108-110.

Sygnatura: 91525


1213/2296


Płowucha Wojciech: Niepewność pomiaru w pomiarach współrzędnościowych. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1.. Bielsko-Biała 1999, s.111-113.

Sygnatura: 91525


1214/2296


Potok Grzegorz: Konfigurowalny symulator układów VLSI. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1.. Bielsko-Biała 1999, s.114-116.

Sygnatura: 91525


1215/2296


Sadowska Elżbieta: Twierdzenia kanapkowe z wypukłą funkcją wielowartościową. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1.. Bielsko-Biała 1999, s.117-119.

Sygnatura: 91525


1216/2296


Starczak Marcin: Pomiary współrzędnościowe powierzchni swobodnych. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biła 1999, s.120-122.

Sygnatura: 91525


1217/2296


Staś Marek: Wpływ strat wymiany ładunku na sprawność turbodoładowanego silnika o zapłonie samoczynnym z wtryskiem bezpośrednim. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.123-125.

Sygnatura: 91525


1218/2296


Stryczek Roman: Automatyzacja projektowania operacji technologicznych na obrabiarki sterowane numerycznie. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.126-128.

Sygnatura: 91525


1219/2296


Suwaj Stanisław: Metody oceny stateczności dynamicznej żurawi teleskopowych. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.129-131.

Sygnatura: 91525


1220/2296


Szczepański Jarosław, Jurasz Zbigniew: Wysokotemperaturowe długotrwałe utlenianie w powietrzu prętów o różnych średnicach ze stali niskowęglowej. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.132-134.

Sygnatura: 91525


1221/2296


Ślepak Wojciech: O wielowartościowych funkcjach (alfa, a) - wypukłych. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.135-137.

Sygnatura: 91525


1222/2296


Trąbka Arkadiusz: Budowa modelu liny jednozwitej 1x7. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.138-140.

Sygnatura: 91525


1223/2296


Wąsowicz Szymon: Zastosowanie twierdzeń typu Helly'ego w dowodach twierdzeń o oddzielaniu. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.141-144.

Sygnatura: 91525


1224/2296


Wencelis Jan, Migdacz Henryk: Optymalizacja parametrów obróbki ściernej spiekanego bezciśnieniowo węglika krzemu SSiC. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.145-147.

Sygnatura: 91525


1225/2296


Wiatrak Wiesław: Energia recyrkulowanych gazów dla przyspieszenia spalania ładunków w silniku spalinowym. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.148-151.

Sygnatura: 91525


1226/2296


Wnęk Henryk: Ograniczanie drgań skrętnych i hałasu w samochodach osobowych przez zastosowanie sprzęgieł dwumasowych. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.152-154.

Sygnatura: 91525


1227/2296


Wróbel Ireneusz: Model MES bębna zgrzeblarki dla celów analizy podparcia w procesie wytwarzania. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biła 1999, s.155-158.

Sygnatura: 91525


1228/2296


Zawiślak Stanisław, Ziemska Ilona: Zadanie dekompozycji w optymalnym projektowaniu w formalizmie grafów. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biła 1999, s.159-161.

Sygnatura: 91525


1229/2296


Zgraja Tomasz: Twierdzenia o oddzielaniu funkcjami M/sub fi/ - wypukłymi i L - wypukłymi. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.162-164.

Sygnatura: 91525


1230/2296


Baron-Puda Maria: Zarządzanie kosztami pracy w warunkach jednostkowej i małoseryjnej produkcji. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biła 1999, s.167-169.

Sygnatura: 91525


1231/2296


Dudzik-Lewicka Irena: Znaczenie zasobów ludzkich w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.170-172.

Sygnatura: 91525


1232/2296


Fołta Dariusz: System automatycznej identyfikacji towarów. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biła 1999, s.173-175.

Sygnatura: 91525


1233/2296


Gajewska Paulina: Porównanie metod oceny jakościowej różnych postaci kawy. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.176-179.

Sygnatura: 91525


1234/2296


Gunia Grzegorz: Wybrane zagadnienia wdrażania pakietu komputerowego wspomagania projektowania procesów produkcyjnych SYSKLASS w przedsiębiorstwie produkcyjnym na przykładzie FRiM "BEFARED" w Bielsku-Białej. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.180-182.

Sygnatura: 91525


1235/2296


Hławiczka Marta: Wykorzystanie osiągnięć z zakresu pedagogiki pracy w ergonomii. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.183-184.

Sygnatura: 91525


1236/2296


Hołdyk Ewa: Rachunek kosztów w systemie rachunkowości. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.185-187.

Sygnatura: 91525


1237/2296


Howaniec Honorata: Psychologiczne uwarunkowania decyzji zakupu. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.188-190.

Sygnatura: 91525


1238/2296


Kamiński Piotr: Oddziaływanie azotu na odporność na kruche pękanie stali narzędziowych. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.191-194.

Sygnatura: 91525


1239/2296


Kamiński Piotr: Badania zmęczeniowe stali narzędziowych. W: Materiały jubileuszowe przygotowane z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.195-197.

Sygnatura: 91525


1240/2296


Szumpich Stanisław: Wybrane aspekty rozwoju gospodarki polskiej w procesie integracji z Unią Europejską. Selected aspects of the development of the Polish economy in the process of its integration with the European Union. W: Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską. Chrzanów 1999, s.47-59 sum.. odb.

Wł. Inst. Włók.


1241/2296


Gąsiorek Sylwia: Zróżnicowanie pojęć bezrobotnego i jego sytuacji w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Various definitions of the notion of the unemployed and their situation in Poland and EU member-countries. W: Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską. Chrzanów 1999, s.185-192 sum.. odb.

Wł. Inst. Włók.


1242/2296


Szumpich Stanisław: Metody i instrumenty aktywizacji wolnych zasobów pracy - aspekt regionalny. W: Produktywność konkurencyjność integracja. Opole 1999, s.100-106. odb.

Wł. Inst. Włók.


1243/2296


Kliś Grażyna: Wykorzystanie średniego ważonego kosztu kapitału firmy jako stopy dyskontowej przy ocenie projektów inwestycyjnych metodą aktualnej wartości netto. W: Materiały jubileuszowe przygotowne z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1.. Bielsko-Biała 1999, s.198-200.

Sygnatura: 91525


1244/2296


Kłóska Iwona: Koncepcja "organizacji przyszłości" a znaczenie zespołów pracowniczych. W: Materiały jubileuszowe przygotowne z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1.. Bielsko-Biała 1999, s.201-203.

Sygnatura: 91525


1245/2296


Król Agnieszka: Zdolność jakościowa procesów produkcyjnych. W: Materiały jubileuszowe przygotowne z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1.. Bielsko-Biała 1999, s.204-206.

Sygnatura: 91525


1246/2296


Kukla Sławomir: Projektowanie procesów wytwarzania odlewów na automatycznej linii odlewania. W: Materiały jubileuszowe przygotowne z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1.. Bielsko-Biała 1999, s.207-209.

Sygnatura: 91525


1247/2296


Kutschenreiter-Praszkiewicz Izabela: Planowanie przebiegu prac technicznego przygotowania produkcji jako podstawa skuteczności działania przedsiębiorstw. W: Materiały jubileuszowe przygotowne z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1.. Bielsko-Biała 1999, s.210-212 sum..

Sygnatura: 91525


1248/2296


Lipianin-Zontek Ewa: Duch przedsiębiorczości - źródła i modele powstawania innowacji. W: Materiały jubileuszowe przygotowne z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1.. Bielsko-Biała 1999, s.213-215.

Sygnatura: 91525


1249/2296


Łodziana-Grabowska Joanna: Etyka i marketing. W: Materiały jubileuszowe przygotowne z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1.. Bielsko-Biała 1999, s.216-218.

Sygnatura: 91525


1250/2296


Mleczko Janusz: Komputerowe wspomaganie wytwarzania reduktorów i motoreduktorów w warunkach jednostkowej i małoseryjnej produkcji. W: Materiały jubileuszowe przygotowne z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1.. Bielsko-Biała 1999, s.219-221.

Sygnatura: 91525


1251/2296


Moczała Aleksander: Optymalizacja procesu projektowania funkcją użyteczności. W: Materiały jubileuszowe przygotowne z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1.. Bielsko-Biała 1999, s.222-224.

Sygnatura: 91525


1252/2296


Plinta Dariusz: Zastosowanie metody modelowania i symulacji w analizie funkcjonowania systemów produkcyjnych. W: Materiały jubileuszowe przygotowne z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1.. Bielsko-Biała 1999, s.225-228.

Sygnatura: 91525


1253/2296


Schonborn Stanisław: Stanowisko przemysłowe do pomiaru siły synchronizacji biegów. Industrial position stand for measurement of synchronization speed force. W: Materiały jubileuszowe przygotowne z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1.. Bielsko-Biała 1999, s.229-231 sum..

Sygnatura: 91525


1254/2296


Siewielska Beata: Nowoczesne materiały na odzież sportową. W: Materiały jubileuszowe przygotowne z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1.. Bielsko-Biała 1999, s.232-235.

Sygnatura: 91525


1255/2296


Szemla Andrzej: Wpływ modyfikacji na wybrane własności stali narzędziowych do pracy na gorąco. W: Materiały jubileuszowe przygotowne z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1.. Bielsko-Biała 1999, s.236-238.

Sygnatura: 91525


1256/2296


Szewczyk Irena: Czynniki odpowiedzialne za kreatywność w zarządzaniu strategicznym. W: Materiały jubileuszowe przygotowne z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1.. Bielsko-Biała 1999, s.239-245.

Sygnatura: 91525


1257/2296


Szkuta Teresa: Normy ISO serii 9000 bazą efektywnego zarządzania organizacją. W: Materiały jubileuszowe przygotowne z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1.. Bielsko-Biała 1999, s.246-248.

Sygnatura: 91525


1258/2296


Trela Grzegorz: Analiza formalna w aksjologii. W: Materiały jubileuszowe przygotowne z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1.. Bielsko-Biała 1999, s.249-250.

Sygnatura: 91525


1259/2296


Trela Natalia: Ontologia zła. W: Materiały jubileuszowe przygotowne z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1.. Bielsko-Biała 1999, s.251-253.

Sygnatura: 91525


1260/2296


Więcek Dariusz: Wpływ skrawalnośći materiałów na koszty produkcji elementów maszyn. W: Materiały jubileuszowe przygotowne z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1.. Bielsko-Biała 1999, s.254-256.

Sygnatura: 91525


1261/2296


Więcek Dorota: Metodologiczne podstawy optymalizacji procesu wytwarzania elementów maszyn. W: Materiały jubileuszowe przygotowne z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1.. Bielsko-Biała 1999, s.257-259.

Sygnatura: 91525


1262/2296


Wacięga Tomasz: Zarządzanie poprzez analizy. W: Materiały jubileuszowe przygotowne z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1.. Bielsko-Biała 1999, s.260-262.

Sygnatura: 91525


1263/2296


Wyród Jolanta: Materiały stosowane w opakowalnictwie towarów. W: Materiały jubileuszowe przygotowne z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1.. Bielsko-Biała 1999, s.263-266.

Sygnatura: 91525


1264/2296


Żeńcuch Beata: Niektóre aspety funkcjonowania firm rodzinnych. W: Materiały jubileuszowe przygotowne z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.267-269.

Sygnatura: 91525


1265/2296


Zontek Zbigniew: Finansowanie inwestycji przez leasing. W: Materiały jubileuszowe przygotowne z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.270-272.

Sygnatura: 91525


1266/2296


Bielec Dominika: Bioindykacja skażeń terenów miejsko-przemysłowych na przykładzie mszaków epifitycznych Bielska-Białej. W: Materiały jubileuszowe przygotowne z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.275-278.

Sygnatura: 91525


1267/2296


Biniaś Włodzimierz: Badania cech struktury keratyny wełny owczej w czasie odrostu i po oddziaływaniu promieniowania gama/sup 60/ Co. W: Materiały jubileuszowe przygotowne z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.279-281.

Sygnatura: 91525


1268/2296


Bogusławska-Bączek Monika: Właściwości sprężyste adhezyjnie łączonych warstwowych wyrobów włókienniczych. W: Materiały jubileuszowe przygotowne z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.282-284.

Sygnatura: 91525


1269/2296


Broda Jan: Własności nukleujące pigmentów w procesie formowania włókien polipropylenowych. W: Materiały jubileuszowe przygotowne z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.285-287.

Sygnatura: 91525


1270/2296


Brzozowska Lucyna: Wyniki pracy systemu fotowoltaicznego w zależności od rodzaju sterowania układem. W: Materiały jubileuszowe przygotowne z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.288-290.

Sygnatura: 91525


1271/2296


Brzozowski Krzysztof: Dyspersja zanieczyszczeń emitowanych z ruchomych źródeł punktowych. W: Materiały jubileuszowe przygotowne z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.291-293.

Sygnatura: 91525


1272/2296


Czader Arkadiusz: Modele stosowane do opisu zjawiska emisji gazów z wysypisk odpadów komunalnych. W: Materiały jubileuszowe przygotowne z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.294-297.

Sygnatura: 91525


1273/2296


Fabia Janusz: Zmiany konduktywności termoplastycznych kompozytów przewodzących PP/PANi pod wpływem dodatku kompatybilizatora. W: Materiały jubileuszowe przygotowne z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.298-300.

Sygnatura: 91525


1274/2296


Farana Jarosław: Badania nad syntezą i charakterystyką ciekłokrystalicznych oligoestrów. W: Materiały jubileuszowe przygotowne z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.301-303.

Sygnatura: 91525


1275/2296


Fryczkowski Ryszard: Otrzymywanie przewodzących blend termoplastycznych z polianiliny i polipropylenu. W: Materiały jubileuszowe przygotowne z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.304-306.

Sygnatura: 91525


1276/2296


Gąsiorek Sylwia: Problemy restrukturyzacji bielskich przedsiębiorstw włókienniczych. W: Materiały jubileuszowe przygotowne z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.307-309.

Sygnatura: 91525


1277/2296


Graczyk Tadeusz: Porównanie wybranych cech użytkowych tkanin wełnianych i wełnopodobnych. W: Materiały jubileuszowe przygotowne z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.310-312.

Sygnatura: 91525


1278/2296


Gruszka Iwona: Projektowanie dzianin o efektach strukturalnych w komputerowym systemie MA 8000 firmy Universal. W: Materiały jubileuszowe przygotowne z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.313-315.

Sygnatura: 91525


1279/2296


Grzybowska-Pietras Joanna: Stanowisko do pomiaru rozkładu frakcyjnego porów we włókninie. W: Materiały jubileuszowe przygotowne z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.316-318.

Sygnatura: 91525


1280/2296


Halama Arkadiusz: Analiza kosztów i korzyści w gospodarce wodnej. W: Materiały jubileuszowe przygotowne z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.319-321.

Sygnatura: 91525


1281/2296


Kobiela-Mendrek Katarzyna: Właściwości estetyczne jako kryterium przydatności użytkowej tekstyliów. W: Materiały jubileuszowe przygotowne z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.322-324.

Sygnatura: 91525


1282/2296


Kubica Lucyna: Ocena stopnia zanieczyszczenia wód powierzchniowych i osadów dennych rzeki Skawy metalami ciężkimi. W: Materiały jubileuszowe przygotowne z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.325-327.

Sygnatura: 91525


1283/2296


Madzia Marek: Zagrożenie lasów gminy Brenna. W: Materiały jubileuszowe przygotowne z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.328-330.

Sygnatura: 91525


1284/2296


Mikuła Dorota: Wpływ obróbki plazmą niskotemperaturową na strukturę i właściwości wyrobów wełnianych. W: Materiały jubileuszowe przygotowne z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.331-333.

Sygnatura: 91525


1285/2296


Myrczek Józef: Wybrane prace dyplomowe przygotowane przez studentów Wydziału Inżynerii Włókienniczej i Ochrony Środowiska w Zakładzie Informatyki. W: Materiały jubileuszowe przygotowne z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.334-336.

Sygnatura: 91525


1286/2296


Ormaniec Agata: Komputerowe projektowanie wyrobów dzianych przy wykorzystaniu oprogramowania CAD-Creation 6. W: Materiały jubileuszowe przygotowne z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.337-339.

Sygnatura: 91525


1287/2296


Perzyna Marek: Układ pomiarowy do badania geometrii i właściwości mechanicznych dzianin zintegrowaną metodą w systemie wizyjno-komputerowej analizy obrazu. W: Materiały jubileuszowe przygotowne z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.340-342.

Sygnatura: 91525


1288/2296


Pielesz Anna: Zastosowanie spektroskopii fourierowskiej w podczerwieni do oceny zmian struktury naturalnych włókien (wełny i bawełny) barwionych barwnikami azowymi oraz analizy kancerogennych amin, składników farb do włosów. W: Materiały jubileuszowe przygotowne z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1 Publikacje naukowe. Bielsko-Biała 1999, s.343-345.

Sygnatura: 91525


1289/2296


Prus Wojciech: Badanie mechanizmu retencji substancji chromatografowanych mieszaniną metanol + woda na silanizowanej krzemionce impregnowanej roztworami ciekłej parafiny. W: Materiały jubileuszowe przygotowne z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.346-349.

Sygnatura: 91525


1290/2296


Więzik Urszula: Aktywność biologiczna potoku Straconka. W: Materiały jubileuszowe przygotowne z okazji XXX-lecia Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej. Cz.1. Bielsko-Biała 1999, s.350-352.

Sygnatura: 91525


1291/2296


Chrystowska Aleksandra: Podsumowanie polskich i słowackich badań ankietowych potrzeb, metod i środków współpracy aktorów gospodarczych regionów transgranicznych. W: Polsko-słowacka współpraca transgraniczna w regionie Bielsko-Biała-Żylina. Bielsko-Biała 1999, s.23-35. odb.

Wł. Kat. Syst. i Tech. Zarz.


1292/2296


Zając M., Zajączkowski Antoni: Realizacja transputerowa adaptacyjnego sterowania odsprzęgającego układu z silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych. W: Sterowanie w napędzie elektrycznym i energoelektronice. Lublin 1999, s.329-338 sum..

Wł. Inst. Autom.


1293/2296


Salm Jan: Barokowy folwark w Słobitach i jego iluzjonistyczne okna. W: Conservatio est aeterna creatio. Toruń 1999, s.227-238. odb.

Wł. Inst. Archit. i Urb.


1294/2296


Kącki Edward, Stempczyńska Joanna, Wawrzyniak Rafał: Neural network in communication with medical computer system. W: Medical informatics Europe '99. [B.m.] 1999, s.709-712. odb.

Wł. Inst. Inform.


1295/2296


Rudnicki Marek, Szczepaniak Piotr, Cholajda Przemysław: 13 Genetic algorithm as a tool for solving electrical engineering problems. W: Evolutionary algorithms in engineering and computer science. Recent advances in genetic algorithms, evolution strategies, evolutionary programming, genetic programming and industrial applications. Chichester 1999, s.261-281. odb.

Wł. Inst. Inform.


1296/2296


Salm Jan: Zabytki urbanistyki i architektury. W: Nad górną Prosną. Monografia Praszki. Łódź 1999, s.415-429. odb.

Wł. Inst. Archit. i Urb.


1297/2296


Salm Jan: Wokół Księżego Młyna - architektoniczne i urbanistyczne przemiany fabrycznej jurydyki. Rund um Księży Młyn - architektonische und stadtebauliche Umgestaltungen eines Fabrikgiganten. W: Księży Młyn. Łódź 1999, s.45-87. odb.

Wł. Inst. Archit. i Urb.


1298/2296


Jacymirski Michał: Svidki algoritmi DKP-IV i DSP-IV z tangensnimi fazovimi mnoznikami. W: Teorija obcislen`. Kijów 1999, s.391-395. odb.

Wł. Inst. Inform.


1299/2296


Jacymirski Michał, Moroz Ivan, Chamarsi Kadri: Sintez svidkich algoritmiv odno- i dvorimirnich kosinusnich ta sinusnich peretvoren'. W: Teorija obcislen`. Kijów 1999, s.396-401. odb.

Wł. Inst. Inform.


1300/2296


Feret Błażej: The union catalog. Different library systems, different solutions. W: Library automation in transitional societies: lessons from Eastern Europe. New York 2000, s.235-250.

Wł. Gab. Dyr. BG


1301/2296


Jacymirski Michał, Liskevic Rostislav: Strukturno odnorodni unifikovani svidki algoritmi peretvoren' Fur'e, Chartli, kosinusonogo i sinusnogo. W: Modeljuvannaja ta informacijni technologii. Vip. 2. Kijów 1999, s.173-181. Nacional`na Akademija Nauk Ukraini odb.

Wł. Inst. Inform.


1302/2296


Wiśniewska Weronika: Platani o Ippocastani. W: Urban renewal and town culture. Universita degli studi di Pavia 1995/1997. Firenze 1998, s.86-89.

Wł. Inst. Archit. i Urb.


1303/2296


Kajzer Leszek, Salm Jan: Burg und Stadt in mittelalterlichen Polen. W: Burg und Stadt. Praha 1999, s.113-138.

Wł. Inst. Archit. i Urb.


1304/2296


Skrzypski Jerzy: XVI. Zagrożenie i ochrona atmosfery i klimatu. W: Ochrona środowiska i żywych zasobów przyrody. Wybrane zagadnienia. Łódź 1999, s.373-436. odb.

Wł. Kat. Syst. Inż. Środ.


1305/2296


Zarzycki Roman: 2 Aerosfera - źródła i rodzaje zanieczyszczeń, sposoby jej ochrony. W: Ekologia. Jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy. Wybrane zagadnienia. Warszawa 1999, s.13-30.

Sygnatura: 81697/s


1306/2296


Zarzycki Roman: 5 Katastrofy przemysłowe. W: Ekologia. Jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy. Wybrane zagadnienia. Warszawa 1999, s.76-82.

Sygnatura: 81697/s


1307/2296


Skrzypski Jerzy: 3 Hydrosfera - źródła i rodzaje zanieczyszczeń, sposoby jej ochrony. W: Ekologia. Jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy. Wybrane zagadnienia. Warszawa 1999, s.31-51.

Sygnatura: 81697/s


1308/2296


Skrzypski Jerzy: 4 Litosfera - źródła i rodzaje zanieczyszczeń, sposoby jej ochrony. W: Ekologia. Jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy. Wybrane zagadnienia. Warszawa 1999, s.52-75.

Sygnatura: 81697/s


1309/2296


Leszczyński Marek: Struktura zasobów pracy w Polsce w kontekście wykształcenia w okresie transormacji. W: Wybrane zagadnienia: marketing, zarządzanie, rynek pracy. Łódź 1999, s.165-181. odb.

Wł. Kat. Bud. Beton.


1310/2296


Włodarczyk Magdalena: Kultury starterowe i ich potencjał do modyfikowania cech sensorycznych i funcjonalnych żywności. W: Surowce, technologia i dodatki a jakość żywności. Poznań 1999, s.121-128. odb.

Wł. Inst. Technol. Ferm. Mikrobiol.


1311/2296


Zabrocki Janusz, Marshall Garland: 24 The 1,5-disubstituted tetrazole ring as a cis-amide bond surrogate. W: Peptidomimetics protocols. Totowa 1999, s.417-436. odb.

Wł. Inst. Chem. Org.


1312/2296


Nachman Ronald, Moyna Guillermo, Williams Howard, Zabrocki Janusz, Zadina James, Coast Geoffrey, Vanden Broeck Józef: Comparison of active conformations of the insectatachykinin/tachykinin and insect kinin/ Tyr-W-MIF-1 neuropeptide family pairs. W: Neuropeptydes. Structure and function in biology and behavior. New York 1999, s.388-400. odb.

Wł. Inst. Chem. Org.


1313/2296


Abramczyk Halina, Kołodziejski Marek: Badanie mechanizmów relaksacji wibracyjnej oraz wpływu rozpuszczalnika na drogę reakcji metodą spektroskopii IR i Ramana. Mechanisms of vibrational relaxation and solvent effect on the reaction coordinate by IR and Raman spectroscopy. W: Zjawiska relaksacji molekularnej. Wrocław 1999, s.307-322 streszcz. sum.. odb.

Wł. Inst. Tech. Rad.


1314/2296


Bartczak Witold: 5. Computer simulation of early physico-chemical processes in irradiated media. W: Properties and reactions of radiation induced transients : selected topics. Warszawa 1999, s.101-128. odb.

Wł. Inst. Tech. Rad.


1315/2296


Gębicki Jerzy, Marcinek Andrzej: 6. Low - temperature pulse radiolytic studies of fast isomerization processes in radical cations. W: Properties and reactions of radiation induced transients : selected topics. Warszawa 1999, s.129-150. odb.

Wł. Inst. Tech. Rad.


1316/2296


Gębicki Jerzy, Marcinek Andrzej: 6. Radical ions: generation, characterization and reactions. W: General aspects of free radical chemistry. New York 1999, s.175-208. odb.

Wł. Inst. Tech. Rad.


1317/2296


Gębicki Jerzy, Michalak Jacek: Fotochemiczne generowanie nietrwałych konformerów i tautomerów w izolacji matrycowej. W: Metody badania mechanizmów reakcji fotochemicznych. Poznań 1999, s.193-211. odb.

Wł. Inst. Tech. Rad.


1318/2296


Gębicki Jerzy, Szajdzińska-Piętek Ewa, Gębicka Lidia: 7. Contribution of radiation chemistry to the studies of micellar systems. W: Properties and reactions of radiation induced transients : selected topics. Warszawa 1999, s.151-176. odb.

Wł. Inst. Tech. Rad.


1319/2296


Karolczak Stefan: 1. Pulse radiolysis - experimental features. W: Properties and reactions of radiation induced transients : selected topics. Warszawa 1999, s.11-37. odb.

Wł. Inst. Tech. Rad.


1320/2296


Mayer Józef: 9. Radiation induced transients formed from anthraquinones. W: Properties and reactions of radiation induced transients : selected topics. Warszawa 1999, s.205-218. odb.

Wł. Inst. Tech. Rad.


1321/2296


Mayer Józef, Szadkowska-Nicze Magdalena: 4. Excited states in liquid alkanes and related polymers. W: Properties and reactions of radiation induced transients : selected topics. Warszawa 1999, s.77-100. odb.

Wł. Inst. Tech. Rad.


1322/2296


Płonka Andrzej: 2. Dispersion in reactivity of water radiolysis intermediates. W: Properties and reactions of radiation induced transients : selected topics. Warszawa 1999, s.38-52. odb.

Wł. Inst. Tech. Rad.


1323/2296


Wypych Maria: 3. Pulse-radiation induced transients in frozen aqueous systems at low temperatures. W: Properties and reactions of radiation induced transients : selected topics. Warszawa 1999, s.53-74. odb.

Wł. Inst. Tech. Rad.


1324/2296


Chrystowska Aleksandra: Moznosti marketingoveho prieskumu. W: Prace a Studie. Fakulty Prevadzky a Ekonomiky Dopravy a Spojov Zilinskiej University v Ziline zv.12. Zilina 1999, s.43-46 sum.. odb.

Wł. Kat. Syst. i Tech. Zarz.


1325/2296


Marynowski Krzysztof: Rozdz.1.1 Drgania swobodne. W: Zbiór zadań z drgań mechanicznych. Łódź 1992, s.7-29.

Sygnatura: 70611/S


1326/2296


Wawrzecki Janusz: Rozdz. 1.2 Drgania wymuszone. W: Zbiór zadań z drgań mechanicznych. Łódź 1992, s.30-77.

Sygnatura: 70611/S


1327/2296


Wawrzecki Janusz: Rozdz. 1.3 Drgania wymuszone siłą okresową nieharmoniczną. W: Zbiór zadań z drgań mechanicznych. Łódź 1992, s.78-88.

Sygnatura: 70611/S


1328/2296


Wodzicki Wiesław: Rozdz. 1.4 Obniżanie poziomu drgań, reakcje dynamiczne, wibroizolacja. W: Zbiór zadań z drgań mechanicznych. Łódź 1992, s.88-142.

Sygnatura: 70611/S


1329/2296


Wawrzecki Janusz: Rozdz. 3 Metoda Rayleigh'a. W: Zbiór zadań z drgań mechanicznych. Łódź 1992, s.177-255.

Sygnatura: 70611/S


1330/2296


Stelmarczyk Jerzy: Rozdz. 5 Zastosowanie współczynników podatności dynamicznej - receptancji - do rozwiązywania układów drgających. W: Zbiór zadań z drgań mechanicznych. Łódź 1992, s.317-360.

Sygnatura: 70611/S


1331/2296


Awrejcewicz Jan: Rozdz. 6 Drgania nieliniowe układu o jednym stopniu swobody. W: Zbiór zadań z drgań mechanicznych. Łódź 1992, s.361-457.

Sygnatura: 70611/S


1332/2296


Wawrzecki Janusz: Rozdz. 7 Drgania poprzeczne belek i wałów. W: Zbiór zadań z drgań mechanicznych. Łódź 1992, s.458-508.

Sygnatura: 70611/S


1333/2296


Awrejcewicz Jan: Rozdz. 8 Drgania parametryczne układu o jednym stopniu swobody. W: Zbiór zadań z drgań mechanicznych. Łódź 1992, s.509-522.

Sygnatura: 70611/S


1334/2296


Awrejcewicz Jan, Mrozowski Jerzy, Potier-Ferry M.: Non-linear behavior of a rectangular plate exposed to airflow. W: Bifurcation and chaos. Theory and applications. Berlin 1995, s.253-272. odb.

Wł. Aut.


1335/2296


Awrejcewicz Jan: Modified Poincare method and implicit function theory. W: Nonlinear dynamics: new theoretical and applied results. Berlin 1995, s.215-229. odb.

Wł. Aut.


1336/2296


Awrejcewicz Jan, Tomczak Krzysztof: 3 Analiza i sterowanie drgań układów dyskretnych z uderzeniami. W: Komputerowe wspomaganie w obliczeniach naukowo-technicznych - przykłady zastosowań pakietów MATLAB i Maple V. Kraków 1998, s.61-116. odb.

Wł. Aut.


1337/2296


Awrejcewicz Jan: Nonlinear mechanics today - perspectives and unsolved problems of dynamics. W: Nonlinear dynamics, chaos, control and their applications to engineering sciences. Vol.4. [B.m.] 2000, s.40-59. odb.

Wł. Kat. Autom. i Biomech.


1338/2296


Awrejcewicz Jan, Krysko Anton, Krysko Vadim, Vakakis A.: Solitions and chaos exhibited by flexible plates sinusoidally excited. W: Nonlinear dynamics, chaos, control and their applications to engineering sciences. Vol.5. [B.m.] 2002, s.258-267. odb.

Wł. Kat. Autom. i Biomech.


1339/2296


Dziubiński Marek: Ćw.1 Matematyczne opracowanie wyników doświadczeń. W: Ćwiczenia laboratoryjne z inżynierii procesowej. Łódź 2000, s.7-12.

Sygnatura: 83590/s


1340/2296


Kasprzycki Józef: Ćw.2 Wzorcowanie zwężek pomiarowych dla cieczy. W: Ćwiczenia laboratoryjne z inżynierii procesowej. Łódź 2000, s.13-27.

Sygnatura: 83590/s


1341/2296


Kasprzycki Józef: Ćw.4 Współczynniki oporów przepływu. W: Ćwiczenia laboratoryjne z inżynierii procesowej. Łódź 2000, s.28-39.

Sygnatura: 83590/s


1342/2296


Dziubiński Marek: Ćw.5 Spadek ciśnienia w kolumnie wypełnionej. W: Ćwiczenia laboratoryjne z inżynierii procesowej. Łódź 2000, s.40-49.

Sygnatura: 83590/s


1343/2296


Kamiński Władysław: Ćw.7 Filtracja pod stałym ciśnieniem. W: Ćwiczenia laboratoryjne z inżynierii procesowej. Łódź 2000, s.50-57.

Sygnatura: 83590/s


1344/2296


Rzyski Edward: Ćw.8 Pomiar mocy mieszania. W: Ćwiczenia laboratoryjne z inżynierii procesowej. Łódź 2000, s.58-68.

Sygnatura: 83590/s


1345/2296


Kochański Bogusław: Ćw.10 Wnikanie ciepła od ścianki do powietrza. W: Ćwiczenia laboratoryjne z inżynierii procesowej. Łódź 2000, s.69-80.

Sygnatura: 83590/s


1346/2296


Kuncewicz Czesław: Ćw.11 Wymiana ciepła w mieszalniku cieczy. W: Ćwiczenia laboratoryjne z inżynierii procesowej. Łódź 2000, s.81-89.

Sygnatura: 83590/s


1347/2296


Sowiński Jarosław: Ćw.12 Wrzenie cieczy. W: Ćwiczenia laboratoryjne z inżynierii procesowej. Łódź 2000, s.90-98.

Sygnatura: 83590/s


1348/2296


Kochański Bogusław: Ćw.13 Badanie wymienników ciepła. W: Ćwiczenia laboratoryjne z inżynierii procesowej. Łódź 2000, s.99-109.

Sygnatura: 83590/s


1349/2296


Kasznia Jan: Ćw.15 Wnikanie masy w fazie gazowej. W: Ćwiczenia laboratoryjne z inżynierii procesowej. Łódź 2000, s.110-118.

Sygnatura: 83590/s


1350/2296


Krauze Ryszard, Szulczewska Beata: Ćw.16 Rektyfikacja kolumny wypełnionej. W: Ćwiczenia laboratoryjne z inżynierii procesowej. Łódź 2000, s.119-131.

Sygnatura: 83590/s


1351/2296


Krauze Ryszard, Troszkiewicz Maria: Ćw.17 Ekstrakcja jednostopniowa. W: Ćwiczenia laboratoryjne z inżynierii procesowej. Łódź 2000, s.132-145.

Sygnatura: 83590/s


1352/2296


Żyłła Romuald: Ćw.18 Kinetyka procesu suszenia. W: Ćwiczenia laboratoryjne z inżynierii procesowej. Łódź 2000, s.146-154.

Sygnatura: 83590/s


1353/2296


Rzyski Edward: Ćw.25 Charakterystyka pompy odśrodkowej. W: Ćwiczenia laboratoryjne z inżynierii procesowej. Łódź 2000, s.155-165.

Sygnatura: 83590/s


1354/2296


Kuncewicz Czesław: Ćw.32 Ogrzewanie i chłodzenie cieczy w zbiorniku. W: Ćwiczenia laboratoryjne z inżynierii procesowej. Łódź 2000, s.166-176.

Sygnatura: 83590/s


1355/2296


Pakowski Zdzisław: Ćw.38 Suszenie podczerwienią. W: Ćwiczenia laboratoryjne z inżynierii procesowej. Łódź 2000, s.177-185.

Sygnatura: 83590/s


1356/2296


Niedźwiecki Janusz: Ćw.39 Doświadczenie Reynoldsa. W: Ćwiczenia laboratoryjne z inżynierii procesowej. Łódź 2000, s.186-194.

Sygnatura: 83590/s


1357/2296


Bogusławska-Kozłowska Joanna, Żakowska Zofia: 5.5 Przegrody budowlane źródłem grzybów strzępkowych w przemyśle spożywczym. W: Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym. Łódź 2000, s.282-290.

Sygnatura: 92269


1358/2296


Pyć Kazimierz: 5.2 Elementy urządzeń jako źródło zanieczyszczeń mikrobiologicznych w przemyśle spożywczym. W: Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym. Łódź 2000, s.246-267.

Sygnatura: 92269


1359/2296


Drewicz Ewa: 4.1 Mikroflora powietrza. W: Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym. Łódź 2000, s.175-187.

Sygnatura: 92269


1360/2296


Drewicz Ewa: 5.4 Ocena sanitarna warunków produkcji w przemyśle spożywczym. W: Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym. Łódź 2000, s.273-282.

Sygnatura: 92269


1361/2296


Goździecki Tomasz: 3.1 Wymagania pokarmowe i dynamika wzrostu drobnoustrojów. W: Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym. Łódź 2000, s.132-151.

Sygnatura: 92269


1362/2296


Kowal Krystyna: 7.1 Czynniki środowiskowe warunkujące rozwój drobnoustrojów. W: Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym. Łódź 2000, s.323-336.

Sygnatura: 92269


1363/2296


Kozanecka Elżbieta: 1.2 Podstawowa aparatura i sprzęt w laboratorium mikrobiologicznym. W: Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym. Łódź 2000, s.20-31.

Sygnatura: 92269


1364/2296


Kręgiel Dorota: 4.2 Mikroflora wody. W: Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym. Łódź 2000, s.188-221.

Sygnatura: 92269


1365/2296


Kręgiel Dorota, Stobińska Helena: 8.3 Obniżanie aktywności wody w utrwalanej żywności. W: Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym. Łódź 2000, s.399-409.

Sygnatura: 92269


1366/2296


Kunicka Alina: 2.2 Drożdże. W: Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym. Łódź 2000, s.77-93.

Sygnatura: 92269


1367/2296


Kusewicz Danuta: 2.1.6.7 Bakterie octowe. W: Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym. Łódź 2000, s.70-77.

Sygnatura: 92269


1368/2296


Kusewicz Danuta: 4.3.1 Charakterystyka mikroflory gleby. W: Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym. Łódź 2000, s.221-225.

Sygnatura: 92269


1369/2296


Kusewicz Danuta: 8.5.3 Naturalne substancje przeciwdrobnoustrojowe pochodzenia roślinnego. W: Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym. Łódź 2000, s.442-447.

Sygnatura: 92269


1370/2296


Libudzisz Zdzisława: 8.5.1. Procesy fermentacyjne i ich wykorzystanie w utrwalaniu żywności. W: Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym. Łódź 2000, s.422-427.

Sygnatura: 92269


1371/2296


Libudzisz Zdzisława: 8.5.2. Żywność fermentowana. W: Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym. Łódź 2000, s.427-442.

Sygnatura: 92269


1372/2296


Moneta Jadwiga: 2.1.1. Morfologia i fizjologia bakterii. W: Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym. Łódź 2000, s.34-42.

Sygnatura: 92269


1373/2296


Moneta Jadwiga: 2.1.2. Ściana komórkowa. W: Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym. Łódź 2000, s.42-47.

Sygnatura: 92269


1374/2296


Moneta Jadwiga: 2.1.3. Rozmnażanie bakterii. W: Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym. Łódź 2000, s.47-49.

Sygnatura: 92269


1375/2296


Moneta Jadwiga: 2.1.4. Ruch własny bakterii. W: Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym. Łódź 2000, s.49-53.

Sygnatura: 92269


1376/2296


Motyl Ilona: 2.1.5. Przetrwalnikowanie bakterii. W: Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym. Łódź 2000, s.54-61.

Sygnatura: 92269


1377/2296


Oberman Helena: 1.1. Bezpieczeństwo pracy z drobnoustrojami i ogólne przepisy obowiązujące w laboratorium mikrobiologicznym. W: Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym. Łódź 2000, s.11-20.

Sygnatura: 92269


1378/2296


Oberman Helena, Piątkiewicz Anna, Żakowska Zofia: 5.1. Mikroflora pierwotna i wtórna surowców roślinnych, zwierzęcych oraz surowców dodatkowych. W: Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym. Łódź 2000, s.230-245.

Sygnatura: 92269


1379/2296


Oberman Helena: 6.1. Analiza zagrożeń punktów krytycznych w technologii żywności. W: Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym. Łódź 2000, s.291-301.

Sygnatura: 92269


1380/2296


Piątkiewicz Anna: 2.1.6.1. Rodzina Enterobacteriaceae. W: Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym. Łódź 2000, s.61-63.

Sygnatura: 92269


1381/2296


Piątkiewicz Anna: 2.1.6.2. Inne pałeczki gramujemne. W: Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym. Łódź 2000, s.64-64.

Sygnatura: 92269


1382/2296


Piątkiewicz Anna: 2.1.6.3. Rodzaj Listeria. W: Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym. Łódź 2000, s.64-65.

Sygnatura: 92269


1383/2296


Piątkiewicz Anna: 2.1.6.4. Rodzina Bacillaceae. W: Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym. Łódź 2000, s.65-66.

Sygnatura: 92269


1384/2296


Piątkiewicz Anna: 2.1.6.5. Rodzina Micrococcaceae. W: Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym. Łódź 2000, s.66-67.

Sygnatura: 92269


1385/2296


Piątkiewicz Anna: 2.1.6.6. Bakterie fermentacji mlekowej. W: Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym. Łódź 2000, s.67-70.

Sygnatura: 92269


1386/2296


Piątkiewicz Anna: 7.2. Mikrobiologiczny rozkład podstawowych składników żywności. W: Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym. Łódź 2000, s.336-350.

Sygnatura: 92269


1387/2296


Piątkiewicz Anna: 7.3. Mikroorganizmy chorobotwórcze w żywności. Czynniki etiologiczne bakteryjnych zatruć pokarmowych. W: Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym. Łódź 2000, s.351-369.

Sygnatura: 92269


1388/2296


Piątkiewicz Anna: 7.4. Organa nadzoru nad bezpieczeństwem żywności w Polsce (wybrane zagadnienia z prawa żywnościowego). W: Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym. Łódź 2000, s.370-375.

Sygnatura: 92269


1389/2296


Piątkiewicz Anna: 8.4. Chemiczne metody utrwalania żywności. W: Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym. Łódź 2000, s.409-422.

Sygnatura: 92269


1390/2296


Piotrowska Małgorzata: 1.3. Organizacja pracowni mikrobiologicznej. W: Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym. Łódź 2000, s.31-33.

Sygnatura: 92269


1391/2296


Piotrowska Małgorzata, Żakowska Zofia: 2.3. Grzyby strzępkowe. W: Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym. Łódź 2000, s.93-131.

Sygnatura: 92269


1392/2296


Piotrowska Małgorzata: 3.3. Pożywki hodowlane. W: Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym. Łódź 2000, s.156-162.

Sygnatura: 92269


1393/2296


Piotrowska Małgorzata: 4.3.2. Gleba jako źródło mikroorganizmów wytwarzających antybiotyki. W: Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym. Łódź 2000, s.226-229.

Sygnatura: 92269


1394/2296


Stobińska Helena: 3.4. Określanie liczby i biomasy drobnoustrojów. W: Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym. Łódź 2000, s.162-174.

Sygnatura: 92269


1395/2296


Stobińska Helena: 5.3. Higiena personelu produkcyjnego. W: Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym. Łódź 2000, s.267-273.

Sygnatura: 92269


1396/2296


Stobińska Helena, Żakowska Zofia: 6.2. Mycie i dezynfekcja jako punkty krytyczne w ocenie systemu HACCP. W: Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym. Łódź 2000, s.301-322.

Sygnatura: 92269


1397/2296


Stobińska Helena: 8.1. Termiczne utrwalanie żywności. W: Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym. Łódź 2000, s.376-387.

Sygnatura: 92269


1398/2296


Stobińska Helena, Żakowska Zofia: 8.6. Niekonwencjonalne metody utrwalania żywności. W: Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym. Łódź 2000, s.447-455.

Sygnatura: 92269


1399/2296


Żakowska Zofia: 8.2. Stosowanie niskich temperatur w procesie utrwalania żywności. W: Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym. Łódź 2000, s.387-399.

Sygnatura: 92269


1400/2296


Zarzycki Roman: Rozdz.11 Technika bezpieczeństwa środowiska. W: Higiena pracy. T.1. Łódź 1999, s.449-468.

Wł. Kat. Tech. Ogrzew. i Went.


1401/2296


Sabiniak Henryk: Rozdz.13 Wentylacja przemysłowa. W: Higiena pracy. T.1. Łódź 1999, s.485-515.

Wł. Kat. Tech. Ogrzew. i Went.


1402/2296


Lewandowski Jerzy: Współczesne problemy zarządzania majątkiem trwałym. W: Aktualne problemy w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warszawa 2000, s.111-120.

Wł. Inst. Zarz.


1403/2296


Stankiewicz-Mróz Anna: Miejsce strajku w sytuacji zbiorowych konfliktów pracy. W: Konflikty społeczne w Polsce w okresie zmian systemowych. Studia, komunikaty, eseje. T.1. Rzeszów 2000, s.279-284.

Wł. Inst. Zarz.


1404/2296


Kozłowska Barbara: Finansowanie inwestycji proekologicznych. W: Ochrona środowiska w kontekście integracji Polski z Unią Europejską. Materiały kursu. [B.m.] 2000, s.1-9.

Wł. Kat. Inż. Bioproces.


1405/2296


Dziubiński Marek: Agenda 21 - cele i zadania programu. W: Ochrona środowiska w kontekście integracji Polski z Unią Europejską. Materiały kursu. [B.m.] 2000, s.1-12.

Wł. Kat. Inż. Bioproces.


1406/2296


Ledakowicz Stanisław: Biotechnologia a środowisko. W: Ochrona środowiska w kontekście integracji Polski z Unią Europejską. Materiały kursu. [B.m.] 2000, s.1-11.

Wł. Kat. Inż. Bioproces.


1407/2296


Kuberski Sławomir: Odpady z tworzyw sztucznych. Problemy selekcji i recyklingu na przykładzie PE, PP, PET. W: Ochrona środowiska w kontekście integracji Polski z Unią Europejską. Materiały kursu. [B.m.] 2000, s.1-9.

Wł. Kat. Inż. Bioproces.


1408/2296


Kwapińska Marzena, Kwapiński Witold, Kozłowska Barbara: Gospodarka odpadami. W: Ochrona środowiska w kontekście integracji Polski z Unią Europejską. Materiały kursu. [B.m.] 2000, s.1-12.

Wł. Kat. Inż. Bioproces.


1409/2296


Kwapiński Witold, Kwapińska Marzena, Kozłowska Barbara: Za i przeciw spalarniom odpadów komunalnych. W: Ochrona środowiska w kontekście integracji Polski z Unią Europejską. Materiały kursu. [B.m.] 2000, s.1-5.

Wł. Kat. Inż. Bioproces.


1410/2296


Kwapiński Witold, Kwapińska Marzena, Kozłowska Barbara: Rekultywacja gruntów miejskich i wiejskich. W: Ochrona środowiska w kontekście integracji Polski z Unią Europejską. Materiały kursu. [B.m.] 2000, s.1-6.

Wł. Kat. Inż. Bioproces.


1411/2296


Lecewicz-Bartoszewska Joanna, Lewandowski Jerzy: Przedmowa. W: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Ergonomia Niepełnosprawnym Środowisko Pracy "MKEN 2000". Łódź 2000, s.9.

Wł. Inst. Zarz.


1412/2296


Zbiciński Ireneusz: Life cycle assessment of the means of transport: a comparison of passenger cars and municipal buses. W: The Baltic Sea Region: towards sustainability. Mińsk 2000, s.26-33.

Wł. Kat. Proces. Ciepl. i Dyfuz.


1413/2296


Kamiński Władysław, Kudra Tadeusz: Equilibrium moisture relations for foods and biomaterials. W: Drying in agriculture and food sciences. Enfield 2000, s.1-34. odb.

Wł. Kat. Termodyn. Proces.


1414/2296


Kamiński Władysław, Kudra Tadeusz: Material - moisture equilibrium for foods and biomaterials. W: Developments in drying. Vol.II. Bangkok 2000, s.37-70. odb.

Wł. Kat. Termodyn. Proces.


1415/2296


Lewandowski Jerzy, Niziołek Konrad: Ochrona środowiska w zarządzaniu jakością. W: Integracja Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska - problemy, korzyści i zagrożenia. T.1. Łódź 2000, s.225-231. odb.

Wł. Inst. Zarz.


1416/2296


Penc Józef: Ochrona środowiska w praktyce zarządzania. W: Integracja Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska - problemy, korzyści, zagrożenia. T.1. Łódź 2000, s.233-244. odb.

Wł. Inst. Zarz.


1417/2296


Szmidt Czesław: Gratyfikacje pozapłacowe. W: Pakietowe systemy wynagrodzeń. Warszawa 2000, s.48-59. odb.

Wł. Inst. Zarz.


1418/2296


Mazur Agnieszka: Klasyfikacja podmiotów gospodarczych według grup ryzyka kredytowego. W: Modelowanie preferencji a ryzyko '99. Cz.2. Katowice 2000, s.247-258. odb.

Wł. Inst. Zarz.


1419/2296


Matuszewska Aleksandra, Witkowska Dorota: Wykorzystanie metod ekonometrycznych do prognozowania sygnałów kupna i sprzedaży akcji wybranej spółki giełdowej. W: Modelowanie preferencji a ryzyko '99. Cz.2. Katowice 2000, s.233-245. odb.

Wł. Inst. Zarz.


1420/2296


Fodemski Tadeusz: Przedmowa. W: Domowe i handlowe urządzenia chłodnicze. Poradnik. Warszawa 2000, s.15-16.

Wł. Kat. Tech. Ciep. Chłod.


1421/2296


Fodemski Tadeusz: 1. Fizyczne podstawy chłodnictwa. W: Domowe i handlowe urządzenia chłodnicze. Poradnik. Warszawa 2000, s.17-55.

Wł. Kat. Tech. Ciep. Chłod.


1422/2296


Fodemski Tadeusz: 2. Sposoby uzyskiwania obniżonych temperatur. W: Domowe i handlowe urządzenia chłodnicze. Poradnik. Warszawa 2000, s.56-70.

Wł. Kat. Tech. Ciep. Chłod.


1423/2296


Plocek Maria, Starowicz Zygmunt: 3. Zasady działania chłodziarek sprężarkowych. W: Domowe i handlowe urządzenia chłodnicze. Poradnik. Warszawa 2000, s.71-78.

Wł. Kat. Tech. Ciep. Chłod.


1424/2296


Deka Andrzej, Plocek Maria: 5. Czynniki chłodnicze. W: Domowe i handlowe urządzenia chłodnicze. Poradnik. Warszawa 2000, s.87-112.

Wł. Kat. Tech. Ciep. Chłod.


1425/2296


Fodemski Tadeusz, Starowicz Zygmunt: 6. Rurociągi chłodnicze. W: Domowe i handlowe urządzenia chłodnicze. Poradnik. Warszawa 2000, s.113-120.

Wł. Kat. Tech. Ciep. Chłod.


1426/2296


Jędrzejowski Stanisław: 7. Sprężarki. W: Domowe i handlowe urządzenia chłodnicze. Poradnik. Warszawa 2000, s.121-140.

Wł. Kat. Tech. Ciep. Chłod.


1427/2296


Rosiak Andrzej: 8. Parowniki i skraplacze małych i średnich urządzeń chłodniczych. W: Domowe i handlowe urządzenia chłodnicze. Poradnik. Warszawa 2000, s.141-159.

Wł. Kat. Tech. Ciep. Chłod.


1428/2296


Rosiak Andrzej: 9. Uniwersalne wymienniki ciepła. W: Domowe i handlowe urządzenia chłodnicze. Poradnik. Warszawa 2000, s.160-166.

Wł. Kat. Tech. Ciep. Chłod.


1429/2296


Deka Andrzej: 10.5. Odwadniacze (filtry chemiczne). W: Domowe i handlowe urządzenia chłodnicze. Poradnik. Warszawa 2000, s.171-178.

Wł. Kat. Tech. Ciep. Chłod.


1430/2296


Fodemski Tadeusz, Zaborski Zdzisław: 15. Odszranianie parowników. W: Domowe i handlowe urządzenia chłodnicze. Poradnik. Warszawa 2000, s.248-252.

Wł. Kat. Tech. Ciep. Chłod.


1431/2296


Deka Andrzej, Ignacik Grzegorz: 16. Kontrola pracy urządzeń chłodniczych. W: Domowe i handlowe urządzenia chłodnicze. Poradnik. Warszawa 2000, s.253-260.

Wł. Kat. Tech. Ciep. Chłod.


1432/2296


Rosiak Andrzej: 17. Izolacje zimnochronne. W: Domowe i handlowe urządzenia chłodnicze. Poradnik. Warszawa 2000, s.261-280.

Wł. Kat. Tech. Ciep. Chłod.


1433/2296


Kasieczka Władysław: 18. Przechowywanie chłodnicze żywności. W: Domowe i handlowe urządzenia chłodnicze. Poradnik. Warszawa 2000, s.281-289.

Wł. Kat. Tech. Ciep. Chłod.


1434/2296


Kasieczka Władysław: 19. Zamrażanie żywności. W: Domowe i handlowe urządzenia chłodnicze. Poradnik. Warszawa 2000, s.290-301.

Wł. Kat. Tech. Ciep. Chłod.


1435/2296


Gorczakowski Andrzej, Starowicz Zygmunt: 20. Klimatyzacja. W: Domowe i handlowe urządzenia chłodnicze. Poradnik. Warszawa 2000, s.302-323.

Wł. Kat. Tech. Ciep. Chłod.


1436/2296


Fodemski Tadeusz, Rosiak Andrzej: 21. Sprężarkowe pompy ciepła. W: Domowe i handlowe urządzenia chłodnicze. Poradnik. Warszawa 2000, s.324-335.

Wł. Kat. Tech. Ciep. Chłod.


1437/2296


Deka Andrzej: 29. Instalowanie sprężarkowych urządzeń chłodniczych. W: Domowe i handlowe urządzenia chłodnicze. Poradnik. Warszawa 2000, s.386-412.

Wł. Kat. Tech. Ciep. Chłod.


1438/2296


Fodemski Tadeusz, Zaborski Zdzisław: 36. Wyposażenie elektryczne urządzeń chłodniczych. W: Domowe i handlowe urządzenia chłodnicze. Poradnik. Warszawa 2000, s.457-527.

Wł. Kat. Tech. Ciep. Chłod.


1439/2296


Wiejacki Zbigniew, Jędrzejowski Stanisław, Fodemski Tadeusz: 1. Teoretyczne podstawy pomiaru i opracowania wyników. W: Pomiary cieplne. Cz.1. Warszawa 2000, s.11-76.

Wł. Kat. Tech. Ciep. Chłod.


1440/2296


Deka Andrzej: 2. Pomiary masy, objętości, gęstości i strumienia przepływającej substancji. W: Pomiary cieplne. Cz.1. Warszawa 2000, s.77-119.

Wł. Kat. Tech. Ciep. Chłod.


1441/2296


Długoszewski Bolesław, Fodemski Tadeusz: 3. Pomiar temperatury. W: Pomiary cieplne. Cz.1. Warszawa 2000, s.120-172.

Wł. Kat. Tech. Ciep. Chłod.


1442/2296


Podfilipski Jerzy: 4. Pomiar ciśnienia. W: Pomiary cieplne. Cz.1. Warszawa 2000, s.173-198.

Wł. Kat. Tech. Ciep. Chłod.


1443/2296


Jędrzejowski Stanisław: 5. Indykatory ciśnienia (mocy). W: Pomiary cieplne. Cz.1. Warszawa 2000, s.199-212.

Wł. Kat. Tech. Ciep. Chłod.


1444/2296


Bratek Tadeusz, Gorczakowski Andrzej: 8. Pomiar niestałych składniów powietrza. W: Pomiary cieplne. Cz.1. Warszawa 2000, s.258-292.

Wł. Kat. Tech. Ciep. Chłod.


1445/2296


Kasieczka Władysław: 10. Badanie paliw i produktów spalania. W: Pomiary cieplne. Cz.1. Warszawa 2000, s.322-369.

Wł. Kat. Tech. Ciep. Chłod.


1446/2296


Kasieczka Władysław: 1. Podstawy planowania badań. W: Pomiary cieplne. Cz.2. Warszawa 2000, s.11-33.

Wł. Kat. Tech. Ciep. Chłod.


1447/2296


Fodemski Tadeusz, Pawelski Zbigniew: 2. Pomiar mocy. W: Pomiary cieplne. Cz.2. Warszawa 2000, s.34-78.

Wł. Kat. Tech. Ciep. Chłod.


1448/2296


Adamczewski Jerzy, Plocek Maria: 3. Badania wentylatorów i pomp wirowych. W: Pomiary cieplne. Cz.2. Warszawa 2000, s.79-125.

Wł. Kat. Tech. Ciep. Chłod.


1449/2296


Przybylski Ryszard: 6. Badania turbin parowych. W: Pomiary cieplne. Cz.2. Warszawa 2000, s.211-234.

Wł. Kat. Tech. Ciep. Chłod.


1450/2296


Jarosiński Józef: 11. Podstawowe techniki pomiarowe w badaniach płomieni. W: Pomiary cieplne. Cz.2. Warszawa 2000, s.369-389.

Wł. Kat. Tech. Ciep. Chłod.


1451/2296


Fodemski Tadeusz: 12. Symulacje komputerowe zagadnień cieplno-przepływowych. W: Pomiary cieplne. Cz.2. Warszawa 2000, s.390-411.

Wł. Kat. Tech. Ciep. Chłod.


1452/2296


Fodemski Tadeusz: 13. Bezpieczeństwo pracy przy obsłudze urządzeń elektrycznych. W: Pomiary cieplne. Cz.2. Warszawa 2000, s.412-422.

Wł. Kat. Tech. Ciep. Chłod.


1453/2296


Dobrzycki Jan: Szkoła naukowa cukrownictwa w Politechnice Łódzkiej. W: Rola nauczycieli łódzkich w tworzeniu dziedzictwa kulturowego Łodzi. Łódź 1998, s.423-429. odb.

Wł. Inst. Chem. Techol. Żyw.


1454/2296


Grabka Jan: Możliwości i uwarunkowania rozwoju polskich cukrowni. W: Kalendarz cukrowniczy 2000. Wkładka branżowa Cukrownictwo. Wojnowice 2000, s.10-18.

Wł. Inst. Chem. Technol. Żywn.


1455/2296


Rożniakowski Kazimierz, Wojtatowicz Tomasz: 1. Wprowadzenie. W: Badania przemian fazowych zachodzących w warstwie wierzchniej ciała porowatego za pomocą promieniowania laserowego. Łódź 2000, s.5-9.

Wł. Kat. Fiz. Bud. i Mater. Bud.


1456/2296


Rożniakowski Kazimierz: 2. Podstawy fizyczne działania lasera gazowego. W: Badania przemian fazowych zachodzących w warstwie wierzchniej ciała porowatego za pomocą promieniowania laserowego. Łódź 2000, s.10-20.

Wł. Kat. Fiz. Bud. i Mater. Bud.


1457/2296


Wojtatowicz Tomasz: 3. Speckle laserowe. W: Badania przemian fazowych zachodzących w warstwie wierzchniej ciała porowatego za pomocą promieniowania laserowego. Łódź 2000, s.21-32.

Wł. Kat. Fiz. Bud. i Mater. Bud.


1458/2296


Klemm Piotr, Wojtatowicz Tomasz: 4. Kondensacja pary wodnej. W: Badania przemian fazowych zachodzących w warstwie wierzchniej ciała porowatego za pomocą promieniowania laserowego. Łódź 2000, s.33-38.

Wł. Kat. Fiz. Bud. i Mater. Bud.


1459/2296


Wojtatowicz Tomasz: 5. Ciała porowate. W: Badania przemian fazowych zachodzących w warstwie wierzchniej ciała porowatego za pomocą promieniowania laserowego. Łódź 2000, s.39-42.

Wł. Kat. Fiz. Bud. i Mater. Bud.


1460/2296


Wojtatowicz Tomasz: 6. Komputerowa analiza obrazu. W: Badania przemian fazowych zachodzących w warstwie wierzchniej ciała porowatego za pomocą promieniowania laserowego. Łódź 2000, s.43-52.

Wł. Kat. Fiz. Bud. i Mater. Bud.


1461/2296


Klemm Piotr, Rożniakowski Kazimierz, Wojtatowicz Tomasz: 7. Eksperyment wstępny. W: Badania przemian fazowych zachodzących w warstwie wierzchniej ciała porowatego za pomocą promieniowania laserowego. Łódź 2000, s.53-63.

Wł. Kat. Fiz. Bud. i Mater. Bud.


1462/2296


Wojtatowicz Tomasz, Rożniakowski Kazimierz, Glapa P.: 8. Badania kondensacji na powierzchni gipsu. W: Badania przemian fazowych zachodzących w warstwie wierzchniej ciała porowatego za pomocą promieniowania laserowego. Łódź 2000, s.64-100.

Wł. Kat. Fiz. Bud. i Mater. Bud.


1463/2296


Wojtatowicz Tomasz, Rożniakowski Kazimierz, Jabłoński Marek: 9. Badania kondensacji na powierzchni betonu. W: Badania przemian fazowych zachodzących w warstwie wierzchniej ciała porowatego za pomocą promieniowania laserowego. Łódź 2000, s.101-108.

Wł. Kat. Fiz. Bud. i Mater. Bud.


1464/2296


Salm Jan: Zur Kontinuitat der Architektur kleiner historischer Ortschaften in Nordostpolen. W: Mare Balticum 1999. Bruckenschlag. Kulturelles Erbe und regionale Identitat im Ostseeraum. Babylonische Wandrung Alfred Doblin. Ostsee 1999, s.63-75. odb.

Wł. Inst. Archit. i Urbanist.


1465/2296


Bogusławska-Kozłowska Joanna: Sprawozdanie z I seminarium naukowo-dydaktycznego Zespołu Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych w Szklarskiej Porębie 14-17 marca 1999 roku. W: Przegląd prac badawczych Zespołu Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych. Z.1. Łódź 2000, s.27-34.

Wł. Kat. Fiz. Bud. i Mater. Bud.


1466/2296


Jeruzal Jan: Moduł z drewna i płyty OSB - propozycja dla budownictwa małokubaturowego. W: Przegląd prac badawczych Zespołu Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych. Z.1. Łódź 2000, s.39-43.

Wł. Kat. Fiz. Bud. i Mater. Bud.


1467/2296


Bogusławska-Kozłowska Joanna, Żakowska Zofia: Techniczne przyczyny rozwoju grzybów pleśniowych w pomieszczeniach użytkowych. W: Przegląd prac badawczych Zespołu Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych. Z.1. Łódź 2000, s.45-53.

Wł. Kat. Fiz. Bud. i Mater. Bud.


1468/2296


Miszczak Jakub: Wpływ sił tnących na ugięcia i redystrybucję sił w belkach dwuprzęsłowych. W: Przegląd prac badawczych Zespołu Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych. Z.1. Łódź 2000, s.55-60.

Wł. Kat. Fiz. Bud. i Mater. Bud.


1469/2296


Kalinowska Henryka: Możliwości modernizacji systemowych budynków mieszkalnych - zarys problemów. W: Przegląd prac badawczych Zespołu Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych. Z.1. Łódź 2000, s.61-63.

Wł. Kat. Fiz. Bud. i Mater. Bud.


1470/2296


Bogusławska-Kozłowska Joanna, Jeruzal Jan, Szymański Ryszard: Badania poligonowe złożonych podkładów kolejowych. W: Przegląd prac badawczych Zespołu Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych. Z.1. Łódź 2000, s.65-71.

Wł. Kat. Fiz. Bud. i Mater. Bud.


1471/2296


Cholewiński Maciej, Janiak Marek: Fest zabawy. Krótka historia balowania pod niebem PRL. Superb games. A short history of having fun under the sky of the Polish People's Republic. W: Na Piotrkowskiej w Europie. 1990-2000 10 lat wydarzeń artystycznych na Piotrkowskiej. [B.m] 2000, s.6-10.

Wł. Inst. Archit. i Urbanist.


1472/2296


Olenderek Joanna: IV. Presentation des cites support du memoire et simulation de programmes de rehabilitation. W: Legrand Christian: Revitalisation du logement en Pollogne. [B.m.] 1999, s.125-166.

Wł. Inst. Archit. i Urbanist.


1473/2296


Olenderek Joanna: IV. Presentation of the cities support of the memory and simulation of rehabilitation programs. W: Legrand Christian: Revitalization of housing in Poland. [B.m.] 1999, s.109-150.

Wł. Inst. Archit. i Urbanist.


1474/2296


Libudzisz Zdzisława: Przedmowa. W: Mikrobiologia techniczna. T.1. Łódź 2000, s.9-10.

Sygnatura: 92349


1475/2296


Piątkiewicz Anna: Cz.1. Rozdz.1. Bakterie. W: Mikrobiologia techniczna. T.1. Łódź 2000, s.11-36.

Sygnatura: 92349


1476/2296


Kusewicz Danuta: Cz.1.Rozdz.2 Promieniowce. W: Mikrobiologia techniczna. T.1. Łódź 2000, s.36-45.

Sygnatura: 92349


1477/2296


Kunicka Alina: Cz.1.Rozdz.3 Drożdże. W: Mikrobiologia techniczna. T.1. Łódź 2000, s.45-63.

Sygnatura: 92349


1478/2296


Piotrowska Małgorzata, Żakowska Zofia: Cz.1.Rozdz.4 Grzyby strzępkowe. W: Mikrobiologia techniczna. T.1. Łódź 2000, s.63-85.

Sygnatura: 92349


1479/2296


Kunicka Alina: Cz.1.Rozdz.5 Identyfikacja mikroorganizmów. W: Mikrobiologia techniczna. T.1. Łódź 2000, s.86-105.

Sygnatura: 92349


1480/2296


Drewicz Ewa, Kręgiel Dorota: Cz.2.Rozdz.1 Metody klasyczne. W: Mikrobiologia techniczna. T.1. Łódź 2000, s.106-119.

Sygnatura: 92349


1481/2296


Walczak Piotr: Cz.2.Rozdz.2 Technologia rekombinacji DNA. W: Mikrobiologia techniczna. T.1. Łódź 2000, s.120-152.

Sygnatura: 92349


1482/2296


Stobińska Helena: Cz.2.Rozdz.3 Przechowalnictwo mikroorganizmów. W: Mikrobiologia techniczna. T.1. Łódź 2000, s.152-166.

Sygnatura: 92349


1483/2296


Kowal Krystyna: Cz.3.Rozdz.1. Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na wzrost drobnoustrojów. W: Mikrobiologia techniczna. T.1. Łódź 2000, s.167-188.

Sygnatura: 92349


1484/2296


Kowal Krystyna: Cz.3.Rozdz.2. Wpływ wysokich i niskich temperatur na przeżywalność drobnoustrojów. W: Mikrobiologia techniczna. T.1. Łódź 2000, s.189-201.

Sygnatura: 92349


1485/2296


Libudzisz Zdzisława: Cz.4.Rozdz.1. Podstawy ekologii mikroorganizmów. W: Mikrobiologia techniczna. T.1. Łódź 2000, s.202-221.

Sygnatura: 92349


1486/2296


Kusewicz Danuta: Cz.4.Rozdz.2. Gleba. W: Mikrobiologia techniczna. T.1. Łódź 2000, s.221-243.

Sygnatura: 92349


1487/2296


Kręgiel Dorota, Ołtuszak-Walczak Elżbieta: Cz.4.Rozdz.3. Woda. W: Mikrobiologia techniczna. T.1. Łódź 2000, s.244-286.

Sygnatura: 92349


1488/2296


Drewicz Ewa: Cz.4.Rozdz.4. Powietrze. W: Mikrobiologia techniczna. T.1. Łódź 2000, s.286-292.

Sygnatura: 92349


1489/2296


Kozanecka Elżbieta, Kręgiel Dorota: Cz.5.Rozdz.1. Mikroflora surowców i produktów pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego. W: Mikrobiologia techniczna. T.1. Łódź 2000, s.293-316.

Sygnatura: 92349


1490/2296


Piątkiewicz Anna: Cz.5.Rozdz.2. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne żywności. W: Mikrobiologia techniczna. T.1. Łódź 2000, s.316-350.

Sygnatura: 92349


1491/2296


Kręgiel Dorota: Cz.5.Rozdz.3. Mikrobiologiczna kontrola wody. W: Mikrobiologia techniczna. T.1. Łódź 2000, s.350-372.

Sygnatura: 92349


1492/2296


Drewicz Ewa: Cz.5.Rozdz.4. Mikrobiologiczna kontrola powietrza. W: Mikrobiologia techniczna. T.1. Łódź 2000, s.372-378.

Sygnatura: 92349


1493/2296


Drewicz Ewa: Cz.5.Rozdz.5. Ocena sanitarna warunków produkcji. W: Mikrobiologia techniczna. T.1. Łódź 2000, s.379-387.

Sygnatura: 92349


1494/2296


Stobińska Helena: Cz.5.Rozdz.6. Dezynfekcja. W: Mikrobiologia techniczna. T.1. Łódź 2000, s.388-405.

Sygnatura: 92349


1495/2296


Kowal Katarzyna, Libudzisz Zdzisława, Ołtuszak-Walczak Elżbieta: Cz.5.Rozdz.7. Analiza ilościowa mikroorganizmów. W: Mikrobiologia techniczna. T.1. Łódź 2000, s.405-442.

Sygnatura: 92349


1496/2296


Kunicka Alina: Cz.6.Rozdz.1. Drożdże. W: Mikrobiologia techniczna. T.2. Łódź 2000, s.9-33.

Sygnatura: 92349


1497/2296


Żakowska Zofia: Cz.6.Rozdz.2. Grzyby strzępkowe. W: Mikrobiologia techniczna. T.2. Łódź 2000, s.34-65.

Sygnatura: 92349


1498/2296


Klewicka Elżbieta, Kusewicz Danuta: Cz.6.Rozdz.3. Bakterie kwasu octowego. W: Mikrobiologia techniczna. T.2. Łódź 2000, s.65-80.

Sygnatura: 92349


1499/2296


Libudzisz Zdzisława: Cz.6. Rozdz.4. Bakterie fermentacji mlekowej. W: Mikrobiologia techniczna. T.2. Łódź 2000, s.80-108.

Sygnatura: 92349


1500/2296


Walczak Piotr: Cz.6.Rozdz.5. Mikrobiologiczna produkcja aminokwasów. W: Mikrobiologia techniczna. T.2. Łódź 2000, s.109-128.

Sygnatura: 92349


1501/2296


Trzmiel Tadeusz: Cz.6.Rozdz.6. Bakterie z rodzaju Bacillus. W: Mikrobiologia techniczna. T.2. Łódź 2000, s.128-155.

Sygnatura: 92349


1502/2296


Motyl Ilona, Moneta Jadwiga: Cz.6.Rozdz.7. Bakterie z rodzaju Clostridium. W: Mikrobiologia techniczna. T.2. Łódź 2000, s.155-172.

Sygnatura: 92349


1503/2296


Oberman Helena: Cz.8.Rozdz.1. Warunki bezpiecznej pracy z mikroorganizmami. W: Mikrobiologia techniczna. T.2. Łódź 2000, s.237-248.

Sygnatura: 92349


1504/2296


Walczak Piotr: Cz.8.Rozdz.2. Mikroskopia. W: Mikrobiologia techniczna. T.2. Łódź 2000, s.248-266.

Sygnatura: 92349


1505/2296


Motyl Ilona: Cz.8.Rozdz.3. Preparaty mikroskopowe. W: Mikrobiologia techniczna. T.2. Łódź 2000, s.266-285.

Sygnatura: 92349


1506/2296


Piotrowska Małgorzata: Cz.8.Rozdz.4. Organizacja laboratorium mikrobiologicznego. W: Mikrobiologia techniczna. T.2. Łódź 2000, s.285-305.

Sygnatura: 92349


1507/2296


Stobińska Helena: Cz.8.Rozdz.5. Metody izolacji czystych kultur. W: Mikrobiologia techniczna. T.2. Łódź 2000, s.306-309.

Sygnatura: 92349


1508/2296


Stobińska Helena: Cz.8.Rozdz.6. Metody hodowli drobnoustrojów. W: Mikrobiologia techniczna. T.2. Łódź 2000, s.310-320.

Sygnatura: 92349


1509/2296


Kunert Olimpia: 13 Restructuring behaviour of Polish enterprises. W: Report on management. Globalisation and change: ways to the future. Warszawa 2000, s.227. odb.

Wł. Inst. Inż. Mater. i Tech. Bezwiór.


1510/2296


Motyl Ilona: 3.2 Metody hodowli drobnoustrojów. W: Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym. Łódź 2000, s.151-156.

Sygnatura: 92269


1511/2296


Twardowski Tomasz: 10. Żywność modyfikowana genetycznie. W: Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym. Łódź 2000, s.471-482.

Sygnatura: 92269


1512/2296


Przewłocki Stefan: Maps of taxation zones. Mapy taxacnych zon. W: Kartograficke listy. Vol.8. Bratysława 2000, s.83-90 res..

Wł. Kat. Geod., Kartogr. Śr. i Geom. Wykreśl.


1513/2296


Wiercigroch Marian, Krivcov Anton, Wojewoda Jerzy: Chap.16 Dynamics of ultrasonic drilling of hard materials. W: Applied nonlinear dynamics and chaos of mechanical systems with discontinuities. Singapore 2000, s.403-444. odb.

Wł. Kat. Dyn. Masz.


1514/2296


Kapitaniak Tomasz, Brindley John, Czołczyński Krzysztof: Chap.4 Chaos in mechanical systems and its control. W: Controlling chaos and bifurcations in engineering systems. Boca Raton 2000, s.71-88. odb.

Wł. Kat. Dyn. Masz.


1515/2296


*
Mielczarski Władysław, Szczygieł L.: Tworzenie konkurencyjnych rynków energii elektrycznej w świecie. Doświadczenia australijskie i wnioski dla Polski. W: Konkurencja, regulacja i prywatyzacja sektora elektroenergetycznego. Warszawa 2000, s.17-45.


1516/2296


*
Czołczyński Krzysztof, Błażejczyk-Okolewska Barbara, Kapitaniak Tomasz: Chaotic and regular behaviour of impacting oscillators. W: Nonlinear dynamics, chaos, control and their applications to engineering sciences. Vol.5. [B.m.] 2000, s.299-314.


1517/2296


Materka Andrzej, Cichy Piotr, Tuliszkiewicz J.: Texture analysis of X-ray images for detection of changes in bone mass and structure. W: Texture analysis in machine vision. Singapore 2000, s.189-195.

Wł. Inst. Elektron.


1518/2296


Materka Andrzej, Strzelecki Michał, Lerski Richard, Schad Lothar: Feature evaluation of texture test objects for magnetic resonance imaging. W: Texture analysis in machine vision. Singapore 2000, s.197-206.

Wł. Inst. Elektron.


1519/2296


Niewczas Jerzy, Kudra Tadeusz, Strumiłło Paweł, Woźniak Wanda: Chap.1 Stress cracking as a measure of grain quality after thermal drying. W: Development in drying Vol.2. Bangkok 2000, s.1-35. odb.

Wł. Inst. Elektron.


1520/2296


Mazurczyk Radosław: Semiconductor superlattices. W: Nanotechnology in materials science. Amsterdam 2000, s.[3-14]. odb.

Wł. Inst. Elektron.


1521/2296


Koszmider Andrzej: [Rozdz.] 5.6 Polskie normy kompatybilnościowe - stan: grudzień 1998. W: Praktyczny Poradnik. Certyfikat CE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Normy i zasady bezpieczeństwa w elektrotechnice. [T.1]. Warszawa 2000, s.[1-21].

Wł. Kat. Elektrotech. Og. i Przekł.


1522/2296


Koszmider Andrzej: [Rozdz.] 5.7 Polskie normy kompatybilnościowe - czerwiec 1999. W: Praktyczny Poradnik. Certyfikat CE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Normy i zasady bezpieczeństwa w elektrotechnice. [T.1]. Warszawa 2000, s.[1-25].

Wł. Kat. Elektrotech. Og. i Przekł.


1523/2296


Koszmider Andrzej: Rozdz.5.6 Polskie normy kompatybilnościowe - stan: grudzień 1998. W: Praktyczny Poradnik. Certyfikat CE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Normy i zasady bezpieczeństwa w elektrotechnice. [T.3]. Warszawa 2000

Wł. Kat. Elektrotech. Og. i Przekł.


1524/2296


Koszmider Andrzej: Rozdz.5.7 Polskie normy kompatybilnościowe - czerwiec 1999. W: Praktyczny Poradnik. Certyfikat CE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Normy i zasady bezpieczeństwa w elektrotechnice. [T.3]. Warszawa 2000

Wł. Kat. Elektrotech. Og. i Przekł.


1525/2296


Koszmider Andrzej: Rozdz.5.8 Polskie normy kompatybilnościowe - wrzesień 1999. W: Praktyczny Poradnik. Certyfikat CE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Normy i zasady bezpieczeństwa w elektrotechnice. [T.3]. Warszawa 2000

Wł. Kat. Elektrotech. Og. i Przekł.


1526/2296


Koszmider Andrzej: Rozdz.5.9 Polskie normy kompatybilnościowe - grudzień 1999. W: Praktyczny Poradnik. Certyfikat CE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Normy i zasady bezpieczeństwa w elektrotechnice. [T.3]. Warszawa 2000, s.[1].

Wł. Kat. Elektrotech. Og. i Przekł.


1527/2296


Koszmider Andrzej: Rozdz.5.10 Polskie normy kompatybilnościowe - sierpień 2000. W: Praktyczny Poradnik. Certyfikat CE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Normy i zasady bezpieczeństwa w elektrotechnice. [T.3]. Warszawa 2000

Wł. Kat. Elektrotech. Og. i Przekł.


1528/2296


Koszmider Andrzej: Rozdz.5.11 Polskie normy kompatybilnościowe - wrzesień 2000. W: Praktyczny Poradnik. Certyfikat CE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Normy i zasady bezpieczeństwa w elektrotechnice. [T.3]. Warszawa 2000, wiele liczb..

Wł. Kat. Elektrotech. Og. i Przekł.


1529/2296


Koszmider Andrzej: [Rozdz.] 11.7 Krajowe Sympozjum - EMC'99 Kompatybilność Elektromagnetyczna w Elektrotechnice i Elektronice. W: Praktyczny Poradnik. Certyfikat CE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Normy i zasady bezpieczeństwa w elektrotechnice. [T.2]. Warszawa 2000, wiele liczb..

Wł. Kat. Elektrotech. Og. i Przekł.


1530/2296


*
Mielczarski Władysław, Zajączkowski Antoni: [Chapt.1] Mechatronic systems techniques in the implementation of non-linear controllers of synchronous generators. W: Mechatronics systems, techniques and applications. Vol.3. New York 2000, s.6-81.


1531/2296


Turowski Janusz: Section II.1. Classification of motors according to their output characteristics or structural properties. W: Modern electrical drives. [B.m.] 2000, s.11-17. odb.

Wł. Inst. Masz. Elektr. i Transform.


1532/2296


Turowski Janusz, Wiak Sławomir: Section II.2. Magnetic materials and permanent magnets. W: Modern electrical drives. [B.m.] 2000, s.19-50. odb.

Wł. Inst. Masz. Elektr. i Transform.


1533/2296


Wiak Sławomir, Turowski Janusz: Section III.6. Silicon micromotors. W: Modern electrical drives. [B.m.] 2000, s.197-214. odb.

Wł. Inst. Masz. Elektr. i Transform.


1534/2296


Młotkowski Andrzej: Ćw.1 Próba statyczna rozciągania metali. W: Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów. Warszawa 2000, s.7-23.

Sygnatura: 85220/s


1535/2296


Młotkowski Andrzej: Ćw.14 Badanie zbiornika ciśnieniowego. W: Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów. Warszawa 2000, s.184-194.

Sygnatura: 85220/s


1536/2296


Królak Marian: Ćw.2 Próba statyczna ściskania metali. W: Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów. Warszawa 2000, s.24-33.

Sygnatura: 85220/s


1537/2296


Gałkiewicz Tadeusz: Ćw.6 Tensometria oporowa. W: Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów. Warszawa 2000, s.84-98.

Sygnatura: 85220/s


1538/2296


Gałkiewicz Tadeusz: Ćw.13 Wyznaczanie położenia środka sił poprzecznych. W: Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów. Warszawa 2000, s.174-183.

Sygnatura: 85220/s


1539/2296


Gałkiewicz Tadeusz, Królak Marian: Ćw.15 Badanie belek zginanych. W: Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów. Warszawa 2000, s.195-203.

Sygnatura: 85220/s


1540/2296


Jaroniek Mieczysław: Ćw.9 Badanie odkształceń pierścienia kołowego. W: Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów. Warszawa 2000, s.120-127.

Sygnatura: 85220/s


1541/2296


Jaroniek Mieczysław: Ćw.10 Badanie odkształceń sprężyny śrubowej. W: Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów. Warszawa 2000, s.128-135.

Sygnatura: 85220/s


1542/2296


Jaroniek Mieczysław: Ćw.11 Modelowe badania elastooptyczne. W: Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów. Warszawa 2000, s.136-156.

Sygnatura: 85220/s


1543/2296


Jaroniek Mieczysław: Ćw.12 Mechanika pękania. W: Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów. Warszawa 2000, s.157-173.

Sygnatura: 85220/s


1544/2296


Banasiak Mirosław: Ćw.3 Próba udarności metali. W: Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów. Warszawa 2000, s.34-42.

Sygnatura: 85220/s


1545/2296


Banasiak Mirosław, Trombski Marek: Ćw.4 Próba twardości metali. W: Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów. Warszawa 2000, s.43-63.

Sygnatura: 85220/s


1546/2296


Walczak Władysław: Ćw.5 Wyznaczanie wytrzymałości zmęczeniowej metali. Próba przyspieszona. W: Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów. Warszawa 2000, s.64-83.

Sygnatura: 85220/s


1547/2296


Banasiak Mirosław: Ćw.7 Wyznaczanie modułu sprężystości postaciowej G przez pomiar kąta skręcenia pręta. W: Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów. Warszawa 2000, s.99-111.

Sygnatura: 85220/s


1548/2296


Grossman Kazimierz: Ćw.8 Badanie wyboczenia pręta ściskanego. W: Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów. Warszawa 2000, s.112-119.

Sygnatura: 85220/s


1549/2296


Walczak Władysław: Ćw.16 Wyznaczanie składowych płaskiego stanu naprężenia przy zastosowaniu tensometrów elektrooporowych. W: Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów. Warszawa 2000, s.204-221.

Sygnatura: 85220/s


1550/2296


Twardowski Tomasz: Biotechnology in Poland in the context of Central Europe. W: BioCommerce Business Profiles. Vol.2. [B.m.] 2000, s.41-47. odb.

Wł. Inst. Biochem. Tech.


1551/2296


Karwan Lucjan, Szczepaniak Piotr: In memoriam. W: Fuzzy system in medicine. Heidelberg 2000, s.VII-VIII.

Sygnatura: 91953


1552/2296


Szczepaniak Piotr: Rozdz.19 Sieci neuronowe i logika rozmyta w medycynie - przegląd zastosowań. W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. T.6. Warszawa 2000, s.617-633.

Wł. Inst. Inform.


1553/2296


Rzymski Władysław, Wolska Barbara: HNBR - materiał Hi-Tech budowa, właściwości i zastosowanie. HNBR - HI-TECH material its structure, properties and use. W: Materiały polimerowe ich przetwórstwo. Częstochowa 2000, s.41-50 sum..

Sygnatura: 92834


1554/2296


Woźniak Ewa, Rzymski Władysław: Elastyczne kompozycje polimerowe zawierające poli(chlorek winylu). Elastic polymer compositions containing PCV. W: Materiały polimerowe ich przetwórstwo. Częstochowa 2000, s.56-64 sum..

Sygnatura: 92834


1555/2296


Kryszewski Marian: Photoconductivity of organic solids and their confined structures. W: Multiphoton and light driven multielectron process in organics: new phenomena, materials and applications. Dordrecht 2000, s.281-298. nadb.

Wł. Kat. Fiz. Mol.


1556/2296


Jonkisz Adam: On relative progress in science. W: On comparing and evaluating scientific theories. [B.m.] 2000, s.199-234. odb.

Wł. Kat. Nauk Społ.


1557/2296


Kunert Olimpia, Ferenc Roman: System wynagrodzeń wspomagający strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. W: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. [B.m.] 2000, s.265-279. odb.

Wł. Inst. Inż. Mater. i Tech. Bezwiór.


1558/2296


Kunert Olimpia: Metoda pozycjonowania konkurencyjności przedsiębiorstw. W: Raport o zarządzaniu. V edycja Zarządzanie wiedzą: Informacja - Kapitał ludzki - Kreatywność. Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Nadzór korporacyjny: perspektywa przedsiębiorstwa. Warszawa 2000, s.2-5. odb.

Wł. Inst. Inż. Mater. i Tech. Bezwiór.


1559/2296


Mitura Stanisław: Preface. W: Nanotechnology in materials science. Amsterdam 2000, s.[1-2]. odb.

Wł. Inst. Inż. Mater. i Tech. Bezwiór.


1560/2296


*
Gazicki-Lipman Maciej: Plasma deposition of thin carbon/germanium alloy films from organogermanium compounds. W: Nanotechnology in materials science. Amsterdam 2000, s.[15-50].


1561/2296


*
Staryga Elżbieta: Structure and some electrical properties of amorphus diamond-like carbon films. W: Nanotechnology in materials science. Amsterdam 2000, s.[107-118].


1562/2296


Mitura Stanisław, Mitura Anna, Niedzielski Piotr, Couvrat Patrice: Nanocrystalline diamond coatings. W: Nanotechnology in materials science. Amsterdam 2000, s.[197-208]. odb.

Wł. Inst. Inż. Mater. i Tech. Bezwiór.


1563/2296


Gazicki-Lipman Maciej: Radiofrequency plasma deposition of Ge/C films from tetraalkylgermanium derivatives. W: Polymer surface modification: relevance to adhesion. Vol.2. Utrecht 2000, s.605-626. odb.

Wł. Inst. Inż. Mater. i Tech. Bezwiór.


1564/2296


Tarnawski Wiktorian: I Wytwarzanie mas włóknistych i papieru. W: Popyt i podaż papieru na świecie i w Polsce - perspektywa 2010. Łódź 2000, s.15-36.

Wł. Inst. Pap. i Poligr.


1565/2296


Tarnawski Wiktorian: II Rynek papieru na świecie i w Europie. W: Popyt i podaż papieru na świecie i w Polsce - perspektywa 2010. Łódź 2000, s.37-92.

Wł. Inst. Pap. i Poligr.


1566/2296


Klepaczka Aleksander, Szewczyk Włodzimierz: III Rynek papieru w Polsce. W: Popyt i podaż papieru na świecie i w Polsce - perspektywa 2010. Łódź 2000, s.93-128.

Wł. Inst. Pap. i Poligr.


1567/2296


Tarnawski Wiktorian: IV Prognozy światowego zapotrzebowania na papier do 2010 roku. W: Popyt i podaż papieru na świecie i w Polsce - perspektywa 2010. Łódź 2000, s.129-158.

Wł. Inst. Pap. i Poligr.


1568/2296


Wandelt Paweł: VI Analiza możliwości zaspokojenia zapotrzebowania na papier w Polsce do 2010 roku. W: Popyt i podaż papieru na świecie i w Polsce - perspektywa 2010. Łódź 2000, s.199-230.

Wł. Inst. Pap. i Poligr.


1569/2296


Wandelt Paweł: VII Kierunki przyspieszonego rozwoju przemysłu papierniczego w Polsce. W: Popyt i podaż papieru na świecie i w Polsce - perspektywa 2010. Łódź 2000, s.231-274.

Wł. Inst. Pap. i Poligr.


1570/2296


Surma-Ślusarska Barbara, Tarnawski Wiktorian: IX Korzyści z rozwoju przemysłu papierniczego w Polsce. W: Popyt i podaż papieru na świecie i w Polsce - perspektywa 2010. Łódź 2000, s.301-320.

Wł. Inst. Pap. i Poligr.


1571/2296


Tarnawski Wiktorian: Paper Market in Poland Prospect to 2010. W: Popyt i podaż papieru na świecie i w Polsce - perspektywa 2010. Łódź 2000, s.321-328.

Wł. Inst. Pap. i Poligr.


1572/2296


Tarnawski Wiktorian: Geneza powstania monografii. W: Popyt i podaż papieru na świecie i w Polsce - perspektywa 2010. Łódź 2000, s.4.

Wł. Inst. Pap. i Poligr.


1573/2296


Tomczyk Jerzy: Instytut Konstrukcji Maszyn Politechniki Łódzkiej. Institute of Engineering Design Division of Working Machines and Hydraulic Drives. W: Informator krajowej hydrauliki siłowej i pneumatyki. Warszawa 2000, s.88-89. odb.

Wł. Inst. Konstr. Masz.


1574/2296


Rybicki Edward, Saryusz-Wolski Tomasz: International Faculty of Engineering: the way to internationalize education at the university. W: Perspectives in higher education reform. Vol.9. [B.m.] 2000, s.94-95. odb.

Wł. Inst. Konstr. Masz.


1575/2296


Dobrzycki Jan: Szkoła Naukowa Cukrownictwa w Politechnice Łódzkiej. W: 50 lat Wydziału Chemii Spożywczej i Biotechnologii. Fakty i wspomnienia. Łódź 2000, s.69-75.

Wł. Oddz. Inf. Nauk.


1576/2296


Iciek Jan: Jubileusz 50-lecia pracy zawodowej Profesora dr hab. Jana Dobrzyckiego. W: 50 lat Wydziału Chemii Spożywczej i Biotechnologii. Fakty i wspomnienia. Łódź 2000, s.75-76.

Wł. Oddz. Inf. Nauk.


1577/2296


Oberman Helena: Twórca Szkoły Naukowej Mikrobiologii Technicznej - profesor Jadwiga Jakubowska. W: 50 lat Wydziału Chemii Spożywczej i Biotechnologii. Fakty i wspomnienia. Łódź 2000, s.77-83.

Wł. Oddz. Inf. Nauk.


1578/2296


Stobińska Helena: Ośrodek Czystych Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej. W: 50 lat Wydziału Chemii Spożywczej i Biotechnologii. Fakty i wspomnienia. Łódź 2000, s.84-86.

Wł. Oddz. Inf. Nauk.


1579/2296


Nebesny Ewa: Łódzka Szkoła Skrobiowa. W: 50 lat Wydziału Chemii Spożywczej i Biotechnologii. Fakty i wspomnienia. Łódź 2000, s.87-89.

Wł. Oddz. Inf. Nauk.


1580/2296


Turkiewicz Marianna: Szkoła Naukowa Biochemii Technicznej w Politechnice Łódzkiej. W: 50 lat Wydziału Chemii Spożywczej i Biotechnologii. Fakty i wspomnienia. Łódź 2000, s.90-95.

Wł. Oddz. Inf. Nauk.


1581/2296


Abramczyk Halina, Brożek Beata, Paradowska-Moszkowska Katarzyna, Waliszewska Gabriela: Phase transitions and vibrational dynamics by Raman spectroscopy. W: Recent research and development in chemistry physics. [B.m.] 2000, s.101-121. odb.

Wł. Międzyresort. Inst. Tech. Rad.


1582/2296


Bachman Bolesław: Wydział Chemii Spożywczej PŁ i fragmenty mojego życia w latach 1950-1981. W: 50 lat Wydziału Chemii Spożywczej i Biotechnologii. Fakty i wspomnienia. Łódź 2000, s.104-116.

Wł. Oddz. Inf. Nauk.


1583/2296


Kroh Jerzy: Garść wspomnień na 50-lecie Wydziału Chemii Spożywczej i Biotechnologii. W: 50 lat Wydziału Chemii Spożywczej i Biotechnologii. Fakty i wspomnienia. Łódź 2000, s.117-118.

Wł. Oddz. Inf. Nauk.


1584/2296


Galas Edward: Chemia i technologia środków spożywczych w Polsce. W: 50 lat Wydziału Chemii Spożywczej i Biotechnologii. Fakty i wspomnienia. Łódź 2000, s.119-123.

Wł. Oddz. Inf. Nauk.


1585/2296


Góra Józef: Byłem seniorem budowy nowego pawilonu Chemii Spożywczej (1971-1976). W: 50 lat Wydziału Chemii Spożywczej i Biotechnologii. Fakty i wspomnienia. Łódź 2000, s.124-126.

Wł. Oddz. Inf. Nauk.


1586/2296


Moszczyński Piotr: Pierwsza Rada Wydziału w nowym gmachu Wydziału Chemii Spożywczej. W: 50 lat Wydziału Chemii Spożywczej i Biotechnologii. Fakty i wspomnienia. Łódź 2000, s.127.

Wł. Oddz. Inf. Nauk.


1587/2296


Oberman Helena: Pomoc studentów w organizacji laboratorium mikrobiologicznego (1951 rok). W: 50 lat Wydziału Chemii Spożywczej i Biotechnologii. Fakty i wspomnienia. Łódź 2000, s.128-129.

Wł. Oddz. Inf. Nauk.


1588/2296


Antczak Tadeusz: Krótka historia powstania Instytutu Biochemii Technicznej. W: 50 lat Wydziału Chemii Spożywczej i Biotechnologii. Fakty i wspomnienia. Łódź 2000, s.129-130.

Wł. Oddz. Inf. Nauk.


1589/2296


Sugier Henryk: Jak studiowało się w pierwszych latach po wojnie. W: 50 lat Wydziału Chemii Spożywczej i Biotechnologii. Fakty i wspomnienia. Łódź 2000, s.155-157.

Wł. Oddz. Inf. Nauk.


1590/2296


Sugier Henryk: Progi na drodze do dyplomu. W: 50 lat Wydziału Chemii Spożywczej i Biotechnologii. Fakty i wspomnienia. Łódź 2000, s.158-161.

Wł. Oddz. Inf. Nauk.


1591/2296


Oberman Helena: Wspomnienia nauczyciela i wychowawcy. W: 50 lat Wydziału Chemii Spożywczej i Biotechnologii. Fakty i wspomnienia. Łódź 2000, s.161-162.

Wł. Oddz. Inf. Nauk.


1592/2296


Wilska-Jeszka Jadwiga: Moje pierwsze lata na Wydziale Chemii Spożywczej. W: 50 lat Wydziału Chemii Spożywczej i Biotechnologii. Fakty i wspomnienia. Łódź 2000, s.163-164.

Wł. Oddz. Inf. Nauk.


1593/2296


Kubiak Jan: Wspomnienia i refleksje z pierwszych lat studiów na Wydziale Chemii Spożywczej Politechniki Łódzkiej. W: 50 lat Wydziału Chemii Spożywczej i Biotechnologii. Fakty i wspomnienia. Łódź 2000, s.165-167.

Wł. Oddz. Inf. Nauk.


1594/2296


Góra Józef: Wspomnienia o Pracownikach Instytutu Podstaw Chemii Żywności. Prof. dr hab. Janusz Kulesza (1912-1977). W: 50 lat Wydziału Chemii Spożywczej i Biotechnologii. Fakty i wspomnienia. Łódź 2000, s.171-173.

Wł. Oddz. Inf. Nauk.


1595/2296


Cywińska Urszula: Wspomnienie o profesorze Mieczysławie Serwińskim Dyrektorze Instytutu Inżynierii Chemicznej i Procesowej Dziekanie Wydziału Chemii Spożywczej w latach 1960-1962. W: 50 lat Wydziału Chemii Spożywczej i Biotechnologii. Fakty i wspomnienia. Łódź 2000, s.189-200.

Wł. Oddz. Inf. Nauk.


1596/2296


Cieślak Andrzej: 5.1 Zasady czystszego wytwarzania. W: Zapobieganie stratom w przemyśle. Cz.1. Białystok 1999, s.5/3-5/21.

Sygnatura: 93050


1597/2296


Stelmachowski Marek: 5.2 Procedury i praktyka czystszego wytwarzania. W: Zapobieganie stratom w przemyśle. Cz.1. Białystok 1999, s.5/22-5/36.

Sygnatura: 93050


1598/2296


Chruściński Longin: 6 Monitoring środowiska i techniki pomiarowe. W: Zapobieganie stratom w przemyśle. Cz.1. Białystok 1999, s.6/1-6/23.

Sygnatura: 93050


1599/2296


Skrzypski Jerzy, Poprawska Barbara: 7 Oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) jako instrument zarządzania środowiskiem. W: Zapobieganie stratom w przemyśle. Cz.1. Białystok 1999, s.7/1-7/36.

Sygnatura: 93050


1600/2296


Cieślak Andrzej: 8 Ekologiczna ocena cyklu życia produktu. W: Zapobieganie stratom w przemyśle. Cz.1. Białystok 1999, s.8/1-8/20.

Sygnatura: 93050


1601/2296


Markowski Adam: 2 Zapobieganie stratom. W: Zapobieganie stratom w przemyśle. Cz.III. Łódź 2000, s.15-49.

Sygnatura: 84083/s


1602/2296


Cieślak Andrzej, Markowski Adam: 4 Ogólna charakterystyka zagrożeń chemicznych. W: Zapobieganie stratom w przemyśle. Cz.III. Łódź 2000, s.73-115.

Sygnatura: 84083/s


1603/2296


Markowski Adam: 6 Proaktywne zarządzanie ryzykiem. W: Zapobieganie stratom w przemyśle. Cz.III. Łódź 2000, s.179-223.

Sygnatura: 84083/s


1604/2296


Markowski Adam, Pawlak Henryk, Dobiech Jacek: 7 Metoda analizy zagrożeń. W: Zapobieganie stratom w przemyśle. Cz.III. Łódź 2000, s.225-270.

Sygnatura: 84083/s


1605/2296


Dziubiński Marek: Uwalnianie substancji chemicznych do otoczenia. W: Zapobieganie stratom w przemyśle. Cz.III. Łódź 2000, s.271-338.

Sygnatura: 84083/s


1606/2296


Markowski Adam: 9 Analiza efektów fizycznych i skutków awaryjnych uwolnień substancji chemicznych do otoczenia. W: Zapobieganie stratom w przemyśle. Cz.III. Łódź 2000, s.339-397.

Sygnatura: 84083/s


1607/2296


Markowski Adam: 10 Zarządzanie bezpieczeństwem instalacji procesowych. W: Zapobieganie stratom w przemyśle. Cz.III. Łódź 2000, s.399-428.

Sygnatura: 84083/s


1608/2296


Markowski Adam, Żyłła Romuald: 11 Źródła informacji i programy komputerowe. W: Zapobieganie stratom w przemyśle. Cz.III. Łódź 2000, s.431-441.

Sygnatura: 84083/s


1609/2296


Markowski Adam, Pawlak Henryk, Dobiech Jacek: 12 Przypadki studialne. W: Zapobieganie stratom w przemyśle. Cz.III. Łódź 2000, s.443-487.

Sygnatura: 84083/s


1610/2296


Wielgosiński Grzegorz: Pożary i wybuchy gazów, par i pyłów - zagrożenia zdrowotne i działania profilaktyczne. W: Higiena pracy. T.1. Łódź 1999, s.255-296.

Wł. Kat. Tech. Ogrzew. i Went.


1611/2296


*
Wielgosiński Grzegorz: Gospodarka odpadami - istotny problem naszej cywilizacji. W: Gospodarka odpadami komunalnymi. [B.m.] 2000, s.8-19.


1612/2296


*
Żebrok Józef: Refleksje nad współczesną kwestią społeczną. W: Rozwój pracy socjalno-opiekuńczej. Cieszyn 2000, s.11-23.


1613/2296


*
Żebrok Józef, Żebrok Barbara: Filia Uniwersytetu Śląskiego w trzydziestoleciu - obraz statyczny. W: Od tradycji ku współczesności. Cieszyn 2000, s.13-35.


1614/2296


*
Wojnarowski Józef, Zawiślak Stanisław: Discrete mechanical system in matroid-theoretic representation. W: Progressivnye technologii i sistemy masinostroenija. Mezdunarodnyj sbornik naucnych trudov. Vyp.14. Donieck 2000, s.245-251.


1615/2296


*
Adamiec Marek: Impressionen am Rande der polnischen Transformation. W: Neoliberalismus - Hegemonie ohne Perspective. Heilbronn 2000, s.89-103.


1616/2296


Pomykalska Bożyna, Pomykalski Andrzej: 7. Ocena ekonomiczna inwestycji realizujących innowacje. W: Pomykalski Andrzej: Innowacje. Łódź 2001, s.207-232.

Sygnatura: 93080


1617/2296


Pomykalska Bożyna, Pomykalski Andrzej: VI Kryteria finansowe wyboru strategii marketingowej. W: Pomykalski Andrzej: Strategie marketingowe. Łódź 2000, s.225-242.

Sygnatura: 82794/s


1618/2296


*
Pomykalska Bożyna: Rozdz.V.5 Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. W: Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy. Łódź 2000, s.203-222.


1619/2296


*
Pomykalska Bożyna: Rozdz.V.6 Wielokryteriowa ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa. W: Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy. Łódź 2000, s.222-226.


1620/2296


*
Pomykalska Bożyna: Rozdz.7 Wykorzystanie dźwigni w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W: Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy. Łódź 2000, s.257-279.


1621/2296


*
Pomykalska Bożyna: Rozdz.10 Ocena finansowa przedsięwzięć rozwojowych. W: Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy. Łódź 2000, s.357-391.


1622/2296


*
Pomykalski Andrzej, Grandys Andrzej: O przewagach konkurencyjnych w warunkach gospodarki cyfrowej. W: Raport o zarządzaniu. V edycja Zarządzanie wiedzą: Informacja - Kapitał ludzki - Kreatywność. Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Nadzór korporacyjny: perspektywa przedsiębiorstwa. Warszawa 2000, s.191-206.


1623/2296


*
Grandys Andrzej, Pomykalski Andrzej: O przewagach konkurencyjnych w warunkch gospodarki cyfrowej. Informacja zasobem kreującym przewagi konkurencyjne. W: Raport o zarządzaniu. V edycja Zarządzanie wiedzą: Informacja - Kapitał ludzki - Kreatywność. Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Nadzór korporacyjny: perspektywa przedsiębiorstwa. Warszawa 2000, s.191-206.


1624/2296


*
Stopczyński Bartłomiej: Wpływ rozwoju technologii informatycznych na działalność przedsiębiorstw. W: Raport o zarządzaniu. V edycja Zarządzanie wiedzą: Informacja - Kapitał ludzki - Kreatywność. Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Nadzór korporacyjny: perspektywa przedsiębiorstwa. Warszawa 2000, s.207-222.


1625/2296


Wojnarowski Józef, Plosa Jerzy, Wojciech Stanisław: Dynamic analysis of bandsaws. W: Progressivnye technologii i sistemy masinostroenija. Mezdunarodnyj sbornik naucnych trudov. Vyp.18. Donieck 2001, s.194-200.

Wł. Kat. Podst. Bud. Masz.


1626/2296


Wojnarowski Józef, Mirota Kryspin: Comparative evaluation of bileaflet heart valves performance. W: Progressivnye technologii i sistemy masinostroenija. Mezdunarodnyj sbornik naucnych trudov. Vyp.18. Donieck 2001, s.189-194.

Wł. Kat. Podst. Bud. Masz.


1627/2296


Wojnarowski Józef, Zemska Ilona: Optimalnaa forma lopastej turbiny vetroelektrostancii s vertikal'noj os'u vrascenia. W: Progressivnye tehnologii i sistemy masinostroenia. Mezdunarodnyj sbornik naucnyh trudov. Vyp.16. Donieck 2001, s.85-91.

Wł. Kat. Podst. Bud. Masz.


1628/2296


Kotełko Maria, Rhodes James: Cienkościenne profile zimno formowane we współczesnej technice. W: Awrejcewicz Jan, Andrianov Igor: Płyty i powłoki w przyrodzie, mechanice i biomechanice. Warszawa 2001, s.177-198.

Sygnatura: 87051/s


1629/2296


Więcek Bogusław: Chapt.19. Pt.3 Emissivity evaluation for electronic circuits and components. W: Nondestructive testing handbook. Vol.3. [B.m.] 2001, s.667-672. odb.

Wł. Inst. Elektron.


1630/2296


Więcek Bogusław: Chapt.19 Pt.4. Spectral emissivity evaluation of materials for microelectronics. W: Nondestructive testing handbook. Vol.3. [B.m.] 2001, s.673-678. odb.

Wł. Inst. Elektron.


1631/2296


Kaczmarek Józef: Rozdz. 1 Ustalenie i mocowanie przedmiotu obrabianego. W: Projektowanie z technologii maszyn. Łódź 2001, s.7-41.

Sygnatura: 85701/s


1632/2296


Rutkiewicz Tomasz, Kaczmarek Józef: Rozdz. 2.1 Proces przedmiotu klasy wałek bez obróbki cieplnej w warunkach produkcji seryjnej. W: Projektowanie z technologii maszyn. Łódź 2001, s.47-59.

Sygnatura: 85701/s


1633/2296


Rutkiewicz Tomasz, Kaczmarek Józef: Rozdz. 2.2 Proces przedmiotu klasy wałek bez obróbki cieplnej w warunkach produkcji jednostkowej. W: Projektowanie z technologii maszyn. Łódź 2001, s.60-65.

Sygnatura: 85701/s


1634/2296


Rutkiewicz Tomasz, Kaczmarek Józef: Rozdz. 2.3 Proces przedmiotu klasy wałek ulepszany cieplnie do 28-32 HRC w warunkach produkcji seryjnej. W: Projektowanie z technologii maszyn. Łódź 2001, s.66-68.

Sygnatura: 85701/s


1635/2296


Rutkiewicz Tomasz, Kaczmarek Józef: Rozdz. 2.4 Proces przedmiotu klasy wałek ulepszany cieplnie do 45-50 HRC w warunkach produkcji seryjnej. W: Projektowanie z technologii maszyn. Łódź 2001, s.69-71.

Sygnatura: 85701/s


1636/2296


Rutkiewicz Tomasz, Kaczmarek Józef: Rozdz. 2.5 Proces przedmiotu klasy wałek nawęglany w warunkach produkcji seryjnej. W: Projektowanie z technologii maszyn. Łódź 2001, s.72-76.

Sygnatura: 85701/s


1637/2296


Rutkiewicz Tomasz, Kaczmarek Józef: Rozdz. 2.6 Proces przedmiotu klasy wałek nawęglany w warunkach produkcji jednostkowej i małoseryjnej. W: Projektowanie z technologii maszyn. Łódź 2001, s.77-86.

Sygnatura: 85701/s


1638/2296


Kaczmarek Józef: Rozdz. 2.7 Proces przedmiotu klasy dźwignia w warunkach produkcji seryjnej. W: Projektowanie z technologii maszyn. Łódź 2001, s.87-95.

Sygnatura: 85701/s


1639/2296


Kaczmarek Józef: Rozdz. 2.8 Proces przedmiotu klasy dźwignia w warunkach produkcji jednostkowej. W: Projektowanie z technologii maszyn. Łódź 2001, s.96-105.

Sygnatura: 85701/s


1640/2296


Kaczmarek Józef: Rozdz. 2.9 Proces przedmiotu klasy korpus w warunkach produkcji wielkoseryjnej. W: Projektowanie z technologii maszyn. Łódź 2001, s.106-110.

Sygnatura: 85701/s


1641/2296


Zora Andrzej: Rozdz. 2.1 Proces przedmiotu klasy korpus w warunkach produkcji seryjnej. W: Projektowanie z technologii maszyn. Łódź 2001, s.111-117.

Sygnatura: 85701/s


1642/2296


Zora Andrzej, Kaczmarek Józef: Rozdz. 2.11 Proces przedmiotu klasy korpus w warunkach produkcji średnioseryjnej. W: Projektowanie z technologii maszyn. Łódź 2001, s.118-123.

Sygnatura: 85701/s


1643/2296


Zora Andrzej, Kaczmarek Józef: Rozdz. 2.12 Proces przedmiotu klasy korpus w warunkach produkcji jednostkowej. W: Projektowanie z technologii maszyn. Łódź 2001, s.124-137.

Sygnatura: 85701/s


1644/2296


Kaczmarek Józef: Rozdz. 2.13 Proces przedmiotu klasy koło zębate warunkach produkcji seryjnej. W: Projektowanie z technologii maszyn. Łódź 2001, s.138-153.

Sygnatura: 85701/s


1645/2296


Rutkiewicz Tomasz, Kaczmarek Józef: Rozdz. 3.1 Ekonomiczny dobór surówki. W: Projektowanie z technologii maszyn. Łódź 2001, s.154-168.

Sygnatura: 85701/s


1646/2296


Kaczmarek Józef: Rozdz. 3.2 Opłacalność stosowania obróbkowego uchwytu specjalnego. W: Projektowanie z technologii maszyn. Łódź 2001, s.169-176.

Sygnatura: 85701/s


1647/2296


Dębkowski Ryszard: Rozdz. 3.3 Zapotrzebowanie na środki produkcji i materiały. W: Projektowanie z technologii maszyn. Łódź 2001, s.177-178.

Sygnatura: 85701/s


1648/2296


Koziarski Tomasz: Rozdz. 3.4 Sporządzanie wyceny eksploatowanych maszyn i urządzeń. W: Projektowanie z technologii maszyn. Łódź 2001, s.179-181.

Sygnatura: 85701/s


1649/2296


Kaczmarek Józef: Rozdz. 3.5 Prospekt reklamowo-handlowy. W: Projektowanie z technologii maszyn. Łódź 2001, s.182-188.

Sygnatura: 85701/s


1650/2296


Kula Piotr: Formy zużywania. Zużycie wodorowe. W: Tribologia i tribotechnika. Radom 2000, s.154-179.

Sygnatura: 93268


1651/2296


Bieliński Dariusz, Ślusarski Ludomir: Materiały elastomerowe. W: Tribologia i tribotechnika. Radom 2000, s.405-413.

Sygnatura: 93268


1652/2296


Świderski Włodzimierz: Poprzeczne łożyska ślizgowe. W: Tribologia i tribotechnika. Radom 2000, s.572-581.

Sygnatura: 93268


1653/2296


Krzemiński-Freda Henryk: Smarowanie łożysk tocznych. W: Tribologia i tribotechnika. Radom 2000, s.582-601.

Sygnatura: 93268


1654/2296


Burcan Jan: Łożyska mechanizmów precyzyjnych. W: Tribologia i tribotechnika. Radom 2000, s.653-682.

Sygnatura: 93268


1655/2296


Penc Józef: Cz.3. Rozdz.2 Partycypacja pracownicza a sterowanie zmianami w firmie. W: Partycypacja pracownicza echa przeszłości czy perspektywy rozwoju?. Łódź 2001, s.171-184.

Wł. Inst. Zarz.


1656/2296


Lachiewicz Stefan: Cz.3. Rozdz.9 Wpływ restrukturyzacji przemysłu na proces partycypacji pracowniczej w przedsiębiorstwach. W: Partycypacja pracownicza echa przeszłości czy perspektywy rozwoju?. Łódź 2001, s.256-264.

Wł. Inst. Zarz.


1657/2296


Szmidt Czesław: 5 Strategia zarządzania kadrą o wysokim potencjale. W: Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim. Warszawa 2001, s.95-109.

Wł. Inst. Zarz.


1658/2296


Górecka Anna, Staniec Iwona, Witkowska Dorota: Rozdz.1. Elementy rachunku prawdopodobieństwa. W: Metody statystyczne w zarządzaniu. Łódź 2001, s.9-42.

Wł. Inst. Zarz.


1659/2296


Witkowska Dorota: Rozdz.2. Badanie statystyczne i jego organizacja. W: Metody statystyczne w zarządzaniu. Łódź 2001, s.43-70.

Wł. Inst. Zarz.


1660/2296


Witkowska Dorota, Staniec Iwona, Górecka Anna: Rozdz.3. Statystyczny opis zbiorowości. W: Metody statystyczne w zarządzaniu. Łódź 2001, s.71-120.

Wł. Inst. Zarz.


1661/2296


Staniec Iwona, Witkowska Dorota: Rozdz.4. Indeksy statystyczne jako narzędzie analizy dynamiki zjawisk. W: Metody statystyczne w zarządzaniu. Łódź 2001, s.121-148.

Wł. Inst. Zarz.


1662/2296


Staniec Iwona, Witkowska Dorota, Górecka Anna: Rozdz.5. Estymacja parametrów zbiorowości generalnej. W: Metody statystyczne w zarządzaniu. Łódź 2001, s.149-184.

Wł. Inst. Zarz.


1663/2296


Staniec Iwona, Górecka Anna, Witkowska Dorota: Rozdz.6. Weryfikacja hipotez statystycznych. W: Metody statystyczne w zarządzaniu. Łódź 2001, s.185-235.

Wł. Inst. Zarz.


1664/2296


Witkowska Dorota: Rozdz.7. Zarys metod ekonometrycznych. W: Metody statystyczne w zarządzaniu. Łódź 2001, s.237-280.

Wł. Inst. Zarz.


1665/2296


Staniec Iwona: Rozdz.8. Statystyczna kontrola jakości. W: Metody statystyczne w zarządzaniu. Łódź 2001, s.281-330.

Wł. Inst. Zarz.


1666/2296


Włoszczowski Beniamin: Koszt kapitału jako graniczna stopa efektywności. W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka. Cz.2. Kraków 2001, s.401-407.

Wł. Inst. Zarz.


1667/2296


Pietrzak Tomasz: Opcje rzeczywiste w budżetowaniu kapitałowym. W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka. [Cz.1]. Kraków 2001, s.187-194.

Wł. Inst. Zarz.


1668/2296


*
Więcek Bogusław: Chapt.19. Pt.3 Emissivity evaluation for electronic circuits and components. W: Nondestructive testing handbook. Vol.3 [CD-ROM]. [B.m.] 2001


1669/2296


*
Więcek Bogusław: Chapt.19 Pt.4. Spectral emissivity evaluation of materials for microelectronics. W: Nondestructive testing handbook. Vol.3 [CD-ROM]. [B.m.] 2001


1670/2296


*
Lewandowski Jerzy: Przedsiębiorstwo przyjazne dla środowiska. W: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków. Toruń 2001, s.665-673.


1671/2296


*
Szmidt Czesław: Fuzje i przejęcia a restrukturyzacja zatrudnienia. W: Strategia firmy a restrukturyzacja zatrudnienia. Warszawa 2001, s.177-184.


1672/2296


Reichel Janusz: Cz. Ekonomia. W: Multimedialna Encyklopedia Powszechna 2002 [Dokument elektroniczny]. Łódź 2001, 1 dysk optyczny (CD-ROM) 68 s..

Wł. Inst. Zarz.


1673/2296


Tomczak Elwira, Kamiński Władysław: Drying kinetics simulation by means of artificial neural networks. W: Handbook of conveying and handling of particulate solids. Amsterdam 2001, s.569-580.

Wł. Kat. Apar. Proces.


1674/2296


Heim Andrzej, Olejnik Tomasz: Description of grinding in a ball mill using statistical moments. W: Handbook of conveying and handling of particulate solids. Amsterdam 2001, s.675-683.

Wł. Kat. Apar. Proces.


1675/2296


Gluba Tadeusz: Drum granulation conditions for raw material with different particle size distributions. W: Handbook of conveying and handling of particulate solids. Amsterdam 2001, s.717-723.

Wł. Kat. Apar. Proces.


1676/2296


Kamiński Władysław: Evaluation of air pollution level by means of artificial neural network - multilayer perceptron. W: Handbook of conveying and handling of particulate solids. Amsterdam 2001, s.739-744.

Wł. Kat. Apar. Proces.


1677/2296


Kozłowska Barbara: Ochrona środowiska w kontekście integracji z Unią Europejską. W: Ochrona środowiska. Wybrane zagadnienia. Łódź 2001, s.I-1-I-57.

Sygnatura: 92830


1678/2296


Dziubiński Marek: Agenda 21 - cele i zadania programu. W: Ochrona środowiska. Wybrane zagadnienia. Łódź 2001, s.III-1-III-21.

Sygnatura: 92830


1679/2296


Kozłowska Barbara, Kwapińska Marzena, Kwapiński Witold: Gospodarka odpadami. W: Ochrona środowiska. Wybrane zagadnienia. Łódź 2001, s.IV-1-IV-70.

Sygnatura: 92830


1680/2296


Ledakowicz Stanisław: Biotechnologia w ochronie środowiska. W: Ochrona środowiska. Wybrane zagadnienia. Łódź 2001, s.V-1-V-32.

Sygnatura: 92830


1681/2296


Dziubiński Marek: Rola odnawialnych źródeł energii w zrównoważonym rozwoju kraju. W: Ochrona środowiska. Wybrane zagadnienia. Łódź 2001, s.VI-1-VI-22.

Sygnatura: 92830


1682/2296


Kuberski Sławomir: Tworzywa sztuczne - dobrodziejstwo czy przekleństwo naszych czasów. W: Ochrona środowiska. Wybrane zagadnienia. Łódź 2001, s.VIII-1-VIII-32.

Sygnatura: 92830


1683/2296


Kozłowska Barbara, Zabawa Sergiusz: 25 Budowa programów gospodarki odpadami komunalnymi w gminach. W: Strategia gospodarki odpadami komunalnymi. Poznań 2001, s.455-479.

Sygnatura: 92887


1684/2296


Naglewski Marek: Rozdz. 1.1 Uwarunkowania organizacyjno-prawne budownictwa w Polsce. W: Przewłocki Stefan. Geodezja dla architektów. Łódź 2001, s.37-53.

Sygnatura: 85003/s


1685/2296


Naglewski Marek: Rozdz. 1.2 Założenia i cele polityki Państwa w zakresie geodezji i kartografii w dziale administracji rządowej "Architektura i Budownictwo". W: Przewłocki Stefan. Geodezja dla architektów. Łódź 2001, s.53-57.

Sygnatura: 85003/s


1686/2296


Pawłowski Wiesław, Przewłocki Stefan: Rozdz. 4.1 Procedury pomiarowe w budownictwie w ujęciu norm ISO ustanowionych jako normy krajowe. W: Przewłocki Stefan. Geodezja dla architektów. Łódź 2001, s.227-244.

Sygnatura: 85003/s


1687/2296


Pitoń Lech, Przewłocki Stefan: Rozdz. 5.1 Pomiary powykonawcze. W: Przewłocki Stefan. Geodezja dla architektów. Łódź 2001, s.271-283.

Sygnatura: 85003/s


1688/2296


Pitoń Lech, Przewłocki Stefan: Rozdz. 6.2 Pomiary zniekształceń geometrycznych. W: Przewłocki Stefan. Geodezja dla architektów. Łódź 2001, s.350-368.

Sygnatura: 85003/s


1689/2296


Kośka Tadeusz: Materiały pomocnicze dla szkolenia w zakresie państwowego rejestru granic i państwowego systemu odniesień przestrzennych. Stan aktualności na dzień 1 czerwca 2001 r. W: Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Materiały szkoleniowe. Łódź 2001, s.1-12.

Wł. Kat. Geod., Kartogr. Śr. i Geom. Wykreśl.


1690/2296


Jodłowski Andrzej: Rozdz. 7/3 Lokalne uzdatnianie wody do picia i celów gospodarczych. W: Instalacje wewnętrzne w budynkach. Warszawa 2001, s.1-42.

Wł. Kat. Wodoc. i Kanaliz.


1691/2296


Gorzelak Grażyna, Jabłoński Marek, Klemm Agnieszka, Marks Wojciech: Optymalizacja materiałów kompozytowych. W: Optymalizacja w fizyce budowli. Łódź 2001, s.27-53.

Wł. Kat. Fiz. Bud. i Mater. Bud.


1692/2296


Klemm Piotr, Szer Jacek: Badania mikrostruktury geometrycznej powierzchni tynków. W: Przegląd prac badawczych Zespołu Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych. Z.2. Łódź 2001, s.19-24.

Wł. Kat. Fiz. Bud. i Mater. Bud.


1693/2296


Strzelecki Grzegorz: Kilka uwag o stanie technicznym zabytkowych budynków drewnianych województwa łódzkiego na początku XXI wieku. W: Przegląd prac badawczych Zespołu Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych. Z.2. Łódź 2001, s.25-35.

Wł. Kat. Fiz. Bud. i Mater. Bud.


1694/2296


Jeruzal Jan, Hajec Arkadiusz: Połączenie drewna i płyty OSB na zszywki - wyniki badań. W: Przegląd prac badawczych Zespołu Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych. Z.2. Łódź 2001, s.37-43.

Wł. Kat. Fiz. Bud. i Mater. Bud.


1695/2296


Kalinowska Henryka: Procesy korozji fizykochemicznej konstrukcji żelbetowych w odniesieniu do prefabrykatów ściennych budynków wielkopłytowych. W: Przegląd prac badawczych Zespołu Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych. Z.2. Łódź 2001, s.45-51.

Wł. Kat. Fiz. Bud. i Mater. Bud.


1696/2296


Peła Ryszard: Projektowanie i obliczanie konstrukcji murowych niezbrojonych. W: Przegląd prac badawczych Zespołu Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych. Z.2. Łódź 2001, s.53-74.

Wł. Kat. Fiz. Bud. i Mater. Bud.


1697/2296


Klemm Katarzyna: Optymalizacja struktury zabudowy. W: Optymalizacja w fizyce budowli. Łódź 2001, s.143-167.

Wł. Kat. Fiz. Bud. i Mater. Bud.


1698/2296


Lorenc-Karczewska Agnieszka, Witkowski Włodzimierz: Co składa się na architekturę wsi. W: Każde miejsce opowiada swoją historię czyli rzecz o dziedzictwie wiejskim. Poznań 2001, s.24-41.

Wł. Inst. Archit. i Urban.


1699/2296


Zarzycki Roman: Rozdz.1 Gospodarka komunalna - bilanse materiałowe i energetyczne. W: Gospodarka komunalna w miastach. Łódź 2001, s.1-4.

Wł. Kat. Syst. Inż. Śr.


1700/2296


Drzazga Dominik, Markowski Tadeusz: Rozdz.2 Przekształcenia wielkich miast a ekorozwój. W: Gospodarka komunalna w miastach. Łódź 2001, s.4-34.

Wł. Kat. Syst. Inż. Śr.


1701/2296


Pająk Tadeusz, Wielgosiński Grzegorz: Rozdz.6 Spalanie odpadów - korzyści i zagrożenia. W: Gospodarka komunalna w miastach. Łódź 2001, s.123-167.

Wł. Kat. Syst. Inż. Śr.


1702/2296


Zarzycki Roman, Wielgosiński Grzegorz: Rozdz.9 Problemy zagospodarowania osadów ściekowych. W: Gospodarka komunalna w miastach. Łódź 2001, s.215-260.

Wł. Kat. Syst. Inż. Śr.


1703/2296


Zarzycki Roman, Imbierowicz Mirosław, Perkowski Jan: Rozdz.10 Zaawansowane technologie utleniania zanieczyszczeń. W: Gospodarka komunalna w miastach. Łódź 2001, s.261-294.

Wł. Kat. Syst. Inż. Śr.


1704/2296


Skrzypski Jerzy: Rozdz.11 Procesy degradacji oraz ochrona atmosfery i klimatu w miastach. W: Gospodarka komunalna w miastach. Łódź 2001, s.295-320.

Wł. Kat. Syst. Inż. Śr.


1705/2296


Markowski Adam: Rozdz.15 Ochrona społeczeństwa i środowiska przed zagrożeniami technologicznymi. W: Gospodarka komunalna w miastach. Łódź 2001, s.385-418.

Wł. Kat. Syst. Inż. Śr.


1706/2296


Markowski Adam: Słowo wstępne. W: Zarządzanie ryzykiem w przemyśle chemicznym i procesowym. Łódź 2001, s.7-8.

Sygnatura: 93351


1707/2296


Markowski Adam: Rozdz.4 Efekty domino w analizach ryzyka dla instalacji procesowych. W: Zarządzanie ryzykiem w przemyśle chemicznym i procesowym. Łódź 2001, s.49-73.

Sygnatura: 93351


1708/2296


Sobolewski R., Korniluk Włodzimierz, Markowski Adam: Rozdz.11 Zastosowanie specjalistycznego oprogramowania komputerowego do analizy bezpieczeństwa systemu chłodzenia reaktora chemicznego. W: Zarządzanie ryzykiem w przemyśle chemicznym i procesowym. Łódź 2001, s.157-176.

Sygnatura: 93351


1709/2296


Markowski Adam, Petera Jerzy: Rozdz.13 Rozprzestrzenianie się substancji chemicznych uwolnionych na skutek zdarzeń wypadkowych w wodach powierzchniowych. W: Zarządzanie ryzykiem w przemyśle chemicznym i procesowym. Łódź 2001, s.211-234.

Sygnatura: 93351


1710/2296


Markowski Adam, Pustelnik Piotr: Rozdz.14 Wrażliwość instalacji przemysłowych na uszkodzenia spowodowane wybuchem chmury gazowej. W: Zarządzanie ryzykiem w przemyśle chemicznym i procesowym. Łódź 2001, s.235-255.

Sygnatura: 93351


1711/2296


Dobiech Jacek, Markowski Adam: Rozdz.18 Ocena niepewności w analizie efektów fizycznych i skutków z zastosowaniem zbiorów rozmytych. W: Zarządzanie ryzykiem w przemyśle chemicznym i procesowym. Łódź 2001, s.291-308.

Sygnatura: 93351


1712/2296


Cieślak Andrzej, Markowski Adam: Rozdz.19 Najlepsza dostępna procedura w zakresie analizy i oceny ryzyka. W: Zarządzanie ryzykiem w przemyśle chemicznym i procesowym. Łódź 2001, s.309-315.

Sygnatura: 93351


1713/2296


Pawłowski Krzysztof: Rewaloryzacja miast historycznych. W: Spotkania w willi Struvego 1998-2001. Warszawa 2001, s.105-118. odb.

Wł. Inst. Archit. i Urban.


1714/2296


Pawłowski Krzysztof: Rola ICOMOS w przeciwdziałaniu zagrożeniom obiektów i zespołów zabytkowych. W: Bezpieczeństwo dóbr kultury. Nowe idee i technologie. Warszawa 2001, s.75-77. odb.

Wł. Inst. Archit. i Urban.


1715/2296


Jakubeit Heinz, Salm Jan: Projekt Słobity- przyczynek do współpracy między uczelniami architektonicznymi Niemiec i Polski. Das Schlobitten-Projekt - ein Beitrag zur Kooperation zwischen Architekturhochschulen in Deutschland und Polen. W: Wspólne dziedzictwo. Polsko-niemiecka współpraca konserwatorska 1970-2000. [B.m.] 2001, s.121-132. odb.

Wł. Inst. Archit. i Urban.


1716/2296


Pawłowski Krzysztof: " Musee Urbain" Tony Garniera w Lyonie. Tony Garnier's "Musee Urbain" in Lyon. W: Arx felicitatis. Księgu ku czci profesora Andrzeja Rottermunda w sześćdziesiątą rocznicę urodzin od przyjaciół kolegów i współpracowników. Warszawa 2001, s.541-549 sum.. odb.

Wł. Inst. Archit. i Urban.


1717/2296


Wiśniewski Mirosław: Łódź et le defi de la reconversion postcommuniste. W: Ville d'hier, ville d'aujourdhui. Paryż 2001, s.267-304.

Wł. Inst. Archit. i Urban.


1718/2296


Liwarska-Bizukojć Ewa, Bizukojć Marcin, Ledakowicz Stanisław: Impact of temperature on aerobic biodegradation of organic fraction of municipal solid waste (OFMSW) in bioreactors. W: Current studies of biotechnology. Vol.2. [B.m.] 2001, s.241-249. odb.

Wł. Kat. Inż. Śr.


1719/2296


Kosiński Sławomir: Fale kinematyczne i ich nieoczekiwane zastosowania. W: Wykłady inauguracyjne wygłoszone w roku akademickim 2000/2001 w uczelniach akademickich Śląska. Katowice 2001, s.81-90. odb.

Wł. Kat. Konstr. Stal.


1720/2296


*
Roziak Z., Ulański Piotr: Gidrogeli dla biomediceskih celej, polucennye radiacionnyj tiehnikoj. W: Himia i himiceskaa tehnologia. Sovremiennye problemy. Ałmaty 2001, s.76-112.


1721/2296


Woźniak Małgorzata: Cz.5 Rozdz.1 Interakcja płyty z podłożem sprężystym. W: Mechanika sprężystych płyt i powłok. Warszawa 2001, s.510-541.

Sygnatura: 93326


1722/2296


Michalak Bohdan: Cz.5 Rozdz.2 Płyty kompozytowe. W: Mechanika sprężystych płyt i powłok. Warszawa 2001, s.542-568.

Sygnatura: 93326


1723/2296


Michalak Bohdan: Cz.5 Rozdz.3 Płyty strukturalne. W: Mechanika sprężystych płyt i powłok. Warszawa 2001, s.569-575.

Sygnatura: 93326


1724/2296


Wojnarowski Józef, Żochowski Leszek: Analiz vibroizolacii kolebatel'noj sistemy masina-operator primenitel'no k avtomobilu s ispolzovaniem metoda svjaznyh grafov. W: Progresivnye tehnologii i sistemy masinostroenia. Mezdunarodnyj sbornik naucnyh trudov. Vyp.16. Donieck 2001, s.81-85. odb.

Wł. Kat. Technol. Bud. Masz.


1725/2296


Jopkiewicz Andrzej, Pawlak Marek: Ćw.1 Dokumentacja technologiczna wykonania odlewu żeliwnego. W: Odlewnictwo. Laboratorium. Łódź 2001, s.9-56.

Sygnatura: 85575/s


1726/2296


Jopkiewicz Andrzej: Ćw.2 Projektowanie zasilania odlewów staliwnych. W: Odlewnictwo. Laboratorium. Łódź 2001, s.57-68.

Sygnatura: 85575/s


1727/2296


Pawlak Marek: Ćw.3 Badanie materiałów formierskich. W: Odlewnictwo. Laboratorium. Łódź 2001, s.69-80.

Sygnatura: 85575/s


1728/2296


Pawlak Marek: Ćw.4 Badanie właściwości technologicznych mas formierskich. W: Odlewnictwo. Laboratorium. Łódź 2001, s.81-94.

Sygnatura: 85575/s


1729/2296


Pawlak Marek: Ćw.5 Badanie właściwości technologicznych sypkich mas samoutwardzalnych. W: Odlewnictwo. Laboratorium. Łódź 2001, s.95-106.

Sygnatura: 85575/s


1730/2296


Pawlak Marek: Ćw.6 Badanie właściowści technologicznych rdzeni wykonanych z mas szybkowiążących metodą skorupową. W: Odlewnictwo. Laboratorium. Łódź 2001, s.107-116.

Sygnatura: 85575/s


1731/2296


Żakowski Czesław: Ćw.7 Wykonanie odlewu w piaskowej formie odlewniczej wraz z chronometrażem operacji ręcznego formowania. W: Odlewnictwo. Laboratorium. Łódź 2001, s.117-124.

Sygnatura: 85575/s


1732/2296


Pacyniak Tadeusz, Jopkiewicz Andrzej, Kaczorowski Rafał: Ćw.8 Formowanie maszynowe oraz wykonanie odlewu ze stopu aluminium. W: Odlewnictwo. Laboratorium. Łódź 2001, s.125-132.

Sygnatura: 85575/s


1733/2296


Pacyniak Tadeusz, Kaczorowski Rafał: Ćw.9 Odlewanie kokilowe stopu aluminium. W: Odlewnictwo. Laboratorium. Łódź 2001, s.133-140.

Sygnatura: 85575/s


1734/2296


Jopkiewicz Andrzej: Ćw.10 Topienie żeliwa w piecu elektrycznym indukcyjnym oraz określenie jego własności technologicznych w stanie ciekłym. W: Odlewnictwo. Laboratorium. Łódź 2001, s.141-160.

Sygnatura: 85575/s


1735/2296


Pacyniak Tadeusz, Kaczorowski Rafał: Ćw.11 Analiza technologiczności konstrukcji odlewu. W: Odlewnictwo. Laboratorium. Łódź 2001, s.161-204.

Sygnatura: 85575/s


1736/2296


Pawlak Marek: Ćw.12 Zasady zamawiania i odbioru odlewów. W: Odlewnictwo. Laboratorium. Łódź 2001, s.205-216.

Sygnatura: 85575/s


1737/2296


Gołębiowski Jacek: Modelling of electromagnetic transducers generating ultrasonic waves lamba-type in silicon microsensors. W: System and Control: Theory and Applications. [B.m.] 2001, s.297-300. odb.

Wł. Inst. Elektrotech. Teor., Metrol. i Materiałozn.


1738/2296


Gołębiowski Jacek: Modelling of measurement microsystems with membranes of silicone ultrasonic sensors. W: Mathematics and simulation with biological, economical and musicoacoustical applications. [B.m.] 2001, s.87-90. odb.

Wł. Inst. Elektrotech. Teor., Metrol. i Materiałozn.


1739/2296


Koszmider Andrzej: Rozdz.14.8 Analiza modelu ekranu elektromagnetycznego. W: Praktyczny Poradnik. Certyfikat CE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Normy i zasady bezpieczeństwa w elektrotechnice. [T.1]. Warszawa 2001, s.[1-31].

Wł. Kat. Elektrotech. Og. i Przekł.


1740/2296


Koszmider Andrzej: Rozdz.5.12 Polskie normy kompatybilnościowe - marzec 2001. W: Praktyczny Poradnik. Certyfikat CE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Normy i zasady bezpieczeństwa w elektrotechnice. [T.2]. Warszawa 2001, s.[1-58].

Wł. Kat. Elektrotech. Og. i Przekł.


1741/2296


Turowski Janusz: Spod kresowych stanic... W: Moja droga do nauki. Łódź 2000, s.219-252,[3]. odb.

Wł. Inst. Masz. Elektr. i Transform.


1742/2296


*
Koszmider Andrzej: Rozdz.5.13 Polskie Normy Kompatybilnościowe - lipiec 2001. W: Praktyczny Poradnik. Certyfikat CE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Normy i zasady bezpieczeństwa w elektrotechnice. Warszawa 2001, s.[1-32].


1743/2296


Chylewska Barbara: Rozdz.1.2 Rozciąg. W: Laboratorium z technologii i budowy przędz. Łódź 2001, s.16-32.

Sygnatura: 85872/s


1744/2296


Chylewska Barbara: Rozdz.1.3 Skręt. W: Laboratorium z technologii i budowy przędz. Łódź 2001, s.33-41.

Sygnatura: 85872/s


1745/2296


Chylewska Barbara, Cyniak Danuta: Rozdz.9.4 Charakterystyka przędzarki R1. W: Laboratorium z technologii i budowy przędz. Łódź 2001, s.220-235.

Sygnatura: 85872/s


1746/2296


Chylewska Barbara: Rozdz.10 Elektropojemnościowa metoda pomiaru współczynnika zmienności masy liniowej i błędów przędzy (apatrat Uster). W: Laboratorium z technologii i budowy przędz. Łódź 2001, s.237-274.

Sygnatura: 85872/s


1747/2296


Chylewska Barbara: Rozdz.11 Zastosowanie analizy spektralnej do celów przędzalniczych. W: Laboratorium z technologii i budowy przędz. Łódź 2001, s.275-304.

Sygnatura: 85872/s


1748/2296


Cyniak Danuta: Rozdz.1.1 Systemy wytwarzania przędz w przędzalniach bawełny i wełny. W: Laboratorium z technologii i budowy przędz. Łódź 2001, s.11-15.

Sygnatura: 85872/s


1749/2296


Cyniak Danuta: Rozdz.2 Maszyny rozluźniająco-oczyszczające przeznaczone dla bawełny i włókien bawełnopodobnych. W: Laboratorium z technologii i budowy przędz. Łódź 2001, s.61-80.

Sygnatura: 85872/s


1750/2296


Cyniak Danuta: Rozdz.9 Przędzenie bezwrzecionowe. W: Laboratorium z technologii i budowy przędz. Łódź 2001, s.203-235.

Sygnatura: 85872/s


1751/2296


Cyniak Danuta: Rozdz.12 Analiza zrywalności w procesie przędzenia. W: Laboratorium z technologii i budowy przędz. Łódź 2001, s.305-314.

Sygnatura: 85872/s


1752/2296


Cyniak Danuta: Rozdz.13 Zasady jakościowania przędz. W: Laboratorium z technologii i budowy przędz. Łódź 2001, s.315-326.

Sygnatura: 85872/s


1753/2296


Czekalski Jerzy: Rozdz.1.4 Wydajność i synchronizacja maszyn. W: Laboratorium z technologii i budowy przędz. Łódź 2001, s.42-58.

Sygnatura: 85872/s


1754/2296


Czekalski Jerzy: Rozdz.1.5 Zadania do wykonania. W: Laboratorium z technologii i budowy przędz. Łódź 2001, s.59.

Sygnatura: 85872/s


1755/2296


Czekalski Jerzy, Przybył Krystyna: Rozdz.4 Zgrzeblarka wałkowa. W: Laboratorium z technologii i budowy przędz. Łódź 2001, s.103-122.

Sygnatura: 85872/s


1756/2296


Czekalski Jerzy, Kozakiewicz Danuta: Rozdz.6 Czesarka wełniarska. W: Laboratorium z technologii i budowy przędz. Łódź 2001, s.141-162.

Sygnatura: 85872/s


1757/2296


Idzik Marek: Rozdz.7 Niedoprzędzarka. W: Laboratorium z technologii i budowy przędz. Łódź 2001, s.163-176.

Sygnatura: 85872/s


1758/2296


Jackowski Tadeusz: Rozdz.3 Zgrzeblarka pokrywkowa. W: Laboratorium z technologii i budowy przędz. Łódź 2001, s.81-101.

Sygnatura: 85872/s


1759/2296


Przybył Krystyna: Rozdz.8 Przędzarka obrączkowa. W: Laboratorium z technologii i budowy przędz. Łódź 2001, s.177-201.

Sygnatura: 85872/s


1760/2296


Rutkowski Jacek: Rozdz.5 Rozciąganie stosowane w przerobie wełny i włókien chemicznych. W: Laboratorium z technologii i budowy przędz. Łódź 2001, s.123-140.

Sygnatura: 85872/s


1761/2296


Kaniowski Władysław: Europejska kultura w pismach Fryderyka Nietzschego a uniwersalizm. W: Filozofia, dialog, uniwersalizm. Księga dedykowana Profesorowi Januszowi Kuczyńskiemu. Warszawa 2001, s.79-100. odb.

Wł. Kat. Nauk Humanist.


1762/2296


Koszmider Andrzej: Rozdz.5.13.1 Pr Pn-ETS 300 342-1: Urządzenia i Systemy Radiowe (RES). Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) europejskiego cyfrowego komórkowego systemu telekomunikacyjnego (GSM 900 MHz i DCS 1800 MHz). Przewoźne i noszone urządzenia i wyposażenia dodatkowe. W: Praktyczny Poradnik. Certyfikat CE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Normy i zasady bezpieczeństwa w elektrotechnice. [T.3]. Warszawa 2001, s.[1-12].

Wł. Kat. Elektrotech. Og. i Przekł.


1763/2296


Koszmider Andrzej: Rozdz.5.13.2 Pr Pn-ETS 3000 342-2: Urządzenia i Systemy Radiowe (RES). Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC) europejskiego cyfrowego komórkowego systemu telekomunikacyjnego (GSM 900 MHz i DCS 1800 MHz). Radiowa stacja bazowa i wyposażenie dodatkowe. W: Praktyczny Poradnik. Certyfikat CE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Normy i zasady bezpieczeństwa w elektrotechnice. [T.3]. Warszawa 2001, s.[1-8].

Wł. Kat. Elektrotech. Og. i Przekł.


1764/2296


Koszmider Andrzej: Rozdz.5.13.3 Apr PN-EN 61000-4-2 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 4: Metody badań i pomiarów Arkusz 2: Badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne. W: Praktyczny Poradnik. Certyfikat CE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Normy i zasady bezpieczeństwa w elektrotechnice. [T.3]. Warszawa 2001, s.[1-8].

Wł. Kat. Elektrotech. Og. i Przekł.


1765/2296


Koszmider Andrzej: Rozdz.5.13.4 PrPn-EN 61543 Urządzenia ochronne różnicowoprądowe (RCDs) do użytku domowego i podobnych zastosowań Kompatybilność elektromagnetyczna (IEC1543:1995). W: Praktyczny Poradnik. Certyfikat CE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Normy i zasady bezpieczeństwa w elektrotechnice. [T.3]. Warszawa 2001, s.[1-4].

Wł. Kat. Elektrotech. Og. i Przekł.


1766/2296


Koszmider Andrzej: Rozdz.11.9 Krajowe Sympozjum - EMC'01 "Kompatybilność elektromagnetyczna w elektrotechnice i elektronice". W: Praktyczny Poradnik. Certyfikat CE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Normy i zasady bezpieczeństwa w elektrotechnice. [T.4]. Warszawa 2001, s.[1-2].

Wł. Kat. Elektrotech. Og. i Przekł.


1767/2296


Bąkała Anna: Kierunki rozwoju telepracy. Aspekt społeczny. W: Electronic commerce - gospodarka XXI wieku. Gdańsk 2001, s.11-16. odb.

Wł. Kat. Inform. Stos.


1768/2296


Chadżynowa Swietłana, Zideckij J., Rumjancev J.: 6 Dekelni gumovi polotna. W: Poligraficni materiali. Lwów 2001, s.239-250. odb.

Wł. Inst. Pap. i Poligr.


1769/2296


Niewiadomski Adam, Szczepaniak Piotr: Intuicjonistyczne relacje rozmyte w przybliżonym porównywaniu tekstów. W: Zbiory rozmyte i ich zastosowania. Gliwice 2001, s.271-282. odb.

Wł. Inst. Inform.


1770/2296


Niewiadomski Adam: Wprowadzenie do teorii zbiorów rozmytych i intuicjonistycznych zbiorów rozmytych. W: Zbiory rozmyte i ich zastosowania. Gliwice 2001, s.131-149. odb.

Wł. Inst. Inform.


1771/2296


Byczkowska-Lipińska Liliana, Małecki Henryk: Rozdz.3 Promieniowanie gamma - oddziaływanie z materią. W: Elektromagnetyczne oddziaływania na obiekty biologiczne. Warszawa 2001, s.30-38. odb.

Wł. Inst. Inform.


1772/2296


Byczkowska-Lipińska Liliana, Wojnarowska Anna: Rozdz.10 Problemy kompatybilności elektromagnetycznej. W: Elektromagnetyczne oddziaływania na obiekty biologiczne. Warszawa 2001, s.114-121. odb.

Wł. Inst. Inform.


1773/2296


Rychlik Andrzej: Szkoła dostawcą usług internetowych. W: Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Dylematy kształcenia ustawicznego. Kraków 2001, s.163-165. odb.

Wł. Inst. Inform.


1774/2296


Jachymski Jacek: Chapt. 18 Order-theoretic aspects of metric fixed point theory. W: Handbook of metric fixed point theory. Dordrecht 2001, s.613-641. odb.

Wł. Inst. Mat.


1775/2296


Rożniakowski Kazimierz: Rozdz.1 Podstawy fizyczne działania lasera właściwości promieniowania. W: Fizyka materiałów i konstrukcji budowlanych. Zastosowanie laserów w badaniach przemian fazowych. T.4. Łódź 2001, s.9-26.

Sygnatura: 87335/s


1776/2296


Klemm Piotr, Klemm Agnieszka, Rożniakowski Kazimierz, Wojtatowicz Tomasz: Rozdz.2 Zastosowanie speckli laserowych do badania kondensacji powierzchniowej. W: Fizyka materiałów i konstrukcji budowlanych. Zastosowanie laserów w badaniach przemian fazowych. T.4. Łódź 2001, s.27-57.

Sygnatura: 87335/s


1777/2296


Klemm Piotr, Rożniakowski Kazimierz, Wojtatowicz Tomasz: Rozdz.3 Zastosowanie laserowej metody impulsowej do badań przemian fazowych. W: Fizyka materiałów i konstrukcji budowlanych. Zastosowanie laserów w badaniach przemian fazowych. T.4. Łódź 2001, s.58-88.

Sygnatura: 87335/s


1778/2296


Rożniakowski Kazimierz: Rozdz.4 Laserowa generacja strukturalnych przemian fazowych. W: Fizyka materiałów i konstrukcji budowlanych. Zastosowanie laserów w badaniach przemian fazowych. T.4. Łódź 2001, s.89-102.

Sygnatura: 87335/s


1779/2296


Rożniakowski Kazimierz: Rozdz.5 Laserowa modyfikacja warstwy wierzchniej z jednoczesnym domieszkowaniem. W: Fizyka materiałów i konstrukcji budowlanych. Zastosowanie laserów w badaniach przemian fazowych. T.4. Łódź 2001, s.103-117.

Sygnatura: 87335/s


1780/2296


Rożniakowski Kazimierz, Wojtatowicz Tomasz: Rozdz.6 Zastosowanie promieniowania laserowego do badań chropowatości powierzchni zmodyfikowanych wiązką laserową. W: Fizyka materiałów i konstrukcji budowlanych. Zastosowanie laserów w badaniach przemian fazowych. T.4. Łódź 2001, s.118-148.

Sygnatura: 87335/s


1781/2296


Rożniakowski Kazimierz: Rozdz.7 Laserowe topnienie warstwy wierzchniej metali. W: Fizyka materiałów i konstrukcji budowlanych. Zastosowanie laserów w badaniach przemian fazowych. T.4. Łódź 2001, s.149-179.

Sygnatura: 87335/s


1782/2296


Klemm Piotr, Klemm Agnieszka, Rożniakowski Kazimierz: Rozdz.8 Laserowe usuwanie zanieczyszczeń i modyfikacja warstwy wierzchniej. W: Fizyka materiałów i konstrukcji budowlanych. Zastosowanie laserów w badaniach przemian fazowych. T.4. Łódź 2001, s.180-216.

Sygnatura: 87335/s


1783/2296


Przanowski Maciej, Plebański J., Formański Sebastian: Integrability of SDYM equationons for the Moyal bracket Lie algebra. W: Exact solutions and scalar fields in gravity. Recent developments. New York 2001, s.82-86. odb.

Wł. Inst. Fiz.


1784/2296


Twardowski Tomasz, Michalska Anna: 2. Biotechnologia w Polsce i na świecie. W: Kod: korzyści, oczekiwania, dylematy biotechnologii. Poznań 2001, s.26-45. odb.

Wł. Inst. Biochem. Tech.


1785/2296


Turkiewicz Marianna, Kalinowska Halina: 3. Żywność GM - produkcja żywności w XXI w.. W: Kod: korzyści, oczekiwania, dylematy biotechnologii. Poznań 2001, s.46-76. odb.

Wł. Inst. Biochem. Tech.


1786/2296


Michalska Anna, Twardowski Tomasz: 5. Komercjalizacja artykułów żywnościowych zmodyfikowanych genetycznie. W: Kod: korzyści, oczekiwania, dylematy biotechnologii. Poznań 2001, s.95-107. odb.

Wł. Inst. Biochem. Tech.


1787/2296


Antczak Tadeusz, Szczęsna Mirosława, Bielecki Stanisław: 6. Niekonwencjonalne procesy biotechnologiczne. W: Kod: korzyści, oczekiwania, dylematy biotechnologii. Poznań 2001, s.108-143. odb.

Wł. Inst. Biochem. Tech.


1788/2296


Michalska Anna, Twardowski Tomasz: 7. Biobezpieczeństwo ludzi i środowiska - regulacje prawne. W: Kod: korzyści, oczekiwania, dylematy biotechnologii. Poznań 2001, s.144-168. odb.

Wł. Inst. Biochem. Tech.


1789/2296


Michalska Anna, Twardowski Tomasz: 8. Normatywny zakaz klonowania ludzi. W: Kod: korzyści, oczekiwania, dylematy biotechnologii. Poznań 2001, s.169-177. odb.

Wł. Inst. Biochem. Tech.


1790/2296


Pozorska Aleksandra, Grajek Włodzimierz, Twardowski Tomasz: 9. Co myślimy o biotechnologii - opinia publiczna a rozwój biotechnologii. W: Kod: korzyści, oczekiwania, dylematy biotechnologii. Poznań 2001, s.178-194. odb.

Wł. Inst. Biochem. Tech.


1791/2296


Twardowski Tomasz, Michalska Anna: 10. Najczęściej zadawane pytania i kontrowersje dotyczące nowoczesnej biotechnologii. Jakie są podstawy obaw przed biotechnologią i jaka jest rola bioetyki oraz "zasady przezorności"?. W: Kod: korzyści, oczekiwania, dylematy biotechnologii. Poznań 2001, s.195-216. odb.

Wł. Inst. Biochem. Tech.


1792/2296


Twardowski Tomasz, Michalska Anna: 11. Biotechnologia a jakość naszego życia, czyli w jaki sposób kodowana jest współczesna biotechnologia?. W: Kod: korzyści, oczekiwania, dylematy biotechnologii. Poznań 2001, s.217-230. odb.

Wł. Inst. Biochem. Tech.


1793/2296


Michalska Anna, Twardowski Tomasz: 12. Człowiek wobec osiągnięć współczesnej biotechnologii. W: Kod: korzyści, oczekiwania, dylematy biotechnologii. Poznań 2001, s.231-243. odb.

Wł. Inst. Biochem. Tech.


1794/2296


Przestalski Andrzej, Suchocki Bolesław, Twardowski Tomasz: Poland: arrival of the Gene Law. W: Biotechnology 1996-2000. The years of controversy. London 2001, s.251-257. odb.

Wł. Inst. Biochem. Tech.


1795/2296


*
Pomykalski Andrzej: Zarządzanie interakcyjne procesem innowacji. W: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków. Toruń 2001, s.463-472.


1796/2296


*
Pomykalska Bożyna: Strategia wzrostu przedsiębiorstwa a wspomagający efekt dźwigni. W: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków. Toruń 2001, s.583-594.


1797/2296


Pomykalska Bożyna, Pomykalski Andrzej: 5 Kryteria finansowe wyboru strategii marketingowej. W: Pomykalski Andrzej: Nowoczesne strategie marketingowe. Warszawa 2001, s.185-200.

Sygnatura: 93060


1798/2296


*
Pomykalski Andrzej: Przedsiębiorstwo innowacyjne. W: Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu. Zarządzanie - modele, koncepcje, strategie. Łódź 2001, s.101-110.


1799/2296


*
Kostrzewa Aleksandra, Otto Jacek: Marketingowe zarządzanie relacjami z klientem - dylematy i wyzwania dla współczesnych przedsiębiorstw. W: Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu. Zarządzanie - modele, koncepcje, strategie. Łódź 2001, s.150-161.


1800/2296


*
Pomykalska Bożyna: Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. W: Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu. Zarządzanie - modele, koncepcje, strategie. Łódź 2001, s.258-270.


1801/2296


*
Otto Jacek: Rola i znaczenie systemów CRM w kształtowaniu indywidualnych związków z klientem. W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem. Cz.2. Zielona Góra 2001, s.314-325.


1802/2296


*
Golińska-Pieszyńska Małgorzata: Program Phare-STRUDER w kontekście małych i średnich przedsiębiorstw. W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem. Cz.1. Zielona Góra 2001, s.241-252.


1803/2296


*
Musiał-Paczkowska Alicja: Komunikacja w nowoczesnej firmie - obszar wewnętrznego public relations. W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem. Cz.2. Zielona Góra 2001, s.251-262.


1804/2296


*
Grandys Andrzej: Elektroniczne kanały dystrybucji usług finansowych - moda czy strategiczny imperatyw bankowości. W: Nowoczesna organizacja i metody zarządzania oddziałem banku. Katowice 2001, s.43-57.


1805/2296


*
Stolarska Maria: Zarządzanie karierą zawodową w polskich przedsiębiorstwach - (mity i fakty) wstępne wyniki badań. W: Metody i techniki zarządzania. Łódź 2001, s.323-337.


1806/2296


*
Stolarska Maria: Doskonalenie kadry menedżerskiej - rzeczywistość czy pobożne życzenia. W: Dylematy kształcenia menedżerów u progu XXI wieku. Łódź 2001, s.201-226.


1807/2296


Młotkowski Andrzej: Ćw.1 Próba rozciągania. W: Laboratorium wytrzymałości materiałów. Łódź 2002, s.7-26.

Sygnatura: 90109/s


1808/2296


Królak Marian: Ćw.2 Próba ściskania. W: Laboratorium wytrzymałości materiałów. Łódź 2002, s.27-39.

Sygnatura: 90109/s


1809/2296


Banasiak Mirosław: Ćw.3 Próba udarności. W: Laboratorium wytrzymałości materiałów. Łódź 2002, s.41-49.

Sygnatura: 90109/s


1810/2296


Gałkiewicz Tadeusz: Ćw.6 Tensometria oporowa. W: Laboratorium wytrzymałości materiałów. Łódź 2002, s.95-107.

Sygnatura: 90109/s


1811/2296


Banasiak Mirosław: Ćw.4 Próba twardości. W: Laboratorium wytrzymałości materiałów. Łódź 2002, s.51-75.

Sygnatura: 90109/s


1812/2296


Marynowski Krzysztof, Kołakowski Zbigniew: Dynamic stability of an axially moving paperboard web. W: Perspektivnye zadaci inzenernoj nauki. Zbirnik naukovih prac. Pridneprovsk 2002, s.154-164. odb.

Wł. Kat. Dyn. Masz.


1813/2296


Czołczyński Krzysztof, Błażejczyk-Okolewska Barbara, Kapitaniak Tomasz: Chaotic and regular behavior of impacting oscillators. W: Nonlinear dynamics, chaos, control, and their applications to engineering sciences. Vol.5. [B.m.] 2002, s.299-314. odb.

Wł. Kat. Dyn. Masz.


1814/2296


Lewandowski Jerzy: Przedmowa. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach radykalnych zmian. Łódź 2002, s.5-6.

Sygnatura: 94225


1815/2296


Otto Jacek: Związki między marketingiem relacji a marketingiem bezpośrednim, TQM, HRM - analiza zapożyczeń. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach radykalnych zmian. Łódź 2002, s.186-194.

Sygnatura: 94225


1816/2296


Stolarska Maria: Zarządzanie oceną pracowniczą w polskich przedsiębiorstwach (wstępne wyniki badań). W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach radykalnych zmian. Łódź 2002, s.315-325.

Sygnatura: 94225


1817/2296


Kubiak Tomasz, Niezgodziński Tadeusz: Cislennyj analiz lamellarnogo rastreskivania prokatannych stal'nych listov. W: Perspektivnye zadaci inzenernoi nauki. Zbirnik naukovih prac. Pridneprovsk 2002, s.165-170. odb.

Wł. Kat. Wytrzym. Mater. i Konstr.


1818/2296


Niezgodziński Tadeusz, Młotkowski Andrzej: Cislennyj analiz vlijania lamellarnych rassloenij na procnost' stal'nych listov. W: Perspektivnye zadaci inzenernoi nauki. Zbirnik naukovih prac. Pridneprovsk 2002, s.171-176. odb.

Wł. Kat. Wytrzym. Mater. i Konstr.


1819/2296


Barańska-Fischer Mirella: Kierowanie i implementacja innowacji jako czynniki efektywnego rozwoju firmy. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach radykalnych zmian. Łódź 2002, s.7-15.

Sygnatura: 94225


1820/2296


Doniec Andrzej: Czynna ochrona środowiska w przedsiębiorstwie. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach radykalnych zmian. Łódź 2002, s.37-47.

Sygnatura: 94225


1821/2296


Fajcht Rafał, Sekieta Marek: Rachunek kosztów jakości w przedsiębiorstwie usługowym na przykładzie MPK Łódź Spółka z o.o.. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach radykalnych zmian. Łódź 2002, s.48-57.

Sygnatura: 94225


1822/2296


Jarczyński Jacek: Etyka zatrudnienia we współczesnych przedsiębiorstwach. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach radykalnych zmian. Łódź 2002, s.67-75.

Sygnatura: 36976


1823/2296


Lachiewicz Stefan: Zalety i słabości nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach radykalnych zmian. Łódź 2002, s.95-102.

Sygnatura: 94225


1824/2296


Grądzki Ryszard: Ćw.5 Wyznaczanie wytrzymałości zmęczeniowej. W: Laboratorium wytrzymałości materiałów. Łódź 2002, s.77-94.

Sygnatura: 90109/s


1825/2296


Banasiak Mirosław: Ćw.7 Wyznaczanie modułu sprężystości postaciowej. W: Laboratorium wytrzymałości materiałów. Łódź 2002, s.109-118.

Sygnatura: 90109/s


1826/2296


Grądzki Ryszard: Ćw.8 Wyznaczanie siły krytycznej pręta ściskanego. W: Laboratorium wytrzymałości materiałów. Łódź 2002, s.119-128.

Sygnatura: 90109/s


1827/2296


Lewandowski Jerzy, Ostrowska Iwona: Problemy radykalnych zmian w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach radykalnych zmian. Łódź 2002, s.111-119.

Sygnatura: 94225


1828/2296


Martin Marek: Bariery rozwoju małych firm technologicznych w funkcji stopnia aktywności eksportowej. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach radykalnych zmian. Łódź 2002, s.145-152.

Sygnatura: 94225


1829/2296


Penc Józef: Zarządzanie w zmieniającym się otoczeniu. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach radykalnych zmian. Łódź 2002, s.206-222.

Sygnatura: 94225


1830/2296


Penc-Pietrzak Ilona: Praktyczne zastosowanie metody "pięciu sił" M.E.Portera w ocenie sektora działania firmy. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach radykalnych zmian. Łódź 2002, s.223-233.

Sygnatura: 94225


1831/2296


Pietras Paweł, Pietras Agnieszka: Czy potrafimy zarządzać zmianami?. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach radykalnych zmian. Łódź 2002, s.234-242.

Sygnatura: 94225


1832/2296


Pietrzak Tomasz: Polityka dywidendowa banków notowanych na GPW w Warszawie. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach radykalnych zmian. Łódź 2002, s.243-251.

Sygnatura: 94225


1833/2296


Pomykalska Bożyna: Model stałego wzrostu w procesie formułowania strategii finansowej przedsiębiorstwa. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach radykalnych zmian. Łódź 2002, s.252-260.

Sygnatura: 94225


1834/2296


Pomykalski Andrzej: Internetowa strategia marketingowa. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach radykalnych zmian. Łódź 2002, s.261-269.

Sygnatura: 94225


1835/2296


Pomykalski Przemysław: Due diligence w procesie venture capital. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach radykalnych zmian. Łódź 2002, s.270-280.

Sygnatura: 94225


1836/2296


Staniec Iwona: Badania zależności aktywów polskich banków od wskaźników makroekonomicznych. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach radykalnych zmian. Łódź 2002, s.297-304.

Sygnatura: 94225


1837/2296


Stankiewicz-Mróz Anna: Kierunek zmian form aktywności zawodowej w "organizacjach elastycznych". W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach radykalnych zmian. Łódź 2002, s.305-314.

Sygnatura: 94225


1838/2296


Witkowska Dorota: Konstrukcja sieci neuronowych wykorzystywanych do prognozowania dynamicznych szeregów finansowych. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach radykalnych zmian. Łódź 2002, s.335-342.

Sygnatura: 94225


1839/2296


Sankowski Dominik, Struglewski Łukasz, Sierszeń Artur, Adamus Radosław: Tworzenie nowoczesnych programów nauczania dla kierunku Informatyka. W: Informatyczne przygotowanie nauczycieli w okresie zmian i transformacji. Kraków 2002, s.85-94.

Wł. Kat. Inform. Stos.


1840/2296


Kurp Feliks: Nauczyciel w informatycznym kształceniu młodzieży. W: Informatyczne przygotowanie nauczycieli w okresie zmian i transformacji. Kraków 2002, s.158-163.

Wł. Kat. Inform. Stos.


1841/2296


Rychlik Andrzej: Przygotowanie nauczycieli do nauczania zastosowania informatyki w przyszłej pracy zawodowej ucznia. W: Informatyczne przygotowanie nauczycieli w okresie zmian i transformacji. Kraków 2002, s.165-173.

Wł. Kat. Inform. Stos.


1842/2296


Penc Józef: Kontroling w doskonaleniu działalności firmy. W: Kontrola i kontroling w zarządzaniu: tendencje, koncepcje, instrumenty. Cz.2. Warszawa 2002, s.107-121.

Wł. Inst. Zarz.


1843/2296


Szmidt Czesław: Selecting leaders in Poland during the transition period. W: Cross-Cultural Approaches to Leadership Development. London 2002, s.138-145.

Wł. Inst. Zarz.


1844/2296


Juźwicka Anna: Problem rachunku kosztów w specjalnych strefach ekonomicznych - zagadnienie wyrobu wytwarzanego w SSE. W: Zarządzanie firmą - teoria i praktyka. Wybrane zagadnienia. Kraków 2001, s.445-450.

Wł. Inst. Zarz.


1845/2296


Szmit Maciej: Jak rozsądnie oszczędzać przy informatyzacji firmy. W: Efektywność zastosowań systemów informatycznych. T.2. Warszawa 2002, s.95-112. odb.

Wł. Kat. Inform. Stos.


1846/2296


Włoszczowski Beniamin: O niektórych problemach teorii i praktyki liczenia kosztu kapitału. W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - Teoria i praktyka. Kraków 2002, s.295-304.

Wł. Inst. Zarz.


1847/2296


Lachiewicz Stefan: Cz.1. Rozdz.7 Źródła i sfery konfliktów w relacjach zarząd - akcjonariusze i rada nadzorcza, w świetle teorii agencji. W: Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego. Łódź 2002, s.86-95. odb.

Wł. Inst. Zarz.


1848/2296


*
Penc Józef: Cz.4 Rozdz.1 Nadzór korporacyjny a system strategiczny firmy. W: Strategiczny obszar nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego. Łódź 2002, s.331-350.

Wł. Inst. Zarz.


1849/2296


Lachiewicz Stefan: Współdziałanie organów spółki kapitałowej w kształtowaniu wizerunku firmy w środowisku partnerów gospodarczych. W: Przedsiębiorstwo kooperujące. Łódź 2002, s.234-241. odb.

Wł. Inst. Zarz.


1850/2296


Matuszewska Aleksandra, Witkowska Dorota: Próby szacowania wartości kursu dolara do euro. W: Integracja gospodarcz w Europie. Aspekty metodologiczne i porównawcze. Łódź 2002, s.311-326. odb.

Wł. Inst. Zarz.


1851/2296


Mazur Agnieszka: Zastosowanie algorytmu genetycznego do oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw. W: Modelowanie prefrencji a ryzyko '01. Katowice 2001, s.235-245. odb.

Wł. Inst. Zarz.


1852/2296


Lewandowski Jerzy: Przedmowa. W: Ergonomia niepełnosprawnym. Jakość życia. Łódź 2001, s.7-8.

Sygnatura: 93760


1853/2296


Bittner-Czapińska Elżbieta, Kępa Katarzyna, Lecewicz-Bartoszewska Joanna: Rozdz.3. Zadania dla ergonomii przy behawioralnych zaburzeniach u chorych po udarze mózgu. W: Ergonomia niepełnosprawnym. Jakość życia. Łódź 2001, s.28-30.

Sygnatura: 93760


1854/2296


Janas Piotr, Lecewicz-Bartoszewska Joanna: Rozdz.13. Projekt stanowiska natryskowego dla osób niepełnosprawnych ze względu na zaawansowany wiek. W: Ergonomia niepełnosprawnym. Jakość życia. Łódź 2001, s.97-101.

Sygnatura: 93760


1855/2296


Krekora Katarzyna, Bittner-Czapińska Elżbieta, Lecewicz-Bartoszewska Joanna: Rozdz.18. Znaczenie chirotechniki dla pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. W: Ergonomia niepełnosprawnym. Jakość życia. Łódź 2001, s.143-148.

Sygnatura: 93760


1856/2296


Walczak Elżbieta, Lecewicz-Bartoszewska Joanna: Rozdz.36. Potrzeba ergonomicznego projektowania wzorniczego dla usprawniania dzieci z chorobami zapalnymi stawów. W: Ergonomia niepełnosprawnym. Jakość życia. Łódź 2001, s.295-299.

Sygnatura: 93760


1857/2296


Gabryjelski Zbigniew: Cz.7. Instalacje oświetleniowe. W: Instalacje elektryczne i teletechniczne. Poradnik montera i inżyniera elektryka. Obliczanie. Projektowanie. Montaż. Eksploatacja. Stan prawny na listopad 2002 r. [T.1]. Warszawa 2002, s.[1-176].

Wł. Inst. Elektroenerg.


1858/2296


Heim Andrzej, Tomalczyk Marek: Konstrukcja napędu maszyn wibracyjnych. W: Nowoczesne technologie i systemy mechanizacyjne do przeróbki surowców mineralnych. Gliwice 2002, s.39-47.

Wł. Kat. Apar. Proces.


1859/2296


Wodziński Piotr: Intensyfikacja procesu przesiewania. W: Nowoczesne technologie i systemy mechanizacyjne do przeróbki surowców mineralnych. Gliwice 2002, s.139-147.

Wł. Kat. Apar. Proces.


1860/2296


Towarek Zygmunt: Analiza wpływu położenia wysięgnika koparki jednonaczyniowej posadowionej na gruncie na jej dynamiczne przemieszczenia i obciążenia. The analysis of the influence of the excavator arm position of a single bucket placed on the soil on its dynamic relocating and loading. W: Wybrane problemy rozwoju maszyn roboczych, hutniczych i ceramicznych. Kraków 2002, s.309-316 sum..

Wł. Kat. Apar. Proces.


1861/2296


Wodziński Piotr: Kształtowanie torów drgań przesiewaczy. Shaping the vibration trajectories of screens. W: Wybrane problemy rozwoju maszyn roboczych, hutniczych i ceramicznych. Kraków 2002, s.335-342.

Wł. Kat. Apar. Proces.


1862/2296


Urbaniak Mirosław: Neural network approach to properties analysis of grinding wheel cutting surface. W: DAAAM International Scientific Book 2002. Vienna 2002, s.623-636.

Wł. Kat. Technol. Masz.


1863/2296


Żurek Witold, Krucińska Izabella, Jałmużna Irena, Chrzanowski Michał: Rheological properties of nonwovens under compression in the view of improved rheological model. W: DAAAM International Scientific Book 2002. Vienna 2002, s.695-704.

Wł. Kat. Technol. Masz.


1864/2296


Gołąbczak Andrzej: Ćw. T1 Bezpieczeństwo i higiena pracy w technologii maszyn. W: Technologia budowy maszyn. Laboratorium. Łódź 2002, s.9-15.

Sygnatura: 88951/s


1865/2296


Zora Andrzej: Ćw. T2 Wpływ sposobu ustalenia i mocowania przedmiotu obrabianego w uchwycie na dokładność operacji. W: Technologia budowy maszyn. Laboratorium. Łódź 2002, s.16-24.

Sygnatura: 88951/s


1866/2296


Kaczmarek Józef: Ćw. T3 Ocena celowości oprzyrządowania operacji obróbkowej. W: Technologia budowy maszyn. Laboratorium. Łódź 2002, s.25-33.

Sygnatura: 88951/s


1867/2296


Kaczmarek Józef: Ćw. T4 Wpływ obróbki grupowej na pracochłonność operacji. W: Technologia budowy maszyn. Laboratorium. Łódź 2002, s.34-43.

Sygnatura: 88951/s


1868/2296


Fiks Włodzimierz: Ćw. T5 Ocena technologiczności konstrukcji. W: Technologia budowy maszyn. Laboratorium. Łódź 2002, s.44-52.

Sygnatura: 88951/s


1869/2296


Gołąbczak Andrzej: Ćw. T6 Uchwyty obróbkowe przedmiotów wykonujących ruch obrotowy. W: Technologia budowy maszyn. Laboratorium. Łódź 2002, s.53-72.

Sygnatura: 88951/s


1870/2296


Urbaniak Mirosław: Ćw. T7 Ocena możliwości intensyfikacji operacji montażowych. W: Technologia budowy maszyn. Laboratorium. Łódź 2002, s.73-80.

Sygnatura: 88951/s


1871/2296


Zora Andrzej: Ćw. T8 Wpływ wyboru bazy na dokładność obróbki. W: Technologia budowy maszyn. Laboratorium. Łódź 2002, s.81-88.

Sygnatura: 88951/s


1872/2296


Urbaniak Mirosław: Ćw. T9 Chronometraż jako metoda oceny pracochłonności. W: Technologia budowy maszyn. Laboratorium. Łódź 2002, s.89-99.

Sygnatura: 88951/s


1873/2296


Koziarski Tomasz: Ćw. T10 Wykorzystanie programu MASTERCAM MILL do stworzenia programu obróbkowego na frezarkę CNC - obróbka wybrania typu "kieszeń". W: Technologia budowy maszyn. Laboratorium. Łódź 2002, s.100-110.

Sygnatura: 88951/s


1874/2296


Fiks Włodzimierz: Ćw. T11 Możliwości technologiczne frezarki FYS 16 NM. W: Technologia budowy maszyn. Laboratorium. Łódź 2002, s.111-122.

Sygnatura: 88951/s


1875/2296


Kaczmarek Józef: Ćw. T12 Ocena celowości i możliwości intensyfikacji obróbki skrawaniem. W: Technologia budowy maszyn. Laboratorium. Łódź 2002, s.123-130.

Sygnatura: 88951/s


1876/2296


Gołąbczak Andrzej: Ćw. T13 Kształtowanie powierzchni o wzajemnie określonych odchyłkach położenia. W: Technologia budowy maszyn. Laboratorium. Łódź 2002, s.131-140.

Sygnatura: 88951/s


1877/2296


Dębkowski Ryszard: Ćw. T14 Wybrane zagadnienia dotyczące procesu szlifowania. W: Technologia budowy maszyn. Laboratorium. Łódź 2002, s.141-149.

Sygnatura: 88951/s


1878/2296


Mucha Maria, Miśkiewicz Dariusz: Reactive chitosan blends for paper improvement. W: Chitosan in pharmacy and chemistry. [B.m.] 2002, s.251-261.

Wł. Kat. Chem. Obrób. Wyr. Włók.


1879/2296


Filipowska Barbara, Rybicki Edward, Walawska Anetta: Possible chitosan application in textile finishing. W: Chitosan and pharmacy and chemistry. [B.m.] 2002, s.263-270.

Wł. Kat. Chem. Obrób. Wyr. Włók.


1880/2296


Bielecki Maciej: Model wdrożenia kompleksowego zarządzania jakością jako przykład wprowadzania radykalnych zmian w organizacji. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach radykalnych zmian. Łódź 2002, s.16-24.

Wł. Inst. Zarz.


1881/2296


Byczkowska-Lipińska Liliana, Wosiak Agnieszka: Rozdz.14 Ozon jako ochrona przed szkodliwym promieniowaniem elektromagnetycznym. W: Bioelektromagnetyzm. Warszawa 2002, s.178-188. odb.

Wł. Inst. Inform.


1882/2296


Kleszczyńska Anna, Szczepaniak Piotr: Łamanie szyfrów Cezara i Vigenere'a za pomocą algorytmu genetycznego. W: Modelowanie i optymalizacja: metody i zastosowania. Badania operacyjne i systemowe wobec wyznań XXI wieku. Warszawa 2002, s.I27-I36. odb.

Wł. Inst. Inform.


1883/2296


Niedźwiedzińska Hanna, Niedźwiedziński Marian: Foudations of electronic data interchange. W: E-Commerce and Intelligent Methods. New York 2002, s.13-17. odb.

Wł. Inst. Inform.


1884/2296


Trojanowska K., Baumgart J., Libudzisz Zdzisława, Czaczyk K., Ołtuszak-Walczak Elżbieta, Polak Jacek, Szczęsna-Antczak Mirosława, Tomczak Elwira, Wiewiórowska M., Sip A., Walkowiak-Tomczak D.: Rozdz. 4 Zastosowanie szybkich metod mikrobiologicznych i sond genetycznych w analizie żywności. W: Metody pomiarów i kontroli jakości w przemyśle spożywczym. Poznań 2002, s.347-436. odb.

Wł. Inst. Technol. Ferment. i Mikrobiol.


1885/2296


Niewiadomski Adam, Szczepaniak Piotr: Fuzzy similarity in e-commerce domains. W: E-commerce and Intelligent Methods. New York 2002, s.281-289. odb.

Wł. Inst. Inform.


1886/2296


Pedrycz Witold, Szczepaniak Piotr: Digital systems design throuhg learning. W: New Learning Paradigms in Soft Computing. Heidelberg, New York 2002, s.251-275. odb.

Wł. Inst. Inform.


1887/2296


Rudnicki Marek, Koszuk Jarosław, Segovia Javier, Isasi Pedro: Multiobjective and multiconstrained optimisation of small commutator motors. W: Evolutionary Methods for Design, Optimization and Control. Barcelona 2002, s.373-378. odb.

Wł. Inst. Inform.


1888/2296


Rychlik Andrzej: Konkurencja ośrodków organizujących studia podyplomowe. W: Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Konkurencja edukacji informatycznej. Kraków 2002, s.107-110. odb.

Wł. Inst. Inform.


1889/2296


Libudzisz Zdzisława: Buttermilk. W: Encyklopedia of Dairy Sciences. Vol.5. [B.m.] 2002, s.1028-1034. nadb.

Wł. Inst. Technol. Ferment. i Mikrobiol.


1890/2296


Kącki Edward, Gryglewicz-Kacerka Wanda: Wirtualne laboratorium dydaktyczne. W: Społeczeństwo informacyjne a badania operacyjne i zarządzanie. Warszawa 2002, s.33-38. odb.

Wł. Inst. Inform.


1891/2296


Wańkowicz Kazimierz, Rumocki Andrzej: Ćw.1. Wyznaczanie wykładnika izoentropy dla powietrza. W: Laboratorium z termodynamiki procesowej. Łódź 2002, s.7-15.

Sygnatura: 88509/s


1892/2296


Wańkowicz Kazimierz: Ćw.2. Wyznaczanie prężności pary nasyconej cieczy organicznych. W: Laboratorium z termodynamiki procesowej. Łódź 2002, s.16-25.

Sygnatura: 88509/s


1893/2296


Pyć Kazimierz Wojciech, Cywińska Urszula: Ćw.3. Wyznaczanie kinematycznego współczynnika dyfuzji w cieczach metodą przeponową. W: Laboratorium z termodynamiki procesowej. Łódź 2002, s.26-40.

Sygnatura: 88509/s


1894/2296


Cywińska Urszula, Krauze Ryszard: Ćw.4. Współczynnik przewodzenia ciepła. W: Laboratorium z termodynamiki procesowej. Łódź 2002, s.41-50.

Sygnatura: 88509/s


1895/2296


Cywińska Urszula: Ćw.5. Wyznaczanie równowagi ciecz-para roztworów dwuskładnikowych. W: Laboratorium z termodynamiki procesowej. Łódź 2002, s.51-65.

Sygnatura: 88509/s


1896/2296


Wańkowicz Kazimierz: Ćw.6. Równowaga ciecz-para układu trójskładnikowego. W: Laboratorium z termodynamiki procesowej. Łódź 2002, s.66-73.

Sygnatura: 88509/s


1897/2296


Cywińska Urszula: Ćw.7. Wpływ dodatku trzeciego składnika na równowagę ciecz-para roztworów dwuskładnikowych. W: Laboratorium z termodynamiki procesowej. Łódź 2002, s.74-87.

Sygnatura: 88509/s


1898/2296


Mikołajczyk Zofia, Cywińska Urszula: Ćw.8. Rozpuszczalność gazu w cieczy. W: Laboratorium z termodynamiki procesowej. Łódź 2002, s.88-102.

Sygnatura: 88509/s


1899/2296


Krauze Ryszard, Cywińska Urszula: Ćw.9. Rozpuszczalność cieczy w cieczach. W: Laboratorium z termodynamiki procesowej. Łódź 2002, s.103-114.

Sygnatura: 88509/s


1900/2296


Krauze Ryszard, Cywińska Urszula: Ćw.10. Równowaga fizykochemiczna w układach ciekłych dwufazowych. W: Laboratorium z termodynamiki procesowej. Łódź 2002, s.115-126.

Sygnatura: 88509/s


1901/2296


Pietrzykowski Marek, Wolborska Anna: Ćw.11. Kinetyka adsorpcji. W: Laboratorium z termodynamiki procesowej. Łódź 2002, s.127-139.

Sygnatura: 88509/s


1902/2296


Pyć Kazimierz Wojciech: Ćw.12. Kinetyka rozkładu alkoholu dwuacetonowego. W: Laboratorium z termodynamiki procesowej. Łódź 2002, s.140-146.

Sygnatura: 88509/s


1903/2296


Niedźwiecki Janusz: Ćw.13. Równowaga krystalizacyjna. W: Laboratorium z termodynamiki procesowej. Łódź 2002, s.147-159.

Sygnatura: 88509/s


1904/2296


Krauze Ryszard, Cywińska Urszula: Ćw.14. Wyznaczanie lepkości par cieczy organicznych. W: Laboratorium z termodynamiki procesowej. Łódź 2002, s.160-172.

Sygnatura: 88509/s


1905/2296


Adamiec Janusz, Mitura Ewa: Ćw.15. Wyznaczanie równowagi suszarniczej metodą statyczną. W: Laboratorium z termodynamiki procesowej. Łódź 2002, s.173-183.

Sygnatura: 88509/s


1906/2296


Otto Jacek: Rozdz.6 Kreowanie trwałych związków z partnerem w biznesie w świetle koncepcji marketingu relacji. W: Przedsiębiorstwo kooperujące. Warszawa 2002, s.52-63. odb.

Wł. Kat. Ekon. i Mark.


1907/2296


Bartkiewicz Bronisław, Królikowski Andrzej, Lebiedowski Marek: Oczyszczanie ścieków przemysłowych. W: Inżynieria środowiska. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Lublin 2002, s.149-203.

Wł. Kat. Wodoc. i Kanaliz.


1908/2296


*
Wandelt Barbara: 4 Luminescence studies of polymers. W: Handbook of polymers in electronics. Shawbury 2002, s.99-140. odb.

Wł. Kat. Fiz. Mol.


1909/2296


Januszkiewicz Krzysztof, Teodorczyk Tomasz: Ch.1 Resistance heating. 2. Computer aided design of electrical static storage heaters. W: Computer aided design of electroheat devices. Gliwice 2002, s.25-31.

Wł. Kat. Elektrotermii


1910/2296


Zgraja Jerzy: Ch.2. Induction heating. 5. Computer optimisation of inductor construction. W: Computer aided design of electroheat devices. Gliwice 2002, s.100-112.

Wł. Kat. Elektrotermii


1911/2296


Zgraja Jerzy: Ch.2 Induction heating. 6. Selected aspects of computer simulation of induction heating of flat charge by loop inductor. W: Computer aided design of electroheat devices. Gliwice 2002, s.113-125.

Wł. Kat. Elektrotermii


1912/2296


*
Zalewski Andrzej: 15 Traffic calming on the national road network to improve cycling conditions in small towns in Poland: the case of Kobylnica Slupska on National Road 21. W: Planning for cycling. Principles, practice and solutions for urban planners. Cambridge 2002, s.237-250. odb.

Wł. Kat. Geotech. i Bud. Inż.


1913/2296


Zalewski Andrzej, Krześniak Małgorzata, Krasoń Monika: Przekształcenia struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta Mszczonowa w latach dziewięćdziesiątych. W: Miasto postsocjalistyczne - organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany. Cz.2. Łódź 2002, s.341-344. odb.

Wł. Kat. Geotech. i Bud. Inż.


1914/2296


Kozłowska Barbara: Finansowanie inwestycji proekologicznych. W: Materiały Szkoleniowe dla Potrzeb Samorządów Terytorialnych w Zakresie Czystszej Produkcji. Łódź 2002, 251-259. odb.

Wł. Kat. Inż. Bioproces.


1915/2296


Kozłowska Barbara: Ochrona środowiska w kontekście integracji z Unią Europejską. Environment protection in the context of integration with European Union. W: Człowiek, środowisko, zagrożenie. Wrocław 2002, s.11-47 sum..

Sygnatura: 93812


1916/2296


Dziubiński Marek: Rola energii geotermalnej w zrównoważonym rozwoju kraju. Geothermal energy in sustainable development of the country. W: Człowiek, środowisko, zagrożenie. Wrocław 2002, s.79-90 sum..

Sygnatura: 93812


1917/2296


Kozłowska Barbara: 5.14 Pozwolenie zintegrowane wymagane dla składowisk odpadów. W: Prawo, technika i organizacja w ochronie środowiska. Stan: listopad 2002. Warszawa 2002, s.42-65. odb.

Wł. Kat. Inż. Bioproces.


1918/2296


Rzymski Władysław, Wolska Barbara, Krawczyk Iwona: Sieciowanie uwodornionego kauczuku nitrylowego. II. Wpływ bis-2-etyloheksyloditiofosforanu cynku. Curing of hydrogenated nitrile rubber. II. Influence of zinc 2-ethylheksyldithiophoshate. W: Postęp w przetwórstwie materiałów polimerowych. Częstochowa 2002, s.104-111 sum.. odb.

Wł. Kat. Termodyn. Proces.


1919/2296


Kamiński Władysław, Tomczak Elwira: Prediction of carbon monoxide concentration near roads by means of artificial neural networks. W: Air pollution X. Southampton 2002, s.763-772. odb.

Wł. Kat. Termodyn. Proces.


1920/2296


Rogacki Grzegorz: Rozdz.4. Utlenianie w wodzie nadkrytycznej. W: Zaawansowane utlenianie w wodzie pod- i nadkrytycznej. Łódź 2002, s.66-99.

Sygnatura: 97803


1921/2296


Wawrzyniak Paweł: Rozdz.2. Własności wody w warunkach okołokrytycznych. W: Zaawansowane utlenianie w wodzie pod- i nadkrytycznej. Łódź 2002, s.7-19.

Sygnatura: 97803


1922/2296


Chojnacka Ewa: 1 Podstawowe prawa i zależności w obwodach prądu stałego. W: Laboratorium z podstaw elektrotechniki. Łódź 2002, s.11-26.

Sygnatura: 93521


1923/2296


Kuczyński Andrzej: 2. Rezystancyjne elementy nieliniowe. W: Laboratorium z podstaw elektrotechniki. Łódź 2002, s.27-38.

Sygnatura: 93521


1924/2296


Bek Jadwiga, Kuczyński Andrzej: 3. Układy liniowe zasilane napięciem sinusoidalnym. W: Laboratorium z podstaw elektrotechniki. Łódź 2002, s.39-48.

Sygnatura: 93521


1925/2296


Kuczyński Andrzej: 4. Model linii elektroenergetycznej. W: Laboratorium z podstaw elektrotechniki. Łódź 2002, s.49-60.

Sygnatura: 93521


1926/2296


Korzybski Marek: 5. Badanie układów trójfazowych. W: Laboratorium z podstaw elektrotechniki. Łódź 2002, s.61-70.

Sygnatura: 93521


1927/2296


Morawska-Koraszewska Hanna: 6. Pomiar parametrów czwórnika. W: Laboratorium z podstaw elektrotechniki. Łódź 2002, s.71-82.

Sygnatura: 93521


1928/2296


Korzybski Marek: 7. Okresowe przebiegi niesinusoidalne. W: Laboratorium z podstaw elektrotechniki. Łódź 2002, s.83-90.

Sygnatura: 93521


1929/2296


Kuczyński Andrzej: 8. Stany nieustalone w obwodach liniowych. W: Laboratorium z podstaw elektrotechniki. Łódź 2002, s.91-100.

Sygnatura: 93521


1930/2296


Bek Jadwiga: 9. Badanie jednofazowego transformatora z rdzeniem ferromagnetycznym. W: Laboratorium z podstaw elektrotechniki. Łódź 2002, s.101-108.

Sygnatura: 93521


1931/2296


Korzybski Marek: 10. Ferrorezonans napięć i prądów. W: Laboratorium z podstaw elektrotechniki. Łódź 2002, s.109-120.

Sygnatura: 93521


1932/2296


Bek Jadwiga: 11. Badania indukcyjności wzajemnej cewek magnetycznie sprzężonych. W: Laboratorium z podstaw elektrotechniki. Łódź 2002, s.121-128.

Sygnatura: 93521


1933/2296


Kuczyński Andrzej: 12. Modelowanie pól na papierze przewodzącym. W: Laboratorium z podstaw elektrotechniki. Łódź 2002, s.129-144.

Sygnatura: 93521


1934/2296


Hałgas Stanisław: 13. Modelowanie pola potencjalnego za pomocą siatki rezystorowej. W: Laboratorium z podstaw elektrotechniki. Łódź 2002, s.145-154.

Sygnatura: 93521


1935/2296


Gołębiowski Jacek: Microactuators systems of torsion silicon cantilever. W: Advances in simulation, systems theory and systems engineering. [B.m.] 2002, s.305-308. odb.


1936/2296


Otto Jacek: Zarządzanie relacjami z klientem na przykładzie usług bankowych. Customer relationship management - the case of bank services. W: Kierunki rozwoju marketingu usług. Teoria i praktyka. Chrzanów 2002, s.35-46. odb.

Wł. Kat. Ekon. i Mark.


1937/2296


Awrejcewicz Jan: Nonlinear mechanics today-perspectives and unsolved problems of dynamics. W: Nonlinear dynamics, chaos, control and their applications to engineering sciences Vol.4. [B.m.] 2002, s.40-59. odb.

Wł. Autom. i Biomech.


1938/2296


Klemm Katarzyna: Aerodynamika obszarów zabudowanych. W: Przegląd prac badawczych Zespołu Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych. Z.3. Łódź 2002, s.17-26.

Wł. Kat. Bud. i Mater. Bud.


1939/2296


Kalinowska Henryka, Strzelecki Grzegorz: Uszkodzenia zabytkowych drewnianych budynków województwa łódzkiego. Review of technical condition of wooden, antiques buildings of Łódź province. W: Przegląd prac badawczych Zespołu Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych.Z.3. Łódź 2002, s.27-37 sum..

Wł. Kat. Bud. i Mater. Bud.


1940/2296


Kalinowska Henryka: Uszkodzenia ścian podłużnych osłonowych w budynkach systemu ŁSM. W: Przegląd prac badawczych Zespołu Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych.Z.3. Łódź 2002, s.39-45.

Wł. Kat. Bud. i Mater. Bud.


1941/2296


Peła Ryszard: Badania stanu technicznego komina żelbetowego o wysokości 140 m. W: Przegląd prac badawczych Zespołu Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych. Z.3. Łódź 2002, s.47-55.

Wł. Kat. Bud. i Mater. Bud.


1942/2296


Szer Jacek, Klemm Piotr: Metoda stykowa w aspekcie badania powierzchni tynków akrylowych. W: Przegląd prac badawczych Zespołu Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych. Z.3. Łódź 2002, s.57-65.

Wł. Kat. Bud. i Mater. Bud.


1943/2296


*
Ambroziak Robert: Biometryczne systemy identyfikacji. W: Wybrane problemy zastosowania Electronic Data Interchange i Electronic Commerce. Łódź 2002, s.93-101.


1944/2296


Tarniowy Adam, Rzymski Władysław: Nowa generacja elastomerów - kauczuki karboksylowe. Metody ich otrzymywania. Carboxylated rubber - new generation of elastomers - manufacture methods. W: Postęp w przetwórstwie materiałów polimerowych. Częstochowa 2002, s.143-150 sum.. odb.

Wł. Inst. Polim.


1945/2296


Bieliński Dariusz: Strukturalne aspekty eksploatacji polimerów. Structural aspects of polymers using. W: Postęp w przetwórstwie materiałów polimerowych. Częstochowa 2002, s.128-135 sum.. odb.

Wł. Inst. Polim.


1946/2296


Rzymski Władysław, Smejda Aleksandra, Wolska Barbara, Bik Jacek, Tarniowy Adam: Polimery funkcjonalizowane grupami jonogennymi. Wybrane aspekty budowy i właściwości. Polymers functionalized by ionogenic groups. Selected aspects of structures and properties. W: Postęp w przetwórstwie materiałów polimerowych. Częstochowa 2002, s.28-35 sum.. odb.

Wł. Inst. Polim.


1947/2296


Bortel Krzysztof, Szewczyk Paweł, Rajkiewicz Maria, Rzymski Władysław: Mieszaniny elastomerowe o podwyższonej adhezji do tkaniny poliamidowej. Elastomeric compositions with improved adhesion to polyamide textile. W: Postęp w przetwórstwie materiałów polimerowych. Częstochowa 2002, s.122-127 sum.. odb.

Wł. Inst. Polim.


1948/2296


Rzymski Władysław, Wolska Barbara, Sobieniak Anna, Wojtczak Eliza: Sieciowanie uwodornionego kauczuku nitrylowego. Curing hydrogenated nitrile rubber. W: Postęp w przetwórstwie materiałów polimerowych. Częstochowa 2002, s.95-103 sum.. odb.

Wł. Inst. Polim.


1949/2296


Bik Jacek, Smejda Aleksandra, Wolska Barbara, Rzymski Władysław, Głuszewski Wojciech, Zagórski Zbigniew: Radiacyjne sieciowanie uwodornionego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego. Radiation crosslinking of hydrogenated butadiene-nitryle rubber. W: Postęp w przetwórstwie materiałów polimerowych. Częstochowa 2002, s.298-306 sum.. odb.

Wł. Inst. Polim.


1950/2296


Zagórski Zbigniew, Głuszewski Wojciech, Rzymski Władysław: Radiacyjna modyfikacja polimerów. Modification of polymers by ionizing radiation. W: Postęp w przetwórstwie materiałów polimerowych. Częstochowa 2002, s.305-314 sum.. odb.

Wł. Inst. Polim.


1951/2296


Heim Dariusz, Gawin Dariusz, Kossecka Elżbieta: Wpływ danych klimatycznych na wyniki symulacji wymiany ciepła w budynku jednorodzinnym. W: Komputerowa fizyka budowli. Typowy rok meteorologiczny do symulacji procesów wymiany ciepła i masy w budynkach. Łódź 2002, s.38-49.

Wł. Kat. Fiz. Bud. i Mater. Bud.


1952/2296


Heim Dariusz, Gawin Dariusz, Kossecka Elżbieta, Kośny Jan, Więckowska Aldona: Wyniki obliczeń zużycia energii na ogrzewanie budynku jednorodzinnego metodą bilansową i metodami symulacyjnymi. W: Komputerowa fizyka budowli. Typowy rok meteorologiczny do symulacji procesów wymiany ciepła i masy w budynkach. Łódź 2002, s.50-82.

Wł. Kat. Fiz. Bud. i Mater. Bud.


1953/2296


Heim Dariusz, Kośny Jan, Więckowska Aldona: Wyniki obliczeń całkowitego zapotrzebowania na energię do celów grzewczych budynku wielorodzinnego. W: Komputerowa fizyka budowli. Typowy rok meteorologiczny do symulacji procesów wymiany ciepła i masy w budynkach. Łódź 2002, s.83-108.

Wł. Kat. Fiz. Bud. i Mater. Bud.


1954/2296


Majorana Carmelo, Gawin Dariusz, Pesavento Francesco, Schrefler Bernhard: Concrete structures subject to high temperature. W: Computational Structures Technology. Glasgow 2002, s.63-91. odb.

Wł. Kat. Fiz. Bud. i Mater. Bud.


1955/2296


Dachowski P., Kawka Włodzimierz: 7.3. Sekcja Maszyn Papierniczych i jej przemiany. W: Historia działalności Stowarzyszenia Polskich Papierników 1946-2001. Łódź 2002, s.42-47.

Wł. Inst. Pap. i Poligr.


1956/2296


Wiśniewski Mirosław: Plansza 46 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi. Cz.1 Ogólne zasady kształtowania i użytkowania przestrzeni miejskiej. W: Atlas miasta Łodzi. Łódź 2002, s.[1-4]. odb.

Wł. Inst. Archit. i Urban.


1957/2296


Wiśniewski Mirosław: Plansza 47 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Cz.2 Cele i zadania polityki przestrzennej. W: Atlas miasta Łodzi. Łódź 2002, s.[1-4]. odb.

Wł. Inst. Archit. i Urban.


1958/2296


Osiński Marek, Nakwaski Włodzimierz: 5 Three-dimensional simulation of vertical-cavity surface-emitting semiconductor lasers. W: Vertical-cavity surface-emitting lasers devices. Berlin 2003, s.135-191. odb.

Wł. Inst. Fiz.


1959/2296


Witkowski Włodzimierz: Kultura materialna - połoninne budownictwo. Culture materielle des pasteurs hutsuls - techniques de batiment sur les prairies de montagne. W: Pasterstwo na Huculszczyźnie: gospodarka, kultura, obyczaj. Warszawa 2001, s.159-224 res.. odb.

Wł. Inst. Archit. i Urban.


1960/2296


Ruszczak Andrzej, Witkowski Włodzimierz: Słowniczek nazw miejscowości na Pokuciu i Huculszczyźnie wymienionych w antologii. W: Dawne Pokucie i Huculszczyzna w opisach cudzoziemskich podróżników. Warszawa 2001, s.229-245. odb.

Wł. Inst. Archit. i Urban.


1961/2296


Salm Jan: Łódzkie dylematy konserwatorskie. Dilemmas of the monument preservation in Łódź. W: Miasto historyczne w dialogu ze współczesnością. Gdańsk 2002, s.212-224. odb.

Wł. Inst. Archit. i Urban.


1962/2296


Pietrowski Stanisław: Kontrola żeliwa metodą analizy termicznej i derywacyjnej (ATD). W: Polska metalurgia w latach 1998-2002. T.2. Kraków 2002, s.64-71. odb.

Wł. Kat. Syst. Prod.


1963/2296


Surewicz Włodzimierz: 24.2 Papiernik. W: Historia działalności Stowarzyszenia Polskich Papierników 1946-2001. Łódź 2002, s.172.

Wł. Inst. Pap. i Poligr.


1964/2296


Kossecka Elżbieta, Gawin Dariusz: 1 Wprowadzenie. W: Komputerowa fizyka budowli. Typowy rok meteorologiczny do symulacji wymiany ciepła i masy w budynkach. Łódź 2002, s.6-9. odb.

Wł. Kat. Fiz. Bud. i Mater. Bud.


1965/2296


Kossecka Elżbieta, Gawin Dariusz: Metodyka tworzenia Typowego Roku Meteorologicznego. W: Komputerowa fizyka budowli. Typowy rok meteorologiczny do symulacji wymiany ciepła i masy w budynkach. Łódź 2002, s.11-14. odb.

Wł. Kat. Fiz. Bud. i Mater. Bud.


1966/2296


Kossecka Elżbieta, Gawin Dariusz: Konstrukcja Typowego Roku Meterologicznego dla Warszawy. W: Komputerowa fizyka budowli. Typowy rok meteorologiczny do symulacji wymiany ciepła i masy w budynkach. Łódź 2002, s.15-37. odb.

Wł. Kat. Fiz. Bud. i Mater. Bud.


1967/2296


Gawin Dariusz, Kośny Jan: Wpływ wilgoci technologicznej na zapotrzebowanie energii w początkowym okresie eksploatacji jednorodzinnego budynku z betonu komórkowego. W: Komputerowa fizyka budowli. Typowy rok meteorologiczny do symulacji wymiany ciepła i masy w budynkach. Łódź 2002, s.110-131. odb.

Wł. Kat. Fiz. Bud. i Mater. Bud.


1968/2296


Gawin Dariusz: Wilgotnościowy Projektowy Rok Odniesienia dla Warszawy. W: Komputerowa fizyka budowli. Typowy rok meteorologiczny do symulacji wymiany ciepła i masy w budynkach. Łódź 2002, s.132-154. odb.

Wł. Kat. Fiz. Bud. i Mater. Bud.


1969/2296


Salm Jan: Dziekoński Józef Pius. W: Allgemeines Kunstlerlexikon. Die Bildenden Kunstler aller Zieten und Volker. Band 31 Dunlop-Ebers. Munchen Leipzig 2002, s.448. odb.

Wł. Inst. Archit. i Urban.


1970/2296


Klimek Leszek, Kula Piotr, Jakubowski Krzysztof: Metodyczne aspekty identyfikacji faz metodą dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych. W: Polska Metalurgia w latach 1998-2002. Tom 2. Kraków 2002, s.418-424. odb.

Wł. Inst. Inż. Mater.


1971/2296


Pawlak Marek: Metoda określania całkowitej zawartości lepiszcza w masie formierskiej. W: Polska Metalurgia w latach 1998-2002. Tom 2. Kraków 2002, s.153-158 sum.. odb.

Wł. Inst. Inż. Mater.


1972/2296


Jopkiewicz Andrzej: Zastosowania technik informatycznych w zarządzaniu oraz sterowaniu procesów wytwarzania odlewów. W: Polska Metalurgia w latach 1998-2002. Tom 2. Kraków 2002, s.199-205 sum.. odb.

Wł. Inst. Inż. Mater.


1973/2296


Witkowski Włodzimierz: Teren badań. Mapa. W: Pasterstwo na Huculszczyźnie: gospodarka, kultura, obyczaj. Warszawa 2002, s.270. odb.

Wł. Inst. Archit. i Urban.


1974/2296


Witkowski Włodzimierz: Trasy przebyte przez autorów poszczególnych tekstów. Mapa. W: Dawne Pokucie i Huculszczyzna w opisach cudzoziemskich podróżników. Warszawa 2002, s.227. odb.

Wł. Inst. Archit. i Urban.


1975/2296


Twardowski Tomasz: The development of biotechnology in Poland. W: Maximizing the security and development benefits from the biological and toxin weapons convention. Dordrecht 2002, s.273-276. odb.

Wł. Inst. Biochem. Tech.


1976/2296


*
Wilska-Jeszka Jadwiga: Ch.9 Food colorants. W: Chemical and functional properties of food components. London 2002, s.205-230.


1977/2296


Leśniewska Ewa, Szynkowska Małgorzata, Albińska Jadwiga, Paryjczak Tadeusz: Determination of macro- and microelements in milk and dairy products using ICP-AES method. W: Chemical products in agriculture and environment. Prague 2002, s.452-457. odb.

Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.


1978/2296


Szynkowska Małgorzata, Leśniewska Ewa, Albińska Jadwiga, Paryjczak Tadeusz: Application of ICP-AES method in determining chosen elements in ground coffee samples. W: Chemical products in agriculture and environment. Prague 2002, s.458-462. odb.

Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.


1979/2296


Hławiczka Marta: Rozdz.12. Eliminowanie sytuacji sprzyjających powstawaniu niepełnosprawności w procesie uczenia się. W: Ergonomia niepełnosprawnym. Jakość życia. Łódź 2001, s.87-96.

Sygnatura: 93760


1980/2296


Masajtis Józef, Ziemska Anna: Rozdz.20. Zabawki dydaktyczno-rozwojowe dla dzieci z zespołem Downa. W: Ergonomia niepełnosprawnym. Jakość życia. Łódź 2001, s.156-161.

Sygnatura: 93760


1981/2296


Szumpich Stanisław: Rozdz.34. Problem bezrobocia w środowisku osób niepełnosprawnych. W: Ergonomia niepełnosprawnym. Jakość życia. Łódź 2001, s.275-290.

Sygnatura: 93760


1982/2296


Przybyt Małgorzata, Białkowska Beata: Enzyme electrodes with enzyme immobilised by solgel technique. W: NATO Advanced Research Workshop on Frontiers in Molecular-Scale Science and Technology of Fullerene, Nanotube, Nanosilicon, Biopolymer (DNA, Protein) Multifunctional Nanosystems. London 2002, s.91-108. odb.

Wł. Inst. Podst. Chem. Żywn.


1983/2296


*
Mitura Stanisław: Novel synthesis nanocrystalline diamond. W: Innovative processing of films and nanocrystalline powders. Londyn 2002, s.107-146.


1984/2296


Ledakowicz Stanisław, Solecka Monika: Rozdz.9 Integracja metod biologicznego i chemicznego utleniania ścieków przemysłowych. W: Zaawansowane techniki utleniania w ochronie środowiska. Łódź 2002, s.205-233.

Sygnatura: 97806


1985/2296


Bielecki Stanisław, Krystynowicz Alina, Turkiewicz Marianna, Kalinowska Halina: 3 Bacterial cellulose. W: Biopolymers Vol.5. Weinheim 2002, s.37-90.

Wł. Bibl. Chem.


1986/2296


*
Pawłowski Krzysztof: Analyses architecturale et urbaine des grandes cites. W: Le logement populaire et social en Lyonnais 1848-2000. Lyon 2002, s.[1].


1987/2296


*
Małkiewicz Andrzej, Czestkowski Wojciech, Marszałek Michał: Zarys mechanizmu replikacji retrowirusa HIV-1 na poziomie molekularnym. W: Na pograniczu chemii i biologii. T.5. Poznań 2002, s.193-221.


1988/2296


*
Małkiewicz Agnieszka, Leszczyńska Grażyna, Miśkiewicz Agnieszka: Konformacja/dynamika motywów pętli w sekwencjach RNA. W: Na pograniczu chemii i biologii. T.5. Poznań 2002, s.74-103.


1989/2296


*
Martin Marek: Finansowanie projektów innowacyjnych. W: Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm. Łódź 2001, s.[1].


1990/2296


*
Byczkowska-Lipińska Liliana: Rozdz. 2 Problematyka transmisji danych w telefonii bezprzewodowej. W: Społeczeństwo informacyjne a badania operacyjne i zarządzanie. Warszawa 2002, s.45-53.


1991/2296


*
Pomykalski Andrzej: Interakcyjne Zarządzanie wiedzą a rozwój regionalny. W: Marketing w rozwoju regionu (wybrane zagadnienia). Szczecin 2002, s.41-50.


1992/2296


Pomykalski Andrzej: Procesy integracyjne w zarządzaniu innowacjami w wymiarze regionalnym. W: Przedsiębiorstwo kooperujące. Warszawa 2002, s.355-363. odb.

Wł. Kat. Ekon. i Mark.


1993/2296


*
Szymański Grzegorz, Ciota Zygmunt: Hidden Markov models suitable for text generation. W: Advances in multimedia, video and signal processing systems. [B.m.] 2002, s.179-182.


1994/2296


*
Jankowski Mariusz, Ciota Zygmunt, Napieralski Andrzej, Napieralska Małgorzata: Effective design and measurements of switched current circuits. W: Advances in multimedia, video and signal processing systems. [B.m.] 2002, s.194-198.


1995/2296


Zarzycki Roman: 2 Aerosfera - źródła i rodzaje zanieczyszczeń, sposoby jej ochrony. W: Ekologia. Jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy. Wybrane zagadnienia. Warszawa 2002, s.13-30.

Sygnatura: 94249


1996/2296


Skrzypski Jerzy: 3 Hydrosfera - źródła i rodzaje zanieczyszczeń, sposoby jej ochrony. W: Ekologia. Jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy. Wybrane zagadnienia. Warszawa 2002, s.31-51.

Sygnatura: 94249


1997/2296


Skrzypski Jerzy: 4 Litosfera - źródła i rodzaje zanieczyszczeń, sposoby jej ochrony. W: Ekologia. Jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy. Wybrane zagadnienia. Warszawa 2002, s.52-75.

Sygnatura: 94249


1998/2296


Zarzycki Roman: 5 Katastrofy przemysłowe. W: Ekologia. Jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy. Wybrane zagadnienia. Warszawa 2002, s.76-82.

Sygnatura: 94249


1999/2296


Imbierowicz Mirosław: Rozdz.3 Mokre utlenianie. W: Zaawansowane utlenianie w wodzie pod- i nadkrytycznej. Łódź 2002, s.20-65.

Sygnatura: 97803


2000/2296


Zawadzka Alicja: Rozdz.5 Termohydroliza nadkrytyczna w ochronie środowiska. W: Zaawansowane utlenianie w wodzie pod- i nadkrytycznej. Łódź 2002, s.100-122.

Sygnatura: 97803


2001/2296


Imbierowicz Mirosław: Rozdz.6 Zintegrowane procesy mokrego utleniania. W: Zaawansowane utlenianie w wodzie pod- i nadkrytycznej. Łódź 2002, s.123-138.

Sygnatura: 97803


2002/2296


Zarzycki Roman: Rozdz.1 Wprowadzenie. W: Zaawansowane utlenianie w wodzie pod- i nadkrytycznej. Łódź 2002, s.1-6.

Sygnatura: 97803


2003/2296


Pomykalski Andrzej: Globalizacja technologii w perspektywie polskich przedsiębiorstw. Global technology from the perspective of polish companies. W: Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw. Warszawa 2002, s.266-273 sum.. odb.

Wł. Kat. Ekon. i Mark.


2004/2296


Włodarczyk Mirosław: Strategia proekologiczna w restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Proecological strategy in restructuring of enterprise. W: Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstwa. Warszawa 2002, s.407-411 sum.. odb.

Wł. Kat. Ekon. i Mark.


2005/2296


*
Skrzypski Jerzy: Położenie Łodzi na tle zróżnicowania klimatycznego Polski. W: Atlas Łodzi. Łódź 2002, s.3.


2006/2296


*
Skrzypski Jerzy: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Polsce - zakres, problemy, uwarunkowania. W: Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce. T.2. Łódź 2002, s.15-25.


2007/2296


Nowicki Lech, Godala Mariusz: Rozdz.4 Nadtlenek wodoru i reakcja Fentona. W: Zaawansowane techniki utleniania w ochronie środowiska. Łódź 2002, s.81-102.

Sygnatura: 97806


2008/2296


Zarzycki Roman: Rozdz.1 Wprowadzenie. W: Zaawansowane techniki utleniania w ochronie środowiska. Łódź 2002, s.1-4.

Sygnatura: 97806


2009/2296


Otto Jacek: Marketingowe aspekty kreowania wartości przedsiębiorstwa w świetle koncepcji marketingu relacji. The marketing aspects of creating enterprise value in the light of relationships marketing concept. W: Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw. Warszawa 2002, s.72-78 sum.. odb.

Wł. Kat. Ekon. i Mark.


2010/2296


Grandys Andrzej: Rozdz.6. e-Samorząd a rozwój regionalny. W: Marketing w rozwoju regionu (wybrane zagadnienia). Szczecin 2002, s.59-64. odb.

Wł. Kat. Ekon. i Mark.


2011/2296


Greta Marianna: Rozdz.54. Euroregiony w Europie Zachodniej - przykład Eeuregio wyrazem dążeń regionalnych i integracyjnych. W: Marketing w rozwoju regionu (wybrane zagadnienia). Szczecin 2002, s.509-517. odb.

Wł. Kat. Ekon. i Mark.


2012/2296


Greta Marianna, Kostrzewa-Zielińska Teresa: Rozdz.55 Obszary graniczne i ich miejsce we współpracy transgranicznej i euroregionalnej. W: Marketing w rozwoju regionu (wybrane zagadnienia). Szczecin 2002, s.519-526. odb.

Wł. Kat. Ekon. i Mark.


2013/2296


Greta Marianna, Kostrzewa-Zielińska Teresa: Instytucje wspierające sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w Polsce oraz wdrażające programy pomocowe Wspólnot Europejskich (WE). W: Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w warunkach integracji europejskiej. Olsztyn 2002, s.245-255. odb.

Wł. Kat. Ekon. i Mark.


2014/2296


Kostrzewa-Zielińska Teresa, Greta Marianna: Fundusze pomocowe dla sektora MSP w Polsce na przykładzie empirycznym. W: Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w warunkach integracji europejskiej. Olsztyn 2002, s.277-290. odb.

Wł. Kat. Ekon. i Mark.


2015/2296


Martin Marek: Źródła finansowania małych firm technologicznych w Polsce i Wielkiej Brytani. W: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Łódź 2002, s.247-253. odb.

Wł. Kat. Ekon. i Mark.


2016/2296


Pomykalska Bożyna: Rozdz.8. Zmiany w regionie i ich oszacowanie w przepływach funduszy. W: Marketing w rozwoju regionu (wybrane zagadnienia). Szczecin 2002, s.79-86. odb.

Wł. Kat. Ekon. i Mark.


2017/2296


Pomykalska Bożyna: Rozdz.8. Konkurencja i współpraca w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa. W: Przedsiębiorstwo kooperujące. Warszawa 2002, s.80-90. odb.

Wł. Kat. Ekon. i Mark.


2018/2296


Pomykalski Przemysław: Rola funduszy venture capital w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa. Knowledge in creating companies value. W: Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw. Warszawa 2002, s.63-68 sum.. odb.

Wł. Kat. Ekon. i Mark.


2019/2296


Urbańska Urszula: Dystrybucja jako czynnik kształtowania wartości firmy. Distribution as a company's goodwill factor. W: Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstwa. Warszawa 2002, s.69-71 sum.. odb.

Wł. Kat. Ekon. i Mark.


2020/2296


Kostrzewa Aleksandra: Rozdz.99. Kierunki rozwoju polskiego sektora finansowego na przykładzie bancassurance. Directions of polish financial services sector development basing on bancassurance example. W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka T.2. Szczecin 2002, s.1091-1096 sum.. odb.

Wł. Kat. Ekon. i Mark.


2021/2296


Pomykalski Andrzej, Pomykalska Bożyna: IV Kryteria wyboru decyzji marketingowych. W: Pomykalski Andrzej: Zarządzanie marketingowe: strategie i planowanie. Łódź 2002, s.163-178.

Sygnatura: 93734


2022/2296


Musiał-Paczkowska Alicja: Zasoby ludzkie w procesie restrukturyzacji. W: Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w warunkach integracji europejskiej. Olsztyn 2002, s.107-122. odb.

Wł. Kat. Ekon. i Mark.


2023/2296


Musiał-Paczkowska Alicja: Rozdz.45. Wybrane aspekty elastycznosci zatrudnienia. Selected aspects of flexibility in employment. W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka T.1. Szczecin 2002, s.479-490 sum.. odb.

Wł. Kat. Ekon. i Mark.


2024/2296


Praska-Kruszyńska Joanna: Rozdz.70. Public relations jako długoterminowy instrument tworzenia wartości firmy na przykładzie spółek giełdowych. Public relations as a long-term instrument for creating firm's valne based on examples. W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka T.2. Szczecin 2002, s.773-780. odb.

Wł. Kat. Ekon. i Mark.


2025/2296


Kardaszewski Jacek: Etyczno-moralne aspekty marketingu. W: Postkomunistyczne transformacje. Poznań 2002, s.199-211. odb.

Wł. Kat. Ekon. i Mark.


2026/2296


Adamczewski Jerzy: Rozdz.7 Wentylacja. W: Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie. Projektowanie, montaż, eksploatacja, modernizacja. Warszawa 2003, s.[1-22].

Wł. Kat. Tech. Ciepl. i Chłod.


2027/2296


Bolek Sławomir, Fodemski Tadeusz: Rozdz.3.1 Mechanika płynów. W: Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie. Projektowanie, montaż, eksploatacja, modernizacja. Warszawa 2003, s.[1-24].

Wł. Kat. Tech. Ciepl. i Chłod.


2028/2296


Bolek Sławomir, Fodemski Tadeusz, Gutkowski Artur: Rozdz.3.3 Termodynamika. W: Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie. Projektowanie, montaż, eksploatacja, modernizacja. Warszawa 2003, s.[1-26].

Wł. Kat. Tech. Ciepl. i Chłod.


2029/2296


Bolek Sławomir, Gutkowski Artur, Fodemski Tadeusz: Rozdz.3.4 Wymiana ciepła. W: Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie. Projektowanie, montaż, eksploatacja, modernizacja. Warszawa 2003, s.[1-14].

Wł. Kat. Tech. Ciepl. i Chłod.


2030/2296


Bratek Tadeusz: Rozdz.4.1.3 Główne źródła zanieczyszczenia powietrza. W: Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie. Projektowanie, montaż, eksploatacja, modernizacja. Warszawa 2003, s.[1-30].

Wł. Kat. Tech. Ciepl. i Chłod.


2031/2296


Bratek Tadeusz: Rozdz.8.2 Obliczenie ilości powietrza i dobór wielkości podstawowych zespołów. W: Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie. Projektowanie, montaż, eksploatacja, modernizacja. Warszawa 2003, s.[1-16].

Wł. Kat. Tech. Ciepl. i Chłod.


2032/2296


Fodemski Tadeusz, Gutkowski Artur: Rozdz.3.2 Akustyka. W: Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie. Projektowanie, montaż, eksploatacja, modernizacja. Warszawa 2003, s.[1-16].

Wł. Kat. Tech. Ciepl. i Chłod.


2033/2296


Górecki Grzegorz: Rozdz.4.1.1 Wprowadzenie. W: Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie. Projektowanie, montaż, eksploatacja, modernizacja. Warszawa 2003, s.[1-3].

Wł. Kat. Tech. Ciepl. i Chłod.


2034/2296


Górecki Grzegorz: Rozdz.4.1.2 Strefy klimatyczne i ich charakterystyka. W: Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie. Projektowanie, montaż, eksploatacja, modernizacja. Warszawa 2003, s.[1-4].

Wł. Kat. Tech. Ciepl. i Chłod.


2035/2296


Bratek Tadeusz: Rozdz.8.3 Odzysk ciepła. W: Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie. Projektowanie, montaż, eksploatacja, modernizacja. Warszawa 2003, s.[1-20].

Wł. Kat. Tech. Ciepl. i Chłod.


2036/2296


Bratek Tadeusz, Fodemski Tadeusz, Górecki Grzegorz: Rozdz.8.4 Nawilżanie powietrza. W: Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie. Projektowanie, montaż, eksploatacja, modernizacja. Warszawa 2003, s.[1-6].

Wł. Kat. Tech. Ciepl. i Chłod.


2037/2296


Bratek Tadeusz, Fodemski Tadeusz, Górecki Grzegorz: Rozdz.8.5 Komfort cieplny. W: Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie. Projektowanie, montaż, eksploatacja, modernizacja. Warszawa 2003, s.[1-22].

Wł. Kat. Tech. Ciepl. i Chłod.


2038/2296


Fodemski Tadeusz: Rozdz.7.1 Wprowadzenie. W: Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie. Projektowanie, montaż, eksploatacja, modernizacja. Warszawa 2003, s.[1-4].

Wł. Kat. Tech. Ciepl. i Chłod.


2039/2296


Fodemski Tadeusz: Rozdz.8.1 Wprowadzenie. W: Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie. Projektowanie, montaż, eksploatacja, modernizacja. Warszawa 2003, s.[1-4].

Wł. Kat. Tech. Ciepl. i Chłod.


2040/2296


Kapitaniak Andrzej: Rozdz.9 Ogrzewanie. W: Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie. Projektowanie, montaż, eksploatacja, modernizacja. Warszawa 2003, s.[1-160].

Wł. Kat. Tech. Ciepl. i Chłod.


2041/2296


Rosiak Andrzej: Rozdz.5 Układy pomiarowe. W: Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie. Projektowanie, montaż, eksploatacja, modernizacja. Warszawa 2003, s.[1-72].

Wł. Kat. Tech. Ciepl. i Chłod.


2042/2296


Martinek Włodzimierz, Starzec Marcin: 8. Drewno na budowie i deskowania. W: Nowy poradnik majstra budowlanego. Warszawa 2003, s.183-225.

Sygnatura: 95198


2043/2296


Kalinowska Henryka, Starzec Marcin: Najczęstsze uszkodzenia i propozycje napraw balkonów żelbetowych (na przykładzie budynków systemu Dąbrowa). W: Budownictwo ogólne. Zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno - wilgotnościowe w budownictwie. Bydgoszcz 2003, s.91-97.

Sygnatura: 93705/s


2044/2296


Kalinowska Henryka, Starzec Marcin: Naprawa wybranych uszkodzeń stropodachów dwudzielnych w systemowych budynkach mieszkalnych (na przykładzie budynków systemu ŁSM). W: Budownictwo ogólne. Zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno - wilgotnościowe w budownictwie. Bydgoszcz 2003, s.98-105.

Sygnatura: 93705/s


2045/2296


Czkwianianc Artem, Furmańczyk Sędzimierz: Analiza konstrukcji. W: Komentarz Naukowy do PN-B-03264:2004 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Część podstawowa. T.1. Warszawa 2003, s.105-127. odb.

Wł. Kat. Bud. Beton.


2046/2296


Kamińska Maria: Stan graniczny nośności elementów zginanych, ściskanych i rozciąganych. W: Komentarz naukowy do PN-B-03264:2004 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Część podstawowa. T.1. Warszawa 2003, s.155-194. odb.

Wł. Kat. Bud. Beton.


2047/2296


Kowalski Zbigniew, Gabryjelski Zbigniew: Ekologiczne aspekty promieniowania optycznego. W: Ekologia medyczna - wybrane zagadnienia. Łódź 2003, s.252-287.

Wł. Inst. Elektroenerg.


2048/2296


Pawlik Maciej: Rozdz.21. Zaawansowane technologicznie elektrownie na rynku energii elektrycznej. W: Problemy systemów elektroenergetycznych. Wrocław 2002, s.541-566.

Sygnatura: 96614


2049/2296


Kanicki Andrzej, Kowalski Zbigniew, Mieński Rozmysław, Wiśniewski Józef: Rozdz.18. Komputerowe symulatory do badania stanów zwarciowych w systemach elektroenergetycznych. W: Problemy systemów elektroenergetycznych. Wrocław 2002, s.467-500.

Sygnatura: 96614


2050/2296


Kowalski Zbigniew, Mieński Rozmysław, Pawełek Ryszard, Wasiak Irena: Rozdz.19. Komputerowe systemy pomiarowe do badania jakości energii elektrycznej. W: Problemy systemów elektroenergetycznych. Wrocław 2002, s.501-525.

Sygnatura: 96614


2051/2296


Chadżynowa Swietłana, Stępień Krzysztof: Tekhnologia computer-to-press v ofsetnomu druci. W: Kvalilogia knigi: zbirnik naukovych prac. Vipusk 5. Lviv 2002, s.118-120.

Wł. Inst. Pap. i Poligr.


2052/2296


Luckiv Mikolaj: Neironna mereza dla ocinki stepena zapovnennja formi drukuucimi elementami. W: Kvalilogia knigi: zbirnik naukovyh prac. Vipusk 6. Lviv 2003, s.194-199.

Wł. Inst. Pap. i Poligr.


2053/2296


Luckiv Mikolaj, Stępień Krzysztof: Vpliv zapovnenia fleksograficnoji formi na tovsinu saru farbi na vidbitkah. W: Naukovi zapiski. Naukovo-tehnicnii zbirnik. Vipuck 6. Lviv 2003, s.25-29. odb.

Wł. Inst. Pap. i Poligr.


2054/2296


Kozłowska Barbara: Charakterystyka odpadów komunalnych. W: Vademecum Odpady 2003. Poznań 2003, s.13-16.

Sygnatura: 98831


2055/2296


Kozłowska Barbara: Pozwolenia zintegrowane w gospodarce odpadami ze szczególnym uwzględnieniem składowisk odpadów. W: Gospodarka odpadami. Wymagania prawne i organizacyjne. Interpretacje obowiązujących przepisów. Informator. Poznań 2003, s.87-107.

Sygnatura: 98513


2056/2296


Kozłowska Barbara, Zabawa Sergiusz: Gminne plany gospodarki odpadami. W: Gospodarka odpadami. Wymagania prawne i organizacyjne. Interpretacje obowiązujących przepisów. Informator. Poznań 2003, s.167-190.

Sygnatura: 98513


2057/2296


Kozłowska Barbara: Odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych. W: Gospodarka odpadami. Wymagania prawne i organizacyjne. Interpretacje obowiązujących przepisów. Informator. Poznań 2003, s.203-216.

Sygnatura: 98513


2058/2296


Kozłowska Barbara: Directive IPPC - the challenges and the threats. W: Chemicals in sustainable agriculture. Prague 2003, s.399-403.

Wł. Kat. Proces. Ciepl. i Dyfuz.


2059/2296


Petera Jerzy, Kamiński Kamil, Kamiński Władysław: Symulacja rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń nad miastem Łódź za pomoca własnego trójwymiarowego modelu numerycznego. W: Technika w Służbie Środowiska. KOMEKO 2003 T.2. Gliwice 2003, s.69-77.

Wł. Kat. Apar. Proces.


2060/2296


Wodziński Piotr: Szczegóły konstrukcyjne maszyn wibracyjnych. W: Technika w Służbie Środowiska. KOMEKO 2003 T.2. Gliwice 2003, s.227-241.

Wł. Kat. Apar. Proc.


2061/2296


Lewandowski Jerzy: Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach integracji z Unią Europejską. W: Problemy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach integracji z Unią Europejską. Warszawa 2003, s.174-191. odb.

Wł. Kat. Zarz. Prod.


2062/2296


Lewandowski Jerzy: Aspekty społeczne przedsiębiorstwa przyszłości. W: Przedsiębiorstwo przyszłości. Nowe paradygmaty zarządzania europejskiego. Warszawa 2003, s.247-256. odb.

Wł. Kat. Zarz. Prod.


2063/2296


Ziółkowski Henryk: Rozdz. 3.10 Praktyczne wykorzystanie zarządzania projektami w badanych przedsiębiorstwach. W: Praktyka zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem. Poznań 2003, s.196-201. odb.

Wł. Kat. Zarz. Prod.


2064/2296


Jałmużna Irena: Rozdz. 3.11 Metody podnoszenia efektywności małych i średnich przedsiębiorstw. W: Praktyka zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem. Poznań 2003, s.202-208. odb.

Wł. Kat. Zarz. Prod.


2065/2296


*
Ziółkowski Henryk: Rozdz. 3.5 Przyszłość badanych przedsiębiorstw regionu łódzkiego w aspekcie wiedzy o koncepcji Lean. W: Praktyka zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem. Poznań 2003, s.163-169.


2066/2296


Lewandowski Jerzy, Lecewicz-Bartoszewska Joanna, Karpowicz Tomasz: 21. Motywacja pracy wolontariuszy w hospicjach. W: Ergonomia niepełnosprawnym w procesie jednoczenia się Europy. Łódź 2002, s.189-200.


2067/2296


Bittner-Czapińska Elżbieta, Krekora Katarzyna, Lecewicz-Bartoszewska Joanna, Walczak Elżbieta: 3. Model rehabilitacji dzieci z wadami postawy i skoliozami - problemy przystosowawcze do standardów Unii Europejskiej. W: Ergonomia niepełnosprawnym w procesie jednoczenia się Europy. Łódź 2002, s.21-26.


2068/2296


*
Stolarska Maria, Natkaniec M.: Adaptacja pracowników w organizacji publicznej. W: Zarządzanie w sektorze publicznym. Białystok 2003, s.169-175.


2069/2296


Pomykalski Andrzej: 7. Tworzenie regionalnych systemów innowacji jako zadanie władz publicznych. W: Zarządzanie w sektorze publicznym. Białystok 2003, s.68-75. odb.

Wł. Kat. Ekon. i Mark.


2070/2296


Pomykalski Andrzej: Zarządzanie strategiczne zorientowane na innowacje. W: Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe. T.2. Łódź 2003, s.325-334. odb.

Wł. Kat. Ekon. i Mark.


2071/2296


Pomykalski Andrzej: Globalizacja technologii a konkurencja. W: W poszukiwaniu strategicznych przewag konkurencyjnych. Cz.2. Częstochowa 2003, s.156-163.

Sygnatura: 96316


2072/2296


Otto Jacek: Marketingowe determinanty kreowania przewagi konkurencyjnej firmy ubezpieczeniowej na przykładzie rynku ubezpieczeń na życie. W: W poszukiwaniu strategicznych przewag konkurencyjnych. Cz.2. Częstochowa 2003, s.123-132.

Sygnatura: 96316


2073/2296


Grandys Andrzej: Wpływ technologii IT na współczesną konkurencję. W: W poszukiwaniu strategicznych przewag konkurencyjnych. Cz.1. Częstochowa 2003, s.54-62.

Sygnatura: 96315


2074/2296


Pomykalska Bożyna: Ryzyko finansowe w strategii wzrostu przedsiębiorstwa. W: W poszukiwaniu strategicznych przewag konkurencyjnych. Cz.1. Częstochowa 2003, s.336-345 sum..

Sygnatura: 96315


2075/2296


Pomykalski Andrzej: Innowacyjność polskich przedsiębiorstw w kontekście rynku globalnego. Innovation of Polish companies in the global market context. W: Relacje z otoczeniem. Dostosowanie polskich przedsiębiorstw i instytucji do wymogów gospodarki rynkowej. Gdańsk 2003, s.404-411 sum.. odb.

Wł. Kat. Ekon. i Mark.


2076/2296


Mokrosińska Katarzyna: 8 Praktyka zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym w produkcji żywności przez system HACCP. W: Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności - integracja i informatyzacja systemów. Warszawa 2003, s.99-113.

Wł. Inst. Chem. Technol. Żywn.


2077/2296


Ledakowicz Stanisław, Głuszcz Paweł, Krzystek Liliana: Rozdz.4 Reaktory specjalne: reaktory wielofunkcyjne, bioreaktory, mikroreaktory. W: Reaktory wielofazowe i wielofunkcyjne dla podstawowych procesów chemicznych, biotechnologicznych i ochrony środowiska. Wrocław 2003, s.213-243.

Wł. Kat. Inż. Bioproces.


2078/2296


Ledakowicz Stanisław, Nowicki Lech, Stolarek Paweł: Rozdz.4.3 Analiza i modelowanie procesów gaz-ciało stałe z zastosowaniem mikroreaktorów. W: Reaktory wielofazowe i wielofunkcyjne dla podstawowych procesów chemicznych, biotechnologicznych i ochrony środowiska. Wrocław 2003, s.273-300.

Wł. Kat. Inż. Bioproces.


2079/2296


Gabryjelski Zbigniew: Dz.7.Rozdz.6. Wymagania dotyczące projektowania oświetlenia ulic. W: Instalacje elektryczne i teletechniczne. Poradnik montera i inżyniera elektryka. Obliczanie. Projektowanie. Montaż. Eksploatacja. Warszawa 2003, s.[1-18].

Wł. Bibl. Elektrotech.


2080/2296


Gabryjelski Zbigniew: Dz.7.Rozdz.7. Podstawowe metody projektowania oświetlenia zewnętrznego. W: Instalacje elektryczne i teletechniczne. Poradnik montera i inżyniera elektryka. Obliczanie. Projektowanie. Montaż. Eksploatacja. Warszawa 2003, s.[1-14].

Wł. Bibl. Elektrotech.


2081/2296


Gabryjelski Zbigniew: Dz.7.Rozdz.8 Kompensacja mocy biernej w sieciach oświetleniowych. W: Instalacje elektryczne i teletechniczne. Poradnik montera i inżyniera elektryka. Obliczanie. Projektowanie. Montaż. Eksploatacja. Warszawa 2003, s.[1-10].

Wł. Bibl. Elektrotech.


2082/2296


Warchalewski Jerzy, Kałużewska Maria, Piasecka-Kwiatkowska Dorota, Daussant Jean, Bielecki Stanisław, Wyatt Gary, Gruchała Leonarda: Rozdz. 1 Metody immunoanaliz i ich zastosowanie w przemyśle spożywczym. W: Metody pomiarów i kontroli jakości w przemyśle spożywczym i biotechnologii. Poznań 2003, s.17-154.

Wł. Inst. Technol. Ferment. i Mikrobiol.


2083/2296


Przybyt Małgorzata, Haggett Bary, Dembczyński Radosław, Jankowski Tomasz: Rozdz. 3 Biosensory. W: Metody pomiarów i kontroli jakości w przemyśle spożywczym i biotechnologii. Poznań 2003, s.253-324.

Wł. Inst. Technol. Ferment. i Mikrobiol.


2084/2296


Trojanowska Krystyna, Baumgart Jurgen, Libudzisz Zdzisława, Czaczyk Katarzyna, Ołtuszak-Walczak Elżbieta, Polak Jacek, Szczęsna-Antczak Mirosława, Tomczak Ewa, Wiewiórowska Małgorzata, Sip Anna, Walkowiak-Tomczak Dorota: Rozdz. 4 Zastosowanie szybkich metod mikrobiologicznych i sond genetycznych w analizie żywności. W: Metody pomiarów i kontroli jakości w przemyśle spożywczym i biotechnologii. Poznań 2003, s.325-408.

Wł. Inst. Technol. Ferment. i Mikrobiol.


2085/2296


Polak Jacek: Metody analizy żywności modyfikowanej genetycznie. W: Metody pomiarów i kontroli jakości w przemyśle spożywczym i biotechnologii. Poznań 2003, s.409-432.

Wł. Inst. Technol. Ferment. i Mikrobiol.


2086/2296


Lewandowski Jerzy: Wstęp. W: Teoria i praktyka zarządzania organizacjami gospodarczymi. Łódź 2003, s.7.

Sygnatura: 96754


2087/2296


Pietras Paweł: Organizacja przedsiębiorstwa zorientowanego na projekty. W: Teoria i praktyka zarządzania organizacjami gospodarczymi. Łódź 2003, s.41-54.

Sygnatura: 96754


2088/2296


Stopczyński Bartłomiej: Innowacje w handlu wielkopowierzchniowym. W: Teoria i praktyka zarządzania organizacjami gospodarczymi. Łódź 2003, s.63-71.

Sygnatura: 96754


2089/2296


Ziółkowski Henryk: Zarządzanie projektami a konsekwencje dla badanych przedsiębiorstw. W: Teoria i praktyka zarządzania organizacjami gospodarczymi. Łódź 2003, s.72-78.

Sygnatura: 96754


2090/2296


Miś Renata, Soroka Joanna: Ocena restrukturyzacji zorientowanej na zarządzanie przez wartość. W: Teoria i praktyka zarządzania organizacjami gospodarczymi. Łódź 2003, s.79-86.

Sygnatura: 96754


2091/2296


Strzelecka Elżbieta, Elert Michał: Analiza obszarów ryzyka związanego z przetargami budowlanymi. W: Teoria i praktyka zarządzania organizacjami gospodarczymi. Łódź 2003, s.107-114.

Sygnatura: 96754


2092/2296


Juźwicka Anna: Ulgi podatkowe dla podmiotów gospodarczych a przepisy ustawy o pomocy publicznej. W: Teoria i praktyka zarządzania organizacjami gospodarczymi. Łódź 2003, s.125-133.

Sygnatura: 96754


2093/2296


Becht Adam: Zastosowanie metod taksonomicznych do celów ubezpieczeniowych. W: Teoria i praktyka zarządzania organizacjami gospodarczymi. Łódź 2003, s.151-156.

Sygnatura: 96754


2094/2296


Pomykalski Przemysław: Perspektywy rozwoju corporate venturing. W: Teoria i praktyka zarządzania organizacjami gospodarczymi. Łódź 2003, s.157-161.

Sygnatura: 96754


2095/2296


Grandys Andrzej: Problemy niezawodności i dostępności usług w e-biznesie. W: Teoria i praktyka zarządzania organizacjami gospodarczymi. Łódź 2003, s.194-203.

Sygnatura: 96754


2096/2296


Szmit Maciej: Wybrane aspekty tworzenia polityk bezpieczeństwa systemów informatycznych zarządzania. W: Teoria i praktyka zarządzania organizacjami gospodarczymi. Łódź 2003, s.204-212.

Sygnatura: 96754


2097/2296


Musiał-Paczkowska Alicja: Szkolenia pracowników - obszar ZZL w kontekście celów, korzyści i determinant decydujących o ich istotnym znaczeniu. W: Teoria i praktyka zarządzania organizacjami gospodarczymi. Łódź 2003, s.248-256.

Sygnatura: 96754


2098/2296


Pietras Agnieszka: Zesp˘’ wirtualny - nowa forma pracy zespo’owej. W: Teoria i praktyka zarz†dzania organizacjami gospodarczymi. œ˘dŚ 2003, s.261-267.

Sygnatura: 96754


2099/2296


Ziółkowski Henryk: Projekt wdrażania koncepcji Lean manufacturing w przedsiębiorstwach. W: Teoria i praktyka zarządzania organizacjami gospodarczymi. Łódź 2003, s.274-278.

Sygnatura: 96754


2100/2296


Bielecki Maciej, Sekieta Marek: TQM - szansą rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce?. W: Teoria i praktyka zarządzania organizacjami gospodarczymi. Łódź 2003, s.288-292.

Sygnatura: 96754


2101/2296


Barańska-Fischer Mirella: Zachowania nabywców wobec nowości rynkowych. W: Teoria i praktyka zarządzania organizacjami gospodarczymi. Łódź 2003, s.293-300.

Sygnatura: 96754


2102/2296


Bielecki Maciej: Outsourcing kontraktowy (contracting) w poszukiwaniu rozwiązań organizacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce. W: Teoria i praktyka zarządzania organizacjami gospodarczymi. Łódź 2003, s.311-314.

Sygnatura: 96754


2103/2296


Królikowski Jan, Sekieta Marek: Komputerowe wspomaganie produkcji w małych i średnich przedsiębiorstwach. W: Teoria i praktyka zarządzania organizacjami gospodarczymi. Łódź 2003, s.315-320.

Sygnatura: 96754


2104/2296


Wesołowski Krzysztof, Sekieta Marek: Uwagi na temat wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania logistycznego. W: Teoria i praktyka zarządzania organizacjami gospodarczymi. Łódź 2003, s.321-325.

Sygnatura: 96754


2105/2296


Wesołowski Krzysztof: Wybrane problemy analizy systemów transportowych w systemach logistycznych przedsiębiorstw. W: Teoria i praktyka zarządzania organizacjami gospodarczymi. Łódź 2003, s.326-332.

Sygnatura: 96754


2106/2296


Koźba Grzegorz, Rajkiewicz Mieczysław, Sekieta Marek: Plan jakości jako narzędzie zarządzania jakością usług w organizacjach przyszłości. W: Teoria i praktyka zarządzania organizacjami gospodarczymi. Łódź 2003, s.333-344.

Sygnatura: 96754


2107/2296


Strzelecka Elżbieta, Szczesiak Agnieszka: Badania zadowolenia klientów a standardy systemu ISO 9000. W: Teoria i praktyka zarządzania organizacjami gospodarczymi. Łódź 2003, s.353-360.

Sygnatura: 96754


2108/2296


Wasiela-Jaroszewicz Joanna: Analiza przemian sektora małych i średnich przedsiębiorstw w świetle perspektyw rozwojowych. W: Teoria i praktyka zarządzania organizacjami gospodarczymi. Łódź 2003, s.374-379.

Sygnatura: 96754


2109/2296


Greta Marianna, Kostrzewa-Zielińska Teresa: Strategie działania dla sektora MSP w obliczu europejskich procesów integracji. W: Teoria i praktyka zarządzania organizacjami gospodarczymi. Łódź 2003, s.380-389.

Sygnatura: 96754


2110/2296


Kostrzewa-Zielińska Teresa, Greta Marianna: Bariery dla małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie wejścia Polski do wspólnot. W: Teoria i praktyka zarządzania organizacjami gospodarczymi. Łódź 2003, s.390-400.

Sygnatura: 96754


2111/2296


Golińska-Pieszyńska Małgorzata: Programy ramowe Unii Europejskiej a uczestnictwo Polski. W: Teoria i praktyka zarządzania organizacjami gospodarczymi. Łódź 2003, s.401-410.

Sygnatura: 96754


2112/2296


Bielecki Stanisław: Rozdz.10 Enzymatic conversions of carbohydrates. W: Chemical and Functional Properties Food Saccharides. New York 2003, s.131-155. odb.

Wł. Inst. Biochem. Tech.


2113/2296


Lewandowski Jerzy: Przedmowa. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w przyszłości. Łódź 2003, s.7.

Sygnatura: 96718


2114/2296


Lewandowski Jerzy: Zarządzanie produkcją w przyszłości. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w przyszłości. Łódź 2003, s.58-73.

Sygnatura: 96718


2115/2296


Penc Józef: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości metamorfozy i kreowanie sukcesu. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w przyszłości. Łódź 2003, s.108-119.

Sygnatura: 96718


2116/2296


Pomykalski Andrzej: Zmiany marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w przyszłości. Łódź 2003, s.120-127.

Sygnatura: 96718


2117/2296


Stolarska Maria, Cisowska Małgorzata: Zarządzanie wiedzą w organizacjach branży technologii informatycznych na przykładzie spółki AMG.net. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w przyszłości. Łódź 2003, s.136-146.

Sygnatura: 96718


2118/2296


Witkowska Dorota, Witkowski Janusz, Bukowska Dorota: Wpływ czynników demograficznych na wybór marki produktu. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w przyszłości. Łódź 2003, s.147-154.

Sygnatura: 96718


2119/2296


Jędrych Elżbieta: Instrumenty polityki przemysłowej w Polsce i w Unii Europejskiej. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w przyszłości. Łódź 2003, s.181-192.

Sygnatura: 96718


2120/2296


Matuszewska Aleksandra: Testowanie słabej efektywności rynku walutowego na przykładzie notowań euro do dolara. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w przyszłości. Łódź 2003, s.211-219.

Sygnatura: 96718


2121/2296


Martin Marek: Wpływ wielkości firmy na innowacyjność MSP. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w przyszłości. Łódź 2003, s.220-229.

Sygnatura: 96718


2122/2296


Ostrowska Iwona, Jałmużna Irena, Sekieta Marek: Wykorzystanie nowoczesnych technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w przyszłości. Łódź 2003, s.230-238.

Sygnatura: 96718


2123/2296


Penc-Pietrzak Ilona: Procedura przeprowadzania analizy strategicznej dla potrzeb formułowania strategii rynkowej firmy. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w przyszłości. Łódź 2003, s.247-254.

Sygnatura: 96718


2124/2296


Rajkiewicz Mieczysław, Mrozowski Radosław: Problemy wdrażania systemów zarządzania jakością w organizacjach zarządzanych przez projekty. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w przyszłości. Łódź 2003, s.255-260.

Sygnatura: 96718


2125/2296


Stankiewicz-Mróz Anna: Zastosowanie outsourcingu a społeczne problemy przedsiębiorstwa. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w przyszłości. Łódź 2003, s.261-269.

Sygnatura: 96718


2126/2296


Witkowska Dorota, Marcinkiewicz Edyta: Generowanie sygnałów kupna i sprzedaży. Kontrakty terminowe na indeks WIG20. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w przyszłości. Łódź 2003, s.270-277.

Sygnatura: 96718


2127/2296


Włoszczowski Beniamin: Propozycja obiektywizacji sposobu liczenia kosztu kapitału. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w przyszłości. Łódź 2003, s.278-285.

Sygnatura: 96718


2128/2296


Boczkowska Katarzyna: Koszty bezpieczeństwa i higieny pracy. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w przyszłości. Łódź 2003, s.287-295.

Sygnatura: 96718


2129/2296


Chrzanowska Mariola, Witkowska Dorota: Zastosowanie modelu logitowego do oceny kredytobiorców. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w przyszłości. Łódź 2003, s.296-302.

Sygnatura: 96718


2130/2296


Domagała Adam: Wirtualne sieci telefoniczne - zagrożenie czy przyszłość operatorów sieci telefonii komórkowej?. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w przyszłości. Łódź 2003, s.303-310.

Sygnatura: 96718


2131/2296


Jarczyński Jacek: Metody ograniczające redukcję zatrudnienia w warunkach restrukturyzacji przedsiębiorstw. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w przyszłości. Łódź 2003, s.311-320.

Sygnatura: 96718


2132/2296


Mazur Agnieszka: Analiza wyników klasyfikacji firm ubiegających się o kredyt. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w przyszłości. Łódź 2003, s.348-356.

Sygnatura: 96718


2133/2296


Otto Jacek: Analiza koniunktury na rynku ubezpieczeń życiowych - sugestie marketingowych działań naprawczych. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w przyszłości. Łódź 2003, s.357-366.

Sygnatura: 96718


2134/2296


Polak Aleksandra, Sekieta Marek: Rachunek kosztów jakości jako narzędzie doskonalenia przedsiębiorstwa. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w przyszłości. Łódź 2003, s.367-379.

Sygnatura: 96718


2135/2296


Pomykalska Bożyna: Decyzje inwestycyjne w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w przyszłości. Łódź 2003, s.380-388.

Sygnatura: 96718


2136/2296


Rajkiewicz Mieczysław, Mrozowski Radosław: Problemy zarządzania jakością projektów informatycznych w świetle wymagań metodologii maXXIme. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w przyszłości. Łódź 2003, s.398-403.

Sygnatura: 96718


2137/2296


Staniec Iwona: Rodzaje zabezpieczeń kredytów konsumpcyjnych. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w przyszłości. Łódź 2003, s.412-419.

Sygnatura: 96718


2138/2296


Witkowska Dorota: Uwagi na temat konstrukcji i oceny sztucznych sieci neuronowych wykorzystywanych do dychotomicznej klasyfikacji kredytobiorców. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w przyszłości. Łódź 2003, s.430-437.

Sygnatura: 96718


2139/2296


Zakrzewska-Bielawska Agnieszka: Przyczyny podjęcia restrukturyzacji na przykładzie dużych przedsiębiorstw. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w przyszłości. Łódź 2003, s.438-446.

Sygnatura: 96718


2140/2296


Otto Jacek: Wpływ procesów globalizacji i integracji na funkcjonowanie polskiego rynku ubezpieczeń życiowych. The influence of globalization and integration on Polish life insurance market. W: Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw. Warszawa 2003, s.169-175 sum.. odb.

Wł. Kat. Ekon. i Mark.


2141/2296


Grabka Jan: Rozdz.4 Production of Saccharides. W: Chemical and Functional Properties Food Saccharides. New York 2003, s.47-56. odb.

Wł. Inst. Chem. Technol. Żywn.


2142/2296


Grandys Andrzej: Problemy niezawodności i dostępności usług w e-biznesie. W: Monitorowanie otoczenia, przepływ i bezpieczeństwo informacji. W stronę inteligencji przedsiębiorstwa. Kraków 2003, s.133-147. odb.

Wł. Kat. Ekon. i Mark.


2143/2296


Greta Marianna: Euroregionalizacja a kształtowanie świadomości integracyjnej ludności w regionie. W: Jakość życia w regionie. Szczecin 2003, s.97-103 sum.. odb.

Wł. Kat. Ekon. i Mark.


2144/2296


Kostrzewa-Zielińska Teresa, Greta Marianna: Samorządność terytorialna we Wspólnotach Europejskich a aspekty społeczne regionu. W: Jakość życia w regionie. Szczecin 2003, s.193-200 sum.. odb.

Wł. Kat. Ekon. i Mark.


2145/2296


Pomykalska Bożyna: Metafory zmian organizacji publicznej i podstawa oszacowania ich efektywności. W: Przedsiębiorstwa i organizacje publiczne w warunkach zaostrzającej się konkurencji. Lublin 2003, s.103-113. odb.

Wł. Kat. Ekon. i Mark.


2146/2296


Wojtczak Maciej, Polański Krzysztof: Zastosowanie mikroanalizy rentgenowskiej do identyfikacji zanieczyszczeń cukru białego. W: Atomowa spektrometria w laboratorium analitycznym. Zastosowanie atomowej spektrometrii i technik łączonych w analizie śladowej i specjalizacyjnej z elementami walidacji. Aktualne zagadnienia związane z kontrolą jakości wody. Warszawa 2003, s.39-51. odb.

Wł. Inst. Chem. Technol. Żywn.


2147/2296


Pomykalska Bożyna: Produktywność kapitału w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. W: Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe. T.1. Łódź 2003, s.587-600. odb.

Wł. Kat. Ekon. i Mark.


2148/2296


Pomykalska Bożyna: Rozdz. 5 Kryteria finansowe wyboru strategii marketingowej. Krok czwarty. Który sposób jest najlepszy?. W: Pomykalski Andrzej: Nowoczesne strategie marketingowe. Warszawa 2003, s.213-230. odb.

Sygnatura: 100799/S


2149/2296


Dzikowska Magdalena: Od zarządzania wiedzą do organizacji uczącej się - wyzwanie dla zarządzania w dobie globalizacji. From knowledge management to learning organization - challenge for management in the age of globalization. W: Współczesne problemy i koncepcje zarządzania. Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem. Zielona Góra 2003, s.55-61 sum.. odb.

Wł. Kat. Ekon. i Mark.


2150/2296


Jóźwiak Piotr: mBank financial supermarket. W: Electronic commerce. Research and development. Gdańsk 2003, s.81-86. odb.

Wł. Kat. Ekon. i Mark.


2151/2296


Musiał-Paczkowska Alicja: Bezrobocie długookresowe. W: Regionalne zróżnicowanie jakości życia. Szczecin 2003, s.219-226 sum.. odb.

Wł. Kat. Ekon. i Mark.


2152/2296


Stępień Adam: Recykling olejów odpadowych. Recycling of waste oils. W: Współczesne problemy i koncepcje zarządzania. Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem. Zielona Góra 2003, s.181-186 sum.. odb.

Wł. Kat. Ekon. i Mark.


2153/2296


Stopczyński Bartłomiej: Procesy internacjonalizacji w handlu detalicznym w Polsce. W: Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Olsztyn 2003, s.129-135. odb.

Wł. Kat. Ekon. i Mark.


2154/2296


Juźwicka Anna: Wpływ przepisów o pomocy publicznej na podatników i na korzystanie z ulg podatkowych. W: Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego. Lublin 2003, s.317-331. odb.

Wł. Inst. Zarz.


2155/2296


Kazimierska-Grębosz Marianna: 19. Problem wysokiego poziomu hałasu na stanowiskach pracy operatorów maszyn roboczych. W: Ergonomia niepełnosprawnym w procesie jednoczenia się Europy. Łódź 2002, s.173-184.

Wł. Inst. Zarz.


2156/2296


Luciński Witold: Polskie banki w transakcjach kapitałowych o wysokim ryzyku. Polish banks in high-risk capital transactions. W: Zarządzanie finansami: mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw. T.2. Szczecin 2003, s.339-347 sum.. odb.

Wł. Inst. Zarz.


2157/2296


Stankiewicz-Mróz Anna: Rozdz. 3.11 Zarządzanie karierą w "organizacjach elastycznych". W: Koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem (w otoczeniu burzliwym i nieprzewidywalnym). Poznań 2003, s.211-218. odb.

Wł. Inst. Zarz.


2158/2296


Penc-Pietrzak Ilona: Praktyczne metody oceny konkurencji w sektorze działania firmy. W: Przedsiębiorstwa i organizacje publiczne w warunkach zaostrzającej się konkurencji. Lublin 2003, s.65-72. odb.

Wł. Inst. Zarz.


2159/2296


Staniec Iwona: Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych i wybranych metod statystycznych do wspomagania decyzji kredytowych. W: Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych II. Kraków 2003, s.331-339.

Sygnatura: 96638


2160/2296


Włoszczowski Beniamin: O zależności wartości firmy od kosztu kapitału. On the dependence between the value of a firm and the cost of capital. W: Zarządzanie finansami: mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw. T.1. Szczecin 2003, s.371-376 sum.. odb.

Wł. Inst. Zarz.


2161/2296


Włoszczowski Beniamin: Koszt kapitału: instrument finansowego zarządzania, czy parametr w rachunku efektywności inwestycji. W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka. Cz.4. Kraków 2003, s.283-292. odb.

Wł. Inst. Zarz.


2162/2296


Włoszczowski Beniamin: Rozdz. 4 Koszt kapitału a wartość firmy w okresie dekoniunktury. W: Zarządzanie wartością firmy w dobie kryzysu. Warszawa 2003, s.55-63. odb.

Wł. Inst. Zarz.


2163/2296


Lachiewicz Stefan: Wstęp. W: Małe firmy w regionie łódzkim. Znaczenie - struktura - warunki działania. Łódź 2003, s.5-6.

Sygnatura: 93313/s


2164/2296


Lachiewicz Stefan, Załęczny Lech: Rozdz. 1 Małe firmy w gospodarce rynkowej. W: Małe firmy w regionie łódzkim. Znaczenie - struktura - warunki działania. Łódź 2003, s.7-24.

Sygnatura: 93313/s


2165/2296


Lachiewicz Stefan: Rozdz. 3 Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce polskiej. W: Małe firmy w regionie łódzkim. Znaczenie - struktura - warunki działania. Łódź 2003, s.49-65.

Sygnatura: 93313/s


2166/2296


Zdrajkowska Halina: Rozdz. 4 Sytuacja gospodarczo-społeczna w regionie łódzkim. W: Małe firmy w regionie łódzkim. Znaczenie - struktura - warunki działania. Łódź 2003, s.66-91.

Sygnatura: 93313/s


2167/2296


Lachiewicz Stefan, Zdrajkowska Halina: Rozdz. 5 Cykl życia małej firmy. W: Małe firmy w regionie łódzkim. Znaczenie - struktura - warunki działania. Łódź 2003, s.92-108.

Sygnatura: 93313/s


2168/2296


Andrzejczak Tadeusz, Lachiewicz Stefan: Rozdz. 6 Stan, struktura i dynamika zmian w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w regionie łódzkim. W: Małe firmy w regionie łódzkim. Znaczenie - struktura - warunki działania. Łódź 2003, s.109-124.

Sygnatura: 93313/s


2169/2296


Firkowski Marek, Lachiewicz Stefan: Rozdz. 7 Przyczyny i uwarunkowania likwidacji małych firm w aglomeracji łódzkiej. W: Małe firmy w regionie łódzkim. Znaczenie - struktura - warunki działania. Łódź 2003, s.125-133.

Sygnatura: 93313/s


2170/2296


Matejun Marek, Szczepańczyk Maciej: Rozdz. 8 System wspomagania małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce polskiej. W: Małe firmy w regionie łódzkim. Znaczenie - struktura - warunki działania. Łódź 2003, s.134-155.

Sygnatura: 93313/s


2171/2296


Jegier Grzegorz, Matejun Marek: Rozdz. 9 Pomoc dla sektora MSP w aglomeracji łódzkiej. W: Małe firmy w regionie łódzkim. Znaczenie - struktura - warunki działania. Łódź 2003, s.156-174.

Sygnatura: 93313/s


2172/2296


Gołąbczak Andrzej, Kozak Jerzy: Modelowanie matematyczne i badania doświadczalne procesu elektroerozyjnego profilowania ściernic. Mathematical modelling and experimental studies of electrodischarge dressing of grinding wheels. W: Wybrane zagadnienia obróbek skoncentrowaną wiązką energii. Bydgoszcz 2003, s.124-137 sum..

Sygnatura: 98556


2173/2296


Gołąbczak Marcin, Niedzielski Piotr: Wytwarzanie warstw nanokrystalicznego diamentu. Manufacturing of NCD layers on AZ 31 magnesium alloys using RF PCVD method. W: Wybrane zagadnienia obróbek skoncentrowaną wiązką energii. Bydgoszcz 2003, s.260-265 sum..

Sygnatura: 98556


2174/2296


Kijowski Jacek, Krala Lucjan: Rozdz.8.2 Chłodnicze utrwalanie mięsa i przetworów drobiowych. W: Technika chłodnicza dla praktyków. Przechowalnictwo i transport. Poznań 2003, s.140-160. odb.

Wł. Inst. Podst. Chem. Żywn.


2175/2296


Kalemba Danuta, Lis Anna: Olejki eteryczne - właściwości przeciwdrobnoustrojowe i aromaterapeutyczne. W: Rola immunomodulatorów pochodzenia naturalnego w zapobieganiu i leczeniu chorób. Warszawa 2003, s.57-74. odb.

Wł. Inst. Podst. Chem. Żywn.


2176/2296


*
Pietras Agnieszka: Kryteria oceny efektywności systemu informatycznego przedsiębiorstwa. Criterions of computer systems efficiency's estimation. W: Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Częstochowa 2003, s.[1-7].


2177/2296


*
Pietras Paweł: Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie produkcyjnym - metoda autorska. Project management at the production enterprise - author's method. W: Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Częstochowa 2003, s.[1-7].


2178/2296


Połowiński Stefan: Template polymerization. W: Encyclopedia of Polymer Science and Technology [Dokument elektroniczny]. [B.m.] 2003, Tryb dostępu: http://www.mrw.interscience.wiley.com/epst/articles/pst465/abstract.html [dostęp: 29.03.2004].

Sygnatura: Dostęp do pełnego tekstu po zalogowaniu


2179/2296


*
Ledzion Rafał: Partycypacja pracowników w zarządzaniu strategicznym w przedsiębiorstwach francuskich (koncepcja project d'enterprise). W: Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe. T.1. Łódź 2003, s.511-517.


2180/2296


*
Waloszczyk Konrad: Ku ekorozwojowi. W: Rozwój zrównoważony. Warszawa 2003, s.7-45.


2181/2296


*
Waloszczyk Konrad: Ekorozwój. Aspekty znane i nieznane. W: Świadomość ekologiczna XXI wieku. Olsztyn 2003, s.28-38.


2182/2296


Rudnicki Marek, Tomczyk Arkadiusz, Stasiak Krzysztof: Numerical optimization methods in magnet design. W: Optimization and inverse problems in electromagnetism. Dordrecht 2003, s.101-112.

Sygnatura: 99018


2183/2296


Stańdo Jacek, Korotov Sergey, Rudnicki Marek, Krawczyk-Stańdo Dorota: The use of quasi-red quasi-yellow nonobtuse refinements in the solution of 2-D electromagnetic PDE's. W: Optimization and inverse problems in electromagnetism. Dordrecht 2003, s.113-124.

Sygnatura: 99018


2184/2296


Wiak Sławomir: Optimal design of axial field silicon micromotor by use of field/circuit models. W: Optimization and inverse problems in electromagnetism. Dordrecht 2003, s.151-159.

Sygnatura: 99018


2185/2296


Grabowski Szymon, Jóźwik Adam, Chen C.H.: Chap.13 Nearest neighbor decision rule for pixel classification in remote sensing. W: Frontiers of remote sensing information processes. Singapore 2003, s.315-327. odb.

Wł. Kat. Inform. Stos.


2186/2296


Czochański Marian, Woźniak Krzysztof: Postrzeganie przez studentów wybranych aspektów procesu kształcenia. Students perception of chosen aspects of education process. W: Współczesna geodezja w rozwoju nauk technicznych, przyrodniczych i ekonomicznych. Warszawa 2003, s.32-39 sum..

Wł. Kat. Geod., Kartogr. Śr. i Geom. Wykreśl.


2187/2296


Czochański Marian: Nowy paradygmat w geodezji - wczoraj, dziś czy jutro?. New paradigm in geodesy - yesterday, today whether tomorrow?. W: Współczesna geodezja w rozwoju nauk technicznych, przyrodniczych i ekonomicznych. Warszawa 2003, s.40-44 sum..

Wł. Kat. Geod., Kartogr. Śr. i Geom. Wykreśl.


2188/2296


Czochański Marian: Geodezja w czarnej skrzynce. Geodesy in black box. W: Współczesna geodezja w rozwoju nauk technicznych, przyrodniczych i ekonomicznych. Warszawa 2003, s.45-49.

W’. Kat. Geod., Kartogr. ˜r. i Geom. Wykrežl.


2189/2296


Boczkowska Katarzyna: 4. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach zatrudniających osoby niepełnosprawne. W: Ergonomia niepełnosprawnym w procesie jednoczenia się Europy. Łódź 2002, s.27-36.

Sygnatura: 964441/s


2190/2296


Fołtarz Adam: 12. Komunikaty, znaki i symbole w ergonomii przestrzeni społecznej. W: Ergonomia niepełnosprawnym w procesie jednoczenia się Europy. Łódź 2002, s.99-103.

Sygnatura: 96441/s


2191/2296


Pietras Agnieszka, Pietras Paweł: 29. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w charakterze telepracowników w świetle znowelizowanego kodeksu pracy. W: Ergonomia niepełnosprawnym w procesie jednoczenia się Europy. Łódź 2002, s.269-279.

Sygnatura: 96441/s


2192/2296


Pryczyńska Emilia, Rymarz Teresa, Lipp-Symonowicz Barbara, Wieczorek Andrzej, Gaszyński Wojciech, Krekora Katarzyna, Bittner-Czapińska Elżbieta: 33. Prześcieradło o właściwościach biofizycznych i nadmuchiwane materace jako składniki kompleksowej prewencji odleżyn. W: Ergonomia niepełnosprawnym w procesie jednoczenia się Europy. Łódź 2002, s.301-312.

Sygnatura: 96441/s


2193/2296


Sankowski Dominik, Bąkała Anna: 35. Telepraca szansą dla niepełnosprawnych. W: Ergonomia niepełnosprawnym w procesie jednoczenia się Europy. Łódź 2002, s.318-333.

Sygnatura: 96441/s


2194/2296


Leśniewska Elżbieta: Zastosowanie analizy polowej do projektowania przekładników. Applications of the field analyses during design process of instrument transformers. W: Problemy elektrotechniki teoretycznej i stosowanej: wydanie specjalne z okazji 70-lecia urodzin Profesora Ryszarda Sikory. Szczecin 2003, s.141-148 sum.. odb.

Wł. Kat. Elektrotech. Og. i Przekł.


2195/2296


Jałmużny Wiesław: Rozdz.9.1 Obliczanie rdzenia i uzwojeń oraz błędów. W: Przekładniki napięciowe: klasyczne, specjalne i niekonwencjonalne. Łódź 2003, s.214-229.

Sygnatura: 95715


2196/2296


Jałmużny Wiesław: Rozdz.9.2 Projektowanie wspomagane komputerem. W: Przekładniki napięciowe: klasyczne, specjalne i niekonwencjonalne. Łódź 2003, s.230-239.

Sygnatura: 95715


2197/2296


Jałmużny Wiesław: Rozdz.9.3 Obliczanie cieplne. W: Przekładniki napięciowe: klasyczne, specjalne i niekonwencjonalne. Łódź 2003, s.239-255.

Sygnatura: 95715


2198/2296


Jałmużny Wiesław: Rozdz.11.6 Przekładniki z elektrycznym wspomaganiem. W: Przekładniki napięciowe: klasyczne, specjalne i niekonwencjonalne. Łódź 2003, s.319-332.

Sygnatura: 95715


2199/2296


Walkowiak Bogdan: Elektroforeza jako technika separacji makrocząsteczek. W: Elektroforeza przykłady zastosowań [Dokument elektroniczny]. [B.m] 2003, 1 dysk optyczny (CD-ROM) D:\s.6-20.

Wł. Inst. Inż. Mater.


2200/2296


Walkowiak Bogdan, Tański W., Koziołkiewicz W.: Ocena poziomu fosforylacji białek płytek krwi aktywowanych ADP u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek. W: Elektroforeza przykłady zastosowań [Dokument elektroniczny]. [B.m] 2003, 1 dysk optyczny (CD-ROM) D:\s.35-43.

Wł. Inst. Inż. Mater.


2201/2296


Buchowiecka Alicja, Peltre G.: Krzywe miareczkowania elektroforetycznego. W: Elektroforeza przykłady zastosowań [Dokument elektroniczny]. [B.m] 2003, 1 dysk optyczny (CD-ROM) D:\s.61-68.

Wł. Inst. Inż. Mater.


2202/2296


*
Plebański Jerzy, Przanowski Maciej: On vacuum twisting type-n again. W: Revisiting the foundations of relativistis physics. Dordrecht 2003, s.361-373.


2203/2296


Szynkowska Małgorzata, Leśniewska Ewa, Albińska Jadwiga, Paryjczak Tadeusz, Rybicki Franciszek: Determination of chosen elements in cotton samples of variuos origins using ICP-AES. W: Chemicals in sustainable agriculture. Prague 2003, s.611-621. odb.

Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.


2204/2296


Leśniewska Ewa, Szynkowska Małgorzata, Albińska Jadwiga, Paryjczak Tadeusz, Rybicki Franciszek: An application of ICP-AES method in determining chosen elements in wool samples. W: Chemicals in sustainable agriculture. Prague 2003, s.616-621. odb.

Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.


2205/2296


Kalinowska Henryka: Rozdz.1 Założenia architektoniczne budowli w tradycyjnym budownictwie polskim. W: Zabytkowe obiekty drewniane województwa łódzkiego. Stan techniczny na przełomie XX i XXI wieku [Dokument elektroniczny]. Łódź 2003, 1 dysk optyczny (CD-ROM) s.4-7.

Wł. Kat. Fiz. Bud. i Mater. Bud.


2206/2296


Kalinowska Henryka: Rozdz.7 Drewno tradycyjne tworzywo budowlane. W: Zabytkowe obiekty drewniane województwa łódzkiego. Stan techniczny na przełomie XX i XXI wieku [Dokument elektroniczny]. Łódź 2003, 1 dysk optyczny (CD-ROM) s.280-281.

Wł. Kat. Fiz. Bud. i Mater. Bud.


2207/2296


Kalinowska Henryka: Rozdz.8 Zagrożenia zabytkowych obiektów architektury drewnej. W: Zabytkowe obiekty drewniane województwa łódzkiego. Stan techniczny na przełomie XX i XXI wieku [Dokument elektroniczny]. Łódź 2003, 1 dysk optyczny (CD-ROM) s.281-283.

Wł. Kat. Fiz. Bud. i Mater. Bud.


2208/2296


Latocha Tomasz: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a rozwój regionalny w Polsce. Foreing direct investment and regional development in Poland. W: Bezposrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. Toruń 2003, s.333-356. odb.

Wł. Kat. Gospod. Świat. i Mark. Tekstyl.


2209/2296


Kapitaniak Tomasz, Czołczyński Krzysztof: Preserving transients on unstable chaotic attractors. W: Bifurcation control. Theory and Applications. Berlin 2003, s.189-203. odb.

Wł. Kat. Dyn. Masz.


2210/2296


Leśniewska Ewa, Szynkowska Małgorzata, Albińska Jadwiga, Paryjczak Tadeusz, Rybicki Franciszek: AN application of ICP - AES methods in determining chosen elements in wool samples. W: Chemical in sustainable agriculture. Prague 2003, s.616-621. odb.

Wł. Kat. Chem. Obrób. Wyr. Włók.


2211/2296


Urbaniak Maciej, Hillebrand Bronisław: Technological remarks to methane fermentation of mixtures containing chromium-free tannery wastes and to dewatering of post-fermentation sludges. W: Environmental engineering studies. Polish research on the way to the UE. New York 2003, s.309-322. odb.

Wł. Kat. Inż. Śr.


2212/2296


Urbaniak Maciej: Chromium-free tannery wastes stabilized by methane fermentation in sewage treatment plants' installations. W: Environmental engineering studies. Polish research on the way to the UE. New York 2003, s.185-198. odb.

Wł. Kat. Inż. Śr.


2213/2296


Liwarska-Bizukojć Ewa, Urbaniak Maciej: Applicability of glucosamine determination as a biomass indicator in the activated sludge processes. W: Environmental engineering studies. Polish research on the way to the UE. New York 2003, s.301-307. odb.

Wł. Kat. Inż. Śr.


2214/2296


Zarzycki Roman: Wprowadzenie. W: Techniczne problemy zarządzania środowiskiem w Łodzi. Łódź 2003, s.7.

Wł. Kat. Syst. Inż. Środ.


2215/2296


Zawilski Marek: 5 Ochrona wód przed zanieczyszczeniami wprowadzanymi przez ścieki opadowe. W: Techniczne problemy zarządzania środowiskiem w Łodzi. Łódź 2003, s.95-112.

Wł. Kat. Syst. Inż. Śr.


2216/2296


Więcek Edward: Rozdz.5 Pyły. W: Czynniki szkodliwe w środowisku pracy: wartości dopuszczalne. [B.m.] 2003, s.130-146. odb.

Wł. Kat. Inż. Śr.


2217/2296


Mikielewicz Renata: Strefa graniczna jako kryterium rozwoju przestrzennego miasta. W: Gospodarka przestrzenna polskich miast i wsi. Białystok 2002, s.71-75. odb.

Wł. Inst. Archit. i Urban.


2218/2296


Witkowski Włodzimierz: Material culture - pastoral building structures. The conditioning and the general characterisation of the pastoral settlements of the hutsuls. W: Transforming rural sector to the requirements of market economy. Pt.2. Warszawa 2002, s.59-75. odb.

Wł. Inst. Archit. i Urban.


2219/2296


Jaroszewski Jacek: Jacek A. Jaroszewski... [reprodukcje, biogram]. W: Łódź w malarstwie [album]. Łódź 2003, s.[1-10]. odb.

Wł. Inst. Archit. i Urban.


2220/2296


Ledakowicz Stanisław, Miller Jacek, Perkowski Jan: Rozdz.6 Procesy zaawansowanego utleniania z udziałem kilku czynników utleniających. W: Zaawansowane techniki utleniania w ochronie środowiska. Łódź 2002, s.132-173.

Sygnatura: 97806


2221/2296


Perkowski Jan: Rozdz.5 Procesy radiacyjnego utleniania w ochronie środowiska. W: Zaawansowane techniki utleniania w ochronie środowiska. Łódź 2002, s.103-131.

Sygnatura: 99719/s


2222/2296


Pawlik Maciej: Systemy elektroenergetyczne w Politechnice Łódzkiej. W: Problemy systemów elektroenergetycznych. Wrocław 2002, s.580-582.

Sygnatura: 96614


2223/2296


*
Kowalski Zbigniew, Wiśniewski Józef: Rozdz.11. Oddziaływanie urządzeń elektrycznych na człowieka i środowisko. W: Ekologia medyczna - wybrane zagadnienia. Łódź 2003, s.211-251.


2224/2296


*
Kowalski Zbigniew, Skierski Janusz: Wpływ wytwarzania energii elektrycznej na człowieka i środowisko. W: Ekologia medyczna - wybrane zagadnienia. Łódź 2003, s.179-210.


2225/2296


*
Pawłowski Krzysztof: Geometryzacja jako czynnik dyscyplinujący organizację przestrzeni miejskiej. W: Studium Urbis : ksiega dedykowana Tewresie Zarebskiej od przyjaciół, kolegów i współpracowników. Warszawa 2003


2226/2296


*
Zarzycki Roman, Kierzkowska-Pawlak Hanna, Włodarczyk Dorota: Absorpcja gazów w układach dwufazowych ciekłych. W: Problemy ochrony środowiska w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. Łódź 2003, s.321-323.


2227/2296


*
Gromadzińska Ewa, Zawadzka Alicja: Zastosowanie elektroforezy kapilarnej do badania emisji wodorotlenku sodu i potasu. W: Problemy ochrony środowiska w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. Łódź 2003, s.63-71.


2228/2296


*
Zawadzka Alicja, Zarzycki Roman: Zmiany mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza wokół wysypisk odpadów w. W: Problemy ochrony žrodowiska w aglomeracjach miejsko-przemys’owych. œ˘dŚ 2003, s.325-333.


2229/2296


*
Kierzkowska-Pawlak Hanna, Zarzycki Roman: Metoda określenia rozpuszczalności gazu w cieczy w chemicznej absorpcji kwaśnych zanieczyszczeń. W: Problemy ochrony środowiska w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. Łódź 2003, s.101-103.


2230/2296


*
Skrzypski Jerzy: Zintegrowane zarządzanie jakością powietrza w miastach. W: Problemy ochrony środowiska w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. Łódź 2003, s.219-227.


2231/2296


*
Wielgosiński Grzegorz, Grochowalski Adam, Machej Tadeusz, Pająk Tadeusz, Ćwiąkalski Włodzisław: Badania nad katalitycznym rozkładem dioksyn w spalinach ze spalarni odpadów. W: Problemy ochrony środowiska w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. Łódź 2003, s.305-310.


2232/2296


*
Wielgosiński Grzegorz: Wyniesienie gazów odlotowych - problemy obliczeniowe. W: Problemy ochrony środowiska w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. Łódź 2003, s.297-303.


2233/2296


Skrzypski Jerzy: 2 Łódzka Aglomeracja Miejska w regionalnym programie ochrony środowiska. W: Techniczne problemy zarządzania środowiskiem w Łodzi. Łódź 2003, s.33-50.

Wł. Kat. Syst. Inż. Środ.


2234/2296


Skrzypski Jerzy, Zarzycki Roman: 8 Optymalizacja systemu zaopatrzenia miast w energię cieplną jako podstawa programów naprawczych jakości powietrza. W: Techniczne problemy zarządzania środowiskiem w Łodzi. Łódź 2003, s.167-185.

Wł. Kat. Syst. Inż. Środ.


2235/2296


*
Skrzypski Jerzy, Zarzycki Roman: 9 Kierunki proekologicznej restrukturyzacji systemu zaopatrzenia Łodzi w energię cieplną. W: Techniczne problemy zarządzania środowiskiem w Łodzi. Łódź 2003, s.186-200.

Wł. Kat. Syst. Inż. Środ.


2236/2296


Wielgosiński Grzegorz: 3 Kierunki i metody zagospodarowania odpadów komunalnych w województwie łódzkim. W: Techniczne problemy zarządzania środowiskiem w Łodzi. Łódź 2003, s.51-70.

Wł. Kat. Syst. Inż. Środ.


2237/2296


Zarzycki Roman, Wielgosiński Grzegorz: 7 Osady ściekowe - najważniejsze problemy zagospodarowania. W: Techniczne problemy zarządzania środowiskiem w Łodzi. Łódź 2003, s.139-166.

Wł. Kat. Suyst. Inż. Środ.


2238/2296


Wolborska Anna, Cyran Jerzy: 4 Wodociągi łódzkie i uzdatnianie wody. W: Techniczne problemy zarządzania środowiskiem w Łodzi. Łódź 2003, s.71-94.

Wł. Kat. Syst. Inż. Środ.


2239/2296


Sędzikowski Tadeusz, Wolborska Anna: 6 Gospodarka ściekowa w Łodzi. W: Techniczne problemy zarządzania środowiskiem w Łodzi. Łódź 2003, s.113-138.

Wł. Kat. Syst. Inż. Środ.


2240/2296


Skrzypski Jerzy: Wprowadzenie. W: Zarządzanie środowiskiem w skali regionalnej. Łódź 2003, s.7-8.

Sygnatura: 96956


2241/2296


Skrzypski Jerzy: 1. Programowanie ochrony środowiska jako instrument zintegrowanego zarządzania środowiskiem. W: Zarządzanie środowiskiem w skali regionalnej. Łódź 2003, s.9-24.

Sygnatura: 96956


2242/2296


Skrzypski Jerzy: 2. Regionalne programy ochrony środowiska - aspekty realizacyjne. W: Zarządzanie środowiskiem w skali regionalnej. Łódź 2003, s.25-38.

Sygnatura: 96956


2243/2296


Wielgosiński Grzegorz: 3. Planowanie gospodarki odpadami jako instrument zrównoważonego rozwoju kraju i regionów. W: Zarządzanie środowiskiem w skali regionalnej. Łódź 2003, s.39-58.

Sygnatura: 96956


2244/2296


Wielgosiński Grzegorz: 4. Zasady planowania gospodarki odpadami w skali regionalnej i lokalnej. W: Zarządzanie środowiskiem w skali regionalnej. Łódź 2003, s.59-72.

Sygnatura: 96956


2245/2296


Imbierowicz Mirosław: 5. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi a bezpieczeństwo ekologiczne regionów. W: Zarządzanie środowiskiem w skali regionalnej. Łódź 2003, s.73-96.

Sygnatura: 96956


2246/2296


Imbierowicz Mirosław: 6. Techniczne aspekty zarządzania gospodarką odpadami niebezpiecznymi. W: Zarządzanie środowiskiem w skali regionalnej. Łódź 2003, s.97-119.

Sygnatura: 96956


2247/2296


*
Salm Jan: Przemiany przestrzenne Torunia (1815-1914). W: Historia Torunia. T.3 cz.1. Toruń 2003, s.84-91.


2248/2296


*
Wesołowski Jacek: Suburban rail in Poland - decline at the down of "suburbanisation"?. W: Suburbanising the masses, public transport and development in historical perspective. Aldershot 2003, s.101-121.


2249/2296


Byczkowska-Lipińska Liliana: Wprowadzenie do transmisji danych. Introduction to data transmission. W: Problemy elektrotechniki teoretycznej i stosowanej: wydanie specjalne z okazji 70-lecia urodzin Profesora Ryszarda Sikory. Szczecin 2003, s.37-43 sum.. odb.

Wł. Inst. Inform.


2250/2296


Gołębiowska-Walczak Krystyna: Dwustopniowy system kształcenia w edukacji technicznej i informatycznej. A two-stage system of study courses in technical and computer science education. W: Edukacja techniczna i informatyczna: poglądy, wyzwania i możliwości. Bydgoszcz 2003, s.155-161 sum.. odb.

Wł. Inst. Inform.


2251/2296


Jacymirski Michał: Cz.2.2 Cyfrowe przetwarzanie sygnałów medycznych. W: Kompendium informatyki medycznej. Bielsko-Biała 2003, s.234-286. odb.

Wł. Inst. Inform.


2252/2296


Kurp Feliks: Cz.1.2 Algorytmy i struktury danych. W: Kompendium informatyki medycznej. Bielsko-Biała 2003, s.30-47. odb.

Wł. Inst. Inform.


2253/2296


Kurp Feliks: Cz.1.3 Programowanie obiektowe. W: Kompendium informatyki medycznej. Bielsko-Biała 2003, s.48-63. odb.

Wł. Inst. Inform.


2254/2296


Kurp Feliks: Zadania szkoły w przygotowaniu kandydatów do studiów informatycznych. Secondary education in preparation of candidates for computer studies. W: Edukacja techniczna i informatyczna: poglądy, wyzwania i możliwości. Bydgoszcz 2003, s.102-107 sum.. odb.

Wł. Inst. Inform.


2255/2296


Zajdel Radosław, Lis Bartosz: Cz.1.1 Dane, informacje, wiadomości. W: Kompendium informatyki medycznej. Bielsko-Biała 2003, s.21-29. odb.

Wł. Inst. Inform.


2256/2296


Lis Bartosz, Zajdel Radosław: Cz.1.4 Komputery i systemy operacyjne. W: Kompendium informatyki medycznej. Bielsko-Biała 2003, s.64-125. odb.

Wł. Inst. Inform.


2257/2296


Zajdel Radosław, Lis Bartosz: Cz.4.4 Internet medyczny. W: Kompendium informatyki medycznej. Bielsko-Biała 2003, s.573-614. odb.

Wł. Inst. Inform.


2258/2296


Lis Bartosz: Cz.4.5 Bezpieczeństwo danych i systemów komputerowych. W: Kompendium informatyki medycznej. Bielsko-Biała 2003, s.616-647. odb.

Wł. Inst. Inform.


2259/2296


Lis Bartosz, Zajdel Radosław: Cz.5.5 Sieci komputerowe. W: Kompendium informatyki medycznej. Bielsko-Biała 2003, s.126-156. odb.

Wł. Inst. Inform.


2260/2296


Myszkorowski Krzysztof: Cz.4.1 Systemy baz danych. W: Kompendium informatyki medycznej. Bielsko-Biała 2003, s.421-466. odb.

Wł. Inst. Inform.


2261/2296


Nowak Przemysław, Filutowicz Janusz, Szczepaniak Piotr: Cz.3.3 Przykład-neuronowe modelowanie dializy. W: Kompendium informatyki medycznej. Bielsko-Biała 2003, s.327-333. odb.

Wł. Inst. Inform.


2262/2296


Szczepaniak Piotr: Cz.3.3 Sztuczne sieci neuronowe. W: Kompendium informatyki medycznej. Bielsko-Biała 2003, s.313-333. odb.

Wł. Inst. Inform.


2263/2296


Rychlik Andrzej: Zastosowanie technologii informacyjnych do przekazywania wiedzy. W: Informatyczne przygotowanie nauczycieli: kształcenie zdalne, uwarunkowania, bariery, prognozy. Kraków 2003, s.81-86. odb.

Wł. Inst. Inform.


2264/2296


Szczepaniak Piotr, Niewiadomski Adam: Internet search based on text intuitionistic fuzzy similarity. W: Intelligent exploration of the web. New York 2003, s.96-102. odb.

Wł. Inst. Inform.


2265/2296


Szczepaniak Piotr, Niewiadomski Adam: Chap.11 Clustering of documents on the basis of text fuzzy similarity. W: Knowledge-based information retrieval and filtering from the web. Boston 2003, s.219-230. odb.

Wł. Inst. Inform.


2266/2296


Zakrzewska Danuta, Gajdecki Tomasz: Komputerowe wspomaganie planowania produkcji w oparciu o modele RBV i ABC. Decision support system for production planning based on RBV and ABC model. W: Zastosowania teorii systemów. Kraków 2003, s.201-205 sum.. odb.

Wł. Inst. Inform.


2267/2296


Jacymirski Michał, Puchała Dariusz, Szczepaniak Piotr: Neural realization of DFT and DHT based on u-transform structure. W: Modeluvanna ta informacini tehnologii. Zbirnik naukovyh prac. Kiiv 2003, s.167-173. odb.

Wł. Inst. Inform.


2268/2296


Buczyłko Krzysztof, Chwała Cezary, Więcek Bogusław, Maziarz Zbigniew, Zwolenik Sławomir, Małkowski Bogdan: Comparisin of the reaction on nasal challenge with allergen in thermographic and isotopic methods. Porównanie odczynu po prowokacji donosowej alergenem metodą termowizyjną i izotopową. W: A casebook of infrared imaging in clinical medicine. Warszawa 2003, s.51-53 streszcz..

Wł. Inst. Elektron.


2269/2296


Siniewicz Krzysztof, Więcek Bogusław, Baszczyński Jan, Zwolenik Sławomir: The importance of thermovision in children with orthostatic cardiovascular disorders before and after directed physical exercises. Znaczenie badania termowizyjnego u dzieci z ortostatycznymi zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego przed i po ukierunkowanych ćwiczeniach fizycznych. W: A casebook of infrared imaging in clinical medicine. Warszawa 2003, s.87-93 streszcz..

Wł. Inst. Elektron.


2270/2296


Skrzypski Jerzy: Ograniczanie emisji zanieczyszczeń atmosfery w miastach. W: Materiały Szkoleniowe dla Potrzeb Samorządów Terytorialnych w Zakresie Czystszej Produkcji. Łódź 2002, s.128-155.

Wł. Kat. Syst. Inż. Środ.


2271/2296


Wielgosiński Grzegorz: Zintegrowana gospodarka emisjami zanieczyszczeń dla Samorządów Terytorialnych. W: Materiały Szkoleniowe dla Potrzeb Samorządów Terytorialnych w Zakresie Czystszej Produkcji. Łódź 2002, s.20-26.

Wł. Kat. Inż. Syst.


2272/2296


Pająk Tadeusz, Wielgosiński Grzegorz: Spalanie odpadów - korzyści i zagrożenia. W: Materiały Szkoleniowe dla Potrzeb Samorządów Terytorialnych w Zakresie Czystszej Produkcji. Łódź 2002, s.156-202.

Wł. Kat. Inż. Syst.


2273/2296


Skrzypski Jerzy: Analysis and modelling of the system of air pollution concentration fields in big cities. W: Environmental engineering studies. Polish research on the way to the EU. New York 2003, s.69-80. odb.

Wł. Kat. Syst. Inż. Środ.


2274/2296


Stelmachowski Marek: Procesy produkcji wody przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu petrochemicznego. W: I Kongres Inżynierii Środowiska. Materiały - Suplement. [B.m.] 2003, s.27-42. odb.

Wł. Kat. Syst. Inż. Środ.


2275/2296


Wilk Iwona: Strategia sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa "Fabryka Kosmetyków Pollena-Ewa S.A." w Łodzi. W: Teoria i praktyka zarządzania organizacjami gospodarczymi. Łódź 2003, s.301-310.

Sygnatura: 96754


2276/2296


Blażlak Robert: Internet - czynnik tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. W: Problemy globalizacji gospodarki. Szczecin 2003, s.207-213. odb.

Wł. Kat. Ekon. i Mark.


2277/2296


Jóźwiak Piotr: Rozwój infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej a handel-elektroniczny. W: Problemy globalizacji gospodarki. Szczecin 2003, s.201-206. odb.

Wł. Kat. Ekon. i Mark.


2278/2296


Kostrzewa Aleksandra: Wpływ procesów globalizacji na produkty ubezpieczeniowe w Polsce. W: Problemy globalizacji gospodarki. Szczecin 2003, s.67-72. odb.

Wł. Kat. Ekon. i Mark.


2279/2296


Grandys Andrzej: E-gospodarka w procesie integracji europejskiej. W: Europa Środkowa i Wschodnia wobec współczesnych wyzwań integracyjnych. Łódź 2003, s.409-418. odb.

Wł. Kat. Ekon. i Mark.


2280/2296


Musiał-Paczkowska Alicja: Segmentacja rynku pracy. W: Kapitał ludzki w gospodarce. Szczecin 2003, s.69-88. odb.

Wł. Kat. Ekon. i Mark.


2281/2296


Praska-Kruszyńska Joanna: Realizacja zadań państwa poprzez organizacje "non profit". W: Państwo i rynek w gospodarce. Szczecin 2003, s.81-87. odb.

Wł. Kat. Ekon. i Mark.


2282/2296


Kulikowski Juliusz Lech, Strzelecki Michał: Rozdz.2 Podstawy komputerowej analizy obrazów. W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. T.8. Warszawa 2003, s.43-82.

Sygnatura: 97435


2283/2296


Nowakowski Antoni, Wróbel Zygmunt, Dyszkiewicz Andrzej, Hołowacz Iwona, Hurnik Piotr, Jakubowska Teresa, Jung Anna, Kaczmarek Mariusz, Kalicki Bolesław, Kobel Joanna, Konik Henryk, Koprowski Robert, Korohoda Przemysław, Peszyński-Drews Cezary, Więcek Bogusław, Wysocki Marian: Rozdz. 14 Termografia podczerwieni w diagnostyce medycznej. W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. T.8. Warszawa 2003, s.475-614.

Sygnatura: 97435


2284/2296


Zieliński Krzysztof W., Strzelecki Michał: Rozdz. 17 Wybrane zagadnienia ocen ilościowych i przetwarzania cyfrowego obrazów mikroskopowych. W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. T.8. Warszawa 2003, s.761-813.

Sygnatura: 97435


2285/2296


Gabryjelski Zbigniew: Dz.7.Rozdz.9 Pulsowanie strumienia świetlnego i sposoby jego ograniczania. W: Instalacje elektryczne i teletechniczne. Poradnik montera i inżyniera elektryka. Obliczanie. Projektowanie. Montaż. Eksploatacja. T.3. Warszawa 2003, [s.1-28].

Wł. Bibl. Elektrotech.


2286/2296


Gabryjelski Zbigniew: Dz.7.Rozdz.10 Lampy wyładowcze jako nieliniowe odbiorniki w sieci oświetleniowej. W: Instalacje elektryczne i teletechniczne. Poradnik montera i inżyniera elektryka. Obliczanie. Projektowanie. Montaż. Eksploatacja. T.3. Warszawa 2003, [s.1-48].

Wł. Bibl. Elektrotech.


2287/2296


Gabryjelski Zbigniew: Dz.7. Rozdz.11 Zasilanie lamp fluorescencyjnych prądem o podwyższonej częstotliwości. W: Instalacje elektryczne i teletechniczne. Poradnik montera i inżyniera elektryka. Obliczanie. Projektowanie. Montaż. Eksploatacja. T.3. Warszawa 2004, [s.1-42].

Wł. Bibl. Elektrotech.


2288/2296


Matuszewska Aleksandra, Witkowska Dorota: Wykorzystanie testu serii do oceny losowości zmian w szeregu kursów walutowych na przykładzie notowań euro/dolar. W: Modelowanie preferencji a ryzyko'03. Katowice 2004, s.331-339. odb.

Wł. Inst. Zarz.


2289/2296


Bąkała Anna, Sankowski Dominik: Nowe technologie internetowe w edukacji i pracy osób niepełnosprawnych. W: Ergonomia niepełnosprawnym w przyszłości. Łódź 2003, s.16-29.

Sygnatura: 100157/s


2290/2296


Lipp-Symonowicz Barbara, Pryczyńska Emilia: Kierunki projektowania tekstyliów dla osób niepełnosprawnych i starszych. W: Ergonomia niepełnosprawnym w przyszłości. Łódź 2003, s.146-150.

Sygnatura: 100157/s


2291/2296


Pryczyńska Emilia, Lecewicz-Bartoszewska Joanna, Rutkowska Hanna: Projektowanie pomocy rehabilitacyjnych dla dzieci z dysfunkcją wzroku z zastosowaniem wybranych technik włókienniczych. W: Ergonomia niepełnosprawnym w przyszłości. Łódź 2003, s.174-181.

Sygnatura: 100157/s


2292/2296


Bittner-Czapińska Elżbieta, Lecewicz-Bartoszewska Joanna, Krekora Katarzyna, Gołębiowska Justyna: Potrzeby rozwiązań ergonomicznych w leczeniu chorych po urazach rdzenia kręgowego w warunkach oddziału rehabilitacyji. W: Ergonomia niepełnosprawnym w przyszłości. Łódź 2003, s.209-218.

Sygnatura: 100157/s


2293/2296


Krekora Katarzyna, Bittner-Czapińska Elżbieta, Lecewicz-Bartoszewska Joanna, Krekora Michał: Znaczenie warunków hospitalizacji dla jakości życia chorych po udarze mózgu. Importance of hospitalisation conditions for the quality of the life of stroke patients. W: Ergonomia niepełnosprawnym w przyszłości. Łódź 2003, s.251-257 sum..

Sygnatura: 100157/s


2294/2296


Polak Aleksandra, Lecewicz-Bartoszewska Joanna: Dostosowanie organizacji specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci słabo widzących w Łodzi. W: Ergonomia niepełnosprawnym w przyszłości. Łódź 2003, s.352-359.

Sygnatura: 100157/s


2295/2296


Lecewicz-Bartoszewska Joanna, Lewandowski Jerzy: Kierunki rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych. W: Ergonomia niepełnosprawnym w przyszłości. Łódź 2003, s.7-14.

Sygnatura: 100157/s


2296/2296


*
Wójcik Mariusz, Tachiya Masanori, Tagawa S., Hatano Yoshihiko: Electron-ion recombination in condensed matter: geminate and bulk recombination. W: Charged particle and photon interactions with matter: chemical, physicochemical and biological consequences with applications. New York 2003, s.259-300.

  Wyświetl ponownie stosując format: